Popriri

957 views

Published on

Popriri

Published in: Law
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
957
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
538
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Popriri

 1. 1. POPRIREA Referinte legislative Presentation made by Petronela Moldoveanu 19 februarie 2015
 2. 2. www.apt.ro Referinte legislative Poprirea este reglementata, in principal, de art.780-793 Codul de procedura civila si de art.149-150 Codul de procedura fiscala pentru poprirea creantelor fiscale. Poprirea este forma a executarii silite indirecte ce serveste creditorului la urmarirea sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale pe care un tert le datoreaza debitorului urmarit (executarea silita se poate face prin urmatoarele mijloace: poprire, sechestru, vanzare de bunuri mobile sau imobile).
 3. 3. www.apt.ro  creditorul urmaritor, denumit si creditorul popritor respectiv acea persoana care fie cere sa se indisponibilizeze o suma de bani, un titlu de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile in mana tertului poprit, fie cere executarea acestor valori in cadrul procedurii executionale.  debitorul urmarit in cadrul procedurii popririi, denumit si debitorul poprit – trebuie sa intruneasca in persoana sa atat calitatea de debitor al creditorului propritor, cat si calitatea de creditor al tertului poprit.  tertul poprit - este o persoana juridica sau fizica straina de raportul obligational initial, stabilit intre creditorul urmaritor si debitorul poprit, care este la randul sau debitor fata de debitorul poprit. Partile implicate in poprire
 4. 4. www.apt.ro Obiectul popririi Obiectul popririi = sumele de bani pe care tertul poprit le datoreaza debitorului urmarit, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile (ex.drepturile de proprietate intelectuala sau drepturile de proprietate industriala) datorate de tertul poprit debitorului poprit. Limitarea popririi  pana la 1/2 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii  pana la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii. Daca veniturile sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie, vor putea fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.
 5. 5. www.apt.ro Bunurile si creantele ce nu pot forma obiectul popririi  Sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si asupra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie.Aceasta exceptie se justifica, pe de o parte, prin necesitatea ocrotirii unor valori sociale deosebite, si, pe de alta parte, prin faptul ca rolul acestor sume trebuie stabilit prin lege, debitorul find lipsit de dreptul de dispozitie cu privire la aceste sume.  Sumele reprezentand credite nerambursabile sau finantari primite de la institutii sau organizatii internationale pentru derularea unor programe ori proiecte.  Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, care nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii.  Sumele necesare platii drepturilor salariale, dar nu mai mult de 3 luni de la data infiintarii popririi.
 6. 6. www.apt.ro Procesul de desfasurare a popririi Pentru anumite sume, poprirea se infiinteaza din oficiu de catre instanta de fond, de indata ce hotararea devine executorie. Este vorba despre sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii sau sume datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii, cand executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor. In cazul popririi din oficiu, tertul poprit trebuie sa plateasca direct creditorului popritor suma retinuta si cuvenita acestuia. In aceasta situatie, la cererea creditorului, suma ii va fi trimisa la domiciliul indicat sau, daca este cazul, la resedinta indicata, cheltuielile de trimitere fiind in sarcina debitorului. Infiintarea popririi Poprirea se infiinteaza la cererea creditorului de catre executorul judecatoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul tertului poprit.
 7. 7. www.apt.ro Procesul de desfasurare a popririi Poprirea se infiinteaza fara somatie, adica fara instiintarea si somarea in prealabil a debitorului poprit cu privire la obligatia de plata fata de creditorul urmaritor. Poprirea se infiinteaza prin emiterea adresei de poprire, insotita de o copie certificata de pe titlul executoriu. Adresa de infiintare a popririi este comunicata tertului poprit, instiintandu-se totodata si debitorul despre masura luata. Efectul infiintarii popririi  Din momentul comunicarii adresei de infiintare a popririi catre tertul poprit sunt indisponibilizate toate sumele si bunurile poprite. De la indisponibilizare si pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendarii urmaririi silite prin poprire, tertul poprit nu va face nicio alta plata sau alta operatiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate, daca legea nu prevede altfel.  Indisponibilizarea sumelor de bani sau a bunurilor mobile poprite nu va inceta decat daca debitorul consemneaza, toate sumele pentru acoperirea carora a fost infiintata poprirea, la dispozitia executorului judecatoresc.Debitorul va inmana recipisa de consemnare executorului judecatoresc, care il va instiinta de indata pe tertul poprit.
 8. 8. www.apt.ro Continuarea popririi  Poprirea ramane in fiinta si atunci cand debitorul isi schimba locul de munca sau este pensionat. in aceste cazuri, tertul poprit va trimite actele prin care s-a infiintat poprirea unitatii la care se afla noul loc de munca al debitorului sau organului de asigurari sociale competent, care, de la data primirii acestor acte, devine tert poprit.  Daca debitorul paraseste unitatea fara ca aceasta sa cunoasca noul loc de munca, ea il va incunostinta pe creditor despre aceasta imprejurare. Dupa aflarea noului loc de munca al debitorului, creditorul il va aduce la cunostinta unitatii de la care debitorul a plecat, pentru a se proceda potrivit alin.prededent. Procesul de desfasurare a popririi
 9. 9. www.apt.ro Obligatiile tertului poprit 1. sa consemneze suma de bani, daca creanta poprita este exigibila, sau, dupa caz, sa indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite si sa trimita dovada executorului judecatoresc, in cazul popririi infiintate pentru realizarea altor creante decat cele aratate la pct. 2; 2. sa plateasca direct creditorului suma retinuta si cuvenita acestuia, in cazul sumelor datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii, precum si in cazul sumelor datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii. La cererea creditorului, suma ii va fi trimisa la domiciliul indicat sau, daca este cazul, la resedinta indicata, cheltuielile de trimitere fiind in sarcina debitorului. In termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar in cazul sumelor de bani datorate in viitor, de la scadenta acestora, tertul poprit este obligat:
 10. 10. www.apt.ro Daca tertul poprit nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin pentru efectuarea popririi,in loc sa consemneze suma urmaribila, a liberat-o debitorului poprit,creditorul urmaritor,debitorul sau executorul judecatoresc, in termen de cel mult o luna de la data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, poate sesiza instanta de executare, in vederea validarii popririi. In cazul in care instanta stabileste ca tertul poprit a refuzat cu rea-credinta sa-si indeplineasca obligatiile privind efectuarea popririi, instanta va emite o hotarare de validare a popririi prin care va obliga tertul poprit sa plateasca creditorului urmaritor, in limita creantei, suma datorata debitorului poprit. Tertul poprit va putea fi amendat de catre instanta, prin aceeasi hotarare. Obligatiile tertului poprit Daca sunt infiintate mai multe popriri, tertul poprit va proceda potrivit alin. (1), comunicand, dupa caz, executorului ori creditorilor aratati la pct. 1 si 2 din acelasi alineat numele si adresa celorlalti creditori, precum si sumele poprite de fiecare in parte
 11. 11. www.apt.ro Ordinea de distribuire  a) creanţele reprezentand cheltuielile de orice fel, facute cu urmarirea şi conservarea bunurilor al caror preţ se distribuie;  b) creanţele reprezentand salarii şi alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru intreţinerea şi ingrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporara de munca, pentru prevenirea imbolnavirilor, refacerea sau intarirea sanatăţii, ajutoarele de deces, acordate in cadrul asigurarilor sociale de stat, precum şi creanţele reprezentand obligaţia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integrităţii corporale sau a sanatăţii; Ordinea de distribuire are loc Conform art.170 cod de procedura fiscala  c) creanţele rezultand din obligaţii de intreţinere, alocaţii pentru copii sau de plata a altor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenţa;
 12. 12. www.apt.ro Ordinea de distribuire  d) creanţele fiscale provenite din impozite, taxe, contribuţii şi din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale;  e) creanţele rezultand din imprumuturi acordate de stat;  f) creanţele reprezentand despagubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietăţii publice prin fapte ilicite;  g) creanţele rezultand din imprumuturi bancare, din livrari de produse, prestari de servicii sau executari de lucrari, precum şi din chirii sau arenzi;  h) creanţele reprezentand amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;  i) alte creanţe.
 13. 13. www.apt.ro Prescriptia datoriilor  Termenele de prescriptie ale datoriilor difera in functie de calitatea pe care o are creditorul. Datoriile fiscale se prescriu in termen de 5 ani, in timp ce, in cazul altor datorii, termenul de prescriptie este de 3 ani.  Prescriptia unei datorii presupune ca, dupa trecerea unui anumite perioada de timp, debitorul nu mai poate fi obligat la plata restantei respective prin mijloace de constrangere garantate de stat. Practic, dreptul de actiune impotriva debitorului se prescrie, adica datornicul nu mai poate fi executat silit. Prin implinirea termenului de prescriptie, orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie. Pe de alta parte, in ceea ce priveste datoriile catre stat, Codul de Procedura Fiscala este cel care stipuleaza la art. 130, alin. (1), ca dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani. Acelasi act normativ stabileste, totodata, ca termenul de prescriptie de 5 ani se aplica si creantelor provenind din amenzi contraventionale.
 14. 14. www.apt.ro Termenul de prescriptie Acesta a aratat ca in conditiile in care exista un credit bancar cu mai multe rate succesive, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data ultimei rate de achitat, conform contractului incheiat cu banca. In ceea ce priveste datoriile catre stat, termenul de prescriptie de 5 ani incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere creanta, conform art. 130 alin. 1 din Codul de procedura fiscala. Termenul de prescriptie al datoriilor, altele decat cele catre stat, incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita, Codul de Procedura Civila (ex.data cand trebuia achitata rata ).
 15. 15. www.apt.ro MULTUMESC

×