SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
AVOINTEN
TIETOAINEISTOJEN
TUOTTAMINEN – JHS189 JA
SEN EDELLYTTÄMÄ CREATIVE
COMMONS-LISENSSI
5.2.2015
OTK Maria Rehbinder maria.rehbinder@aalto.fi
Tekijänoikeusasiamies
Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu

http://copyright.aalto.fi/
Aalto-yliopisto / Hankepalvelut
PsMTarmoToikkanen tarmo.toikkanen@aalto.fi
Tutkija, Oppimisympäristöjen tutkimusryhmä
http://legroup.aalto.fi
Aalto-yliopisto / Median laitos
Kuva:MikkoSäteri,CCBY
Avointen tietoaineistojen tuottaminen – JHS189 ja sen edellyttämä
Creative Commons-lisenssi, jonka tekijät ovat Maria Rehbinder ja
TarmoToikkanen, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-
JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
SISÄLTÖ
• CC-lisenssit ja avoin data
• Uusi CC 4.0 lisenssiperhe ja
sen käännös
• CC-lisenssit ja tekijänoikeus
• JHS 189:n suositukset: CC
BY 4.0 ja CC0
Kuva:SteveJurvetson,CCBY
JULKISTAVAI AVOINTA?
• Julkinen teoriassa: julkisuusperiaatteen mukaisesti
kaikki tieto, joka ei ole salassapidettävää
• Julkinen tietoaineisto: maksutta saatavilla verkosta
• Avoin tietoaineisto: kuten julkinen, johon liitetty
avoin käyttölupa eli lisenssi
CC-LISENSSIT JA AVOIN DATA
• Koneluettava tieto on dataa.
• Avoin data on avoimesti lisensoitua dataa.
• CC BY 4.0 on muodostumassa standardiksi avoimen
datan lisenssiksi. Monesti on käytössä tätäkin
avoimempi CC0. Käytössä myös muita lisenssejä, kuten
ODBL, mutta uusissa julkaisuissa ja sovelluksissa CC BY
4.0 on yleensä suositeltavin.
4OTäällä!
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut CC lisenssien käännöstyötä
copyright.aalto.fi
Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen
tutkim
usaineistot
Avoim
et
oppimateriaalit
Avoimet
julkaiseminenAvoin
Elinkeinoeläm
ä
creativecommons.fi
Taideyliopistojen
tekijänoikeuspalvelu
BY
Avoim
iaaineistojahyödyntävätyritykset
CREATIVE COMMONS 4.0 -
LISENSSIT
• Maailman ensimmäinen täysin
kansainvälinen lisenssi, joka ei ole
sidottu mihinkään yhteen
oikeusjärjestelmään.
• Julkaistu vuonna 2013.Virallinen
suomennos valmistui 12.11.2014.
• Huomioi myös eurooppalaisen
tietokantasuojan.
• JHS 189 suosittelee CC BY 4.0:aa
julkishallinnon avoimen datan
lisenssiksi.
CC-LISENSSIT JA
TEKIJÄNOIKEUS
• Tekijänoikeuslaissa suojataan tekijänoikeutta, valokuvaajan
oikeutta esittävän taiteilijan oikeutta, tuottajan oikeutta ja
tietokantaoikeutta
• Oikeudet syntyvät tekijöille, esittäville taiteilijoille ja tutkijoille
jotka ovat luonnollisia henkilöitä sekä tuottajille ja tietokantaan
investoivalle organisaatiolle, jotka ovat oikeushenkilöitä
• Creative Commons 4.0 -lisenssiperhe käsittelee kaikkia näitä
oikeuksia
SUOJAN PIIRISSÄ OVAT
• Huomattavaa investointia vaatineet tietokannat ja laajat
luettelot. Suoja rajoittaa “olennaisen osan” kopiointia tai
julkista jatkokäyttöä.
• Kaikki luova ja omaperäinen: Potentiaalisesti jo 11 sanan
katkelma voi olla luova teos.Tästä syystä myös metadata on
lisensoitava (yleensä CC0).
• Lisäksi:Valokuvat, ääni- ja videotallenteet, tv- ja radiosignaalit,
teosten esitykset.
TALOUDELLISET OIKEUDET
• Kappaleen valmistaminen
• Kappaleen valmistamista on
kopioiminen ja tallentaminen
• Yleisön saataville saattaminen
• Kattaa kaikki välittämisen ja lähettämisen
muodot esim. internet-käyttö ja teosten
välittäminen mobiililaitteisiin.
• Creative Commons 4.0 -lisenssit antavat
käyttöluvan kaikkien taloudellisten
oikeuksien käyttöön luvan ehdoilla
Kuva:MaceOjala,CCBY-SA
MORAALISET OIKEUDET
• Isyysoikeus: Oikeus tulla nimetyksi
teoksensa tekijänä tai lähioikeuden
haltijana hyvän tavan mukaisesti.Tämän
oikeuden toteutumisesta CC
lisensseissä huolehtii kaikissa perheen
lisensseissä oleva Nimeä eli Attribution
ehto joka ilmoitetaan lyhyesti sanalla BY
• Respektioikeus: Ei sallittua muuttaa tai
saattaa yleisön saataviin tekijäntaiteellista
arvoa tai ominaislaatua loukkaavalla
tavalla.Tämä oikeus otetaan huomioon
siten, että muuttamisoikeudesta sovitaan
CC lisensseissä siinä laajuudessa kuin laki
sen sallii.
Augustin-Charles Renouard, 1794-1878. PD
CC-LISENSSIT JA SUOMEN
OIKEUSJÄRJESTELMÄ
• Lähtökohtana sopimusvapaus
• Tekijänoikeuslaki ja immateriaalioikeudellinen lainsäädäntö ovat sopimuksenvaraista
lainsäädäntöä,
• laki määrittelee oikeuksien sisällön
• sopimukset määrittelevät missä laajuudessa ja millaisina oikeudet siirtyvät
• CC-lisenssisopimuksen käännöksessä on valittu termit, joilla on jo viralliset
kansainvälisissä sopimuksissa ja EU-direktiiveissä valitut käännökset.
• Copyright-merkintä tulee säilyttää aineistossa, mutta All rights reserved -merkintä
korvataan CC-lisenssillä.
YKSINOIKEUS JA SIITÄ
SOPIMINEN
• Oikeudenhaltijoilla on yksinoikeus määrätä teoksesta
• Jokaisen tekijänoikeuslain mukaisen oikeudenhaltijan lupa on saatava käyttöön
• Käyttöluvan eli lisenssin (license) laajuus ja laatu määräytyvät sopimuksen
sisällön mukaisesti
• Creative Commons -lisensseillä saadaan kaikilta oikeudenhaltijoilta lupa
ehdoilla, joilla käyttäjä ja avaaja sopivat tekijänoikeuslain suojaamien teosten ja
tietokantojen käytöstä ja käytön ehdoista
• http://creativecommons.fi/lisenssit/
LÄHTEET KÄÄNNÖKSELLE
• Käännöksen lähteinä ovat olleet (alla esitetyssä järjestyksessä)
1. Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta 79/86
2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY eli
Tietoyhteiskuntadirektiivi
3. Muut EU-direktiivit kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
96/91/EY eliTietokanta-direktiivi
4. Suomalainen oikeuskirjallisuus
5. Vakiintunut käytäntö
CC BY 4.0

CREATIVE COMMONS NIMEÄ 4.0
• Hyödyntäjän on pakko mainita: lisenssi, linkki
lisenssiin, tekijä, linkki teokseen,
tekijänoikeushuomautus, vastuunrajoituslauseke
• Ei muita rajoituksia hyödyntämiselle.
MIKSI JUURI CC BY?
• NC-ehtoa ei suositella, koska avointa dataa on
nimenomaan tarkoitus voida hyödyntää kaupallisesti.
• ND-ehtoa ei suositella, koska jatkokäytössä dataa pitää
voida jatkojalostaa, yhdistää muihin aineistoihin ja julkaista.
• SA-ehtoa ei suositella, koska se rajoittaa muunnelmien
julkaisutapaa. Etenkin kaupallista hyödyntämistä voi haitata,
jos jalostettu data on pakko julkaista avoimella lisenssillä.
CC0 1.0 PUBLIC DOMAIN -
LAUSUMA
• CC0 sopii tietoaineistojen metadatan julkaisemiseen. Se ei ole lisenssi tai
sopimus vaan yksipuolinen oikeuksista luopuminen (waiver)
• Sopii tietoaineistojen julkaisemiseen esim. silloin kun aineiston avaaja tyytyy
toivomaan, että se mainitaan, mutta ei edellytä tätä. Voi edistää aineiston
jatkokäyttöä jos jatkokäyttö käsittäisi niin suuren määrän oikeudenhaltijoita
että kaikkien nimeäminen olisi erittäin vaikeaa. Monet avoimen datan
julkaisijat käyttävät CC0:aa.
• https://wiki.creativecommons.org/CC0_use_for_data
• https://wiki.creativecommons.org/Data
LISÄTIETOJA
http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189
http://creativecommons.fi
http://creativecommons.org
info@creativecommons.fi
http://www.slideshare.net/tarmot/
tekijanoikeudet-ja-creative-commons-
datan-avaajalle
maria.rehbinder@aalto.fi
http://copyright.aalto.fi/
tarmo.toikkanen@aalto.fi
Kuva:MikkoSäteri,CCBY
Avointen tietoaineistojen tuottaminen – JHS189 ja sen edellyttämä
Creative Commons-lisenssi, jonka tekijät ovat Maria Rehbinder ja
TarmoToikkanen, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-
JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

More Related Content

Similar to Avointen tietoaineistojen tuottaminen - JHS 189 ja sen edellyttämä Creative Commons -lisenssi

AvoinGlam-liike ja avoin kulttuuridata
AvoinGlam-liike ja avoin kulttuuridataAvoinGlam-liike ja avoin kulttuuridata
AvoinGlam-liike ja avoin kulttuuridataTuomas Nolvi
 
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudet
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudetVerkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudet
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudetMatleena Laakso
 
Tekijänoikeudet varhaiskasvatuksessa
Tekijänoikeudet varhaiskasvatuksessaTekijänoikeudet varhaiskasvatuksessa
Tekijänoikeudet varhaiskasvatuksessaHarto Pönkä
 
Lähellä ja langoilla 2.5.23
Lähellä ja langoilla 2.5.23Lähellä ja langoilla 2.5.23
Lähellä ja langoilla 2.5.23Matleena Laakso
 
Opetuksen tekijänoikeudet ja avoimet oppimateriaalit - OSAO
Opetuksen tekijänoikeudet ja avoimet oppimateriaalit - OSAOOpetuksen tekijänoikeudet ja avoimet oppimateriaalit - OSAO
Opetuksen tekijänoikeudet ja avoimet oppimateriaalit - OSAOSanna Brauer
 
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Matleena Laakso
 
Multimedia IV: valmiiden tuotosten käyttäminen ja omien jakaminen tekijänoike...
Multimedia IV: valmiiden tuotosten käyttäminen ja omien jakaminen tekijänoike...Multimedia IV: valmiiden tuotosten käyttäminen ja omien jakaminen tekijänoike...
Multimedia IV: valmiiden tuotosten käyttäminen ja omien jakaminen tekijänoike...Jari Laru
 
Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa
Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessaAvoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa
Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessaeamkhanke
 
Tubettajan tekijänoikeudet
Tubettajan tekijänoikeudetTubettajan tekijänoikeudet
Tubettajan tekijänoikeudetJyrki Kasvi
 
Lähellä ja langoilla 14.11.22
Lähellä ja langoilla 14.11.22Lähellä ja langoilla 14.11.22
Lähellä ja langoilla 14.11.22Matleena Laakso
 
Digityövälineet koulutuksen tukena 13.5.22.pdf
Digityövälineet koulutuksen tukena 13.5.22.pdfDigityövälineet koulutuksen tukena 13.5.22.pdf
Digityövälineet koulutuksen tukena 13.5.22.pdfMatleena Laakso
 
Uusi internet ja uutiset turku 13.10.2006 aalto
Uusi internet ja uutiset turku 13.10.2006 aaltoUusi internet ja uutiset turku 13.10.2006 aalto
Uusi internet ja uutiset turku 13.10.2006 aaltoYle.fi
 
Tekijänoikeudet rautalankaa
Tekijänoikeudet rautalankaaTekijänoikeudet rautalankaa
Tekijänoikeudet rautalankaaAnne Rongas
 
Internet Archive
Internet ArchiveInternet Archive
Internet ArchiveTomi Toivio
 
Creative Commons - Avoimet aineistot
Creative Commons - Avoimet aineistot Creative Commons - Avoimet aineistot
Creative Commons - Avoimet aineistot Sanna Brauer
 
Mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää tekijänoikeuksista?
Mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää tekijänoikeuksista?Mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää tekijänoikeuksista?
Mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää tekijänoikeuksista?Vesa Linja-aho
 
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Matleena Laakso
 

Similar to Avointen tietoaineistojen tuottaminen - JHS 189 ja sen edellyttämä Creative Commons -lisenssi (20)

AvoinGlam-liike ja avoin kulttuuridata
AvoinGlam-liike ja avoin kulttuuridataAvoinGlam-liike ja avoin kulttuuridata
AvoinGlam-liike ja avoin kulttuuridata
 
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudet
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudetVerkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudet
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudet
 
Tekijänoikeudet varhaiskasvatuksessa
Tekijänoikeudet varhaiskasvatuksessaTekijänoikeudet varhaiskasvatuksessa
Tekijänoikeudet varhaiskasvatuksessa
 
Jakamisen kulttuuri
Jakamisen kulttuuriJakamisen kulttuuri
Jakamisen kulttuuri
 
Lähellä ja langoilla 2.5.23
Lähellä ja langoilla 2.5.23Lähellä ja langoilla 2.5.23
Lähellä ja langoilla 2.5.23
 
Opetuksen tekijänoikeudet ja avoimet oppimateriaalit - OSAO
Opetuksen tekijänoikeudet ja avoimet oppimateriaalit - OSAOOpetuksen tekijänoikeudet ja avoimet oppimateriaalit - OSAO
Opetuksen tekijänoikeudet ja avoimet oppimateriaalit - OSAO
 
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
 
Multimedia IV: valmiiden tuotosten käyttäminen ja omien jakaminen tekijänoike...
Multimedia IV: valmiiden tuotosten käyttäminen ja omien jakaminen tekijänoike...Multimedia IV: valmiiden tuotosten käyttäminen ja omien jakaminen tekijänoike...
Multimedia IV: valmiiden tuotosten käyttäminen ja omien jakaminen tekijänoike...
 
Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa
Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessaAvoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa
Avoimen tieteen käytäntöjen hyödyntäminen opetusmateriaalien tuottamisessa
 
Tubettajan tekijänoikeudet
Tubettajan tekijänoikeudetTubettajan tekijänoikeudet
Tubettajan tekijänoikeudet
 
Lähellä ja langoilla 14.11.22
Lähellä ja langoilla 14.11.22Lähellä ja langoilla 14.11.22
Lähellä ja langoilla 14.11.22
 
Digityövälineet koulutuksen tukena 13.5.22.pdf
Digityövälineet koulutuksen tukena 13.5.22.pdfDigityövälineet koulutuksen tukena 13.5.22.pdf
Digityövälineet koulutuksen tukena 13.5.22.pdf
 
Uusi internet ja uutiset turku 13.10.2006 aalto
Uusi internet ja uutiset turku 13.10.2006 aaltoUusi internet ja uutiset turku 13.10.2006 aalto
Uusi internet ja uutiset turku 13.10.2006 aalto
 
Miksi jakaa avoimesti
Miksi jakaa avoimestiMiksi jakaa avoimesti
Miksi jakaa avoimesti
 
Tekijänoikeudet rautalankaa
Tekijänoikeudet rautalankaaTekijänoikeudet rautalankaa
Tekijänoikeudet rautalankaa
 
KairaTVT 18.12.15
KairaTVT 18.12.15KairaTVT 18.12.15
KairaTVT 18.12.15
 
Internet Archive
Internet ArchiveInternet Archive
Internet Archive
 
Creative Commons - Avoimet aineistot
Creative Commons - Avoimet aineistot Creative Commons - Avoimet aineistot
Creative Commons - Avoimet aineistot
 
Mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää tekijänoikeuksista?
Mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää tekijänoikeuksista?Mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää tekijänoikeuksista?
Mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää tekijänoikeuksista?
 
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
 

More from Tarmo Toikkanen

Koodiaapinen-MOOC 2015 toteutuma
Koodiaapinen-MOOC 2015 toteutumaKoodiaapinen-MOOC 2015 toteutuma
Koodiaapinen-MOOC 2015 toteutumaTarmo Toikkanen
 
Tekijänoikeudet ja creative commons datan avaajalle
Tekijänoikeudet ja creative commons datan avaajalleTekijänoikeudet ja creative commons datan avaajalle
Tekijänoikeudet ja creative commons datan avaajalleTarmo Toikkanen
 
Basics of copyright and open content for educators
Basics of copyright and open content for educatorsBasics of copyright and open content for educators
Basics of copyright and open content for educatorsTarmo Toikkanen
 
Mitä jokaisen opettajan tulisi tietää tekijänoikeudesta
Mitä jokaisen opettajan tulisi tietää tekijänoikeudestaMitä jokaisen opettajan tulisi tietää tekijänoikeudesta
Mitä jokaisen opettajan tulisi tietää tekijänoikeudestaTarmo Toikkanen
 
Tekijänoikeudet verkossa
Tekijänoikeudet verkossaTekijänoikeudet verkossa
Tekijänoikeudet verkossaTarmo Toikkanen
 
Kansalaiselle: Verkkoaineiston hyödyntäminen mediatuotannossa
Kansalaiselle: Verkkoaineiston hyödyntäminen mediatuotannossaKansalaiselle: Verkkoaineiston hyödyntäminen mediatuotannossa
Kansalaiselle: Verkkoaineiston hyödyntäminen mediatuotannossaTarmo Toikkanen
 
Peruskouluun: Verkkoaineiston hyödyntäminen mediatuotannossa
Peruskouluun: Verkkoaineiston hyödyntäminen mediatuotannossaPeruskouluun: Verkkoaineiston hyödyntäminen mediatuotannossa
Peruskouluun: Verkkoaineiston hyödyntäminen mediatuotannossaTarmo Toikkanen
 
Johdanto sosiaaliseen mediaan
Johdanto sosiaaliseen mediaanJohdanto sosiaaliseen mediaan
Johdanto sosiaaliseen mediaanTarmo Toikkanen
 
Opettajan tekijänoikeudet, ITK 2011
Opettajan tekijänoikeudet, ITK 2011Opettajan tekijänoikeudet, ITK 2011
Opettajan tekijänoikeudet, ITK 2011Tarmo Toikkanen
 
Avoimet sisällöt ja lisenssit
Avoimet sisällöt ja lisenssitAvoimet sisällöt ja lisenssit
Avoimet sisällöt ja lisenssitTarmo Toikkanen
 
Mitä opettajan tulisi tietää tekijänoikeudesta
Mitä opettajan tulisi tietää tekijänoikeudestaMitä opettajan tulisi tietää tekijänoikeudesta
Mitä opettajan tulisi tietää tekijänoikeudestaTarmo Toikkanen
 
Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO)
Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO)Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO)
Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO)Tarmo Toikkanen
 
Sosiaalinen media yrittäjyyskasvatuksen mahdollistajana
Sosiaalinen media yrittäjyyskasvatuksen mahdollistajanaSosiaalinen media yrittäjyyskasvatuksen mahdollistajana
Sosiaalinen media yrittäjyyskasvatuksen mahdollistajanaTarmo Toikkanen
 
Avoimet sisällöt liiketoiminnassa
Avoimet sisällöt liiketoiminnassaAvoimet sisällöt liiketoiminnassa
Avoimet sisällöt liiketoiminnassaTarmo Toikkanen
 
Tietosuoja ja tekijänoikeus
Tietosuoja ja tekijänoikeusTietosuoja ja tekijänoikeus
Tietosuoja ja tekijänoikeusTarmo Toikkanen
 
Sosiaalinen media oppimisen tukena - mennyttä, tulevaa ja toimivaa
Sosiaalinen media oppimisen tukena - mennyttä, tulevaa ja toimivaaSosiaalinen media oppimisen tukena - mennyttä, tulevaa ja toimivaa
Sosiaalinen media oppimisen tukena - mennyttä, tulevaa ja toimivaaTarmo Toikkanen
 

More from Tarmo Toikkanen (20)

Koodiaapinen-MOOC 2015 toteutuma
Koodiaapinen-MOOC 2015 toteutumaKoodiaapinen-MOOC 2015 toteutuma
Koodiaapinen-MOOC 2015 toteutuma
 
Tekijänoikeudet ja creative commons datan avaajalle
Tekijänoikeudet ja creative commons datan avaajalleTekijänoikeudet ja creative commons datan avaajalle
Tekijänoikeudet ja creative commons datan avaajalle
 
Basics of copyright and open content for educators
Basics of copyright and open content for educatorsBasics of copyright and open content for educators
Basics of copyright and open content for educators
 
Ketterät projektit
Ketterät projektitKetterät projektit
Ketterät projektit
 
Mitä jokaisen opettajan tulisi tietää tekijänoikeudesta
Mitä jokaisen opettajan tulisi tietää tekijänoikeudestaMitä jokaisen opettajan tulisi tietää tekijänoikeudesta
Mitä jokaisen opettajan tulisi tietää tekijänoikeudesta
 
Tekijänoikeudet verkossa
Tekijänoikeudet verkossaTekijänoikeudet verkossa
Tekijänoikeudet verkossa
 
Kansalaiselle: Verkkoaineiston hyödyntäminen mediatuotannossa
Kansalaiselle: Verkkoaineiston hyödyntäminen mediatuotannossaKansalaiselle: Verkkoaineiston hyödyntäminen mediatuotannossa
Kansalaiselle: Verkkoaineiston hyödyntäminen mediatuotannossa
 
Peruskouluun: Verkkoaineiston hyödyntäminen mediatuotannossa
Peruskouluun: Verkkoaineiston hyödyntäminen mediatuotannossaPeruskouluun: Verkkoaineiston hyödyntäminen mediatuotannossa
Peruskouluun: Verkkoaineiston hyödyntäminen mediatuotannossa
 
Johdanto sosiaaliseen mediaan
Johdanto sosiaaliseen mediaanJohdanto sosiaaliseen mediaan
Johdanto sosiaaliseen mediaan
 
Opettajan tekijänoikeudet, ITK 2011
Opettajan tekijänoikeudet, ITK 2011Opettajan tekijänoikeudet, ITK 2011
Opettajan tekijänoikeudet, ITK 2011
 
Avoimet sisällöt ja lisenssit
Avoimet sisällöt ja lisenssitAvoimet sisällöt ja lisenssit
Avoimet sisällöt ja lisenssit
 
Mitä opettajan tulisi tietää tekijänoikeudesta
Mitä opettajan tulisi tietää tekijänoikeudestaMitä opettajan tulisi tietää tekijänoikeudesta
Mitä opettajan tulisi tietää tekijänoikeudesta
 
Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO)
Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO)Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO)
Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO)
 
Sosiaalinen media yrittäjyyskasvatuksen mahdollistajana
Sosiaalinen media yrittäjyyskasvatuksen mahdollistajanaSosiaalinen media yrittäjyyskasvatuksen mahdollistajana
Sosiaalinen media yrittäjyyskasvatuksen mahdollistajana
 
Avoimet lisenssit
Avoimet lisenssitAvoimet lisenssit
Avoimet lisenssit
 
Avoimet sisällöt liiketoiminnassa
Avoimet sisällöt liiketoiminnassaAvoimet sisällöt liiketoiminnassa
Avoimet sisällöt liiketoiminnassa
 
Education in Finland
Education in FinlandEducation in Finland
Education in Finland
 
SoMe eilen ja huomenna
SoMe eilen ja huomennaSoMe eilen ja huomenna
SoMe eilen ja huomenna
 
Tietosuoja ja tekijänoikeus
Tietosuoja ja tekijänoikeusTietosuoja ja tekijänoikeus
Tietosuoja ja tekijänoikeus
 
Sosiaalinen media oppimisen tukena - mennyttä, tulevaa ja toimivaa
Sosiaalinen media oppimisen tukena - mennyttä, tulevaa ja toimivaaSosiaalinen media oppimisen tukena - mennyttä, tulevaa ja toimivaa
Sosiaalinen media oppimisen tukena - mennyttä, tulevaa ja toimivaa
 

Avointen tietoaineistojen tuottaminen - JHS 189 ja sen edellyttämä Creative Commons -lisenssi

 • 1. AVOINTEN TIETOAINEISTOJEN TUOTTAMINEN – JHS189 JA SEN EDELLYTTÄMÄ CREATIVE COMMONS-LISENSSI 5.2.2015 OTK Maria Rehbinder maria.rehbinder@aalto.fi Tekijänoikeusasiamies Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu
 http://copyright.aalto.fi/ Aalto-yliopisto / Hankepalvelut PsMTarmoToikkanen tarmo.toikkanen@aalto.fi Tutkija, Oppimisympäristöjen tutkimusryhmä http://legroup.aalto.fi Aalto-yliopisto / Median laitos Kuva:MikkoSäteri,CCBY Avointen tietoaineistojen tuottaminen – JHS189 ja sen edellyttämä Creative Commons-lisenssi, jonka tekijät ovat Maria Rehbinder ja TarmoToikkanen, on lisensoitu Creative Commons Nimeä- JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
 • 2. SISÄLTÖ • CC-lisenssit ja avoin data • Uusi CC 4.0 lisenssiperhe ja sen käännös • CC-lisenssit ja tekijänoikeus • JHS 189:n suositukset: CC BY 4.0 ja CC0 Kuva:SteveJurvetson,CCBY
 • 3. JULKISTAVAI AVOINTA? • Julkinen teoriassa: julkisuusperiaatteen mukaisesti kaikki tieto, joka ei ole salassapidettävää • Julkinen tietoaineisto: maksutta saatavilla verkosta • Avoin tietoaineisto: kuten julkinen, johon liitetty avoin käyttölupa eli lisenssi
 • 4. CC-LISENSSIT JA AVOIN DATA • Koneluettava tieto on dataa. • Avoin data on avoimesti lisensoitua dataa. • CC BY 4.0 on muodostumassa standardiksi avoimen datan lisenssiksi. Monesti on käytössä tätäkin avoimempi CC0. Käytössä myös muita lisenssejä, kuten ODBL, mutta uusissa julkaisuissa ja sovelluksissa CC BY 4.0 on yleensä suositeltavin.
 • 5. 4OTäällä! Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut CC lisenssien käännöstyötä copyright.aalto.fi Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen tutkim usaineistot Avoim et oppimateriaalit Avoimet julkaiseminenAvoin Elinkeinoeläm ä creativecommons.fi Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu BY Avoim iaaineistojahyödyntävätyritykset CREATIVE COMMONS 4.0 - LISENSSIT • Maailman ensimmäinen täysin kansainvälinen lisenssi, joka ei ole sidottu mihinkään yhteen oikeusjärjestelmään. • Julkaistu vuonna 2013.Virallinen suomennos valmistui 12.11.2014. • Huomioi myös eurooppalaisen tietokantasuojan. • JHS 189 suosittelee CC BY 4.0:aa julkishallinnon avoimen datan lisenssiksi.
 • 6. CC-LISENSSIT JA TEKIJÄNOIKEUS • Tekijänoikeuslaissa suojataan tekijänoikeutta, valokuvaajan oikeutta esittävän taiteilijan oikeutta, tuottajan oikeutta ja tietokantaoikeutta • Oikeudet syntyvät tekijöille, esittäville taiteilijoille ja tutkijoille jotka ovat luonnollisia henkilöitä sekä tuottajille ja tietokantaan investoivalle organisaatiolle, jotka ovat oikeushenkilöitä • Creative Commons 4.0 -lisenssiperhe käsittelee kaikkia näitä oikeuksia
 • 7. SUOJAN PIIRISSÄ OVAT • Huomattavaa investointia vaatineet tietokannat ja laajat luettelot. Suoja rajoittaa “olennaisen osan” kopiointia tai julkista jatkokäyttöä. • Kaikki luova ja omaperäinen: Potentiaalisesti jo 11 sanan katkelma voi olla luova teos.Tästä syystä myös metadata on lisensoitava (yleensä CC0). • Lisäksi:Valokuvat, ääni- ja videotallenteet, tv- ja radiosignaalit, teosten esitykset.
 • 8. TALOUDELLISET OIKEUDET • Kappaleen valmistaminen • Kappaleen valmistamista on kopioiminen ja tallentaminen • Yleisön saataville saattaminen • Kattaa kaikki välittämisen ja lähettämisen muodot esim. internet-käyttö ja teosten välittäminen mobiililaitteisiin. • Creative Commons 4.0 -lisenssit antavat käyttöluvan kaikkien taloudellisten oikeuksien käyttöön luvan ehdoilla Kuva:MaceOjala,CCBY-SA
 • 9. MORAALISET OIKEUDET • Isyysoikeus: Oikeus tulla nimetyksi teoksensa tekijänä tai lähioikeuden haltijana hyvän tavan mukaisesti.Tämän oikeuden toteutumisesta CC lisensseissä huolehtii kaikissa perheen lisensseissä oleva Nimeä eli Attribution ehto joka ilmoitetaan lyhyesti sanalla BY • Respektioikeus: Ei sallittua muuttaa tai saattaa yleisön saataviin tekijäntaiteellista arvoa tai ominaislaatua loukkaavalla tavalla.Tämä oikeus otetaan huomioon siten, että muuttamisoikeudesta sovitaan CC lisensseissä siinä laajuudessa kuin laki sen sallii. Augustin-Charles Renouard, 1794-1878. PD
 • 10. CC-LISENSSIT JA SUOMEN OIKEUSJÄRJESTELMÄ • Lähtökohtana sopimusvapaus • Tekijänoikeuslaki ja immateriaalioikeudellinen lainsäädäntö ovat sopimuksenvaraista lainsäädäntöä, • laki määrittelee oikeuksien sisällön • sopimukset määrittelevät missä laajuudessa ja millaisina oikeudet siirtyvät • CC-lisenssisopimuksen käännöksessä on valittu termit, joilla on jo viralliset kansainvälisissä sopimuksissa ja EU-direktiiveissä valitut käännökset. • Copyright-merkintä tulee säilyttää aineistossa, mutta All rights reserved -merkintä korvataan CC-lisenssillä.
 • 11. YKSINOIKEUS JA SIITÄ SOPIMINEN • Oikeudenhaltijoilla on yksinoikeus määrätä teoksesta • Jokaisen tekijänoikeuslain mukaisen oikeudenhaltijan lupa on saatava käyttöön • Käyttöluvan eli lisenssin (license) laajuus ja laatu määräytyvät sopimuksen sisällön mukaisesti • Creative Commons -lisensseillä saadaan kaikilta oikeudenhaltijoilta lupa ehdoilla, joilla käyttäjä ja avaaja sopivat tekijänoikeuslain suojaamien teosten ja tietokantojen käytöstä ja käytön ehdoista • http://creativecommons.fi/lisenssit/
 • 12. LÄHTEET KÄÄNNÖKSELLE • Käännöksen lähteinä ovat olleet (alla esitetyssä järjestyksessä) 1. Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta 79/86 2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY eli Tietoyhteiskuntadirektiivi 3. Muut EU-direktiivit kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/91/EY eliTietokanta-direktiivi 4. Suomalainen oikeuskirjallisuus 5. Vakiintunut käytäntö
 • 13. CC BY 4.0
 CREATIVE COMMONS NIMEÄ 4.0 • Hyödyntäjän on pakko mainita: lisenssi, linkki lisenssiin, tekijä, linkki teokseen, tekijänoikeushuomautus, vastuunrajoituslauseke • Ei muita rajoituksia hyödyntämiselle.
 • 14.
 • 15. MIKSI JUURI CC BY? • NC-ehtoa ei suositella, koska avointa dataa on nimenomaan tarkoitus voida hyödyntää kaupallisesti. • ND-ehtoa ei suositella, koska jatkokäytössä dataa pitää voida jatkojalostaa, yhdistää muihin aineistoihin ja julkaista. • SA-ehtoa ei suositella, koska se rajoittaa muunnelmien julkaisutapaa. Etenkin kaupallista hyödyntämistä voi haitata, jos jalostettu data on pakko julkaista avoimella lisenssillä.
 • 16. CC0 1.0 PUBLIC DOMAIN - LAUSUMA • CC0 sopii tietoaineistojen metadatan julkaisemiseen. Se ei ole lisenssi tai sopimus vaan yksipuolinen oikeuksista luopuminen (waiver) • Sopii tietoaineistojen julkaisemiseen esim. silloin kun aineiston avaaja tyytyy toivomaan, että se mainitaan, mutta ei edellytä tätä. Voi edistää aineiston jatkokäyttöä jos jatkokäyttö käsittäisi niin suuren määrän oikeudenhaltijoita että kaikkien nimeäminen olisi erittäin vaikeaa. Monet avoimen datan julkaisijat käyttävät CC0:aa. • https://wiki.creativecommons.org/CC0_use_for_data • https://wiki.creativecommons.org/Data