Konference: Øget beskæftigelse kalder på reformer, der virker

Rockwool Fonden
Rockwool FondenRockwool Fonden
ØGET BESKÆFTIGELSE KALDER
PÅ REFORMER, DER VIRKER
Konference
9. februar 2018
UDSATTE UNGE
- POTENTIALE OG
UDFORDRINGER
Jan Rose Skaksen
ANTAL UDSATTE UNGE
• Anvendt mål: 25-29-årige, der ikke har været i
job eller uddannelse to år i træk
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
BESKÆFTIGELSESFREKVENSER FOR
ÅRGANG 2000 AF UDSATTE UNGE
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
ØKONOMISK POTENTIALE
Et ambitiøst scenarie: fremadrettet løftes årligt
5.000 udsatte unges erhvervsfrekvens til
gennemsnittet for befolkningen
Resultat: 15 mia. kr. årligt til offentlige finanser
Et mindre ambitiøst scenarie: fremadrettet løftes
årligt 5.000 udsatte unges erhvervsfrekvens til
gennemsnittet for andre lavt uddannede
Resultat: 12 mia. kr. årligt til offentlige finanser
ANDRE PROBLEMER
Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
Mænd Kvinder
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
Crime Mental health Drugs Early parenthood
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
Crime Mental health Drugs Early parenthood
UDFORDRINGER I FORHOLD TIL
BESKÆFTIGELSE
• Mange udsatte unge kæmper med kriminalitet,
stofmisbrug og psykisk sygdom
• Udviklingen på arbejdsmarkedet kan gøre
beskæftigelse vanskeligere end tidligere
• Færre job til ufaglærte
• Stor konkurrence om job til ufaglærte – bl.a.
fra indvandrere
NEXTWORK – INTERVENTION UDVIKLET AF
ROCKWOOL FONDENS INTERVENTIONSENHED
• Udgangspunkt: Der er evidens for, at virksomhedspraktik er en
effektfulde indsats for at bringe ledige borgere i beskæftigelse.
• Hvad: Faciliteret netværk, hvor udsatte unge og virksomheder støttes i
løbende at gå sammen om at finde relevante og varierede
praktikmuligheder til de unge.
• Hvordan: Lokale virksomheder danner netværk og samarbejder om at
tilbyde praktikforløb. Unge og virksomheder vælger, hvem de gerne vil
arbejde sammen. De unge og virksomheder modtager støtte undervejs i
form af netværksgrupper og løbende individuel kontakt.
• Hvorfor: For at styrke udsatte unges mestringsevner, erfaring og netværk
og afklare dem i deres valg af uddannelse eller job gennem et eller flere
pratikforløb.
•
IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE
- POTENTIALE OG
UDFORDRINGER
Marie Louise Schultz-Nielsen
POTENTIALE
Hvis ikke-vestlige indvandrere i alderen 25-64 år
havde en beskæftigelsesfrekvens som danskere:
72.000 flere beskæftigede – heraf 40.000 kvinder
59.000, hvis førtidspensionister udelades…
8.000, hvis kun ledige (i arbejdsstyrken) indgår…
Klar forbedring af de offentlige finanser, hvis
beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere øges
UDFORDRINGER
1) For få ikke-vestlige kvinder i beskæftigelse
2) Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
3) Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har særlig lav
beskæftigelse
BESKÆFTIGELSESFREKVENS, OPHOLDSTID
OG KØN
UDFORDRINGER
1) For få ikke-vestlige kvinder i beskæftigelse
2) Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
3) Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har særlig lav
beskæftigelse
4) Uddannelse og kvalifikationer i fx dansk matcher ikke
nødvendigvis det, som efterspørges på det danske arbejdsmarked
UDDANNELSE OG OPHOLDSGRUNDLAG –
BLANDT 25-64-ÅRIGE INDVANDRERE
Kilde: Skaksen og Schultz-Nielsen (2017)
ERFARINGER
Dokumenterede beskæftigelseseffekter for indvandrere/flygtninge:
Aktiv arbejdsmarkedspolitik (Heinesen, Husted og Rosholm, 2013)
Løntilskud i den private sektor (Nielsen Arendt og Pozzoli, 2014)
Lave overførsler / Starthjælp (Andersen et al., 2012; Rosholm og Vejlin,
2010)
Netværkseffekter (Damm., 2009 og 2014)
- men typisk med svagere beskæftigelseseffekt for kvinder, ældre
med flere
IGU-erfaringer peger i samme retning.
ARBEJDSKRAFTRESERVE
-ØVRIGE GRUPPER
Jacob Nielsen Arendt
BRUTTOPOTENTIALET BLANDT
DANSKERE OVER 30
• Offentligt forsørgede ekskl. SU og barsel:
Ca. 500.000
danskere over 30 i
2016 (23%)
Ekskl. unge og
indvandrereMarkante
forskydninger
…vil fortsætte
nogen tid
Kilde: Jobindsats.dk.
Dagpenge inkl. midlertidige ydelser
Kontanthjælp inkl. uddannelseshjælp, integrationsydelse
Sygedagpenge inkl. Jobafklaring og ressourceforløb
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Udgangspunktet
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
I alt Danskere 30+
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Dagpenge
Kontanthjælp
Sygedagpenge
Fleksjob
Førtidspension
Efterløn
Hovedspørgsmål:
Hvor dybt i gruppen udenfor arbejdsstyrken
er der potentiale?
BRUTTOPOTENTIALET BLANDT
DANSKERE OVER 30
1) 50% af offentligt forsørgede er det langvarigt
2) Ældre og ufaglærte er markant
overrepræsenteret (DØRS E17)
3) 140.000 uden job og ydelse
Kilde: DØRS E17
BRUTTOPOTENTIALET BLANDT
DANSKERE OVER 30
1) 50% af offentligt forsørgede er det langvarigt
2) Hver 3. ufaglærte er langvarigt forsørget
3) 140.000 uden job og ydelse
BRUTTOPOTENTIALET BLANDT
DANSKERE OVER 30
1) 50% af offentligt forsørget er det langvarigt
2) Hver 3. ufaglærte er langvarigt forsørget
3) 140.000 uden job
og ydelse
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Øvrige udenfor AS
UDFORDRINGER
• Gruppen mindskes. Færre beskæftigede:
• Knap halvdelen af de offentligt forsørgede
har sundhedsproblemer
• Stigning i ikke-job-parate og sygemeldte
1.480.000
1.500.000
1.520.000
1.540.000
1.560.000
1.580.000
1.600.000
1.620.000
1.640.000
1.660.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ordinær beskæftigede
UDFORDRINGER
• Gruppen mindskes. Færre beskæftigede
• Knap halvdelen af de offentligt forsørgede
har sundhedsproblemer
• Stigning i ikke-job-parate og sygemeldte
UDFORDRINGER
• Gruppen mindskes. Færre beskæftigede
• Knap halvdelen af de offentligt forsørgede
har sundhedsproblemer
• Stigning i ikke-job-parate og sygemeldte
UDFORDRINGER
• Antal beskæftigede ikke steget før 2016
• Knap halvdelen af de offentligt forsørgede
har sundhedsproblemer
• Stigning i ikke-job-parate og sygemeldte
115.000
120.000
125.000
130.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ej jobklar+sygemeldte
ERFARINGER IFT. UDSATTE GRUPPER
• Beskæftigelses- og sundhedsindsatser
– Dyre, men sjældent positive effekter!
– Begrænset viden om indsatser for psykisk syge
• Udsatte kontanthjælpsmodtagere
– Ingen effekt af standard værktøjskasse!
• Økonomiske incitamenter
– Udenlandske studier peger i positiv retning
– Få danske studier, blandet evidens
Kilder: Review af Arendt m.fl., Høgelund, Eplov, Nordentoft, Svarer & Rosholm m.fl.
ØGET BESKÆFTIGELSE KALDER
PÅ REFORMER, DER VIRKER
Konference
9. februar 2018
SPØRGSMÅL
HVAD SKAL POLITIKERNE GØRE FOR AT
FÅ FLERE I ARBEJDE?
1 of 27

Recommended

Inklusion paa arbejdsmarkedet lisbeth pedersen by
Inklusion paa arbejdsmarkedet lisbeth pedersenInklusion paa arbejdsmarkedet lisbeth pedersen
Inklusion paa arbejdsmarkedet lisbeth pedersenSFI-slides
2.9K views22 slides
Boglancering af "Hvad vi ved om udsatte unge 2" 7. oktober 2019 by
Boglancering af "Hvad vi ved om udsatte unge 2" 7. oktober 2019Boglancering af "Hvad vi ved om udsatte unge 2" 7. oktober 2019
Boglancering af "Hvad vi ved om udsatte unge 2" 7. oktober 2019Rockwool Fonden
100 views15 slides
Geografisk ulighed by
Geografisk ulighedGeografisk ulighed
Geografisk ulighedoljuh2
422 views5 slides
Lighed, ulighed og social mobilitet - 2. oplæg by
Lighed, ulighed og social mobilitet - 2. oplægLighed, ulighed og social mobilitet - 2. oplæg
Lighed, ulighed og social mobilitet - 2. oplægRockwool Fonden
97 views16 slides
Briefing om effekten af aktivering 4. februar 2020 by
Briefing om effekten af aktivering 4. februar 2020Briefing om effekten af aktivering 4. februar 2020
Briefing om effekten af aktivering 4. februar 2020Rockwool Fonden
67 views25 slides
SFI og de sociale 2020-mål by
SFI og de sociale 2020-målSFI og de sociale 2020-mål
SFI og de sociale 2020-målSFI-slides
960 views6 slides

More Related Content

More from Rockwool Fonden

Briefing om mental sundhed i Danmark november 2020 by
Briefing om mental sundhed i Danmark november 2020Briefing om mental sundhed i Danmark november 2020
Briefing om mental sundhed i Danmark november 2020Rockwool Fonden
122 views33 slides
Briefing: Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien by
Briefing: Velfærdsstat og befolkning i SkandinavienBriefing: Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien
Briefing: Velfærdsstat og befolkning i SkandinavienRockwool Fonden
59 views14 slides
Briefing om forskning i skilsmisser september 2019 by
Briefing om forskning i skilsmisser september 2019Briefing om forskning i skilsmisser september 2019
Briefing om forskning i skilsmisser september 2019Rockwool Fonden
178 views30 slides
Konference: Indvandring og integration – udfordringer og muligheder by
Konference: Indvandring og integration – udfordringer og mulighederKonference: Indvandring og integration – udfordringer og muligheder
Konference: Indvandring og integration – udfordringer og mulighederRockwool Fonden
118 views63 slides
Briefing om effekten af starthjælp by
Briefing om effekten af starthjælpBriefing om effekten af starthjælp
Briefing om effekten af starthjælpRockwool Fonden
72 views31 slides
How to change a system by
How to change a systemHow to change a system
How to change a systemRockwool Fonden
185 views43 slides

More from Rockwool Fonden(20)

Briefing om mental sundhed i Danmark november 2020 by Rockwool Fonden
Briefing om mental sundhed i Danmark november 2020Briefing om mental sundhed i Danmark november 2020
Briefing om mental sundhed i Danmark november 2020
Rockwool Fonden122 views
Briefing: Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien by Rockwool Fonden
Briefing: Velfærdsstat og befolkning i SkandinavienBriefing: Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien
Briefing: Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien
Rockwool Fonden59 views
Briefing om forskning i skilsmisser september 2019 by Rockwool Fonden
Briefing om forskning i skilsmisser september 2019Briefing om forskning i skilsmisser september 2019
Briefing om forskning i skilsmisser september 2019
Rockwool Fonden178 views
Konference: Indvandring og integration – udfordringer og muligheder by Rockwool Fonden
Konference: Indvandring og integration – udfordringer og mulighederKonference: Indvandring og integration – udfordringer og muligheder
Konference: Indvandring og integration – udfordringer og muligheder
Rockwool Fonden118 views
Briefing om effekten af starthjælp by Rockwool Fonden
Briefing om effekten af starthjælpBriefing om effekten af starthjælp
Briefing om effekten af starthjælp
Rockwool Fonden72 views
Play the game change the rules - change the game by Rockwool Fonden
Play the game  change the rules - change the gamePlay the game  change the rules - change the game
Play the game change the rules - change the game
Rockwool Fonden84 views
To find a form that accommodates the mess by Rockwool Fonden
To find a form that accommodates the messTo find a form that accommodates the mess
To find a form that accommodates the mess
Rockwool Fonden60 views
Navigating between systems an example from rockwool fonden interventions by Rockwool Fonden
Navigating between systems  an example from rockwool fonden interventionsNavigating between systems  an example from rockwool fonden interventions
Navigating between systems an example from rockwool fonden interventions
Rockwool Fonden93 views
Organisatorisk parathed og lederskab i danske kommuner by Rockwool Fonden
Organisatorisk parathed og lederskab i danske kommunerOrganisatorisk parathed og lederskab i danske kommuner
Organisatorisk parathed og lederskab i danske kommuner
Rockwool Fonden66 views
Recent labour market developments and reforms in OECD countries by Rockwool Fonden
Recent labour market developments and reforms in OECD countriesRecent labour market developments and reforms in OECD countries
Recent labour market developments and reforms in OECD countries
Rockwool Fonden120 views
Præsentation på Folkemødet: Social arv i kriminalitet by Rockwool Fonden
Præsentation på Folkemødet: Social arv i kriminalitetPræsentation på Folkemødet: Social arv i kriminalitet
Præsentation på Folkemødet: Social arv i kriminalitet
Rockwool Fonden338 views
Præsentation på Folkemøde: Udsatte unges danmarkskort by Rockwool Fonden
Præsentation på Folkemøde: Udsatte unges danmarkskortPræsentation på Folkemøde: Udsatte unges danmarkskort
Præsentation på Folkemøde: Udsatte unges danmarkskort
Rockwool Fonden81 views
Pressemøde: Indvandreres uddannelse by Rockwool Fonden
Pressemøde: Indvandreres uddannelsePressemøde: Indvandreres uddannelse
Pressemøde: Indvandreres uddannelse
Rockwool Fonden63 views
Education and the wage structure by Rockwool Fonden
Education and the wage structureEducation and the wage structure
Education and the wage structure
Rockwool Fonden360 views
Familien og påvirkning fra forældre by Rockwool Fonden
Familien og påvirkning fra forældreFamilien og påvirkning fra forældre
Familien og påvirkning fra forældre
Rockwool Fonden183 views
Social mobilitet i Danmark: viden, udfordringer og løsninger by Rockwool Fonden
Social mobilitet i Danmark: viden, udfordringer og løsningerSocial mobilitet i Danmark: viden, udfordringer og løsninger
Social mobilitet i Danmark: viden, udfordringer og løsninger
Rockwool Fonden514 views

Konference: Øget beskæftigelse kalder på reformer, der virker

 • 1. ØGET BESKÆFTIGELSE KALDER PÅ REFORMER, DER VIRKER Konference 9. februar 2018
 • 2. UDSATTE UNGE - POTENTIALE OG UDFORDRINGER Jan Rose Skaksen
 • 3. ANTAL UDSATTE UNGE • Anvendt mål: 25-29-årige, der ikke har været i job eller uddannelse to år i træk Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
 • 4. BESKÆFTIGELSESFREKVENSER FOR ÅRGANG 2000 AF UDSATTE UNGE Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
 • 5. ØKONOMISK POTENTIALE Et ambitiøst scenarie: fremadrettet løftes årligt 5.000 udsatte unges erhvervsfrekvens til gennemsnittet for befolkningen Resultat: 15 mia. kr. årligt til offentlige finanser Et mindre ambitiøst scenarie: fremadrettet løftes årligt 5.000 udsatte unges erhvervsfrekvens til gennemsnittet for andre lavt uddannede Resultat: 12 mia. kr. årligt til offentlige finanser
 • 6. ANDRE PROBLEMER Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Mænd Kvinder 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 Crime Mental health Drugs Early parenthood 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 Crime Mental health Drugs Early parenthood
 • 7. UDFORDRINGER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE • Mange udsatte unge kæmper med kriminalitet, stofmisbrug og psykisk sygdom • Udviklingen på arbejdsmarkedet kan gøre beskæftigelse vanskeligere end tidligere • Færre job til ufaglærte • Stor konkurrence om job til ufaglærte – bl.a. fra indvandrere
 • 8. NEXTWORK – INTERVENTION UDVIKLET AF ROCKWOOL FONDENS INTERVENTIONSENHED • Udgangspunkt: Der er evidens for, at virksomhedspraktik er en effektfulde indsats for at bringe ledige borgere i beskæftigelse. • Hvad: Faciliteret netværk, hvor udsatte unge og virksomheder støttes i løbende at gå sammen om at finde relevante og varierede praktikmuligheder til de unge. • Hvordan: Lokale virksomheder danner netværk og samarbejder om at tilbyde praktikforløb. Unge og virksomheder vælger, hvem de gerne vil arbejde sammen. De unge og virksomheder modtager støtte undervejs i form af netværksgrupper og løbende individuel kontakt. • Hvorfor: For at styrke udsatte unges mestringsevner, erfaring og netværk og afklare dem i deres valg af uddannelse eller job gennem et eller flere pratikforløb. •
 • 9. IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE - POTENTIALE OG UDFORDRINGER Marie Louise Schultz-Nielsen
 • 10. POTENTIALE Hvis ikke-vestlige indvandrere i alderen 25-64 år havde en beskæftigelsesfrekvens som danskere: 72.000 flere beskæftigede – heraf 40.000 kvinder 59.000, hvis førtidspensionister udelades… 8.000, hvis kun ledige (i arbejdsstyrken) indgår… Klar forbedring af de offentlige finanser, hvis beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere øges
 • 11. UDFORDRINGER 1) For få ikke-vestlige kvinder i beskæftigelse 2) Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 3) Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har særlig lav beskæftigelse
 • 13. UDFORDRINGER 1) For få ikke-vestlige kvinder i beskæftigelse 2) Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 3) Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har særlig lav beskæftigelse 4) Uddannelse og kvalifikationer i fx dansk matcher ikke nødvendigvis det, som efterspørges på det danske arbejdsmarked
 • 14. UDDANNELSE OG OPHOLDSGRUNDLAG – BLANDT 25-64-ÅRIGE INDVANDRERE Kilde: Skaksen og Schultz-Nielsen (2017)
 • 15. ERFARINGER Dokumenterede beskæftigelseseffekter for indvandrere/flygtninge: Aktiv arbejdsmarkedspolitik (Heinesen, Husted og Rosholm, 2013) Løntilskud i den private sektor (Nielsen Arendt og Pozzoli, 2014) Lave overførsler / Starthjælp (Andersen et al., 2012; Rosholm og Vejlin, 2010) Netværkseffekter (Damm., 2009 og 2014) - men typisk med svagere beskæftigelseseffekt for kvinder, ældre med flere IGU-erfaringer peger i samme retning.
 • 17. BRUTTOPOTENTIALET BLANDT DANSKERE OVER 30 • Offentligt forsørgede ekskl. SU og barsel: Ca. 500.000 danskere over 30 i 2016 (23%) Ekskl. unge og indvandrereMarkante forskydninger …vil fortsætte nogen tid Kilde: Jobindsats.dk. Dagpenge inkl. midlertidige ydelser Kontanthjælp inkl. uddannelseshjælp, integrationsydelse Sygedagpenge inkl. Jobafklaring og ressourceforløb 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Udgangspunktet 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I alt Danskere 30+ 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Fleksjob Førtidspension Efterløn Hovedspørgsmål: Hvor dybt i gruppen udenfor arbejdsstyrken er der potentiale?
 • 18. BRUTTOPOTENTIALET BLANDT DANSKERE OVER 30 1) 50% af offentligt forsørgede er det langvarigt 2) Ældre og ufaglærte er markant overrepræsenteret (DØRS E17) 3) 140.000 uden job og ydelse Kilde: DØRS E17
 • 19. BRUTTOPOTENTIALET BLANDT DANSKERE OVER 30 1) 50% af offentligt forsørgede er det langvarigt 2) Hver 3. ufaglærte er langvarigt forsørget 3) 140.000 uden job og ydelse
 • 20. BRUTTOPOTENTIALET BLANDT DANSKERE OVER 30 1) 50% af offentligt forsørget er det langvarigt 2) Hver 3. ufaglærte er langvarigt forsørget 3) 140.000 uden job og ydelse 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 170.000 180.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Øvrige udenfor AS
 • 21. UDFORDRINGER • Gruppen mindskes. Færre beskæftigede: • Knap halvdelen af de offentligt forsørgede har sundhedsproblemer • Stigning i ikke-job-parate og sygemeldte 1.480.000 1.500.000 1.520.000 1.540.000 1.560.000 1.580.000 1.600.000 1.620.000 1.640.000 1.660.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ordinær beskæftigede
 • 22. UDFORDRINGER • Gruppen mindskes. Færre beskæftigede • Knap halvdelen af de offentligt forsørgede har sundhedsproblemer • Stigning i ikke-job-parate og sygemeldte
 • 23. UDFORDRINGER • Gruppen mindskes. Færre beskæftigede • Knap halvdelen af de offentligt forsørgede har sundhedsproblemer • Stigning i ikke-job-parate og sygemeldte
 • 24. UDFORDRINGER • Antal beskæftigede ikke steget før 2016 • Knap halvdelen af de offentligt forsørgede har sundhedsproblemer • Stigning i ikke-job-parate og sygemeldte 115.000 120.000 125.000 130.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ej jobklar+sygemeldte
 • 25. ERFARINGER IFT. UDSATTE GRUPPER • Beskæftigelses- og sundhedsindsatser – Dyre, men sjældent positive effekter! – Begrænset viden om indsatser for psykisk syge • Udsatte kontanthjælpsmodtagere – Ingen effekt af standard værktøjskasse! • Økonomiske incitamenter – Udenlandske studier peger i positiv retning – Få danske studier, blandet evidens Kilder: Review af Arendt m.fl., Høgelund, Eplov, Nordentoft, Svarer & Rosholm m.fl.
 • 26. ØGET BESKÆFTIGELSE KALDER PÅ REFORMER, DER VIRKER Konference 9. februar 2018
 • 27. SPØRGSMÅL HVAD SKAL POLITIKERNE GØRE FOR AT FÅ FLERE I ARBEJDE?