SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
EĞİTİMDE BULUT
TEKNOLOJİLERİNİN
KULLANILMASI
Bulut Teknolojisi Nedir?
Çeşitli uygulamaların internetteki bir
sunucuda bulunup, internete bağlı
herhangi bir cihaz ile bu
uygulamanın çalıştırılmasına ‘’Bulut
Teknolojisi’’ denmektedir.
XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirisi
Dumlupınar Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
Bölümünden, Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay’ın düşünceleri:
▪ Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte kullanılan donanım
ve yazılım teknolojileri bir süre sonra güncelliğini
yitirmektedir.
▪ Bilgisayar donanım yükseltmeleri ve yazılım
güncellemeleri ise yüksek maliyetler gerektirmektedir.
XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirisi
▪ Ancak bulut bilişim teknolojisi bilgi teknolojileri
maliyetlerini büyük oranda azalttığı gibi, daha esnek
bir yazılımsal ve donanımsal etkinliğe izin
vermektedir.
▪ Bulut teknolojisi sayesinde, eğitimde sürekli olarak
yeni altyapıya yatırım yapma veya yeni yazılımların
lisanslarını alma zorunlulukları ortadan kalkarak,
bilişim kaynaklarına hızla erişim imkânına sahip
olunması sağlanabilir.
XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirisi
Uşak Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümünden, Öğr.
Gör. Hasan ARMUTLU’nun düşünceleri:
▪ Toplumun gereksinimleri doğrultusunda bireyler
yetiştirmek eğitimin amaçlarından biri olduğuna göre
bilgi çağına uygun, bilgi toplumlarının özelliği
doğrultusunda eğitime yön vermek ve eğitimde
teknolojiden yararlanmak gerekmektedir.
XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirisi
▪ Teknolojik alandaki gelişmelerin özellikle 2000’li
yıllardan itibaren, eğitim sektörüne de hızla girdiği ve
mevcut eğitim ve öğretim strateji ve yöntemlerine
yenilikçi uygulamalar sunduğu görülmektedir.
▪ 21. yy bilgi toplumunun öğrenme gereksinimleri göz
önüne alındığında, bilgiye hızlı erişim, her zaman, her
yerde ihtiyaç anında öğrenmenin önem kazandığı
söylenebilir.
XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirisi
▪ Ortaya çıkan her yerde her zaman öğrenme
gereksinimleri, "mobil öğrenme" eğitim modelini
ortaya çıkarmıştır.
▪ Gelişen mobil teknolojilerle, bu yeni öğrenme modeli
eğitime yepyeni bir boyut kazandırarak, ihtiyaç anında
zaman ve mekandan bağımsız bilgiye ulaşmada
kolaylık sağlayarak, eğitim-öğretim programlarına
yenilikçi stratejiler ve öğrenme yaklaşımları
getirmektedir.
Bulut Teknolojisinin Avantajları
▪ Kullanıcının herhangi bir donanım ve yazılım alma veya
onların kurulumuyla uğraşmasına gerek kalmaz.
▪ Web-tabanlı uygulamaları çalıştırmak için düşük
performanslı bilgisayarlar dahi yeterli olabilmektedir.
▪ Verilerimize internet erişiminin sağlanabildiği herhangi
bir mekanda ulaşılması.
▪ Aynı belge üzerinde eş zamanlı olarak birden çok
kişinin düzenleme yapabilmesidir.
Dünyadaki Örnekler
▪ Çin’deki BlueSky, bulut temelli bir e-öğrenme
platformudur.
▪ Bu uygulama, güvenilir, ölçeklenebilir, düşük maliyetli
e-öğrenme ortamları sunmaktadır.
▪ Platformun temel amacı, Çin'de eğitim hizmetlerinin
geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamaktır.
▪ Bu platform çalışma gruplarına, belirli projeler
üzerinde, işbirliği içerisinde çalışmalar yapabilme
imkanı sağlar.
Dünyadaki Örnekler
▪ Grup üyeleri, eşzamanlı olarak aynı proje üzerinde
çalışabilmekte, birbirleri ile fikir ve bilgi alışverişi yapıp,
çalışma sonucu elde edilen verileri ortaklaşa
değerlendirebilmektedirler.
▪ Bu platformla birlikte, öğrencilerin küçük gruplar
oluşturularak akademik bir konuda birbirlerinin
öğrenmelerine yardımcı oldukları, bireylerin
özgüvenlerinin arttığı, iletişim becerilerinin geliştiği,
eğitim öğretim sürecine öğrencinin aktif şekilde
katıldığı gözlenmiştir.
Uygulama Örneği:
Google Apps
▪ Google Apps içeriğinde pek çok
uygulama barındırmakla birlikte, en sık
kullanılan uygulamalardan olan Gmail,
Google Drive, Google Dokümanlar,
Google E-tablolar, Google Slaytlar, ve
Google Çeviri eğitim amaçlı kullanılabilir
▪ Google Apps eğitim amaçlı derslerde yararlanılabilecek
bir bulut çözümüdür. Örneğin; İngilizce dersiyle ilgili
öğrencilerin bir proje ödevinde; Google Çeviri
uygulamasından kelime tercümelerinden
yararlanılabilir.
▪ Yapılan çalışmalar, Google Drive uygulaması sayesinde
depolanabilir ve ev, mobil ya da okul ortamından bu
çalışmalara ulaşılabilir.
▪ Sonrasında tüm projelere öğrenciler yorum ekleyebilir
ve etkileşimli bir ortam oluşturularak, işbirlikli ve aktif
öğrenme sağlanabilir.
Google Apps Kullanım
Örneği
▪ New York Ortaokulu, daha az maliyetle
daha fazla öğrenci katılımını sağlayan
Google Apps ile aktif öğrenme ortamını
sağladıklarını ve matematik
performansının aktif katılımla birlikte
büyük oranda arttığını belirtmiştir
▪ New York Ortaokulu'nda matematik başarısındaki
düşüklüğü gidermek amacıyla, öğrencilerin
motivasyonlarını artıracak ve öğrencilerin işbirlikli
öğrenme süreçleri ile analitik düşünme becerilerine
katkıda bulunacak "Okul İletişim Teknolojileri" takımı
kurulmuştur.
▪ Bu takım öncelikle iletişim amaçlı metin sohbeti, sesli
ve görüntülü sohbet gibi hizmetleri barındıran Gmail
uygulamasını kullanmaya başlamıştır.
▪ Sonrasında çoklu kullanım ve eş zamanlı düzenleme
imkanı sağlayan Google Dokümanlar hizmeti,
işbirliğine sağlayacağı katkı sebebiyle kullanılmaya
başlanmıştır.
▪ Uygulamaların kullanmasıyla başlayan süreç kısa
sürede diğer eğitimcilerin de dikkatini çekmiş, bazı
eğitimciler uygulamayı oldukça faydalı bulup, Google
E-tablolar, Google Slaytlar vb. ek uygulamalar ile
kullanılmıştır.
▪ Kısa sürede, tüm okul üyeleri arasında iletişimi
geliştiren bu teknoloji, müfredat planlamalarında
Google Doküman ve E-tabloların kullanılması, verilerin
toplanması ve analizi, öğrencilerin başarı ve beceri
puanlarının paylaşılması ve öğretmen geri bildirimleri
süreçlerini etkin ve kolay hale getirmiştir.
▪ Öğrencilerin ilgisini çekmek ve öğretmek için uygun
kullanıma sahip Google Apps ile, tüm öğretmenlerin
kendi dersleri için belgeler hazırlaması, öğrencilerin
derse katılımını ve öğrenmelerini arttırmıştır.
▪ Ayrıca öğrencilerin kendi arasında birbirlerinin
belgelerini yorumlayabilme ve önerilerde bulunma için
teşvik edilmesi, akran değerlendirmesini olanaklı
kılmıştır.
▪ Bu teknolojinin kullanımı sonucunda, okuldaki %22
olan matematik başarısı, %47'ye yükselmiştir. Buna
ilaveten, öğrencilerin davranışlarında olumlu
gelişmeler, derse katılım oranlarında artış, disiplin
cezalarında azalış meydana gelmiştir.

More Related Content

Similar to Bulut

ders yönetim sistemleri
ders yönetim sistemleriders yönetim sistemleri
ders yönetim sistemleri
Duygu Keleş
 
Internet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItimInternet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItim
selver
 
Uzaktan EğItim
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItim
ilhaps
 
Akademik araştırmalarda web2.0 etkisi: ODTÜ ve Mendeley işbirliği
Akademik araştırmalarda web2.0 etkisi: ODTÜ ve Mendeley işbirliğiAkademik araştırmalarda web2.0 etkisi: ODTÜ ve Mendeley işbirliği
Akademik araştırmalarda web2.0 etkisi: ODTÜ ve Mendeley işbirliği
Emre Hasan Akbayrak
 
Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇
kemal99
 

Similar to Bulut (20)

bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxbilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
 
Kemal göktaş
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş
 
E-Öğrenme üzerine eğilimler
E-Öğrenme üzerine eğilimlerE-Öğrenme üzerine eğilimler
E-Öğrenme üzerine eğilimler
 
ders yönetim sistemleri
ders yönetim sistemleriders yönetim sistemleri
ders yönetim sistemleri
 
Internet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItimInternet Tabanli EğItim
Internet Tabanli EğItim
 
Uzaktan EğItim
Uzaktan EğItimUzaktan EğItim
Uzaktan EğItim
 
Bilgisayar Destekl Öğretim ve E-Öğrenme.pptx
Bilgisayar Destekl Öğretim ve E-Öğrenme.pptxBilgisayar Destekl Öğretim ve E-Öğrenme.pptx
Bilgisayar Destekl Öğretim ve E-Öğrenme.pptx
 
E ÖĞRENME PLATFORMLARI
E ÖĞRENME PLATFORMLARI E ÖĞRENME PLATFORMLARI
E ÖĞRENME PLATFORMLARI
 
Uzaktan eğitim
Uzaktan eğitimUzaktan eğitim
Uzaktan eğitim
 
Akademik araştırmalarda web2.0 etkisi: ODTÜ ve Mendeley işbirliği
Akademik araştırmalarda web2.0 etkisi: ODTÜ ve Mendeley işbirliğiAkademik araştırmalarda web2.0 etkisi: ODTÜ ve Mendeley işbirliği
Akademik araştırmalarda web2.0 etkisi: ODTÜ ve Mendeley işbirliği
 
I
II
I
 
Egitim teknolojileri
Egitim teknolojileriEgitim teknolojileri
Egitim teknolojileri
 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptxBİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM.pptx
 
Black board lms
Black board lmsBlack board lms
Black board lms
 
Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇Sinif yöneti̇mi̇
Sinif yöneti̇mi̇
 
IHAK
IHAK IHAK
IHAK
 
Akademik Bilişim - 2013 - Sunumu - 24 Ocak 2013
Akademik Bilişim - 2013 - Sunumu - 24 Ocak 2013Akademik Bilişim - 2013 - Sunumu - 24 Ocak 2013
Akademik Bilişim - 2013 - Sunumu - 24 Ocak 2013
 
789 yazilim360egitimleri2014
789 yazilim360egitimleri2014789 yazilim360egitimleri2014
789 yazilim360egitimleri2014
 
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde UygulanabilirliğiKitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği
 
MOOCS’A GENEL BAKIŞ UDEMY GOOGLE DRİVE MEET MİND42 BEYAZ PANO KHAN ACADE...
MOOCS’A GENEL BAKIŞ UDEMY  GOOGLE DRİVE MEET MİND42 BEYAZ PANO KHAN ACADE...MOOCS’A GENEL BAKIŞ UDEMY  GOOGLE DRİVE MEET MİND42 BEYAZ PANO KHAN ACADE...
MOOCS’A GENEL BAKIŞ UDEMY GOOGLE DRİVE MEET MİND42 BEYAZ PANO KHAN ACADE...
 

More from Murat Eser (8)

storyboard araçları
storyboard araçlarıstoryboard araçları
storyboard araçları
 
Ornek olay
Ornek olayOrnek olay
Ornek olay
 
Bagli ogrenme
Bagli ogrenmeBagli ogrenme
Bagli ogrenme
 
Akilli teknolojiler
Akilli teknolojilerAkilli teknolojiler
Akilli teknolojiler
 
7e teknigi
7e teknigi7e teknigi
7e teknigi
 
Yildiz olusumu
Yildiz olusumuYildiz olusumu
Yildiz olusumu
 
Uzaktan egitim
Uzaktan egitimUzaktan egitim
Uzaktan egitim
 
Kopernik ve güneş merkezli model
Kopernik ve güneş merkezli modelKopernik ve güneş merkezli model
Kopernik ve güneş merkezli model
 

Bulut

 • 2. Bulut Teknolojisi Nedir? Çeşitli uygulamaların internetteki bir sunucuda bulunup, internete bağlı herhangi bir cihaz ile bu uygulamanın çalıştırılmasına ‘’Bulut Teknolojisi’’ denmektedir.
 • 3. XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirisi Dumlupınar Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden, Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay’ın düşünceleri: ▪ Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte kullanılan donanım ve yazılım teknolojileri bir süre sonra güncelliğini yitirmektedir. ▪ Bilgisayar donanım yükseltmeleri ve yazılım güncellemeleri ise yüksek maliyetler gerektirmektedir.
 • 4. XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirisi ▪ Ancak bulut bilişim teknolojisi bilgi teknolojileri maliyetlerini büyük oranda azalttığı gibi, daha esnek bir yazılımsal ve donanımsal etkinliğe izin vermektedir. ▪ Bulut teknolojisi sayesinde, eğitimde sürekli olarak yeni altyapıya yatırım yapma veya yeni yazılımların lisanslarını alma zorunlulukları ortadan kalkarak, bilişim kaynaklarına hızla erişim imkânına sahip olunması sağlanabilir.
 • 5. XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirisi Uşak Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümünden, Öğr. Gör. Hasan ARMUTLU’nun düşünceleri: ▪ Toplumun gereksinimleri doğrultusunda bireyler yetiştirmek eğitimin amaçlarından biri olduğuna göre bilgi çağına uygun, bilgi toplumlarının özelliği doğrultusunda eğitime yön vermek ve eğitimde teknolojiden yararlanmak gerekmektedir.
 • 6. XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirisi ▪ Teknolojik alandaki gelişmelerin özellikle 2000’li yıllardan itibaren, eğitim sektörüne de hızla girdiği ve mevcut eğitim ve öğretim strateji ve yöntemlerine yenilikçi uygulamalar sunduğu görülmektedir. ▪ 21. yy bilgi toplumunun öğrenme gereksinimleri göz önüne alındığında, bilgiye hızlı erişim, her zaman, her yerde ihtiyaç anında öğrenmenin önem kazandığı söylenebilir.
 • 7. XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirisi ▪ Ortaya çıkan her yerde her zaman öğrenme gereksinimleri, "mobil öğrenme" eğitim modelini ortaya çıkarmıştır. ▪ Gelişen mobil teknolojilerle, bu yeni öğrenme modeli eğitime yepyeni bir boyut kazandırarak, ihtiyaç anında zaman ve mekandan bağımsız bilgiye ulaşmada kolaylık sağlayarak, eğitim-öğretim programlarına yenilikçi stratejiler ve öğrenme yaklaşımları getirmektedir.
 • 8. Bulut Teknolojisinin Avantajları ▪ Kullanıcının herhangi bir donanım ve yazılım alma veya onların kurulumuyla uğraşmasına gerek kalmaz. ▪ Web-tabanlı uygulamaları çalıştırmak için düşük performanslı bilgisayarlar dahi yeterli olabilmektedir. ▪ Verilerimize internet erişiminin sağlanabildiği herhangi bir mekanda ulaşılması. ▪ Aynı belge üzerinde eş zamanlı olarak birden çok kişinin düzenleme yapabilmesidir.
 • 9. Dünyadaki Örnekler ▪ Çin’deki BlueSky, bulut temelli bir e-öğrenme platformudur. ▪ Bu uygulama, güvenilir, ölçeklenebilir, düşük maliyetli e-öğrenme ortamları sunmaktadır. ▪ Platformun temel amacı, Çin'de eğitim hizmetlerinin geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamaktır. ▪ Bu platform çalışma gruplarına, belirli projeler üzerinde, işbirliği içerisinde çalışmalar yapabilme imkanı sağlar.
 • 10. Dünyadaki Örnekler ▪ Grup üyeleri, eşzamanlı olarak aynı proje üzerinde çalışabilmekte, birbirleri ile fikir ve bilgi alışverişi yapıp, çalışma sonucu elde edilen verileri ortaklaşa değerlendirebilmektedirler. ▪ Bu platformla birlikte, öğrencilerin küçük gruplar oluşturularak akademik bir konuda birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları, bireylerin özgüvenlerinin arttığı, iletişim becerilerinin geliştiği, eğitim öğretim sürecine öğrencinin aktif şekilde katıldığı gözlenmiştir.
 • 11. Uygulama Örneği: Google Apps ▪ Google Apps içeriğinde pek çok uygulama barındırmakla birlikte, en sık kullanılan uygulamalardan olan Gmail, Google Drive, Google Dokümanlar, Google E-tablolar, Google Slaytlar, ve Google Çeviri eğitim amaçlı kullanılabilir
 • 12. ▪ Google Apps eğitim amaçlı derslerde yararlanılabilecek bir bulut çözümüdür. Örneğin; İngilizce dersiyle ilgili öğrencilerin bir proje ödevinde; Google Çeviri uygulamasından kelime tercümelerinden yararlanılabilir. ▪ Yapılan çalışmalar, Google Drive uygulaması sayesinde depolanabilir ve ev, mobil ya da okul ortamından bu çalışmalara ulaşılabilir. ▪ Sonrasında tüm projelere öğrenciler yorum ekleyebilir ve etkileşimli bir ortam oluşturularak, işbirlikli ve aktif öğrenme sağlanabilir.
 • 13. Google Apps Kullanım Örneği ▪ New York Ortaokulu, daha az maliyetle daha fazla öğrenci katılımını sağlayan Google Apps ile aktif öğrenme ortamını sağladıklarını ve matematik performansının aktif katılımla birlikte büyük oranda arttığını belirtmiştir
 • 14. ▪ New York Ortaokulu'nda matematik başarısındaki düşüklüğü gidermek amacıyla, öğrencilerin motivasyonlarını artıracak ve öğrencilerin işbirlikli öğrenme süreçleri ile analitik düşünme becerilerine katkıda bulunacak "Okul İletişim Teknolojileri" takımı kurulmuştur. ▪ Bu takım öncelikle iletişim amaçlı metin sohbeti, sesli ve görüntülü sohbet gibi hizmetleri barındıran Gmail uygulamasını kullanmaya başlamıştır.
 • 15. ▪ Sonrasında çoklu kullanım ve eş zamanlı düzenleme imkanı sağlayan Google Dokümanlar hizmeti, işbirliğine sağlayacağı katkı sebebiyle kullanılmaya başlanmıştır. ▪ Uygulamaların kullanmasıyla başlayan süreç kısa sürede diğer eğitimcilerin de dikkatini çekmiş, bazı eğitimciler uygulamayı oldukça faydalı bulup, Google E-tablolar, Google Slaytlar vb. ek uygulamalar ile kullanılmıştır.
 • 16. ▪ Kısa sürede, tüm okul üyeleri arasında iletişimi geliştiren bu teknoloji, müfredat planlamalarında Google Doküman ve E-tabloların kullanılması, verilerin toplanması ve analizi, öğrencilerin başarı ve beceri puanlarının paylaşılması ve öğretmen geri bildirimleri süreçlerini etkin ve kolay hale getirmiştir. ▪ Öğrencilerin ilgisini çekmek ve öğretmek için uygun kullanıma sahip Google Apps ile, tüm öğretmenlerin kendi dersleri için belgeler hazırlaması, öğrencilerin derse katılımını ve öğrenmelerini arttırmıştır.
 • 17. ▪ Ayrıca öğrencilerin kendi arasında birbirlerinin belgelerini yorumlayabilme ve önerilerde bulunma için teşvik edilmesi, akran değerlendirmesini olanaklı kılmıştır. ▪ Bu teknolojinin kullanımı sonucunda, okuldaki %22 olan matematik başarısı, %47'ye yükselmiştir. Buna ilaveten, öğrencilerin davranışlarında olumlu gelişmeler, derse katılım oranlarında artış, disiplin cezalarında azalış meydana gelmiştir.