SlideShare a Scribd company logo
EVA/Minerva Jerusalem
‫הכנס השנתי העשירי‬
A2 reuven pinsky_progresstamar_program
‫מטרות-העל של התכנית‬
‫• שימור והצלה‬

‫• הנחלת המורשת‬

‫הארכיון המנדטורי‬

‫אמץ אתר‬

‫בית הכנסת העתיק בציפורי‬
‫סטאטוס תקציבי‬

‫תקציב תכנית מורשת‬

‫000,000,993‬

‫פרוייקטים מאושרים‬

‫000,054,153‬

‫מתוכם התחייבויות לביצוע‬

‫000,060,792‬

‫בית העצמאות לאחר השיפוץ‬
‫אלטלנה, חוף תל אביב 8491‬
‫ארכיון יד טבנקין‬
‫רשת ארכיוני ישראל‬

‫רקע: תעודת ההסכמה של טרומפלדור כרופא שיניים, קווקז 2091‬
‫מימין: משפחת טרומפלדור‬
‫משמאל: קדיש ליום הכיפורים, ארכיון שיטים 3791‬
‫ארכיון יד טבנקין‬
‫רשת ארכיוני ישראל‬
‫ארכיון חולדה נקלט‬
‫החלה סריקת התצלומים, המסמכים והמרת קבצי האודיו.‬

‫כרזת בחירות של אחדות העבודה פועלי ציון‬

‫שיירה של 'הבריחה' לפני יציאה לדרך‬
‫הנגשת אוספי המוזיאונים‬

‫משמאל לימין בכיוון השעון: טלאי – קיבוץ לוחמי הגיטאות,‬
‫מסיכות – מוזיאון ישראל, פסנתר – דגלאס גורדון מוזיאון‬
‫ארץ ישראל, ציור – מרסל ינקו‬
‫הנגשת אוספי המוזיאונים‬
‫הנגשת אוספי המוזיאונים‬
‫הנגשת אוספי המוזיאונים‬
‫הנגשת אוספי המוזיאונים‬
‫הנגשת אוספי המוזיאונים‬
‫הנגשת אוספי המוזיאונים‬
‫הארכיון המרכזי לאומנות יהודית‬
‫בשיתוף האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת ‪HARVARD‬‬
‫000,081 תמונות, שרטוטים ומסמכים‬

‫הדלקת נרות, פולין מאה 91‬

‫בית כנסת באוזבקיסטאן 2881‬

‫גביע קידוש, איטליה 1681-6141‬
‫ארכיון המדינה‬
‫נסרק אוסף התמונות ההיסטורי‬
‫סריקת אוספי התיעוד של משרדי הממשלה השונים‬

‫אפיון ופיתוח אתר להנגשת האוספים והתצלומים‬

‫ראש הממשלה דוד בן-גוריון עם נשיא הבונדסטאג המערב-גרמני,‬
‫שנות ה-06‬
A2 reuven pinsky_progresstamar_program
A2 reuven pinsky_progresstamar_program
A2 reuven pinsky_progresstamar_program
‫בולים – שנת המורשת הלאומית‬

‫השקה – פברואר 4102‬
‫הנגשה בתוכנות ניווט ומיפוי‬
‫‪Google-street view‬‬

‫‪WAZE‬‬
‫אירועי שחזור‬
‫מיזמים לקראת ביצוע‬
‫המורשת הבלתי מוחשית‬
A2 reuven pinsky_progresstamar_program
‫הזמנה לפיוט‬
‫"על הגובה" – הנגשת המורשת הלאומית לילדים ברשת‬
‫הנגשת מפעל המילון ההיסטורי‬
‫ללשון העברית‬
‫הנגשת אוספי הוידאו של‬
‫לשכת העיתונות הממשלתית‬
‫דיגיטציה, אירכוב והנגשה של מאגר הוידיאו השלם‬
‫לציבור הרחב, ללא תשלום.‬
‫שימור מורשת התרבות החזותית -‬
‫תכנון‬
‫•אדריכלות‬
‫•עיצוב‬
‫•אמנות‬
‫•מחול‬
‫•אמנויות הבמה‬
‫•האקדמיה לעיצוב‬
‫בצלאל‬
‫•מכון שנקר‬

‫עלות המיזם:‬
‫מימון התכנית:‬
‫מימון עצמי:‬

‫005 אלש"ח‬
‫005 אלש"ח‬
‫לא מותנה‬
‫פורטל קרבות מלחמת העצמאות‬
‫הפורטל יאופיין על בסיס אתרי הקרבות של מלחמת‬
‫יום העצמאות שיוצגו על גבי מפה דיגיטאלית אשר‬
‫תתאר את סיפורה של הקמת המדינה מנקודת המבט‬
‫של מערכת הביטחון והעימות בזירות הקרב‬

‫ברקע: חברי ההגנה בעפולה בעמדות מול ג'נין בתחילת המלחמה‬
‫משמאל: הנפת דגל הדיו והקרב על באר שבע‬
‫מיזמים‬
‫אושרו עד כה‬

‫תקציב מורשת‬

‫מימון משלים‬

‫054,153‬

‫783,473‬

‫וועדת היגוי 9‬

‫177,21‬

‫175,8‬

‫סה"כ עד כה‬

‫022,463‬

‫859,283‬

‫שחזור בית הילדים, גשר הישנה‬
‫השקעה כוללת מיזמים מאושרים‬
‫000,871,747 ש"ח‬
‫משרד‬
‫ראש הממשלה‬

‫"נסו לא להיות אנשים של הצלחה, נסו להיות‬
‫אנשים של ערך" (אלברט איינשטיין)‬

More Related Content

More from evaminerva

G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminologyG10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
evaminerva
 
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminologyG10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
evaminerva
 
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishcultureG8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
evaminerva
 
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishcultureG8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
evaminerva
 
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariantsG7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
evaminerva
 
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariantsG7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
evaminerva
 
G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016
G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016
G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016
evaminerva
 
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrollsG5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
evaminerva
 
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrollsG5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
evaminerva
 
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritageG3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
evaminerva
 
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritageG3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
evaminerva
 
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestineG2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
evaminerva
 
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestineG2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
evaminerva
 
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
evaminerva
 
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
evaminerva
 
F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016
F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016
F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016
evaminerva
 
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatioF1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
evaminerva
 
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatioF1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
evaminerva
 
E6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platformE6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platform
evaminerva
 
E6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platformE6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platform
evaminerva
 

More from evaminerva (20)

G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminologyG10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
 
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminologyG10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
G10 ronit gadish_alexandervainer_hebrewterminology
 
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishcultureG8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
 
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishcultureG8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
G8 seroussi sprinzak_mappingjewishculture
 
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariantsG7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
 
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariantsG7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
G7 menahem katz_hillelgershuni_textualvariants
 
G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016
G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016
G6 jonathan bendovsqe_minerva 2016
 
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrollsG5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
 
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrollsG5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
G5 orit rosengarten_leonlevy_dl_deadseascrolls
 
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritageG3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
 
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritageG3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
G3 stoeck and_hayim_lapin_nextgenerationculturalheritage
 
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestineG2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
 
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestineG2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
G2 michale satlow_inscriptionsisraelpalestine
 
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
 
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
F3 sigal arieerez_reconnectingpast_evaminerva2016
 
F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016
F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016
F2 kepa rodriguez_ehri_integration_retrieva_minerva_2016
 
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatioF1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
 
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatioF1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
F1 haim gertner_ehri_and_yadvasheminternationalcooperatio
 
E6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platformE6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platform
 
E6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platformE6 natasa sofou_with_platform
E6 natasa sofou_with_platform
 

A2 reuven pinsky_progresstamar_program