SlideShare a Scribd company logo
Aprīlis, 2019
Co2mmunity
Kopienu enerģijas projekti
2Projekts Co2mmunity
Projekta mērķis:
Veicināt jaunu kopienu atjaunojamās enerģētikas
projektu kopradīšanu un kopfinansēšanu.
Galvenie uzdevumi:
• Kopienu enerģijas projektu attīstīšana.
Pilotprojektu attīstība un tehniskā palīdzība;
• Kopienu enerģijas projektu datu bāzes izveide
par Baltijas jūras reģiona projektiem;
• Rekomendāciju izstrāde nacionāla un reģionāla
līmeņa politikas dokumentiem;
• Kopienu enerģijas projektu attīstības
rokasgrāmatas izstrāde.
Laika grafiks: 10/2017 – 09/2020
Kopējais projekta budžets: 3.15 miljoni EUR
Projekta partneri: 15 projekta partneri
3
Ieguvumi
• Palielināt vietējo iedzīvotāju
līdzdalību un vairot atbalstu
atjaunojamajai enerģijas
projektiem;
• Veicināt atjaunojamo resursu
izmantošanu un vietējās
ekonomikas attīstību;
• Veicināt investīcijas ilgtspējīgos
projektos ar mērķi uzlabot kopienas
dzīves apstākļus un apkārtējo vidi.
4
Kopienu enerģijas projekts
Svarīgākie kritērij Co2mmunity projekta
ietvaros:
1. Konkrētās teritorijas iedzīvotājiem ir
iespējams tieši piedalīties projekta
attīstībā un ietekmēt lēmumus;
2. Lielākā daļa projekta īpašnieki
(akcionāri) ir konkrētā reģiona
iedzīvotāji.
Piemērs, Vācija: Kopējās investīcijas
13 milj., EUR no kurām vietējo
iedzīvotāju līdzdalība 2,3 milj., EUR
5Esošo kopienu apzināšana
• Ir interese un/vai nepieciešamība izmantot
atjaunojamo energoresursus;
• Cilvēki spējuši sanākt kopā, pieņemt kopīgus
lēmumus un realizēt noteiktus darbus -
teritorijas labiekārtošana, daudzdzīvokļu ēkas
atjaunošana, kopīgi pasākumi u.c.
• Jau pastāv izveidota noteikta juridiska forma –
dzīvokļu īpašnieku biedrība, NVO, biedrība,
kooperatīvs
Kā finansēt nepieciešamos pasākumu?
Pašu uzkrājumi:
• Neparedzētiem
izdevumiem
(avārijas);
• Tehniskās
dokumentācijas
sagatavošana;
• Nelieli atjaunošanas
darbi
Citu finansējums:
• Aizņēmums ēka
atjaunošanai vai
citiem remontiem;
• Energoservisa
kompāniju
piedāvājums
• Iekārtas uz nomaksu
(privātmājām)
Grantu programmas un
līdzfinansējums:
• ALTUM atbalsts ēku
atjaunošanai
• Tiešā veidā nav
pieejams atbalsts
atjaunojamo
energoresursu
kopienu enerģijas
projektiem
7Mārupes pašvaldība
• Pašvaldība kā piemērs saules enerģijas
izmantošanā un ēku renovācijā
• Mārupes iedzīvotāju aptauja par to
vajadzībām
• Tikšanās ar iedzīvotājiem 2018. gada
oktobris:
• Esošo kopienu/ iniciatīvas grupu iesaiste
• iespējamo projektu identifikācija
8Saules enerģijas izmantošana
Pēc ēkas konstrukciju savešanas kārtībā laiks elektrībai un
siltumenerģijai:
• Saules PV izveide
• Saules termālās enerģijas izmantošana
• Enerģijas monitoringa sistēmas izveide
9Aktīvo iedzīvotāju kopienu iesaiste
- Iedzīvotāju iniciatīvas grupa bērnu laukuma izveidei
- Kopīgs ielas apgaismojums
- Kopīga kanalizācijas sistēma
10Saule un siltumsūkņu izmantošana
Trīs kaimiņi:
- Saules PV
- Saules termālais
- Siltumsūkņi
11
Izaicinājumi
• Lēmumu pieņemšana un skaidra projektu vadītāja
trūkums;
• Pieredzes un zināšnu trūkums par juridiskiem un
grāmatvedības jautājumiem;
• Nepieciešamas sākotnējās investīcijas projekta
sagatavošanai;
• Atļaujas un saskaņošana.
12
Tehniskās dokumentācijas izstrāde
• Projekta un pašvaldības atbalsts tehniskās dokumentācijas
izstrādei
- Kāda ir situācija ar parādniekiem?
- Vai ēkas iedzīvotāji/biedrība var atrast laiku līdzdalībai projektā?
• Kopienu enerģijas projektu tehnisko un juridisko aspektu
analīze. Ieteikumi politikas veidotajiem
Nākošie soļi
Kontakti
Co2mmunity
Agris Kamenders
Co2mmunity eksperts
co2mmunity.eu
mob.: 29145442
e-mail: agris.kamenders@rtu.lv
2019

More Related Content

What's hot

Energoefektivitāte sabiedriskajā sektorā
Energoefektivitāte sabiedriskajā sektorā Energoefektivitāte sabiedriskajā sektorā
Energoefektivitāte sabiedriskajā sektorā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aija zucika win_wind_projekts
Aija zucika win_wind_projektsAija zucika win_wind_projekts
Aija zucika win_wind_projekts
WinWind Project
 
SETT seminar presentation, KPFI
SETT seminar presentation, KPFISETT seminar presentation, KPFI
SETT seminar presentation, KPFI
artursskroderis
 
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Projekts build upon sadarbiba eku renovacijas veicinasanai
Projekts build upon sadarbiba eku renovacijas veicinasanaiProjekts build upon sadarbiba eku renovacijas veicinasanai
Projekts build upon sadarbiba eku renovacijas veicinasanai
Elektrumlv
 
NEKP 2030 - pasākumi emisiju mazināšanai un piesaistei
NEKP 2030 - pasākumi emisiju mazināšanai un piesaisteiNEKP 2030 - pasākumi emisiju mazināšanai un piesaistei
NEKP 2030 - pasākumi emisiju mazināšanai un piesaistei
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
2 a.zucika i.kudrenickis_win_wind_laba_prakse
2 a.zucika i.kudrenickis_win_wind_laba_prakse2 a.zucika i.kudrenickis_win_wind_laba_prakse
2 a.zucika i.kudrenickis_win_wind_laba_prakse
WinWind Project
 
Vides organizācijas skatījums uz gāzes infrastruktūras attīstību un elektrifi...
Vides organizācijas skatījums uz gāzes infrastruktūras attīstību un elektrifi...Vides organizācijas skatījums uz gāzes infrastruktūras attīstību un elektrifi...
Vides organizācijas skatījums uz gāzes infrastruktūras attīstību un elektrifi...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izaicinājumi un iespējas pašvaldībās energoefektivitātes pasākumu veicināšanā
Izaicinājumi un iespējas pašvaldībās energoefektivitātes pasākumu veicināšanāIzaicinājumi un iespējas pašvaldībās energoefektivitātes pasākumu veicināšanā
Izaicinājumi un iespējas pašvaldībās energoefektivitātes pasākumu veicināšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekti: pieredze un i...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekti: pieredze un i...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekti: pieredze un i...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekti: pieredze un i...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kur iegūt finansiālo atbalstu ēku atjaunošanai?
Kur iegūt finansiālo atbalstu ēku atjaunošanai?Kur iegūt finansiālo atbalstu ēku atjaunošanai?
Kur iegūt finansiālo atbalstu ēku atjaunošanai?
Elektrumlv
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanaiPieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Elektrumlv
 
LIFE programma Latvijā | LIFE
LIFE programma Latvijā | LIFELIFE programma Latvijā | LIFE
LIFE programma Latvijā | LIFE
ALTUM
 
Altum atbalsts energoefektivitātei un saules paneļiem
Altum atbalsts energoefektivitātei un saules paneļiemAltum atbalsts energoefektivitātei un saules paneļiem
Altum atbalsts energoefektivitātei un saules paneļiem
Elektrumlv
 
"Latvijas klimata politika un ilgtspējīgas attīstības mērķi" Einārs Cilinskis
"Latvijas klimata politika un ilgtspējīgas attīstības mērķi" Einārs Cilinskis"Latvijas klimata politika un ilgtspējīgas attīstības mērķi" Einārs Cilinskis
"Latvijas klimata politika un ilgtspējīgas attīstības mērķi" Einārs Cilinskis
ZalaBriviba
 
Ieguvumi no ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas ...
Ieguvumi no ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas ...Ieguvumi no ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas ...
Ieguvumi no ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija
Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija
Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija
ALTUM
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (20)

Energoefektivitāte sabiedriskajā sektorā
Energoefektivitāte sabiedriskajā sektorā Energoefektivitāte sabiedriskajā sektorā
Energoefektivitāte sabiedriskajā sektorā
 
Aija zucika win_wind_projekts
Aija zucika win_wind_projektsAija zucika win_wind_projekts
Aija zucika win_wind_projekts
 
SETT seminar presentation, KPFI
SETT seminar presentation, KPFISETT seminar presentation, KPFI
SETT seminar presentation, KPFI
 
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
 
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...
 
Projekts build upon sadarbiba eku renovacijas veicinasanai
Projekts build upon sadarbiba eku renovacijas veicinasanaiProjekts build upon sadarbiba eku renovacijas veicinasanai
Projekts build upon sadarbiba eku renovacijas veicinasanai
 
NEKP 2030 - pasākumi emisiju mazināšanai un piesaistei
NEKP 2030 - pasākumi emisiju mazināšanai un piesaisteiNEKP 2030 - pasākumi emisiju mazināšanai un piesaistei
NEKP 2030 - pasākumi emisiju mazināšanai un piesaistei
 
2 a.zucika i.kudrenickis_win_wind_laba_prakse
2 a.zucika i.kudrenickis_win_wind_laba_prakse2 a.zucika i.kudrenickis_win_wind_laba_prakse
2 a.zucika i.kudrenickis_win_wind_laba_prakse
 
Vides organizācijas skatījums uz gāzes infrastruktūras attīstību un elektrifi...
Vides organizācijas skatījums uz gāzes infrastruktūras attīstību un elektrifi...Vides organizācijas skatījums uz gāzes infrastruktūras attīstību un elektrifi...
Vides organizācijas skatījums uz gāzes infrastruktūras attīstību un elektrifi...
 
Izaicinājumi un iespējas pašvaldībās energoefektivitātes pasākumu veicināšanā
Izaicinājumi un iespējas pašvaldībās energoefektivitātes pasākumu veicināšanāIzaicinājumi un iespējas pašvaldībās energoefektivitātes pasākumu veicināšanā
Izaicinājumi un iespējas pašvaldībās energoefektivitātes pasākumu veicināšanā
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekti: pieredze un i...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekti: pieredze un i...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekti: pieredze un i...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekti: pieredze un i...
 
Kur iegūt finansiālo atbalstu ēku atjaunošanai?
Kur iegūt finansiālo atbalstu ēku atjaunošanai?Kur iegūt finansiālo atbalstu ēku atjaunošanai?
Kur iegūt finansiālo atbalstu ēku atjaunošanai?
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
 
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanaiPieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
 
LIFE programma Latvijā | LIFE
LIFE programma Latvijā | LIFELIFE programma Latvijā | LIFE
LIFE programma Latvijā | LIFE
 
Altum atbalsts energoefektivitātei un saules paneļiem
Altum atbalsts energoefektivitātei un saules paneļiemAltum atbalsts energoefektivitātei un saules paneļiem
Altum atbalsts energoefektivitātei un saules paneļiem
 
"Latvijas klimata politika un ilgtspējīgas attīstības mērķi" Einārs Cilinskis
"Latvijas klimata politika un ilgtspējīgas attīstības mērķi" Einārs Cilinskis"Latvijas klimata politika un ilgtspējīgas attīstības mērķi" Einārs Cilinskis
"Latvijas klimata politika un ilgtspējīgas attīstības mērķi" Einārs Cilinskis
 
Ieguvumi no ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas ...
Ieguvumi no ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas ...Ieguvumi no ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas ...
Ieguvumi no ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas ...
 
Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija
Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija
Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
 

Similar to 3 agris kamenders_atjaunojamas_energijas_kopienas_latvija

Kur meklēt atbalstu un informāciju mājas renovācijas procesā?
Kur meklēt atbalstu un informāciju mājas renovācijas procesā?Kur meklēt atbalstu un informāciju mājas renovācijas procesā?
Kur meklēt atbalstu un informāciju mājas renovācijas procesā?
Elektrumlv
 
Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programma
Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programmaFinanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programma
Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programmaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
ALTUM
 
Bērnu Vides skola - aktuālie projekti un mācību materiāli
Bērnu Vides skola - aktuālie projekti un mācību materiāliBērnu Vides skola - aktuālie projekti un mācību materiāli
Bērnu Vides skola - aktuālie projekti un mācību materiāli
Elektrumlv
 
Padomju laika mantojuma pārvērtības Igaunijā
Padomju laika mantojuma pārvērtības IgaunijāPadomju laika mantojuma pārvērtības Igaunijā
Padomju laika mantojuma pārvērtības Igaunijā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķiDaudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālā situācija un pieredze ēku enerģētiskajā renovācijā (1)
Aktuālā situācija un pieredze ēku enerģētiskajā renovācijā (1) Aktuālā situācija un pieredze ēku enerģētiskajā renovācijā (1)
Aktuālā situācija un pieredze ēku enerģētiskajā renovācijā (1)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Soli pa solim ceļā uz energoefektīvāku māju
Soli pa solim ceļā uz energoefektīvāku mājuSoli pa solim ceļā uz energoefektīvāku māju
Soli pa solim ceļā uz energoefektīvāku māju
Elektrumlv
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmaDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Elektrumlv
 
Valsts iestādēm top energoefektīvākās telpas
Valsts iestādēm top energoefektīvākās telpasValsts iestādēm top energoefektīvākās telpas
Valsts iestādēm top energoefektīvākās telpas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
SAM 4.3.1. «Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizē...
SAM 4.3.1. «Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizē...SAM 4.3.1. «Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizē...
SAM 4.3.1. «Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizē...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Finansējums daudzdzīvokļu māju atjaunošanai
Finansējums daudzdzīvokļu māju atjaunošanaiFinansējums daudzdzīvokļu māju atjaunošanai
Finansējums daudzdzīvokļu māju atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
SAM 4.1.1. vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un...
SAM 4.1.1. vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un...SAM 4.1.1. vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un...
SAM 4.1.1. vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Publiskās ēkas atjaunošanas projekta plānošana un tehniskā projekta darba uzd...
Publiskās ēkas atjaunošanas projekta plānošana un tehniskā projekta darba uzd...Publiskās ēkas atjaunošanas projekta plānošana un tehniskā projekta darba uzd...
Publiskās ēkas atjaunošanas projekta plānošana un tehniskā projekta darba uzd...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
EPC projekti Latvijas pašvaldībās
EPC projekti Latvijas pašvaldībāsEPC projekti Latvijas pašvaldībās
EPC projekti Latvijas pašvaldībās
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes fonds
Energoefektivitātes fondsEnergoefektivitātes fonds
Energoefektivitātes fonds
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to 3 agris kamenders_atjaunojamas_energijas_kopienas_latvija (20)

Kur meklēt atbalstu un informāciju mājas renovācijas procesā?
Kur meklēt atbalstu un informāciju mājas renovācijas procesā?Kur meklēt atbalstu un informāciju mājas renovācijas procesā?
Kur meklēt atbalstu un informāciju mājas renovācijas procesā?
 
Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013
Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013
Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013
 
Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programma
Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programmaFinanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programma
Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programma
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
 
Bērnu Vides skola - aktuālie projekti un mācību materiāli
Bērnu Vides skola - aktuālie projekti un mācību materiāliBērnu Vides skola - aktuālie projekti un mācību materiāli
Bērnu Vides skola - aktuālie projekti un mācību materiāli
 
Padomju laika mantojuma pārvērtības Igaunijā
Padomju laika mantojuma pārvērtības IgaunijāPadomju laika mantojuma pārvērtības Igaunijā
Padomju laika mantojuma pārvērtības Igaunijā
 
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķiDaudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
 
Aktuālā situācija un pieredze ēku enerģētiskajā renovācijā (1)
Aktuālā situācija un pieredze ēku enerģētiskajā renovācijā (1) Aktuālā situācija un pieredze ēku enerģētiskajā renovācijā (1)
Aktuālā situācija un pieredze ēku enerģētiskajā renovācijā (1)
 
Soli pa solim ceļā uz energoefektīvāku māju
Soli pa solim ceļā uz energoefektīvāku mājuSoli pa solim ceļā uz energoefektīvāku māju
Soli pa solim ceļā uz energoefektīvāku māju
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmaDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
 
Valsts iestādēm top energoefektīvākās telpas
Valsts iestādēm top energoefektīvākās telpasValsts iestādēm top energoefektīvākās telpas
Valsts iestādēm top energoefektīvākās telpas
 
SAM 4.3.1. «Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizē...
SAM 4.3.1. «Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizē...SAM 4.3.1. «Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizē...
SAM 4.3.1. «Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizē...
 
Finansējums daudzdzīvokļu māju atjaunošanai
Finansējums daudzdzīvokļu māju atjaunošanaiFinansējums daudzdzīvokļu māju atjaunošanai
Finansējums daudzdzīvokļu māju atjaunošanai
 
SAM 4.1.1. vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un...
SAM 4.1.1. vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un...SAM 4.1.1. vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un...
SAM 4.1.1. vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un...
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem
 
Publiskās ēkas atjaunošanas projekta plānošana un tehniskā projekta darba uzd...
Publiskās ēkas atjaunošanas projekta plānošana un tehniskā projekta darba uzd...Publiskās ēkas atjaunošanas projekta plānošana un tehniskā projekta darba uzd...
Publiskās ēkas atjaunošanas projekta plānošana un tehniskā projekta darba uzd...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
EPC projekti Latvijas pašvaldībās
EPC projekti Latvijas pašvaldībāsEPC projekti Latvijas pašvaldībās
EPC projekti Latvijas pašvaldībās
 
Energoefektivitātes fonds
Energoefektivitātes fondsEnergoefektivitātes fonds
Energoefektivitātes fonds
 

More from WinWind Project

Krug win wind_laendertisch 3_krug
Krug win wind_laendertisch 3_krugKrug win wind_laendertisch 3_krug
Krug win wind_laendertisch 3_krug
WinWind Project
 
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
WinWind Project
 
Zipf 20191025 vortrag win wind
Zipf 20191025 vortrag win windZipf 20191025 vortrag win wind
Zipf 20191025 vortrag win wind
WinWind Project
 
Win wind potsdam 2019_final
Win wind potsdam 2019_finalWin wind potsdam 2019_final
Win wind potsdam 2019_final
WinWind Project
 
Vondran ergebnisse online umfrage 191024
Vondran ergebnisse online umfrage 191024Vondran ergebnisse online umfrage 191024
Vondran ergebnisse online umfrage 191024
WinWind Project
 
Voigt 191028 bfeh_win_wind
Voigt 191028 bfeh_win_windVoigt 191028 bfeh_win_wind
Voigt 191028 bfeh_win_wind
WinWind Project
 
Tschirner 2019 10_28 win_wind
Tschirner 2019 10_28 win_wind Tschirner 2019 10_28 win_wind
Tschirner 2019 10_28 win_wind
WinWind Project
 
Rothe 20191028 winwind potsdam
Rothe 20191028 winwind potsdamRothe 20191028 winwind potsdam
Rothe 20191028 winwind potsdam
WinWind Project
 
D. Ohlhorst_Keynote
D. Ohlhorst_KeynoteD. Ohlhorst_Keynote
D. Ohlhorst_Keynote
WinWind Project
 
E. Ailio_Keynote Presentation
E. Ailio_Keynote PresentationE. Ailio_Keynote Presentation
E. Ailio_Keynote Presentation
WinWind Project
 
Rosaria Di Nucci_Opening
Rosaria Di Nucci_OpeningRosaria Di Nucci_Opening
Rosaria Di Nucci_Opening
WinWind Project
 
Tomke lisa menger nordrhein westfalen
Tomke lisa menger nordrhein westfalenTomke lisa menger nordrhein westfalen
Tomke lisa menger nordrhein westfalen
WinWind Project
 
Striewski windenergie in brandenburg
Striewski windenergie in brandenburgStriewski windenergie in brandenburg
Striewski windenergie in brandenburg
WinWind Project
 
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungenDr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
WinWind Project
 
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungenDr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
WinWind Project
 
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungenDr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
WinWind Project
 
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschland
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschlandSwantje vondran online akteursbefragung in deutschland
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschland
WinWind Project
 
Michael krug best practice beispiele
Michael krug best practice beispieleMichael krug best practice beispiele
Michael krug best practice beispiele
WinWind Project
 
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transferDr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
WinWind Project
 
Arthur hinsch eu policy roundtable
Arthur hinsch eu policy roundtableArthur hinsch eu policy roundtable
Arthur hinsch eu policy roundtable
WinWind Project
 

More from WinWind Project (20)

Krug win wind_laendertisch 3_krug
Krug win wind_laendertisch 3_krugKrug win wind_laendertisch 3_krug
Krug win wind_laendertisch 3_krug
 
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
 
Zipf 20191025 vortrag win wind
Zipf 20191025 vortrag win windZipf 20191025 vortrag win wind
Zipf 20191025 vortrag win wind
 
Win wind potsdam 2019_final
Win wind potsdam 2019_finalWin wind potsdam 2019_final
Win wind potsdam 2019_final
 
Vondran ergebnisse online umfrage 191024
Vondran ergebnisse online umfrage 191024Vondran ergebnisse online umfrage 191024
Vondran ergebnisse online umfrage 191024
 
Voigt 191028 bfeh_win_wind
Voigt 191028 bfeh_win_windVoigt 191028 bfeh_win_wind
Voigt 191028 bfeh_win_wind
 
Tschirner 2019 10_28 win_wind
Tschirner 2019 10_28 win_wind Tschirner 2019 10_28 win_wind
Tschirner 2019 10_28 win_wind
 
Rothe 20191028 winwind potsdam
Rothe 20191028 winwind potsdamRothe 20191028 winwind potsdam
Rothe 20191028 winwind potsdam
 
D. Ohlhorst_Keynote
D. Ohlhorst_KeynoteD. Ohlhorst_Keynote
D. Ohlhorst_Keynote
 
E. Ailio_Keynote Presentation
E. Ailio_Keynote PresentationE. Ailio_Keynote Presentation
E. Ailio_Keynote Presentation
 
Rosaria Di Nucci_Opening
Rosaria Di Nucci_OpeningRosaria Di Nucci_Opening
Rosaria Di Nucci_Opening
 
Tomke lisa menger nordrhein westfalen
Tomke lisa menger nordrhein westfalenTomke lisa menger nordrhein westfalen
Tomke lisa menger nordrhein westfalen
 
Striewski windenergie in brandenburg
Striewski windenergie in brandenburgStriewski windenergie in brandenburg
Striewski windenergie in brandenburg
 
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungenDr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
 
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungenDr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
 
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungenDr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
 
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschland
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschlandSwantje vondran online akteursbefragung in deutschland
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschland
 
Michael krug best practice beispiele
Michael krug best practice beispieleMichael krug best practice beispiele
Michael krug best practice beispiele
 
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transferDr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
 
Arthur hinsch eu policy roundtable
Arthur hinsch eu policy roundtableArthur hinsch eu policy roundtable
Arthur hinsch eu policy roundtable
 

3 agris kamenders_atjaunojamas_energijas_kopienas_latvija

 • 2. 2Projekts Co2mmunity Projekta mērķis: Veicināt jaunu kopienu atjaunojamās enerģētikas projektu kopradīšanu un kopfinansēšanu. Galvenie uzdevumi: • Kopienu enerģijas projektu attīstīšana. Pilotprojektu attīstība un tehniskā palīdzība; • Kopienu enerģijas projektu datu bāzes izveide par Baltijas jūras reģiona projektiem; • Rekomendāciju izstrāde nacionāla un reģionāla līmeņa politikas dokumentiem; • Kopienu enerģijas projektu attīstības rokasgrāmatas izstrāde. Laika grafiks: 10/2017 – 09/2020 Kopējais projekta budžets: 3.15 miljoni EUR Projekta partneri: 15 projekta partneri
 • 3. 3 Ieguvumi • Palielināt vietējo iedzīvotāju līdzdalību un vairot atbalstu atjaunojamajai enerģijas projektiem; • Veicināt atjaunojamo resursu izmantošanu un vietējās ekonomikas attīstību; • Veicināt investīcijas ilgtspējīgos projektos ar mērķi uzlabot kopienas dzīves apstākļus un apkārtējo vidi.
 • 4. 4 Kopienu enerģijas projekts Svarīgākie kritērij Co2mmunity projekta ietvaros: 1. Konkrētās teritorijas iedzīvotājiem ir iespējams tieši piedalīties projekta attīstībā un ietekmēt lēmumus; 2. Lielākā daļa projekta īpašnieki (akcionāri) ir konkrētā reģiona iedzīvotāji. Piemērs, Vācija: Kopējās investīcijas 13 milj., EUR no kurām vietējo iedzīvotāju līdzdalība 2,3 milj., EUR
 • 5. 5Esošo kopienu apzināšana • Ir interese un/vai nepieciešamība izmantot atjaunojamo energoresursus; • Cilvēki spējuši sanākt kopā, pieņemt kopīgus lēmumus un realizēt noteiktus darbus - teritorijas labiekārtošana, daudzdzīvokļu ēkas atjaunošana, kopīgi pasākumi u.c. • Jau pastāv izveidota noteikta juridiska forma – dzīvokļu īpašnieku biedrība, NVO, biedrība, kooperatīvs
 • 6. Kā finansēt nepieciešamos pasākumu? Pašu uzkrājumi: • Neparedzētiem izdevumiem (avārijas); • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana; • Nelieli atjaunošanas darbi Citu finansējums: • Aizņēmums ēka atjaunošanai vai citiem remontiem; • Energoservisa kompāniju piedāvājums • Iekārtas uz nomaksu (privātmājām) Grantu programmas un līdzfinansējums: • ALTUM atbalsts ēku atjaunošanai • Tiešā veidā nav pieejams atbalsts atjaunojamo energoresursu kopienu enerģijas projektiem
 • 7. 7Mārupes pašvaldība • Pašvaldība kā piemērs saules enerģijas izmantošanā un ēku renovācijā • Mārupes iedzīvotāju aptauja par to vajadzībām • Tikšanās ar iedzīvotājiem 2018. gada oktobris: • Esošo kopienu/ iniciatīvas grupu iesaiste • iespējamo projektu identifikācija
 • 8. 8Saules enerģijas izmantošana Pēc ēkas konstrukciju savešanas kārtībā laiks elektrībai un siltumenerģijai: • Saules PV izveide • Saules termālās enerģijas izmantošana • Enerģijas monitoringa sistēmas izveide
 • 9. 9Aktīvo iedzīvotāju kopienu iesaiste - Iedzīvotāju iniciatīvas grupa bērnu laukuma izveidei - Kopīgs ielas apgaismojums - Kopīga kanalizācijas sistēma
 • 10. 10Saule un siltumsūkņu izmantošana Trīs kaimiņi: - Saules PV - Saules termālais - Siltumsūkņi
 • 11. 11 Izaicinājumi • Lēmumu pieņemšana un skaidra projektu vadītāja trūkums; • Pieredzes un zināšnu trūkums par juridiskiem un grāmatvedības jautājumiem; • Nepieciešamas sākotnējās investīcijas projekta sagatavošanai; • Atļaujas un saskaņošana.
 • 12. 12 Tehniskās dokumentācijas izstrāde • Projekta un pašvaldības atbalsts tehniskās dokumentācijas izstrādei - Kāda ir situācija ar parādniekiem? - Vai ēkas iedzīvotāji/biedrība var atrast laiku līdzdalībai projektā? • Kopienu enerģijas projektu tehnisko un juridisko aspektu analīze. Ieteikumi politikas veidotajiem Nākošie soļi