SlideShare a Scribd company logo
Eines i habilitats per a la detecció i
intervenció del consum amb joves a la
consulta
Lidia Segura i Carla Bruguera
Subdirecció General d’Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques
Què podem fer des de la consulta de
pediatria i d’adults en l’abordatge amb
joves?
Quines barreres us trobeu quan abordeu
l’alcohol amb joves a la consulta?
Barreres
Baixa fidelitat intervenció
Barreres de la prevenció i abordatge del consum d’alcohol:
• Falta complicitat amb els infants
• Diferència d’edat
• Incomoditat
• Càrregues de treball / temps
• Falta d'importància de la prevenció
• Considerar no part del rol (tant medicina com infermeria)
• Prioritat altres aspectes
• Excés missatges preventius
• Falta de formació
Adaptat del programa a Astúries
Intervenció: què fer?
• Eina NIAAA
• UBA pediàtrica: Protocol
nen sa (12-14)
• A partir dels 12 anys
• UBA adults: Oportunista
infermeria (15-17)
• Registre ECAP
Pas 1: El cribratge
9 a 11 anys 12 a 13 anys 14 a 17 anys
Tens amics o
amigues que hagin
begut cervesa, vi o
altres begudes
alcohòliques durant
el darrer any? Si/No
Tens amics o
amigues que hagin
begut cervesa, vi o
altres begudes
alcohòliques durant
el darrer any? Si/No
En el darrer any
quants dies has
begut més d’uns
glops de cervesa, vi
o d’alguna beguda
que contingui
alcohol? Número de
dies
I tu, has begut mai
més d’uns glops
d’alguna beguda que
tingui alcohol? Si/No
I tu, en el darrer any
quants dies has
begut més d’uns
glops d’alguna
beguda que
contingui alcohol?
Número de dies
• A partir dels dies de consum del darrer any i l’edat = 3 nivells de risc
12 a 14
anys
15 a 17
anys
Ris moderat o alt
Explorar risc
8
No beu
Quines intervencions?
Risc baix Risc moderat o alt
Reforç conducta Intervenció breu Intervenció breu
Entrevista motivacional
Interconsulta/derivació CSMIJ
A més...validació eina cribratge
• Eina NIAAA encara no validada
al nostre context
• Un dels objectius del projecte
serà validar l’eina.
• AUDIT C eina validada en
població jove i adulta
• Cribrar amb les dues eines
Com fer-ho?
Emprar els principis bàsics de la entrevista motivacional:
• Expressar empatia
• Crear la discrepància
• Evitar la discussió
• Gir a la resistència
• Fomentar la autoeficàcia
Igual que amb les persones adult, l’element clau per poder treballar amb les persones
joves serà:
• Crear un vincle i un clima de confiança en la consulta on la persona jove pugui
preguntar, explorar o plantejar-se coses que li preocupin en relació al consum d’alcohol
i altres temes relacionats.
I això s’aconsegueix mitjançant dos estratègies clau:
• Fer preguntes obertes, orientades a allò que ens diu, adreçades a provocar que la
persona trobi les seves pròpies raons i solucions i reforçar la seva autoeficàcia.
• Fer un d’escolta empàtica, transmetent a la persona interès pel que diu i que la seva
opinió es respectada. No jutjant-la encara que no estiguem d’acord o ens agradin
algunes de les seves conductes
Com fer-ho?
Intervenció: Si no consumeixen
Pautes
•No consum: Felicitar i reforç conducta saludable: Reforçar
l’abstinència i retardar l’edat d’inici
•No consum dels amics/es: Felicitar la conducta del seu grup d’amics/es
Parlar dels beneficis de no consumir
Cribratge a la propera visita
•Consum dels amics/es: Explorar com veu el noi/a el consum dels amics/es
Preguntar si té ganes de beure o no té pensat fer
cap consum
Cribratge a la propera visita
Habilitats per resistir a la pressió del grup
13
Consells
pràctics per a
resistir la
invitació a
beure alcohol
Intervenció: Si fan consum de baix risc
Fer consell breu per prevenir consum i reforçar manteniment de la conducta actual:
-Enfortir els factors de protecció personals i prevenir els factors de risc per retardar la
progressió a consums de risc.
-Evitar la progressió d’un consum ocasional, de baix risc, a un consum moderat o de alt
risc.
-Afavorir les competències personals segons el gènere
Intervenció: Si fan consum de baix risc (1)
Què fer? Com fer-ho?
Demanar permís per parlar del tema de
l’alcohol i/o resultats de l’enquesta feta
“Vols saber el resultat de l’enquesta que t’he fet
sobre alcohol?”
Avaluar si és conscient dels problemes
de fer consum d’alcohol i dels riscos
Parlar sobre què en sap de l’alcohol i si
coneix els riscos. Preguntar si té dubtes,
pors o preocupacions
Veure si coneix els riscos del consum d’alcohol.
Parlar-ne del coma etílic, conducció, efecte en els
estudis...
“Em sabries dir 3 riscos del consum d’alcohol?”
“Vols saber/ et preocupa alguna cosa del consum
d’alcohol?”
Què fer? Com fer-ho?
Oferir consell demanant permís de
forma personalitzada en funció dels
coneixements
Fer-ho a petites dosis, amb frases curtes
i adaptant el llenguatge al nivell de la
persona i de la seva edat.
! No imposar la informació ni el consell
“Vols que et digui com ho veig jo?”
“Destacar els aspectes positius del noi/a, les
decisions o actituds positives i/o saludables que
ens hagi manifestat”
“Et recomano que no beguis, el teu cervell està
en desenvolupament, i l’alcohol o altres drogues
el poden afectar”
Cribratge a la propera visita Preguntar a la següent visita pel consum
Si segueix sense beure: Reforçar la conducta
actual, les seves decisions de no beure i/o reduir
el consum i donar valor a la creació d’una
identitat pròpia
Intervenció: Si fan consum de baix risc (2)
Penseu en un cas ....
Una persona fa de jove i l’altra de professional....
Practicant
Intervenció: casos amb consum de risc moderat o
elevat
Promoure la intervenció breu en l’adolescent per tal de:
• Disminuir els factors de risc detectats que puguin haver provocat l’inici del
consum de drogues i que podrien provocar un consum més problemàtic
• Potenciar els factors de protecció personals, familiars i socials del jove
• Fomentar que faci un anàlisi del consum, tant del motiu que l’ha ocasionat, com
del significat que li atorga, com dels riscos que s’hi associen.
• Informar sobre els recursos on poder trobar informació fiable, informació sobre
alcohol i altres drogues i els seus riscos i promoure intervenció preventiva i
educativa posterior a un episodi d’intoxicació aguda, afavorint espai de reflexió.
Intervenció: Pautes risc moderat o elevat (1)
Què fer? Com fer-ho?
Demanar permís
Parlar dels beneficis de consumir
i de les repercussions i els riscos que pot tenir
el consum de la substànciao substàncies
(cànnabis, alcohol) en la seva salut i
desenvolupament, i en el seu rendiment
acadèmic
Preguntar si li afecta a la seva salut,
si afecta al rendiment acadèmic
Si ha tingut problemes de relació a
casa per aquest tema, amb els
pares, germans/es...
Què fer? Com fer-ho?
Avaluar si és conscient dels problemes de
fer consum d’alcohol i dels riscos
Explorar dissonàncies i ajudar a buscar la
motivació intrínseca, és a dir, la capacitat per
canviar o per escollir la té cada persona. Els
professionals podem facilitar el canvi
“Alguna vegada t’ha passat que
busquessis (bevent) una cosa i en
trobessis una altra?”
“Alguna vegada has pujat a un cotxe
i el conductor ha begut?” Com t’has
sentit?
“Has fet alguna cosa?”
Intervenció: Pautes risc moderat o elevat (2)
Què fer? Com fer-ho?
Oferir consell demanant permís de forma
personalitzada en funció de la edat, gènere i
del coneixement que tingui
Fer-ho a petites dosis, amb frases curtes i
adaptant el llenguatge al nivell de la persona.
“Puc explicar-te com ho veig?”
“Em permets dir-te què penso del
que m’has explicat?”
“Explicar conseqüències del consum
d’alcohol sense culpar, parlant en
tercera persona
Intervenció: Pautes risc moderat o elevat (3)
Què fer? Com fer-ho?
Negociar estratègia de canvi
Fomentar habilitats per afrontar pressió
del grup, valorar la individualitat,
l’amistat, dir “No” si és necessari. La
decisió de consumir o no, és personal.
Esbrinar perquè beu (imatge, pressió del
grup, sentir-se més adult, desinhibir-se...)
per buscar alternatives a allò que el jove
troba amb el consum de d’alcohol
Potenciar habilitats per prendre decisions
Valorar estratègies per fer front a la pressió
de grup: parlar amb el noi/a en quins
moments pot no beure i com fer-ho
“Algun cop has sentit que era difícil no beure
alcohol quan ho feien les teves amistats?
T’ha costat dir que no? Com ho has fet?”
Preguntar: “Per què beus?”
“Què és el que t’agrada de beure?”
“Hi ha alguna cosa que no t’agradi?"
Intervenció: Pautes risc moderat o elevat (4)
Què fer? Com fer-ho?
Seguiment
Reforçar que la decisió de consumir o no, ha
de ser personal no grupal
Analitzar els fets ocorreguts i reflexionar al dia
següent d’haver begut: La responsabilització
dels fets
Entendre que les conseqüències han estat el
resultat de la seva conducta. Reflexionar
sobre l’impacte de la conducta
No culpar, si potenciar la
responsabilitat i la implicació.
Ressaltar i reflexionar sobre els
efectes del seu consum en l’entorn:
família, germans menors...
Intervenció: Pautes risc moderat o elevat (5)
Penseu en un cas ....
Una persona fa de jove i l’altra de professional....
Practicant
Derivació i seguiment
• AP -> CSMIJ - fer interconsulta per valorar primer. Criteris:
o Trastorn per consum d’alcohol (criteris CIM10)
o Trastorn psiquiàtric coexistent. Joves amb patologia psiquiàtrica o importants
factors de risc personals (impulsivitat, inestabilitat emocional, problemes de
conducta...)
o Si el jove fa demanda d’ajuda.
• UBA pediàtrica -> Uba adults – jove amb risc moderat o alt detectat en darrera
revisió pediàtrica
Registre
• Registre del
nivell de risc a
través de pla
de cures o
programa de
salut

More Related Content

Similar to 3. Atenció primària.pdf

DE LA IL·LUISIÓ PER PREVENIR A LA NECESSITAT D'ACOMPANYAR VIDES QUE VAN CANVIANT
DE LA IL·LUISIÓ PER PREVENIR A LA NECESSITAT D'ACOMPANYAR VIDES QUE VAN CANVIANTDE LA IL·LUISIÓ PER PREVENIR A LA NECESSITAT D'ACOMPANYAR VIDES QUE VAN CANVIANT
DE LA IL·LUISIÓ PER PREVENIR A LA NECESSITAT D'ACOMPANYAR VIDES QUE VAN CANVIANT
administracion
 
2.Urgencies.pdf
2.Urgencies.pdf2.Urgencies.pdf
2.Urgencies.pdf
PonenciesASPCAT
 
Mesures educatives alternatives per a menors sancionats per consum de drogues...
Mesures educatives alternatives per a menors sancionats per consum de drogues...Mesures educatives alternatives per a menors sancionats per consum de drogues...
Mesures educatives alternatives per a menors sancionats per consum de drogues...
SobreDrogues.net _ Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Granollers
 
Les drogues(power point)
Les drogues(power point)Les drogues(power point)
Les drogues(power point)
areiaesti
 
Usos adolescents de drogues: idees per a la seva prevenció
Usos adolescents de drogues: idees per a la seva prevencióUsos adolescents de drogues: idees per a la seva prevenció
Usos adolescents de drogues: idees per a la seva prevenció
Jordi Bernabeu Farrús
 
Guia butxaca pediatria.pdf
Guia butxaca pediatria.pdfGuia butxaca pediatria.pdf
Guia butxaca pediatria.pdf
PonenciesASPCAT
 
Perfil professional del logopeda presentació
Perfil professional del logopeda presentacióPerfil professional del logopeda presentació
Perfil professional del logopeda presentació
Universitat Ramon Llull
 
Perfil professional del logopeda presentació
Perfil professional del logopeda presentacióPerfil professional del logopeda presentació
Perfil professional del logopeda presentació
Lourdes
 
Perfil professional del logopeda presentació
Perfil professional del logopeda presentacióPerfil professional del logopeda presentació
Perfil professional del logopeda presentació
Universitat Ramon Llull
 
Taller d drogues escola de pares i mares ies els ports 2 4-2014
Taller d drogues escola de pares i mares ies els ports 2 4-2014Taller d drogues escola de pares i mares ies els ports 2 4-2014
Taller d drogues escola de pares i mares ies els ports 2 4-2014
nelmonfort
 
Usos adolescents de les drogues: idees per a la seva prevenció
Usos adolescents de les drogues: idees per a la seva prevencióUsos adolescents de les drogues: idees per a la seva prevenció
Usos adolescents de les drogues: idees per a la seva prevenció
SobreDrogues.net _ Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Granollers
 
Progessdrogues
ProgessdroguesProgessdrogues
Progessdrogues
Jordi Bernabeu Farrús
 
Trastorn Antisocial De La Personalitat
Trastorn Antisocial De La PersonalitatTrastorn Antisocial De La Personalitat
Trastorn Antisocial De La Personalitat
Escola Pia Santa Anna
 
Sessió a Girona (CSMIJ i CAS)
Sessió a Girona (CSMIJ i CAS)Sessió a Girona (CSMIJ i CAS)
Introducció a la problemàtica
Introducció a la problemàticaIntroducció a la problemàtica
Introducció a la problemàtica
rvazquezan
 
S.8 addicció infantil i juvenil noves tecnologies.m.prochaska
S.8 addicció infantil i juvenil noves tecnologies.m.prochaskaS.8 addicció infantil i juvenil noves tecnologies.m.prochaska
S.8 addicció infantil i juvenil noves tecnologies.m.prochaska
maribel uoc
 

Similar to 3. Atenció primària.pdf (20)

DE LA IL·LUISIÓ PER PREVENIR A LA NECESSITAT D'ACOMPANYAR VIDES QUE VAN CANVIANT
DE LA IL·LUISIÓ PER PREVENIR A LA NECESSITAT D'ACOMPANYAR VIDES QUE VAN CANVIANTDE LA IL·LUISIÓ PER PREVENIR A LA NECESSITAT D'ACOMPANYAR VIDES QUE VAN CANVIANT
DE LA IL·LUISIÓ PER PREVENIR A LA NECESSITAT D'ACOMPANYAR VIDES QUE VAN CANVIANT
 
2.Urgencies.pdf
2.Urgencies.pdf2.Urgencies.pdf
2.Urgencies.pdf
 
Projecte
ProjecteProjecte
Projecte
 
Projecte
ProjecteProjecte
Projecte
 
Mesures educatives alternatives per a menors sancionats per consum de drogues...
Mesures educatives alternatives per a menors sancionats per consum de drogues...Mesures educatives alternatives per a menors sancionats per consum de drogues...
Mesures educatives alternatives per a menors sancionats per consum de drogues...
 
Les drogues(power point)
Les drogues(power point)Les drogues(power point)
Les drogues(power point)
 
Usos adolescents de drogues: idees per a la seva prevenció
Usos adolescents de drogues: idees per a la seva prevencióUsos adolescents de drogues: idees per a la seva prevenció
Usos adolescents de drogues: idees per a la seva prevenció
 
Guia butxaca pediatria.pdf
Guia butxaca pediatria.pdfGuia butxaca pediatria.pdf
Guia butxaca pediatria.pdf
 
Perfil professional del logopeda presentació
Perfil professional del logopeda presentacióPerfil professional del logopeda presentació
Perfil professional del logopeda presentació
 
Perfil professional del logopeda presentació
Perfil professional del logopeda presentacióPerfil professional del logopeda presentació
Perfil professional del logopeda presentació
 
Perfil professional del logopeda presentació
Perfil professional del logopeda presentacióPerfil professional del logopeda presentació
Perfil professional del logopeda presentació
 
Taller d drogues escola de pares i mares ies els ports 2 4-2014
Taller d drogues escola de pares i mares ies els ports 2 4-2014Taller d drogues escola de pares i mares ies els ports 2 4-2014
Taller d drogues escola de pares i mares ies els ports 2 4-2014
 
Usos adolescents de les drogues: idees per a la seva prevenció
Usos adolescents de les drogues: idees per a la seva prevencióUsos adolescents de les drogues: idees per a la seva prevenció
Usos adolescents de les drogues: idees per a la seva prevenció
 
Mesures alternatives: educació o reparació?
Mesures alternatives: educació o reparació?Mesures alternatives: educació o reparació?
Mesures alternatives: educació o reparació?
 
Setmana 4
Setmana 4Setmana 4
Setmana 4
 
Progessdrogues
ProgessdroguesProgessdrogues
Progessdrogues
 
Trastorn Antisocial De La Personalitat
Trastorn Antisocial De La PersonalitatTrastorn Antisocial De La Personalitat
Trastorn Antisocial De La Personalitat
 
Sessió a Girona (CSMIJ i CAS)
Sessió a Girona (CSMIJ i CAS)Sessió a Girona (CSMIJ i CAS)
Sessió a Girona (CSMIJ i CAS)
 
Introducció a la problemàtica
Introducció a la problemàticaIntroducció a la problemàtica
Introducció a la problemàtica
 
S.8 addicció infantil i juvenil noves tecnologies.m.prochaska
S.8 addicció infantil i juvenil noves tecnologies.m.prochaskaS.8 addicció infantil i juvenil noves tecnologies.m.prochaska
S.8 addicció infantil i juvenil noves tecnologies.m.prochaska
 

More from PonenciesASPCAT

IOGT-NTO.pdf
IOGT-NTO.pdfIOGT-NTO.pdf
IOGT-NTO.pdf
PonenciesASPCAT
 
EC APN 22 6 23.pdf
EC APN 22 6 23.pdfEC APN 22 6 23.pdf
EC APN 22 6 23.pdf
PonenciesASPCAT
 
APN_Sheila Gilheany.pdf
APN_Sheila Gilheany.pdfAPN_Sheila Gilheany.pdf
APN_Sheila Gilheany.pdf
PonenciesASPCAT
 
APN_Jim McCambridge.pdf
APN_Jim McCambridge.pdfAPN_Jim McCambridge.pdf
APN_Jim McCambridge.pdf
PonenciesASPCAT
 
APN EVIN LAW GALLOPEL.pdf
APN EVIN LAW GALLOPEL.pdfAPN EVIN LAW GALLOPEL.pdf
APN EVIN LAW GALLOPEL.pdf
PonenciesASPCAT
 
APN _CiaraGilmartin.pdf
APN _CiaraGilmartin.pdfAPN _CiaraGilmartin.pdf
APN _CiaraGilmartin.pdf
PonenciesASPCAT
 
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdfMesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
PonenciesASPCAT
 
Mesa 3.3_ErinOMara_speech.pdf
Mesa 3.3_ErinOMara_speech.pdfMesa 3.3_ErinOMara_speech.pdf
Mesa 3.3_ErinOMara_speech.pdf
PonenciesASPCAT
 
Mesa 3.3_ErinMara_present_controlvsemmanc.pdf
Mesa 3.3_ErinMara_present_controlvsemmanc.pdfMesa 3.3_ErinMara_present_controlvsemmanc.pdf
Mesa 3.3_ErinMara_present_controlvsemmanc.pdf
PonenciesASPCAT
 
Guia butxaca UBA adults.pdf
Guia butxaca UBA adults.pdfGuia butxaca UBA adults.pdf
Guia butxaca UBA adults.pdf
PonenciesASPCAT
 
Manual de registre de dades al ECAP.pdf
Manual de registre de dades al ECAP.pdfManual de registre de dades al ECAP.pdf
Manual de registre de dades al ECAP.pdf
PonenciesASPCAT
 
Guia de Pràctica Clínica Alcohol menors joves i famílies.pdf
Guia de Pràctica Clínica Alcohol menors joves i famílies.pdfGuia de Pràctica Clínica Alcohol menors joves i famílies.pdf
Guia de Pràctica Clínica Alcohol menors joves i famílies.pdf
PonenciesASPCAT
 
4.Registre primària.pdf
4.Registre primària.pdf4.Registre primària.pdf
4.Registre primària.pdf
PonenciesASPCAT
 
1.Introducció.pdf
1.Introducció.pdf1.Introducció.pdf
1.Introducció.pdf
PonenciesASPCAT
 
Mesa_3.4. Experiencia_Vancouver_K.Lock.pdf
Mesa_3.4. Experiencia_Vancouver_K.Lock.pdfMesa_3.4. Experiencia_Vancouver_K.Lock.pdf
Mesa_3.4. Experiencia_Vancouver_K.Lock.pdf
PonenciesASPCAT
 
Mesa_3.2. Aspectos cl”nicos en el tratamiento asistido con hero”na. La experi...
Mesa_3.2. Aspectos cl”nicos en el tratamiento asistido con hero”na. La experi...Mesa_3.2. Aspectos cl”nicos en el tratamiento asistido con hero”na. La experi...
Mesa_3.2. Aspectos cl”nicos en el tratamiento asistido con hero”na. La experi...
PonenciesASPCAT
 
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdfMesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
PonenciesASPCAT
 
Mesa_2.3_Aspectos_legales_M.Rodriguez_AEMPS.pdf
Mesa_2.3_Aspectos_legales_M.Rodriguez_AEMPS.pdfMesa_2.3_Aspectos_legales_M.Rodriguez_AEMPS.pdf
Mesa_2.3_Aspectos_legales_M.Rodriguez_AEMPS.pdf
PonenciesASPCAT
 
Mesa_2.2_Diacetilm_oral_MiquelCasas.pdf
Mesa_2.2_Diacetilm_oral_MiquelCasas.pdfMesa_2.2_Diacetilm_oral_MiquelCasas.pdf
Mesa_2.2_Diacetilm_oral_MiquelCasas.pdf
PonenciesASPCAT
 
Mesa_1.2_Necesidades PUD_J.Parramขn CATNPUD.pdf
Mesa_1.2_Necesidades PUD_J.Parramขn CATNPUD.pdfMesa_1.2_Necesidades PUD_J.Parramขn CATNPUD.pdf
Mesa_1.2_Necesidades PUD_J.Parramขn CATNPUD.pdf
PonenciesASPCAT
 

More from PonenciesASPCAT (20)

IOGT-NTO.pdf
IOGT-NTO.pdfIOGT-NTO.pdf
IOGT-NTO.pdf
 
EC APN 22 6 23.pdf
EC APN 22 6 23.pdfEC APN 22 6 23.pdf
EC APN 22 6 23.pdf
 
APN_Sheila Gilheany.pdf
APN_Sheila Gilheany.pdfAPN_Sheila Gilheany.pdf
APN_Sheila Gilheany.pdf
 
APN_Jim McCambridge.pdf
APN_Jim McCambridge.pdfAPN_Jim McCambridge.pdf
APN_Jim McCambridge.pdf
 
APN EVIN LAW GALLOPEL.pdf
APN EVIN LAW GALLOPEL.pdfAPN EVIN LAW GALLOPEL.pdf
APN EVIN LAW GALLOPEL.pdf
 
APN _CiaraGilmartin.pdf
APN _CiaraGilmartin.pdfAPN _CiaraGilmartin.pdf
APN _CiaraGilmartin.pdf
 
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdfMesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
 
Mesa 3.3_ErinOMara_speech.pdf
Mesa 3.3_ErinOMara_speech.pdfMesa 3.3_ErinOMara_speech.pdf
Mesa 3.3_ErinOMara_speech.pdf
 
Mesa 3.3_ErinMara_present_controlvsemmanc.pdf
Mesa 3.3_ErinMara_present_controlvsemmanc.pdfMesa 3.3_ErinMara_present_controlvsemmanc.pdf
Mesa 3.3_ErinMara_present_controlvsemmanc.pdf
 
Guia butxaca UBA adults.pdf
Guia butxaca UBA adults.pdfGuia butxaca UBA adults.pdf
Guia butxaca UBA adults.pdf
 
Manual de registre de dades al ECAP.pdf
Manual de registre de dades al ECAP.pdfManual de registre de dades al ECAP.pdf
Manual de registre de dades al ECAP.pdf
 
Guia de Pràctica Clínica Alcohol menors joves i famílies.pdf
Guia de Pràctica Clínica Alcohol menors joves i famílies.pdfGuia de Pràctica Clínica Alcohol menors joves i famílies.pdf
Guia de Pràctica Clínica Alcohol menors joves i famílies.pdf
 
4.Registre primària.pdf
4.Registre primària.pdf4.Registre primària.pdf
4.Registre primària.pdf
 
1.Introducció.pdf
1.Introducció.pdf1.Introducció.pdf
1.Introducció.pdf
 
Mesa_3.4. Experiencia_Vancouver_K.Lock.pdf
Mesa_3.4. Experiencia_Vancouver_K.Lock.pdfMesa_3.4. Experiencia_Vancouver_K.Lock.pdf
Mesa_3.4. Experiencia_Vancouver_K.Lock.pdf
 
Mesa_3.2. Aspectos cl”nicos en el tratamiento asistido con hero”na. La experi...
Mesa_3.2. Aspectos cl”nicos en el tratamiento asistido con hero”na. La experi...Mesa_3.2. Aspectos cl”nicos en el tratamiento asistido con hero”na. La experi...
Mesa_3.2. Aspectos cl”nicos en el tratamiento asistido con hero”na. La experi...
 
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdfMesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
Mesa_3.1_Panorama_Europeo_I.Indave.pdf
 
Mesa_2.3_Aspectos_legales_M.Rodriguez_AEMPS.pdf
Mesa_2.3_Aspectos_legales_M.Rodriguez_AEMPS.pdfMesa_2.3_Aspectos_legales_M.Rodriguez_AEMPS.pdf
Mesa_2.3_Aspectos_legales_M.Rodriguez_AEMPS.pdf
 
Mesa_2.2_Diacetilm_oral_MiquelCasas.pdf
Mesa_2.2_Diacetilm_oral_MiquelCasas.pdfMesa_2.2_Diacetilm_oral_MiquelCasas.pdf
Mesa_2.2_Diacetilm_oral_MiquelCasas.pdf
 
Mesa_1.2_Necesidades PUD_J.Parramขn CATNPUD.pdf
Mesa_1.2_Necesidades PUD_J.Parramขn CATNPUD.pdfMesa_1.2_Necesidades PUD_J.Parramขn CATNPUD.pdf
Mesa_1.2_Necesidades PUD_J.Parramขn CATNPUD.pdf
 

3. Atenció primària.pdf

 • 1. Eines i habilitats per a la detecció i intervenció del consum amb joves a la consulta Lidia Segura i Carla Bruguera Subdirecció General d’Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques
 • 2. Què podem fer des de la consulta de pediatria i d’adults en l’abordatge amb joves? Quines barreres us trobeu quan abordeu l’alcohol amb joves a la consulta?
 • 3. Barreres Baixa fidelitat intervenció Barreres de la prevenció i abordatge del consum d’alcohol: • Falta complicitat amb els infants • Diferència d’edat • Incomoditat • Càrregues de treball / temps • Falta d'importància de la prevenció • Considerar no part del rol (tant medicina com infermeria) • Prioritat altres aspectes • Excés missatges preventius • Falta de formació Adaptat del programa a Astúries
 • 5. • Eina NIAAA • UBA pediàtrica: Protocol nen sa (12-14) • A partir dels 12 anys • UBA adults: Oportunista infermeria (15-17) • Registre ECAP Pas 1: El cribratge 9 a 11 anys 12 a 13 anys 14 a 17 anys Tens amics o amigues que hagin begut cervesa, vi o altres begudes alcohòliques durant el darrer any? Si/No Tens amics o amigues que hagin begut cervesa, vi o altres begudes alcohòliques durant el darrer any? Si/No En el darrer any quants dies has begut més d’uns glops de cervesa, vi o d’alguna beguda que contingui alcohol? Número de dies I tu, has begut mai més d’uns glops d’alguna beguda que tingui alcohol? Si/No I tu, en el darrer any quants dies has begut més d’uns glops d’alguna beguda que contingui alcohol? Número de dies
 • 6. • A partir dels dies de consum del darrer any i l’edat = 3 nivells de risc 12 a 14 anys 15 a 17 anys
 • 7. Ris moderat o alt Explorar risc
 • 8. 8 No beu Quines intervencions? Risc baix Risc moderat o alt Reforç conducta Intervenció breu Intervenció breu Entrevista motivacional Interconsulta/derivació CSMIJ
 • 9. A més...validació eina cribratge • Eina NIAAA encara no validada al nostre context • Un dels objectius del projecte serà validar l’eina. • AUDIT C eina validada en població jove i adulta • Cribrar amb les dues eines
 • 10. Com fer-ho? Emprar els principis bàsics de la entrevista motivacional: • Expressar empatia • Crear la discrepància • Evitar la discussió • Gir a la resistència • Fomentar la autoeficàcia
 • 11. Igual que amb les persones adult, l’element clau per poder treballar amb les persones joves serà: • Crear un vincle i un clima de confiança en la consulta on la persona jove pugui preguntar, explorar o plantejar-se coses que li preocupin en relació al consum d’alcohol i altres temes relacionats. I això s’aconsegueix mitjançant dos estratègies clau: • Fer preguntes obertes, orientades a allò que ens diu, adreçades a provocar que la persona trobi les seves pròpies raons i solucions i reforçar la seva autoeficàcia. • Fer un d’escolta empàtica, transmetent a la persona interès pel que diu i que la seva opinió es respectada. No jutjant-la encara que no estiguem d’acord o ens agradin algunes de les seves conductes Com fer-ho?
 • 12. Intervenció: Si no consumeixen Pautes •No consum: Felicitar i reforç conducta saludable: Reforçar l’abstinència i retardar l’edat d’inici •No consum dels amics/es: Felicitar la conducta del seu grup d’amics/es Parlar dels beneficis de no consumir Cribratge a la propera visita •Consum dels amics/es: Explorar com veu el noi/a el consum dels amics/es Preguntar si té ganes de beure o no té pensat fer cap consum Cribratge a la propera visita Habilitats per resistir a la pressió del grup
 • 13. 13 Consells pràctics per a resistir la invitació a beure alcohol
 • 14. Intervenció: Si fan consum de baix risc Fer consell breu per prevenir consum i reforçar manteniment de la conducta actual: -Enfortir els factors de protecció personals i prevenir els factors de risc per retardar la progressió a consums de risc. -Evitar la progressió d’un consum ocasional, de baix risc, a un consum moderat o de alt risc. -Afavorir les competències personals segons el gènere
 • 15. Intervenció: Si fan consum de baix risc (1) Què fer? Com fer-ho? Demanar permís per parlar del tema de l’alcohol i/o resultats de l’enquesta feta “Vols saber el resultat de l’enquesta que t’he fet sobre alcohol?” Avaluar si és conscient dels problemes de fer consum d’alcohol i dels riscos Parlar sobre què en sap de l’alcohol i si coneix els riscos. Preguntar si té dubtes, pors o preocupacions Veure si coneix els riscos del consum d’alcohol. Parlar-ne del coma etílic, conducció, efecte en els estudis... “Em sabries dir 3 riscos del consum d’alcohol?” “Vols saber/ et preocupa alguna cosa del consum d’alcohol?”
 • 16. Què fer? Com fer-ho? Oferir consell demanant permís de forma personalitzada en funció dels coneixements Fer-ho a petites dosis, amb frases curtes i adaptant el llenguatge al nivell de la persona i de la seva edat. ! No imposar la informació ni el consell “Vols que et digui com ho veig jo?” “Destacar els aspectes positius del noi/a, les decisions o actituds positives i/o saludables que ens hagi manifestat” “Et recomano que no beguis, el teu cervell està en desenvolupament, i l’alcohol o altres drogues el poden afectar” Cribratge a la propera visita Preguntar a la següent visita pel consum Si segueix sense beure: Reforçar la conducta actual, les seves decisions de no beure i/o reduir el consum i donar valor a la creació d’una identitat pròpia Intervenció: Si fan consum de baix risc (2)
 • 17. Penseu en un cas .... Una persona fa de jove i l’altra de professional.... Practicant
 • 18. Intervenció: casos amb consum de risc moderat o elevat Promoure la intervenció breu en l’adolescent per tal de: • Disminuir els factors de risc detectats que puguin haver provocat l’inici del consum de drogues i que podrien provocar un consum més problemàtic • Potenciar els factors de protecció personals, familiars i socials del jove • Fomentar que faci un anàlisi del consum, tant del motiu que l’ha ocasionat, com del significat que li atorga, com dels riscos que s’hi associen. • Informar sobre els recursos on poder trobar informació fiable, informació sobre alcohol i altres drogues i els seus riscos i promoure intervenció preventiva i educativa posterior a un episodi d’intoxicació aguda, afavorint espai de reflexió.
 • 19. Intervenció: Pautes risc moderat o elevat (1) Què fer? Com fer-ho? Demanar permís Parlar dels beneficis de consumir i de les repercussions i els riscos que pot tenir el consum de la substànciao substàncies (cànnabis, alcohol) en la seva salut i desenvolupament, i en el seu rendiment acadèmic Preguntar si li afecta a la seva salut, si afecta al rendiment acadèmic Si ha tingut problemes de relació a casa per aquest tema, amb els pares, germans/es...
 • 20. Què fer? Com fer-ho? Avaluar si és conscient dels problemes de fer consum d’alcohol i dels riscos Explorar dissonàncies i ajudar a buscar la motivació intrínseca, és a dir, la capacitat per canviar o per escollir la té cada persona. Els professionals podem facilitar el canvi “Alguna vegada t’ha passat que busquessis (bevent) una cosa i en trobessis una altra?” “Alguna vegada has pujat a un cotxe i el conductor ha begut?” Com t’has sentit? “Has fet alguna cosa?” Intervenció: Pautes risc moderat o elevat (2)
 • 21. Què fer? Com fer-ho? Oferir consell demanant permís de forma personalitzada en funció de la edat, gènere i del coneixement que tingui Fer-ho a petites dosis, amb frases curtes i adaptant el llenguatge al nivell de la persona. “Puc explicar-te com ho veig?” “Em permets dir-te què penso del que m’has explicat?” “Explicar conseqüències del consum d’alcohol sense culpar, parlant en tercera persona Intervenció: Pautes risc moderat o elevat (3)
 • 22. Què fer? Com fer-ho? Negociar estratègia de canvi Fomentar habilitats per afrontar pressió del grup, valorar la individualitat, l’amistat, dir “No” si és necessari. La decisió de consumir o no, és personal. Esbrinar perquè beu (imatge, pressió del grup, sentir-se més adult, desinhibir-se...) per buscar alternatives a allò que el jove troba amb el consum de d’alcohol Potenciar habilitats per prendre decisions Valorar estratègies per fer front a la pressió de grup: parlar amb el noi/a en quins moments pot no beure i com fer-ho “Algun cop has sentit que era difícil no beure alcohol quan ho feien les teves amistats? T’ha costat dir que no? Com ho has fet?” Preguntar: “Per què beus?” “Què és el que t’agrada de beure?” “Hi ha alguna cosa que no t’agradi?" Intervenció: Pautes risc moderat o elevat (4)
 • 23. Què fer? Com fer-ho? Seguiment Reforçar que la decisió de consumir o no, ha de ser personal no grupal Analitzar els fets ocorreguts i reflexionar al dia següent d’haver begut: La responsabilització dels fets Entendre que les conseqüències han estat el resultat de la seva conducta. Reflexionar sobre l’impacte de la conducta No culpar, si potenciar la responsabilitat i la implicació. Ressaltar i reflexionar sobre els efectes del seu consum en l’entorn: família, germans menors... Intervenció: Pautes risc moderat o elevat (5)
 • 24. Penseu en un cas .... Una persona fa de jove i l’altra de professional.... Practicant
 • 25. Derivació i seguiment • AP -> CSMIJ - fer interconsulta per valorar primer. Criteris: o Trastorn per consum d’alcohol (criteris CIM10) o Trastorn psiquiàtric coexistent. Joves amb patologia psiquiàtrica o importants factors de risc personals (impulsivitat, inestabilitat emocional, problemes de conducta...) o Si el jove fa demanda d’ajuda. • UBA pediàtrica -> Uba adults – jove amb risc moderat o alt detectat en darrera revisió pediàtrica
 • 26. Registre • Registre del nivell de risc a través de pla de cures o programa de salut