SlideShare a Scribd company logo
Paper dels alumnes:
Els protagonistes són ells.
Descobriran les seves habilitats.
Aprendran a fer feina en equip.
Observador.
Mediador
Facilitador
Paper del professor:
Totes les decisions relacionades amb la cooperativa s’han de
prendre en ASSEMBLEA
Presentació del projecte a la comunitat educativa
Presentació al claustre
Presentació al pares i mares dels alumnes, mitjançant una
reunió informativa o, si no és pot, per carta
Carta a les famílies
És necessària la signatura
pels drets d’imatge.
Plantilla disponible a la
web en format word
OCT NOV DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY
Presentació del projecte a la comunitat educativa
Alta del professorat en la web
Taller 1: Constitució
Gestió de la cooperativa: estatuts, actes,….
Aportació del capital social
Taller 2: Imatge corporativa
Nom i imatge corporativa
Taller 3: correu electrònic i gestió d’espai Web
Prototips, tria de productes i estudi de mercat
Producció
Taller 4: etiquetatge i embalatge
Preu i etiquetatge
Taller 5: venda i resultats
Preparació i assaig del mercat
Dia del mercat
Balanç, resultats i revisió de la cooperativa
Responsabilitat Social Empresarial
Activitat lúdica conjunta
Difusió de l'experiència
Seguiment tutor
TALLER 1: CONSTITUCIÓ DE L’EMPRESA
Presentació del projecte als alumnes
(Taller 1)
2.OBJECTIUS
Conèixer les característiques d’una cooperativa escolar
i les passes que s’han seguir per constituir la cooperativa
Quina organització voleu tenir?
Per què escollir una cooperativa?
Perquè podeu
aprendre a:
Decidir què fer
amb els vostres
diners
Organitzar i
gestionar la vostra
empresa Prendre decisions de
manera democràtica
Treballar en equip
Fabricar productes
amb les vostres mans
Ajudar-vos els uns als
altres
Ser creatius
http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-una-cooperativa/video/5485517/#
http://www.ccma.cat/tv3/super3/infoekonomia/que-es-una-empresa/video/5503672/
Què us agradaria fabricar?
S’ha de tenir en compte:
Cost de les matèries
primeres
Serem una cooperativa
artesana
Sabem fabricar aquests
productes?
Què li agrada a la gent?
Si podem reciclar o reutilitzar millor!!!
CAPITAL SOCIAL
Els socis han d’aportar
entre 2 i 5 € que
recuperaran al final
del curs Els materials
necessaris per
fabricar els productes
no són gratuïts
Cada soci/a aporta els
mateixos diners.
Es decideix per
votació
Posam nom a la cooperativa
FUN SHOP
MANIESTUDIANTS
ARTS COOPERATIVE
SUPERSTRONG HANDS
DOSDOS
ICOOPER620
COOPERATIVA CALÓS
SOM UNA PINYA MARKET COOPMENTERA
ECOAMIGA
ARCOCRAFT
COOPMENTERA
Criteris a tenir en compte a l’hora de posar el nom:
Que es recordi fàcilment
Que sigui fàcil de pronunciar
Que doni idea de l’activitat
Que ens agradi a tots
Representants de la cooperativa. L’equip directiu
Està format per
President/a
Secretari/a
Tresorer/a
El formen persones que es presenten
voluntàries als càrrecs
L’equip directiu representa la cooperativa,
no dóna ordresEQUIP DIRECTIU
PRESIDENT/A
SECRETARI/A
TRESORER/A
Són elegits per la majoria dels seus
companys/es, després de presentar
la candidatura i votar els candidats en urnes
Funcions i característiques de l’equip directiu
- Responsable
- Organitzat
- Que tingui facilitat de paraula
PRESIDENT/A: màxim
representant de la cooperativa
SECRETARI/A: gestiona els
documents de l’empresa
- Responsable
- - Ordenat
- - Que tingui una lletra clara
TRESORER/A: gestiona els
diners de la cooperativa
- Responsable
- Que sigui bo amb els números
- Que sigui bo amb el càlcul mental
Representants triats per eleccions.
Presentació de candidatures
Votació en secret
Recompte de vots
Intentar que la junta sigui paritària
TALLER 2: IMATGE CORPORATIVA
Disseny del logotip de la nostra cooperativa
(Taller 2)
4.2 Imatge de la cooperativa
És la carta de presentació
de l’empresa
Formada pels elements que
la identifiquen i distingeixen
de les altres empreses
Establir la importància de la imatge corporativa en el projecte educatiu
Conèixer els elements que formen la imatge corporativa de la empresa
Conèixer les característiques bàsiques d’un logotip
Imatge corporativa
Objectius:
Quins elements formen la imatge corporativa?
Marca
Logotip
Etiquetes
Papereria
Cartells
Envasos
Roba
Transport
COCA-COLA
Logotip
En tots els elements que formen la imatge corporativa de
l’empresa
On apareix?
Un grup de lletres, símbols, abreviatures, xifres, colors, etc.,
agrupades en un sol bloc
Perquè una empresa sigui reconeguda i millor recordada pels
seus usuaris/es
Consisteix en
Per a que serveix
És la signatura de l’empresa
Tipus de logotip
És una imatge, una icona, no té lletres
Format per lletres que es corresponen
amb el nom de la marca
IL·LUSTRATIU
TIPOGRÀFIC
Inclou imatge i lletres
GRÀFIC
Sobre el logotip
La imatge ha de cridar l’atenció.
Ha d’anar en concordança amb el nom i
l’activitat de la cooperativa
Ha d’estar clar. Podem utilitzar inicials
si és molt llarg
IMATGE
NOM
No utilitzeu més de dos o tres colors
i s’ha de veure clar en fotocòpia
COLOR
Exemples de logotips
GRÀFICS:
TIPOGRÀFICS: IL·LUSTRATIUS :
Cada soci ha de dibuixar el seu logotip.
Entre tots/es s’ha d’escollir el que més
ens agradi per a la nostra empresa
El logotip l’hem de fer nosaltres.
La imatge corporativa
PAPERERIA ETIQUETES
La imatge corporativa
Departaments, comissions, àrees....
Podem crear grups de feina com:
PRESIDÈNCIA
TRESORERIA
SECRETARIA
MÀRQUETING
VENDES
COMUNICACIÓ
Documents per constituir la cooperativa
Acta de constitució
Fitxa de registre de cada soci/a
Estatuts
Sol·licitud de CIF (a través de l’IDI)
Adreça de correu electrònic
Acta de constitució
CONTINGUT MÍNIM:
Data i lloc de constitució:
Nom de la cooperativa:
Objecte de la cooperativa:
Signatura de tots els socis/sòcies:
Fabricació de productes artesans
Exemple:
Estatuts
Nom de la cooperativa
Raó Social i Domicili
Durada
Integrants i equip directiu
El capital, recuperació de la inversió i beneficis
Responsabilitat Social corporativa
Drets i deures dels integrants de la cooperativa
Signatura dels membres
Contingut mínim dels Estatuts:
S’ha de dissoldre el mes de juny
Adreça de l’escola
Mínim un 10% dels beneficis
Aportació del capital social
Els socis han d’aportar
entre 2 i 5 € que
recuperaran a final de
curs
Els materials necessaris
per fabricar els
productes no són
gratuïts
Cada soci/a aporta els
mateixos diners.
Es decideix per votació
El capital social es
tornarà a final de curs
quan s’acabi la
cooperativa
Fitxa de registre de cada soci/a
Adreça de correu electrònic
Quan tinguem el nom de la cooperativa ens obrirem una
adreça de correu electrònic
És important per que la necessitam per donar-nos d’alta a
la plataforma, serà el mitjan de comunicació amb les
tutores Icape i rebrem les comunicacions per anar a
l’Ajuntament, al mercat.....
Sol·licitud de CIF (a través de la web icape)
Quan estigui constituïda la cooperativa es sol·licita el CIF
mitjançant la web. Hem de pujar a la web els següent
documents :
Acta de constitució
Estatuts
Logotip
Una vegada estiguin pujats tots els documents podrem
emplenar el formulari de la plataforma i generarem el CIF de
la cooperativa.
Procés de producció:
Per Nadal (aprox) cada alumne pot preparar
un o varis prototips per dur a la cooperativa.
Han de tenir en compte:
- Ho han de saber fer ells i ensenyar a la
resta com es fa.
Fitxa de prototips:
Presentació dels prototips
Nom del producte
Materials
Temps de fabricació
Cost del material
Preu
Presentació dels prototips
Primera tria dels prototips:
Votacions de la cooperativa
Segona tria dels prototip Estudi de mercat
Exemples de productes:
Cooperativa Llatres (Col·legi Sant Bonaventura, Artà)
Cooperativa Happy Coope (CEIP Nova Cabana, Marratxí)
Escola de ceràmica de Marratxí
Cooperativa Ecoclass (Col·legi Sant Francesc, Palma)
Productes reciclats
Decouopage:
Cola blanca diluïda
en aigua
Paper especial
decoupage, paper de
seda o torcaboques.
Pinzell
Decouopage:
Pedres decorades Pots decorats
Pyssla:
Peces Bases
Paper de forn
Planxa
Pyssla:
Imants Clauers
Pyssla:
Imants
Gomaeva:
Gomaeva brillant,
estampada
Gomaeva llisa
Gomaeva:
Gomaeva:
Cinta adhesiva de colors (Washi tape):
Cinta adhesiva de colors (Washi tape):
Cinta adhesiva de colors (Washi tape):
Productes reciclats:
Altres productes:
Permís de Venda i recepció a l’Ajuntament
Document que totes les cooperatives han de tenir
per poder vendre al mercat.
Es sol·licita a l’Ajuntament.
El recullen els representants de les cooperatives.
Recollida permís de venda a l’Ajuntament
Producció i fabricació
Compra de material, anàlisi i quantitat
Compra de material:
- Els alumnes compraran el
material, sempre que sigui possible
- El tresorer durà el registre de
tickets i farà els pagaments.
Quantitat de productes
- Entre 6 i 8 tipus de productes
diferents.
Control de Qualitat
- La producció es pot fer per
comissions o en cadena i s’ha de
dur un control de l’acabat del
producte
Balanç del nombre d'articles per a la venda, etiquetatge, preus i
treball en la decoració.
-El nombre d’articles dependrà del temps que
tinguem per produir i de la facilitat de fer cada
producte.
-Dels articles més senzills hem poder fer més
que els que són més complexes.
- Mentre es fa la producció s’han de preparar
les etiquetes i posar els preus als productes.
-
TALLER 3: ETIQUETATGE I ENVASAT
OBJECTIUS
Conèixer i identificar les característiques i informació que ha
de tenir una bona etiqueta
Introduir criteris sobre el preu de venda al públic (PVP)
Desenvolupar la capacitat creativa en l’etiquetatge i envasat
dels productes de la vostra cooperativa
L’ETIQUETATGE
És un paper, tela o plàstic
unit o enganxat a l’envàs o
producte
La seva funció és informar sobre el
producte i la seva forma d’ús o
consum
L’ETIQUETA HA D’INFORMAR DE:
Logotip: Nom de l’article:
:
Nom de l’empresa: Composició:
:
Adreça: Recomanacions d’ús:
Correu electrònic : Preu:
CIF:
MÉS COSES SOBRE LES ETIQUETES
Tots els articles van units a la seva
etiqueta
La informació de les etiquetes pot estar
cal·ligrafiada a mà, amb ordinador o
combinant les dues tècniques
Encara que el preu de l’article aparegui
identificat en gros, l’etiqueta també
l’inclourà amb la resta de la informació,
composició, CIF, normes d’ús...
EL PREU DE VENDA AL PÚBLIC
Què ens ha costat fabricar
els productes?
És la quantitat de doblers que paga un consumidor per adquirir un
producte
Quins doblers volem
guanyar?
EL PREU DE VENDA AL PÚBLIC
Per posar un preu s’ha de tenir en compte:
Què ens ha costat fabricar els
productes?
Quins doblers volem
guanyar?
Cost de la
matèria
primera
Cost del
procés de
fabricació
Què cobra la
competència
Què estàs
disposat a
pagar
El dia de venda al mercat, si fem rebaixes, s’ha de
saber quin és el preu de cost de cada producte.
No baixarem el preu per sota el preu de cost
5. L’ENVÀS HA DE:
Informar Diferenciar d’altres productes
5. L’ENVÀS HA DE:
Il·lusionar Provocar
Packaging:
A la web, a la zona de descàrregues de la cooperativa,
trobareu un document amb plantilles per embalar.
Activitats de publicitat pròpies i contacte amb els mitjans
de comunicació abans del Mercat
- Si tenim temps farem activitats de promoció
dins l’entorn escolar per publicitar la
cooperativa: premsa, cartells, ràdio, web ….
Preparació i participació al mercat: qüestions pràctiques
(Taller 4)
Dia del mercat
Horari
Mides de l’estand
Transport
Neteja
Torns de treball
Assaig de mercat
Decoració
Mercat de maig
Venda de 10.00 a 12.30 h
Horaris aproximats :
Decoració i preparació de la parada de 9.30 a 10.00 h
Recollida de 12.30 a 13.00 h
3 metres
1,80 metres
3 metres
0, 73
metres
0, 75 metres
3 metres
Mides de les parades
Preparació de la decoració de l’estand:
La parada ha de cridar l'atenció.
El nom de la cooperativa a la vista, millor a dalt.
Agrupam i identificam els productes.
Els preus s’han de veure bé.
Preparació de la decoració de l’estand:
La decoració de l’estand
L’hem de tenir preparada abans del Mercat,
farem un assaig general a l’escola, de com
col·locar i decorar la nostra paradeta.
Enrecordar-se de dur el permís de venda i posar-lo a la
vista
Repartiment de tasques i responsabilitats:
Tots els cooperativistes hauran de dur una identificació.
Distribució per torns
El dia del mercat distribuirem les tasques per torns. Les tasques mínimes a establir
són:
- Decoració, (serà el primer torn i decoraran la paradeta en arribar al mercat)
- Venda, en aquest torn estaran els caixers i el venedors
-Publicitat
- Temps lliure
- Si la cooperativa vol definir més responsabilitats ho pot fer ( fotografia, seguretat...)
Caixers:
Dur canvi
Dur material auxiliar
(Paper, calculadora,
bolígraf…)
Controlar
les vendes
Atenció al client:
Coneixem les
característiques dels
nostres productes
Sempre donam les
gràcies després d'una
venda
Publicitat:
Hem de ser originals
Hem de tractar amb respecte els possibles clients
Hem de repartir la publicitat amb sentit comú
Premsa i mitjans de comunicació :
El dia del Mercat venen els mitjans de comunicació, hem d’estar preparats per si
ens fan entrevistes
Recollida a les 12:30 h
Deixar la paradeta recollida i neta
NORMES DE CONVIVÈNCIA PEL DIA DEL MERCAT
• Cada cooperativa escolar tindrà una parada per a la venda.
• Cada cooperativa ocuparà la parada que se li ha assignat al permís de
venda. Totes les parades estaran numerades.
• Queda prohibida la venda de productes alimentaris.
• La venda s’ha de realitzar exclusivament a la parada, quedant totalment
prohibit la venda ambulant pel mercat.
• Durant l’horari de venda s’oferirà un servei d’atenció al client de qualitat,
respectant els espais i les normes de convivència.
• Per a la decoració de la parada no es podran utilitzar elements que puguin
deteriorar la taula, ni les carpes.
• Cada cooperativa serà la responsable de la neteja de la seva parada i de
l’espai que envolta quan finalitzi el mercat.
4.12 Balanç de resultats: tornar el capital social, RSE i
activitat en grup.
Què fem amb els beneficis del mercat?
1. Tornam el capital inicial
3.Fem una activitat en grup
2.RSE Una acció social
Avaluació del treball de la cooperativa
Avaluació online per al professorat.
La trobareu a la plataforma d’Icape el mes de
juny
Difusió de l'experiència dels alumnes
El alumnes a final de curs realitzaran una petita memòria
de l’experiència
Dades de contacte:
Pilar Jordi pjordi@idi.es
Alejandra Gelabert agelabert@idi.es
Marta Riutord mriutord@idi.es
icape@idi.es
GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
EME - ICAPE

More Related Content

Similar to EME - ICAPE

Eines 2.0 i usos de les xarxes socials: Univers 2.0 – Centre Cívic Sant Jordi...
Eines 2.0 i usos de les xarxes socials: Univers 2.0 – Centre Cívic Sant Jordi...Eines 2.0 i usos de les xarxes socials: Univers 2.0 – Centre Cívic Sant Jordi...
Eines 2.0 i usos de les xarxes socials: Univers 2.0 – Centre Cívic Sant Jordi...Mònica Ramoneda
 
Presentació connecTerrassa
Presentació connecTerrassaPresentació connecTerrassa
Presentació connecTerrassa
connecterrassa
 
Seminario sobre marketing asociativo (CAT) SDE - Institut Català de les Empre...
Seminario sobre marketing asociativo (CAT) SDE - Institut Català de les Empre...Seminario sobre marketing asociativo (CAT) SDE - Institut Català de les Empre...
Seminario sobre marketing asociativo (CAT) SDE - Institut Català de les Empre...
IGNATIUS&CO
 
Gestió de marca personal a la Xarxa
Gestió de marca personal a la XarxaGestió de marca personal a la Xarxa
Gestió de marca personal a la Xarxa
La Salle BCN
 
Creació empresa cooperativa
Creació empresa cooperativaCreació empresa cooperativa
Creació empresa cooperativasoymria
 
Més Oportunitats de Negoci per a la meva empresa
Més Oportunitats de Negoci per a la meva empresaMés Oportunitats de Negoci per a la meva empresa
Més Oportunitats de Negoci per a la meva empresa
Empresa i Emprenedoria Granollers
 
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoriaQuadern emprenedoria
Quadern emprenedoriaRosa Domingo
 
Pla Marketing Digital - Cracks Del Challenge
Pla Marketing Digital - Cracks Del ChallengePla Marketing Digital - Cracks Del Challenge
Pla Marketing Digital - Cracks Del Challenge
Gessami Dato
 
Marketing Low Cost
Marketing Low CostMarketing Low Cost
Marketing Low Cost
Ferran Burriel
 
Kinsgley's pla de màrketing
Kinsgley's pla de màrketingKinsgley's pla de màrketing
Kinsgley's pla de màrketingkerent
 
Treball o estudi?
Treball o estudi?Treball o estudi?
Treball o estudi?t8045471
 
Presentació de Vinternet - comunitat de pràctica debatdevi
Presentació de Vinternet - comunitat de pràctica debatdeviPresentació de Vinternet - comunitat de pràctica debatdevi
Presentació de Vinternet - comunitat de pràctica debatdevi
Debatdevi INCAVI
 
C:\Fakepath\Presentacio Tr Final
C:\Fakepath\Presentacio Tr FinalC:\Fakepath\Presentacio Tr Final
C:\Fakepath\Presentacio Tr Finalescola pia santanna
 
Pla de Mitjans DiKor
Pla de Mitjans DiKor Pla de Mitjans DiKor
Pla de Mitjans DiKor
DiKor S.L.N.E.
 
Oficina 2.0: metodología y colaboración
Oficina 2.0: metodología y colaboraciónOficina 2.0: metodología y colaboración
Oficina 2.0: metodología y colaboración
María Ripoll Cera
 
Branding 2.0: la nostra marca online
Branding 2.0: la nostra marca onlineBranding 2.0: la nostra marca online
Branding 2.0: la nostra marca online
Txell Costa
 

Similar to EME - ICAPE (20)

Eines 2.0 i usos de les xarxes socials: Univers 2.0 – Centre Cívic Sant Jordi...
Eines 2.0 i usos de les xarxes socials: Univers 2.0 – Centre Cívic Sant Jordi...Eines 2.0 i usos de les xarxes socials: Univers 2.0 – Centre Cívic Sant Jordi...
Eines 2.0 i usos de les xarxes socials: Univers 2.0 – Centre Cívic Sant Jordi...
 
Presentació connecTerrassa
Presentació connecTerrassaPresentació connecTerrassa
Presentació connecTerrassa
 
Seminario sobre marketing asociativo (CAT) SDE - Institut Català de les Empre...
Seminario sobre marketing asociativo (CAT) SDE - Institut Català de les Empre...Seminario sobre marketing asociativo (CAT) SDE - Institut Català de les Empre...
Seminario sobre marketing asociativo (CAT) SDE - Institut Català de les Empre...
 
Dossier 4t orientació
Dossier 4t orientacióDossier 4t orientació
Dossier 4t orientació
 
Gestió de marca personal a la Xarxa
Gestió de marca personal a la XarxaGestió de marca personal a la Xarxa
Gestió de marca personal a la Xarxa
 
Creació empresa cooperativa
Creació empresa cooperativaCreació empresa cooperativa
Creació empresa cooperativa
 
Més Oportunitats de Negoci per a la meva empresa
Més Oportunitats de Negoci per a la meva empresaMés Oportunitats de Negoci per a la meva empresa
Més Oportunitats de Negoci per a la meva empresa
 
Quadern emprenedoria
Quadern emprenedoriaQuadern emprenedoria
Quadern emprenedoria
 
Pla Marketing Digital - Cracks Del Challenge
Pla Marketing Digital - Cracks Del ChallengePla Marketing Digital - Cracks Del Challenge
Pla Marketing Digital - Cracks Del Challenge
 
Marketing Low Cost
Marketing Low CostMarketing Low Cost
Marketing Low Cost
 
Kinsgley's pla de màrketing
Kinsgley's pla de màrketingKinsgley's pla de màrketing
Kinsgley's pla de màrketing
 
Revolució xarxes socials
Revolució xarxes socialsRevolució xarxes socials
Revolució xarxes socials
 
Treball o estudi?
Treball o estudi?Treball o estudi?
Treball o estudi?
 
Presentació de Vinternet - comunitat de pràctica debatdevi
Presentació de Vinternet - comunitat de pràctica debatdeviPresentació de Vinternet - comunitat de pràctica debatdevi
Presentació de Vinternet - comunitat de pràctica debatdevi
 
Atipres Dim
Atipres DimAtipres Dim
Atipres Dim
 
C:\Fakepath\Presentacio Tr Final
C:\Fakepath\Presentacio Tr FinalC:\Fakepath\Presentacio Tr Final
C:\Fakepath\Presentacio Tr Final
 
Pla de Mitjans DiKor
Pla de Mitjans DiKor Pla de Mitjans DiKor
Pla de Mitjans DiKor
 
Oficina 2.0: metodología y colaboración
Oficina 2.0: metodología y colaboraciónOficina 2.0: metodología y colaboración
Oficina 2.0: metodología y colaboración
 
Branding 2.0: la nostra marca online
Branding 2.0: la nostra marca onlineBranding 2.0: la nostra marca online
Branding 2.0: la nostra marca online
 
MEBA
MEBAMEBA
MEBA
 

More from nivaca2

JEAN DUBUFFET NEW.pptx
JEAN DUBUFFET NEW.pptxJEAN DUBUFFET NEW.pptx
JEAN DUBUFFET NEW.pptx
nivaca2
 
MARTA TORRES
MARTA TORRESMARTA TORRES
MARTA TORRES
nivaca2
 
Let’s you tube
Let’s you tube  Let’s you tube
Let’s you tube
nivaca2
 
Scape Room with QR codes
Scape Room with QR codesScape Room with QR codes
Scape Room with QR codes
nivaca2
 
Tanit the ibicencan goodess
Tanit the ibicencan goodessTanit the ibicencan goodess
Tanit the ibicencan goodess
nivaca2
 
We are going on a bear hunt
We are going on a bear huntWe are going on a bear hunt
We are going on a bear hunt
nivaca2
 
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
nivaca2
 
The world with Georgia O'keeffe
The world with Georgia O'keeffe The world with Georgia O'keeffe
The world with Georgia O'keeffe
nivaca2
 
Wassily kandinsky for kids
Wassily kandinsky for kidsWassily kandinsky for kids
Wassily kandinsky for kids
nivaca2
 
Japanese art for kids
Japanese art for kidsJapanese art for kids
Japanese art for kids
nivaca2
 
Prototipo
PrototipoPrototipo
Prototipo
nivaca2
 
Who wants to be sherlock holmes colleague
Who wants to be sherlock holmes colleague Who wants to be sherlock holmes colleague
Who wants to be sherlock holmes colleague
nivaca2
 
Yayoi Kusama for kids
Yayoi Kusama for kidsYayoi Kusama for kids
Yayoi Kusama for kids
nivaca2
 
School trip advisers "flipped the classroom" final
School trip advisers "flipped the classroom" finalSchool trip advisers "flipped the classroom" final
School trip advisers "flipped the classroom" final
nivaca2
 
School trip advisers "flipped the classroom"
School trip advisers "flipped the classroom"School trip advisers "flipped the classroom"
School trip advisers "flipped the classroom"
nivaca2
 
keith Haring for kids
keith Haring for kidskeith Haring for kids
keith Haring for kids
nivaca2
 
Happy Halloween for Kids
Happy Halloween for KidsHappy Halloween for Kids
Happy Halloween for Kids
nivaca2
 
zebra
 zebra zebra
zebra
nivaca2
 
the very hungry caterpillar
the very hungry caterpillarthe very hungry caterpillar
the very hungry caterpillar
nivaca2
 
Connecta
ConnectaConnecta
Connecta
nivaca2
 

More from nivaca2 (20)

JEAN DUBUFFET NEW.pptx
JEAN DUBUFFET NEW.pptxJEAN DUBUFFET NEW.pptx
JEAN DUBUFFET NEW.pptx
 
MARTA TORRES
MARTA TORRESMARTA TORRES
MARTA TORRES
 
Let’s you tube
Let’s you tube  Let’s you tube
Let’s you tube
 
Scape Room with QR codes
Scape Room with QR codesScape Room with QR codes
Scape Room with QR codes
 
Tanit the ibicencan goodess
Tanit the ibicencan goodessTanit the ibicencan goodess
Tanit the ibicencan goodess
 
We are going on a bear hunt
We are going on a bear huntWe are going on a bear hunt
We are going on a bear hunt
 
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes Sherlock Holmes
Sherlock Holmes
 
The world with Georgia O'keeffe
The world with Georgia O'keeffe The world with Georgia O'keeffe
The world with Georgia O'keeffe
 
Wassily kandinsky for kids
Wassily kandinsky for kidsWassily kandinsky for kids
Wassily kandinsky for kids
 
Japanese art for kids
Japanese art for kidsJapanese art for kids
Japanese art for kids
 
Prototipo
PrototipoPrototipo
Prototipo
 
Who wants to be sherlock holmes colleague
Who wants to be sherlock holmes colleague Who wants to be sherlock holmes colleague
Who wants to be sherlock holmes colleague
 
Yayoi Kusama for kids
Yayoi Kusama for kidsYayoi Kusama for kids
Yayoi Kusama for kids
 
School trip advisers "flipped the classroom" final
School trip advisers "flipped the classroom" finalSchool trip advisers "flipped the classroom" final
School trip advisers "flipped the classroom" final
 
School trip advisers "flipped the classroom"
School trip advisers "flipped the classroom"School trip advisers "flipped the classroom"
School trip advisers "flipped the classroom"
 
keith Haring for kids
keith Haring for kidskeith Haring for kids
keith Haring for kids
 
Happy Halloween for Kids
Happy Halloween for KidsHappy Halloween for Kids
Happy Halloween for Kids
 
zebra
 zebra zebra
zebra
 
the very hungry caterpillar
the very hungry caterpillarthe very hungry caterpillar
the very hungry caterpillar
 
Connecta
ConnectaConnecta
Connecta
 

Recently uploaded

BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (9)

BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 

EME - ICAPE

 • 1.
 • 2. Paper dels alumnes: Els protagonistes són ells. Descobriran les seves habilitats. Aprendran a fer feina en equip. Observador. Mediador Facilitador Paper del professor:
 • 3. Totes les decisions relacionades amb la cooperativa s’han de prendre en ASSEMBLEA
 • 4. Presentació del projecte a la comunitat educativa Presentació al claustre Presentació al pares i mares dels alumnes, mitjançant una reunió informativa o, si no és pot, per carta
 • 5. Carta a les famílies És necessària la signatura pels drets d’imatge. Plantilla disponible a la web en format word
 • 6. OCT NOV DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY Presentació del projecte a la comunitat educativa Alta del professorat en la web Taller 1: Constitució Gestió de la cooperativa: estatuts, actes,…. Aportació del capital social Taller 2: Imatge corporativa Nom i imatge corporativa Taller 3: correu electrònic i gestió d’espai Web Prototips, tria de productes i estudi de mercat Producció Taller 4: etiquetatge i embalatge Preu i etiquetatge Taller 5: venda i resultats Preparació i assaig del mercat Dia del mercat Balanç, resultats i revisió de la cooperativa Responsabilitat Social Empresarial Activitat lúdica conjunta Difusió de l'experiència Seguiment tutor
 • 7. TALLER 1: CONSTITUCIÓ DE L’EMPRESA Presentació del projecte als alumnes (Taller 1)
 • 8. 2.OBJECTIUS Conèixer les característiques d’una cooperativa escolar i les passes que s’han seguir per constituir la cooperativa
 • 10. Per què escollir una cooperativa? Perquè podeu aprendre a: Decidir què fer amb els vostres diners Organitzar i gestionar la vostra empresa Prendre decisions de manera democràtica Treballar en equip Fabricar productes amb les vostres mans Ajudar-vos els uns als altres Ser creatius
 • 12. Què us agradaria fabricar? S’ha de tenir en compte: Cost de les matèries primeres Serem una cooperativa artesana Sabem fabricar aquests productes? Què li agrada a la gent?
 • 13. Si podem reciclar o reutilitzar millor!!!
 • 14. CAPITAL SOCIAL Els socis han d’aportar entre 2 i 5 € que recuperaran al final del curs Els materials necessaris per fabricar els productes no són gratuïts Cada soci/a aporta els mateixos diners. Es decideix per votació
 • 15. Posam nom a la cooperativa FUN SHOP MANIESTUDIANTS ARTS COOPERATIVE SUPERSTRONG HANDS DOSDOS ICOOPER620 COOPERATIVA CALÓS SOM UNA PINYA MARKET COOPMENTERA ECOAMIGA ARCOCRAFT COOPMENTERA
 • 16. Criteris a tenir en compte a l’hora de posar el nom: Que es recordi fàcilment Que sigui fàcil de pronunciar Que doni idea de l’activitat Que ens agradi a tots
 • 17. Representants de la cooperativa. L’equip directiu Està format per President/a Secretari/a Tresorer/a El formen persones que es presenten voluntàries als càrrecs L’equip directiu representa la cooperativa, no dóna ordresEQUIP DIRECTIU PRESIDENT/A SECRETARI/A TRESORER/A Són elegits per la majoria dels seus companys/es, després de presentar la candidatura i votar els candidats en urnes
 • 18. Funcions i característiques de l’equip directiu - Responsable - Organitzat - Que tingui facilitat de paraula PRESIDENT/A: màxim representant de la cooperativa SECRETARI/A: gestiona els documents de l’empresa - Responsable - - Ordenat - - Que tingui una lletra clara TRESORER/A: gestiona els diners de la cooperativa - Responsable - Que sigui bo amb els números - Que sigui bo amb el càlcul mental
 • 19. Representants triats per eleccions. Presentació de candidatures Votació en secret Recompte de vots Intentar que la junta sigui paritària
 • 20. TALLER 2: IMATGE CORPORATIVA Disseny del logotip de la nostra cooperativa (Taller 2)
 • 21. 4.2 Imatge de la cooperativa És la carta de presentació de l’empresa Formada pels elements que la identifiquen i distingeixen de les altres empreses
 • 22. Establir la importància de la imatge corporativa en el projecte educatiu Conèixer els elements que formen la imatge corporativa de la empresa Conèixer les característiques bàsiques d’un logotip Imatge corporativa Objectius:
 • 23. Quins elements formen la imatge corporativa? Marca Logotip Etiquetes Papereria Cartells Envasos Roba Transport COCA-COLA
 • 24. Logotip En tots els elements que formen la imatge corporativa de l’empresa On apareix? Un grup de lletres, símbols, abreviatures, xifres, colors, etc., agrupades en un sol bloc Perquè una empresa sigui reconeguda i millor recordada pels seus usuaris/es Consisteix en Per a que serveix És la signatura de l’empresa
 • 25. Tipus de logotip És una imatge, una icona, no té lletres Format per lletres que es corresponen amb el nom de la marca IL·LUSTRATIU TIPOGRÀFIC Inclou imatge i lletres GRÀFIC
 • 26. Sobre el logotip La imatge ha de cridar l’atenció. Ha d’anar en concordança amb el nom i l’activitat de la cooperativa Ha d’estar clar. Podem utilitzar inicials si és molt llarg IMATGE NOM No utilitzeu més de dos o tres colors i s’ha de veure clar en fotocòpia COLOR
 • 28. Cada soci ha de dibuixar el seu logotip. Entre tots/es s’ha d’escollir el que més ens agradi per a la nostra empresa El logotip l’hem de fer nosaltres.
 • 31. Departaments, comissions, àrees.... Podem crear grups de feina com: PRESIDÈNCIA TRESORERIA SECRETARIA MÀRQUETING VENDES COMUNICACIÓ
 • 32. Documents per constituir la cooperativa Acta de constitució Fitxa de registre de cada soci/a Estatuts Sol·licitud de CIF (a través de l’IDI) Adreça de correu electrònic
 • 33. Acta de constitució CONTINGUT MÍNIM: Data i lloc de constitució: Nom de la cooperativa: Objecte de la cooperativa: Signatura de tots els socis/sòcies: Fabricació de productes artesans
 • 35. Estatuts Nom de la cooperativa Raó Social i Domicili Durada Integrants i equip directiu El capital, recuperació de la inversió i beneficis Responsabilitat Social corporativa Drets i deures dels integrants de la cooperativa Signatura dels membres Contingut mínim dels Estatuts: S’ha de dissoldre el mes de juny Adreça de l’escola Mínim un 10% dels beneficis
 • 36.
 • 37.
 • 38. Aportació del capital social Els socis han d’aportar entre 2 i 5 € que recuperaran a final de curs Els materials necessaris per fabricar els productes no són gratuïts Cada soci/a aporta els mateixos diners. Es decideix per votació El capital social es tornarà a final de curs quan s’acabi la cooperativa
 • 39. Fitxa de registre de cada soci/a
 • 40. Adreça de correu electrònic Quan tinguem el nom de la cooperativa ens obrirem una adreça de correu electrònic És important per que la necessitam per donar-nos d’alta a la plataforma, serà el mitjan de comunicació amb les tutores Icape i rebrem les comunicacions per anar a l’Ajuntament, al mercat.....
 • 41. Sol·licitud de CIF (a través de la web icape) Quan estigui constituïda la cooperativa es sol·licita el CIF mitjançant la web. Hem de pujar a la web els següent documents : Acta de constitució Estatuts Logotip Una vegada estiguin pujats tots els documents podrem emplenar el formulari de la plataforma i generarem el CIF de la cooperativa.
 • 42.
 • 43. Procés de producció: Per Nadal (aprox) cada alumne pot preparar un o varis prototips per dur a la cooperativa. Han de tenir en compte: - Ho han de saber fer ells i ensenyar a la resta com es fa.
 • 44. Fitxa de prototips: Presentació dels prototips Nom del producte Materials Temps de fabricació Cost del material Preu
 • 46.
 • 47. Primera tria dels prototips: Votacions de la cooperativa
 • 48. Segona tria dels prototip Estudi de mercat
 • 49.
 • 50. Exemples de productes: Cooperativa Llatres (Col·legi Sant Bonaventura, Artà)
 • 51.
 • 52. Cooperativa Happy Coope (CEIP Nova Cabana, Marratxí) Escola de ceràmica de Marratxí
 • 53. Cooperativa Ecoclass (Col·legi Sant Francesc, Palma) Productes reciclats
 • 54. Decouopage: Cola blanca diluïda en aigua Paper especial decoupage, paper de seda o torcaboques. Pinzell
 • 62. Cinta adhesiva de colors (Washi tape):
 • 63. Cinta adhesiva de colors (Washi tape):
 • 64. Cinta adhesiva de colors (Washi tape):
 • 67. Permís de Venda i recepció a l’Ajuntament Document que totes les cooperatives han de tenir per poder vendre al mercat. Es sol·licita a l’Ajuntament. El recullen els representants de les cooperatives.
 • 68. Recollida permís de venda a l’Ajuntament
 • 69. Producció i fabricació Compra de material, anàlisi i quantitat Compra de material: - Els alumnes compraran el material, sempre que sigui possible - El tresorer durà el registre de tickets i farà els pagaments.
 • 70. Quantitat de productes - Entre 6 i 8 tipus de productes diferents. Control de Qualitat - La producció es pot fer per comissions o en cadena i s’ha de dur un control de l’acabat del producte
 • 71. Balanç del nombre d'articles per a la venda, etiquetatge, preus i treball en la decoració. -El nombre d’articles dependrà del temps que tinguem per produir i de la facilitat de fer cada producte. -Dels articles més senzills hem poder fer més que els que són més complexes. - Mentre es fa la producció s’han de preparar les etiquetes i posar els preus als productes. -
 • 73. OBJECTIUS Conèixer i identificar les característiques i informació que ha de tenir una bona etiqueta Introduir criteris sobre el preu de venda al públic (PVP) Desenvolupar la capacitat creativa en l’etiquetatge i envasat dels productes de la vostra cooperativa
 • 74. L’ETIQUETATGE És un paper, tela o plàstic unit o enganxat a l’envàs o producte La seva funció és informar sobre el producte i la seva forma d’ús o consum
 • 75. L’ETIQUETA HA D’INFORMAR DE: Logotip: Nom de l’article: : Nom de l’empresa: Composició: : Adreça: Recomanacions d’ús: Correu electrònic : Preu: CIF:
 • 76. MÉS COSES SOBRE LES ETIQUETES Tots els articles van units a la seva etiqueta La informació de les etiquetes pot estar cal·ligrafiada a mà, amb ordinador o combinant les dues tècniques Encara que el preu de l’article aparegui identificat en gros, l’etiqueta també l’inclourà amb la resta de la informació, composició, CIF, normes d’ús...
 • 77. EL PREU DE VENDA AL PÚBLIC Què ens ha costat fabricar els productes? És la quantitat de doblers que paga un consumidor per adquirir un producte Quins doblers volem guanyar?
 • 78. EL PREU DE VENDA AL PÚBLIC Per posar un preu s’ha de tenir en compte: Què ens ha costat fabricar els productes? Quins doblers volem guanyar? Cost de la matèria primera Cost del procés de fabricació Què cobra la competència Què estàs disposat a pagar
 • 79. El dia de venda al mercat, si fem rebaixes, s’ha de saber quin és el preu de cost de cada producte. No baixarem el preu per sota el preu de cost
 • 80. 5. L’ENVÀS HA DE: Informar Diferenciar d’altres productes
 • 81. 5. L’ENVÀS HA DE: Il·lusionar Provocar
 • 83. A la web, a la zona de descàrregues de la cooperativa, trobareu un document amb plantilles per embalar.
 • 84. Activitats de publicitat pròpies i contacte amb els mitjans de comunicació abans del Mercat - Si tenim temps farem activitats de promoció dins l’entorn escolar per publicitar la cooperativa: premsa, cartells, ràdio, web ….
 • 85. Preparació i participació al mercat: qüestions pràctiques (Taller 4) Dia del mercat Horari Mides de l’estand Transport Neteja Torns de treball Assaig de mercat Decoració
 • 86. Mercat de maig Venda de 10.00 a 12.30 h Horaris aproximats : Decoració i preparació de la parada de 9.30 a 10.00 h Recollida de 12.30 a 13.00 h
 • 87. 3 metres 1,80 metres 3 metres 0, 73 metres 0, 75 metres 3 metres Mides de les parades
 • 88. Preparació de la decoració de l’estand: La parada ha de cridar l'atenció. El nom de la cooperativa a la vista, millor a dalt. Agrupam i identificam els productes. Els preus s’han de veure bé.
 • 89. Preparació de la decoració de l’estand: La decoració de l’estand L’hem de tenir preparada abans del Mercat, farem un assaig general a l’escola, de com col·locar i decorar la nostra paradeta.
 • 90. Enrecordar-se de dur el permís de venda i posar-lo a la vista
 • 91. Repartiment de tasques i responsabilitats: Tots els cooperativistes hauran de dur una identificació.
 • 92. Distribució per torns El dia del mercat distribuirem les tasques per torns. Les tasques mínimes a establir són: - Decoració, (serà el primer torn i decoraran la paradeta en arribar al mercat) - Venda, en aquest torn estaran els caixers i el venedors -Publicitat - Temps lliure - Si la cooperativa vol definir més responsabilitats ho pot fer ( fotografia, seguretat...)
 • 93. Caixers: Dur canvi Dur material auxiliar (Paper, calculadora, bolígraf…) Controlar les vendes
 • 94. Atenció al client: Coneixem les característiques dels nostres productes Sempre donam les gràcies després d'una venda
 • 95. Publicitat: Hem de ser originals Hem de tractar amb respecte els possibles clients Hem de repartir la publicitat amb sentit comú
 • 96. Premsa i mitjans de comunicació : El dia del Mercat venen els mitjans de comunicació, hem d’estar preparats per si ens fan entrevistes
 • 97. Recollida a les 12:30 h Deixar la paradeta recollida i neta
 • 98. NORMES DE CONVIVÈNCIA PEL DIA DEL MERCAT • Cada cooperativa escolar tindrà una parada per a la venda. • Cada cooperativa ocuparà la parada que se li ha assignat al permís de venda. Totes les parades estaran numerades. • Queda prohibida la venda de productes alimentaris. • La venda s’ha de realitzar exclusivament a la parada, quedant totalment prohibit la venda ambulant pel mercat. • Durant l’horari de venda s’oferirà un servei d’atenció al client de qualitat, respectant els espais i les normes de convivència. • Per a la decoració de la parada no es podran utilitzar elements que puguin deteriorar la taula, ni les carpes. • Cada cooperativa serà la responsable de la neteja de la seva parada i de l’espai que envolta quan finalitzi el mercat.
 • 99. 4.12 Balanç de resultats: tornar el capital social, RSE i activitat en grup. Què fem amb els beneficis del mercat? 1. Tornam el capital inicial
 • 100. 3.Fem una activitat en grup 2.RSE Una acció social
 • 101. Avaluació del treball de la cooperativa Avaluació online per al professorat. La trobareu a la plataforma d’Icape el mes de juny
 • 102. Difusió de l'experiència dels alumnes El alumnes a final de curs realitzaran una petita memòria de l’experiència
 • 103. Dades de contacte: Pilar Jordi pjordi@idi.es Alejandra Gelabert agelabert@idi.es Marta Riutord mriutord@idi.es icape@idi.es
 • 104. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ