SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Efectele acutului juridic civil 
*Drepturile subiective civile si obligatiile civile pe care actul juridic civil le da nastere, modifica sau le 
stinge. 
Determinarea efectelor actului juridic civil: 
-prin determinare intelegem stabilirea sau fixarea acestor drepturi si obligatii civile. Pt a face acest lucru 
trebuie sa facem in primul rand stabilirea sau fixarea. 
1. Proba actului juridic civil. Necesitatea probei porneste de la principiul potrivit cu care ceea ce nu este 
probat nu exista. 
2. Interpretarea clauzelor actului juridic civil. Aceasta interpretare are drept scop in primul rand 
calificarea actului juridic civil, iar in al doilea rand stabilirea intelesului unor clauze ale acestuia, din care 
rezulta drepturile si obligatiile partilor. 
Exista reguli de interpretare care au un caracter supletiv si care sunt reglementate in codul civil de la 
art.1266-1269 + art.1272. 
Ex.:art.1266 spune ca actul juridic se interpreteaza dupa vointa concordanta a partilor, iar nu dupa 
sensul literal al termenilor. 
Art.1267 clauzele unui act juridic trebuie supus unei interpretari sistematice in sensul ca se 
interpreteaza unele prin altele. 
Art.1269 CC regula de interpretare subsitiara care spune ca, contractul se interpreteaza in favoarea 
celui care se obliga (indubio proreo) 
Principiile efectelor actului juridic civil 
1. Principiul fortei obligatorii 
Art.1270 al.1 CC (contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante) 
*Def: acea regula de drept potrivit cu care actul juridic civil se impune partilor sau partii in 
tocmai ca si legea. 
Execptii: acele situatii in care efectele actului juridic nu se mai produc, sau dupa caz aceste 
efecte sunt fie mai restranse fie mai extinse decat cele stabilite initial.
a. Cazul de restrangere a fortei obligatorii (acele situatii in care actul juridic isi inceteaza 
efectele inainte de termen) 
Ex: art. 1818al1 CC se refera la incetarea contractului de locatiune datorita pieirii toatale sau 
considerabile a lucrului. 
Art 2030litC CC se refera la incetarea contractului de mandat din cauza mortii, incapacitatii 
sau falimentului, mandatului sau mandatarului. 
b. Cazuri de extindere a fortei obligatorii: Prorogarea(prelungirea) efectelor anumitor acte 
juridice prin efectul legii peste termenul convenit de parti. 
Exemple: 
-Legea 17 din ’94 este vorba de locuintele de fond locativ de stat 
-Prelungirea efectelor actului juridic cu executare succesiva datorita suspendarii temporare 
a executarii pe tot timpul cat dureaza cauza de suspendare 
c. Revizuirea efectelor anumitor acte juridice din cauza ruperii echilibrului contractual (Teoria 
impreviziunii care se exprima in adagiul rebus sic standibus. Aceasta teorie este 
reglementata in noul CC in art.1271 si urmatoarele. 
d. Situatia in care leguitorul a prevazut posibilitatea motificarii unilaterale a actului juridic, deci 
fara acordul celeilalte parti. 
Ex.:art.53al.1 OUG 54/2006 care prefede posibilitatea concedentului de a modifica 
unilateral contractul de concesiune cu notificarea celeilalte parti atunci cand din motive 
exceptionale legate de interesul national sau local acest lucru se impune. 
2. Principiul irevocabilitatii efectelor 
*Def: acea regula potrivit cu care actului juridic vilateral sau plurilateral nu I se poate pune 
capat prin vointa unei singure parti iar actului juridic unilateral prin manifestarea de vointa 
prin sens contrar. 
Acest principiu se *** in adagiul mutus consensus mutus disensus art.1270al.2 CC potrivit cu 
care contractul se modifica sau inceteaza numai prin acordul partilor sau din cauze autorizate de 
lege. 
Exceptii: acele situatii in care actului juridic bilateral se poate pune capat prin vointa unei parti, 
iar actului juridic unilateral prin manifestarea de vointa contrarie. 
Ex: 
* bilaterale (contracte) revocarea donatiei intre soti in timpul casatoriei (sunt irevocabile) 
-denuntarea unilaterala a contractului pe perioada nedeterminata cu respectarea unui termen 
rezonabil de preaviz 
-revocarea contractului de mandat de catre mandant si renuntarea mandatarului 
*unilaterale: testamentul, legatul, revocarea renuntarii la mostenire, promisiunea publica de 
recompensa, oferta fara termen care poate fi revocata pana la ajungerea ei la destinatar.
3. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil 
Def: regula potrivit cu care actul juridic civil produce efecte numai fata de autorul/autorii lui 
fara a putea sa profite sau sa dauneze tertelor persoane. 
Art.1280 CC rezulta prin interpretarea pera contrario al art.1270al1 CC 
Acest principiu se exprima prin adagiul resinterarios acta aliis neque nocere neque prodesse 
otes. 
Notiunile de parte tert avand cauza. 
*Parte- persoana care incheie actul juridic civil fie personal fie prin reprezentare si in 
patrimoniul careia se produc efectele actului juridic respectiv. 
*Tertii penitus extranei -acele persoane care nu participa nici direct si nici prin reprezentant la 
incheierea actului juridic civil si care sunt straini de acesta, astfel incat nici nu le profita nici nu le 
dauneaza. 
*Avanzii cauza abentes cauza- desi nu participa nici direct nici prin reprezentant la incheierea 
actului juridic civil totusi suporta consecintele. 
-Succesorii universali si cu titlu universal 
Sucesorii universalii 
Dobandesc patrimoniul unei persoane (fizice/juridice) 
Ex: 
- mostenitorul legal unic sau legatarul universal (fizice) 
-reorganizarea persoanei juridice prin fuziune sau absortie (juridice) 
Succesorii cu titlu universal 
Dobandesc o fractiune de patrimoniu. 
Ex: 
In cazul mai multor mostenitori legali, sau situatia legatarilor cu titlu universal 
In cazul persoanelor juridice - divizarii partiale/totale 
-Succesorii cu titlu particular 
Care dobandesc un bun privit in mod individual 
Ex: cazul cumparatorului unui bun/donatarului/legatarului cu titlu particular/cesionarului 
Conditii: 
1. sa fie vorba de dreptul si obligatia strans legate de drept subiectiv si dobandit 
2. actele jurigice sa fie anterioare si sa aibe ca obiect acelasi drept sau acelasi bun 
3. sa fie indeplinite conditiile de opozabilitate ale actului juridic fata de care se stabileste 
calitatea de avand cauza 
-Succesorii cu titlu particular si creditorii chirografari 
Creditorii chirografari sunt aceea a carei creanta nu este garantata printr o garantie reala 
(gaj/ipoteca etc) 
Creditorii chirografari au calitatea deoarece au un “drept de gaj general”a supra bunurilor 
prezente si viitoare ale succesorilor
Exceptii: singura exceptie reala se numeste stimulatia pentru altul (contractul in folosul unei 
terte persoane, acel contract prin care o parte numita promitent se *** sa execute o prestatie in 
favoarea unei a treia persoane numite tert beneficiar 
E reglementata a in CC art.1284 si urmatoarele 
Exceptii aparente: 
-situatia avanzilor cauza 
-promisiunea faptei altuia (acel contract prin care o persoana numita promitent se obliga fata de 
o alta persoana numita creditorul promisiunii sa determine o a treia persoana sa incheie sau sa 
ractifice un act juridic) 
-reprezentarea 
-actiunile directe 
*Def : acele reguli de drept civil care arata modul in care se produc aceste efecte, in ce conditii 
si fata de cine

More Related Content

What's hot

7871234 drept-civil-contrate
7871234 drept-civil-contrate7871234 drept-civil-contrate
7871234 drept-civil-contrateexodumuser
 
Curs nr. 1, 2016, drept civil.contracte
Curs nr. 1, 2016, drept civil.contracteCurs nr. 1, 2016, drept civil.contracte
Curs nr. 1, 2016, drept civil.contracteIasmina Kim
 
Curs nr.8, 2016, drept civil.contracte
Curs nr.8, 2016, drept civil.contracteCurs nr.8, 2016, drept civil.contracte
Curs nr.8, 2016, drept civil.contracteIasmina Kim
 
Chibac licenta-raspuns-1
Chibac licenta-raspuns-1Chibac licenta-raspuns-1
Chibac licenta-raspuns-1Viorel Lupascu
 
Curs nr. 3, 2016, drept civil.contracte, partea i
Curs nr. 3, 2016, drept civil.contracte, partea iCurs nr. 3, 2016, drept civil.contracte, partea i
Curs nr. 3, 2016, drept civil.contracte, partea iIasmina Kim
 
Cursul nr. 10, drept civil.contracte, 27.04.2016
Cursul nr. 10, drept civil.contracte, 27.04.2016Cursul nr. 10, drept civil.contracte, 27.04.2016
Cursul nr. 10, drept civil.contracte, 27.04.2016Iasmina Kim
 
Curs nr.7, 2016, drept civil.contracte
Curs nr.7, 2016, drept civil.contracteCurs nr.7, 2016, drept civil.contracte
Curs nr.7, 2016, drept civil.contracteIasmina Kim
 
Drept civil. unitatea iii
Drept civil. unitatea iiiDrept civil. unitatea iii
Drept civil. unitatea iiibc82gad
 
Curs nr.4, 2016, drept civil.contracte
Curs nr.4, 2016, drept civil.contracteCurs nr.4, 2016, drept civil.contracte
Curs nr.4, 2016, drept civil.contracteIasmina Kim
 
042 -055_-_drept_civil__partea_speciala_i,_ii
042 -055_-_drept_civil__partea_speciala_i,_ii042 -055_-_drept_civil__partea_speciala_i,_ii
042 -055_-_drept_civil__partea_speciala_i,_iiexodumuser
 
Curs nr.5, 2016, drept civil.contracte
Curs nr.5, 2016, drept civil.contracteCurs nr.5, 2016, drept civil.contracte
Curs nr.5, 2016, drept civil.contracteIasmina Kim
 
14472555 drept-civil-contracte-speciale
14472555 drept-civil-contracte-speciale14472555 drept-civil-contracte-speciale
14472555 drept-civil-contracte-specialeexodumuser
 
Curs nr.6, 2016, drept civil.contracte (1) (1)
Curs nr.6, 2016, drept civil.contracte (1) (1)Curs nr.6, 2016, drept civil.contracte (1) (1)
Curs nr.6, 2016, drept civil.contracte (1) (1)Iasmina Kim
 
Metode de stingere a unui contract
Metode de stingere a unui contractMetode de stingere a unui contract
Metode de stingere a unui contract9bctic
 
Cursul nr.12, 2016, drept civil. contracte, (mandat partea a ii-a)
Cursul nr.12, 2016, drept civil. contracte, (mandat partea a ii-a)Cursul nr.12, 2016, drept civil. contracte, (mandat partea a ii-a)
Cursul nr.12, 2016, drept civil. contracte, (mandat partea a ii-a)Iasmina Kim
 
40412259 drept-civil-contracte-speciale
40412259 drept-civil-contracte-speciale40412259 drept-civil-contracte-speciale
40412259 drept-civil-contracte-specialeexodumuser
 
Nedepunere declaratii fiscale
Nedepunere declaratii fiscaleNedepunere declaratii fiscale
Nedepunere declaratii fiscaleContabil Pe Net
 
Avantaje clauza penala
Avantaje clauza penalaAvantaje clauza penala
Avantaje clauza penalaStefan Musat
 

What's hot (19)

7871234 drept-civil-contrate
7871234 drept-civil-contrate7871234 drept-civil-contrate
7871234 drept-civil-contrate
 
Curs nr. 1, 2016, drept civil.contracte
Curs nr. 1, 2016, drept civil.contracteCurs nr. 1, 2016, drept civil.contracte
Curs nr. 1, 2016, drept civil.contracte
 
Curs nr.8, 2016, drept civil.contracte
Curs nr.8, 2016, drept civil.contracteCurs nr.8, 2016, drept civil.contracte
Curs nr.8, 2016, drept civil.contracte
 
Chibac licenta-raspuns-1
Chibac licenta-raspuns-1Chibac licenta-raspuns-1
Chibac licenta-raspuns-1
 
Curs nr. 3, 2016, drept civil.contracte, partea i
Curs nr. 3, 2016, drept civil.contracte, partea iCurs nr. 3, 2016, drept civil.contracte, partea i
Curs nr. 3, 2016, drept civil.contracte, partea i
 
Cursul nr. 10, drept civil.contracte, 27.04.2016
Cursul nr. 10, drept civil.contracte, 27.04.2016Cursul nr. 10, drept civil.contracte, 27.04.2016
Cursul nr. 10, drept civil.contracte, 27.04.2016
 
Curs nr.7, 2016, drept civil.contracte
Curs nr.7, 2016, drept civil.contracteCurs nr.7, 2016, drept civil.contracte
Curs nr.7, 2016, drept civil.contracte
 
Drept civil. unitatea iii
Drept civil. unitatea iiiDrept civil. unitatea iii
Drept civil. unitatea iii
 
Curs nr.4, 2016, drept civil.contracte
Curs nr.4, 2016, drept civil.contracteCurs nr.4, 2016, drept civil.contracte
Curs nr.4, 2016, drept civil.contracte
 
042 -055_-_drept_civil__partea_speciala_i,_ii
042 -055_-_drept_civil__partea_speciala_i,_ii042 -055_-_drept_civil__partea_speciala_i,_ii
042 -055_-_drept_civil__partea_speciala_i,_ii
 
Curs nr.5, 2016, drept civil.contracte
Curs nr.5, 2016, drept civil.contracteCurs nr.5, 2016, drept civil.contracte
Curs nr.5, 2016, drept civil.contracte
 
14472555 drept-civil-contracte-speciale
14472555 drept-civil-contracte-speciale14472555 drept-civil-contracte-speciale
14472555 drept-civil-contracte-speciale
 
Curs nr.6, 2016, drept civil.contracte (1) (1)
Curs nr.6, 2016, drept civil.contracte (1) (1)Curs nr.6, 2016, drept civil.contracte (1) (1)
Curs nr.6, 2016, drept civil.contracte (1) (1)
 
Metode de stingere a unui contract
Metode de stingere a unui contractMetode de stingere a unui contract
Metode de stingere a unui contract
 
Cursul nr.12, 2016, drept civil. contracte, (mandat partea a ii-a)
Cursul nr.12, 2016, drept civil. contracte, (mandat partea a ii-a)Cursul nr.12, 2016, drept civil. contracte, (mandat partea a ii-a)
Cursul nr.12, 2016, drept civil. contracte, (mandat partea a ii-a)
 
40412259 drept-civil-contracte-speciale
40412259 drept-civil-contracte-speciale40412259 drept-civil-contracte-speciale
40412259 drept-civil-contracte-speciale
 
Nedepunere declaratii fiscale
Nedepunere declaratii fiscaleNedepunere declaratii fiscale
Nedepunere declaratii fiscale
 
Dip
DipDip
Dip
 
Avantaje clauza penala
Avantaje clauza penalaAvantaje clauza penala
Avantaje clauza penala
 

Similar to Drept civil ii

Contracte economice
Contracte economiceContracte economice
Contracte economiceRodica B
 
Codul muncii actualizat 2010
Codul muncii actualizat 2010Codul muncii actualizat 2010
Codul muncii actualizat 2010Giol
 
Drepturi Reale
Drepturi RealeDrepturi Reale
Drepturi Realeexodumuser
 
Drepturi Reale
Drepturi RealeDrepturi Reale
Drepturi Realeexodumuser
 
Dosar 3 d_2016_ccr_opinie_instanta_tribun
Dosar 3 d_2016_ccr_opinie_instanta_tribunDosar 3 d_2016_ccr_opinie_instanta_tribun
Dosar 3 d_2016_ccr_opinie_instanta_tribunAv Ion Gabriel Anghelus
 
Contractul individual de munca (2)
Contractul individual de munca (2)Contractul individual de munca (2)
Contractul individual de munca (2)Rodica B
 
Contracte economice
Contracte economiceContracte economice
Contracte economiceRodica B
 
Civil
 Civil Civil
CivilDaska2
 
Anulare clauze abuzive_impuse_de_conarg_real_estate_srl
Anulare clauze abuzive_impuse_de_conarg_real_estate_srlAnulare clauze abuzive_impuse_de_conarg_real_estate_srl
Anulare clauze abuzive_impuse_de_conarg_real_estate_srlstelu2
 
Procedura contraventionala-150827082817-lva1-app6891
Procedura contraventionala-150827082817-lva1-app6891Procedura contraventionala-150827082817-lva1-app6891
Procedura contraventionala-150827082817-lva1-app6891Ionuț Aborșoaiei
 
Procedura contraventionala
Procedura contraventionalaProcedura contraventionala
Procedura contraventionalaexodumuser
 
Critica deciziilor ccr_ref_art_28_lit_c din L 51/1995
Critica deciziilor ccr_ref_art_28_lit_c din L 51/1995Critica deciziilor ccr_ref_art_28_lit_c din L 51/1995
Critica deciziilor ccr_ref_art_28_lit_c din L 51/1995Av Ion Gabriel Anghelus
 
Tuca Zbarcea & Asociatii - Buletin Drept bancar: Decizia nr 2/2018 din 19 feb...
Tuca Zbarcea & Asociatii - Buletin Drept bancar: Decizia nr 2/2018 din 19 feb...Tuca Zbarcea & Asociatii - Buletin Drept bancar: Decizia nr 2/2018 din 19 feb...
Tuca Zbarcea & Asociatii - Buletin Drept bancar: Decizia nr 2/2018 din 19 feb...Țuca Zbârcea & Asociații
 

Similar to Drept civil ii (18)

Contracte economice
Contracte economiceContracte economice
Contracte economice
 
Codul muncii actualizat 2010
Codul muncii actualizat 2010Codul muncii actualizat 2010
Codul muncii actualizat 2010
 
Drepturi Reale
Drepturi RealeDrepturi Reale
Drepturi Reale
 
Drepturi Reale
Drepturi RealeDrepturi Reale
Drepturi Reale
 
Popriri
PopririPopriri
Popriri
 
Fidejusiunea
FidejusiuneaFidejusiunea
Fidejusiunea
 
Dosar 3 d_2016_ccr_opinie_instanta_tribun
Dosar 3 d_2016_ccr_opinie_instanta_tribunDosar 3 d_2016_ccr_opinie_instanta_tribun
Dosar 3 d_2016_ccr_opinie_instanta_tribun
 
Contractul individual de munca (2)
Contractul individual de munca (2)Contractul individual de munca (2)
Contractul individual de munca (2)
 
cm
cmcm
cm
 
Contracte economice
Contracte economiceContracte economice
Contracte economice
 
Ghid incompatibilitate 2011
Ghid incompatibilitate 2011Ghid incompatibilitate 2011
Ghid incompatibilitate 2011
 
Civil
 Civil Civil
Civil
 
Anulare clauze abuzive_impuse_de_conarg_real_estate_srl
Anulare clauze abuzive_impuse_de_conarg_real_estate_srlAnulare clauze abuzive_impuse_de_conarg_real_estate_srl
Anulare clauze abuzive_impuse_de_conarg_real_estate_srl
 
Procedura contraventionala-150827082817-lva1-app6891
Procedura contraventionala-150827082817-lva1-app6891Procedura contraventionala-150827082817-lva1-app6891
Procedura contraventionala-150827082817-lva1-app6891
 
Procedura contraventionala
Procedura contraventionalaProcedura contraventionala
Procedura contraventionala
 
Ipoteca
IpotecaIpoteca
Ipoteca
 
Critica deciziilor ccr_ref_art_28_lit_c din L 51/1995
Critica deciziilor ccr_ref_art_28_lit_c din L 51/1995Critica deciziilor ccr_ref_art_28_lit_c din L 51/1995
Critica deciziilor ccr_ref_art_28_lit_c din L 51/1995
 
Tuca Zbarcea & Asociatii - Buletin Drept bancar: Decizia nr 2/2018 din 19 feb...
Tuca Zbarcea & Asociatii - Buletin Drept bancar: Decizia nr 2/2018 din 19 feb...Tuca Zbarcea & Asociatii - Buletin Drept bancar: Decizia nr 2/2018 din 19 feb...
Tuca Zbarcea & Asociatii - Buletin Drept bancar: Decizia nr 2/2018 din 19 feb...
 

Drept civil ii

 • 1. Efectele acutului juridic civil *Drepturile subiective civile si obligatiile civile pe care actul juridic civil le da nastere, modifica sau le stinge. Determinarea efectelor actului juridic civil: -prin determinare intelegem stabilirea sau fixarea acestor drepturi si obligatii civile. Pt a face acest lucru trebuie sa facem in primul rand stabilirea sau fixarea. 1. Proba actului juridic civil. Necesitatea probei porneste de la principiul potrivit cu care ceea ce nu este probat nu exista. 2. Interpretarea clauzelor actului juridic civil. Aceasta interpretare are drept scop in primul rand calificarea actului juridic civil, iar in al doilea rand stabilirea intelesului unor clauze ale acestuia, din care rezulta drepturile si obligatiile partilor. Exista reguli de interpretare care au un caracter supletiv si care sunt reglementate in codul civil de la art.1266-1269 + art.1272. Ex.:art.1266 spune ca actul juridic se interpreteaza dupa vointa concordanta a partilor, iar nu dupa sensul literal al termenilor. Art.1267 clauzele unui act juridic trebuie supus unei interpretari sistematice in sensul ca se interpreteaza unele prin altele. Art.1269 CC regula de interpretare subsitiara care spune ca, contractul se interpreteaza in favoarea celui care se obliga (indubio proreo) Principiile efectelor actului juridic civil 1. Principiul fortei obligatorii Art.1270 al.1 CC (contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante) *Def: acea regula de drept potrivit cu care actul juridic civil se impune partilor sau partii in tocmai ca si legea. Execptii: acele situatii in care efectele actului juridic nu se mai produc, sau dupa caz aceste efecte sunt fie mai restranse fie mai extinse decat cele stabilite initial.
 • 2. a. Cazul de restrangere a fortei obligatorii (acele situatii in care actul juridic isi inceteaza efectele inainte de termen) Ex: art. 1818al1 CC se refera la incetarea contractului de locatiune datorita pieirii toatale sau considerabile a lucrului. Art 2030litC CC se refera la incetarea contractului de mandat din cauza mortii, incapacitatii sau falimentului, mandatului sau mandatarului. b. Cazuri de extindere a fortei obligatorii: Prorogarea(prelungirea) efectelor anumitor acte juridice prin efectul legii peste termenul convenit de parti. Exemple: -Legea 17 din ’94 este vorba de locuintele de fond locativ de stat -Prelungirea efectelor actului juridic cu executare succesiva datorita suspendarii temporare a executarii pe tot timpul cat dureaza cauza de suspendare c. Revizuirea efectelor anumitor acte juridice din cauza ruperii echilibrului contractual (Teoria impreviziunii care se exprima in adagiul rebus sic standibus. Aceasta teorie este reglementata in noul CC in art.1271 si urmatoarele. d. Situatia in care leguitorul a prevazut posibilitatea motificarii unilaterale a actului juridic, deci fara acordul celeilalte parti. Ex.:art.53al.1 OUG 54/2006 care prefede posibilitatea concedentului de a modifica unilateral contractul de concesiune cu notificarea celeilalte parti atunci cand din motive exceptionale legate de interesul national sau local acest lucru se impune. 2. Principiul irevocabilitatii efectelor *Def: acea regula potrivit cu care actului juridic vilateral sau plurilateral nu I se poate pune capat prin vointa unei singure parti iar actului juridic unilateral prin manifestarea de vointa prin sens contrar. Acest principiu se *** in adagiul mutus consensus mutus disensus art.1270al.2 CC potrivit cu care contractul se modifica sau inceteaza numai prin acordul partilor sau din cauze autorizate de lege. Exceptii: acele situatii in care actului juridic bilateral se poate pune capat prin vointa unei parti, iar actului juridic unilateral prin manifestarea de vointa contrarie. Ex: * bilaterale (contracte) revocarea donatiei intre soti in timpul casatoriei (sunt irevocabile) -denuntarea unilaterala a contractului pe perioada nedeterminata cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz -revocarea contractului de mandat de catre mandant si renuntarea mandatarului *unilaterale: testamentul, legatul, revocarea renuntarii la mostenire, promisiunea publica de recompensa, oferta fara termen care poate fi revocata pana la ajungerea ei la destinatar.
 • 3. 3. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil Def: regula potrivit cu care actul juridic civil produce efecte numai fata de autorul/autorii lui fara a putea sa profite sau sa dauneze tertelor persoane. Art.1280 CC rezulta prin interpretarea pera contrario al art.1270al1 CC Acest principiu se exprima prin adagiul resinterarios acta aliis neque nocere neque prodesse otes. Notiunile de parte tert avand cauza. *Parte- persoana care incheie actul juridic civil fie personal fie prin reprezentare si in patrimoniul careia se produc efectele actului juridic respectiv. *Tertii penitus extranei -acele persoane care nu participa nici direct si nici prin reprezentant la incheierea actului juridic civil si care sunt straini de acesta, astfel incat nici nu le profita nici nu le dauneaza. *Avanzii cauza abentes cauza- desi nu participa nici direct nici prin reprezentant la incheierea actului juridic civil totusi suporta consecintele. -Succesorii universali si cu titlu universal Sucesorii universalii Dobandesc patrimoniul unei persoane (fizice/juridice) Ex: - mostenitorul legal unic sau legatarul universal (fizice) -reorganizarea persoanei juridice prin fuziune sau absortie (juridice) Succesorii cu titlu universal Dobandesc o fractiune de patrimoniu. Ex: In cazul mai multor mostenitori legali, sau situatia legatarilor cu titlu universal In cazul persoanelor juridice - divizarii partiale/totale -Succesorii cu titlu particular Care dobandesc un bun privit in mod individual Ex: cazul cumparatorului unui bun/donatarului/legatarului cu titlu particular/cesionarului Conditii: 1. sa fie vorba de dreptul si obligatia strans legate de drept subiectiv si dobandit 2. actele jurigice sa fie anterioare si sa aibe ca obiect acelasi drept sau acelasi bun 3. sa fie indeplinite conditiile de opozabilitate ale actului juridic fata de care se stabileste calitatea de avand cauza -Succesorii cu titlu particular si creditorii chirografari Creditorii chirografari sunt aceea a carei creanta nu este garantata printr o garantie reala (gaj/ipoteca etc) Creditorii chirografari au calitatea deoarece au un “drept de gaj general”a supra bunurilor prezente si viitoare ale succesorilor
 • 4. Exceptii: singura exceptie reala se numeste stimulatia pentru altul (contractul in folosul unei terte persoane, acel contract prin care o parte numita promitent se *** sa execute o prestatie in favoarea unei a treia persoane numite tert beneficiar E reglementata a in CC art.1284 si urmatoarele Exceptii aparente: -situatia avanzilor cauza -promisiunea faptei altuia (acel contract prin care o persoana numita promitent se obliga fata de o alta persoana numita creditorul promisiunii sa determine o a treia persoana sa incheie sau sa ractifice un act juridic) -reprezentarea -actiunile directe *Def : acele reguli de drept civil care arata modul in care se produc aceste efecte, in ce conditii si fata de cine