SlideShare a Scribd company logo
Beskæftigelseseffekter
af iværksætteri
Johan M. Kuhn
Nikolaj Malchow-Møller og
Anders Sørensen
• Jobskabelse og jobtyper:
 Udvikle ny metode til at måle jobskabelse
fra forskellige jobtyper samt til at håndtere
samtidig jobnedlæggelse.
• Jobkarakteristika:
 Ny viden pga. det anvendte mål for
iværksættere
 Sammenligninger
• Iværksættere mod etablerede virksomheder
• Spinoff mod ikke-spinoff iværksættere
TO ASPEKTER AF IVÆRKSÆTTERI
Jobskabelse og jobtyper
• I analysen introduceres
 Et mål for uddannelsesspecifik jobskabelse
og nedlæggelse på virksomhedsniveau
 Et mål for ”helt nye jobs” defineret ved jobs
skabt udover samtidigt nedlagte ensartede
job i sammenlignelige virksomheder.
Jobskabelse og jobtyper: BIDRAG
• Brutto-jobskabelse:
 Alle de job, der åbnes
• Netto-jobskabelse:
 Alle de job der åbnes fratrukket de job der lukkes
Jobskabelse og jobtyper: UDDANNELSESSPECIFIK JOBSKABELSE
Jobskabelse og jobtyper: BRUTTO - UDDANNELSESTYPER
Jobskabelse og jobtyper: NETTO - UDDANNELSESTYPER
• Helt nye virksomheder
 Alle nye virksomheder der ikke har eksisteret
under et andet navn, med en anden ejer,
eller under en anden selskabsform
 Må ikke være personligt ejet af personer,
som allerede er registrerede
virksomhedsejere ved SKAT
• Renset for
 Gen-start af virksomheder efter lukning
 Ændringer i registreringsinformation
• Indeholder “private byerhverv”
Jobskabelse og jobtyper: LIDT OM DE DANSKE DATA
• Femårs periode (2002-2007) som følge af databrud
 Databrud 2001: beskæftigelsen falder med ca. 17.500
 Databrud 2008: beskæftigelsen falder med 60.000-70.000
• Virksomhedstyper
 Iværksættere etableret efter 2002
 Etablerede virksomheder eksisterer i 2002.
• Job:
 Tillader op til 2 job pr. individ pr. år på tællingsdagen I
november
 En hoved- og en bibeskæftigelse
Jobskabelse og jobtyper: YDERLIGERE OM DATA
• Udfordring: Hvis virksomhed A skaber jobs mens
virksomhed B lukker jobs – er jobs i virksomhed A
så nye?
• ”Helt nye job”:
 Defineres som job skabt udover samtidig nedlagte job
på det ”lokale arbejdsmarked” (= branche-region-
uddannelses-klynge)
• Bagside af medalje: Også “Helt lukkede jobs”
 “Helt nye jobs” – “Helt lukkede jobs” = netto-
jobskabelse
Jobskabelse og jobtyper: “HELT NYE JOBS”
Jobskabelse og jobtyper: BRUTTO, NETTO OG ”HELT NYE JOB”
Jobskabelse og jobtyper: ”HELT NYE JOB” – UDDANNELSESTYPER
• Velkendt resultat:
 Iværksættere står for hele netto-jobskabelsen
• Modifikationer:
 Det er især for lavtuddannede, at iværksættere skaber
beskæftigelse.
 Etablerede virksomheder bidrager med mere end 40%
af (netto) jobskabelsen for højtuddannede
 Etablerede virksomheder bidrager med omkring
halvdelen af alle ”helt nye job”
 … og endda med mere for helt nye job besat af
højtuddannede.
Jobskabelse og jobtyper: KONKLUSION
Jobkarakteristika
• Det argumenteres ofte med at iværksættere
spiller en vigtig rolle for vækst og fremgang.
• Men hovedparten af studier finder, at
iværksættere betaler lavere lønninger end
andre virksomheder og ansætter personer med
lavere (formelle) kvalifikationer.
• Det findes også, at iværksættervirksomheder
har lavere produktivitet end andre
virksomheder.
Jobkvalitet: BAGGRUND
• Forskel i karakteristika for job i
iværksættervirksomheder og etablerede
virksomheder?
• Er blevet belyst af andre før os, men vi
tilvejebringer ny viden på grund af mere
præcist mål for iværksættere
• Normalt anvendes:
 Små versus store virksomheder
 Nye virksomheder – inkl. formelt nye – og gamle
virksomheder
Jobkvalitet: SPØRGSMÅL
• Alle nye virksomheder, der ikke har eksisteret
under et andet navn, med en anden ejer, eller
under en anden selskabsform
• Renset for
 Gen-start af virksomheder efter lukning
 Ændringer i registreringsinformation
• Dækker “private byerhverv”
Jobkvalitet: HELT NYE VIRKSOMHEDER
Jobkvalitet: HELT NYE VIRKSOMHEDER
Helt nye virksomheder 79.712
Små virksomheder 165.721
Nye virksomheder, inkl. formelt nye 105.894
Små og helt nye virksomheder 75.215
Nye og helt nye virksomheder 79.712
Alle virksomheder 188.044
Jobkvalitet: HELT NYE VIRKSOMHEDER
Helt nye virksomheder 79.712
Små virksomheder 165.721
Nye virksomheder, inkl. formelt nye 105.894
Små og helt nye virksomheder 75.215
Nye og helt nye virksomheder 79.712
Alle virksomheder 188.044
Jobkvalitet: HELT NYE VIRKSOMHEDER
Helt nye virksomheder 79.712
Små virksomheder 165.721
Nye virksomheder, inkl. formelt nye 105.894
Små og helt nye virksomheder 75.215
Nye og helt nye virksomheder 79.712
Alle virksomheder 188.044
Jobkvalitet: HELT NYE VIRKSOMHEDER
Helt nye virksomheder 79.712
Små virksomheder 165.721
Nye virksomheder, inkl. formelt nye 105.894
Små og helt nye virksomheder 75.215
Nye og helt nye virksomheder 79.712
Alle virksomheder 188.044
• Sammenligner af timeløn,
uddannelsesintensitet, arbejdsproduktivitet og
totalfaktorproduktivitet (TFP)
• Der skelnes mellem
 Iværksættere og andre virksomheder
 Virksomheder på markeder med og uden
beskæftigelsesvækst
• Desuden tages der hensyn i observerbare og
ikke-observerbare forhold for virksomhederne
Jobkvalitet: METODE
Jobkvalitet: RESULTATER – IVÆRKSÆTTER MOD ETABLERET
RÅ SAMMENLIGNINGER
Jobkvalitet: RESULTATER – IVÆRKSÆTTER MOD ETABLERET
RÅ SAMMENLIGNINGER - KLYNGE
Jobkvalitet: RESULTATER – IVÆRKSÆTTER MOD ETABLERET
KONTROLLERE FOR FORSKELLE
Jobkvalitet: RESULTATER – SPINOFF MOD IKKE-SPINOFF
KONTROLLERE FOR FORSKELLE
• Belyser jobkvalitet i spinoff iværksættere, ikke-spinoff
iværksættere og etablerede virksomheder.
• Måler jobkvalitet ved timeløn, uddannelsesintensitet,
arbejdsproduktivitet og TFP.
• Resultater
 Iværksættere har højere TFP (men lavere
arbejdsproduktivitet), er mere uddannelsesintensive og
tenderer at betale høje lønninger.
 Forskellene er mere udtalte i klynger med
beskæftigelsesvækst.
 Når fremstillingsvirksomheder undersøges, findes mere
robuste TFP fordele og højere gennemsnitsløn for
iværksættere.
Jobkvalitet: KONKLUSION
Beskæftigelseseffekter
af iværksætteri
Johan M. Kuhn
Nikolaj Malchow-Møller og
Anders Sørensen
Beskæftigelseseffekter af iværksætteri
• EKSTRA SLIDES
• Belyste periode 2002-2007
• Recession frem til 2003 og ekspansion herefter
 2006 var markant boom-år
 2006 og 2007 havde meget lave arbejdsløshedsprocenter.
• Er de fundne resultater drevet af de sene
højkonjunkturår?
 Robusthedsanalyse for 2002-2005: Ændrer ikke på de
resultater.
DATABRUD
KVALIFIKATIONER I JOBSKABELSE VS BESKÆFTIGELSE
Andel af job efter uddannelsestyper (Venstre: "Helt nye job"; Højre: Samlede beskæftigelse)
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
Primary
schooling
Vocational
education
High school Short
further
education
Medium
further
education
Long further
education
Incumbents Start-ups
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
Primary
schooling
Vocational
education
High school Short further
education
Medium
further
education
Long further
education
Incumbents Start-ups
• Jobskabelse og jobtyper:
 Grundet databrud defineres iværksættere som helt
nye virksomheder startet i 2002-2005
• Jobkarakteristika:
 Iværksættere defineres som helt nye virksomheder
startet i 2001-2010
 Robusthed:
• Helt nye virksomheder startet i 2006-2010
• Ensartede resultater. Dog ikke helt så stor
produktivitetsfordel.
• Forskellen i resultater tyder på, at det tager tid før helt
nye virksomheder indhenter og overgår etablerede med
hensyn til produktivitet.
IVÆRKSÆTTER-DEFINITIONER
• Fokus på 2010.
• Virksomhedstyper:
 Iværksættere etableret i 2001 eller senere.
 Etablerede virksomheder eksisterer i 2000.
• Job:
 Tillader et job pr. individ i 2010
 En hovedbeskæftigelse
• Afviger lidt fra forrige studie pga.
databegrænsninger. Mange robusthedsanalyser.
Jobkvalitet: YDERLIGERE OM DATA

More Related Content

Viewers also liked

Iris Ritter interconnection map
Iris Ritter interconnection mapIris Ritter interconnection map
Iris Ritter interconnection map
Ed Dodds
 
Groupon's Social Intranet
Groupon's Social IntranetGroupon's Social Intranet
Groupon's Social Intranet
7Summits
 
Folkemøde 18. juni 2016 - Efterværn for anbragte unge: Hvad ved vi overhovedet?
Folkemøde 18. juni 2016 - Efterværn for anbragte unge: Hvad ved vi overhovedet? Folkemøde 18. juni 2016 - Efterværn for anbragte unge: Hvad ved vi overhovedet?
Folkemøde 18. juni 2016 - Efterværn for anbragte unge: Hvad ved vi overhovedet?
Rockwool Fonden
 
Predstavitev delavnica-small (2)
Predstavitev delavnica-small (2)Predstavitev delavnica-small (2)
Predstavitev delavnica-small (2)
FCS project
 
Esitlus gerli ruus uus moodlesse
Esitlus gerli ruus uus moodlesseEsitlus gerli ruus uus moodlesse
Esitlus gerli ruus uus moodlesse
Gerli Ruus
 
Famous entrepreneurs
Famous entrepreneursFamous entrepreneurs
Famous entrepreneurs
Tutoveanu Alina
 
Folkemøde 17. juni 2016 - Hvorfor vælger asylansøgere Danmark?
Folkemøde 17. juni 2016 - Hvorfor vælger asylansøgere Danmark? Folkemøde 17. juni 2016 - Hvorfor vælger asylansøgere Danmark?
Folkemøde 17. juni 2016 - Hvorfor vælger asylansøgere Danmark?
Rockwool Fonden
 
Responsive Design One Day
Responsive Design One DayResponsive Design One Day
Responsive Design One Day
Alex Kim
 
Tidlige indsatser og forskelle
Tidlige indsatser og forskelleTidlige indsatser og forskelle
Tidlige indsatser og forskelle
Rockwool Fonden
 
Continuous Delivery-DevOps
Continuous Delivery-DevOpsContinuous Delivery-DevOps
Continuous Delivery-DevOps
IMC Institute
 
Familien og påvirkning fra forældre
Familien og påvirkning fra forældreFamilien og påvirkning fra forældre
Familien og påvirkning fra forældre
Rockwool Fonden
 
10 Things I Like in SharePoint 2013 Search
10 Things I Like in SharePoint 2013 Search10 Things I Like in SharePoint 2013 Search
10 Things I Like in SharePoint 2013 Search
SPC Adriatics
 
Open System Engineering Environment An Integrated Solution
Open System Engineering Environment An Integrated SolutionOpen System Engineering Environment An Integrated Solution
Open System Engineering Environment An Integrated Solution
peterkir
 
Introducción a la ciencia de la nutrición
Introducción a la ciencia de la nutriciónIntroducción a la ciencia de la nutrición
Introducción a la ciencia de la nutrición
Angel David Rodriguez Reyes
 

Viewers also liked (14)

Iris Ritter interconnection map
Iris Ritter interconnection mapIris Ritter interconnection map
Iris Ritter interconnection map
 
Groupon's Social Intranet
Groupon's Social IntranetGroupon's Social Intranet
Groupon's Social Intranet
 
Folkemøde 18. juni 2016 - Efterværn for anbragte unge: Hvad ved vi overhovedet?
Folkemøde 18. juni 2016 - Efterværn for anbragte unge: Hvad ved vi overhovedet? Folkemøde 18. juni 2016 - Efterværn for anbragte unge: Hvad ved vi overhovedet?
Folkemøde 18. juni 2016 - Efterværn for anbragte unge: Hvad ved vi overhovedet?
 
Predstavitev delavnica-small (2)
Predstavitev delavnica-small (2)Predstavitev delavnica-small (2)
Predstavitev delavnica-small (2)
 
Esitlus gerli ruus uus moodlesse
Esitlus gerli ruus uus moodlesseEsitlus gerli ruus uus moodlesse
Esitlus gerli ruus uus moodlesse
 
Famous entrepreneurs
Famous entrepreneursFamous entrepreneurs
Famous entrepreneurs
 
Folkemøde 17. juni 2016 - Hvorfor vælger asylansøgere Danmark?
Folkemøde 17. juni 2016 - Hvorfor vælger asylansøgere Danmark? Folkemøde 17. juni 2016 - Hvorfor vælger asylansøgere Danmark?
Folkemøde 17. juni 2016 - Hvorfor vælger asylansøgere Danmark?
 
Responsive Design One Day
Responsive Design One DayResponsive Design One Day
Responsive Design One Day
 
Tidlige indsatser og forskelle
Tidlige indsatser og forskelleTidlige indsatser og forskelle
Tidlige indsatser og forskelle
 
Continuous Delivery-DevOps
Continuous Delivery-DevOpsContinuous Delivery-DevOps
Continuous Delivery-DevOps
 
Familien og påvirkning fra forældre
Familien og påvirkning fra forældreFamilien og påvirkning fra forældre
Familien og påvirkning fra forældre
 
10 Things I Like in SharePoint 2013 Search
10 Things I Like in SharePoint 2013 Search10 Things I Like in SharePoint 2013 Search
10 Things I Like in SharePoint 2013 Search
 
Open System Engineering Environment An Integrated Solution
Open System Engineering Environment An Integrated SolutionOpen System Engineering Environment An Integrated Solution
Open System Engineering Environment An Integrated Solution
 
Introducción a la ciencia de la nutrición
Introducción a la ciencia de la nutriciónIntroducción a la ciencia de la nutrición
Introducción a la ciencia de la nutrición
 

More from Rockwool Fonden

Lighed, ulighed og social mobilitet - 2. oplæg
Lighed, ulighed og social mobilitet - 2. oplægLighed, ulighed og social mobilitet - 2. oplæg
Lighed, ulighed og social mobilitet - 2. oplæg
Rockwool Fonden
 
Lighed, ulighed og social mobilitet - 1. oplæg
Lighed, ulighed og social mobilitet - 1. oplægLighed, ulighed og social mobilitet - 1. oplæg
Lighed, ulighed og social mobilitet - 1. oplæg
Rockwool Fonden
 
Briefing om mental sundhed i Danmark november 2020
Briefing om mental sundhed i Danmark november 2020Briefing om mental sundhed i Danmark november 2020
Briefing om mental sundhed i Danmark november 2020
Rockwool Fonden
 
Briefing: Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien
Briefing: Velfærdsstat og befolkning i SkandinavienBriefing: Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien
Briefing: Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien
Rockwool Fonden
 
Briefing om effekten af aktivering 4. februar 2020
Briefing om effekten af aktivering 4. februar 2020Briefing om effekten af aktivering 4. februar 2020
Briefing om effekten af aktivering 4. februar 2020
Rockwool Fonden
 
Boglancering af "Hvad vi ved om udsatte unge 2" 7. oktober 2019
Boglancering af "Hvad vi ved om udsatte unge 2" 7. oktober 2019Boglancering af "Hvad vi ved om udsatte unge 2" 7. oktober 2019
Boglancering af "Hvad vi ved om udsatte unge 2" 7. oktober 2019
Rockwool Fonden
 
Briefing om forskning i skilsmisser september 2019
Briefing om forskning i skilsmisser september 2019Briefing om forskning i skilsmisser september 2019
Briefing om forskning i skilsmisser september 2019
Rockwool Fonden
 
Konference: Indvandring og integration – udfordringer og muligheder
Konference: Indvandring og integration – udfordringer og mulighederKonference: Indvandring og integration – udfordringer og muligheder
Konference: Indvandring og integration – udfordringer og muligheder
Rockwool Fonden
 
Briefing om effekten af starthjælp
Briefing om effekten af starthjælpBriefing om effekten af starthjælp
Briefing om effekten af starthjælp
Rockwool Fonden
 
How to change a system
How to change a systemHow to change a system
How to change a system
Rockwool Fonden
 
Play the game change the rules - change the game
Play the game  change the rules - change the gamePlay the game  change the rules - change the game
Play the game change the rules - change the game
Rockwool Fonden
 
To find a form that accommodates the mess
To find a form that accommodates the messTo find a form that accommodates the mess
To find a form that accommodates the mess
Rockwool Fonden
 
Navigating between systems an example from rockwool fonden interventions
Navigating between systems  an example from rockwool fonden interventionsNavigating between systems  an example from rockwool fonden interventions
Navigating between systems an example from rockwool fonden interventions
Rockwool Fonden
 
Organisatorisk parathed og lederskab i danske kommuner
Organisatorisk parathed og lederskab i danske kommunerOrganisatorisk parathed og lederskab i danske kommuner
Organisatorisk parathed og lederskab i danske kommuner
Rockwool Fonden
 
Recent labour market developments and reforms in OECD countries
Recent labour market developments and reforms in OECD countriesRecent labour market developments and reforms in OECD countries
Recent labour market developments and reforms in OECD countries
Rockwool Fonden
 
Konference: Øget beskæftigelse kalder på reformer, der virker
Konference: Øget beskæftigelse kalder på reformer, der virkerKonference: Øget beskæftigelse kalder på reformer, der virker
Konference: Øget beskæftigelse kalder på reformer, der virker
Rockwool Fonden
 
Pressemøde: Afkast af uddannelse
Pressemøde: Afkast af uddannelsePressemøde: Afkast af uddannelse
Pressemøde: Afkast af uddannelse
Rockwool Fonden
 
Præsentation på Folkemødet: Social arv i kriminalitet
Præsentation på Folkemødet: Social arv i kriminalitetPræsentation på Folkemødet: Social arv i kriminalitet
Præsentation på Folkemødet: Social arv i kriminalitet
Rockwool Fonden
 
Præsentation på Folkemøde: Udsatte unges danmarkskort
Præsentation på Folkemøde: Udsatte unges danmarkskortPræsentation på Folkemøde: Udsatte unges danmarkskort
Præsentation på Folkemøde: Udsatte unges danmarkskort
Rockwool Fonden
 
Pressemøde om sort arbejde
Pressemøde om sort arbejdePressemøde om sort arbejde
Pressemøde om sort arbejde
Rockwool Fonden
 

More from Rockwool Fonden (20)

Lighed, ulighed og social mobilitet - 2. oplæg
Lighed, ulighed og social mobilitet - 2. oplægLighed, ulighed og social mobilitet - 2. oplæg
Lighed, ulighed og social mobilitet - 2. oplæg
 
Lighed, ulighed og social mobilitet - 1. oplæg
Lighed, ulighed og social mobilitet - 1. oplægLighed, ulighed og social mobilitet - 1. oplæg
Lighed, ulighed og social mobilitet - 1. oplæg
 
Briefing om mental sundhed i Danmark november 2020
Briefing om mental sundhed i Danmark november 2020Briefing om mental sundhed i Danmark november 2020
Briefing om mental sundhed i Danmark november 2020
 
Briefing: Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien
Briefing: Velfærdsstat og befolkning i SkandinavienBriefing: Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien
Briefing: Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien
 
Briefing om effekten af aktivering 4. februar 2020
Briefing om effekten af aktivering 4. februar 2020Briefing om effekten af aktivering 4. februar 2020
Briefing om effekten af aktivering 4. februar 2020
 
Boglancering af "Hvad vi ved om udsatte unge 2" 7. oktober 2019
Boglancering af "Hvad vi ved om udsatte unge 2" 7. oktober 2019Boglancering af "Hvad vi ved om udsatte unge 2" 7. oktober 2019
Boglancering af "Hvad vi ved om udsatte unge 2" 7. oktober 2019
 
Briefing om forskning i skilsmisser september 2019
Briefing om forskning i skilsmisser september 2019Briefing om forskning i skilsmisser september 2019
Briefing om forskning i skilsmisser september 2019
 
Konference: Indvandring og integration – udfordringer og muligheder
Konference: Indvandring og integration – udfordringer og mulighederKonference: Indvandring og integration – udfordringer og muligheder
Konference: Indvandring og integration – udfordringer og muligheder
 
Briefing om effekten af starthjælp
Briefing om effekten af starthjælpBriefing om effekten af starthjælp
Briefing om effekten af starthjælp
 
How to change a system
How to change a systemHow to change a system
How to change a system
 
Play the game change the rules - change the game
Play the game  change the rules - change the gamePlay the game  change the rules - change the game
Play the game change the rules - change the game
 
To find a form that accommodates the mess
To find a form that accommodates the messTo find a form that accommodates the mess
To find a form that accommodates the mess
 
Navigating between systems an example from rockwool fonden interventions
Navigating between systems  an example from rockwool fonden interventionsNavigating between systems  an example from rockwool fonden interventions
Navigating between systems an example from rockwool fonden interventions
 
Organisatorisk parathed og lederskab i danske kommuner
Organisatorisk parathed og lederskab i danske kommunerOrganisatorisk parathed og lederskab i danske kommuner
Organisatorisk parathed og lederskab i danske kommuner
 
Recent labour market developments and reforms in OECD countries
Recent labour market developments and reforms in OECD countriesRecent labour market developments and reforms in OECD countries
Recent labour market developments and reforms in OECD countries
 
Konference: Øget beskæftigelse kalder på reformer, der virker
Konference: Øget beskæftigelse kalder på reformer, der virkerKonference: Øget beskæftigelse kalder på reformer, der virker
Konference: Øget beskæftigelse kalder på reformer, der virker
 
Pressemøde: Afkast af uddannelse
Pressemøde: Afkast af uddannelsePressemøde: Afkast af uddannelse
Pressemøde: Afkast af uddannelse
 
Præsentation på Folkemødet: Social arv i kriminalitet
Præsentation på Folkemødet: Social arv i kriminalitetPræsentation på Folkemødet: Social arv i kriminalitet
Præsentation på Folkemødet: Social arv i kriminalitet
 
Præsentation på Folkemøde: Udsatte unges danmarkskort
Præsentation på Folkemøde: Udsatte unges danmarkskortPræsentation på Folkemøde: Udsatte unges danmarkskort
Præsentation på Folkemøde: Udsatte unges danmarkskort
 
Pressemøde om sort arbejde
Pressemøde om sort arbejdePressemøde om sort arbejde
Pressemøde om sort arbejde
 

Beskæftigelseseffekter af iværksætteri

 • 1. Beskæftigelseseffekter af iværksætteri Johan M. Kuhn Nikolaj Malchow-Møller og Anders Sørensen
 • 2. • Jobskabelse og jobtyper:  Udvikle ny metode til at måle jobskabelse fra forskellige jobtyper samt til at håndtere samtidig jobnedlæggelse. • Jobkarakteristika:  Ny viden pga. det anvendte mål for iværksættere  Sammenligninger • Iværksættere mod etablerede virksomheder • Spinoff mod ikke-spinoff iværksættere TO ASPEKTER AF IVÆRKSÆTTERI
 • 4. • I analysen introduceres  Et mål for uddannelsesspecifik jobskabelse og nedlæggelse på virksomhedsniveau  Et mål for ”helt nye jobs” defineret ved jobs skabt udover samtidigt nedlagte ensartede job i sammenlignelige virksomheder. Jobskabelse og jobtyper: BIDRAG
 • 5. • Brutto-jobskabelse:  Alle de job, der åbnes • Netto-jobskabelse:  Alle de job der åbnes fratrukket de job der lukkes Jobskabelse og jobtyper: UDDANNELSESSPECIFIK JOBSKABELSE
 • 6. Jobskabelse og jobtyper: BRUTTO - UDDANNELSESTYPER
 • 7. Jobskabelse og jobtyper: NETTO - UDDANNELSESTYPER
 • 8. • Helt nye virksomheder  Alle nye virksomheder der ikke har eksisteret under et andet navn, med en anden ejer, eller under en anden selskabsform  Må ikke være personligt ejet af personer, som allerede er registrerede virksomhedsejere ved SKAT • Renset for  Gen-start af virksomheder efter lukning  Ændringer i registreringsinformation • Indeholder “private byerhverv” Jobskabelse og jobtyper: LIDT OM DE DANSKE DATA
 • 9. • Femårs periode (2002-2007) som følge af databrud  Databrud 2001: beskæftigelsen falder med ca. 17.500  Databrud 2008: beskæftigelsen falder med 60.000-70.000 • Virksomhedstyper  Iværksættere etableret efter 2002  Etablerede virksomheder eksisterer i 2002. • Job:  Tillader op til 2 job pr. individ pr. år på tællingsdagen I november  En hoved- og en bibeskæftigelse Jobskabelse og jobtyper: YDERLIGERE OM DATA
 • 10. • Udfordring: Hvis virksomhed A skaber jobs mens virksomhed B lukker jobs – er jobs i virksomhed A så nye? • ”Helt nye job”:  Defineres som job skabt udover samtidig nedlagte job på det ”lokale arbejdsmarked” (= branche-region- uddannelses-klynge) • Bagside af medalje: Også “Helt lukkede jobs”  “Helt nye jobs” – “Helt lukkede jobs” = netto- jobskabelse Jobskabelse og jobtyper: “HELT NYE JOBS”
 • 11. Jobskabelse og jobtyper: BRUTTO, NETTO OG ”HELT NYE JOB”
 • 12. Jobskabelse og jobtyper: ”HELT NYE JOB” – UDDANNELSESTYPER
 • 13. • Velkendt resultat:  Iværksættere står for hele netto-jobskabelsen • Modifikationer:  Det er især for lavtuddannede, at iværksættere skaber beskæftigelse.  Etablerede virksomheder bidrager med mere end 40% af (netto) jobskabelsen for højtuddannede  Etablerede virksomheder bidrager med omkring halvdelen af alle ”helt nye job”  … og endda med mere for helt nye job besat af højtuddannede. Jobskabelse og jobtyper: KONKLUSION
 • 15. • Det argumenteres ofte med at iværksættere spiller en vigtig rolle for vækst og fremgang. • Men hovedparten af studier finder, at iværksættere betaler lavere lønninger end andre virksomheder og ansætter personer med lavere (formelle) kvalifikationer. • Det findes også, at iværksættervirksomheder har lavere produktivitet end andre virksomheder. Jobkvalitet: BAGGRUND
 • 16. • Forskel i karakteristika for job i iværksættervirksomheder og etablerede virksomheder? • Er blevet belyst af andre før os, men vi tilvejebringer ny viden på grund af mere præcist mål for iværksættere • Normalt anvendes:  Små versus store virksomheder  Nye virksomheder – inkl. formelt nye – og gamle virksomheder Jobkvalitet: SPØRGSMÅL
 • 17. • Alle nye virksomheder, der ikke har eksisteret under et andet navn, med en anden ejer, eller under en anden selskabsform • Renset for  Gen-start af virksomheder efter lukning  Ændringer i registreringsinformation • Dækker “private byerhverv” Jobkvalitet: HELT NYE VIRKSOMHEDER
 • 18. Jobkvalitet: HELT NYE VIRKSOMHEDER Helt nye virksomheder 79.712 Små virksomheder 165.721 Nye virksomheder, inkl. formelt nye 105.894 Små og helt nye virksomheder 75.215 Nye og helt nye virksomheder 79.712 Alle virksomheder 188.044
 • 19. Jobkvalitet: HELT NYE VIRKSOMHEDER Helt nye virksomheder 79.712 Små virksomheder 165.721 Nye virksomheder, inkl. formelt nye 105.894 Små og helt nye virksomheder 75.215 Nye og helt nye virksomheder 79.712 Alle virksomheder 188.044
 • 20. Jobkvalitet: HELT NYE VIRKSOMHEDER Helt nye virksomheder 79.712 Små virksomheder 165.721 Nye virksomheder, inkl. formelt nye 105.894 Små og helt nye virksomheder 75.215 Nye og helt nye virksomheder 79.712 Alle virksomheder 188.044
 • 21. Jobkvalitet: HELT NYE VIRKSOMHEDER Helt nye virksomheder 79.712 Små virksomheder 165.721 Nye virksomheder, inkl. formelt nye 105.894 Små og helt nye virksomheder 75.215 Nye og helt nye virksomheder 79.712 Alle virksomheder 188.044
 • 22. • Sammenligner af timeløn, uddannelsesintensitet, arbejdsproduktivitet og totalfaktorproduktivitet (TFP) • Der skelnes mellem  Iværksættere og andre virksomheder  Virksomheder på markeder med og uden beskæftigelsesvækst • Desuden tages der hensyn i observerbare og ikke-observerbare forhold for virksomhederne Jobkvalitet: METODE
 • 23. Jobkvalitet: RESULTATER – IVÆRKSÆTTER MOD ETABLERET RÅ SAMMENLIGNINGER
 • 24. Jobkvalitet: RESULTATER – IVÆRKSÆTTER MOD ETABLERET RÅ SAMMENLIGNINGER - KLYNGE
 • 25. Jobkvalitet: RESULTATER – IVÆRKSÆTTER MOD ETABLERET KONTROLLERE FOR FORSKELLE
 • 26. Jobkvalitet: RESULTATER – SPINOFF MOD IKKE-SPINOFF KONTROLLERE FOR FORSKELLE
 • 27. • Belyser jobkvalitet i spinoff iværksættere, ikke-spinoff iværksættere og etablerede virksomheder. • Måler jobkvalitet ved timeløn, uddannelsesintensitet, arbejdsproduktivitet og TFP. • Resultater  Iværksættere har højere TFP (men lavere arbejdsproduktivitet), er mere uddannelsesintensive og tenderer at betale høje lønninger.  Forskellene er mere udtalte i klynger med beskæftigelsesvækst.  Når fremstillingsvirksomheder undersøges, findes mere robuste TFP fordele og højere gennemsnitsløn for iværksættere. Jobkvalitet: KONKLUSION
 • 28. Beskæftigelseseffekter af iværksætteri Johan M. Kuhn Nikolaj Malchow-Møller og Anders Sørensen
 • 31. • Belyste periode 2002-2007 • Recession frem til 2003 og ekspansion herefter  2006 var markant boom-år  2006 og 2007 havde meget lave arbejdsløshedsprocenter. • Er de fundne resultater drevet af de sene højkonjunkturår?  Robusthedsanalyse for 2002-2005: Ændrer ikke på de resultater. DATABRUD
 • 32. KVALIFIKATIONER I JOBSKABELSE VS BESKÆFTIGELSE Andel af job efter uddannelsestyper (Venstre: "Helt nye job"; Højre: Samlede beskæftigelse) 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% Primary schooling Vocational education High school Short further education Medium further education Long further education Incumbents Start-ups 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Primary schooling Vocational education High school Short further education Medium further education Long further education Incumbents Start-ups
 • 33. • Jobskabelse og jobtyper:  Grundet databrud defineres iværksættere som helt nye virksomheder startet i 2002-2005 • Jobkarakteristika:  Iværksættere defineres som helt nye virksomheder startet i 2001-2010  Robusthed: • Helt nye virksomheder startet i 2006-2010 • Ensartede resultater. Dog ikke helt så stor produktivitetsfordel. • Forskellen i resultater tyder på, at det tager tid før helt nye virksomheder indhenter og overgår etablerede med hensyn til produktivitet. IVÆRKSÆTTER-DEFINITIONER
 • 34. • Fokus på 2010. • Virksomhedstyper:  Iværksættere etableret i 2001 eller senere.  Etablerede virksomheder eksisterer i 2000. • Job:  Tillader et job pr. individ i 2010  En hovedbeskæftigelse • Afviger lidt fra forrige studie pga. databegrænsninger. Mange robusthedsanalyser. Jobkvalitet: YDERLIGERE OM DATA