SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
ΑΡΕΙΟΣ ΠΟΤΗΡ καί ἡ τοῦ φιλοσόφου λίθος
Δούρσλειος καί ἡ γυνή ἐσεμνύνοντο περί ἑαυτούς ὡς οὐδέν διαφέρουσιν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Υἱόν εἶχον ἔτι παιδίον ὄντα ὀνόματι Δούδλιον. Οἱ Δούρσλειοι εφύλαττον καί ἀπόρρητόν τι. (Ο κύριος και η κυρία Ντάρσλι ήταν απόλυτα φυσιολογικοί άνθρωποι. Είχαν ένα μικρό γιο, τον Ντάντλι. Οι Ντάρσλι είχαν ένα μυστικό.) Δε θα το αντέξω αν κάποιος μάθει ότι η Λίλι αδερφή μου είναι η γυναίκα του Πότερ. Νομίζω τόν βίον ἀβίωτον ἔσεσθαι, ἐάν τίς πύθηται ὡς ἡ ἐμή ἀδελφή ἐστί γυνή τοῦ Ποτῆρος.
Ὁ Δούρσλειος ἐγειρόμενος ἀφ΄ ὕπνου ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λαβών τό σακίον τήν τῆς γυναικός παρείαν ἐφίλησεν καί ὁδοιπορῶν πρός ἀμαξιτόν τό πρῶτον θαῦμα εἶδεν: Ο κύριος Ντάρσλι ξύπνησε εκείνο το πρωινό, πήρε το χαρτοφύλακά του, φίλησε τη γυναίκα του και προχωρώντας στο δρόμο πρόσεξε το πρώτο σημάδι από κάτι περίεργο:
αἴλουρον πινάκιόν τι γεωγραφικόν ἀναγιγνώσκοντα! (Μια γάτα διάβαζε έναν χάρτη!) Νιάου…!
Ἐν ὁδῷ  πολλοί ἄνθρωποι ἔφερον ἐσθῆτας . (Στο δρόμο πολλοί άνθρωποι ήταν ντυμένοι με μανδύες…)
Ἀλλ’ οὐκ εἶδεν τάς γλαῦκας τάς πρός αὐγήν ἡλίου ἀεί περιπετομένας. (Αλλά δεν είδε τις κουκουβάγιες που πετούσαν εδώ και εκεί στον ουρανό.)
Ὁ Δούρσλειος εἶδεν τούς τρίβωνας φορούντας καί λαλούντων αὐτῶν παρήκουσεν ὀλίγον τι: (Ο κύριος Ντάρσλι είδε τους τύπους με τους μανδύες και μπόρεσε να πιάσει μερικές λέξεις από αυτά που έλεγαν.) Ναί, οἱ Ποτῆρες… οὔτως ἤκουσα (Ναι, Οι Πότερ, έτσι άκουσα….) Ναί, ὁ δ’ υἱός αὐτῶν Ἅρειος…  (…ναι, ο γιος τους, ο Χάρι…)
Πρός δ’ ἑσπέραν οἴκαδε ἐπανιών προσέκρουσε ἀνθρωπίσκον τινά γέροντα. (Στο γυρισμό, το απόγευμα, έπεσε πάνω σε ένα γέρο.) Λυποῦμαι! (Συγγνώμη!)
(Μη λυπάσαι. Τίποτε σήμερα δεν μπορεί να με κάνει να νευριάσω! Κι εσύ πρέπει να χαίρεσαι, γιατί ο Ξέρεις-Ποιος έφυγε, επιτέλους! Ακόμη κι ένας Μαγκλ σαν κι εσένα έπρεπε να γιορτάζει αυτή τη μέρα!) Μηδέν λυπῆ. Σήμερον γάρ οὐκ ἔστι μοι δυσκόλως ἔχειν. Εὐφραίνει δῆτα. Ἐκεῖνος γάρ οὗ τοὔνομα ἄρρητόν ἐστι ἀποίχεται τέλος δη! Καί σέ καί τούς ἄλλους καίπερ Μυγάλους ὄντας εὐφραίνεσθαι δεῖ ἀνά πᾶσαν τήν ἡμέραν!
Οἴκαδε δέ ἀφικόμενος εἷδεν τόν αἴλουρον ἐπί τῷ τείχει τῆς οἰκίας καθήμενον. (Όταν έφτασε στο σπίτι είδε τη γάτα να κάθεται στο φράχτη του σπιτιού.) Ξξξτ!
Ὁ Δούρδλειος εἰσῆλθεν εἰς τήν οἰκίαν. (Ο κύριος Ντάρσλι μπήκε στο σπίτι του) Ὧ Πετούνια, ἄρτι ἀκήκοάς τι τῆς ἀδελφῆς σου; (Πετούνια, μήπως είχες νέα από την αδερφή σου;) Τί δέ; (Όχι, γιατί ρωτάς;) Γλαῦκες… ἄνθρωποι ἐνδεδυμένοι ἐσθῆτας… Ἐνεδοιαζόμην εἰ ταῦτα εἶεν πού πρός τά σά… (Κουκουβάγιες…παράξενοι τύποι με μανδύες… Σκέφτηκα …πως μπορεί να είχε κάποια σχέση με… με το δικό της το σινάφι…)
Οὐδέν μέν ἄλλο περί τούτων εἰπών εἰς τό ὐπερῶον ἀνέβη καί ἀγρυπνῶν ἄπαντα ἐν νῷ ἔστρεφε. (Χωρίς να πει τίποτε άλλο ανέβηκε επάνω και αγρυπνώντας τα στριφογύριζε όλα στο μυαλό του.)
Ἀνήρ αἴφνης ἐφάνη ἐν ὁδῷ κατά σιωπήν οὕτως ὥστε δόξαι ἀνακύψας ἀπό τῆς γαίας. Ὄνομα δ’ ἧν αὐτῷ Ἄλβος Διμπλόδωρος. (Ένας άνδρας φάνηκε ξαφνικά στο δρόμο, τόσο αθόρυβα σα να είχε φυτρώσει από την άσφαλτο. Το όνομά του ήταν Άλμπους Ντάμπλντορ.)
Χαίρε, ὧ σοφίστρια, Μαγονωγαλέα! (Χαίρε, καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ!)
Πῶς ἔγνως με, ἥτις εἰμί; (Πώς κατάλαβες ποια είμαι;) Οὔκουν ἔξεστι σοί ὀνομάσαι αὐτόν; Ἐγώ γάρ οὐ φοβοῦμαι τό ὄνομα αὐτοῦ φθέγξασθαι, Φολιδομορτόν. (Δεν μπορείς να πεις το όνομά του; Εγώ δε φοβάμαι να πω το όνομά του, Βόλντεμορτ.) Ἐκεῖνος οὗ τοὔνομα ἄρρητόν ἐστι ἀληθῶς οἴχεται, διά τοῦτο πάντες ἐορτάζουσιν.  . . (Ο Ξέρεις-Ποιος εξαφανίστηκε, γι αυτό όλοι γιορτάζουν!)
(Ξέρεις ότι όλοι ρωτάνε για τον Βόλντεμορτ; γιατί εξαφανίστηκε; Όλοι λένε πως χτες βράδυ εμφανίστηκε στη συνοικία Γκόντρικ. Πως πήγε εκεί για να βρει τους Πότερ. Οι φήμες λένε πως η Λίλι και ο Τζέιμς Πότερ είναι …νεκροί. Λένε πως προσπάθησε να σκοτώσει και το γιο των Πότερ, το Χάρι. Αλλά δεν τα κατάφερε κι έτσι έχασε τη δύναμή του. Γι αυτό έφυγε!) Ἀρ’ ἔμαθες ὅτι πάντες ἐρωτῶσι περί αὐτοῦ; Διά τί ἐξέφυγεν; Ἐθρύλητο γάρ ὅτι τῆς πάροιθε νυκτός ὁ Φολιδομορτός ἀφίκετο εἰς τόπον Γορδίκου καλούμενον, ἐρευνήσων τούς Ποτῆρας. Λέγεται δέ ὅτι ἀμφότεροι οἱ Ποτῆρες, ἥ τε Λίλη καί ὀ Ἰάκωβος, τεθνήκασι. Λέγουσι ὅτι ὁ Φολιδομορτός Ἅρειον τόν Ποτῆρος ἀποκτεῖναι ἐπιχειρήσας οὐκ ἐδυνήθη καί τῆς δυνάμεως ἁπάσης ἡμάρτηκε. Τοῦτο γάρ τό αἴτιον τῆς φυγῆς!
Μή δεῦρο ἐλθέτω Ἅρειος Ποτῆρ. Οἱ Δούρσλειοι γάρ οὐδέποτε γνώσονται αὐτόν οἷος ἐστίν. (Να μην ἐρθει εδώ ο Χάρη Πότερ. Οι Ντάρσλι ποτέ δε θα μπορέσουν να καταλάβουν τον Χάρι.) Διά τί δεῦρο ἥκεις; (Για ποιο λόγο ήρθες εδώ;) Ἥκω ἄγων τόν Ἅρειον πρός τήν τηθίδα καί τόν ἄνδρα αὐτῆς, μόνους τῶν οἰκείων ζῶντας ἔτι. (Ήρθα για να φέρω το Χάρι Πότερ στο θείο και στη θεία του. Τώρα πια είναι οι μόνοι συγγενείς που έχει.)
Ἄριστον μέν οὖν τοῦτο τό χωρίον. Δεήσει γάρ ἐκείνους ἅτε οἰκείους ὄντας πάντα ἐξηγεῖσθαι αὐτῷ ἡβῶντι, διόπερ ἐπιστολήν αὐτοῖς ἔγραψα. (Είναι το καλύτερο μέρος γι αυτόν. Όταν μεγαλώσει ο θείος και η θεία του θα του τα εξηγήσουν όλα. Τους έγραψα ένα γράμμα.) Ὀρθῶς λέγεις, ἀλλά πῶς δεῦρο κομισθήσεται; (Έχεις δίκιο. Πώς όμως θα έρθει εδώ ο μικρός;) Κομισθήσεται δ’ ὑπό τοῦ Ἀγριώδου. (Θα τον φέρει ο Χάγκριντ.)
Τόν παῖδα ἔχω! Τῆς γάρ οἰκίας ὅσον οὐ διεφθαρμένης ἔσωσα αὐτόν πρίν τούς Μυγάλους συναθροίζεσθαι. (Έχω τον μικρό! Κατάφερα να τον βγάλω από τα ερείπια του σπιτιού προτού έρθουν οι Μαγκλ!)
Ὁ Διπλόδωρος καί ἡ Μαγονωγαλέα προσκύπτοντες πρός τά σπάργανα παιδίον μόλις εἰκάζουσιν καθεῦδον. Ἦν δέ ἐν τᾠ μετώπῳ τραῦμα τι δεινόν ὥσπερ ἀστραπή.  (Ο Ντάμπλντορ και η καθηγήτρια έσκυψαν πάνω από το δέμα με τις κουβέρτες. Διέκριναν ένα αρσενικό μωρό, βαθιά κοιμισμένο. Στο μέτωπό του φαινόταν καθαρά ένα σημάδι με περίεργο σχήμα σαν κεραυνός!) Χρήσιμος άλλοις και ἡ οὐλή εγένετο! (Τα σημάδια είναι καμιά φορά χρήσιμα.)
Ὁ Διμπλόδωρος ἐπί τάς θύρας τῆς οἰκίας τῶν Δουρσλίων τόν παῖδα παρά τοῖν σταθμοῖν πράως κατέθεκεν. Ἐπιστολήν δέ ἐκ χλαίνης λαβών ἔκρυψεν αὐτήν ἐν μέσοις τοῖς σπαργάνοις.  (Ο Ντάμπλντορ προχώρησε για την εξώπορτα του σπιτιού των Ντάρσλι και ακούμπησε απαλά τον Χάρι στο σκαλοπάτι. Έβγαλε έναν κλειστό φάκελο από τον μανδύα του και τον έκρυψε ανάμεσα στις κουβέρτες.) Εὐδαιμονοίης, ὦ Ἅρειε! (Καλή τύχη, Χάρι.)
Ὁ δέ Ἅρειος Ποτῆρ ἐν τοῖς σπαργάνοις καθεύδει, οὐδέν συνειδώς ἑαυτῷ ἐξαίρετος ὤν. Ἀλλ’ οὐκ εἶδεν τόν Δούδλιον μέλλοντα αὐτόν λυπήσειν τε και αἰκίσεσθαι, οὐδ’ ἦν αὐτῷ εἰδέναι ὅτι πολλοί τότε ἤδη λάθρα συγγενόμενοι προὔπινον τῷ Ἁρείῳ Ποτῆρι τῷ παιδί τῷ ἐπιβιόντι. (Ο μικρός Χάρι Πότερ συνέχισε να κοιμάται χωρίς να ξέρει ότι ήταν ξεχωριστός, πως ήταν διάσημος. Χωρίς να ξέρει πως θα περνούσε τα επόμενα δέκα χρόνια με τις τσιμπιές και τις κλοτσιές του εξαδέλφου του Ντάντλι… Αλλά προπαντός χωρίς να ξέρει ότι σε όλα τα μέρη της χώρας άνθρωποι που είχαν συναντηθεί κρυφά έλεγαν: «Στην υγειά του Χάρι Πότερ, του παιδιού που σώθηκε!») Προκοπίου Κατερίνα
Ο Χάρη Πότερ και η φιλοσοφική λίθος της J.K.Rowling Μετάφραση στα αρχαία ελληνικά : Andrew Wilson, εκδόσεις Bloomsbury Σενάριο – διασκευή σε κόμικ : Προκοπίου Κατερίνα

More Related Content

What's hot

ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ι - ΚΙΚΚΟΝΕΣ , ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ, ΚΥΚΛΩΠΕΣ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ι - ΚΙΚΚΟΝΕΣ , ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ, ΚΥΚΛΩΠΕΣΟΔΥΣΣΕΙΑ Ι - ΚΙΚΚΟΝΕΣ , ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ, ΚΥΚΛΩΠΕΣ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ι - ΚΙΚΚΟΝΕΣ , ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ, ΚΥΚΛΩΠΕΣΕΛΕΝΗ ΜΟΥΤΑΦΗ
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5Alexandra Gerakini
 
διαγωνισμα στο μαθημα της οδυσσειας ραψωδια ε
διαγωνισμα στο μαθημα της οδυσσειας ραψωδια ε διαγωνισμα στο μαθημα της οδυσσειας ραψωδια ε
διαγωνισμα στο μαθημα της οδυσσειας ραψωδια ε Ria Papamanoli
 
Eπιρρηματικοί προσδιορισμοί της Ν. Ελληνικής
Eπιρρηματικοί προσδιορισμοί της Ν. ΕλληνικήςEπιρρηματικοί προσδιορισμοί της Ν. Ελληνικής
Eπιρρηματικοί προσδιορισμοί της Ν. ΕλληνικήςGeorgia Dimitropoulou
 
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσειςο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσειςDimitra Stefani
 
Κ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
Κ. Π. Καβάφη, ΙθάκηΚ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
Κ. Π. Καβάφη, Ιθάκηgina zaza
 
Ε΄ Τάξη - Ενέργεια
Ε΄ Τάξη - ΕνέργειαΕ΄ Τάξη - Ενέργεια
Ε΄ Τάξη - ΕνέργειαD K
 
τριτοκλιτα επιθετα β γυμνασιου
τριτοκλιτα επιθετα β γυμνασιουτριτοκλιτα επιθετα β γυμνασιου
τριτοκλιτα επιθετα β γυμνασιουemathites
 
η ιστορία του ιωσήφ
η ιστορία του ιωσήφη ιστορία του ιωσήφ
η ιστορία του ιωσήφVoula Athanasiadou
 
Παρουσίαση1ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ
Παρουσίαση1ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣΠαρουσίαση1ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ
Παρουσίαση1ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣMARIANTHI ARVANITIDOU
 
μια θαλασσινη περιπέτεια
μια θαλασσινη περιπέτειαμια θαλασσινη περιπέτεια
μια θαλασσινη περιπέτειαdouniaal
 
πότε βάζουμε κόμμα
πότε βάζουμε κόμμαπότε βάζουμε κόμμα
πότε βάζουμε κόμμαstam72
 
Αρχαία Α΄Γυμνασίου, ενότητα 11
Αρχαία Α΄Γυμνασίου, ενότητα 11 Αρχαία Α΄Γυμνασίου, ενότητα 11
Αρχαία Α΄Γυμνασίου, ενότητα 11 despifor
 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΑΣΚΗΣΕΙΣΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΑΣΚΗΣΕΙΣKonstantia Tsapra
 
έκφραση - έκθεση Α' Λυκείου, γλωσσομάθεια
έκφραση - έκθεση Α' Λυκείου, γλωσσομάθειαέκφραση - έκθεση Α' Λυκείου, γλωσσομάθεια
έκφραση - έκθεση Α' Λυκείου, γλωσσομάθειαgina zaza
 
διαγωνισμα λογοτεχνίας κειμενο Ο λύκος
διαγωνισμα λογοτεχνίας κειμενο Ο λύκοςδιαγωνισμα λογοτεχνίας κειμενο Ο λύκος
διαγωνισμα λογοτεχνίας κειμενο Ο λύκοςRia Papamanoli
 
ΕΥΘΥΣ -ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ)
ΕΥΘΥΣ -ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ)ΕΥΘΥΣ -ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ)
ΕΥΘΥΣ -ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ)Konstantia Tsapra
 

What's hot (20)

ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ι - ΚΙΚΚΟΝΕΣ , ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ, ΚΥΚΛΩΠΕΣ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ι - ΚΙΚΚΟΝΕΣ , ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ, ΚΥΚΛΩΠΕΣΟΔΥΣΣΕΙΑ Ι - ΚΙΚΚΟΝΕΣ , ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ, ΚΥΚΛΩΠΕΣ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ Ι - ΚΙΚΚΟΝΕΣ , ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ, ΚΥΚΛΩΠΕΣ
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5
 
διαγωνισμα στο μαθημα της οδυσσειας ραψωδια ε
διαγωνισμα στο μαθημα της οδυσσειας ραψωδια ε διαγωνισμα στο μαθημα της οδυσσειας ραψωδια ε
διαγωνισμα στο μαθημα της οδυσσειας ραψωδια ε
 
Eπιρρηματικοί προσδιορισμοί της Ν. Ελληνικής
Eπιρρηματικοί προσδιορισμοί της Ν. ΕλληνικήςEπιρρηματικοί προσδιορισμοί της Ν. Ελληνικής
Eπιρρηματικοί προσδιορισμοί της Ν. Ελληνικής
 
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσειςο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
 
Κ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
Κ. Π. Καβάφη, ΙθάκηΚ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
Κ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
 
Ε΄ Τάξη - Ενέργεια
Ε΄ Τάξη - ΕνέργειαΕ΄ Τάξη - Ενέργεια
Ε΄ Τάξη - Ενέργεια
 
τριτοκλιτα επιθετα β γυμνασιου
τριτοκλιτα επιθετα β γυμνασιουτριτοκλιτα επιθετα β γυμνασιου
τριτοκλιτα επιθετα β γυμνασιου
 
η ιστορία του ιωσήφ
η ιστορία του ιωσήφη ιστορία του ιωσήφ
η ιστορία του ιωσήφ
 
Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.
Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.
Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.
 
Παρουσίαση1ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ
Παρουσίαση1ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣΠαρουσίαση1ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ
Παρουσίαση1ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ
 
μια θαλασσινη περιπέτεια
μια θαλασσινη περιπέτειαμια θαλασσινη περιπέτεια
μια θαλασσινη περιπέτεια
 
Η λύση του Γόρδιου δεσμού
Η λύση του Γόρδιου δεσμούΗ λύση του Γόρδιου δεσμού
Η λύση του Γόρδιου δεσμού
 
Odysseia
OdysseiaOdysseia
Odysseia
 
πότε βάζουμε κόμμα
πότε βάζουμε κόμμαπότε βάζουμε κόμμα
πότε βάζουμε κόμμα
 
Αρχαία Α΄Γυμνασίου, ενότητα 11
Αρχαία Α΄Γυμνασίου, ενότητα 11 Αρχαία Α΄Γυμνασίου, ενότητα 11
Αρχαία Α΄Γυμνασίου, ενότητα 11
 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΑΣΚΗΣΕΙΣΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 
έκφραση - έκθεση Α' Λυκείου, γλωσσομάθεια
έκφραση - έκθεση Α' Λυκείου, γλωσσομάθειαέκφραση - έκθεση Α' Λυκείου, γλωσσομάθεια
έκφραση - έκθεση Α' Λυκείου, γλωσσομάθεια
 
διαγωνισμα λογοτεχνίας κειμενο Ο λύκος
διαγωνισμα λογοτεχνίας κειμενο Ο λύκοςδιαγωνισμα λογοτεχνίας κειμενο Ο λύκος
διαγωνισμα λογοτεχνίας κειμενο Ο λύκος
 
ΕΥΘΥΣ -ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ)
ΕΥΘΥΣ -ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ)ΕΥΘΥΣ -ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ)
ΕΥΘΥΣ -ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ)
 

More from Κατερίνα Προκοπίου

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡ...
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡ...Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡ...
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡ...Κατερίνα Προκοπίου
 
Η αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία - comics in classroom
Η αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία - comics in classroomΗ αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία - comics in classroom
Η αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία - comics in classroomΚατερίνα Προκοπίου
 
International Mother Language Day - Διεθνης ημερα-μητρικης-γλωσσας-γλωσσικο-ζ...
International Mother Language Day - Διεθνης ημερα-μητρικης-γλωσσας-γλωσσικο-ζ...International Mother Language Day - Διεθνης ημερα-μητρικης-γλωσσας-γλωσσικο-ζ...
International Mother Language Day - Διεθνης ημερα-μητρικης-γλωσσας-γλωσσικο-ζ...Κατερίνα Προκοπίου
 
Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστ...
Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστ...Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστ...
Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστ...Κατερίνα Προκοπίου
 
Η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας θεσσαλονίκης
Η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας θεσσαλονίκηςΗ ιστορία της εβραϊκής κοινότητας θεσσαλονίκης
Η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας θεσσαλονίκηςΚατερίνα Προκοπίου
 
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank Κατερίνα Προκοπίου
 
Αποφοίτηση του Γ1, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, 2016
Αποφοίτηση του Γ1, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, 2016 Αποφοίτηση του Γ1, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, 2016
Αποφοίτηση του Γ1, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, 2016 Κατερίνα Προκοπίου
 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΚατερίνα Προκοπίου
 
ΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / PLATO, SYMPOSIUM, ABOUT LOVE
ΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / PLATO, SYMPOSIUM, ABOUT LOVEΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / PLATO, SYMPOSIUM, ABOUT LOVE
ΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / PLATO, SYMPOSIUM, ABOUT LOVEΚατερίνα Προκοπίου
 

More from Κατερίνα Προκοπίου (20)

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡ...
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡ...Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡ...
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡ...
 
Odysseus Elytis: Axion esti, Genesis III
Odysseus Elytis: Axion esti, Genesis IIIOdysseus Elytis: Axion esti, Genesis III
Odysseus Elytis: Axion esti, Genesis III
 
Η αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία - comics in classroom
Η αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία - comics in classroomΗ αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία - comics in classroom
Η αξιοποίηση των κόμικς στη διδασκαλία - comics in classroom
 
International Mother Language Day - Διεθνης ημερα-μητρικης-γλωσσας-γλωσσικο-ζ...
International Mother Language Day - Διεθνης ημερα-μητρικης-γλωσσας-γλωσσικο-ζ...International Mother Language Day - Διεθνης ημερα-μητρικης-γλωσσας-γλωσσικο-ζ...
International Mother Language Day - Διεθνης ημερα-μητρικης-γλωσσας-γλωσσικο-ζ...
 
Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστ...
Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστ...Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστ...
Το λάλον εξώφυλλο: οπτική ανάλυση του εξώφυλλου του σχολικού εγχειριδίου «Ιστ...
 
Λ. Μαβίλης, Λήθη
Λ. Μαβίλης, ΛήθηΛ. Μαβίλης, Λήθη
Λ. Μαβίλης, Λήθη
 
Ελληνική γλώσσα: μάθημα πρώτο
Ελληνική γλώσσα: μάθημα πρώτοΕλληνική γλώσσα: μάθημα πρώτο
Ελληνική γλώσσα: μάθημα πρώτο
 
ΠΑΛΑΜΑΣ: ΑΓΟΡΑ
ΠΑΛΑΜΑΣ: ΑΓΟΡΑΠΑΛΑΜΑΣ: ΑΓΟΡΑ
ΠΑΛΑΜΑΣ: ΑΓΟΡΑ
 
ΚΟΛΕΡΙΤΖ: ΔΟΥΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΟΛΕΡΙΤΖ: ΔΟΥΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙΔΑΚΟΛΕΡΙΤΖ: ΔΟΥΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΟΛΕΡΙΤΖ: ΔΟΥΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙΔΑ
 
ΚΑΒΑΦΗΣ: ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ
ΚΑΒΑΦΗΣ: ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣΚΑΒΑΦΗΣ: ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ
ΚΑΒΑΦΗΣ: ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
 
ΘΟΥΡΙΟΣ
ΘΟΥΡΙΟΣΘΟΥΡΙΟΣ
ΘΟΥΡΙΟΣ
 
Η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας θεσσαλονίκης
Η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας θεσσαλονίκηςΗ ιστορία της εβραϊκής κοινότητας θεσσαλονίκης
Η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας θεσσαλονίκης
 
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ - The Diary of Anne Frank
 
Σπάρτη - Sparta
Σπάρτη - SpartaΣπάρτη - Sparta
Σπάρτη - Sparta
 
Αποφοίτηση του Γ1, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, 2016
Αποφοίτηση του Γ1, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, 2016 Αποφοίτηση του Γ1, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, 2016
Αποφοίτηση του Γ1, 1ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης, 2016
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
 
ΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / PLATO, SYMPOSIUM, ABOUT LOVE
ΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / PLATO, SYMPOSIUM, ABOUT LOVEΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / PLATO, SYMPOSIUM, ABOUT LOVE
ΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ / PLATO, SYMPOSIUM, ABOUT LOVE
 

Recently uploaded

ΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑ
ΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑ
ΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑIliana Kouvatsou
 
ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ,ΕΦΗ ΨΑΛΛΙΔΑ
ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ,ΕΦΗ ΨΑΛΛΙΔΑΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ,ΕΦΗ ΨΑΛΛΙΔΑ
ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ,ΕΦΗ ΨΑΛΛΙΔΑIliana Kouvatsou
 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣIliana Kouvatsou
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗmarscord
 
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗIliana Kouvatsou
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ, ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pptx
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ, ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pptxΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ, ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pptx
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ, ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pptxIliana Kouvatsou
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας7gymnasiokavalas
 
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣIliana Kouvatsou
 
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptxΕπανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptxLucia Boulougari
 
Βενετία, μια πόλη πάνω στο νερό, Βασιλική Μπράβου - Αποστολία Μπάρδα
Βενετία, μια πόλη πάνω στο νερό, Βασιλική Μπράβου - Αποστολία ΜπάρδαΒενετία, μια πόλη πάνω στο νερό, Βασιλική Μπράβου - Αποστολία Μπάρδα
Βενετία, μια πόλη πάνω στο νερό, Βασιλική Μπράβου - Αποστολία ΜπάρδαIliana Kouvatsou
 
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική ΑυτοκρατορίαΗ απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική ΑυτοκρατορίαΑφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Ποια είμαι εγώ; Ποιος είσαι εσύ;
Ποια είμαι εγώ;         Ποιος είσαι εσύ;Ποια είμαι εγώ;         Ποιος είσαι εσύ;
Ποια είμαι εγώ; Ποιος είσαι εσύ;Dimitra Mylonaki
 
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βίαΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βίαΑφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxΦαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxssuser0e846e
 
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΥΡΓΙΩΤΗΣΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΥΡΓΙΩΤΗΣIliana Kouvatsou
 
ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣΥΓΡΟΝ ΠΥΡ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣIliana Kouvatsou
 
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΖΩΗ ΓΚΟΤΣΗ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΖΩΗ ΓΚΟΤΣΗΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΖΩΗ ΓΚΟΤΣΗ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΖΩΗ ΓΚΟΤΣΗIliana Kouvatsou
 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣIliana Kouvatsou
 

Recently uploaded (20)

ΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑ
ΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑ
ΧΑΝΟΣ ΚΡΟΥΜΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΣΤΕΒΑ
 
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
 
ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ,ΕΦΗ ΨΑΛΛΙΔΑ
ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ,ΕΦΗ ΨΑΛΛΙΔΑΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ,ΕΦΗ ΨΑΛΛΙΔΑ
ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ,ΕΦΗ ΨΑΛΛΙΔΑ
 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ- ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
 
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ, ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pptx
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ, ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pptxΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ, ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pptx
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ, ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pptx
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
 
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
 
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptxΕπανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
Επανάληψη Γλώσσας Α' Λυκείου για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου.pptx
 
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειεςΡατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
 
Βενετία, μια πόλη πάνω στο νερό, Βασιλική Μπράβου - Αποστολία Μπάρδα
Βενετία, μια πόλη πάνω στο νερό, Βασιλική Μπράβου - Αποστολία ΜπάρδαΒενετία, μια πόλη πάνω στο νερό, Βασιλική Μπράβου - Αποστολία Μπάρδα
Βενετία, μια πόλη πάνω στο νερό, Βασιλική Μπράβου - Αποστολία Μπάρδα
 
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική ΑυτοκρατορίαΗ απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
 
Ποια είμαι εγώ; Ποιος είσαι εσύ;
Ποια είμαι εγώ;         Ποιος είσαι εσύ;Ποια είμαι εγώ;         Ποιος είσαι εσύ;
Ποια είμαι εγώ; Ποιος είσαι εσύ;
 
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βίαΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
 
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxΦαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
 
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΥΡΓΙΩΤΗΣΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ
 
ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣΥΓΡΟΝ ΠΥΡ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΥΓΡΟΝ ΠΥΡ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
 
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΖΩΗ ΓΚΟΤΣΗ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΖΩΗ ΓΚΟΤΣΗΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΖΩΗ ΓΚΟΤΣΗ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΖΩΗ ΓΚΟΤΣΗ
 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ
 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΟΤΗΡ - Harry Potter in ancient greek

 • 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΟΤΗΡ καί ἡ τοῦ φιλοσόφου λίθος
 • 2. Δούρσλειος καί ἡ γυνή ἐσεμνύνοντο περί ἑαυτούς ὡς οὐδέν διαφέρουσιν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Υἱόν εἶχον ἔτι παιδίον ὄντα ὀνόματι Δούδλιον. Οἱ Δούρσλειοι εφύλαττον καί ἀπόρρητόν τι. (Ο κύριος και η κυρία Ντάρσλι ήταν απόλυτα φυσιολογικοί άνθρωποι. Είχαν ένα μικρό γιο, τον Ντάντλι. Οι Ντάρσλι είχαν ένα μυστικό.) Δε θα το αντέξω αν κάποιος μάθει ότι η Λίλι αδερφή μου είναι η γυναίκα του Πότερ. Νομίζω τόν βίον ἀβίωτον ἔσεσθαι, ἐάν τίς πύθηται ὡς ἡ ἐμή ἀδελφή ἐστί γυνή τοῦ Ποτῆρος.
 • 3. Ὁ Δούρσλειος ἐγειρόμενος ἀφ΄ ὕπνου ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λαβών τό σακίον τήν τῆς γυναικός παρείαν ἐφίλησεν καί ὁδοιπορῶν πρός ἀμαξιτόν τό πρῶτον θαῦμα εἶδεν: Ο κύριος Ντάρσλι ξύπνησε εκείνο το πρωινό, πήρε το χαρτοφύλακά του, φίλησε τη γυναίκα του και προχωρώντας στο δρόμο πρόσεξε το πρώτο σημάδι από κάτι περίεργο:
 • 4. αἴλουρον πινάκιόν τι γεωγραφικόν ἀναγιγνώσκοντα! (Μια γάτα διάβαζε έναν χάρτη!) Νιάου…!
 • 5. Ἐν ὁδῷ πολλοί ἄνθρωποι ἔφερον ἐσθῆτας . (Στο δρόμο πολλοί άνθρωποι ήταν ντυμένοι με μανδύες…)
 • 6. Ἀλλ’ οὐκ εἶδεν τάς γλαῦκας τάς πρός αὐγήν ἡλίου ἀεί περιπετομένας. (Αλλά δεν είδε τις κουκουβάγιες που πετούσαν εδώ και εκεί στον ουρανό.)
 • 7. Ὁ Δούρσλειος εἶδεν τούς τρίβωνας φορούντας καί λαλούντων αὐτῶν παρήκουσεν ὀλίγον τι: (Ο κύριος Ντάρσλι είδε τους τύπους με τους μανδύες και μπόρεσε να πιάσει μερικές λέξεις από αυτά που έλεγαν.) Ναί, οἱ Ποτῆρες… οὔτως ἤκουσα (Ναι, Οι Πότερ, έτσι άκουσα….) Ναί, ὁ δ’ υἱός αὐτῶν Ἅρειος… (…ναι, ο γιος τους, ο Χάρι…)
 • 8. Πρός δ’ ἑσπέραν οἴκαδε ἐπανιών προσέκρουσε ἀνθρωπίσκον τινά γέροντα. (Στο γυρισμό, το απόγευμα, έπεσε πάνω σε ένα γέρο.) Λυποῦμαι! (Συγγνώμη!)
 • 9. (Μη λυπάσαι. Τίποτε σήμερα δεν μπορεί να με κάνει να νευριάσω! Κι εσύ πρέπει να χαίρεσαι, γιατί ο Ξέρεις-Ποιος έφυγε, επιτέλους! Ακόμη κι ένας Μαγκλ σαν κι εσένα έπρεπε να γιορτάζει αυτή τη μέρα!) Μηδέν λυπῆ. Σήμερον γάρ οὐκ ἔστι μοι δυσκόλως ἔχειν. Εὐφραίνει δῆτα. Ἐκεῖνος γάρ οὗ τοὔνομα ἄρρητόν ἐστι ἀποίχεται τέλος δη! Καί σέ καί τούς ἄλλους καίπερ Μυγάλους ὄντας εὐφραίνεσθαι δεῖ ἀνά πᾶσαν τήν ἡμέραν!
 • 10. Οἴκαδε δέ ἀφικόμενος εἷδεν τόν αἴλουρον ἐπί τῷ τείχει τῆς οἰκίας καθήμενον. (Όταν έφτασε στο σπίτι είδε τη γάτα να κάθεται στο φράχτη του σπιτιού.) Ξξξτ!
 • 11. Ὁ Δούρδλειος εἰσῆλθεν εἰς τήν οἰκίαν. (Ο κύριος Ντάρσλι μπήκε στο σπίτι του) Ὧ Πετούνια, ἄρτι ἀκήκοάς τι τῆς ἀδελφῆς σου; (Πετούνια, μήπως είχες νέα από την αδερφή σου;) Τί δέ; (Όχι, γιατί ρωτάς;) Γλαῦκες… ἄνθρωποι ἐνδεδυμένοι ἐσθῆτας… Ἐνεδοιαζόμην εἰ ταῦτα εἶεν πού πρός τά σά… (Κουκουβάγιες…παράξενοι τύποι με μανδύες… Σκέφτηκα …πως μπορεί να είχε κάποια σχέση με… με το δικό της το σινάφι…)
 • 12. Οὐδέν μέν ἄλλο περί τούτων εἰπών εἰς τό ὐπερῶον ἀνέβη καί ἀγρυπνῶν ἄπαντα ἐν νῷ ἔστρεφε. (Χωρίς να πει τίποτε άλλο ανέβηκε επάνω και αγρυπνώντας τα στριφογύριζε όλα στο μυαλό του.)
 • 13. Ἀνήρ αἴφνης ἐφάνη ἐν ὁδῷ κατά σιωπήν οὕτως ὥστε δόξαι ἀνακύψας ἀπό τῆς γαίας. Ὄνομα δ’ ἧν αὐτῷ Ἄλβος Διμπλόδωρος. (Ένας άνδρας φάνηκε ξαφνικά στο δρόμο, τόσο αθόρυβα σα να είχε φυτρώσει από την άσφαλτο. Το όνομά του ήταν Άλμπους Ντάμπλντορ.)
 • 14. Χαίρε, ὧ σοφίστρια, Μαγονωγαλέα! (Χαίρε, καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ!)
 • 15. Πῶς ἔγνως με, ἥτις εἰμί; (Πώς κατάλαβες ποια είμαι;) Οὔκουν ἔξεστι σοί ὀνομάσαι αὐτόν; Ἐγώ γάρ οὐ φοβοῦμαι τό ὄνομα αὐτοῦ φθέγξασθαι, Φολιδομορτόν. (Δεν μπορείς να πεις το όνομά του; Εγώ δε φοβάμαι να πω το όνομά του, Βόλντεμορτ.) Ἐκεῖνος οὗ τοὔνομα ἄρρητόν ἐστι ἀληθῶς οἴχεται, διά τοῦτο πάντες ἐορτάζουσιν. . . (Ο Ξέρεις-Ποιος εξαφανίστηκε, γι αυτό όλοι γιορτάζουν!)
 • 16. (Ξέρεις ότι όλοι ρωτάνε για τον Βόλντεμορτ; γιατί εξαφανίστηκε; Όλοι λένε πως χτες βράδυ εμφανίστηκε στη συνοικία Γκόντρικ. Πως πήγε εκεί για να βρει τους Πότερ. Οι φήμες λένε πως η Λίλι και ο Τζέιμς Πότερ είναι …νεκροί. Λένε πως προσπάθησε να σκοτώσει και το γιο των Πότερ, το Χάρι. Αλλά δεν τα κατάφερε κι έτσι έχασε τη δύναμή του. Γι αυτό έφυγε!) Ἀρ’ ἔμαθες ὅτι πάντες ἐρωτῶσι περί αὐτοῦ; Διά τί ἐξέφυγεν; Ἐθρύλητο γάρ ὅτι τῆς πάροιθε νυκτός ὁ Φολιδομορτός ἀφίκετο εἰς τόπον Γορδίκου καλούμενον, ἐρευνήσων τούς Ποτῆρας. Λέγεται δέ ὅτι ἀμφότεροι οἱ Ποτῆρες, ἥ τε Λίλη καί ὀ Ἰάκωβος, τεθνήκασι. Λέγουσι ὅτι ὁ Φολιδομορτός Ἅρειον τόν Ποτῆρος ἀποκτεῖναι ἐπιχειρήσας οὐκ ἐδυνήθη καί τῆς δυνάμεως ἁπάσης ἡμάρτηκε. Τοῦτο γάρ τό αἴτιον τῆς φυγῆς!
 • 17. Μή δεῦρο ἐλθέτω Ἅρειος Ποτῆρ. Οἱ Δούρσλειοι γάρ οὐδέποτε γνώσονται αὐτόν οἷος ἐστίν. (Να μην ἐρθει εδώ ο Χάρη Πότερ. Οι Ντάρσλι ποτέ δε θα μπορέσουν να καταλάβουν τον Χάρι.) Διά τί δεῦρο ἥκεις; (Για ποιο λόγο ήρθες εδώ;) Ἥκω ἄγων τόν Ἅρειον πρός τήν τηθίδα καί τόν ἄνδρα αὐτῆς, μόνους τῶν οἰκείων ζῶντας ἔτι. (Ήρθα για να φέρω το Χάρι Πότερ στο θείο και στη θεία του. Τώρα πια είναι οι μόνοι συγγενείς που έχει.)
 • 18. Ἄριστον μέν οὖν τοῦτο τό χωρίον. Δεήσει γάρ ἐκείνους ἅτε οἰκείους ὄντας πάντα ἐξηγεῖσθαι αὐτῷ ἡβῶντι, διόπερ ἐπιστολήν αὐτοῖς ἔγραψα. (Είναι το καλύτερο μέρος γι αυτόν. Όταν μεγαλώσει ο θείος και η θεία του θα του τα εξηγήσουν όλα. Τους έγραψα ένα γράμμα.) Ὀρθῶς λέγεις, ἀλλά πῶς δεῦρο κομισθήσεται; (Έχεις δίκιο. Πώς όμως θα έρθει εδώ ο μικρός;) Κομισθήσεται δ’ ὑπό τοῦ Ἀγριώδου. (Θα τον φέρει ο Χάγκριντ.)
 • 19. Τόν παῖδα ἔχω! Τῆς γάρ οἰκίας ὅσον οὐ διεφθαρμένης ἔσωσα αὐτόν πρίν τούς Μυγάλους συναθροίζεσθαι. (Έχω τον μικρό! Κατάφερα να τον βγάλω από τα ερείπια του σπιτιού προτού έρθουν οι Μαγκλ!)
 • 20. Ὁ Διπλόδωρος καί ἡ Μαγονωγαλέα προσκύπτοντες πρός τά σπάργανα παιδίον μόλις εἰκάζουσιν καθεῦδον. Ἦν δέ ἐν τᾠ μετώπῳ τραῦμα τι δεινόν ὥσπερ ἀστραπή. (Ο Ντάμπλντορ και η καθηγήτρια έσκυψαν πάνω από το δέμα με τις κουβέρτες. Διέκριναν ένα αρσενικό μωρό, βαθιά κοιμισμένο. Στο μέτωπό του φαινόταν καθαρά ένα σημάδι με περίεργο σχήμα σαν κεραυνός!) Χρήσιμος άλλοις και ἡ οὐλή εγένετο! (Τα σημάδια είναι καμιά φορά χρήσιμα.)
 • 21. Ὁ Διμπλόδωρος ἐπί τάς θύρας τῆς οἰκίας τῶν Δουρσλίων τόν παῖδα παρά τοῖν σταθμοῖν πράως κατέθεκεν. Ἐπιστολήν δέ ἐκ χλαίνης λαβών ἔκρυψεν αὐτήν ἐν μέσοις τοῖς σπαργάνοις. (Ο Ντάμπλντορ προχώρησε για την εξώπορτα του σπιτιού των Ντάρσλι και ακούμπησε απαλά τον Χάρι στο σκαλοπάτι. Έβγαλε έναν κλειστό φάκελο από τον μανδύα του και τον έκρυψε ανάμεσα στις κουβέρτες.) Εὐδαιμονοίης, ὦ Ἅρειε! (Καλή τύχη, Χάρι.)
 • 22. Ὁ δέ Ἅρειος Ποτῆρ ἐν τοῖς σπαργάνοις καθεύδει, οὐδέν συνειδώς ἑαυτῷ ἐξαίρετος ὤν. Ἀλλ’ οὐκ εἶδεν τόν Δούδλιον μέλλοντα αὐτόν λυπήσειν τε και αἰκίσεσθαι, οὐδ’ ἦν αὐτῷ εἰδέναι ὅτι πολλοί τότε ἤδη λάθρα συγγενόμενοι προὔπινον τῷ Ἁρείῳ Ποτῆρι τῷ παιδί τῷ ἐπιβιόντι. (Ο μικρός Χάρι Πότερ συνέχισε να κοιμάται χωρίς να ξέρει ότι ήταν ξεχωριστός, πως ήταν διάσημος. Χωρίς να ξέρει πως θα περνούσε τα επόμενα δέκα χρόνια με τις τσιμπιές και τις κλοτσιές του εξαδέλφου του Ντάντλι… Αλλά προπαντός χωρίς να ξέρει ότι σε όλα τα μέρη της χώρας άνθρωποι που είχαν συναντηθεί κρυφά έλεγαν: «Στην υγειά του Χάρι Πότερ, του παιδιού που σώθηκε!») Προκοπίου Κατερίνα
 • 23. Ο Χάρη Πότερ και η φιλοσοφική λίθος της J.K.Rowling Μετάφραση στα αρχαία ελληνικά : Andrew Wilson, εκδόσεις Bloomsbury Σενάριο – διασκευή σε κόμικ : Προκοπίου Κατερίνα