SlideShare a Scribd company logo
FEAST OF THE HOLY FAMILY Families Centered in God, With Gratitude and Hope
PARISH ANNOUNCEMENTS
GLIMPSE OF FAITH
MASS INTENTIONS
FEAST OF THE HOLY FAMILY Families Centered in God, With Gratitude and Hope
ENTRANCE SONG Sa Hapag Ng Panginoon
Sa hapag ng Panginoon, Buong bayan ngayo’y natitipon
Upang pagsaluhan ang kaligtasan, Handog ng Diyos sa tanan.
Sa panahong tigang ang lupa, Sa panahong ang ani’y sagana,
Sa panahon ng digmaan at kaguluhan, Sa panahon ng kapayapaan.
Sa hapag ng Panginoon, Buong bayan ngayo’y natitipon
Upang pagsaluhan ang kaligtasan, Handog ng Diyos sa tanan.
GLORIA Papuri
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
At sa lupa’y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan Niya.
Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin.
Sinasamba Ka Namin, ipinagbubunyi Ka namin.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
Pinasasalamatan Ka namin sa ‘Yong dakila’t angking kapurihan.
Panginoong Diyos Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak.
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Maawa Ka sa amin, maawa Ka.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Tanggapin Mo ang aming kahilingan,
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan
Ikaw lamang O Hesukristo, ang Panginoon
Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
Sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
RESPONSORIAL PSALM
Blessed are those who fear the Lord and walk in his ways ! RESPONSORIAL PSALM Psalm 128
GOSPEL ACCLAMATION Aleluya
Aleluya ! (2x)  Ikaw, Panginoon, ang Siyang Daan, ang Buhay at ang Katotohanan. Aleluya !
PRAYER OF THE FAITHFUL
Through the intercession of the Holy Family, Lord, hear us ! PRAYER OF THE FAITHFUL
OFFERTORY SONG Tinapay Ng Buhay
Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay, Binasbasan, hinati’t inialay.
Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob, At pagsasalong walang hanggan.
Basbasan ang buhay naming handog, Nawa’y matulad sa pag-aalay Mo.
Buhay na laan nang lubos, sa mundong Sa pag-ibig ay kapos.
Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay, Binasbasan, hinati’t inialay.
Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob, At pagsasalong walang hanggan.
Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay,
Katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan Mong sawi.
Ikaw Hesus ang tinapay ng buhay, Binasbasan, hinati’t inialay.
Buhay na ganap ang sa ami’y kaloob, At pagsasalong walang hanggan.
At pagsasalong walang hanggan.
HOLY HOLY Santo Santo
Santo! Santo! Santo! Panginoong Diyos!
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan Mo!
Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!
Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon!
Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!
Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!
ACCLAMATION Sa Krus Mo
Sa krus Mo at pagkabuhay, Kami’y tinubos Mong tunay.
Poong Hesus naming mahal, Iligtas Mo kaming tanan!
Poong Hesus naming mahal, Ngayon at magpakailanman
LAMB OF GOD Kordero Ng Diyos
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa Ka sa amin, maawa Ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa Ka sa amin, maawa Ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan.
To receive Holy Communion, kindly fall in line by row from the middle aisle.
COMMUNION SONG Prayer of St. Francis
1.  Make me a channel of Your peace. Where there is hatred let me bring Your love.
Where there is injury, Your pardon Lord, and when there’s doubt, true faith in You.
2.  Make me a channel of Your peace. Where there’s despair in life let me bring hope.
Where there is darkness only light, and where there’s sadness, ever joy.
BRIDGE: .  O Master, grant that I may never seek. So much to be consoled as to console.
To be understood as to understand, To be loved as to love with all my soul.
3.  Make me a channel of Your peace. It is in pardoning that we are pardoned.
In giving to all men that we receive. And in dying that we’re born to eternal life.
BRIDGE: .  O Master, grant that I may never seek. So much to be consoled as to console.
To be understood as to understand, To be loved as to love with all my soul.
1.  Make me a channel of Your peace. Where there is hatred let me bring Your love.
Where there is injury, Your pardon Lord, and when there’s doubt, true faith in You.
BRIDGE: .  O Master, grant that I may never seek. So much to be consoled as to console.
To be understood as to understand, To be loved as to love with all my soul.
3.  Make me a channel of Your peace. It is in pardoning that we are pardoned.
In giving to all men that we receive. And in dying that we’re born to eternal life.
A PRAYER FOR THE FAMILY Prayer After Communion
Jesus, our most loving redeemer, You came to enlighten the world with your teaching A PRAYER FOR THE FAMILY
and example. You willed to spend the greater part of Your life in humble obedience to Mary A PRAYER FOR THE FAMILY
and Joseph in the poor home of Nazareth. In this way, You sanctified that family, which A PRAYER FOR THE FAMILY
Was to be an example of all Christian families. Graciously accept our family, which we dedicate and consecrate to You this A PRAYER FOR THE FAMILY
day. Be pleased to protect, guard and keep it in holy fear, in peace and in the harmony of Christian charity. By conforming A PRAYER FOR THE FAMILY
ourselves to the Divine model of Your family, may we attain to eternal happiness. We ask this through A PRAYER FOR THE FAMILY
Christ our Lord. Amen. A PRAYER FOR THE FAMILY
RECESSIONAL SONG Ang Pasko Ay Sumapit
Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit, Ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig
Nang si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw, At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay
Bagong taon ay magbagong buhay Nang lumigaya ang ating bayan
Tayo’y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan
Tayo ay mangagsiwawit, habang ang mundo’y tahimik
Ang araw ay sumapit, nang sanggol na dulot ng langit Tayo may magmahalan,
ating sundin ang gintong aral At magbuhat ngayon Kahit hindi pasko ay magbigayan
At magbuhat ngayon Kahit hindi pasko ay magbigayan
FEAST OF THE HOLY FAMILY Families Centered in God, With Gratitude and Hope

More Related Content

What's hot

Bihilya
BihilyaBihilya
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukha
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukhaNobena sa mahal na birhen ng mga dukha
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukha
Joemer Aragon
 
Sending off and renewal 2017-2018
Sending off and renewal  2017-2018Sending off and renewal  2017-2018
Sending off and renewal 2017-2018
Joemer Aragon
 
Kumpil feb 3 2017
Kumpil feb 3 2017Kumpil feb 3 2017
Kumpil feb 3 2017
Darwin Valerio
 
PRE CANA MODULE
PRE CANA MODULEPRE CANA MODULE
PRE CANA MODULE
Joemer Aragon
 
Katekesis sa panalangin
Katekesis sa panalanginKatekesis sa panalangin
Katekesis sa panalangin
Joemer Aragon
 
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASALKATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
Joemer Aragon
 
Youth Catechesis Lesson 1
Youth Catechesis Lesson 1Youth Catechesis Lesson 1
Youth Catechesis Lesson 1
Jacq Ramos
 
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Ric Eguia
 
Station of the cross
Station of the crossStation of the cross
Station of the cross
reynalda habac
 
Lesson 4 of pre encounter benefit of the new birth (new)
Lesson 4 of pre encounter benefit of the new birth (new)Lesson 4 of pre encounter benefit of the new birth (new)
Lesson 4 of pre encounter benefit of the new birth (new)
Elmer Dela Pena
 

What's hot (20)

OFFERTORY
OFFERTORYOFFERTORY
OFFERTORY
 
Christmas Novena 8th Day
Christmas Novena 8th DayChristmas Novena 8th Day
Christmas Novena 8th Day
 
Bihilya
BihilyaBihilya
Bihilya
 
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukha
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukhaNobena sa mahal na birhen ng mga dukha
Nobena sa mahal na birhen ng mga dukha
 
6th sunday of easter may 9
6th sunday of easter  may 96th sunday of easter  may 9
6th sunday of easter may 9
 
Sending off and renewal 2017-2018
Sending off and renewal  2017-2018Sending off and renewal  2017-2018
Sending off and renewal 2017-2018
 
Kumpil feb 3 2017
Kumpil feb 3 2017Kumpil feb 3 2017
Kumpil feb 3 2017
 
PRE CANA MODULE
PRE CANA MODULEPRE CANA MODULE
PRE CANA MODULE
 
Katekesis sa panalangin
Katekesis sa panalanginKatekesis sa panalangin
Katekesis sa panalangin
 
T2 ernie rivera
T2 ernie riveraT2 ernie rivera
T2 ernie rivera
 
COMMUNION
COMMUNIONCOMMUNION
COMMUNION
 
Aguinaldo songs
Aguinaldo songsAguinaldo songs
Aguinaldo songs
 
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASALKATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
KATEKESIS SA SAKRAMENTO NG KASAL
 
Youth Catechesis Lesson 1
Youth Catechesis Lesson 1Youth Catechesis Lesson 1
Youth Catechesis Lesson 1
 
Fiesta mass
Fiesta massFiesta mass
Fiesta mass
 
2nd Sunday Of Easter April 11
2nd Sunday Of Easter  April 112nd Sunday Of Easter  April 11
2nd Sunday Of Easter April 11
 
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
 
GLORY
GLORYGLORY
GLORY
 
Station of the cross
Station of the crossStation of the cross
Station of the cross
 
Lesson 4 of pre encounter benefit of the new birth (new)
Lesson 4 of pre encounter benefit of the new birth (new)Lesson 4 of pre encounter benefit of the new birth (new)
Lesson 4 of pre encounter benefit of the new birth (new)
 

Similar to Feast Of The Holy Family Year C

Mass notebook in bicol dialect
Mass notebook in bicol dialectMass notebook in bicol dialect
Mass notebook in bicol dialect
luz tria
 
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdfKAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
MarkFelices4
 
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptxWeek of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
AndrewJohnCellona1
 
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptxJan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
CarlosTorralba4
 
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docxNuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
NanetteMSitjar
 
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptxMay 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
alpage3
 
ThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public schoolThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public school
PerpetzJurial1
 
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asaholy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
BahayPagasaAbra
 
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptxHunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
DarellLanuza1
 
ROSARY 22'.pptx
ROSARY 22'.pptxROSARY 22'.pptx
ROSARY 22'.pptx
BLPPARISHBLPPROJECTO
 
AUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptxAUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptx
hanasoberano
 
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na EukaristiyaMonthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
Jasten Domingo
 
Rambak Paskua.pptx
Rambak Paskua.pptxRambak Paskua.pptx
Rambak Paskua.pptx
BryanFarol
 
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptxMass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
MANUL6
 
aspasskaksfaef aao a fafa afasfai afaf l
aspasskaksfaef aao a fafa afasfai afaf laspasskaksfaef aao a fafa afasfai afaf l
aspasskaksfaef aao a fafa afasfai afaf l
GlennRamesisPiad2
 
SUNDAY-WORSHIP-03-19-2023.pptx
SUNDAY-WORSHIP-03-19-2023.pptxSUNDAY-WORSHIP-03-19-2023.pptx
SUNDAY-WORSHIP-03-19-2023.pptx
KristelaMaeColoma1
 
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptxENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
DarellLanuza1
 
FM new.pptx
FM new.pptxFM new.pptx
FM new.pptx
ReinaLizaLoyola
 

Similar to Feast Of The Holy Family Year C (20)

Mass notebook in bicol dialect
Mass notebook in bicol dialectMass notebook in bicol dialect
Mass notebook in bicol dialect
 
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdfKAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
 
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptxWeek of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
 
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptxJan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
 
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docxNuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
Nuestra-Señora-de-la-Santisima-Trinidad-edited.docx
 
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptxMay 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
May 4, 2019, first Saturday Holy Mass.pptx
 
ThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public schoolThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public school
 
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asaholy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
holy mass april 25, 2023 in bahay pag asa
 
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptxHunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
Hunyo 24-2022-DAKILANG KAPISTAHAN NG KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI HESUS.pptx
 
ROSARY 22'.pptx
ROSARY 22'.pptxROSARY 22'.pptx
ROSARY 22'.pptx
 
AUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptxAUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptx
 
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na EukaristiyaMonthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
Monthly Holy Mass - Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
 
Rambak Paskua.pptx
Rambak Paskua.pptxRambak Paskua.pptx
Rambak Paskua.pptx
 
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptx
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptxMass-of-the-Holy-Spirit.pptx
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptx
 
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptxMass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
 
aspasskaksfaef aao a fafa afasfai afaf l
aspasskaksfaef aao a fafa afasfai afaf laspasskaksfaef aao a fafa afasfai afaf l
aspasskaksfaef aao a fafa afasfai afaf l
 
SUNDAY-WORSHIP-03-19-2023.pptx
SUNDAY-WORSHIP-03-19-2023.pptxSUNDAY-WORSHIP-03-19-2023.pptx
SUNDAY-WORSHIP-03-19-2023.pptx
 
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptxENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
 
15th+february+2013+tagalog
15th+february+2013+tagalog15th+february+2013+tagalog
15th+february+2013+tagalog
 
FM new.pptx
FM new.pptxFM new.pptx
FM new.pptx
 

More from Magnificat Magnificat

St. Benedict Medal - Portrait Format - Condensed
St. Benedict Medal - Portrait Format - CondensedSt. Benedict Medal - Portrait Format - Condensed
St. Benedict Medal - Portrait Format - Condensed
Magnificat Magnificat
 
St. Benedict Medal (Landscape Format- Comprehensive)
St. Benedict Medal (Landscape Format- Comprehensive)St. Benedict Medal (Landscape Format- Comprehensive)
St. Benedict Medal (Landscape Format- Comprehensive)
Magnificat Magnificat
 
Saint Michael The Archangel Prayer
Saint Michael The Archangel PrayerSaint Michael The Archangel Prayer
Saint Michael The Archangel Prayer
Magnificat Magnificat
 
Homebound
HomeboundHomebound
Relevance Of The Preventive System Today
Relevance Of The Preventive System TodayRelevance Of The Preventive System Today
Relevance Of The Preventive System Today
Magnificat Magnificat
 
Dealing With Disagreements
Dealing With DisagreementsDealing With Disagreements
Dealing With Disagreements
Magnificat Magnificat
 
Self Control
Self ControlSelf Control
Self Control
Magnificat Magnificat
 
Easter
EasterEaster
Good Friday
Good FridayGood Friday
MASKS
MASKSMASKS
The Meaning Of Love
The Meaning Of LoveThe Meaning Of Love
The Meaning Of Love
Magnificat Magnificat
 
10 Ways To Get Your Marriage Back On Track
10 Ways To Get Your Marriage Back On Track10 Ways To Get Your Marriage Back On Track
10 Ways To Get Your Marriage Back On Track
Magnificat Magnificat
 
Graduation 2010 2011
Graduation 2010 2011Graduation 2010 2011
Graduation 2010 2011
Magnificat Magnificat
 
LIVE The Holy Mass: The Testimony of Catalina
LIVE The Holy Mass:  The Testimony of CatalinaLIVE The Holy Mass:  The Testimony of Catalina
LIVE The Holy Mass: The Testimony of Catalina
Magnificat Magnificat
 
Ash Wednesday and Practices of Lent
Ash Wednesday and Practices of LentAsh Wednesday and Practices of Lent
Ash Wednesday and Practices of Lent
Magnificat Magnificat
 
Come and See
Come and SeeCome and See
Come and See
Magnificat Magnificat
 
First Holy Communion Homily
First Holy Communion HomilyFirst Holy Communion Homily
First Holy Communion Homily
Magnificat Magnificat
 
Honesty is still in style
Honesty is still in styleHonesty is still in style
Honesty is still in style
Magnificat Magnificat
 
Be Not Afraid
Be Not AfraidBe Not Afraid
Be Not Afraid
Magnificat Magnificat
 
Advent action plan
Advent action planAdvent action plan
Advent action plan
Magnificat Magnificat
 

More from Magnificat Magnificat (20)

St. Benedict Medal - Portrait Format - Condensed
St. Benedict Medal - Portrait Format - CondensedSt. Benedict Medal - Portrait Format - Condensed
St. Benedict Medal - Portrait Format - Condensed
 
St. Benedict Medal (Landscape Format- Comprehensive)
St. Benedict Medal (Landscape Format- Comprehensive)St. Benedict Medal (Landscape Format- Comprehensive)
St. Benedict Medal (Landscape Format- Comprehensive)
 
Saint Michael The Archangel Prayer
Saint Michael The Archangel PrayerSaint Michael The Archangel Prayer
Saint Michael The Archangel Prayer
 
Homebound
HomeboundHomebound
Homebound
 
Relevance Of The Preventive System Today
Relevance Of The Preventive System TodayRelevance Of The Preventive System Today
Relevance Of The Preventive System Today
 
Dealing With Disagreements
Dealing With DisagreementsDealing With Disagreements
Dealing With Disagreements
 
Self Control
Self ControlSelf Control
Self Control
 
Easter
EasterEaster
Easter
 
Good Friday
Good FridayGood Friday
Good Friday
 
MASKS
MASKSMASKS
MASKS
 
The Meaning Of Love
The Meaning Of LoveThe Meaning Of Love
The Meaning Of Love
 
10 Ways To Get Your Marriage Back On Track
10 Ways To Get Your Marriage Back On Track10 Ways To Get Your Marriage Back On Track
10 Ways To Get Your Marriage Back On Track
 
Graduation 2010 2011
Graduation 2010 2011Graduation 2010 2011
Graduation 2010 2011
 
LIVE The Holy Mass: The Testimony of Catalina
LIVE The Holy Mass:  The Testimony of CatalinaLIVE The Holy Mass:  The Testimony of Catalina
LIVE The Holy Mass: The Testimony of Catalina
 
Ash Wednesday and Practices of Lent
Ash Wednesday and Practices of LentAsh Wednesday and Practices of Lent
Ash Wednesday and Practices of Lent
 
Come and See
Come and SeeCome and See
Come and See
 
First Holy Communion Homily
First Holy Communion HomilyFirst Holy Communion Homily
First Holy Communion Homily
 
Honesty is still in style
Honesty is still in styleHonesty is still in style
Honesty is still in style
 
Be Not Afraid
Be Not AfraidBe Not Afraid
Be Not Afraid
 
Advent action plan
Advent action planAdvent action plan
Advent action plan
 

Feast Of The Holy Family Year C