SlideShare a Scribd company logo
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG
NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ THI KHẢO SÁT
MÔN: SINH HỌC LỚP 12
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1. Một số hiện tượng như mưa lũ, chặt phá rừng… có thể dẫn đến hiện tượng thiếu hụt các
nguyên tố dinh dưỡng như nitơ (N), photpho (P) và canxi (Ca) cần cho một hệ sinh thái, nhưng
nguyên tố cacbon(C) hầu như không bao giờ thiếu cho các hoạt động sống của các hệ sinh thái. Đó
là do:
A. Thực vật có thể tạo ra cacbon của riêng chúng từ nước và ánh sang mặt trời
B. Lượng cacbon các loài sinh vật cần sử dụng cho các hoạt động không đáng kể
C. Các loài nấm và vi khuẩn cộng sinh giúp thực vật dễ dàng tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả
cacbon từ môi trường
D. Các nguyên tố dinh dưỡng khác có nguồn gốc từ đất, còn cacbon có nguồn gốc từ không khí
Câu 2: Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của
những bệnh và hội chứng nào sau đây ở người ?
(1) Hội chứng Etuot ba
(2) Hội chứng Patau
(3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS)
(4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm
(5) Bệnh máu khó đông
(6) Bệnh ung thư máu
A. (1), (2), (3) B. (1), (3), (5) C. (1), (2), (6) D. (1), (4), (6)
Câu 3: Ở ruồi giấm, khi lai hai dòng thuần chủng khác nhau bởi cặp các tính trạng tương phản được
F1 đồng loạt thân xám, cánh dài. Cho F1 giao phối tự do được F2 có tỉ lệ 67,5% thân xám, cánh dài:
17,5% thân đen, cánh ngắn:7,5% thân xám cánh ngắn: 7,5% thân đen,cánh dài. Cho biết mỗi tính
trạng do một gen qui định. Nếu cho con cái F1 lai với con đực có kiểu hình thân xám, cánh ngắn ở
F2 thì loại kiểu hình thân xám,cánh dài ở đời con chiếm tỉ lệ
A. 7,5% B. 35% C. 50% D. 42,5%
Câu 4: Cơ chế di truyền của virut HIV thể hiện ở sơ đồ
A. ARN → AND → Protein
B. AND → ARN → Protein
1
C. ARN → AND → ARN → Protein
D. AND → ARN → Protein → Tính trạng
Câu 5: Điều không thuộc công nghệ tế bào thực vật là
A. Đã tạo ra nhanh các cây trồng đồng nhất về kiểu gen từ một cây có kiểu gen quí hiếm
B. Lai các giống cây khác loài bằng kĩ thuật dung hợp tế bào trần
C. Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa tạo ra các cây lưỡng bội có kiểu gen đồng nhất
D. Tạo ra cây trồng chuyển gen cho năng suất rất cao
Câu 6: Lai hai cây hoa trắng với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tạp giao thu được F2:
56,25% cây hoa đỏ và 43,75% cây hoa trắng. Nếu cho cây hoa đỏ F1 giao phấn với mỗi loại cây hoa
trắng F2 thì F3 có thể bắt gặp những tỉ lệ phân ly kiểu hình nào sau đây?
(1) 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng
(2) 1 hoa đỏ: 3 hoa trắng
(3) 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng
(4) 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng
(5) 3 hoa đỏ: 5 hoa trắng
(6)5 hoa đỏ: 3 hoa trắng
(7)7 hoa đỏ: 1 hoa trắng
(8) 1 hoa đỏ: 5 hoa trắng
Số lượng tỉ lệ kiểu hình có thể bắt gặp là
A. 3 B. 6 C. 5 D. 4
Câu 7: Mỗi gen trong cặp gen dị hợp đều chứa 2998 liên kết phốtphođieste nối giữa các nucleotit.
Gen trội D chứa 17,5% số nuclotit loại T. Gen lặn d có A=G=25%. Trong trường hợp chỉ xét riêng
cặp gen này, tế bào mang kiểu gen Ddd giảm phân bình thường thì loại giao tử nào sau đây không
thể tạo ra ?
A. Giao tử có 1275 Timin
B. Giao tử có 1275 Xitozin
C. Giao tử có 525 Ađênin
D. Giao tử có 1500 Guanin
2
Câu 8: Cho các cặp cơ quan sau:
(1)Cánh sâu bọ và cánh dơi
(2)Mang cá và mang tôm
(3)Chân chuột chũi và chân dế chũi
(4)Gai cây hoàng liên và gai cây hoa hồng
(5)Gai cây mây và gai cây xương rồng
(6)Nọc độc của rắn và nọc độc của bọ cạp
Số cặp cơ quan tương tự là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 9: Mức độ sinh sản của quần thể là một trong các nhân tố ảnh hưởng đến kích thước của quần
thể sinh vật. Nhân tố này lại phụ thuộc vào một yếu tố, yếu tố nào sau dây là quan trọng nhất ?
A. Điều kiện thức ăn, nơi ở và khí hậu
B. Tỉ lệ đực/cái của quần thể
C. Số lượng con non của một lứa đẻ
D. Số lứa đẻ của một cá thể cái và tuổi trưởng thành sinh dục của cá thể
Câu 10: Những người dân ven biển Bắc bộ có câu “tháng chín đôi mươi tháng mưới mùng 5”. Câu
này đang nói đến loài nào và liên quan đến dạng biến động số lượng nào của quần thể sinh vật:
A. Loài cá cơm- Biến động theo chu kì mùa
B. Loài Rươi- Biến động theo chu kì tuần trăng
C. Loài dã tràng – Biến động theo chu kì tuần trăng
D. Loài rùa biển- Biến động theo chu kì nhiều năm
Câu 11: Ứng dụng nào sau đây không dựa trên cơ sở của kĩ thuật di truyền?
(1)Tạo chủng vi khuẩn mang gen có khả năng phân hủy dầu mỏ để phân hủy các vết dầu loang trên
biển
(2)Sử dụng vi khuẩn E.coli để sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người
(3) Tạo chủng nấm Penicilium có hoạt tính penixilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu
(4)Tạo bông mang gen có khả năng tự sản xuất ra thuốc trừ sâu
3
(5)Tạo ra giống đậu tương có khả năng kháng thuốc diệt cỏ
(6) Tạo ra nấm men có khả năng sinh trưởng mạnh để sản xuất sinh khối
Số phương án đúng là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 12: Các bước trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen gồm:
(1)Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết
(2)Lai các dòng thuần khác nhau về một hoặc nhều tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1,F2,F3
(3)Tạo các dòng thuần chủng
(4)Sử dụng toán xác suất để tiến hành nghiên cứu để phân tích kết quả phép lai
Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được qui luật di truyền là:
A. 3,2,1,4 B. 2,3,4,1 C. 2,1,3,4 D. 3,2,4,1
Câu 13: Người ta đã sử dụng kĩ thuật nào sau đây để phát hiện sớm bệnh phêninkêto
A. Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường
B. Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi phân tích AND
C. Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST giới tính X
D. Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi cho phân tích protein
Câu 14: Ở người kiểu gen HH qui định hói đầu, hh qui định không hói đầu. Đàn ông dị hợp Hh hói
đầu,phụ nữ dị hợp Hh không hói. Giải thích thế nào sau đây hợp lý?
A. Gen qui định tính trạng nằm trong tế bào chất
B. Gen qui định tính trạng nằm trên NST thường nhưng chịu ảnh hưởng của giới tính
C. Gen qui định tính trạng chịu ảnh hưởng của môi trường
D. Gen qui định tính trạng nằm trên NST giới tính
Câu 15: Theo quan niệm hiện tại,thực chất của tiến hóa nhỏ:
A. Là quá trình hình thành loài mới
B. Là quá trình hình thành các đơn vị tiến hóa trên loài
C. Là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể
D. Là quá trình tạo ra nguồn biến dị di truyền của quần thể
4
Câu 16: Nghiên cứu phả hệ về một bệnh di truyền ở người
Hãy cho biết điều nào dưới đây giải thích đúng cơ sở di truyền của bệnh trên phả hệ?
A. Bệnh do gen lặn nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST Y qui định
B. Bệnh do gen trội nằm trên NST thường qui định
C. Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường qui định
D. Bệnh do gen trội nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST Y qui định
Câu 17: Một chu trình sinh địa hóa gồm các khâu nào sau đây?
A. Tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên và lắng đọng một phần vật chất trong đất,
nước
B. Tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên,phân giải các chất hữu cơ
C. Tổng hợp các chất,phân giải các chất hữu cơ và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước
D. Tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, phân giải và lắng đọng một phần vật chất
trong đất, nước
Câu 18: Phân tử mARN sơ khai và mARN trưởng thành được phiên mã từ một gen cấu trúc ở tế
bào eukaryote thì loại mARN nào ngắn hơn? Tại sao?
A. Không có loại ARN nào ngắn hơn vì mARN là bản sao của AND, trên đó làm khuôn mẫu sinh
tổng hợp protein
B. mARN trưởng thành ngắn hơn vì sau khi được tổng hợp,mARN sơ khai đã loại bỏ vùng khởi đầu
và vùng kết thúc của gen
5
C. không có loại mARN nào ngắn hơn vì sau khi được tổng hợp, mARN sơ khai đã loại bỏ vùng
khởi đầu và vùng kết thúc của gen
D. mARN trưởng thành ngắn hơn vì sau khi tổng hợp được mARN đã loại bỏ các intron, các đoạn
êxôn liên kết lại với nhau
Câu 19: Đâu là kết luận không đúng về quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất?
A. Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành các tế bào sơ khai và những tế bào sống đầu tiên
B. Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai sau đó là cơ thể sinh vật
nhân sơ đầu tiên
C. Tiến hóa sinh học là giai đoạn tiến hóa từ những tế bào đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật
như ngày nay
D. Tiến hóa hóa học là giai đoạn hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ
Câu 20: Một người bị hội chứng Đao nhưng bộ NST 2n=46. Khi quan sát tiêu bản bộ NST người
này thấy NST thứ 21 có 2 chiếc, NST thứ 14 có chiều dài bất thường. Điều giải thích nào sau đây là
hợp lý?
A. Đột biến lệch bội ở cặp NST 21 có 3 chiếc nhưng 1 chiếc NST 21 gắn vào NST 14 do chuyển
đoạn không tương hỗ
B. Hội chứng Đao phát sinh do cặp NST 21 có 2 chiếc nhưng 1 chiếc trong số đó bị tiêu biến
C. Hội chứng Đao phát sinh do đột biến lặp đoạn trên NST 14 dẫn đến kích thước NST 14 dài ra
D. Đột biến lệch bội ở cặp NST 21 có 3 chiếc nhưng 1 chiếc NST 21 gắn vào NST 14 do chuyển
đoạn tương hỗ
Câu 21: Ở người, có nhiều loại protein có tuổi thọ tương đối dài. Ví dụ như Hemoglobin trong tế
bào hồng cầu có thể tồn tại hàng tháng. Tuy nhiên cũng có nhiều protein có tuổi thọ rất ngắn, chỉ tồn
tại vài ngày, vài giờ hoặc thậm chí vài phút. Lợi ích của các protein có tuổi thọ ngắn là gì?
(1)Chúng là các protein chỉ được sử dụng một lần
(2)Chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nhiên liệu cho tổng hợp các protein khác
(3)Chúng cho phép tế bào kiểm soát quá trình điều hòa hoạt động của gen ở mức sau phiên mã một
cách chính xác và hiệu quả hơn
(4)Các protein tồn tại quá lâu thường làm cho các tế bào bị ung thư
(5)Chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nguyên liệu cho tổng hợp các axit nucleic khác
(6)Chúng giúp tế bào tổng hợp các chất tham gia tổng hợp AND
6
Số nhận định đúng là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 22: Các cơ quan ở các loài khác nhau dù thực hiện các chức năng khác nhau nhưng vẫn được
gọi là tương đồng nếu
A. Chúng được bắt nguồn từ một cơ qua của loài tổ tiên
B. Chúng được chọn lọc tự nhiên tác động theo cùng một hướng
C. Chúng có hình thái loài giống nhau
D. Chúng có cùng vị trí tương ứng trên cơ thể
Câu 23: Ở ruồi giấm A- mắt đỏ trội hoàn toàn so với a- mắt trắng. Cho các cá thể ruồi giấm đực và
cái có 5 kiểu gen khác nhau giao phối tự do( số lượng cá thể ở mỗi kiểu gen là như nhau). Tỉ lệ phân
ly kiểu hình ở đời con lai là
A. 3 mắt đỏ:1 mắt trắng
B. 5 mắt đỏ : 1 mắt trắng
C. 5 mắt đỏ : 3 mắt trắng
D. 1 mắt đỏ : 1 mắt trắng
Câu 24: Mô tả nào dưới đây về quá trình dịch mã là đúng?
A. Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit chỉ thực sự được bắt đầu khi tARN có bộ ba đối mã là AUG
liên kết được với bộ ba khởi đầu trên mARN
B. Quá trình dịch mã chỉ kết thúc khi tARN mang một axit quan đặc biệt gắn vào với bộ ba kết thúc
trên mARN
C. Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit chỉ thực sự được bắt đầu khi tARN có bộ ba đối mã là UAX
liên kết được với bộ ba khởi đầu trên mARN
D. Quá trình dịch mã chỉ kết thúc khi tARN mang bộ ba đối mã đến khớp vào với bộ ba kết thúc
trên mARN
Câu 25: Đóng góp lớn nhất của học thuyết Đacuyn là
A. Giải thích sự hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật
B. Đưa ra được khái niệm biến dị cá thể để phân biệt với biến đổi hàng loạt
C. Giải thích được sự hình thành loài mới theo con đường phân li tính trạng
D. Phát hiện vai trò sáng tạo của chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo
7
Câu 26: Kiểu phân bố ngẫu nhiên của quần thể giúp sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng
trong môi trường. Ví dụ nào sau đây cho thấy quần thể của loài có kiểu phân bố ngẫu nhiên?
A. Các cây thông trong rừng thông và các loài sò sống trong phù sa vùng triều
B. Các con sâu sống trên tán lá cây, các cây gỗ trong rừng mưa nhiệt đới
C. Nhóm cây bụi mọc hoang dại,đàn trâu rừng, bầy chim cánh cụt ở Nam Cực
D. Các câu thông trong rừng thông,chim hải âu làm tổ
Câu 27: Ở một loài thực vật, các đột biến thể một nhiễm vẫn có sức sống và khả năng sinh sản. Cho
thể đột biến (2n-1) tự thụ phấn, biết rằng các giao tử (n-1) vẫn có khả năng thụ tinh nhưng các thể
đột biến không nhiễm (2n-2) tự thụ phấn đều bị chết. Tính theo lý thuyết, trong số các hợp tử sống
sót, tỷ lệ các hợp tử mang bộ nhiễm sắc thể 2n được tạo ra là bao nhiêu?
A. 1/3 B. ½ C. ¼ D. 2/3
Câu 28: Ở một loài thực vật, gen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng;
gen B qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen b qui định thân thấp. Các gen phân li độc lập. Cho
một cá thể (P) lai với một cá thể khác không cùng kiểu gen , đời con thu được nhiều loại kiểu hình,
trong đó kiểu hình hoa trắng, thân cao chiếm tỉ lệ ¼. Có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả
trên?
A. 2 phép lai B. 1 phép lai C. 5 phép lai D. 3 phép lai
Câu 29: Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi
A. Đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp, từ khơi đại dương vào bờ
B. Đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ bờ ra đến khơi đại dương
C. Đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ khời đại dương vào bờ
D. Đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp , từ bờ ra khơi đại dương
Câu 30: Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào
sau đây?
(1)Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài
(2)Áp lực chọn lọc tự nhiên
(3)Hệ gen đơn bội hay lưỡng bội
(4)Nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít
(5)Thời gian thế hệ ngắn hay dài
8
Số nhận định đúng là:
A. 4 B. 3 C. 2 D. 5
Câu 31: Mạch 1 của gen có A1=100;T1=200. Mạch 2 có G2=300;X2=400. Biết rằng mạch 2 của
gen là mạch khuôn để tiến hành phiên mã. Gen phiên mã,dịch mã tổng hợp một chuỗi polipeptit.
Biết rằng mã kết thúc trên mARN là UAG, số nucleotit mỗi loại trong các bộ ba đối mã của tARN
tương ứng tham gia vào quá trình dịch mã trên là
A. A=100;U=200; G=300; X=400
B. A=200; U=100; G=400; X=300
C. A=199; U=99; G=300; X=399
D. A=99;U=199;G=399; X=300
Câu 32: Ở một loài động vật, gen qui định màu sắc cánh nằm trên NST thường có 2 alen,alen A qui
định cánh xám trội hoàn toàn so với alen a qui định cánh đen. Cho các con đực cánh xám giao phối
ngẫu nhiên với các con cái cánh đen (P), thu được F1 gồm 75% số con cánh xám, 25% số con cánh
đen. Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lý thuyết, ở F2 số con cánh đen chiếm
tỉ lệ là
A. 3/8 B. 25/64 C. 39/64 D. 1/8
Câu 33: Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn
và không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, những kết luận nào đúng về kết quả của phép lai:
AaBbDdEe x AaBbDdEe?
(1)Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256
(2)Có 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên
(3)Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16
(4)Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ (3/4)
(5)Có 256 tổ hợp được hình thành từ phép lai trên
(6)Kiểu hình mang nhiều hơn 1 tính trạng trội ở đời con chiếm tỉ lệ 13/256
Có bao nhiêu phát biểu không đúng?
A. 2 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 34: Tiến hành lai giữa hai loài cỏ dại có kiểu gen lần lượt là AaBb và DdEE, sau đó đa bội hóa
sẽ thu được thể dị đa bội (đa bội khác nguồn). Kiểu gen nào sau đây không phải là kiểu gen của thể
đột biến được tạo từ phép lai trên ?
A. Kiểu gen AABBDDEE
B. Kiểu gen AAbbddEE
C. Kiểu gen AaBbDdEE
D. Kiểu gen aabbddEE
9
Câu 35: Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lý khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số
2, người ta thu được kết quả sau:
Dòng 1: ABCDEFGH
Dòng 2 ABCGFDEH
Dòng 3 ABFGCDEH
Dòng 4ABFEDCGH
Người ta đã giả thiết được 4 sơ đồ phát sinh các dòng dưới đây. Biết rằng từ một dòng gốc ban đầu
trong 4 dòng xét ở trên, trải qua quá trình đột biến các đột biến đảo đoạn NST đã làm phát sinh 3
dòng còn lại:
A. 1 -> 2 -> 3 -> 4
B. 1 -> 4 -> 3 -> 2
C. 2 -> 3 -> 1 -> 4
D. 3 -> 2 -> 1 -> 4
Câu 36: Cho các quần xã sinh vật sau:
(1)Rừng thưa cây gỗ nhỏ ưa sáng
(2)Cây bụi và cây có chiếm ưu thế
(3)Cây gỗ nhỏ và cây bụi
(4)Rừng lim nguyên sinh
(5)Trảng cỏ
Sơ đồ đúng về quá trình diễn thế thứ sinh dẫn đến quần xã bị suy thoái là
A. (4) -> (5) -> (1) -> (3) -> (2)
B. (4) -> (1) -> (3) -> (2) -> (5)
C. (5) -> (3) -> (1) -> (2) -> (4)
D. (2) -> (3) -> (1) -> (5) -> (4)
Câu 37: Cho các phát biểu sau:
(1)Chọn lọc tự nhiên là cơ chế duy nhất liên tục tạo nên tiến hóa thích nghi
(2)Chọn lọc tự nhiên lâu dài có thể chủ động hình thành nên những sinh vật thích nghi hoàn hảo
(3)Chọn lọc tự nhiên dẫn đến sự phân hóa trong thành đạt sinh sản của quần thể dẫn đến một số alen
nhất định được truyền lại cho thế hệ sau với một tỉ lệ lớn hơn so với tỉ lệ các alen khác
(4) Sự trao đổi di truyền giữa các quần thể có xu hướng làm giảm sự khác biệt giữa các quần thể
10
theo thời gian
(5)Sự biến động về tần số alen gây nên bởi các yếu tố ngẫu nhiên từ thế hệ này sang thế hệ khác có
xu hướng làm giảm biến dị di truyền
Tổ hợp câu đúng là
A. 1,2,3,4,5 B. 1,3,4,5 C. 3,4,5 D. 2,3,4
Câu 38: Kết quả được xem là quan trọng nhất của việc ứng dụng kĩ thuật chuyển gen là
A. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp thông qua các quá trình lai giống ở vật nuôi hoặc cây trồng để ứng
dụng vào công tác tạo ra giống mới
B. Tạo ra nhiều đột biến gen và đột biến NST thông qua tác động bằng các tác nhân lí, hóa học phù
hợp
C. Điều chỉnh sửa chữa gen, tạo ra AND và NST mới từ sự kết hợp các nguồn gen khác nhau
D. Giải thích được nguồn gốc các giống vật nuôi và cây trồn g làm nền tảng cho công tác chọn
giống
Câu 39: Cho một hệ sinh thái rừng gồm các loài và nhóm các loài sau: nấm, vi khuẩn, trăn, diều
hâu, quạ, mối, kiến, chim gõ kiến, thằn lằn, sóc, chuột, cây gỗ lớn, cây bụi, cỏ nhỏ. Các loài nào sau
đây có thể xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 2
A. Nâm, mối, sóc, chuột, kiến
B. Kiến, thằn lằn, chim gõ kiến, diều hâu
C. Chuột, quạ, trăn, diều hâu, vi khuẩn
D. Chuột, thằn lằn, trăn, diều hâu
Câu 40: Dung dịch có 80% Ađênin còn lại là Uraxin. Với đủ các điều kiện để tạo thành các bộ ba
ribonucleotit thì trong dung dịch này có số bộ ba mã hóa isoloxin (AUU,AUA) chiếm tỷ lệ
A. 51,2% B. 38,4% C. 24% D. 16%
Câu 41: Giao phấn giữa hai cây P thân thấp thuần chủng thu được F1 có 100% thân cao. Cho F1 tự
thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 thân cao:7 thân thấp. Cho các cây thân cao F2 giao phấn
với nhau. Tỉ lệ cây thân thấp ở F3 là
A. 1/9 B. 17/81 C. 64/81 D. 7/81
Câu 42: Trong một quần thể động vật có vú, tính trạng màu lông do một gen qui định nằm trên NST
giới tính x không có alen tương ứng trên NST giới tính Y, đang ở trạng thái cân bằng di truyền.
Trong đó, tính trạng lông màu nâu do alen lặn (kí hiệu a) qui định được tìm thấy oqr 40% con đực
và 16% con cái. Những nhận xét nào sau đây chính xác:
11
(1)Tần số alen a ở giới cái là 0,4
(2)Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen a là 48%
(3)Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen a so với tổng số cá thể của quần thể la 48%
(4)Tần số alen A ở giới đực là 0,4
(5)Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen a so với tổng số cá thể của quần thể là 24%
(6)Không xác định được tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang laen a
Số nhận xét đúng là
A.2 B.1 C.4 D.3
Câu 43: Trả lời phương án không đúng về quần thể người:
A. Ở các nước phát triển kích thước dân số ở trạng thái ổn định, ở các nước đang phát triển dân số
chưa ổn định
B. Tăng trưởng của quần thể người là dạng tăng trưởng lý thuyết về sự phát triển khoa học con
người đã chủ động giảm được tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh
C. Biến động dân số của loài người là loại biến động không theo chu kì do đặc điểm sinh học sinh
sản của người và sự chi phối của điều kiện kinh tế xã hội
D. Tăng trưởng của quần thể người là tăng trưởng thực tế vì sự tăng dân số của quần thể người phụ
thuộc các điều kiện kinh tế xã hội
Câu 44: (ID :91958)Tính trạng nhóm máu của người do 3 alen qui định. Ở một quần thể đang cân
bằng về mặt di truyền, trong đó IA
= 0,5; IB
= 0,2; IO
= 0,3. Có mấy kết luận chính xác?
(1)Người có nhóm máu AB chiếm tỉ lệ 10%
(2)Người nhóm máu O chiếm tỉ lệ 9%
(3)Có 3 kiểu gen đồng hợp về tính trạng nhóm máu
(4)Người nhóm máu A chiếm tỉ lệ 35%
(5)Trong số những người có nhóm máu A, người đồng hợp chiếm tỉ lệ 5/11
A. 2 B.3 C.5 D.4
Câu 45: Các khu sinh học trên cạn được sắp xếp theo vĩ độ tăng dần lần lượt là
A. Thảo nguyên,rừng mưa nhiệt đới, đồng rêu hàn đới, rừng Taiga
B. Rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới
12
C. Rừng Taiga, rừng mưa nhiệt đới,thảo nguyên, đồng rêu hàn đới
D. Đồng rêu hàn đới, rừng mưa nhiệt đới, rừng Taiga,thảo nguyên
Câu 46: Trong phòng thí nghiệm, người ta sử dụng 3 loại nucleotit cấu tạo nên ARN để tổng hợp
một phân tử mARN nhân tạo. Phân tử mARN này chỉ có thể thực hiện được dịch mã khi 3 loại
nucleotit được sử dụng là:
A. 3 loại U,G,X C. 3 loại G,A,U
B. 3 loại G,A,X D. 3 loại U,X,A
Câu 47: Cho các nhân tố sau:
(1)Chọn lọc tự nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên
(2) Giao phối ngẫu nhiên (5)Đột biến
(3)Giao phối không ngẫu nhiên (6) Di-nhập gen
Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là
A. (1),(3),(4),(5),(6) C. (1),(4),(5),(6)
B. (3),(4),(5),(6) D. (1),(3),(5),(6)
Câu 48: Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen qui định và trội hoàn toàn. Xét các phép lai:
(1) aaBbDd x AaBBdd (4) aaBbDD x aabbDd
(2) AaBbDd x aabbDd 5) AaBbDD x aaBbDd
(3) AAbbDd x aaBbdd ( (6) AABbdd x AabbDd
Theo lý thuyết, trong 6 phép lai trên có bao nhiêu phép lai mà đời con có 4 loại kiểu hình, trong đó
mỗi loại chiếm 25% ?
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 49: Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau
đây là không đúng?
(1) Cách li địa lí là những trở ngại về mặt địa lí như sông, núi, biển…ngăn cản các cá thể của quần
thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau
(2) Cách li địa lí trong một thời gian dài sẽ dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới
(3) Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần
thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa
(4) Cách li địa lí có thể được tạo ra một cách tình cờ và góp phần hình thành nên loài mới
13
(5) Cách li địa lí có thể xảy ra đối với loài có khả năng di cư, phát tán và những loài ít di cư
(6) Cách li địa lí là những trở ngại sinh học ngăn cản các cá thể của các quần thể giao phối với nhau
Số phương án đúng là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Câu 50: Quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở vì:
(1)Quy tụ mật độ cao có thành phần kiểu gen đa dạng và khép kín
(2)Có khả năng cách li sinh sản và kiểu gen không bị biến đổi
(3)Có tính toàn vẹn di truyền,có tính đặc trưng cao
(4) Là đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên
(5) Có khả năng trao đổi gen và biến đổi gen
Phương án đúng là
A. 1,3,4 B. 1,2,3 C. 2,4,5 D. 3,4,5
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Nguyên nhân là do các nguyên tố dinh dưỡng khác có nguồn gốc từ đất, còn cacbon có
nguồn gốc từ không khí
Các nguyên tố có nguồn gốc từ đất, nếu xảy ra các hiện tượng thiên tai, sẽ không còn lớp thực vật
bảo vệ phía trên sẽ nhanh chóng bị mất đi ( hiện tượng xói mòn) không còn đủ để cung cấp cho hệ
sinh thái, còn Cacbon có nguồn gốc từ CO2 không khí, luôn luôn có đủ cho hệ sinh thái
Đáp án D
A sai vì ngoài nước + ánh sáng mặt trời, thực vật còn cần CO2
B sai, hầu hết các chất hữu cơ đều là hợp chất của Cacbon lượng Cacbon cần dùng là rất lớn
14
C sai vì không phải loài thực vật nào cũng cộng sinh với nấm, vi khuẩn, do đó lượng Cacbon tạo ra
từ con đường trên không chiếm đa số
Câu 2: Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta có thể phát hiện ra các bệnh và hội chứng :
(1) , (2) , (6)
Hội chứng Etuot ba NST số 18
Hội chứng Patau ba NST số 13
Bệnh ung thư máu do đột biến mất đoạn NST số 21
Vì các bệnh và hôi chứng trên đều do đột biến NST ( cấu trúc hoặc số lượng) mà phương pháp tế
bào thì có thể giúp chúng ta quan sát ở mức độ tế bào, có thể nhận ra số lượng hoặc hình dạng bị sai
khác
Đáp án C
Câu 3:
P: tc
F1: 100% xám, dài
F1 x F1
F2: 67,5% xám, dài : 17,5% đen, ngắn : 7,5% xám, ngắn : 7,5% đen, dài
Có F2:
Xám : đen = 3:1  A xám >> a đen
Và F1: Aa
Dài : ngắn = 3:1  B dài >> b ngắn
Và F1 : Bb
Do F2 có 4 loại kiểu hình nhưng tỉ lệ lại không phải là 1:1:1:1 (phân li độc lập) nên
 2 gen qui định 2 tính trạng đã liên kết không hoàn toàn với nhau ( có hoán vị gen)
Mà ruồi giấm chỉ hoán vị ở giới cái
Vậy F1 có kiểu gen : AB/ab
Con cái F1 cho giao tử ab = 0,175 : 0,5 = 0,35
Vậy hoán vị gen với tần số f = (0.5 – 0.35 ) x 2 = 0.3 = 30%
Con đực xám, ngắn (A-bb) F2 : Ab/ ab
15
Cái F1 AB/ab x Đực Ab/ab
Kiểu hình đen ngắn aabb ở đời con : 0,35 x 0,5 = 0,175
 Kiểu hình xám dài A-B- ở đời con chiếm tỉ lệ : 0,25 + 0,175 = 0,425
Đáp án D
Câu 4: Cơ chế di truyền của HIV là : ARN -> AND -> ARN -> Protein
Vì khi ở dạng virut, HIV chỉ có vật chất di truyền là ARN, sau khi xâm nhập vào tế bào ( thường là
limpho T), virut HIV sử dụng enzim phiên mã ngược để tạo ra ADN, sau đó đoạn AND này sẽ gắn
vào hệ gen người và bắt hệ gen người tổng hợp ra ARN -> protein
Đáp án C
Câu 5: Tạo ra cây trồng chuyển gen cho năng suất rất cao là công nghệ gen
Đáp án D
Câu 6: P: trắng x trắng
F1: 100% đỏ
F1 x F1
F2: 9 đỏ : 7 trắng
 F2 có 16 kiểu tổ hợp lai
 F1 có kiểu gen AaBb
 Tính trạng màu hoa do 2 gen tương tác bổ sung qui định : A-B- đỏ ;
A-bb = aaB- = aabb = trắng
Đỏ F1 là AaBb
Trắng F2 là AAbb , Aabb , aaBB, aaBb, aabb
Tương ứng sẽ cho các loại KH là
AaBb x AAbb
aaBB x AaBb
AaBb x Aabb → 3 đỏ : 5 trắng
AaBb x aabb → 1 đỏ : 3 trắng
Đáp án A
16
Câu 7: Mỗi gen chứa 2998 liên kết phốtphođieste nối giữa các nucleotit
 Mỗi gen có 2998 + 2 = 3000 nu
Gen D có T = 17,5%
 Có A = T = 3000 x 0.175 = 525 và G = X = 1500 – 525 = 975
Gen d có A = G= 25%
 Có A= T = G = X = 3000 : 4 = 750
Ddd giảm phân cho giao tử : Dd, dd, D, d
 Giao tử không thể xảy ra là giao tử có chứa 1275 xitozin ( Dd chứa 1725 X, dd chứa 1500 X , D
chứa 975 X và d chứa 750 X )
Đáp án B
Câu 8: Số cặp cơ quan tương tự là (1), (2), (3), (4) (6)
Đáp án C
Câu (5) gai cây mây và gai cây xương rồng đều là biến dị của lá, là cơ quan tương đồng, không phải
tương tự
Câu 9: 1 đỏ : 1 trắng
Yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến mức độ sinh sản của quần thể là điều kiện thức ăn, nơi ở và
khí hậu Đây được coi là điều kiện quan trọng nhất vì quần thể cần sinh tồn, có điều kiện thích hợp
để tạo nên thế hệ tiếp theo. Khi thức ăn đầy đủ, điều kiện sống thuận lợi thì mức sinh sản tăng, thiếu
thức ăn nơi ở không tốt thì mức sinh sản thấp
Đáp án A
Câu 10: Câu này nói về loài rươi
Đáp án B
Câu 11:Các phương án đúng là (6)
6 được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến .
Đáp án A
Câu 12: Trình tự các bước Menđen đã tiến hành là 3,2,4,1
Tương ứng với khi ta làm 1 thí nghiệm đơn giản :
Chuẩn bị - thí nghiệm – xử lý số liệu thu được – đưa ra giải thích, chứng minh
17
Đáp án D
Câu 13: Người ta sử dụng kĩ thuật sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi phân tích ADN
Vì bệnh Pheninketo niệu gây ra do 1 gen lặn trên NST thường, cần phải phân tích ở mức độ AND
mới có thể phát hiện sớm được bệnh
Đáp án B
Câu 14: Tính trạng thể dị hợp Hh khác nhau ở 2 giới nhưng thể đồng hợp lại giống nhau
 gen qui định tính trạng nằm trên NST thường nhưng chịu sự chi phối của giới tính
Đáp án B
Câu 15: Theo quan niệm hiện đại, thực chất của tiến hóa nhỏ là :
Quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể
Còn kết quả mới là hình thành loài mới
Đáp án C
Câu 16: Ở thế hệ thứ 2: cặp vợ chồng bị bệnh sinh ra con có đứa không bị bệnh
 Gen bị bệnh là gen trội
Ngoài ra đứa con gái không bị bệnh lại được sinh ra từ một ông bố bị bệnh
 Gen không nằm trên vùng không tương đồng trên NST giới tính X
 Gen gây bệnh là gen trội trên NST thường
Đáp án B
Câu 17: Một chu trình sinh địa hóa gồm : Tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên,
phân giải và lắng đọng một phần vật chất trong đất , nước
Đáp án D
Câu 18: Phân tử mARN sơ khai gồm các đoạn intron không mã hóa gen và các đoạn exon có mã
hóa gen. chúng nằm xen kẽ nhau
Phân tử mARN trưởng thành là phân tử mARN sơ khai loại bỏ intron
 Phân tử mARN trưởng thành ngắn hơn
 Đáp án D
Câu 19: Kết luận không đúng là B.
18
Sinh vật nhân sơ đầu tiên xuất hiện sau các tế bào sống, thuộc tiến hóa sinh học vì sinh vật nhân sơ
là một tổ chức sinh học khá hoàn thiện
Đáp án B
Câu 20: Hội chứng Đao là hội chứng trong bộ NST của người có 3 chiếc số 21
Nhưng ở người bệnh này, chỉ thấy có 2 chiếc số 21, chiếc 14 dài bất thường => chiếc NST còn lại bị
gắn vào NST số 14 do chuyển đoạn không thương hỗ
Đáp án A
Câu 21: Các protein có tuổi thọ rất ngắn, chỉ tồn tại vài ngày, vài giờ hoặc thậm chí vài phút bị phân
giải thành các axit amin lại được dùng làm nguyên liệu để tổng hợp các loại aa khác ( 2 đúng )
Đáp án A
Câu 22: Chúng là cơ quan tương đồng nếu chúng được bắt nguồn từ một cơ quan của loài tổ tiên
Đáp án A
Câu 23: Ruồi đực, cái có 5 kiểu gen khác nhau : XA
Y, Xa
Y, XA
XA
, XA
Xa
, Xa
Xa
Số lượng cá thể mỗi kiểu gen như nhau. Vậy ta có phép lai:
(1/3 XA
XA
: 1/3 XA
Xa
: 1/3 Xa
Xa
) x (1/2 XA
Y : ½ Xa
Y)
Đời con : Giới cái : 3/8 A- : 1/8aa
Giới đực : 2/8A- : 2/8aa
Vậy tỉ lệ KH là 5 đỏ : 3 trắng
Đáp án C
Câu 24: Mô tả đúng là C
Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit chỉ thực sự được bắt đầu khi tARN có bộ ba đối mã là UAX liên
kết được với bộ ba khởi đầu( AUG) trên mARN
A sai, AUG là bộ ba mở đầu trên mARN, đối mã nó trên tARN là UAX
B sai, quá trình dịch mã kết thức khi riboxom tiếp xúc với bộ ba kết thúc
D sai, không có bộ ba đối mã với các bộ ba kết thúc
Câu 25: Lời giải Đóng góp lớn nhất của Dacuyn là phát hiện vai trò sáng tạo của chọn lọc tự nhiên
và chọn lọc nhân tạo
Đáp án D
19
Câu 26: Ví dụ về phân bố ngẫu nhiên là : Các con sâu sống trên tán lá cây, các cây gỗ trong rừng
mưa nhiệt đới
Các cây thông trong rừng , các loài sò , chim hải âu phân bố theo đồng đều để giảm bớt sự cạnh
tranh của các cá thể trong quần thể
Nhóm cây bụi mọc hoang dại,đàn trâu rừng, bầy chim cánh cụt ở Nam Cực : phân bố theo nhóm
Đáp án B
Câu 27: (2n – 1) cho giao tử : ½ n và ½ (n-1)
Các hợp tử tạo ra : ¼ (2n) : 2/4 (2n – 1) : ¼ (2n-2)
Do (2n-2) bị chết
Chia lại tỉ lệ hợp tử là 1/3 (2n) : 2/3 (2n – 1)
Đáp án A
Câu 28: P lai với một cá thể khác đời con thu được nhiều loại kiểu hình,
Trong đó, kiểu hình
Các phép lai phù hợp kết quả trên là :
AaBB x Aabb
AaBB x AaBb
AaBb x aabb
Aabb x aaBb
AaBB x AaBB
Đáp án C
Câu 29: Vùng vĩ độ cao thuộc khu vực ôn đới khí hậu lạnh, ít sinh vật, độ đa dạng trong loài không
cao. Ở vùng vĩ độ thấp khu vực nhiệt đới , thảm thực vật phát triển => kéo theo sự phát triển của
dộng vật => sinh vật đa dạng
Sinh vật ở ngoài đại dương đa dạng hơn sinh vật ở gần bờ
Sinh vật càng đa dạng thì chuỗi thức ăn càng phức tạp
Đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp, từ bờ ra đại dương
Đáp án D
Câu 30: Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào các yếu tố
20
1 1 1 1
1
4 2 2 4
aaB = = × = ×
sau đây:
1- Quá trình phát sinh và tích luỹ các gen đột biến ờ mỗi loài. Nếu tần số đột biến cao thì tạo nguồn
nguyên liệu lớn nên tần số xuất hiện các kiểu gen thích nghi cao.
2- Áp lực chọn lọc tự nhiên. Nếu áp lực chọn lọc lớn thì quá trình chọn lọc các kiếu gen thích nghi
diễn ra nhanh hơn.
3- Hệ gen đơn bội thì quần thể thích nghi nhanh hơn quần thể thể lưỡng bội vì nếu đột biến thì kiểu
hình sẽ đưuọc biếu hiện ngay ở kiểu hình
5- Thời gian thế hệ ngắn hay dài. Nếu thời gian thế hệ ngắn thì tốc độ thay đổi cấu trúc di truyền
trong quần thể càng nhanh; đột biến càng phát tán nhanh trong quần thế.
Đáp án A
(4) Nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít thì nó là một phần trong chọn lọc tự nhiên
Câu 31: Theo nguyên tắc bổ sung :
Mạch 2 có A2 = T1 = 200, T2 = A1 = 100 , G2 = 300, X2 = 400
Mạch 2 là mạch khuôn, tổng hợp nên mARN theo nguyên tắc bổ sung :
Agốc – U, Ggốc – X , Tgốc = A , Xgốc = G
Trong quá trình dịch mã, bộ ba đối mã trên tARN đến liên kết với bộ ba mã hóa trên mARN cũng
theo nguyên tắc bổ sung : A – U, G – X
Số nucleotit mỗi loại trong các bộ ba đối mã của tARN tương ứng tham gia vào quá trình dịch mã
trên sẽ giống với số nu trên mạch mã gốc trừ đi ba nu tương ứng bổ sung với bộ ba kết thúc UAG là
AUX
A = A2 - 1 = 199 , U = T2–1 = 99 , G = G2 = 300, X = X2 = 399
Đáp án C
Câu 32: P: các con đực xám x các con cái đen
A- x aa
F1: 75% A- : 25% aa
Do con cái P có kiểu gen đồng lặn
 F1 : 75% Aa : 25% aa
F1 x F1
F2: cánh đen aa = (5/8)2
= 25/64
21
Đáp án B
Câu 33: Các kết luận đúng là (2), (3), (5)
Đáp án D
Câu (1) sai vì : tỉ lệ KH mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con là :
Câu (4) sai vì tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ là 1 – (3/4)4
Câu (6) sai vì :
Kiểu hình mang toàn tính trạng lặn là
Kiểu hình mang 1 tính trạng trội là
Vậy kiểu hình mang nhiều
hơn 1 tính trạng trội là
Câu 34: Phép lai : AaBb x DdEE
Con lai tạo ra, mang bộ NST đơn bội của 2 loài : n1 + n2, sau khi đa bội thành thể dị đa bội, sẽ
mang bộ NST là 2n1 + 2n2 . Như vậy, con lai đồng hợp về mọi gen
 Kiểu gen không phải là được tạo ra từ phép lai trên là AaBbDdEE
Đáp án C
Câu 35: Dòng 1 tạo ra dòng 4 nhờ đột biến đảo đoạn CDEF
Dòng 4 tạo ra dòng 3 nhờ đột biến đảo đoạn EDCG
Dòng 3 tạo ra dòng 2 nhờ đột biến đảo đoạn FGC
A sai vì dòng 1 không tạo ra dòng 2 được nhờ đột biến đảo đoạn
C sai vì dòng 3 không tạo ra dòng 1 được nhờ đột biến đảo đoạn
D sai vì dòng 2 không tạo ra dòng 1 được nhờ đột biến đảo đoạn
Đáp án B
Câu 36: Diễn thế thứ sinh là quần xã ban đầu có thành phần lòai ổn định( độ đa dạng cao) và quần
xã kết thúc kém ổn định ( thành phần loài trong quần xã ít đa dạng hơn)
Các quần xã ở các giai đoạn sau độ đa dạng loài kém hơn quần xã ở giai đoạn trước đó
Đáp án B
22
2 2
2
4
3 1 27
4 4 128
C
   
× × = ÷  ÷
   
4
1
4
 
 ÷
 3
1 3
4 4
 
× ÷
  3 4
1 3 1 63
1
4 4 4 64
   
− × − = ÷  ÷
   
Câu 37: Tổ hợp các câu đúng là : B. 1,3,4,5
2 sai vì không có sinh vật nào là thích nghi hoàn hảo cả. Thíc h nghi của sinh vật đối với môi trường
chỉ mang tính chất tương đối các sinh vật có thể thích nghi tốt ở điều kiện môi trường này nhưng
sang môi trường khác lại kém thích nghi hoàn toàn
Đáp án B
Câu 38: Kết quả được xem là quan trọng nhất là
C.Điều chỉnh sửa chữa gen, tạo ra AND và NST mới từ sự kết hợp các nguồn gen khác nhau
Đây là điều mà các phương pháp tạo giống, lai giống thông thường không thể thực hiện đượC. ngoài
ra, việc sửa chữa gen mở ra một con đường mới dành cho việc điều trị các bệnh di truyền hiện nay
và tạo ra các sinh vật chuyển gen .
Đáp án C
Câu 39: Các loài có thể xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 2  sinh vật tiêu thụ bậc 1 là nâm, mối, sóc,
chuột, kiến
B, C , D – loại vì diều hâu là dộng vật ăn thịt
Đáp án A
Câu 40: Dung dịch có 0,8 A và 0,2 U
Bộ ba mã hóa isoloxin (AUU, AUA) chiếm tỉ lệ : ( 0,8 x 0,22
) + ( 0,8 x 0,2 x 0,8) = 0,16
Đáp án D
Câu 41: P tc : thân thấp x thân thấp
F1: 100% thân cao
F1 tự thụ
F2: 9 cao : 7 thấp
F2 có 16 kiểu tổ hợp lai
 F1 cho 4 loại tổ hợp giao tử
 F1 có kiểu gen AaBb
Tính trạng chiều cao cây do 2 gen tương tác bổ sung với nhau qui định:
A-B- = cao
A-bb = aaB- = aabb = thấp
23
 Các cây thân cao F2: 1/9AABB : 2/9AaBB : 2/9AABb : 4/9AaBb
Các cây thân cao F2 giao phấn, cho
giao tử :
Tỉ lệ cây thân thấp ở F3 là :
Đáp án B
Câu 42: Quần thể cân bằng di truyền
Giới đực : 0,4Xa
Y : 0,6 XA
Y
Giới cái : 0,16 Xa
Xa
: 0,84 XA
X-
Do quần thể cân bằng di truyền
 Tần số alen a ở giới cái là 0,4
 Tỉ lệ con cái dị hợp tử XA
Xa
= 2x0,4x0,6 = 0,48
 Tỉ lệ con cái dị hợp tử XA
Xa
so với tổng quần thể là 0,48/2 = 0,24
Tần số alen A ở giới đực là 0,6
Các nhận xét đúng là (1), (2), (5)
Đáp án D
Câu 43: Phương án không đúng về quần thể người là : Tăng trưởng của quần thể người là dạng tăng
trưởng lý thuyết về sự phát triển khoa học con người đã chủ động giảm được tỉ lệ tử vong của trẻ sơ
sinh Mặc dù sự phát triển của khoa học và y tế đã giúp cho dân số bùng nổ nhưng sự tăng trưởng
của con người vẫn là sự tăng trưởng thực tế, bị chi phối bởi điều kiện kinh tế - xã hôi, các chính sách
của từng nước,…
Đáp án B
Câu 44:Lời giải
Người có nhóm màu AB chiếm tỉ lệ (IA
IB
) = 2x0,5 x 0,2 = 0,2  (1) sai
Người có nhóm máu O chiếm tỉ lệ (IO
IO
) = 0,32
= 0,09  (2) đúng
Có 3 kiểu gen đồng hợp về tính trạng nhóm máu là IO
IO
, IA
IA
, IB
IB
 (3) đúng
Người nhóm máu A chiếm tỉ lệ (IA
IA
, IA
IO
) = 0,52
+ 2x0,5x0,3 = 0,55  (4) sai
Trong số những người nhóm máu A, người
đồng hợp chiếm tỉ lệ :  (5) đúng
24
4 2 1
; ;
9 9 9
AB Ab aB ab= = = =
17
81
AAbb Aabb aaBb aabb+ + + =
0,25 5
0,55 11
=
Đáp án B (2), (3), (5)
Câu 45: Các khu sinh học trên cạn sắp xếp theo vĩ độ tăng dần lần lượt là :
Rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới
Đáp án B
Câu 46: Phân tử mARN trên chỉ có thể được dịch mã  phân tử có bộ ba mở đầu AUG  có 3 loại
nu A,U,G
Đáp án C
Câu 47: Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần
thể là : (1) , (4), (5), (6)
Giao phối không làm thay đổi tầ số alen trong quần thể
Đáp án C
Câu 48: Các phép lai cho đời con có 4 loại kiểu hình, mỗi loại chiếm 25% => tỉ lệ phân li kiểu hình
là ( 1 : 1 :1 :1 ) = ( 1 : 1) ( 1 : 1 ) 1
So sánh với đề bài ta thấy các phép lai tỏa mãn điều kiện trên là (1) , (3) , (6)
Đáp án B
Câu 49: Các phương án đúng là : (1), (3), (4)
(2) sai vì cách li địa lí thời gian dài chưa chắc đã dẫn đến cách li sinh sản. ví dụ như loài người, ngày
trước sống ở các vùng khác nhau (cách li địa lý) nhưng vẫn không hề dẫn đến cách li sinh sản
(5) sai vì cách li địa lý hiếm gặp ở các loài ít di cư
(6) sai vì cách li địa lý là những ngăn trở địa lý (núi, sông,…) chứa không phải trở ngại sinh học
Đáp án B
Câu 50: Quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở vì:
(3) Có tính toàn vẹn di truyền,có tính đặc trưng cao
(4) Là đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên
(5) Có khả năng trao đổi gen và biến đổi gen
Đáp án D
Câu (1) sai vì khép kín không phải là không phải là đặc trưng của 1 quần thể
Câu (2) sai vì nếu kiểu gen không thay đổi thì không thể được coi là tiến hóa
25
26

More Related Content

What's hot

Đề thi đại học 2014 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2014 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2014 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2014 môn Sinh Học
tuituhoc
 
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
mcbooksjsc
 
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vnĐáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Megabook
 
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap anThi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Văn Hà
 
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anDe thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
Văn Hà
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
Megabook
 
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn [Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn
Megabook
 
Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp án
Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp ánBộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp án
Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp án
Webdiemthi.vn - Trang Thông tin tuyển sinh và Du học
 
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
dethinet
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Megabook
 
Đề thi đại học 2008 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2008 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2008 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2008 môn Sinh Học
tuituhoc
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
dethinet
 
Đề thi đại học 2015 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2015 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2015 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2015 môn Sinh Học
tuituhoc
 
Đề thi đại học 2012 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2012 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2012 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2012 môn Sinh Học
tuituhoc
 
Tương tác gen
Tương tác genTương tác gen
Tương tác gen
Hue Nguyen Cuu
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Megabook
 
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
Lá Mùa Thu
 
Giai de thi thu chu van an mon sinh
Giai de thi thu chu van an mon sinhGiai de thi thu chu van an mon sinh
Giai de thi thu chu van an mon sinh
Văn Hà
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon sinh khoi b - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2010Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon sinh khoi b - nam 2010
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
De thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2012
De thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2012De thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2012
De thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2012
webdethi
 

What's hot (20)

Đề thi đại học 2014 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2014 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2014 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2014 môn Sinh Học
 
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
De thi-minh-hoa-mon-sinh-hoc-thptp-quoc-gia-2017-lan-2-co-huong-dan-giai-chi-...
 
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vnĐáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
Đáp Án Siêu Chi Tiết Môn Sinh Học THPT Quốc Gia 2016 - Megabook.vn
 
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap anThi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
Thi thu dh mon sinh hoc 4 ma de dap an
 
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap anDe thi thu dai hoc mon sinh va dap an
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 1 - Megabook.vn
 
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn [Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn
[Bản đọc thử] Sách Tuyệt Đỉnh Luyện Đề Môn Sinh 2015 - Megabook.vn
 
Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp án
Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp ánBộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp án
Bộ đề thi thử Đại học môn Sinh có đáp án
 
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon sinh khoi b nam 2013
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 2 - Megabook.vn
 
Đề thi đại học 2008 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2008 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2008 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2008 môn Sinh Học
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Sinh khối B năm 2013
 
Đề thi đại học 2015 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2015 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2015 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2015 môn Sinh Học
 
Đề thi đại học 2012 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2012 môn Sinh HọcĐề thi đại học 2012 môn Sinh Học
Đề thi đại học 2012 môn Sinh Học
 
Tương tác gen
Tương tác genTương tác gen
Tương tác gen
 
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vnĐề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
Đề thi thử và đáp án chi tiết môn Sinh học số 3 - Megabook.vn
 
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
[Sinh](nguyen hue hanoi)(2011lan1)
 
Giai de thi thu chu van an mon sinh
Giai de thi thu chu van an mon sinhGiai de thi thu chu van an mon sinh
Giai de thi thu chu van an mon sinh
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon sinh khoi b - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2010Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon sinh khoi b - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon sinh khoi b - nam 2010
 
De thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2012
De thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2012De thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2012
De thi-dai-hoc-mon-sinh-hoc-khoi-b-2012
 

Similar to De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-hung-vuong

2010 q0 thi thu-sinh học_132
2010 q0 thi thu-sinh học_1322010 q0 thi thu-sinh học_132
2010 q0 thi thu-sinh học_132
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - 2022 MÔN...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - 2022 MÔN...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - 2022 MÔN...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - 2022 MÔN...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Dethithu chuyen nguyenhue_2016
Dethithu chuyen nguyenhue_2016Dethithu chuyen nguyenhue_2016
Dethithu chuyen nguyenhue_2016
duhiep
 
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 147
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 147Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 147
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 147
Linh Nguyễn
 
Lý thuyết ôn thi đại học sinh học (khó)
Lý thuyết ôn thi đại học sinh học (khó)Lý thuyết ôn thi đại học sinh học (khó)
Lý thuyết ôn thi đại học sinh học (khó)
Thịnh NguyễnHuỳnh
 
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 713
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 713Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 713
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 713
Linh Nguyễn
 
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảoKiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
hoanhv296
 
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]
Ben Tre High School
 
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 936
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 936Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 936
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 936
Linh Nguyễn
 
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 625
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 625Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 625
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 625
Linh Nguyễn
 
Sinh chuyen nguyen hue lan 3 2016
Sinh chuyen nguyen hue lan 3 2016Sinh chuyen nguyen hue lan 3 2016
Sinh chuyen nguyen hue lan 3 2016
Hoa Dại
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3
Văn Hà
 
De ctsinh gdthpt_m729
De ctsinh gdthpt_m729De ctsinh gdthpt_m729
De ctsinh gdthpt_m729
KiuTrinhNguyn5
 
Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
 Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013 Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
Zome VN
 
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 428
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 428Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 428
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 428
Linh Nguyễn
 
Dap an de thi thu mon sinh 2013
Dap an de thi thu mon sinh 2013Dap an de thi thu mon sinh 2013
Dap an de thi thu mon sinh 2013
adminseo
 
De thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap anDe thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap an
adminseo
 
De Kiem tra CL Thang 4-2014 - Lan 2
De Kiem tra CL Thang 4-2014 - Lan 2De Kiem tra CL Thang 4-2014 - Lan 2
De Kiem tra CL Thang 4-2014 - Lan 2
Ben Tre High School
 

Similar to De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-hung-vuong (20)

2010 q0 thi thu-sinh học_132
2010 q0 thi thu-sinh học_1322010 q0 thi thu-sinh học_132
2010 q0 thi thu-sinh học_132
 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - 2022 MÔN...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - 2022 MÔN...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - 2022 MÔN...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2008 - 2022 MÔN...
 
Dethithu chuyen nguyenhue_2016
Dethithu chuyen nguyenhue_2016Dethithu chuyen nguyenhue_2016
Dethithu chuyen nguyenhue_2016
 
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 147
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 147Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 147
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 147
 
Lý thuyết ôn thi đại học sinh học (khó)
Lý thuyết ôn thi đại học sinh học (khó)Lý thuyết ôn thi đại học sinh học (khó)
Lý thuyết ôn thi đại học sinh học (khó)
 
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 713
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 713Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 713
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 713
 
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảoKiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
Kiểm tra cuối học kì 1 sinh học 12 đề tham khảo
 
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]
 
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 936
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 936Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 936
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 936
 
Project
ProjectProject
Project
 
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 625
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 625Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 625
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 625
 
Sinh chuyen nguyen hue lan 3 2016
Sinh chuyen nguyen hue lan 3 2016Sinh chuyen nguyen hue lan 3 2016
Sinh chuyen nguyen hue lan 3 2016
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3
De thi thu dai hoc mon sinh va dap an so 3
 
De ctsinh gdthpt_m729
De ctsinh gdthpt_m729De ctsinh gdthpt_m729
De ctsinh gdthpt_m729
 
Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
 Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013 Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
 
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 428
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 428Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 428
Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 428
 
Dap an de thi thu mon sinh 2013
Dap an de thi thu mon sinh 2013Dap an de thi thu mon sinh 2013
Dap an de thi thu mon sinh 2013
 
De thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap anDe thi thu mon sinh co dap an
De thi thu mon sinh co dap an
 
De Kiem tra CL Thang 4-2014 - Lan 2
De Kiem tra CL Thang 4-2014 - Lan 2De Kiem tra CL Thang 4-2014 - Lan 2
De Kiem tra CL Thang 4-2014 - Lan 2
 

More from onthitot .com

Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com
 
Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com
 
Đề thi tham khảo môn TiếngTrung Quốc THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn TiếngTrung Quốc THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn TiếngTrung Quốc THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn TiếngTrung Quốc THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com
 
Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com
 
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com
 
Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020
 Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020 Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com
 
Đề thi tham khảo môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2020
 Đề thi tham khảo môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2020 Đề thi tham khảo môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com
 
Đề thi tham khảo môn Địa Lý THPT Quốc Gia năm 2020
 Đề thi tham khảo môn Địa Lý THPT Quốc Gia năm 2020 Đề thi tham khảo môn Địa Lý THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Địa Lý THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com
 
Đề thi tham khảo môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com
 
Đề thi tham khảo môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com
 
Đề thi tham khảo môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com
 
Đề thi tham khảo môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com
 
Đề thi tham khảo môn Ngữ Văn THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Ngữ Văn THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Ngữ Văn THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Ngữ Văn THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com
 
Đề thi tham khảo môn Toán THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Toán THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Toán THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Toán THPT Quốc Gia năm 2020
onthitot .com
 
Da toanct qg_k15
Da toanct qg_k15Da toanct qg_k15
Da toanct qg_k15
onthitot .com
 
đIểm thi vào lơp 10 vĩnh long
đIểm thi vào lơp 10 vĩnh longđIểm thi vào lơp 10 vĩnh long
đIểm thi vào lơp 10 vĩnh long
onthitot .com
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh-nam2015-truong-thpt-chuyen-le-quy-don-...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh-nam2015-truong-thpt-chuyen-le-quy-don-...De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh-nam2015-truong-thpt-chuyen-le-quy-don-...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh-nam2015-truong-thpt-chuyen-le-quy-don-...
onthitot .com
 
Dap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-toan-da-nang
Dap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-toan-da-nangDap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-toan-da-nang
Dap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-toan-da-nang
onthitot .com
 
De thi vao lop 10 mon Toan - tinh Ninh Binh
De thi vao lop 10 mon Toan - tinh Ninh BinhDe thi vao lop 10 mon Toan - tinh Ninh Binh
De thi vao lop 10 mon Toan - tinh Ninh Binh
onthitot .com
 

More from onthitot .com (20)

Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật THPT Quốc Gia năm 2020
 
Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức THPT Quốc Gia năm 2020
 
Đề thi tham khảo môn TiếngTrung Quốc THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn TiếngTrung Quốc THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn TiếngTrung Quốc THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn TiếngTrung Quốc THPT Quốc Gia năm 2020
 
Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp THPT Quốc Gia năm 2020
 
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga THPT Quốc Gia năm 2020
 
Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020
 Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020 Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020
 
Đề thi tham khảo môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2020
 Đề thi tham khảo môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2020 Đề thi tham khảo môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2020
 
Đề thi tham khảo môn Địa Lý THPT Quốc Gia năm 2020
 Đề thi tham khảo môn Địa Lý THPT Quốc Gia năm 2020 Đề thi tham khảo môn Địa Lý THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Địa Lý THPT Quốc Gia năm 2020
 
Đề thi tham khảo môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2020
 
Đề thi tham khảo môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2020
 
Đề thi tham khảo môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2020
 
Đề thi tham khảo môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2020
 
Đề thi tham khảo môn Ngữ Văn THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Ngữ Văn THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Ngữ Văn THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Ngữ Văn THPT Quốc Gia năm 2020
 
Đề thi tham khảo môn Toán THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Toán THPT Quốc Gia năm 2020Đề thi tham khảo môn Toán THPT Quốc Gia năm 2020
Đề thi tham khảo môn Toán THPT Quốc Gia năm 2020
 
Da toanct qg_k15
Da toanct qg_k15Da toanct qg_k15
Da toanct qg_k15
 
De toanct qg_k15
De toanct qg_k15De toanct qg_k15
De toanct qg_k15
 
đIểm thi vào lơp 10 vĩnh long
đIểm thi vào lơp 10 vĩnh longđIểm thi vào lơp 10 vĩnh long
đIểm thi vào lơp 10 vĩnh long
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh-nam2015-truong-thpt-chuyen-le-quy-don-...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh-nam2015-truong-thpt-chuyen-le-quy-don-...De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh-nam2015-truong-thpt-chuyen-le-quy-don-...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh-nam2015-truong-thpt-chuyen-le-quy-don-...
 
Dap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-toan-da-nang
Dap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-toan-da-nangDap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-toan-da-nang
Dap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-toan-da-nang
 
De thi vao lop 10 mon Toan - tinh Ninh Binh
De thi vao lop 10 mon Toan - tinh Ninh BinhDe thi vao lop 10 mon Toan - tinh Ninh Binh
De thi vao lop 10 mon Toan - tinh Ninh Binh
 

Recently uploaded

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdfDHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
thanhluan21
 
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsxBuổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
drdoantam
 
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
2156160160
 
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LKQUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
PHMCHCNG3
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
Hebemart Official
 
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
HngChuNguyn6
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
ssuserb8b74b
 
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdfTAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
NBNguynThnhLong
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
Luận Văn Uy Tín
 
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (16)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
 
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdfDHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
 
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
 
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsxBuổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
 
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
 
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LKQUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
 
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
 
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
 
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdfTAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
 
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
 

De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-chuyen-hung-vuong

 • 1. TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ THI KHẢO SÁT MÔN: SINH HỌC LỚP 12 Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1. Một số hiện tượng như mưa lũ, chặt phá rừng… có thể dẫn đến hiện tượng thiếu hụt các nguyên tố dinh dưỡng như nitơ (N), photpho (P) và canxi (Ca) cần cho một hệ sinh thái, nhưng nguyên tố cacbon(C) hầu như không bao giờ thiếu cho các hoạt động sống của các hệ sinh thái. Đó là do: A. Thực vật có thể tạo ra cacbon của riêng chúng từ nước và ánh sang mặt trời B. Lượng cacbon các loài sinh vật cần sử dụng cho các hoạt động không đáng kể C. Các loài nấm và vi khuẩn cộng sinh giúp thực vật dễ dàng tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả cacbon từ môi trường D. Các nguyên tố dinh dưỡng khác có nguồn gốc từ đất, còn cacbon có nguồn gốc từ không khí Câu 2: Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của những bệnh và hội chứng nào sau đây ở người ? (1) Hội chứng Etuot ba (2) Hội chứng Patau (3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) (4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm (5) Bệnh máu khó đông (6) Bệnh ung thư máu A. (1), (2), (3) B. (1), (3), (5) C. (1), (2), (6) D. (1), (4), (6) Câu 3: Ở ruồi giấm, khi lai hai dòng thuần chủng khác nhau bởi cặp các tính trạng tương phản được F1 đồng loạt thân xám, cánh dài. Cho F1 giao phối tự do được F2 có tỉ lệ 67,5% thân xám, cánh dài: 17,5% thân đen, cánh ngắn:7,5% thân xám cánh ngắn: 7,5% thân đen,cánh dài. Cho biết mỗi tính trạng do một gen qui định. Nếu cho con cái F1 lai với con đực có kiểu hình thân xám, cánh ngắn ở F2 thì loại kiểu hình thân xám,cánh dài ở đời con chiếm tỉ lệ A. 7,5% B. 35% C. 50% D. 42,5% Câu 4: Cơ chế di truyền của virut HIV thể hiện ở sơ đồ A. ARN → AND → Protein B. AND → ARN → Protein 1
 • 2. C. ARN → AND → ARN → Protein D. AND → ARN → Protein → Tính trạng Câu 5: Điều không thuộc công nghệ tế bào thực vật là A. Đã tạo ra nhanh các cây trồng đồng nhất về kiểu gen từ một cây có kiểu gen quí hiếm B. Lai các giống cây khác loài bằng kĩ thuật dung hợp tế bào trần C. Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa tạo ra các cây lưỡng bội có kiểu gen đồng nhất D. Tạo ra cây trồng chuyển gen cho năng suất rất cao Câu 6: Lai hai cây hoa trắng với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tạp giao thu được F2: 56,25% cây hoa đỏ và 43,75% cây hoa trắng. Nếu cho cây hoa đỏ F1 giao phấn với mỗi loại cây hoa trắng F2 thì F3 có thể bắt gặp những tỉ lệ phân ly kiểu hình nào sau đây? (1) 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng (2) 1 hoa đỏ: 3 hoa trắng (3) 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng (4) 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng (5) 3 hoa đỏ: 5 hoa trắng (6)5 hoa đỏ: 3 hoa trắng (7)7 hoa đỏ: 1 hoa trắng (8) 1 hoa đỏ: 5 hoa trắng Số lượng tỉ lệ kiểu hình có thể bắt gặp là A. 3 B. 6 C. 5 D. 4 Câu 7: Mỗi gen trong cặp gen dị hợp đều chứa 2998 liên kết phốtphođieste nối giữa các nucleotit. Gen trội D chứa 17,5% số nuclotit loại T. Gen lặn d có A=G=25%. Trong trường hợp chỉ xét riêng cặp gen này, tế bào mang kiểu gen Ddd giảm phân bình thường thì loại giao tử nào sau đây không thể tạo ra ? A. Giao tử có 1275 Timin B. Giao tử có 1275 Xitozin C. Giao tử có 525 Ađênin D. Giao tử có 1500 Guanin 2
 • 3. Câu 8: Cho các cặp cơ quan sau: (1)Cánh sâu bọ và cánh dơi (2)Mang cá và mang tôm (3)Chân chuột chũi và chân dế chũi (4)Gai cây hoàng liên và gai cây hoa hồng (5)Gai cây mây và gai cây xương rồng (6)Nọc độc của rắn và nọc độc của bọ cạp Số cặp cơ quan tương tự là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 9: Mức độ sinh sản của quần thể là một trong các nhân tố ảnh hưởng đến kích thước của quần thể sinh vật. Nhân tố này lại phụ thuộc vào một yếu tố, yếu tố nào sau dây là quan trọng nhất ? A. Điều kiện thức ăn, nơi ở và khí hậu B. Tỉ lệ đực/cái của quần thể C. Số lượng con non của một lứa đẻ D. Số lứa đẻ của một cá thể cái và tuổi trưởng thành sinh dục của cá thể Câu 10: Những người dân ven biển Bắc bộ có câu “tháng chín đôi mươi tháng mưới mùng 5”. Câu này đang nói đến loài nào và liên quan đến dạng biến động số lượng nào của quần thể sinh vật: A. Loài cá cơm- Biến động theo chu kì mùa B. Loài Rươi- Biến động theo chu kì tuần trăng C. Loài dã tràng – Biến động theo chu kì tuần trăng D. Loài rùa biển- Biến động theo chu kì nhiều năm Câu 11: Ứng dụng nào sau đây không dựa trên cơ sở của kĩ thuật di truyền? (1)Tạo chủng vi khuẩn mang gen có khả năng phân hủy dầu mỏ để phân hủy các vết dầu loang trên biển (2)Sử dụng vi khuẩn E.coli để sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người (3) Tạo chủng nấm Penicilium có hoạt tính penixilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu (4)Tạo bông mang gen có khả năng tự sản xuất ra thuốc trừ sâu 3
 • 4. (5)Tạo ra giống đậu tương có khả năng kháng thuốc diệt cỏ (6) Tạo ra nấm men có khả năng sinh trưởng mạnh để sản xuất sinh khối Số phương án đúng là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 12: Các bước trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen gồm: (1)Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết (2)Lai các dòng thuần khác nhau về một hoặc nhều tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1,F2,F3 (3)Tạo các dòng thuần chủng (4)Sử dụng toán xác suất để tiến hành nghiên cứu để phân tích kết quả phép lai Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được qui luật di truyền là: A. 3,2,1,4 B. 2,3,4,1 C. 2,1,3,4 D. 3,2,4,1 Câu 13: Người ta đã sử dụng kĩ thuật nào sau đây để phát hiện sớm bệnh phêninkêto A. Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường B. Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi phân tích AND C. Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST giới tính X D. Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi cho phân tích protein Câu 14: Ở người kiểu gen HH qui định hói đầu, hh qui định không hói đầu. Đàn ông dị hợp Hh hói đầu,phụ nữ dị hợp Hh không hói. Giải thích thế nào sau đây hợp lý? A. Gen qui định tính trạng nằm trong tế bào chất B. Gen qui định tính trạng nằm trên NST thường nhưng chịu ảnh hưởng của giới tính C. Gen qui định tính trạng chịu ảnh hưởng của môi trường D. Gen qui định tính trạng nằm trên NST giới tính Câu 15: Theo quan niệm hiện tại,thực chất của tiến hóa nhỏ: A. Là quá trình hình thành loài mới B. Là quá trình hình thành các đơn vị tiến hóa trên loài C. Là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể D. Là quá trình tạo ra nguồn biến dị di truyền của quần thể 4
 • 5. Câu 16: Nghiên cứu phả hệ về một bệnh di truyền ở người Hãy cho biết điều nào dưới đây giải thích đúng cơ sở di truyền của bệnh trên phả hệ? A. Bệnh do gen lặn nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST Y qui định B. Bệnh do gen trội nằm trên NST thường qui định C. Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường qui định D. Bệnh do gen trội nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST Y qui định Câu 17: Một chu trình sinh địa hóa gồm các khâu nào sau đây? A. Tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước B. Tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên,phân giải các chất hữu cơ C. Tổng hợp các chất,phân giải các chất hữu cơ và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước D. Tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, phân giải và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước Câu 18: Phân tử mARN sơ khai và mARN trưởng thành được phiên mã từ một gen cấu trúc ở tế bào eukaryote thì loại mARN nào ngắn hơn? Tại sao? A. Không có loại ARN nào ngắn hơn vì mARN là bản sao của AND, trên đó làm khuôn mẫu sinh tổng hợp protein B. mARN trưởng thành ngắn hơn vì sau khi được tổng hợp,mARN sơ khai đã loại bỏ vùng khởi đầu và vùng kết thúc của gen 5
 • 6. C. không có loại mARN nào ngắn hơn vì sau khi được tổng hợp, mARN sơ khai đã loại bỏ vùng khởi đầu và vùng kết thúc của gen D. mARN trưởng thành ngắn hơn vì sau khi tổng hợp được mARN đã loại bỏ các intron, các đoạn êxôn liên kết lại với nhau Câu 19: Đâu là kết luận không đúng về quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất? A. Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành các tế bào sơ khai và những tế bào sống đầu tiên B. Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai sau đó là cơ thể sinh vật nhân sơ đầu tiên C. Tiến hóa sinh học là giai đoạn tiến hóa từ những tế bào đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay D. Tiến hóa hóa học là giai đoạn hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ Câu 20: Một người bị hội chứng Đao nhưng bộ NST 2n=46. Khi quan sát tiêu bản bộ NST người này thấy NST thứ 21 có 2 chiếc, NST thứ 14 có chiều dài bất thường. Điều giải thích nào sau đây là hợp lý? A. Đột biến lệch bội ở cặp NST 21 có 3 chiếc nhưng 1 chiếc NST 21 gắn vào NST 14 do chuyển đoạn không tương hỗ B. Hội chứng Đao phát sinh do cặp NST 21 có 2 chiếc nhưng 1 chiếc trong số đó bị tiêu biến C. Hội chứng Đao phát sinh do đột biến lặp đoạn trên NST 14 dẫn đến kích thước NST 14 dài ra D. Đột biến lệch bội ở cặp NST 21 có 3 chiếc nhưng 1 chiếc NST 21 gắn vào NST 14 do chuyển đoạn tương hỗ Câu 21: Ở người, có nhiều loại protein có tuổi thọ tương đối dài. Ví dụ như Hemoglobin trong tế bào hồng cầu có thể tồn tại hàng tháng. Tuy nhiên cũng có nhiều protein có tuổi thọ rất ngắn, chỉ tồn tại vài ngày, vài giờ hoặc thậm chí vài phút. Lợi ích của các protein có tuổi thọ ngắn là gì? (1)Chúng là các protein chỉ được sử dụng một lần (2)Chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nhiên liệu cho tổng hợp các protein khác (3)Chúng cho phép tế bào kiểm soát quá trình điều hòa hoạt động của gen ở mức sau phiên mã một cách chính xác và hiệu quả hơn (4)Các protein tồn tại quá lâu thường làm cho các tế bào bị ung thư (5)Chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nguyên liệu cho tổng hợp các axit nucleic khác (6)Chúng giúp tế bào tổng hợp các chất tham gia tổng hợp AND 6
 • 7. Số nhận định đúng là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 22: Các cơ quan ở các loài khác nhau dù thực hiện các chức năng khác nhau nhưng vẫn được gọi là tương đồng nếu A. Chúng được bắt nguồn từ một cơ qua của loài tổ tiên B. Chúng được chọn lọc tự nhiên tác động theo cùng một hướng C. Chúng có hình thái loài giống nhau D. Chúng có cùng vị trí tương ứng trên cơ thể Câu 23: Ở ruồi giấm A- mắt đỏ trội hoàn toàn so với a- mắt trắng. Cho các cá thể ruồi giấm đực và cái có 5 kiểu gen khác nhau giao phối tự do( số lượng cá thể ở mỗi kiểu gen là như nhau). Tỉ lệ phân ly kiểu hình ở đời con lai là A. 3 mắt đỏ:1 mắt trắng B. 5 mắt đỏ : 1 mắt trắng C. 5 mắt đỏ : 3 mắt trắng D. 1 mắt đỏ : 1 mắt trắng Câu 24: Mô tả nào dưới đây về quá trình dịch mã là đúng? A. Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit chỉ thực sự được bắt đầu khi tARN có bộ ba đối mã là AUG liên kết được với bộ ba khởi đầu trên mARN B. Quá trình dịch mã chỉ kết thúc khi tARN mang một axit quan đặc biệt gắn vào với bộ ba kết thúc trên mARN C. Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit chỉ thực sự được bắt đầu khi tARN có bộ ba đối mã là UAX liên kết được với bộ ba khởi đầu trên mARN D. Quá trình dịch mã chỉ kết thúc khi tARN mang bộ ba đối mã đến khớp vào với bộ ba kết thúc trên mARN Câu 25: Đóng góp lớn nhất của học thuyết Đacuyn là A. Giải thích sự hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật B. Đưa ra được khái niệm biến dị cá thể để phân biệt với biến đổi hàng loạt C. Giải thích được sự hình thành loài mới theo con đường phân li tính trạng D. Phát hiện vai trò sáng tạo của chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo 7
 • 8. Câu 26: Kiểu phân bố ngẫu nhiên của quần thể giúp sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường. Ví dụ nào sau đây cho thấy quần thể của loài có kiểu phân bố ngẫu nhiên? A. Các cây thông trong rừng thông và các loài sò sống trong phù sa vùng triều B. Các con sâu sống trên tán lá cây, các cây gỗ trong rừng mưa nhiệt đới C. Nhóm cây bụi mọc hoang dại,đàn trâu rừng, bầy chim cánh cụt ở Nam Cực D. Các câu thông trong rừng thông,chim hải âu làm tổ Câu 27: Ở một loài thực vật, các đột biến thể một nhiễm vẫn có sức sống và khả năng sinh sản. Cho thể đột biến (2n-1) tự thụ phấn, biết rằng các giao tử (n-1) vẫn có khả năng thụ tinh nhưng các thể đột biến không nhiễm (2n-2) tự thụ phấn đều bị chết. Tính theo lý thuyết, trong số các hợp tử sống sót, tỷ lệ các hợp tử mang bộ nhiễm sắc thể 2n được tạo ra là bao nhiêu? A. 1/3 B. ½ C. ¼ D. 2/3 Câu 28: Ở một loài thực vật, gen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng; gen B qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen b qui định thân thấp. Các gen phân li độc lập. Cho một cá thể (P) lai với một cá thể khác không cùng kiểu gen , đời con thu được nhiều loại kiểu hình, trong đó kiểu hình hoa trắng, thân cao chiếm tỉ lệ ¼. Có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên? A. 2 phép lai B. 1 phép lai C. 5 phép lai D. 3 phép lai Câu 29: Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi A. Đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp, từ khơi đại dương vào bờ B. Đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ bờ ra đến khơi đại dương C. Đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ khời đại dương vào bờ D. Đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp , từ bờ ra khơi đại dương Câu 30: Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? (1)Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài (2)Áp lực chọn lọc tự nhiên (3)Hệ gen đơn bội hay lưỡng bội (4)Nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít (5)Thời gian thế hệ ngắn hay dài 8
 • 9. Số nhận định đúng là: A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 Câu 31: Mạch 1 của gen có A1=100;T1=200. Mạch 2 có G2=300;X2=400. Biết rằng mạch 2 của gen là mạch khuôn để tiến hành phiên mã. Gen phiên mã,dịch mã tổng hợp một chuỗi polipeptit. Biết rằng mã kết thúc trên mARN là UAG, số nucleotit mỗi loại trong các bộ ba đối mã của tARN tương ứng tham gia vào quá trình dịch mã trên là A. A=100;U=200; G=300; X=400 B. A=200; U=100; G=400; X=300 C. A=199; U=99; G=300; X=399 D. A=99;U=199;G=399; X=300 Câu 32: Ở một loài động vật, gen qui định màu sắc cánh nằm trên NST thường có 2 alen,alen A qui định cánh xám trội hoàn toàn so với alen a qui định cánh đen. Cho các con đực cánh xám giao phối ngẫu nhiên với các con cái cánh đen (P), thu được F1 gồm 75% số con cánh xám, 25% số con cánh đen. Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lý thuyết, ở F2 số con cánh đen chiếm tỉ lệ là A. 3/8 B. 25/64 C. 39/64 D. 1/8 Câu 33: Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, những kết luận nào đúng về kết quả của phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe? (1)Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256 (2)Có 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên (3)Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16 (4)Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ (3/4) (5)Có 256 tổ hợp được hình thành từ phép lai trên (6)Kiểu hình mang nhiều hơn 1 tính trạng trội ở đời con chiếm tỉ lệ 13/256 Có bao nhiêu phát biểu không đúng? A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 34: Tiến hành lai giữa hai loài cỏ dại có kiểu gen lần lượt là AaBb và DdEE, sau đó đa bội hóa sẽ thu được thể dị đa bội (đa bội khác nguồn). Kiểu gen nào sau đây không phải là kiểu gen của thể đột biến được tạo từ phép lai trên ? A. Kiểu gen AABBDDEE B. Kiểu gen AAbbddEE C. Kiểu gen AaBbDdEE D. Kiểu gen aabbddEE 9
 • 10. Câu 35: Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lý khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau: Dòng 1: ABCDEFGH Dòng 2 ABCGFDEH Dòng 3 ABFGCDEH Dòng 4ABFEDCGH Người ta đã giả thiết được 4 sơ đồ phát sinh các dòng dưới đây. Biết rằng từ một dòng gốc ban đầu trong 4 dòng xét ở trên, trải qua quá trình đột biến các đột biến đảo đoạn NST đã làm phát sinh 3 dòng còn lại: A. 1 -> 2 -> 3 -> 4 B. 1 -> 4 -> 3 -> 2 C. 2 -> 3 -> 1 -> 4 D. 3 -> 2 -> 1 -> 4 Câu 36: Cho các quần xã sinh vật sau: (1)Rừng thưa cây gỗ nhỏ ưa sáng (2)Cây bụi và cây có chiếm ưu thế (3)Cây gỗ nhỏ và cây bụi (4)Rừng lim nguyên sinh (5)Trảng cỏ Sơ đồ đúng về quá trình diễn thế thứ sinh dẫn đến quần xã bị suy thoái là A. (4) -> (5) -> (1) -> (3) -> (2) B. (4) -> (1) -> (3) -> (2) -> (5) C. (5) -> (3) -> (1) -> (2) -> (4) D. (2) -> (3) -> (1) -> (5) -> (4) Câu 37: Cho các phát biểu sau: (1)Chọn lọc tự nhiên là cơ chế duy nhất liên tục tạo nên tiến hóa thích nghi (2)Chọn lọc tự nhiên lâu dài có thể chủ động hình thành nên những sinh vật thích nghi hoàn hảo (3)Chọn lọc tự nhiên dẫn đến sự phân hóa trong thành đạt sinh sản của quần thể dẫn đến một số alen nhất định được truyền lại cho thế hệ sau với một tỉ lệ lớn hơn so với tỉ lệ các alen khác (4) Sự trao đổi di truyền giữa các quần thể có xu hướng làm giảm sự khác biệt giữa các quần thể 10
 • 11. theo thời gian (5)Sự biến động về tần số alen gây nên bởi các yếu tố ngẫu nhiên từ thế hệ này sang thế hệ khác có xu hướng làm giảm biến dị di truyền Tổ hợp câu đúng là A. 1,2,3,4,5 B. 1,3,4,5 C. 3,4,5 D. 2,3,4 Câu 38: Kết quả được xem là quan trọng nhất của việc ứng dụng kĩ thuật chuyển gen là A. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp thông qua các quá trình lai giống ở vật nuôi hoặc cây trồng để ứng dụng vào công tác tạo ra giống mới B. Tạo ra nhiều đột biến gen và đột biến NST thông qua tác động bằng các tác nhân lí, hóa học phù hợp C. Điều chỉnh sửa chữa gen, tạo ra AND và NST mới từ sự kết hợp các nguồn gen khác nhau D. Giải thích được nguồn gốc các giống vật nuôi và cây trồn g làm nền tảng cho công tác chọn giống Câu 39: Cho một hệ sinh thái rừng gồm các loài và nhóm các loài sau: nấm, vi khuẩn, trăn, diều hâu, quạ, mối, kiến, chim gõ kiến, thằn lằn, sóc, chuột, cây gỗ lớn, cây bụi, cỏ nhỏ. Các loài nào sau đây có thể xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 2 A. Nâm, mối, sóc, chuột, kiến B. Kiến, thằn lằn, chim gõ kiến, diều hâu C. Chuột, quạ, trăn, diều hâu, vi khuẩn D. Chuột, thằn lằn, trăn, diều hâu Câu 40: Dung dịch có 80% Ađênin còn lại là Uraxin. Với đủ các điều kiện để tạo thành các bộ ba ribonucleotit thì trong dung dịch này có số bộ ba mã hóa isoloxin (AUU,AUA) chiếm tỷ lệ A. 51,2% B. 38,4% C. 24% D. 16% Câu 41: Giao phấn giữa hai cây P thân thấp thuần chủng thu được F1 có 100% thân cao. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 thân cao:7 thân thấp. Cho các cây thân cao F2 giao phấn với nhau. Tỉ lệ cây thân thấp ở F3 là A. 1/9 B. 17/81 C. 64/81 D. 7/81 Câu 42: Trong một quần thể động vật có vú, tính trạng màu lông do một gen qui định nằm trên NST giới tính x không có alen tương ứng trên NST giới tính Y, đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Trong đó, tính trạng lông màu nâu do alen lặn (kí hiệu a) qui định được tìm thấy oqr 40% con đực và 16% con cái. Những nhận xét nào sau đây chính xác: 11
 • 12. (1)Tần số alen a ở giới cái là 0,4 (2)Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen a là 48% (3)Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen a so với tổng số cá thể của quần thể la 48% (4)Tần số alen A ở giới đực là 0,4 (5)Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen a so với tổng số cá thể của quần thể là 24% (6)Không xác định được tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang laen a Số nhận xét đúng là A.2 B.1 C.4 D.3 Câu 43: Trả lời phương án không đúng về quần thể người: A. Ở các nước phát triển kích thước dân số ở trạng thái ổn định, ở các nước đang phát triển dân số chưa ổn định B. Tăng trưởng của quần thể người là dạng tăng trưởng lý thuyết về sự phát triển khoa học con người đã chủ động giảm được tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh C. Biến động dân số của loài người là loại biến động không theo chu kì do đặc điểm sinh học sinh sản của người và sự chi phối của điều kiện kinh tế xã hội D. Tăng trưởng của quần thể người là tăng trưởng thực tế vì sự tăng dân số của quần thể người phụ thuộc các điều kiện kinh tế xã hội Câu 44: (ID :91958)Tính trạng nhóm máu của người do 3 alen qui định. Ở một quần thể đang cân bằng về mặt di truyền, trong đó IA = 0,5; IB = 0,2; IO = 0,3. Có mấy kết luận chính xác? (1)Người có nhóm máu AB chiếm tỉ lệ 10% (2)Người nhóm máu O chiếm tỉ lệ 9% (3)Có 3 kiểu gen đồng hợp về tính trạng nhóm máu (4)Người nhóm máu A chiếm tỉ lệ 35% (5)Trong số những người có nhóm máu A, người đồng hợp chiếm tỉ lệ 5/11 A. 2 B.3 C.5 D.4 Câu 45: Các khu sinh học trên cạn được sắp xếp theo vĩ độ tăng dần lần lượt là A. Thảo nguyên,rừng mưa nhiệt đới, đồng rêu hàn đới, rừng Taiga B. Rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới 12
 • 13. C. Rừng Taiga, rừng mưa nhiệt đới,thảo nguyên, đồng rêu hàn đới D. Đồng rêu hàn đới, rừng mưa nhiệt đới, rừng Taiga,thảo nguyên Câu 46: Trong phòng thí nghiệm, người ta sử dụng 3 loại nucleotit cấu tạo nên ARN để tổng hợp một phân tử mARN nhân tạo. Phân tử mARN này chỉ có thể thực hiện được dịch mã khi 3 loại nucleotit được sử dụng là: A. 3 loại U,G,X C. 3 loại G,A,U B. 3 loại G,A,X D. 3 loại U,X,A Câu 47: Cho các nhân tố sau: (1)Chọn lọc tự nhiên (4) Các yếu tố ngẫu nhiên (2) Giao phối ngẫu nhiên (5)Đột biến (3)Giao phối không ngẫu nhiên (6) Di-nhập gen Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là A. (1),(3),(4),(5),(6) C. (1),(4),(5),(6) B. (3),(4),(5),(6) D. (1),(3),(5),(6) Câu 48: Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen qui định và trội hoàn toàn. Xét các phép lai: (1) aaBbDd x AaBBdd (4) aaBbDD x aabbDd (2) AaBbDd x aabbDd 5) AaBbDD x aaBbDd (3) AAbbDd x aaBbdd ( (6) AABbdd x AabbDd Theo lý thuyết, trong 6 phép lai trên có bao nhiêu phép lai mà đời con có 4 loại kiểu hình, trong đó mỗi loại chiếm 25% ? A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 49: Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là không đúng? (1) Cách li địa lí là những trở ngại về mặt địa lí như sông, núi, biển…ngăn cản các cá thể của quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau (2) Cách li địa lí trong một thời gian dài sẽ dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới (3) Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa (4) Cách li địa lí có thể được tạo ra một cách tình cờ và góp phần hình thành nên loài mới 13
 • 14. (5) Cách li địa lí có thể xảy ra đối với loài có khả năng di cư, phát tán và những loài ít di cư (6) Cách li địa lí là những trở ngại sinh học ngăn cản các cá thể của các quần thể giao phối với nhau Số phương án đúng là A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 50: Quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở vì: (1)Quy tụ mật độ cao có thành phần kiểu gen đa dạng và khép kín (2)Có khả năng cách li sinh sản và kiểu gen không bị biến đổi (3)Có tính toàn vẹn di truyền,có tính đặc trưng cao (4) Là đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên (5) Có khả năng trao đổi gen và biến đổi gen Phương án đúng là A. 1,3,4 B. 1,2,3 C. 2,4,5 D. 3,4,5 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Nguyên nhân là do các nguyên tố dinh dưỡng khác có nguồn gốc từ đất, còn cacbon có nguồn gốc từ không khí Các nguyên tố có nguồn gốc từ đất, nếu xảy ra các hiện tượng thiên tai, sẽ không còn lớp thực vật bảo vệ phía trên sẽ nhanh chóng bị mất đi ( hiện tượng xói mòn) không còn đủ để cung cấp cho hệ sinh thái, còn Cacbon có nguồn gốc từ CO2 không khí, luôn luôn có đủ cho hệ sinh thái Đáp án D A sai vì ngoài nước + ánh sáng mặt trời, thực vật còn cần CO2 B sai, hầu hết các chất hữu cơ đều là hợp chất của Cacbon lượng Cacbon cần dùng là rất lớn 14
 • 15. C sai vì không phải loài thực vật nào cũng cộng sinh với nấm, vi khuẩn, do đó lượng Cacbon tạo ra từ con đường trên không chiếm đa số Câu 2: Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta có thể phát hiện ra các bệnh và hội chứng : (1) , (2) , (6) Hội chứng Etuot ba NST số 18 Hội chứng Patau ba NST số 13 Bệnh ung thư máu do đột biến mất đoạn NST số 21 Vì các bệnh và hôi chứng trên đều do đột biến NST ( cấu trúc hoặc số lượng) mà phương pháp tế bào thì có thể giúp chúng ta quan sát ở mức độ tế bào, có thể nhận ra số lượng hoặc hình dạng bị sai khác Đáp án C Câu 3: P: tc F1: 100% xám, dài F1 x F1 F2: 67,5% xám, dài : 17,5% đen, ngắn : 7,5% xám, ngắn : 7,5% đen, dài Có F2: Xám : đen = 3:1  A xám >> a đen Và F1: Aa Dài : ngắn = 3:1  B dài >> b ngắn Và F1 : Bb Do F2 có 4 loại kiểu hình nhưng tỉ lệ lại không phải là 1:1:1:1 (phân li độc lập) nên  2 gen qui định 2 tính trạng đã liên kết không hoàn toàn với nhau ( có hoán vị gen) Mà ruồi giấm chỉ hoán vị ở giới cái Vậy F1 có kiểu gen : AB/ab Con cái F1 cho giao tử ab = 0,175 : 0,5 = 0,35 Vậy hoán vị gen với tần số f = (0.5 – 0.35 ) x 2 = 0.3 = 30% Con đực xám, ngắn (A-bb) F2 : Ab/ ab 15
 • 16. Cái F1 AB/ab x Đực Ab/ab Kiểu hình đen ngắn aabb ở đời con : 0,35 x 0,5 = 0,175  Kiểu hình xám dài A-B- ở đời con chiếm tỉ lệ : 0,25 + 0,175 = 0,425 Đáp án D Câu 4: Cơ chế di truyền của HIV là : ARN -> AND -> ARN -> Protein Vì khi ở dạng virut, HIV chỉ có vật chất di truyền là ARN, sau khi xâm nhập vào tế bào ( thường là limpho T), virut HIV sử dụng enzim phiên mã ngược để tạo ra ADN, sau đó đoạn AND này sẽ gắn vào hệ gen người và bắt hệ gen người tổng hợp ra ARN -> protein Đáp án C Câu 5: Tạo ra cây trồng chuyển gen cho năng suất rất cao là công nghệ gen Đáp án D Câu 6: P: trắng x trắng F1: 100% đỏ F1 x F1 F2: 9 đỏ : 7 trắng  F2 có 16 kiểu tổ hợp lai  F1 có kiểu gen AaBb  Tính trạng màu hoa do 2 gen tương tác bổ sung qui định : A-B- đỏ ; A-bb = aaB- = aabb = trắng Đỏ F1 là AaBb Trắng F2 là AAbb , Aabb , aaBB, aaBb, aabb Tương ứng sẽ cho các loại KH là AaBb x AAbb aaBB x AaBb AaBb x Aabb → 3 đỏ : 5 trắng AaBb x aabb → 1 đỏ : 3 trắng Đáp án A 16
 • 17. Câu 7: Mỗi gen chứa 2998 liên kết phốtphođieste nối giữa các nucleotit  Mỗi gen có 2998 + 2 = 3000 nu Gen D có T = 17,5%  Có A = T = 3000 x 0.175 = 525 và G = X = 1500 – 525 = 975 Gen d có A = G= 25%  Có A= T = G = X = 3000 : 4 = 750 Ddd giảm phân cho giao tử : Dd, dd, D, d  Giao tử không thể xảy ra là giao tử có chứa 1275 xitozin ( Dd chứa 1725 X, dd chứa 1500 X , D chứa 975 X và d chứa 750 X ) Đáp án B Câu 8: Số cặp cơ quan tương tự là (1), (2), (3), (4) (6) Đáp án C Câu (5) gai cây mây và gai cây xương rồng đều là biến dị của lá, là cơ quan tương đồng, không phải tương tự Câu 9: 1 đỏ : 1 trắng Yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến mức độ sinh sản của quần thể là điều kiện thức ăn, nơi ở và khí hậu Đây được coi là điều kiện quan trọng nhất vì quần thể cần sinh tồn, có điều kiện thích hợp để tạo nên thế hệ tiếp theo. Khi thức ăn đầy đủ, điều kiện sống thuận lợi thì mức sinh sản tăng, thiếu thức ăn nơi ở không tốt thì mức sinh sản thấp Đáp án A Câu 10: Câu này nói về loài rươi Đáp án B Câu 11:Các phương án đúng là (6) 6 được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến . Đáp án A Câu 12: Trình tự các bước Menđen đã tiến hành là 3,2,4,1 Tương ứng với khi ta làm 1 thí nghiệm đơn giản : Chuẩn bị - thí nghiệm – xử lý số liệu thu được – đưa ra giải thích, chứng minh 17
 • 18. Đáp án D Câu 13: Người ta sử dụng kĩ thuật sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi phân tích ADN Vì bệnh Pheninketo niệu gây ra do 1 gen lặn trên NST thường, cần phải phân tích ở mức độ AND mới có thể phát hiện sớm được bệnh Đáp án B Câu 14: Tính trạng thể dị hợp Hh khác nhau ở 2 giới nhưng thể đồng hợp lại giống nhau  gen qui định tính trạng nằm trên NST thường nhưng chịu sự chi phối của giới tính Đáp án B Câu 15: Theo quan niệm hiện đại, thực chất của tiến hóa nhỏ là : Quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể Còn kết quả mới là hình thành loài mới Đáp án C Câu 16: Ở thế hệ thứ 2: cặp vợ chồng bị bệnh sinh ra con có đứa không bị bệnh  Gen bị bệnh là gen trội Ngoài ra đứa con gái không bị bệnh lại được sinh ra từ một ông bố bị bệnh  Gen không nằm trên vùng không tương đồng trên NST giới tính X  Gen gây bệnh là gen trội trên NST thường Đáp án B Câu 17: Một chu trình sinh địa hóa gồm : Tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, phân giải và lắng đọng một phần vật chất trong đất , nước Đáp án D Câu 18: Phân tử mARN sơ khai gồm các đoạn intron không mã hóa gen và các đoạn exon có mã hóa gen. chúng nằm xen kẽ nhau Phân tử mARN trưởng thành là phân tử mARN sơ khai loại bỏ intron  Phân tử mARN trưởng thành ngắn hơn  Đáp án D Câu 19: Kết luận không đúng là B. 18
 • 19. Sinh vật nhân sơ đầu tiên xuất hiện sau các tế bào sống, thuộc tiến hóa sinh học vì sinh vật nhân sơ là một tổ chức sinh học khá hoàn thiện Đáp án B Câu 20: Hội chứng Đao là hội chứng trong bộ NST của người có 3 chiếc số 21 Nhưng ở người bệnh này, chỉ thấy có 2 chiếc số 21, chiếc 14 dài bất thường => chiếc NST còn lại bị gắn vào NST số 14 do chuyển đoạn không thương hỗ Đáp án A Câu 21: Các protein có tuổi thọ rất ngắn, chỉ tồn tại vài ngày, vài giờ hoặc thậm chí vài phút bị phân giải thành các axit amin lại được dùng làm nguyên liệu để tổng hợp các loại aa khác ( 2 đúng ) Đáp án A Câu 22: Chúng là cơ quan tương đồng nếu chúng được bắt nguồn từ một cơ quan của loài tổ tiên Đáp án A Câu 23: Ruồi đực, cái có 5 kiểu gen khác nhau : XA Y, Xa Y, XA XA , XA Xa , Xa Xa Số lượng cá thể mỗi kiểu gen như nhau. Vậy ta có phép lai: (1/3 XA XA : 1/3 XA Xa : 1/3 Xa Xa ) x (1/2 XA Y : ½ Xa Y) Đời con : Giới cái : 3/8 A- : 1/8aa Giới đực : 2/8A- : 2/8aa Vậy tỉ lệ KH là 5 đỏ : 3 trắng Đáp án C Câu 24: Mô tả đúng là C Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit chỉ thực sự được bắt đầu khi tARN có bộ ba đối mã là UAX liên kết được với bộ ba khởi đầu( AUG) trên mARN A sai, AUG là bộ ba mở đầu trên mARN, đối mã nó trên tARN là UAX B sai, quá trình dịch mã kết thức khi riboxom tiếp xúc với bộ ba kết thúc D sai, không có bộ ba đối mã với các bộ ba kết thúc Câu 25: Lời giải Đóng góp lớn nhất của Dacuyn là phát hiện vai trò sáng tạo của chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo Đáp án D 19
 • 20. Câu 26: Ví dụ về phân bố ngẫu nhiên là : Các con sâu sống trên tán lá cây, các cây gỗ trong rừng mưa nhiệt đới Các cây thông trong rừng , các loài sò , chim hải âu phân bố theo đồng đều để giảm bớt sự cạnh tranh của các cá thể trong quần thể Nhóm cây bụi mọc hoang dại,đàn trâu rừng, bầy chim cánh cụt ở Nam Cực : phân bố theo nhóm Đáp án B Câu 27: (2n – 1) cho giao tử : ½ n và ½ (n-1) Các hợp tử tạo ra : ¼ (2n) : 2/4 (2n – 1) : ¼ (2n-2) Do (2n-2) bị chết Chia lại tỉ lệ hợp tử là 1/3 (2n) : 2/3 (2n – 1) Đáp án A Câu 28: P lai với một cá thể khác đời con thu được nhiều loại kiểu hình, Trong đó, kiểu hình Các phép lai phù hợp kết quả trên là : AaBB x Aabb AaBB x AaBb AaBb x aabb Aabb x aaBb AaBB x AaBB Đáp án C Câu 29: Vùng vĩ độ cao thuộc khu vực ôn đới khí hậu lạnh, ít sinh vật, độ đa dạng trong loài không cao. Ở vùng vĩ độ thấp khu vực nhiệt đới , thảm thực vật phát triển => kéo theo sự phát triển của dộng vật => sinh vật đa dạng Sinh vật ở ngoài đại dương đa dạng hơn sinh vật ở gần bờ Sinh vật càng đa dạng thì chuỗi thức ăn càng phức tạp Đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp, từ bờ ra đại dương Đáp án D Câu 30: Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào các yếu tố 20 1 1 1 1 1 4 2 2 4 aaB = = × = ×
 • 21. sau đây: 1- Quá trình phát sinh và tích luỹ các gen đột biến ờ mỗi loài. Nếu tần số đột biến cao thì tạo nguồn nguyên liệu lớn nên tần số xuất hiện các kiểu gen thích nghi cao. 2- Áp lực chọn lọc tự nhiên. Nếu áp lực chọn lọc lớn thì quá trình chọn lọc các kiếu gen thích nghi diễn ra nhanh hơn. 3- Hệ gen đơn bội thì quần thể thích nghi nhanh hơn quần thể thể lưỡng bội vì nếu đột biến thì kiểu hình sẽ đưuọc biếu hiện ngay ở kiểu hình 5- Thời gian thế hệ ngắn hay dài. Nếu thời gian thế hệ ngắn thì tốc độ thay đổi cấu trúc di truyền trong quần thể càng nhanh; đột biến càng phát tán nhanh trong quần thế. Đáp án A (4) Nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít thì nó là một phần trong chọn lọc tự nhiên Câu 31: Theo nguyên tắc bổ sung : Mạch 2 có A2 = T1 = 200, T2 = A1 = 100 , G2 = 300, X2 = 400 Mạch 2 là mạch khuôn, tổng hợp nên mARN theo nguyên tắc bổ sung : Agốc – U, Ggốc – X , Tgốc = A , Xgốc = G Trong quá trình dịch mã, bộ ba đối mã trên tARN đến liên kết với bộ ba mã hóa trên mARN cũng theo nguyên tắc bổ sung : A – U, G – X Số nucleotit mỗi loại trong các bộ ba đối mã của tARN tương ứng tham gia vào quá trình dịch mã trên sẽ giống với số nu trên mạch mã gốc trừ đi ba nu tương ứng bổ sung với bộ ba kết thúc UAG là AUX A = A2 - 1 = 199 , U = T2–1 = 99 , G = G2 = 300, X = X2 = 399 Đáp án C Câu 32: P: các con đực xám x các con cái đen A- x aa F1: 75% A- : 25% aa Do con cái P có kiểu gen đồng lặn  F1 : 75% Aa : 25% aa F1 x F1 F2: cánh đen aa = (5/8)2 = 25/64 21
 • 22. Đáp án B Câu 33: Các kết luận đúng là (2), (3), (5) Đáp án D Câu (1) sai vì : tỉ lệ KH mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con là : Câu (4) sai vì tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ là 1 – (3/4)4 Câu (6) sai vì : Kiểu hình mang toàn tính trạng lặn là Kiểu hình mang 1 tính trạng trội là Vậy kiểu hình mang nhiều hơn 1 tính trạng trội là Câu 34: Phép lai : AaBb x DdEE Con lai tạo ra, mang bộ NST đơn bội của 2 loài : n1 + n2, sau khi đa bội thành thể dị đa bội, sẽ mang bộ NST là 2n1 + 2n2 . Như vậy, con lai đồng hợp về mọi gen  Kiểu gen không phải là được tạo ra từ phép lai trên là AaBbDdEE Đáp án C Câu 35: Dòng 1 tạo ra dòng 4 nhờ đột biến đảo đoạn CDEF Dòng 4 tạo ra dòng 3 nhờ đột biến đảo đoạn EDCG Dòng 3 tạo ra dòng 2 nhờ đột biến đảo đoạn FGC A sai vì dòng 1 không tạo ra dòng 2 được nhờ đột biến đảo đoạn C sai vì dòng 3 không tạo ra dòng 1 được nhờ đột biến đảo đoạn D sai vì dòng 2 không tạo ra dòng 1 được nhờ đột biến đảo đoạn Đáp án B Câu 36: Diễn thế thứ sinh là quần xã ban đầu có thành phần lòai ổn định( độ đa dạng cao) và quần xã kết thúc kém ổn định ( thành phần loài trong quần xã ít đa dạng hơn) Các quần xã ở các giai đoạn sau độ đa dạng loài kém hơn quần xã ở giai đoạn trước đó Đáp án B 22 2 2 2 4 3 1 27 4 4 128 C     × × = ÷  ÷     4 1 4    ÷  3 1 3 4 4   × ÷   3 4 1 3 1 63 1 4 4 4 64     − × − = ÷  ÷    
 • 23. Câu 37: Tổ hợp các câu đúng là : B. 1,3,4,5 2 sai vì không có sinh vật nào là thích nghi hoàn hảo cả. Thíc h nghi của sinh vật đối với môi trường chỉ mang tính chất tương đối các sinh vật có thể thích nghi tốt ở điều kiện môi trường này nhưng sang môi trường khác lại kém thích nghi hoàn toàn Đáp án B Câu 38: Kết quả được xem là quan trọng nhất là C.Điều chỉnh sửa chữa gen, tạo ra AND và NST mới từ sự kết hợp các nguồn gen khác nhau Đây là điều mà các phương pháp tạo giống, lai giống thông thường không thể thực hiện đượC. ngoài ra, việc sửa chữa gen mở ra một con đường mới dành cho việc điều trị các bệnh di truyền hiện nay và tạo ra các sinh vật chuyển gen . Đáp án C Câu 39: Các loài có thể xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 2  sinh vật tiêu thụ bậc 1 là nâm, mối, sóc, chuột, kiến B, C , D – loại vì diều hâu là dộng vật ăn thịt Đáp án A Câu 40: Dung dịch có 0,8 A và 0,2 U Bộ ba mã hóa isoloxin (AUU, AUA) chiếm tỉ lệ : ( 0,8 x 0,22 ) + ( 0,8 x 0,2 x 0,8) = 0,16 Đáp án D Câu 41: P tc : thân thấp x thân thấp F1: 100% thân cao F1 tự thụ F2: 9 cao : 7 thấp F2 có 16 kiểu tổ hợp lai  F1 cho 4 loại tổ hợp giao tử  F1 có kiểu gen AaBb Tính trạng chiều cao cây do 2 gen tương tác bổ sung với nhau qui định: A-B- = cao A-bb = aaB- = aabb = thấp 23
 • 24.  Các cây thân cao F2: 1/9AABB : 2/9AaBB : 2/9AABb : 4/9AaBb Các cây thân cao F2 giao phấn, cho giao tử : Tỉ lệ cây thân thấp ở F3 là : Đáp án B Câu 42: Quần thể cân bằng di truyền Giới đực : 0,4Xa Y : 0,6 XA Y Giới cái : 0,16 Xa Xa : 0,84 XA X- Do quần thể cân bằng di truyền  Tần số alen a ở giới cái là 0,4  Tỉ lệ con cái dị hợp tử XA Xa = 2x0,4x0,6 = 0,48  Tỉ lệ con cái dị hợp tử XA Xa so với tổng quần thể là 0,48/2 = 0,24 Tần số alen A ở giới đực là 0,6 Các nhận xét đúng là (1), (2), (5) Đáp án D Câu 43: Phương án không đúng về quần thể người là : Tăng trưởng của quần thể người là dạng tăng trưởng lý thuyết về sự phát triển khoa học con người đã chủ động giảm được tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh Mặc dù sự phát triển của khoa học và y tế đã giúp cho dân số bùng nổ nhưng sự tăng trưởng của con người vẫn là sự tăng trưởng thực tế, bị chi phối bởi điều kiện kinh tế - xã hôi, các chính sách của từng nước,… Đáp án B Câu 44:Lời giải Người có nhóm màu AB chiếm tỉ lệ (IA IB ) = 2x0,5 x 0,2 = 0,2  (1) sai Người có nhóm máu O chiếm tỉ lệ (IO IO ) = 0,32 = 0,09  (2) đúng Có 3 kiểu gen đồng hợp về tính trạng nhóm máu là IO IO , IA IA , IB IB  (3) đúng Người nhóm máu A chiếm tỉ lệ (IA IA , IA IO ) = 0,52 + 2x0,5x0,3 = 0,55  (4) sai Trong số những người nhóm máu A, người đồng hợp chiếm tỉ lệ :  (5) đúng 24 4 2 1 ; ; 9 9 9 AB Ab aB ab= = = = 17 81 AAbb Aabb aaBb aabb+ + + = 0,25 5 0,55 11 =
 • 25. Đáp án B (2), (3), (5) Câu 45: Các khu sinh học trên cạn sắp xếp theo vĩ độ tăng dần lần lượt là : Rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới Đáp án B Câu 46: Phân tử mARN trên chỉ có thể được dịch mã  phân tử có bộ ba mở đầu AUG  có 3 loại nu A,U,G Đáp án C Câu 47: Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là : (1) , (4), (5), (6) Giao phối không làm thay đổi tầ số alen trong quần thể Đáp án C Câu 48: Các phép lai cho đời con có 4 loại kiểu hình, mỗi loại chiếm 25% => tỉ lệ phân li kiểu hình là ( 1 : 1 :1 :1 ) = ( 1 : 1) ( 1 : 1 ) 1 So sánh với đề bài ta thấy các phép lai tỏa mãn điều kiện trên là (1) , (3) , (6) Đáp án B Câu 49: Các phương án đúng là : (1), (3), (4) (2) sai vì cách li địa lí thời gian dài chưa chắc đã dẫn đến cách li sinh sản. ví dụ như loài người, ngày trước sống ở các vùng khác nhau (cách li địa lý) nhưng vẫn không hề dẫn đến cách li sinh sản (5) sai vì cách li địa lý hiếm gặp ở các loài ít di cư (6) sai vì cách li địa lý là những ngăn trở địa lý (núi, sông,…) chứa không phải trở ngại sinh học Đáp án B Câu 50: Quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở vì: (3) Có tính toàn vẹn di truyền,có tính đặc trưng cao (4) Là đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên (5) Có khả năng trao đổi gen và biến đổi gen Đáp án D Câu (1) sai vì khép kín không phải là không phải là đặc trưng của 1 quần thể Câu (2) sai vì nếu kiểu gen không thay đổi thì không thể được coi là tiến hóa 25
 • 26. 26