SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Les empreses no
són encara prou digitals
Què s'hi pot fer?
Lluis Rosés
lmroses@eada.edu
www.eada.edu Inquietud digital
• “El mercat de la transformació digital s’estima que augmenti de
150$Bn a 370$Bn” (MarketsandMarkets)
• “La transformació digital es un nou imperatiu estratègic” (Cap
Gemini)
• La transformació digital beneficia la competitivitat i la relació
amb els clients: augmentant la seva satisfacció, fidelitzant-los,
augmentant la generació de leads, … (Altimeter)
• “S’ha demostrat que existeix correlació directa entre
l’acompliment digital i el financer” (McKinsey - DQ)
• “BBVA anomena nou conseller delegat per ‘prioritzar’ la
transformació digital” (Reuters)
• Uber, Airbnb, Netflix, Spotify, Whatsapp, TripAdvisor, Amazon,
Tesla, Apple, …
www.eada.edu
Ens hem adaptat a liderar en xarxa?
Som capaços de treballar amb equips virtuals?
Sabem usar les tecnologies digitals per transicionar, de manera
àgil i eficient, entre espais de treball i dispositius?
Fem servir les tecnologies digitals per a ser més productius? I en
equip?
Trobem la informació que busquem, la organitzem i compartim
eficientment?
Tenim una estratègia de marca en la xarxa? I la nostra empresa?
Aprofitem les oportunitats digitals d’escoltar al client?
Som capaços de gestionar l’stress digital que ens produeix tot
aquest allau d’informació, comunicacions i interrupcions?
¿Quines competències tenim que adquirir
i quines habilitats tenim que desenvolupar per a
Som Directius/ves Digitals?
www.eada.edu Objetius
• Generar consciència
• El primer pas per a millorar és saber on em trobo
• Definir un marc conceptual
• Traduir les impressions i intuïcions a indicadors mesurables que
permetran analitzar l’evolució
• Diferenciar entre saber i fer
• Establir l'àmbit de coneixement i us: Jo, el meu Equip, la meva
Organització, l’Entorn
• Establir un marc de referència
• Definir quin és el nivell de referència de directius i
comandaments intermitjos
www.eada.edu
Models de referència en competències digitals
Model d’habilitats
eada
Agrupades en dues dimensions
Familia d’habilitats
Àmbit d’aplicació
Productivity
Engagement& WB
Leadership &
Communication
Digital Prestige
- Relevance
eKnowlede &
eLearning
Creativity &
Innovation
ME
TEAM
ORGANIZATION
ENVIRONMENT
Marc Conceptual
www.eada.edu
Basat en el model de Roca Salvatella
8 competències digitals per a l’èxit professional
Com a eix de la investigació
i els resultats de la investigació
¿eres un/a Directiv@ digital?
amb la anàlisi de Penteo
+
Investigació
www.eada.edu
Metodologia i Mostra
www.eada.edu Resultats Investigació
Quí lidera l’estratègia digital?
www.eada.edu Resultats Investigació
Us intensiu de les tecnologies de la informació com a
eina competitiva
www.eada.edu Resultats Investigació
Capacitat per a desenvolupar-
se professional i personalment
en l’economia digital
Competència notable en coneixement i us de
l’entorn digital tot i que amb reticències en el
pla de la seguretat
ÓptimoDeficient
e
8,0
Coneixement
digital

Alta capacitat per a buscar i filtrar la informació
obtinguda, lo que fa als executius altament
competents en la gestió de la informació
ÓptimoDeficient
e 7,9
Capacitat per a buscar,
obtenir, avaluar, organitzar i
compartir informació en
contextos digitals
Gestió de la
informació
Capacitat per a comunicar-se,
relacionar-se i col·laborar de
manera eficient amb eines i en
entorns digitals
Alta utilització dels canals digitals i les xarxes
socials, però sense estratègia de marca personal
ÓptimoDeficient
e
7,4
Comunicació
digital

Capacitat per a gestionar
l’aprenentatge de manera
autònoma, conèixer i utilitzar
recursos digitals, mantenir i
participar de comunitats
d’aprenentatge
Els executius utilitzen intensament les xarxes
per a mantenir una xarxa d’aprenentatge, però
són pocs els que utilitzen eines d’e-learning
ÓptimoDeficient
e
6,9
Aprenentatge
continuo

 
Baixa utilització de les xarxes socials corporatives
internes i alt d’altres eines de col·laboració i
comunicació en els equips
ÓptimoDeficient
e 6,3
Capacitat per a treballar,
col·laborar i cooperar en
entorns digitals
Treball en xarxa
Capacitat per a dirigir i
coordinar equips de treball
distribuïts en xarxa i en entorns
digitals
Contribució més alta en xarxes socials externes
que en xarxes socials corporatives, tot i que en
ambdós terrenys hi ha recorregut de millora
ÓptimoDeficient
e 6,2
Lideratge en
xarxa

Baixa utilització de les xarxes i eines digitals per a
entendre millor les necessitats i percepcions dels
clients de la meva empresa o la competència
ÓptimoDeficient
e
4,5
Capacitat per a entendre,
comprendre, saber interactuar
i satisfer les necessitats dels
nous clients en contextos
digitals
Orientació al
client
La penetració de l'ús de les eines i recursos
digitals i de l’economia col·laborativa es baix,
però comença a ser important el coneixement del
cloud
ÓptimoDeficient
e 6,5
Capacitat per a comprendre el
fenòmen digital i incorporar-lo
a la orientació estratègica dels
projectes de la seva
organització
Visió estratègica
www.eada.edu
Resultats de l’estudi
ConeixoNoConeixo
No Aplico Aplico
Equip
Individuo
Organit.
Entor
n
www.eada.edu
Conclusions
• Els directius saben però no apliquen
• Lo que apliquen, ho fan a prop de la seva zona de control/confort
i no en l’organització ni en l’entorn
• La percepció del domini de les tecnologies que tenen els
directius es més alta que la realitat
• Els entrevistats mostren altes capacitats de gestió del
coneixement digital, menors de treball en xarxa e insuficients
d’orientació al client
• No existeix una diferència notable entre sectors
• L'estratègia digital segueix en mans dels departaments que la
posen en marxa: màrqueting i TIC
• Les empreses no fan un uso intensiu de la tecnologia com
avantatja competitiva
www.eada.edu
Conclusions
• El repte per al directiu digital és ser
capaç d’aplicar les seves habilitats
a l’organització i a l’entorn,
trencant el seu sostre de vidre i
passant del coneixement a l’acció
• El repte per a les organitzacions és
emprar la tecnologia com a
avantatja competitiva i motor
d’innovació, formant i empoderant
www.eada.edu
Receptes
• Generar el sentit d’urgència
• “By the time it’s obvious you need to change, it’s usually too
late,” John Chambers, Cisco’s CEO.
• Qualsevol negoci és susceptible de transformar-
se
• Desenvolupament del talent: Formació i
empoderament
• Lideratge: L’estratègia digital té que anar de dalt
cap a baix
• Estratègia: L’estratègia digital té que buscar la
transformació del negoci, no la solució de
problemes
• Cultura i orientació al canvi: Les transformacions
digitals creixen en empreses que toleren el
www.eada.edu
Tecnologia
• Els 4 eixos tecnologics principals:
• Cloud
• Mobilitat
• Xarxes socials
• Big Data
• Les tendències:
• IoT, Wearables, Impressió 3D, Smart
cities, Integració offline-online,
machine learning, m2m,
Neurociències, Wellbeing, …
www.eada.edu
Exemples
• Companyia de viatges & Humanize
• Anàlisi d’interaccions
• Taules de 8 a 12 persones a la cafeteria
• Augment mesurable de la productivitat
• Hoy-voy.com
• Si no aproves no pagues, minis per les pràctiques,
cursos intensius.
• Plataforma online de tests, simulacres, killer
questions,…
• Intelli-drive, Masterclass, anàlisi de conducció amb
iPads,…
• Gestió d’opinions, xarxes, continguts,…
• Resultat: 3.7 anys i 7.807 alumnes, 72,25% aprovats
www.eada.edu
Exemples
• Màquines d’alimentar les vaques
(Keenan)
• Augment del 20% de la producció de llet adaptant la
mescla de forratge a les condicions de les vaques
• Arroç a Malàisia (Intel)
• Passem de 2 a 4 collites a l’any en el mateix terreny,
només controlant la climatologia i els fluxes d’aigua
• Airbus (Ge)
• Un motor d’avió dura un 25% més si està
correctament mantingut. Un motor que ha aguantat
turbulències s’ha de mantenir més sovint.
• Airbus afegeix sensors per anticipar el manteniment
www.eada.edu
“La maduresa digital s’abasta
quan lo digital ha transformat
processos, talent i negoci”
Gràcies
lmroses@eada.edu
www.eada.edu Referències bibliogràfiques
• Costa, Ramón, Rosés, Lluis. (2015). Nivel directivo digital. EADA Business School amb la
col·laboració de Roca Salvatella i Penteo.
• Kiron, D., Buckley, N., Kane, G. C., Palmer, D., & Phillips, A. N. (2015). Strategy, not Technology,
Drives Digital Transformation Becoming a digitally mature enterprise. MIT Sloan Management
Review, (57181), 29
• Westerman, G., Tannou, M., Bonnet, D., Ferraris, P., & McAfee, A. (2012). The Digital Advantage:
How Digital Leaders Outperform their Peers in Every Industry. MIT Sloan Management Review, 1–
24
• Bughin, J., Chui, M., & Manyika, J. (2015). An executive ’ s guide to the Internet of Things.
McKinsey Quarterly, (August 2015), 9
• Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., & Welch, M. (2013). Embracing Digital Technology: A
New Strategic Imperative. MIT Sloan Management Review, 1–12
• Harvard Business Review. (2015). The Digital Transformation of Business. Harvard Business
Review.
• Tanguy, Catlin, Scanlan, Jay, Willmott, Paul (2015). Raising your Digital Quotient. McKinsey
Website
• Autoescola Hoy-voy. http://es.hoy-voy.com

More Related Content

Viewers also liked

Hikayaton ka guldasta
Hikayaton ka guldastaHikayaton ka guldasta
Hikayaton ka guldasta
MyWritings
 
Monitoring and auditing in clinical trials
Monitoring and auditing in clinical trialsMonitoring and auditing in clinical trials
Monitoring and auditing in clinical trials
Jyotsna Kapoor
 

Viewers also liked (10)

Angor asociado a puente intramiocardico
Angor asociado a puente intramiocardicoAngor asociado a puente intramiocardico
Angor asociado a puente intramiocardico
 
отчёт о педагогической деятельности
отчёт о педагогической деятельностиотчёт о педагогической деятельности
отчёт о педагогической деятельности
 
Hikayaton ka guldasta
Hikayaton ka guldastaHikayaton ka guldasta
Hikayaton ka guldasta
 
Guiaproyecto
GuiaproyectoGuiaproyecto
Guiaproyecto
 
Microbiological culture sensitivity test
Microbiological culture sensitivity testMicrobiological culture sensitivity test
Microbiological culture sensitivity test
 
Gmsk
GmskGmsk
Gmsk
 
School Safety Plan part II
School Safety Plan part IISchool Safety Plan part II
School Safety Plan part II
 
The netflix way of life
The netflix way of lifeThe netflix way of life
The netflix way of life
 
Cash management
Cash managementCash management
Cash management
 
Monitoring and auditing in clinical trials
Monitoring and auditing in clinical trialsMonitoring and auditing in clinical trials
Monitoring and auditing in clinical trials
 

Similar to Bon dia Tarragona. Les empreses no són encara prou digitals. Què s'hi pot fer?

Comunicacions Unificades i Xarxes Socials : Noves eines per millorar la produ...
Comunicacions Unificades i Xarxes Socials : Noves eines per millorar la produ...Comunicacions Unificades i Xarxes Socials : Noves eines per millorar la produ...
Comunicacions Unificades i Xarxes Socials : Noves eines per millorar la produ...
MICProductivity
 
I productivitat cc-terrassa-20101007
I productivitat cc-terrassa-20101007I productivitat cc-terrassa-20101007
I productivitat cc-terrassa-20101007
Ramon Costa i Pujol
 
Taller productivitat sabadell
Taller productivitat sabadellTaller productivitat sabadell
Taller productivitat sabadell
MICProductivity
 
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?
i2tic
 

Similar to Bon dia Tarragona. Les empreses no són encara prou digitals. Què s'hi pot fer? (20)

Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
 
EU Gimbernat Desenvolupament Habilitats Digitals per la iProductivitat
EU Gimbernat Desenvolupament Habilitats Digitals per la iProductivitatEU Gimbernat Desenvolupament Habilitats Digitals per la iProductivitat
EU Gimbernat Desenvolupament Habilitats Digitals per la iProductivitat
 
Comunicacions Unificades i Xarxes Socials : Noves eines per millorar la produ...
Comunicacions Unificades i Xarxes Socials : Noves eines per millorar la produ...Comunicacions Unificades i Xarxes Socials : Noves eines per millorar la produ...
Comunicacions Unificades i Xarxes Socials : Noves eines per millorar la produ...
 
Captio accid
Captio accidCaptio accid
Captio accid
 
I productivitat cc-terrassa-20101007
I productivitat cc-terrassa-20101007I productivitat cc-terrassa-20101007
I productivitat cc-terrassa-20101007
 
1er Estudi maduresa digital d'Andorra by Iniced
1er Estudi maduresa digital d'Andorra by Iniced 1er Estudi maduresa digital d'Andorra by Iniced
1er Estudi maduresa digital d'Andorra by Iniced
 
Taller productivitat sabadell
Taller productivitat sabadellTaller productivitat sabadell
Taller productivitat sabadell
 
7x7 Eines Tic Per A Empreses 20090925
7x7 Eines Tic Per A Empreses 200909257x7 Eines Tic Per A Empreses 20090925
7x7 Eines Tic Per A Empreses 20090925
 
El .cat com a oportunitat de negoci. Com ser present a Internet
El .cat com a oportunitat de negoci. Com ser present a InternetEl .cat com a oportunitat de negoci. Com ser present a Internet
El .cat com a oportunitat de negoci. Com ser present a Internet
 
Eineo - Presentació del Pla de Negoci
Eineo - Presentació del Pla de NegociEineo - Presentació del Pla de Negoci
Eineo - Presentació del Pla de Negoci
 
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?
El model de creixement de l’empresa TIC a debat. Noves fonts de productivitat?
 
De 0 a 100 en 4 twitts
De 0 a 100 en 4 twittsDe 0 a 100 en 4 twitts
De 0 a 100 en 4 twitts
 
El .cat com oportunitat de negociEl .cat com oportunitat de negoci
El .cat com oportunitat de negociEl .cat com oportunitat de negociEl .cat com oportunitat de negociEl .cat com oportunitat de negoci
El .cat com oportunitat de negociEl .cat com oportunitat de negoci
 
Pac
PacPac
Pac
 
Productivity lab cip-cat-20120920-vic
Productivity lab cip-cat-20120920-vicProductivity lab cip-cat-20120920-vic
Productivity lab cip-cat-20120920-vic
 
Productivitat a baix costi Windws Live (Adeg)
Productivitat a baix costi Windws Live (Adeg)Productivitat a baix costi Windws Live (Adeg)
Productivitat a baix costi Windws Live (Adeg)
 
Introd Cip I Productivitat Low Cost Windows Live 20091210 Adeg
Introd Cip I Productivitat Low Cost Windows Live 20091210 AdegIntrod Cip I Productivitat Low Cost Windows Live 20091210 Adeg
Introd Cip I Productivitat Low Cost Windows Live 20091210 Adeg
 
Direccio Tic
Direccio TicDireccio Tic
Direccio Tic
 
7x7 Eines TIC per a empreses
7x7 Eines TIC per a empreses7x7 Eines TIC per a empreses
7x7 Eines TIC per a empreses
 
Comissió OSI
Comissió OSIComissió OSI
Comissió OSI
 

Bon dia Tarragona. Les empreses no són encara prou digitals. Què s'hi pot fer?

 • 1. Les empreses no són encara prou digitals Què s'hi pot fer? Lluis Rosés lmroses@eada.edu
 • 2. www.eada.edu Inquietud digital • “El mercat de la transformació digital s’estima que augmenti de 150$Bn a 370$Bn” (MarketsandMarkets) • “La transformació digital es un nou imperatiu estratègic” (Cap Gemini) • La transformació digital beneficia la competitivitat i la relació amb els clients: augmentant la seva satisfacció, fidelitzant-los, augmentant la generació de leads, … (Altimeter) • “S’ha demostrat que existeix correlació directa entre l’acompliment digital i el financer” (McKinsey - DQ) • “BBVA anomena nou conseller delegat per ‘prioritzar’ la transformació digital” (Reuters) • Uber, Airbnb, Netflix, Spotify, Whatsapp, TripAdvisor, Amazon, Tesla, Apple, …
 • 3. www.eada.edu Ens hem adaptat a liderar en xarxa? Som capaços de treballar amb equips virtuals? Sabem usar les tecnologies digitals per transicionar, de manera àgil i eficient, entre espais de treball i dispositius? Fem servir les tecnologies digitals per a ser més productius? I en equip? Trobem la informació que busquem, la organitzem i compartim eficientment? Tenim una estratègia de marca en la xarxa? I la nostra empresa? Aprofitem les oportunitats digitals d’escoltar al client? Som capaços de gestionar l’stress digital que ens produeix tot aquest allau d’informació, comunicacions i interrupcions? ¿Quines competències tenim que adquirir i quines habilitats tenim que desenvolupar per a Som Directius/ves Digitals?
 • 4. www.eada.edu Objetius • Generar consciència • El primer pas per a millorar és saber on em trobo • Definir un marc conceptual • Traduir les impressions i intuïcions a indicadors mesurables que permetran analitzar l’evolució • Diferenciar entre saber i fer • Establir l'àmbit de coneixement i us: Jo, el meu Equip, la meva Organització, l’Entorn • Establir un marc de referència • Definir quin és el nivell de referència de directius i comandaments intermitjos
 • 5. www.eada.edu Models de referència en competències digitals Model d’habilitats eada Agrupades en dues dimensions Familia d’habilitats Àmbit d’aplicació Productivity Engagement& WB Leadership & Communication Digital Prestige - Relevance eKnowlede & eLearning Creativity & Innovation ME TEAM ORGANIZATION ENVIRONMENT Marc Conceptual
 • 6. www.eada.edu Basat en el model de Roca Salvatella 8 competències digitals per a l’èxit professional Com a eix de la investigació i els resultats de la investigació ¿eres un/a Directiv@ digital? amb la anàlisi de Penteo + Investigació
 • 8. www.eada.edu Resultats Investigació Quí lidera l’estratègia digital?
 • 9. www.eada.edu Resultats Investigació Us intensiu de les tecnologies de la informació com a eina competitiva
 • 11. Capacitat per a desenvolupar- se professional i personalment en l’economia digital Competència notable en coneixement i us de l’entorn digital tot i que amb reticències en el pla de la seguretat ÓptimoDeficient e 8,0 Coneixement digital  Alta capacitat per a buscar i filtrar la informació obtinguda, lo que fa als executius altament competents en la gestió de la informació ÓptimoDeficient e 7,9 Capacitat per a buscar, obtenir, avaluar, organitzar i compartir informació en contextos digitals Gestió de la informació
 • 12. Capacitat per a comunicar-se, relacionar-se i col·laborar de manera eficient amb eines i en entorns digitals Alta utilització dels canals digitals i les xarxes socials, però sense estratègia de marca personal ÓptimoDeficient e 7,4 Comunicació digital  Capacitat per a gestionar l’aprenentatge de manera autònoma, conèixer i utilitzar recursos digitals, mantenir i participar de comunitats d’aprenentatge Els executius utilitzen intensament les xarxes per a mantenir una xarxa d’aprenentatge, però són pocs els que utilitzen eines d’e-learning ÓptimoDeficient e 6,9 Aprenentatge continuo 
 • 13.   Baixa utilització de les xarxes socials corporatives internes i alt d’altres eines de col·laboració i comunicació en els equips ÓptimoDeficient e 6,3 Capacitat per a treballar, col·laborar i cooperar en entorns digitals Treball en xarxa Capacitat per a dirigir i coordinar equips de treball distribuïts en xarxa i en entorns digitals Contribució més alta en xarxes socials externes que en xarxes socials corporatives, tot i que en ambdós terrenys hi ha recorregut de millora ÓptimoDeficient e 6,2 Lideratge en xarxa
 • 14.  Baixa utilització de les xarxes i eines digitals per a entendre millor les necessitats i percepcions dels clients de la meva empresa o la competència ÓptimoDeficient e 4,5 Capacitat per a entendre, comprendre, saber interactuar i satisfer les necessitats dels nous clients en contextos digitals Orientació al client La penetració de l'ús de les eines i recursos digitals i de l’economia col·laborativa es baix, però comença a ser important el coneixement del cloud ÓptimoDeficient e 6,5 Capacitat per a comprendre el fenòmen digital i incorporar-lo a la orientació estratègica dels projectes de la seva organització Visió estratègica
 • 15. www.eada.edu Resultats de l’estudi ConeixoNoConeixo No Aplico Aplico Equip Individuo Organit. Entor n
 • 16. www.eada.edu Conclusions • Els directius saben però no apliquen • Lo que apliquen, ho fan a prop de la seva zona de control/confort i no en l’organització ni en l’entorn • La percepció del domini de les tecnologies que tenen els directius es més alta que la realitat • Els entrevistats mostren altes capacitats de gestió del coneixement digital, menors de treball en xarxa e insuficients d’orientació al client • No existeix una diferència notable entre sectors • L'estratègia digital segueix en mans dels departaments que la posen en marxa: màrqueting i TIC • Les empreses no fan un uso intensiu de la tecnologia com avantatja competitiva
 • 17. www.eada.edu Conclusions • El repte per al directiu digital és ser capaç d’aplicar les seves habilitats a l’organització i a l’entorn, trencant el seu sostre de vidre i passant del coneixement a l’acció • El repte per a les organitzacions és emprar la tecnologia com a avantatja competitiva i motor d’innovació, formant i empoderant
 • 18. www.eada.edu Receptes • Generar el sentit d’urgència • “By the time it’s obvious you need to change, it’s usually too late,” John Chambers, Cisco’s CEO. • Qualsevol negoci és susceptible de transformar- se • Desenvolupament del talent: Formació i empoderament • Lideratge: L’estratègia digital té que anar de dalt cap a baix • Estratègia: L’estratègia digital té que buscar la transformació del negoci, no la solució de problemes • Cultura i orientació al canvi: Les transformacions digitals creixen en empreses que toleren el
 • 19. www.eada.edu Tecnologia • Els 4 eixos tecnologics principals: • Cloud • Mobilitat • Xarxes socials • Big Data • Les tendències: • IoT, Wearables, Impressió 3D, Smart cities, Integració offline-online, machine learning, m2m, Neurociències, Wellbeing, …
 • 20. www.eada.edu Exemples • Companyia de viatges & Humanize • Anàlisi d’interaccions • Taules de 8 a 12 persones a la cafeteria • Augment mesurable de la productivitat • Hoy-voy.com • Si no aproves no pagues, minis per les pràctiques, cursos intensius. • Plataforma online de tests, simulacres, killer questions,… • Intelli-drive, Masterclass, anàlisi de conducció amb iPads,… • Gestió d’opinions, xarxes, continguts,… • Resultat: 3.7 anys i 7.807 alumnes, 72,25% aprovats
 • 21. www.eada.edu Exemples • Màquines d’alimentar les vaques (Keenan) • Augment del 20% de la producció de llet adaptant la mescla de forratge a les condicions de les vaques • Arroç a Malàisia (Intel) • Passem de 2 a 4 collites a l’any en el mateix terreny, només controlant la climatologia i els fluxes d’aigua • Airbus (Ge) • Un motor d’avió dura un 25% més si està correctament mantingut. Un motor que ha aguantat turbulències s’ha de mantenir més sovint. • Airbus afegeix sensors per anticipar el manteniment
 • 22. www.eada.edu “La maduresa digital s’abasta quan lo digital ha transformat processos, talent i negoci” Gràcies lmroses@eada.edu
 • 23. www.eada.edu Referències bibliogràfiques • Costa, Ramón, Rosés, Lluis. (2015). Nivel directivo digital. EADA Business School amb la col·laboració de Roca Salvatella i Penteo. • Kiron, D., Buckley, N., Kane, G. C., Palmer, D., & Phillips, A. N. (2015). Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation Becoming a digitally mature enterprise. MIT Sloan Management Review, (57181), 29 • Westerman, G., Tannou, M., Bonnet, D., Ferraris, P., & McAfee, A. (2012). The Digital Advantage: How Digital Leaders Outperform their Peers in Every Industry. MIT Sloan Management Review, 1– 24 • Bughin, J., Chui, M., & Manyika, J. (2015). An executive ’ s guide to the Internet of Things. McKinsey Quarterly, (August 2015), 9 • Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., & Welch, M. (2013). Embracing Digital Technology: A New Strategic Imperative. MIT Sloan Management Review, 1–12 • Harvard Business Review. (2015). The Digital Transformation of Business. Harvard Business Review. • Tanguy, Catlin, Scanlan, Jay, Willmott, Paul (2015). Raising your Digital Quotient. McKinsey Website • Autoescola Hoy-voy. http://es.hoy-voy.com