SlideShare a Scribd company logo
L’Estratègia
Alimentària de
Catalunya
L’Estratègia Alimentària de Catalunya
en imatges
https://www.youtube.com/watch?v=A
WD2di9DkhE
El sector agroalimentari
i la nostra societat han de fer front
a grans desafiaments...
El canvi climàtic
La falta de relleu generacional
La pèrdua de sobirania
alimentària
Les desigualtats en la distribució
de valor de la cadena alimentària
El malbaratament...
L’Estratègia Alimentària de Catalunya
és un pla d’acció que proposa
solucions a aquestes amenaces amb la
construcció d’un nou sistema alimentari
Aquest pla d’acció preveu,
d’aquí al 2026,
gairebé 300accions
consensuades per
experts de 34 grups
de treball.
Un instrument interdepartamental i
intersectorial per construir un sistema
alimentari sostenible, segur, resilient,
saludable i d'accés universal, que assenta
les bases del Pacte Nacional per a
l’Alimentació de Catalunya
Pla
Estratègic de
l’Alimentació
de Catalunya
2021-2026
PEAC
L'alimentació és el nexe entre l'agricultura, la
salut, el medi ambient i les persones
consumidores.
La manera com es relacionen i vinculen els
seus agents entre sí, és la manera en què
enfoquem el nostre futur
Una visió alineada amb
les agendes
internacionals i europees
Agenda 2030 i Objectius de
Desenvolupament Sostenible
(ODS)
I en l’àmbit europeu : “The
European Green Deal”, “Farm to
fork strategy”, “Common
agricultural policy”
Alimentació Biosfera
Societat
Economia
Metodologia d’elaboració del Pla
1 any de treball intens i col·lectiu de tots els agents de la
cadena de valor alimentària per arribar a un full de ruta
per l'alimentació de Catalunya de consens
Procés participatiu: es porta a terme en 2 fases
participants totals
452
sessions
participatives
temàtiques
7
entitats
355 persones
49 Propostes útils
per introduir
modificacions i a la
primera proposta de
línies estratègiques
354
sessions
participatives
territorials
6
entitats
97 persones
38
Propostes
actuació
148
153
Bones
pràctiques
Priorització de les línies
estratègiques
Concreció actuacions
territori
Alt impacte de les propostes
al PEAC
Es basa en 4 dimensions:
Sostenible
i transformador.
Propi i arrelat
al territori.
Just, equitatiu
i cohesionat.
Saludable
i de confiança.
1 2 3 4
ACTUACIONS TRANSFORMADORES
ARTICULACIÓ LLEI CONTRACTACIÓ PÚBLICA ALIMENTÀRIA
IMPULS MARC NORMATIU PER INCENTIVAR TRANSICIÓ A
MODELS SOSTENIBLES
CONSTITUCIÓ D’UN OBSERVATORI DE LA CADENA
ALIMENTÀRIA
REFORÇ DE LA COORDINACIÓ DEL CONTROL OFICIAL DE LA
CADENA ALIMENTÀRIA
CONFORMACIÓ DE L’ECOSISTEMA COL·LABORATIU DE
L’ALIANÇA DE RECERCA I INNOVACIÓ FOODCAT.
IMPLEMENTACIÓ DE L’ETIQUETATGE INTEL·LIGENT PER
FACILITAR EL CONSUM CONSCIENT.
Adreçades a canviar
les lògiques del
sistema actual
i que impacten
transversalment
en múltiples iniciatives
ACTUACIONS TRANSFORMADORES
IMPULS DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE VENDA EN
LÍNIA DE PRODUCTES LOCALS.
DEFINICIÓ D’UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT DEL SISTEMA
ALIMENTARI CATALÀ.
APOSTA PER LA TRANSFORMACIÓ TECNOLÒGICA I DIGITAL
DEL SISTEMA AGROALIMENTARI.
DISSENY D’UN PROGRAMA INTEGRAL D’ASSESSORAMENT.
IMPULS DE NOUS MODELS DE NEGOCI BASATS EN LA
BIOECONOMIA CIRCULAR.
FOMENT DE L’ORGANITZACIÓ, L’ESTRUCTURACIÓ I EL
DIMENSIONAMENT DEL SECTOR.
Adreçades a canviar
les lògiques del
sistema actual
i que impacten
transversalment
en múltiples iniciatives
O1: Emergència climàtica. Garantir que el sistema alimentari català esdevé una
eina de mitigació de l'emergència climàtica
O2: Sostenibilitat econòmica. Assolir un model alimentari dinàmic i generador
de valor, basat en la bioeconomia circular, que garanteixi la sostenibilitat
econòmica de tota la cadena
O3: Auto-proveïment alimentari. Orientar el sistema alimentari català cap a un
grau d’auto-proveïment més elevat
OBJECTIUS de la Dimensió 1
Sostenible i transformador.
O4: Cohesió territorial. Garantir la cohesió territorial i l’arrelament de la població
a les zones rurals i marítimes de Catalunya
O5: Autoestima alimentària. Reforçar l’autoestima alimentària a Catalunya
OBJECTIUS de la Dimensió 2
Propi i Arrelat al territori
O6: Sostenibilitat social. Impulsar un model alimentari socialment sostenible i
accessible per a tothom
O7: Equitat en la distribució de valor. Garantir l’equilibri del sistema a través
d’una distribució de valor justa i equitativa entre tots els agents de la cadena de
alimentària
O8: Col·laboració. Impulsar la col·laboració i la cooperació entre els actors de la
cadena de valor alimentària a Catalunya
OBJECTIUS de la Dimensió 3
Just, equitatiu i cohesionat
Reforçar la col·laboració
entre els diferents
agents que treballen per
garantir l’accés a una
alimentació digna
Garantir que les persones
en situació de vulnerabilitat
social i econòmica tenen
accés a una alimentació
suficient, saludable i
sostenible en un entorn
normalitzat no
estigmatitzador.
Disposar d’una xarxa ágil i
eficaç per a la provisió i la
distribució d’aliments entre
les persones en situación de
vulnerabilitat en cas de
grans emergències
Sistematitzar els
mecanismes de
coordinació i d’actuació
per concretar les
estratègies reactives
davant de potencials
emergències.
Iniciatives de la Dimensió 3
Just, equitatiu i cohesionat
4. Saludable i de confiança
O9: Hàbits alimentaris saludables. Assegurar que la població manté uns hàbits
alimentaris saludables
O10: Seguretat, qualitat i confiança. Garantir un sistema alimentari segur, de
qualitat i que generi confiança als consumidors i als mercats
Promoure i impulsar el
seguiment d’hàbits
alimentaris saludables i
sostenibles per part de tota la
població, i conscienciar-la de
l’impacte que ocasiona
l’alimentació en la seva salut i
el seu entorn.
Assolir els màxims
estàndards de seguretat i
de qualitat alimentària i
vetllar pel seu compliment
Promoure la informació
transparent i veraç sobre
els aliments
4. Línies estratègiques: Dimensió
Saludable i de confiança
Gràcies

More Related Content

Similar to Carme Urdillo - L'Estratègia Alimentària de Catalunya en imatges

Els costa explicar perquè… Llet de bades a les escoles.
Els costa explicar perquè… Llet de bades a les escoles. Els costa explicar perquè… Llet de bades a les escoles.
Els costa explicar perquè… Llet de bades a les escoles.
Jesús Frare Garcia
 
EcoRegió presentación 2022 · cat
EcoRegió presentación 2022 · cat EcoRegió presentación 2022 · cat
EcoRegió presentación 2022 · cat
Oriol Costa Lechuga
 
Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenibl...
Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenibl...Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenibl...
Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenibl...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
Relleu pages j_pietx_projectes2015
Relleu pages j_pietx_projectes2015Relleu pages j_pietx_projectes2015
Relleu pages j_pietx_projectes2015
Jordi Pietx i Colom
 
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
Ajuntament de Barcelona
 
Pilar Ramos - Menjadors escolars més sans, més sostenibles
Pilar Ramos - Menjadors escolars més sans, més sosteniblesPilar Ramos - Menjadors escolars més sans, més sostenibles
Pilar Ramos - Menjadors escolars més sans, més sostenibles
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
Fòrum de la Professió Mèdica - Síntesi de les idees-força-conclusions del Fòrum
Fòrum de la Professió Mèdica - Síntesi de les idees-força-conclusions del FòrumFòrum de la Professió Mèdica - Síntesi de les idees-força-conclusions del Fòrum
Fòrum de la Professió Mèdica - Síntesi de les idees-força-conclusions del Fòrum
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Prospectiva alimentaria
Prospectiva alimentariaProspectiva alimentaria
Prospectiva alimentariaTrendtail
 
Atencio integral a europa i com fer benchmarketing
Atencio integral a europa i com fer benchmarketingAtencio integral a europa i com fer benchmarketing
Atencio integral a europa i com fer benchmarketing
Societat Gestió Sanitària
 
Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre alimentació sal...
Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre alimentació sal...Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre alimentació sal...
Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre alimentació sal...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
Ponència dolors Juvinyà jornada envelliment actiu
Ponència dolors Juvinyà jornada envelliment actiuPonència dolors Juvinyà jornada envelliment actiu
Ponència dolors Juvinyà jornada envelliment actiu
Fundacio Pere Tarres
 
Alimentació 2.0
Alimentació 2.0Alimentació 2.0
Alimentació 2.0anna1963
 
Ricard Celorio - Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre...
Ricard Celorio - Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre...Ricard Celorio - Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre...
Ricard Celorio - Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
Copagament i_atencio_primaria_qui_guanya_q
 Copagament i_atencio_primaria_qui_guanya_q Copagament i_atencio_primaria_qui_guanya_q
Copagament i_atencio_primaria_qui_guanya_q
Dempeus Salut Pública
 
Pressupostos del Departament de salut per a l'any 2017
Pressupostos del Departament de salut per a l'any 2017Pressupostos del Departament de salut per a l'any 2017
Pressupostos del Departament de salut per a l'any 2017
Salut. Generalitat de Catalunya
 
Residus d'excedents alimentaris_ Butlletí_05/09
Residus d'excedents alimentaris_ Butlletí_05/09Residus d'excedents alimentaris_ Butlletí_05/09
Residus d'excedents alimentaris_ Butlletí_05/09
Council of Catalan Chambers of Commerce
 
Comissió de Salut. Compareixença del conseller de Salut
Comissió de Salut. Compareixença del conseller de SalutComissió de Salut. Compareixença del conseller de Salut
Comissió de Salut. Compareixença del conseller de Salut
Salut. Generalitat de Catalunya
 

Similar to Carme Urdillo - L'Estratègia Alimentària de Catalunya en imatges (20)

Guia
GuiaGuia
Guia
 
Els costa explicar perquè… Llet de bades a les escoles.
Els costa explicar perquè… Llet de bades a les escoles. Els costa explicar perquè… Llet de bades a les escoles.
Els costa explicar perquè… Llet de bades a les escoles.
 
EcoRegió presentación 2022 · cat
EcoRegió presentación 2022 · cat EcoRegió presentación 2022 · cat
EcoRegió presentación 2022 · cat
 
Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenibl...
Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenibl...Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenibl...
Montse Mateu - Estratègia de ciutat per una Alimentació Saludable i Sostenibl...
 
Relleu pages j_pietx_projectes2015
Relleu pages j_pietx_projectes2015Relleu pages j_pietx_projectes2015
Relleu pages j_pietx_projectes2015
 
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
Estratègia d'impuls del Consum responsable 2016-2019
 
Pilar Ramos - Menjadors escolars més sans, més sostenibles
Pilar Ramos - Menjadors escolars més sans, més sosteniblesPilar Ramos - Menjadors escolars més sans, més sostenibles
Pilar Ramos - Menjadors escolars més sans, més sostenibles
 
Fòrum de la Professió Mèdica - Síntesi de les idees-força-conclusions del Fòrum
Fòrum de la Professió Mèdica - Síntesi de les idees-força-conclusions del FòrumFòrum de la Professió Mèdica - Síntesi de les idees-força-conclusions del Fòrum
Fòrum de la Professió Mèdica - Síntesi de les idees-força-conclusions del Fòrum
 
Tendències màrqueting alimentació - Strategic Bureau
Tendències màrqueting alimentació - Strategic BureauTendències màrqueting alimentació - Strategic Bureau
Tendències màrqueting alimentació - Strategic Bureau
 
Prospectiva alimentaria
Prospectiva alimentariaProspectiva alimentaria
Prospectiva alimentaria
 
Atencio integral a europa i com fer benchmarketing
Atencio integral a europa i com fer benchmarketingAtencio integral a europa i com fer benchmarketing
Atencio integral a europa i com fer benchmarketing
 
Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre alimentació sal...
Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre alimentació sal...Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre alimentació sal...
Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre alimentació sal...
 
Ponència dolors Juvinyà jornada envelliment actiu
Ponència dolors Juvinyà jornada envelliment actiuPonència dolors Juvinyà jornada envelliment actiu
Ponència dolors Juvinyà jornada envelliment actiu
 
Guia ec packaging
Guia ec packagingGuia ec packaging
Guia ec packaging
 
Alimentació 2.0
Alimentació 2.0Alimentació 2.0
Alimentació 2.0
 
Ricard Celorio - Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre...
Ricard Celorio - Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre...Ricard Celorio - Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre...
Ricard Celorio - Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre...
 
Copagament i_atencio_primaria_qui_guanya_q
 Copagament i_atencio_primaria_qui_guanya_q Copagament i_atencio_primaria_qui_guanya_q
Copagament i_atencio_primaria_qui_guanya_q
 
Pressupostos del Departament de salut per a l'any 2017
Pressupostos del Departament de salut per a l'any 2017Pressupostos del Departament de salut per a l'any 2017
Pressupostos del Departament de salut per a l'any 2017
 
Residus d'excedents alimentaris_ Butlletí_05/09
Residus d'excedents alimentaris_ Butlletí_05/09Residus d'excedents alimentaris_ Butlletí_05/09
Residus d'excedents alimentaris_ Butlletí_05/09
 
Comissió de Salut. Compareixença del conseller de Salut
Comissió de Salut. Compareixença del conseller de SalutComissió de Salut. Compareixença del conseller de Salut
Comissió de Salut. Compareixença del conseller de Salut
 

More from Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB

10_Juli Carrere - Avaluació d’un programa per a reduir la pobresa energètica ...
10_Juli Carrere - Avaluació d’un programa per a reduir la pobresa energètica ...10_Juli Carrere - Avaluació d’un programa per a reduir la pobresa energètica ...
10_Juli Carrere - Avaluació d’un programa per a reduir la pobresa energètica ...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
09_Gloria Rubio - Jornades d’Habitatge i Salut Promoció de l’Habitatge Cooper...
09_Gloria Rubio - Jornades d’Habitatge i Salut Promoció de l’Habitatge Cooper...09_Gloria Rubio - Jornades d’Habitatge i Salut Promoció de l’Habitatge Cooper...
09_Gloria Rubio - Jornades d’Habitatge i Salut Promoció de l’Habitatge Cooper...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
08_Oscar Marin - Allotjaments de Proximitat Provisionals
08_Oscar Marin - Allotjaments de Proximitat Provisionals08_Oscar Marin - Allotjaments de Proximitat Provisionals
08_Oscar Marin - Allotjaments de Proximitat Provisionals
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
07_Ana Soler - Judith Cobacho - Compartint polítiques de bones pràctiques en ...
07_Ana Soler - Judith Cobacho - Compartint polítiques de bones pràctiques en ...07_Ana Soler - Judith Cobacho - Compartint polítiques de bones pràctiques en ...
07_Ana Soler - Judith Cobacho - Compartint polítiques de bones pràctiques en ...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
06_Unai Martin - Evaluación de impacto en salud del Programa de regeneración ...
06_Unai Martin - Evaluación de impacto en salud del Programa de regeneración ...06_Unai Martin - Evaluación de impacto en salud del Programa de regeneración ...
06_Unai Martin - Evaluación de impacto en salud del Programa de regeneración ...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
05_Ana Novoa_Ana Fernandez - Impacte en salut i qualitat de vida de participa...
05_Ana Novoa_Ana Fernandez - Impacte en salut i qualitat de vida de participa...05_Ana Novoa_Ana Fernandez - Impacte en salut i qualitat de vida de participa...
05_Ana Novoa_Ana Fernandez - Impacte en salut i qualitat de vida de participa...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
04_Isabelle Anguelosvki - Gentrificació i salut: Impactes sobre col·lectius v...
04_Isabelle Anguelosvki - Gentrificació i salut: Impactes sobre col·lectius v...04_Isabelle Anguelosvki - Gentrificació i salut: Impactes sobre col·lectius v...
04_Isabelle Anguelosvki - Gentrificació i salut: Impactes sobre col·lectius v...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
03_Carlota Saenz - Vivienda y Salud:Resultados de una revisión de la literatu...
03_Carlota Saenz - Vivienda y Salud:Resultados de una revisión de la literatu...03_Carlota Saenz - Vivienda y Salud:Resultados de una revisión de la literatu...
03_Carlota Saenz - Vivienda y Salud:Resultados de una revisión de la literatu...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
02_RebeccaBentley - The health benefits of secure housing: examining the evid...
02_RebeccaBentley - The health benefits of secure housing: examining the evid...02_RebeccaBentley - The health benefits of secure housing: examining the evid...
02_RebeccaBentley - The health benefits of secure housing: examining the evid...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
01_AmyClair - The influence of housing on child health and well-being
01_AmyClair - The influence of housing on child health and well-being01_AmyClair - The influence of housing on child health and well-being
01_AmyClair - The influence of housing on child health and well-being
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
JornadesHabitatgeSalut_Programa.pdf
JornadesHabitatgeSalut_Programa.pdfJornadesHabitatgeSalut_Programa.pdf
JornadesHabitatgeSalut_Programa.pdf
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
Francesca Sánchez - El Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’...
Francesca Sánchez - El Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’...Francesca Sánchez - El Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’...
Francesca Sánchez - El Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
Oscar Martin - Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària ...
Oscar Martin - Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària ...Oscar Martin - Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària ...
Oscar Martin - Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària ...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
Alejandro Guzmán - Projecte “Alterbanc”
Alejandro Guzmán - Projecte “Alterbanc”Alejandro Guzmán - Projecte “Alterbanc”
Alejandro Guzmán - Projecte “Alterbanc”
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
Julia Wolfson - Main difficulties of health promotion for the implementation ...
Julia Wolfson - Main difficulties of health promotion for the implementation ...Julia Wolfson - Main difficulties of health promotion for the implementation ...
Julia Wolfson - Main difficulties of health promotion for the implementation ...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
Raquel Díaz - La prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, un ...
Raquel Díaz - La prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, un ...Raquel Díaz - La prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, un ...
Raquel Díaz - La prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, un ...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
Marta Rivera - Impacte de l’alimentació ecològica i de proximitat en la soste...
Marta Rivera - Impacte de l’alimentació ecològica i de proximitat en la soste...Marta Rivera - Impacte de l’alimentació ecològica i de proximitat en la soste...
Marta Rivera - Impacte de l’alimentació ecològica i de proximitat en la soste...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
Ana Moragues - Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles ...
Ana Moragues - Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles ...Ana Moragues - Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles ...
Ana Moragues - Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles ...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
Enric Tello - Impacte dels sistemes alimentaris sobre el canvi climàtic
Enric Tello - Impacte dels sistemes alimentaris sobre el canvi climàticEnric Tello - Impacte dels sistemes alimentaris sobre el canvi climàtic
Enric Tello - Impacte dels sistemes alimentaris sobre el canvi climàtic
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 
Carlos A. González - Evidències epidemiològiques sobre l’impacte de l’alimen...
Carlos A. González - Evidències epidemiològiques sobre l’impacte de l’alimen...Carlos A. González - Evidències epidemiològiques sobre l’impacte de l’alimen...
Carlos A. González - Evidències epidemiològiques sobre l’impacte de l’alimen...
Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB
 

More from Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB (20)

10_Juli Carrere - Avaluació d’un programa per a reduir la pobresa energètica ...
10_Juli Carrere - Avaluació d’un programa per a reduir la pobresa energètica ...10_Juli Carrere - Avaluació d’un programa per a reduir la pobresa energètica ...
10_Juli Carrere - Avaluació d’un programa per a reduir la pobresa energètica ...
 
09_Gloria Rubio - Jornades d’Habitatge i Salut Promoció de l’Habitatge Cooper...
09_Gloria Rubio - Jornades d’Habitatge i Salut Promoció de l’Habitatge Cooper...09_Gloria Rubio - Jornades d’Habitatge i Salut Promoció de l’Habitatge Cooper...
09_Gloria Rubio - Jornades d’Habitatge i Salut Promoció de l’Habitatge Cooper...
 
08_Oscar Marin - Allotjaments de Proximitat Provisionals
08_Oscar Marin - Allotjaments de Proximitat Provisionals08_Oscar Marin - Allotjaments de Proximitat Provisionals
08_Oscar Marin - Allotjaments de Proximitat Provisionals
 
07_Ana Soler - Judith Cobacho - Compartint polítiques de bones pràctiques en ...
07_Ana Soler - Judith Cobacho - Compartint polítiques de bones pràctiques en ...07_Ana Soler - Judith Cobacho - Compartint polítiques de bones pràctiques en ...
07_Ana Soler - Judith Cobacho - Compartint polítiques de bones pràctiques en ...
 
06_Unai Martin - Evaluación de impacto en salud del Programa de regeneración ...
06_Unai Martin - Evaluación de impacto en salud del Programa de regeneración ...06_Unai Martin - Evaluación de impacto en salud del Programa de regeneración ...
06_Unai Martin - Evaluación de impacto en salud del Programa de regeneración ...
 
05_Ana Novoa_Ana Fernandez - Impacte en salut i qualitat de vida de participa...
05_Ana Novoa_Ana Fernandez - Impacte en salut i qualitat de vida de participa...05_Ana Novoa_Ana Fernandez - Impacte en salut i qualitat de vida de participa...
05_Ana Novoa_Ana Fernandez - Impacte en salut i qualitat de vida de participa...
 
04_Isabelle Anguelosvki - Gentrificació i salut: Impactes sobre col·lectius v...
04_Isabelle Anguelosvki - Gentrificació i salut: Impactes sobre col·lectius v...04_Isabelle Anguelosvki - Gentrificació i salut: Impactes sobre col·lectius v...
04_Isabelle Anguelosvki - Gentrificació i salut: Impactes sobre col·lectius v...
 
03_Carlota Saenz - Vivienda y Salud:Resultados de una revisión de la literatu...
03_Carlota Saenz - Vivienda y Salud:Resultados de una revisión de la literatu...03_Carlota Saenz - Vivienda y Salud:Resultados de una revisión de la literatu...
03_Carlota Saenz - Vivienda y Salud:Resultados de una revisión de la literatu...
 
02_RebeccaBentley - The health benefits of secure housing: examining the evid...
02_RebeccaBentley - The health benefits of secure housing: examining the evid...02_RebeccaBentley - The health benefits of secure housing: examining the evid...
02_RebeccaBentley - The health benefits of secure housing: examining the evid...
 
01_AmyClair - The influence of housing on child health and well-being
01_AmyClair - The influence of housing on child health and well-being01_AmyClair - The influence of housing on child health and well-being
01_AmyClair - The influence of housing on child health and well-being
 
JornadesHabitatgeSalut_Programa.pdf
JornadesHabitatgeSalut_Programa.pdfJornadesHabitatgeSalut_Programa.pdf
JornadesHabitatgeSalut_Programa.pdf
 
Francesca Sánchez - El Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’...
Francesca Sánchez - El Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’...Francesca Sánchez - El Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’...
Francesca Sánchez - El Pla d’Alimentació Saludable, Segura i Sostenible i d’...
 
Oscar Martin - Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària ...
Oscar Martin - Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària ...Oscar Martin - Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària ...
Oscar Martin - Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària ...
 
Alejandro Guzmán - Projecte “Alterbanc”
Alejandro Guzmán - Projecte “Alterbanc”Alejandro Guzmán - Projecte “Alterbanc”
Alejandro Guzmán - Projecte “Alterbanc”
 
Julia Wolfson - Main difficulties of health promotion for the implementation ...
Julia Wolfson - Main difficulties of health promotion for the implementation ...Julia Wolfson - Main difficulties of health promotion for the implementation ...
Julia Wolfson - Main difficulties of health promotion for the implementation ...
 
Raquel Díaz - La prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, un ...
Raquel Díaz - La prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, un ...Raquel Díaz - La prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, un ...
Raquel Díaz - La prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, un ...
 
Marta Rivera - Impacte de l’alimentació ecològica i de proximitat en la soste...
Marta Rivera - Impacte de l’alimentació ecològica i de proximitat en la soste...Marta Rivera - Impacte de l’alimentació ecològica i de proximitat en la soste...
Marta Rivera - Impacte de l’alimentació ecològica i de proximitat en la soste...
 
Ana Moragues - Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles ...
Ana Moragues - Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles ...Ana Moragues - Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles ...
Ana Moragues - Estudio sobre la inseguridad alimentaria en hogares españoles ...
 
Enric Tello - Impacte dels sistemes alimentaris sobre el canvi climàtic
Enric Tello - Impacte dels sistemes alimentaris sobre el canvi climàticEnric Tello - Impacte dels sistemes alimentaris sobre el canvi climàtic
Enric Tello - Impacte dels sistemes alimentaris sobre el canvi climàtic
 
Carlos A. González - Evidències epidemiològiques sobre l’impacte de l’alimen...
Carlos A. González - Evidències epidemiològiques sobre l’impacte de l’alimen...Carlos A. González - Evidències epidemiològiques sobre l’impacte de l’alimen...
Carlos A. González - Evidències epidemiològiques sobre l’impacte de l’alimen...
 

Carme Urdillo - L'Estratègia Alimentària de Catalunya en imatges

 • 2. L’Estratègia Alimentària de Catalunya en imatges https://www.youtube.com/watch?v=A WD2di9DkhE
 • 3. El sector agroalimentari i la nostra societat han de fer front a grans desafiaments...
 • 4. El canvi climàtic La falta de relleu generacional La pèrdua de sobirania alimentària Les desigualtats en la distribució de valor de la cadena alimentària El malbaratament...
 • 5. L’Estratègia Alimentària de Catalunya és un pla d’acció que proposa solucions a aquestes amenaces amb la construcció d’un nou sistema alimentari
 • 6. Aquest pla d’acció preveu, d’aquí al 2026, gairebé 300accions consensuades per experts de 34 grups de treball.
 • 7. Un instrument interdepartamental i intersectorial per construir un sistema alimentari sostenible, segur, resilient, saludable i d'accés universal, que assenta les bases del Pacte Nacional per a l’Alimentació de Catalunya Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 2021-2026 PEAC L'alimentació és el nexe entre l'agricultura, la salut, el medi ambient i les persones consumidores. La manera com es relacionen i vinculen els seus agents entre sí, és la manera en què enfoquem el nostre futur
 • 8. Una visió alineada amb les agendes internacionals i europees Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) I en l’àmbit europeu : “The European Green Deal”, “Farm to fork strategy”, “Common agricultural policy” Alimentació Biosfera Societat Economia
 • 9. Metodologia d’elaboració del Pla 1 any de treball intens i col·lectiu de tots els agents de la cadena de valor alimentària per arribar a un full de ruta per l'alimentació de Catalunya de consens
 • 10. Procés participatiu: es porta a terme en 2 fases participants totals 452 sessions participatives temàtiques 7 entitats 355 persones 49 Propostes útils per introduir modificacions i a la primera proposta de línies estratègiques 354 sessions participatives territorials 6 entitats 97 persones 38 Propostes actuació 148 153 Bones pràctiques Priorització de les línies estratègiques Concreció actuacions territori Alt impacte de les propostes al PEAC
 • 11. Es basa en 4 dimensions: Sostenible i transformador. Propi i arrelat al territori. Just, equitatiu i cohesionat. Saludable i de confiança. 1 2 3 4
 • 12. ACTUACIONS TRANSFORMADORES ARTICULACIÓ LLEI CONTRACTACIÓ PÚBLICA ALIMENTÀRIA IMPULS MARC NORMATIU PER INCENTIVAR TRANSICIÓ A MODELS SOSTENIBLES CONSTITUCIÓ D’UN OBSERVATORI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA REFORÇ DE LA COORDINACIÓ DEL CONTROL OFICIAL DE LA CADENA ALIMENTÀRIA CONFORMACIÓ DE L’ECOSISTEMA COL·LABORATIU DE L’ALIANÇA DE RECERCA I INNOVACIÓ FOODCAT. IMPLEMENTACIÓ DE L’ETIQUETATGE INTEL·LIGENT PER FACILITAR EL CONSUM CONSCIENT. Adreçades a canviar les lògiques del sistema actual i que impacten transversalment en múltiples iniciatives
 • 13. ACTUACIONS TRANSFORMADORES IMPULS DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE VENDA EN LÍNIA DE PRODUCTES LOCALS. DEFINICIÓ D’UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT DEL SISTEMA ALIMENTARI CATALÀ. APOSTA PER LA TRANSFORMACIÓ TECNOLÒGICA I DIGITAL DEL SISTEMA AGROALIMENTARI. DISSENY D’UN PROGRAMA INTEGRAL D’ASSESSORAMENT. IMPULS DE NOUS MODELS DE NEGOCI BASATS EN LA BIOECONOMIA CIRCULAR. FOMENT DE L’ORGANITZACIÓ, L’ESTRUCTURACIÓ I EL DIMENSIONAMENT DEL SECTOR. Adreçades a canviar les lògiques del sistema actual i que impacten transversalment en múltiples iniciatives
 • 14. O1: Emergència climàtica. Garantir que el sistema alimentari català esdevé una eina de mitigació de l'emergència climàtica O2: Sostenibilitat econòmica. Assolir un model alimentari dinàmic i generador de valor, basat en la bioeconomia circular, que garanteixi la sostenibilitat econòmica de tota la cadena O3: Auto-proveïment alimentari. Orientar el sistema alimentari català cap a un grau d’auto-proveïment més elevat OBJECTIUS de la Dimensió 1 Sostenible i transformador.
 • 15. O4: Cohesió territorial. Garantir la cohesió territorial i l’arrelament de la població a les zones rurals i marítimes de Catalunya O5: Autoestima alimentària. Reforçar l’autoestima alimentària a Catalunya OBJECTIUS de la Dimensió 2 Propi i Arrelat al territori
 • 16. O6: Sostenibilitat social. Impulsar un model alimentari socialment sostenible i accessible per a tothom O7: Equitat en la distribució de valor. Garantir l’equilibri del sistema a través d’una distribució de valor justa i equitativa entre tots els agents de la cadena de alimentària O8: Col·laboració. Impulsar la col·laboració i la cooperació entre els actors de la cadena de valor alimentària a Catalunya OBJECTIUS de la Dimensió 3 Just, equitatiu i cohesionat
 • 17. Reforçar la col·laboració entre els diferents agents que treballen per garantir l’accés a una alimentació digna Garantir que les persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica tenen accés a una alimentació suficient, saludable i sostenible en un entorn normalitzat no estigmatitzador. Disposar d’una xarxa ágil i eficaç per a la provisió i la distribució d’aliments entre les persones en situación de vulnerabilitat en cas de grans emergències Sistematitzar els mecanismes de coordinació i d’actuació per concretar les estratègies reactives davant de potencials emergències. Iniciatives de la Dimensió 3 Just, equitatiu i cohesionat
 • 18. 4. Saludable i de confiança O9: Hàbits alimentaris saludables. Assegurar que la població manté uns hàbits alimentaris saludables O10: Seguretat, qualitat i confiança. Garantir un sistema alimentari segur, de qualitat i que generi confiança als consumidors i als mercats
 • 19. Promoure i impulsar el seguiment d’hàbits alimentaris saludables i sostenibles per part de tota la població, i conscienciar-la de l’impacte que ocasiona l’alimentació en la seva salut i el seu entorn. Assolir els màxims estàndards de seguretat i de qualitat alimentària i vetllar pel seu compliment Promoure la informació transparent i veraç sobre els aliments 4. Línies estratègiques: Dimensió Saludable i de confiança