SlideShare a Scribd company logo
Hindamismudelid
Tiia Niggulis
Tallinna Reaalkooli
infojuht-haridustehnoloog
Tallinna Reaalkool
Mis on hindamismudel?
• õpilase ja õpetaja koostöös koostatud
hinnangute skeem
• kolm olulist tunnust:
– kriteeriumid (näit sisu, õigekiri, sõnavara ja
stiil, vorm)
– hindepallid või sõnalised tasemed (näit 5, 4,
3, 2 või suurepärane, väga hea, hea,
rahuldav)
– punktiarvestuse strateegia (kuidas kujuneb
hinne või hinnang)
Tallinna Reaalkool
Sisu Õigekiri Sõnavara ja stiil Ülesehitus
20
Tekst vastab
teemale, on
üldistusjõuline ja
isikupärane, mõtted
on esitatud selgelt
ja veenvalt.
10
Tekstis on 0–3
õigekirjaviga.
5
Sõnavara on ulatuslik ja
lausestus mitmekülgne,
tekstis on 0–1 stiiliviga.
5
Tekst on liigendatud
tervik, ülesehitus on
loogiline ja sidus.
15
Tekst vastab
teemale, on
üldistusjõuline,
mõtted on esitatud
selgelt.
8
Tekstis on 4–6
õigekirjaviga.
4
Sõnavara ja lausestus on
kohati ühekülgsed,
tekstis
on 2–3 stiiliviga.
4
Tekst on tervik,
ülesehitus on loogiline,
kuid lõigu piiridel
esineb liigendusvigu.
10
Tekst vastab
teemale, kuid
on üldsõnaline,
mõtted on esitatud
arusaadavalt.
6
Tekstis on 7-9
õigekirjaviga.
3
Sõnavara on ühekülgne,
esineb lausestusraskusi,
tekstis on 4–5 stiiliviga. 3
Teksti ülesehituses on
vastuolud, teksti osades
esineb
liigendusvigu.
5
Tekst vastab
üldjoontes teemale,
kuid mõtted on
kohati seosetud ja
ebaselged.
3
Tekstis on 10-12
õigekirjaviga.
2
Sõnavara ja lausestus on
algelised, tekstis on 5–6
stiiliviga.
2
Teksti ülesehituses
on vastuolud, mõni
tekstiosa puudub.
1
Tekst vastab
üldjoontes teemale,
kuid on raskesti
mõistetav.
1
Tekstis on üle 12
õigekirjaviga.
1
Sõnavara on kohati
sobimatu, lausestus
algeline, tekstis on
rohkem kui 6 stiiliviga.
1
Tekst on vormitu,
ülesehitus on
ebaloogiline.
Tulemus 0 punkti. Tekst ei vasta teemale. Ülesandest ei ole aru saadud, see on lahendamata.
Põhikooli eesti keele ja kirjanduse eksami lühikirjandi hindamismudel
Miks kasutada hindamismudeleid?
Heidi Goodrich Andrade 2000
1. lihtne kasutada ja selgitada
2. muudab õpetajate ootused tööle selgeks
3. pakub õpilastele olulist tagasisidet oma
tugevuste ja nõrkuste kohta
4. toetab õppimist
5. toetab oskuste kujunemist
6. toetab arusaamist
7. toetab mõtlemist
Tallinna Reaalkool
Kuidas luua?
Heidi Goodrich 1996
1. vaadake kui mudelit – mis muudab ühe töö
paremaks kui teise
2. looge kriteeriumid – millised punktid on
töös olulised
3. sõnastage skaalaastmestik – kirjeldage
kriteeriumi kõige paremat ja halvemat
taset, seejärel looge vahetasemed
4. katsetage – laske õpilastel hinnata mõnd
tööd loodud hindamismudeli põhjal
Tallinna Reaalkool
5. kasutage kaaslase ja enesehindamist – kui
õpilased töötavad, tuletage meelde, et nad
jälgiksid hindamismudelit
6. kontrollige – julgustage õpilasi oma töid üle
vaatama
7. õpetajapoolne hindamine – tööde hindamisel
kasutage sama hindamismudelit, mis
õpilasedki
 skaalaastmestiku võib õpetaja ka ise välja
mõelda, eriti siis, kui õpilased on harjunud
hindamismudelitega töötama
 kasutada tuleb lihtsat ja üheselt arusaadavat
keelt
 vältida negatiivset keelekasutust
Tallinna Reaalkool
• kriteeriumide arv loodud hindamismudelites
kujuneb sellest, mida antud ülesande puhul
hinnata ning erinevate hindamismudelite
puhul on see ka erinev
• iga kriteeriumi juures võib olla kirjas, kui
suure kaaluga vastavat kriteeriumi
arvestatakse (näit eesti keele riigieksami
mudelis sisu korrutada teguriga 9)
• hindamismudeli tasemeid võib määrata
numbritega või ka sõnadega, ühes
hindamismudelis ei pea kõik kriteeriumid
olema esitatud ühesuguse tasemete hulgaga
Tallinna Reaalkool
Hindamismudelite liigid
Hindamismudeleid võib üldjuhul liigitada
kaheks:
• holistiline - hinnatakse lähtudes
kogutulemuse summast,
• analüütiline - hinnatakse erinevaid osasid,
millest moodustub lõplik hinne.
Tallinna Reaalkool
Koomiksi holistiline hindamismudel
Tallinna Reaalkool
Väga hea töö:
loetud teose ühe sündmuse kohta, vähemalt kuus pilti
koos tekstiga
vahendeid on kasutatud efektiivselt (loetav tekst ja
arusaadavad joonistused)
koomiksi sisu on arusaadav ……..
Hea töö:
loetud teose ühe sündmuse kohta, pilte vähem kui kuus
esineb üksikuid puudujääke teksti ja joonistuste
arusaadavuse osas
sisu on kohati arusaamatu ………
Rahuldav töö:
koomiks ei ole otseselt seotud teosega
tekst ei ole loetav või joonistused arusaamatud
teost teadmata pole mõistetav ……….
Koomiksi analüütiline hindamismudel
Tallinna Reaalkool
3 2 1
vastavus nõudmistele loetud teose ühe sündmuse kohta,
vähemalt kuus pilti koos
tekstiga
pilte vähem ei ole otseselt seotud teosega
vahendid vahendeid on kasutatud
efektiivselt (loetav tekst ja
arusaadavad joonistused)
esineb üksikuid puudujääke
teksti ja joonistuste
arusaadavuse osas
tekst ei ole loetav või
joonistused
arusaamatud
sisu koomiksi sisu on arusaadav sisu on kohati arusaamatu teost teadmata pole mõistetav
keel tekstis ei esine keelevigu ega
ebatsensuurseid väljendeid
esineb üksikuid
keelevääratusi või kuni
3 keeleviga
tekstis palju keelevigu või
kasutatud sobimatuid
väljendeid
pealkiri pealkiri on sobiv ning seotud
koomiksi sisuga
pealkiri ei ole seotud sisuga pealkiri puudub
üldmulje koomiks on huvitav, kasutatud
sobivaid värve ja üldmulje
on väga hea
üldmulje lohakas koomiks ei ole mõistetav,
värvikasutus küsitav,
üldmulje lohakas
Loe lisaks
• Hindamismudelitest
• Hindamismudelite kasutamise metoodika
Tallinna Reaalkool
Hindamismudelite loomine (teooria ja
näited)
inglisekeelne
https://www.thoughtco.com/how-to-create-a-rubric-
4061367
Hindamismudelite loomise keskkonnad:
inglisekeelsed
http://rubistar.4teachers.org/index.php
http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/
eestikeelne
http://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/
Tallinna Reaalkool
Küsimusi?
Tallinna Reaalkool

More Related Content

What's hot

Referaadi koostamine
Referaadi koostamineReferaadi koostamine
Referaadi koostamineky11i
 
Eluslooduse süstemaatika
Eluslooduse süstemaatikaEluslooduse süstemaatika
Eluslooduse süstemaatika
Kristel Mäekask
 
Aadressi kirjutamine
Aadressi kirjutamineAadressi kirjutamine
Aadressi kirjutamine
alinasmir
 
Populatsioon
PopulatsioonPopulatsioon
Populatsioon
Kristel Mäekask
 
Teaduslik Uurimismeetod
Teaduslik UurimismeetodTeaduslik Uurimismeetod
Teaduslik UurimismeetodHelina Reino
 
Organismide keemiline koostis. Anorgaanilised ained inimorganismis
Organismide keemiline koostis. Anorgaanilised ained inimorganismisOrganismide keemiline koostis. Anorgaanilised ained inimorganismis
Organismide keemiline koostis. Anorgaanilised ained inimorganismis
Kristel Mäekask
 
Sugurakkude areng
Sugurakkude arengSugurakkude areng
Sugurakkude areng
Kristel Mäekask
 
Seenerakk
SeenerakkSeenerakk
Seenerakk
Kristel Mäekask
 
Kõne koostamine ja esitlemine
Kõne koostamine ja esitlemineKõne koostamine ja esitlemine
Kõne koostamine ja esitlemineEldorado61
 
Valitsemine ja avalik haldus
Valitsemine ja avalik haldusValitsemine ja avalik haldus
Valitsemine ja avalik haldusleydy12
 
Rakuteooria kujunemine
Rakuteooria kujunemineRakuteooria kujunemine
Rakuteooria kujunemine
Kristel Mäekask
 
öKoloogilised tegurid
öKoloogilised teguridöKoloogilised tegurid
öKoloogilised teguridHelina Reino
 
Elu tunnused
Elu tunnusedElu tunnused
Elu tunnused
Kristel Mäekask
 
Organismide lootejärgne areng
Organismide lootejärgne arengOrganismide lootejärgne areng
Organismide lootejärgne arengHelina Reino
 
Fotosünteesi tähtsus
Fotosünteesi tähtsusFotosünteesi tähtsus
Fotosünteesi tähtsus
Taivo Pihlak
 
Suguliiteline pärandumine
Suguliiteline pärandumineSuguliiteline pärandumine
Suguliiteline pärandumine
Kristel Mäekask
 
Sõnajalgtaimed
SõnajalgtaimedSõnajalgtaimed
Sõnajalgtaimedneedok
 

What's hot (20)

Referaadi koostamine
Referaadi koostamineReferaadi koostamine
Referaadi koostamine
 
Eluslooduse süstemaatika
Eluslooduse süstemaatikaEluslooduse süstemaatika
Eluslooduse süstemaatika
 
Aadressi kirjutamine
Aadressi kirjutamineAadressi kirjutamine
Aadressi kirjutamine
 
Populatsioon
PopulatsioonPopulatsioon
Populatsioon
 
Niidud
NiidudNiidud
Niidud
 
Teaduslik Uurimismeetod
Teaduslik UurimismeetodTeaduslik Uurimismeetod
Teaduslik Uurimismeetod
 
Organismide keemiline koostis. Anorgaanilised ained inimorganismis
Organismide keemiline koostis. Anorgaanilised ained inimorganismisOrganismide keemiline koostis. Anorgaanilised ained inimorganismis
Organismide keemiline koostis. Anorgaanilised ained inimorganismis
 
Sugurakkude areng
Sugurakkude arengSugurakkude areng
Sugurakkude areng
 
Seenerakk
SeenerakkSeenerakk
Seenerakk
 
Kõne koostamine ja esitlemine
Kõne koostamine ja esitlemineKõne koostamine ja esitlemine
Kõne koostamine ja esitlemine
 
Valitsemine ja avalik haldus
Valitsemine ja avalik haldusValitsemine ja avalik haldus
Valitsemine ja avalik haldus
 
Rakuteooria kujunemine
Rakuteooria kujunemineRakuteooria kujunemine
Rakuteooria kujunemine
 
öKoloogilised tegurid
öKoloogilised teguridöKoloogilised tegurid
öKoloogilised tegurid
 
Rakuorganellid
RakuorganellidRakuorganellid
Rakuorganellid
 
Elu tunnused
Elu tunnusedElu tunnused
Elu tunnused
 
Organismide lootejärgne areng
Organismide lootejärgne arengOrganismide lootejärgne areng
Organismide lootejärgne areng
 
Fotosünteesi tähtsus
Fotosünteesi tähtsusFotosünteesi tähtsus
Fotosünteesi tähtsus
 
öKosüsteem
öKosüsteemöKosüsteem
öKosüsteem
 
Suguliiteline pärandumine
Suguliiteline pärandumineSuguliiteline pärandumine
Suguliiteline pärandumine
 
Sõnajalgtaimed
SõnajalgtaimedSõnajalgtaimed
Sõnajalgtaimed
 

Similar to Hindamismudelid

Hindamismudel kui kujundava hindamise vahend (2014)
Hindamismudel kui kujundava hindamise vahend (2014)Hindamismudel kui kujundava hindamise vahend (2014)
Hindamismudel kui kujundava hindamise vahend (2014)
tiia
 
Hindamismudel kujundava hindamise toetamiseks
Hindamismudel kujundava hindamise toetamiseksHindamismudel kujundava hindamise toetamiseks
Hindamismudel kujundava hindamise toetamiseksaluojalaine
 
Ikt kasutamine uuriv_õpetaja
Ikt kasutamine uuriv_õpetajaIkt kasutamine uuriv_õpetaja
Ikt kasutamine uuriv_õpetajaoksanalabanova
 
Opistiilid
OpistiilidOpistiilid
Opistiilid
Kai Pata
 
1 uurimistöö koostamise ja vormistamise põhimõtted (1)
1 uurimistöö koostamise ja vormistamise põhimõtted (1)1 uurimistöö koostamise ja vormistamise põhimõtted (1)
1 uurimistöö koostamise ja vormistamise põhimõtted (1)
Mikk Leiner
 
õPidisaini analüüs
õPidisaini analüüsõPidisaini analüüs
õPidisaini analüüskarmentra
 
T3 Kutsehariduse õppekava sidusus
T3 Kutsehariduse õppekava sidusus T3 Kutsehariduse õppekava sidusus
T3 Kutsehariduse õppekava sidusus
Sirje Rekkor
 
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: Sissejuhatus kursusesseIFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
Hans Põldoja
 
Infop2ev2015
Infop2ev2015Infop2ev2015
Infop2ev2015
mkusmin
 
Hindamine 2015
Hindamine 2015Hindamine 2015
Hindamine 2015
mkusmin
 
Digitaalsete õppematerjalide kvaliteet
Digitaalsete õppematerjalide kvaliteetDigitaalsete õppematerjalide kvaliteet
Digitaalsete õppematerjalide kvaliteet
Hans Põldoja
 
Põhikooli uurimistöö
Põhikooli uurimistööPõhikooli uurimistöö
Põhikooli uurimistöö
Kai Pata
 
Kõmsi õpiabi ainekava põhikoolile
Kõmsi õpiabi ainekava põhikoolileKõmsi õpiabi ainekava põhikoolile
Kõmsi õpiabi ainekava põhikoolile
Annika
 
Ideelaat - kujundav hindamine
Ideelaat - kujundav hindamineIdeelaat - kujundav hindamine
Ideelaat - kujundav hindaminealuojalaine
 
Hindamisest
HindamisestHindamisest
Hindamisest
TKHK
 

Similar to Hindamismudelid (20)

Hindamismudel kui kujundava hindamise vahend (2014)
Hindamismudel kui kujundava hindamise vahend (2014)Hindamismudel kui kujundava hindamise vahend (2014)
Hindamismudel kui kujundava hindamise vahend (2014)
 
Hindamismudel kujundava hindamise toetamiseks
Hindamismudel kujundava hindamise toetamiseksHindamismudel kujundava hindamise toetamiseks
Hindamismudel kujundava hindamise toetamiseks
 
Hindamismudelid
HindamismudelidHindamismudelid
Hindamismudelid
 
Mappõpe
MappõpeMappõpe
Mappõpe
 
Margus power point
Margus power pointMargus power point
Margus power point
 
Ikt kasutamine uuriv_õpetaja
Ikt kasutamine uuriv_õpetajaIkt kasutamine uuriv_õpetaja
Ikt kasutamine uuriv_õpetaja
 
Opistiilid
OpistiilidOpistiilid
Opistiilid
 
1 uurimistöö koostamise ja vormistamise põhimõtted (1)
1 uurimistöö koostamise ja vormistamise põhimõtted (1)1 uurimistöö koostamise ja vormistamise põhimõtted (1)
1 uurimistöö koostamise ja vormistamise põhimõtted (1)
 
õPidisaini analüüs
õPidisaini analüüsõPidisaini analüüs
õPidisaini analüüs
 
T3 Kutsehariduse õppekava sidusus
T3 Kutsehariduse õppekava sidusus T3 Kutsehariduse õppekava sidusus
T3 Kutsehariduse õppekava sidusus
 
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: Sissejuhatus kursusesseIFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
 
Infop2ev2015
Infop2ev2015Infop2ev2015
Infop2ev2015
 
Hindamine 2015
Hindamine 2015Hindamine 2015
Hindamine 2015
 
Digitaalsete õppematerjalide kvaliteet
Digitaalsete õppematerjalide kvaliteetDigitaalsete õppematerjalide kvaliteet
Digitaalsete õppematerjalide kvaliteet
 
Põhikooli uurimistöö
Põhikooli uurimistööPõhikooli uurimistöö
Põhikooli uurimistöö
 
Kõmsi õpiabi ainekava põhikoolile
Kõmsi õpiabi ainekava põhikoolileKõmsi õpiabi ainekava põhikoolile
Kõmsi õpiabi ainekava põhikoolile
 
Ideelaat - kujundav hindamine
Ideelaat - kujundav hindamineIdeelaat - kujundav hindamine
Ideelaat - kujundav hindamine
 
Hindamisest
HindamisestHindamisest
Hindamisest
 
Hindamisest
HindamisestHindamisest
Hindamisest
 
Hindamisest
HindamisestHindamisest
Hindamisest
 

More from tiia

IT ainetunnis
IT ainetunnisIT ainetunnis
IT ainetunnistiia
 
Mottekaardid
MottekaardidMottekaardid
Mottekaardidtiia
 
Teater Eestis
Teater EestisTeater Eestis
Teater Eestistiia
 
Kalevipoeg
KalevipoegKalevipoeg
Kalevipoegtiia
 
Internet
InternetInternet
Internettiia
 
Internet
InternetInternet
Internettiia
 
moistekaart2
moistekaart2moistekaart2
moistekaart2tiia
 
eestikeel
eestikeeleestikeel
eestikeel
tiia
 
moistekaardid
moistekaardidmoistekaardid
moistekaardid
tiia
 

More from tiia (9)

IT ainetunnis
IT ainetunnisIT ainetunnis
IT ainetunnis
 
Mottekaardid
MottekaardidMottekaardid
Mottekaardid
 
Teater Eestis
Teater EestisTeater Eestis
Teater Eestis
 
Kalevipoeg
KalevipoegKalevipoeg
Kalevipoeg
 
Internet
InternetInternet
Internet
 
Internet
InternetInternet
Internet
 
moistekaart2
moistekaart2moistekaart2
moistekaart2
 
eestikeel
eestikeeleestikeel
eestikeel
 
moistekaardid
moistekaardidmoistekaardid
moistekaardid
 

Hindamismudelid

 • 2. Mis on hindamismudel? • õpilase ja õpetaja koostöös koostatud hinnangute skeem • kolm olulist tunnust: – kriteeriumid (näit sisu, õigekiri, sõnavara ja stiil, vorm) – hindepallid või sõnalised tasemed (näit 5, 4, 3, 2 või suurepärane, väga hea, hea, rahuldav) – punktiarvestuse strateegia (kuidas kujuneb hinne või hinnang) Tallinna Reaalkool
 • 3. Sisu Õigekiri Sõnavara ja stiil Ülesehitus 20 Tekst vastab teemale, on üldistusjõuline ja isikupärane, mõtted on esitatud selgelt ja veenvalt. 10 Tekstis on 0–3 õigekirjaviga. 5 Sõnavara on ulatuslik ja lausestus mitmekülgne, tekstis on 0–1 stiiliviga. 5 Tekst on liigendatud tervik, ülesehitus on loogiline ja sidus. 15 Tekst vastab teemale, on üldistusjõuline, mõtted on esitatud selgelt. 8 Tekstis on 4–6 õigekirjaviga. 4 Sõnavara ja lausestus on kohati ühekülgsed, tekstis on 2–3 stiiliviga. 4 Tekst on tervik, ülesehitus on loogiline, kuid lõigu piiridel esineb liigendusvigu. 10 Tekst vastab teemale, kuid on üldsõnaline, mõtted on esitatud arusaadavalt. 6 Tekstis on 7-9 õigekirjaviga. 3 Sõnavara on ühekülgne, esineb lausestusraskusi, tekstis on 4–5 stiiliviga. 3 Teksti ülesehituses on vastuolud, teksti osades esineb liigendusvigu. 5 Tekst vastab üldjoontes teemale, kuid mõtted on kohati seosetud ja ebaselged. 3 Tekstis on 10-12 õigekirjaviga. 2 Sõnavara ja lausestus on algelised, tekstis on 5–6 stiiliviga. 2 Teksti ülesehituses on vastuolud, mõni tekstiosa puudub. 1 Tekst vastab üldjoontes teemale, kuid on raskesti mõistetav. 1 Tekstis on üle 12 õigekirjaviga. 1 Sõnavara on kohati sobimatu, lausestus algeline, tekstis on rohkem kui 6 stiiliviga. 1 Tekst on vormitu, ülesehitus on ebaloogiline. Tulemus 0 punkti. Tekst ei vasta teemale. Ülesandest ei ole aru saadud, see on lahendamata. Põhikooli eesti keele ja kirjanduse eksami lühikirjandi hindamismudel
 • 4. Miks kasutada hindamismudeleid? Heidi Goodrich Andrade 2000 1. lihtne kasutada ja selgitada 2. muudab õpetajate ootused tööle selgeks 3. pakub õpilastele olulist tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta 4. toetab õppimist 5. toetab oskuste kujunemist 6. toetab arusaamist 7. toetab mõtlemist Tallinna Reaalkool
 • 5. Kuidas luua? Heidi Goodrich 1996 1. vaadake kui mudelit – mis muudab ühe töö paremaks kui teise 2. looge kriteeriumid – millised punktid on töös olulised 3. sõnastage skaalaastmestik – kirjeldage kriteeriumi kõige paremat ja halvemat taset, seejärel looge vahetasemed 4. katsetage – laske õpilastel hinnata mõnd tööd loodud hindamismudeli põhjal Tallinna Reaalkool
 • 6. 5. kasutage kaaslase ja enesehindamist – kui õpilased töötavad, tuletage meelde, et nad jälgiksid hindamismudelit 6. kontrollige – julgustage õpilasi oma töid üle vaatama 7. õpetajapoolne hindamine – tööde hindamisel kasutage sama hindamismudelit, mis õpilasedki  skaalaastmestiku võib õpetaja ka ise välja mõelda, eriti siis, kui õpilased on harjunud hindamismudelitega töötama  kasutada tuleb lihtsat ja üheselt arusaadavat keelt  vältida negatiivset keelekasutust Tallinna Reaalkool
 • 7. • kriteeriumide arv loodud hindamismudelites kujuneb sellest, mida antud ülesande puhul hinnata ning erinevate hindamismudelite puhul on see ka erinev • iga kriteeriumi juures võib olla kirjas, kui suure kaaluga vastavat kriteeriumi arvestatakse (näit eesti keele riigieksami mudelis sisu korrutada teguriga 9) • hindamismudeli tasemeid võib määrata numbritega või ka sõnadega, ühes hindamismudelis ei pea kõik kriteeriumid olema esitatud ühesuguse tasemete hulgaga Tallinna Reaalkool
 • 8. Hindamismudelite liigid Hindamismudeleid võib üldjuhul liigitada kaheks: • holistiline - hinnatakse lähtudes kogutulemuse summast, • analüütiline - hinnatakse erinevaid osasid, millest moodustub lõplik hinne. Tallinna Reaalkool
 • 9. Koomiksi holistiline hindamismudel Tallinna Reaalkool Väga hea töö: loetud teose ühe sündmuse kohta, vähemalt kuus pilti koos tekstiga vahendeid on kasutatud efektiivselt (loetav tekst ja arusaadavad joonistused) koomiksi sisu on arusaadav …….. Hea töö: loetud teose ühe sündmuse kohta, pilte vähem kui kuus esineb üksikuid puudujääke teksti ja joonistuste arusaadavuse osas sisu on kohati arusaamatu ……… Rahuldav töö: koomiks ei ole otseselt seotud teosega tekst ei ole loetav või joonistused arusaamatud teost teadmata pole mõistetav ……….
 • 10. Koomiksi analüütiline hindamismudel Tallinna Reaalkool 3 2 1 vastavus nõudmistele loetud teose ühe sündmuse kohta, vähemalt kuus pilti koos tekstiga pilte vähem ei ole otseselt seotud teosega vahendid vahendeid on kasutatud efektiivselt (loetav tekst ja arusaadavad joonistused) esineb üksikuid puudujääke teksti ja joonistuste arusaadavuse osas tekst ei ole loetav või joonistused arusaamatud sisu koomiksi sisu on arusaadav sisu on kohati arusaamatu teost teadmata pole mõistetav keel tekstis ei esine keelevigu ega ebatsensuurseid väljendeid esineb üksikuid keelevääratusi või kuni 3 keeleviga tekstis palju keelevigu või kasutatud sobimatuid väljendeid pealkiri pealkiri on sobiv ning seotud koomiksi sisuga pealkiri ei ole seotud sisuga pealkiri puudub üldmulje koomiks on huvitav, kasutatud sobivaid värve ja üldmulje on väga hea üldmulje lohakas koomiks ei ole mõistetav, värvikasutus küsitav, üldmulje lohakas
 • 11. Loe lisaks • Hindamismudelitest • Hindamismudelite kasutamise metoodika Tallinna Reaalkool
 • 12. Hindamismudelite loomine (teooria ja näited) inglisekeelne https://www.thoughtco.com/how-to-create-a-rubric- 4061367 Hindamismudelite loomise keskkonnad: inglisekeelsed http://rubistar.4teachers.org/index.php http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/ eestikeelne http://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/ Tallinna Reaalkool