SlideShare a Scribd company logo
ENTRANCE SONG:
Umanhi ka
Mesiyas
UMANHI KA, MESIYAS,
KAMI KANIMO
NAGHAMDUM.
IKAW MAN ANG PAGLAUM
KANAMO MAGLUWAS.
KORO:
MANUNUBOS, UMANHI KA.
ANG KANGITNGITAN SA
YUTA HAYAGI SA IMONG
GRASYA.
UMANHI KA, MESIYAS,
KAMI KANIMO NAGHANDUM.
IKAW MAN ANG PAGLAUM
KANAMO MAGLUWAS.
II
KANUNAY KA GIHIDLAW SA
NASUD UG MANALAGNA.
O MALIPAYONG ADLAW,
O LANGITNONG SUGA.
(KORO)
AMEN
MAANAA
USAB
KANIMO
Nagakumpisal ako sa
Dios nga makagagahum
sa tanan,
Ug kaninyo mga igsoon,
nga nakalapas ako ug
dako uyamot
Sa hunahuna, sa pulong, sa
buhat
Ug sa wala pagbuhat sa
kinahanglang buhaton.
Kay akong sala, akong dakong
sala
Busa nangamuyo ako kang
Santa Maria Kanunay’ng
ulay, Sa tanang mga
anghel ug mga santos, Ug
kaninyo mga igsoon
Aron inyo akong I- ampo sa
Ginoo nga atong Dios.
AMEN
O GINOO, KALOY-I KAMI
O GINOO, KALOY-I
KALOY-I KAMI!
O KRISTO KALOY-I KAMI
O KRISTO KALOY-I KAMI!
Himaya sa Dios, didto sa
langit
Ug kadait sa iyang mga
tawo, dinhi sa yuta
Ginoong Dios,
Langitnong Hari,
Dios Amahan,
Makagagahum sa
tanan
Nagasimba kami
kanimo,
Nagapasalamat kami
kanimo, kanimo…
Nagadayeg kami
kanimo, tungod sa imong
himaya,
Ginoong Hesukristo
Bugtong anak sa
Amahan,
Ikaw
Nagawagtang sa sala sa kalibutan,
Kaloy-I kami
Ikaw
Nagalingkod sa tuo sa Amahan
Dawata ang among
pangamuyo
Kay ikaw lamang ang Santos,
Ikaw lamang ang Ginoo
Ikaw lamang ang labing
Halangdon, O Hesukristo,
Uban sa Espiritu Santo,
Diha sa himaya sa Dios,
nga Amahan,
Amen
AMEN
UNANG PAGBASA:
Jgs. 13:2-7,24-25
SALAMAT
SA DIYOS
Pun-a ako sa
imong pagdayeg
ug awitan ko ang
imong himaya.
SALMO RESPONSORYO
IKADUHANG PAGBASA:
SALAMAT
SA DIYOS
Aleluya, aleluya, a----le---luya. O
Ginoong among Dios, Umari Ka, ug
luwasa kami, pakitaa kami sa imong
nawong, ug maluwas kami. Aleluya,
aleluya, ale---luya.
ALELUYA
MAANAA
USAB
KANIMO
HIMAYAON
IKAW
O GINOO
MAAYONG BALITA:
MATEO 1:1-16, 18-23
DAYGON
IKAW
O CRISTO
Nagatoo ako sa
Espiritu Santo,
Ang Ginoo ug ang
maghahatag sa
kinabuhi
KATILINGBANONG PAG-AMPO:
GINOO, DUNGGA
KAMI!
AMEN
OFFERTORY
UNANG ALAY
Kunin at tanggapin
ang alay na ito
Mga biyayang
nagmula sa
pagpapala Mo
Tanda ng bawat
pusong 'pagkat
inibig Mo
Ngayo'y nananalig,
nagmamahal sa 'Yo
Tinapay na
nagmula sa butil
ng trigo
Pagkaing
nagbibigay ng
buhay Mo
At alak na
nagmula sa isang
tangkay ng ubas
Inuming
nagbibigay lakas
Kunin at
tanggapin ang
alay na ito
Mga biyayang
nagmula sa
Tanda ng bawat
pusong 'pagkat
inibig Mo
Ngayo'y
nananalig,
nagmamahal sa
Lahat ng mga
lungkot, ligaya't
pagsubok
Lahat ng lakas at
kahinaan ko
Inalay ko'ng lahat,
buong pagkatao
Ito ay isusunod sa
'yo
Kunin at
tanggapin ang
alay na ito
Mga biyayang
nagmula sa
Tanda ng bawat
pusong 'pagkat
inibig Mo
Ngayo'y
nananalig,
nagmamahal sa
DAYGON ANG
DIOS HANGTUD SA
KAHANGTURAN
DAWATON UNTA
SA GINOO ANG
SAKRIPISYO,GIK
AN SA IMONG
MGA
KAMOT ALANG
SA PAGDAYEG
UG PAGHIMAYA
SA IYANG
NGALAN
ALANG USAB SA
ATONG
KAPUSLANAN
UG SA TIBUOK
NIYANG
SANTOS NGA
SIMBAHAN
AMEN
MAANAA
USAB
KANIMO
AMO NANG
GIBAYAW
NGADTO SA
GINOO
ANGAY UG
MATARONG
Sa imong himaya
Osana sa kahitas-an
Manluluwas sa
kalibutan, nga nagtubos
kanamo, pinaagi sa
Imong krus ug
pagkabanhaw luwasa
AMEN, AMEN
A--MEN,
AMEN, AMEN
A--MEN,
AMEN
MAANAA
USAB
KANIMO
PEACE
BE WITH
YOU ALL
Kordero ng Diyos na nag-
aalis
Ng mga kasalanan ng
mundo
Maawa Ka sa amin
Kordero ng Diyos, maawa
Kordero ng Diyos na nag-
aalis
Ng mga kasalanan ng
mundo
Maawa Ka sa amin
Kordero ng Diyos, maawa
Kordero ng Diyos na nag-
aalis
Ng mga kasalanan ng
mundo
Ipagkaloob Mo sa amin
Ang kapayapaan
GINOO,DILIAKO
ANGAY NGA
MOKALAWAT
KANIMO
APAN
IPAMULONG MO
LAMANG UG
MAMAAYOAKO.
COMMUNION
YOU ARE NEAR
Yahweh, I know you are
near, standing always at
my side. You guard me
from the foe, and you lead
me in ways everlasting.
Lord, you have searched my
heart, and you know when I
sit and when I stand. Your
hand is upon me, protecting
me from death, keeping me
from harm.
Yahweh, I know you are
near, standing always at
my side. You guard me
from the foe, and you lead
me in ways everlasting.
Where can I run from your
love? If I climb to the
heavens you arethere if I fly
to the sunrise or sail beyond
the sea,still I'd find you
there.
Yahweh, I know you are
near, standing always at my
side. You guard me from
the foe, and you lead me in
ways everlasting.
AMEN
MAANAA
USAB
KANIMO
AMEN
SALAMAT
SA DIYOS
RECESSIONAL
Awitan natin ng
masasayang
awit
Awitan natin ng masayang
awit,
Si Maria Birheng Ina.
S'ya ang Reyna ng lupa't
langit
Karangalan ng
Ave, Ave, Magpuri at
magsaya!
Ave, Ave, Purihin ang
ating Ina!
Luklukan S'ya ng
kapayapaan,
S'yay patnubay ng
naglalakbay.
S'ya ang Reyna ng
lupa't langit
Karangalan ng
sangkatauhan.
Ave, Ave, Magpuri at
magsaya!
Ave, Ave, Purihin ang
ating Ina!
O MARIA, RAYNA
SA PILIPINAS
RECESSIONAL
O Maria rayna sa
pilipinas panalipdi kami
sa mga katalagman
Agaka kami ngadto sa
manluluwas
Si Kristo nga anak mo
ug ang among
kagawasan
Ug paminawa kining
among mga pag-ampo
Nga gikan gayud sa
kasingkasing namo
Ug paminawa kining
among mga pag-ampo
Nga gikan gayud sa
kasingkasing namo
O Maria rayna sa
pilipinas panalipdi kami
sa mga katalagman
Agaka kami ngadto sa
manluluwas
Si Kristo nga anak mo
ug ang among
kagawasan
Si Kristo nga anak mo ug
ang among kagawasan
JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx

More Related Content

Similar to JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx

Sunday Service 030523.pptx
Sunday Service 030523.pptxSunday Service 030523.pptx
Sunday Service 030523.pptx
Raymond Mortel
 
ThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public schoolThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public school
PerpetzJurial1
 
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptxMass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
MANUL6
 
Sunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptxSunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptx
Raymond Mortel
 
An Banal na Misa
An Banal na MisaAn Banal na Misa
An Banal na Misa
Joseph Alan Cano
 
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptxWeek of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
AndrewJohnCellona1
 
APRIL 24 WORSHIP SERVICE.pptx
APRIL 24 WORSHIP SERVICE.pptxAPRIL 24 WORSHIP SERVICE.pptx
APRIL 24 WORSHIP SERVICE.pptx
BienneJaldo2
 
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptxHunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
DarellLanuza1
 
Mass Guide in Bicol Dialect
Mass Guide in Bicol Dialect Mass Guide in Bicol Dialect
Mass Guide in Bicol Dialect
luz tria
 
Mass notebook in bicol dialect
Mass notebook in bicol dialectMass notebook in bicol dialect
Mass notebook in bicol dialectluz tria
 
MASS RETREAT POWERPOINT_FEB 11, 2023.pptx
MASS RETREAT POWERPOINT_FEB 11, 2023.pptxMASS RETREAT POWERPOINT_FEB 11, 2023.pptx
MASS RETREAT POWERPOINT_FEB 11, 2023.pptx
ElmoCercado1
 
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asaholy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
BahayPagasaAbra
 
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)Ric Eguia
 
Praise and worship
Praise and worshipPraise and worship
Praise and worship
Jonie
 
AUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptxAUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptx
hanasoberano
 
SUNDAY march 6, 2022.pptx
SUNDAY march 6, 2022.pptxSUNDAY march 6, 2022.pptx
SUNDAY march 6, 2022.pptx
jeanrose25
 
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptxENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
DarellLanuza1
 
SIBC-May-82022......................pptx
SIBC-May-82022......................pptxSIBC-May-82022......................pptx
SIBC-May-82022......................pptx
Jemima Ferrer
 

Similar to JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx (20)

Sunday Service 030523.pptx
Sunday Service 030523.pptxSunday Service 030523.pptx
Sunday Service 030523.pptx
 
ThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public schoolThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public school
 
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptxMass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
 
Sunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptxSunday Service 010823.pptx
Sunday Service 010823.pptx
 
An Banal na Misa
An Banal na MisaAn Banal na Misa
An Banal na Misa
 
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptxWeek of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
 
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptx
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptxMass-of-the-Holy-Spirit.pptx
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptx
 
APRIL 24 WORSHIP SERVICE.pptx
APRIL 24 WORSHIP SERVICE.pptxAPRIL 24 WORSHIP SERVICE.pptx
APRIL 24 WORSHIP SERVICE.pptx
 
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptxHunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
 
Mass Guide in Bicol Dialect
Mass Guide in Bicol Dialect Mass Guide in Bicol Dialect
Mass Guide in Bicol Dialect
 
Mass notebook in bicol dialect
Mass notebook in bicol dialectMass notebook in bicol dialect
Mass notebook in bicol dialect
 
MASS RETREAT POWERPOINT_FEB 11, 2023.pptx
MASS RETREAT POWERPOINT_FEB 11, 2023.pptxMASS RETREAT POWERPOINT_FEB 11, 2023.pptx
MASS RETREAT POWERPOINT_FEB 11, 2023.pptx
 
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asaholy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
 
6th sunday of easter may 9
6th sunday of easter  may 96th sunday of easter  may 9
6th sunday of easter may 9
 
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
 
Praise and worship
Praise and worshipPraise and worship
Praise and worship
 
AUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptxAUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptx
 
SUNDAY march 6, 2022.pptx
SUNDAY march 6, 2022.pptxSUNDAY march 6, 2022.pptx
SUNDAY march 6, 2022.pptx
 
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptxENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
 
SIBC-May-82022......................pptx
SIBC-May-82022......................pptxSIBC-May-82022......................pptx
SIBC-May-82022......................pptx
 

JADSONS MASS CHRISTMAS PARTY DEC. 19, 22.pptx