SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no
764717. The sole responsibility for the content of this presentation lies with its author and in no way reflects the views of the European Union.
WinWind projekts –
tematiskais seminārs un apaļā galda diskusija
‘"Politiskā un sociālā akcepta izaicinājumi iekšzemes vēja
enerģijas izmantošanai Latvijā’’
2019. gada 25. aprīlis, Rīga, Latvija
Latvijas Vides investīciju fonds – Aija Zučika
Fizikālās enerģētikas institūts - Ivars Kudreņickis; Gaidis Klāvs
WinWind projekts
Projekta norises laiks
01.10.2017. – 31.03.2020. (30 mēneši)
Projekta mērķis
Veicināt vēja enerģijas izmantošanu uz sauszemes tajās valstīs un
to reģionos, kuri līdz šim ir uzskatāmi kā sauszemes vēja enerģijas
izmantošanas ziņā mazattīstīti.
Projekta satvars
WinWind projekts paredz īstenot pasākumus, lai veicinātu plašu
akceptējamību un atbalstu vēja enerģijas izmantošanai uz
sauszemes atbilstoši vides kvalitātes un ilgtspējīgas attīstības
principiem.
WinWind projektā akceptējamība tiek saprasta plašā nozīmē, tā ir:
• sociāli politiskā akceptējamība no lēmumu pieņēmēju,
sabiedrības mērķgrupu, pārvaldes institūciju puses,
• akceptējamība no pašvaldību un vietējo iedzīvotāju
kopienu puses,
• tirgus akceptējamība no investoru un patērētāju puses.
WinWind projekta partneri
Vācija:
• Berlīnes Brīvā universitāte (FUB),Vides politikas pētījumu centrs,
vadošais partneris).
• SEECON INGENIEURE Gmbh
Latvija
• Latvijas Vides Investīciju Fonds (LVIF)
• Fizikālās Enerģētikas institūts (FEI)
Itālija
• nacionālā jauno Tehnoloģiju, Enerģijas un Ilgtspējīgas Ekonomikas
Attīstības aģentūra (ENEA),
• ECOAZIONI (ilgtspējīgas vietējās attīstības konsultāciju kompānija)
Norvēģija
• Starptautiskais klimata pētījumu centrs (CICERO),
• Norvēģijas Ūdens resursu un Enerģijas direktorāts (NVA)
Polija
• nacionālā Enerģijas Efektivitātes aģentūra (KAPE),
Spānija
• Eiropas starptautiskā pētījumu un konsultāciju kompānija ECORYS,
Spānijas meitaskompānija (ECORYS ESPANA)
• Kanāriju salu Atjaunojamās Enerģijas Asociācija (ACER),
Rezultātu starptautiskā izplatīšana
• Starptautiskā padome vietējām vides iniciatīvām (ICLEI), Eiropas
sekretariāts
Nr.2 “Vēja enerģijas izmantošanas uz
sauszemes sociālās akceptējamības
analīze projekta mērķa reģionos”
Nr.3. ‘’Ieinteresēto pušu
iesaiste un dialogs
”Nr.4 “Labākās prakses un
to secinājumi”
Nr.5 “Labākās prakses
pārnese: Pārneses
laboratorijas&grupas”
Nr.6 “Politikas rekomendācijas
sociāli akceptējamas vēja enerģijas
izmantošanas uz sauszemes
veicināšanai”
Nr.7 “Projekta
rezultātu izplatīšana”
Nacionālā foruma tikšanās:
Pirmā tikšanās – 2017.gada 30.novembris (Uzsākšanas sanāksme)
Atbalsta veicināšana vēja enerģijas attīstībai sauszemes vēja enerģijas izmantošanas
ziņā mazattīstītos reģionos
Otrā tikšanās – 2018.gada 14.novembris (Nacionālā foruma tikšanās)
Vēja parki - labās prakses piemēri un iniciatīvas
Tematiskie semināri
1. Tematiskais seminārs/ Vēja enerģijas nozares attīstību ietekmējošie apstākļi 2018.gada
21.jūnijā
2. Tematiskais seminārs/Politikas apaļais galds/ Politiskā un sociālā akcepta izaicinājumi
iekšzemes vēja enerģijas izmantošanai Latvijā 2019.gada 25. aprīlis
Materiāli pieejami:
http://winwind-project.eu/resources/presentations/
http://www.lvif.gov.lv/?object_id=33556
http://www.lvif.gov.lv/?object_id=33593
http://www.lvif.gov.lv/?object_id=33617
Tematiskie semināri
1.Fokusgrupas (2), veltītas labās prakses
pārneses problēmjautājumiem: 2019.gada
aprīlis - septembris
2.Tematiskais seminārs/forums, veltīts labās
prakses pārnesei, 2019.gada septembris
Elektroniskā aptauja par dažādu vēja enerģijas
akceptējamības faktoru relatīvo nozīmi Latvijā
(2019 maijs-jūnijs)
Publiski pieejamie projekta rezultāti uz
2019.gada 25. aprīli : winwind-project.eu
Nodevumi:
• Good Practice Portfolio (D4.2)
• Methodological Framework for best practice selection and analysis (D4.1)
• Stakeholder consultation and engagement plans (D3.2)
• Taxonomy of social acceptance drivers and barriers (D2.3)
• Conceptual Framework for analysing social acceptance barriers and drivers (D2.2)
• Literature Review: Technical and socio-economic conditions (D2.1)
Plānojam 2019.gada maijā publicēt nodevumu - detālu analīzi ar izvēlētām 10
labākajām praksēm.
Publiski pieejamie projekta rezultāti uz
2019.gada 25. aprīli : winwind-project.eu
Politkas ziņojums
• Policy Brief 1: The Clean Energy Package and its implications for Renewable
Energy Communities (ENGLISH)
• Policy Brief 2: The New Balearic Law on Climate Change and the Opportunities for
the Integration of Wind Energy in Protected Areas (ENGLISH)
Faktu lapa
• "Izaicinājumi vēja enerģijas sociāli iekļaujošanai ieviešanai’’ (visās projekta
partneru valodās’’
Publikācijas:
• Di Nucci, Maria Rosaria; Krug, Michael (2018): “ Conditions enhancing the socially Inclusive and
environmentally sound Uptake of Wind Energy: The Case of Germany“. Journal of Environmental Policy and
Administration Vol. 26 (ABSTRACT in ENGLISH and GERMAN)
• Di Nucci, Maria Rosaria; Krug, Michael (2018): Akzeptanz von Windenergie in Regionen mit schwachem
Windenergieausbau. Energiewirtschaftliche Tagesfragen 68. Jg. (2018) Heft 4. S.40-43. (GERMAN)
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no
764717. The sole responsibility for the content of this presentation lies with its author and in no way reflects the views of the European Union.
winwind-project.eu
info-winwind@PolSoz.FU-Berlin.de
@winwind_eu
WinWind Project
Latvijas Vides investīciju fonds - Aija Zučika
Fizikālās enerģētikas institūts - Ivars Kudreņickis; Gaidis Klāvs

More Related Content

What's hot

SETT seminar presentation, KPFI
SETT seminar presentation, KPFISETT seminar presentation, KPFI
SETT seminar presentation, KPFIartursskroderis
 
NEKP 2030 - inovāciju, pētniecības un konkurētspējas veicināšana
NEKP 2030 - inovāciju, pētniecības un konkurētspējas veicināšanaNEKP 2030 - inovāciju, pētniecības un konkurētspējas veicināšana
NEKP 2030 - inovāciju, pētniecības un konkurētspējas veicināšanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
2 a.zucika i.kudrenickis_win_wind_laba_prakse
2 a.zucika i.kudrenickis_win_wind_laba_prakse2 a.zucika i.kudrenickis_win_wind_laba_prakse
2 a.zucika i.kudrenickis_win_wind_laba_prakseWinWind Project
 
LIFE programma Latvijā | LIFE
LIFE programma Latvijā | LIFELIFE programma Latvijā | LIFE
LIFE programma Latvijā | LIFEALTUM
 
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Projekts build upon sadarbiba eku renovacijas veicinasanai
Projekts build upon sadarbiba eku renovacijas veicinasanaiProjekts build upon sadarbiba eku renovacijas veicinasanai
Projekts build upon sadarbiba eku renovacijas veicinasanaiElektrumlv
 
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (8)

SETT seminar presentation, KPFI
SETT seminar presentation, KPFISETT seminar presentation, KPFI
SETT seminar presentation, KPFI
 
NEKP 2030 - inovāciju, pētniecības un konkurētspējas veicināšana
NEKP 2030 - inovāciju, pētniecības un konkurētspējas veicināšanaNEKP 2030 - inovāciju, pētniecības un konkurētspējas veicināšana
NEKP 2030 - inovāciju, pētniecības un konkurētspējas veicināšana
 
2 a.zucika i.kudrenickis_win_wind_laba_prakse
2 a.zucika i.kudrenickis_win_wind_laba_prakse2 a.zucika i.kudrenickis_win_wind_laba_prakse
2 a.zucika i.kudrenickis_win_wind_laba_prakse
 
LIFE programma Latvijā | LIFE
LIFE programma Latvijā | LIFELIFE programma Latvijā | LIFE
LIFE programma Latvijā | LIFE
 
Energoefektivitāte sabiedriskajā sektorā
Energoefektivitāte sabiedriskajā sektorā Energoefektivitāte sabiedriskajā sektorā
Energoefektivitāte sabiedriskajā sektorā
 
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
 
Projekts build upon sadarbiba eku renovacijas veicinasanai
Projekts build upon sadarbiba eku renovacijas veicinasanaiProjekts build upon sadarbiba eku renovacijas veicinasanai
Projekts build upon sadarbiba eku renovacijas veicinasanai
 
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...
Konference "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlaboša...
 

Similar to Aija zucika_win_wind_projekts_25042019

Bērnu Vides skola - aktuālie projekti un mācību materiāli
Bērnu Vides skola - aktuālie projekti un mācību materiāliBērnu Vides skola - aktuālie projekti un mācību materiāli
Bērnu Vides skola - aktuālie projekti un mācību materiāliElektrumlv
 
Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programma
Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programmaFinanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programma
Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programmaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Natur net plus-about_the_project_lv
Natur net plus-about_the_project_lvNatur net plus-about_the_project_lv
Natur net plus-about_the_project_lvNaturNetPlus
 
Publiskās ēkas atjaunošanas projekta plānošana un tehniskā projekta darba uzd...
Publiskās ēkas atjaunošanas projekta plānošana un tehniskā projekta darba uzd...Publiskās ēkas atjaunošanas projekta plānošana un tehniskā projekta darba uzd...
Publiskās ēkas atjaunošanas projekta plānošana un tehniskā projekta darba uzd...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Inovācijas, pētniecība un konkurētspēja
Inovācijas, pētniecība un konkurētspējaInovācijas, pētniecība un konkurētspēja
Inovācijas, pētniecība un konkurētspējaEkonomikas ministrija
 
Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarību
Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarībuEiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarību
Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarībuElektrumlv
 

Similar to Aija zucika_win_wind_projekts_25042019 (10)

Bērnu Vides skola - aktuālie projekti un mācību materiāli
Bērnu Vides skola - aktuālie projekti un mācību materiāliBērnu Vides skola - aktuālie projekti un mācību materiāli
Bērnu Vides skola - aktuālie projekti un mācību materiāli
 
Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013
Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013
Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013
 
Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programma
Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programmaFinanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programma
Finanšu programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” 2013.gada programma
 
Natur net plus-about_the_project_lv
Natur net plus-about_the_project_lvNatur net plus-about_the_project_lv
Natur net plus-about_the_project_lv
 
Publiskās ēkas atjaunošanas projekta plānošana un tehniskā projekta darba uzd...
Publiskās ēkas atjaunošanas projekta plānošana un tehniskā projekta darba uzd...Publiskās ēkas atjaunošanas projekta plānošana un tehniskā projekta darba uzd...
Publiskās ēkas atjaunošanas projekta plānošana un tehniskā projekta darba uzd...
 
Inovācijas, pētniecība un konkurētspēja
Inovācijas, pētniecība un konkurētspējaInovācijas, pētniecība un konkurētspēja
Inovācijas, pētniecība un konkurētspēja
 
Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarību
Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarībuEiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarību
Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarību
 
Interreg Europe CLUSTERS3 ziņojums
Interreg Europe CLUSTERS3 ziņojumsInterreg Europe CLUSTERS3 ziņojums
Interreg Europe CLUSTERS3 ziņojums
 
Valsts iestādēm top energoefektīvākās telpas
Valsts iestādēm top energoefektīvākās telpasValsts iestādēm top energoefektīvākās telpas
Valsts iestādēm top energoefektīvākās telpas
 
Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumos
Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumosZaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumos
Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumos
 

More from WinWind Project

Krug win wind_laendertisch 3_krug
Krug win wind_laendertisch 3_krugKrug win wind_laendertisch 3_krug
Krug win wind_laendertisch 3_krugWinWind Project
 
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019WinWind Project
 
Zipf 20191025 vortrag win wind
Zipf 20191025 vortrag win windZipf 20191025 vortrag win wind
Zipf 20191025 vortrag win windWinWind Project
 
Win wind potsdam 2019_final
Win wind potsdam 2019_finalWin wind potsdam 2019_final
Win wind potsdam 2019_finalWinWind Project
 
Vondran ergebnisse online umfrage 191024
Vondran ergebnisse online umfrage 191024Vondran ergebnisse online umfrage 191024
Vondran ergebnisse online umfrage 191024WinWind Project
 
Voigt 191028 bfeh_win_wind
Voigt 191028 bfeh_win_windVoigt 191028 bfeh_win_wind
Voigt 191028 bfeh_win_windWinWind Project
 
Tschirner 2019 10_28 win_wind
Tschirner 2019 10_28 win_wind Tschirner 2019 10_28 win_wind
Tschirner 2019 10_28 win_wind WinWind Project
 
Rothe 20191028 winwind potsdam
Rothe 20191028 winwind potsdamRothe 20191028 winwind potsdam
Rothe 20191028 winwind potsdamWinWind Project
 
E. Ailio_Keynote Presentation
E. Ailio_Keynote PresentationE. Ailio_Keynote Presentation
E. Ailio_Keynote PresentationWinWind Project
 
Rosaria Di Nucci_Opening
Rosaria Di Nucci_OpeningRosaria Di Nucci_Opening
Rosaria Di Nucci_OpeningWinWind Project
 
Tomke lisa menger nordrhein westfalen
Tomke lisa menger nordrhein westfalenTomke lisa menger nordrhein westfalen
Tomke lisa menger nordrhein westfalenWinWind Project
 
Striewski windenergie in brandenburg
Striewski windenergie in brandenburgStriewski windenergie in brandenburg
Striewski windenergie in brandenburgWinWind Project
 
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungenDr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungenWinWind Project
 
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungenDr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungenWinWind Project
 
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungenDr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungenWinWind Project
 
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschland
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschlandSwantje vondran online akteursbefragung in deutschland
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschlandWinWind Project
 
Michael krug best practice beispiele
Michael krug best practice beispieleMichael krug best practice beispiele
Michael krug best practice beispieleWinWind Project
 
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transferDr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transferWinWind Project
 
Arthur hinsch eu policy roundtable
Arthur hinsch eu policy roundtableArthur hinsch eu policy roundtable
Arthur hinsch eu policy roundtableWinWind Project
 

More from WinWind Project (20)

Krug win wind_laendertisch 3_krug
Krug win wind_laendertisch 3_krugKrug win wind_laendertisch 3_krug
Krug win wind_laendertisch 3_krug
 
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
 
Zipf 20191025 vortrag win wind
Zipf 20191025 vortrag win windZipf 20191025 vortrag win wind
Zipf 20191025 vortrag win wind
 
Win wind potsdam 2019_final
Win wind potsdam 2019_finalWin wind potsdam 2019_final
Win wind potsdam 2019_final
 
Vondran ergebnisse online umfrage 191024
Vondran ergebnisse online umfrage 191024Vondran ergebnisse online umfrage 191024
Vondran ergebnisse online umfrage 191024
 
Voigt 191028 bfeh_win_wind
Voigt 191028 bfeh_win_windVoigt 191028 bfeh_win_wind
Voigt 191028 bfeh_win_wind
 
Tschirner 2019 10_28 win_wind
Tschirner 2019 10_28 win_wind Tschirner 2019 10_28 win_wind
Tschirner 2019 10_28 win_wind
 
Rothe 20191028 winwind potsdam
Rothe 20191028 winwind potsdamRothe 20191028 winwind potsdam
Rothe 20191028 winwind potsdam
 
D. Ohlhorst_Keynote
D. Ohlhorst_KeynoteD. Ohlhorst_Keynote
D. Ohlhorst_Keynote
 
E. Ailio_Keynote Presentation
E. Ailio_Keynote PresentationE. Ailio_Keynote Presentation
E. Ailio_Keynote Presentation
 
Rosaria Di Nucci_Opening
Rosaria Di Nucci_OpeningRosaria Di Nucci_Opening
Rosaria Di Nucci_Opening
 
Tomke lisa menger nordrhein westfalen
Tomke lisa menger nordrhein westfalenTomke lisa menger nordrhein westfalen
Tomke lisa menger nordrhein westfalen
 
Striewski windenergie in brandenburg
Striewski windenergie in brandenburgStriewski windenergie in brandenburg
Striewski windenergie in brandenburg
 
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungenDr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
 
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungenDr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
 
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungenDr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
 
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschland
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschlandSwantje vondran online akteursbefragung in deutschland
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschland
 
Michael krug best practice beispiele
Michael krug best practice beispieleMichael krug best practice beispiele
Michael krug best practice beispiele
 
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transferDr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
 
Arthur hinsch eu policy roundtable
Arthur hinsch eu policy roundtableArthur hinsch eu policy roundtable
Arthur hinsch eu policy roundtable
 

Aija zucika_win_wind_projekts_25042019

  • 1. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no 764717. The sole responsibility for the content of this presentation lies with its author and in no way reflects the views of the European Union. WinWind projekts – tematiskais seminārs un apaļā galda diskusija ‘"Politiskā un sociālā akcepta izaicinājumi iekšzemes vēja enerģijas izmantošanai Latvijā’’ 2019. gada 25. aprīlis, Rīga, Latvija Latvijas Vides investīciju fonds – Aija Zučika Fizikālās enerģētikas institūts - Ivars Kudreņickis; Gaidis Klāvs
  • 2. WinWind projekts Projekta norises laiks 01.10.2017. – 31.03.2020. (30 mēneši) Projekta mērķis Veicināt vēja enerģijas izmantošanu uz sauszemes tajās valstīs un to reģionos, kuri līdz šim ir uzskatāmi kā sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstīti. Projekta satvars WinWind projekts paredz īstenot pasākumus, lai veicinātu plašu akceptējamību un atbalstu vēja enerģijas izmantošanai uz sauszemes atbilstoši vides kvalitātes un ilgtspējīgas attīstības principiem. WinWind projektā akceptējamība tiek saprasta plašā nozīmē, tā ir: • sociāli politiskā akceptējamība no lēmumu pieņēmēju, sabiedrības mērķgrupu, pārvaldes institūciju puses, • akceptējamība no pašvaldību un vietējo iedzīvotāju kopienu puses, • tirgus akceptējamība no investoru un patērētāju puses.
  • 3. WinWind projekta partneri Vācija: • Berlīnes Brīvā universitāte (FUB),Vides politikas pētījumu centrs, vadošais partneris). • SEECON INGENIEURE Gmbh Latvija • Latvijas Vides Investīciju Fonds (LVIF) • Fizikālās Enerģētikas institūts (FEI) Itālija • nacionālā jauno Tehnoloģiju, Enerģijas un Ilgtspējīgas Ekonomikas Attīstības aģentūra (ENEA), • ECOAZIONI (ilgtspējīgas vietējās attīstības konsultāciju kompānija) Norvēģija • Starptautiskais klimata pētījumu centrs (CICERO), • Norvēģijas Ūdens resursu un Enerģijas direktorāts (NVA) Polija • nacionālā Enerģijas Efektivitātes aģentūra (KAPE), Spānija • Eiropas starptautiskā pētījumu un konsultāciju kompānija ECORYS, Spānijas meitaskompānija (ECORYS ESPANA) • Kanāriju salu Atjaunojamās Enerģijas Asociācija (ACER), Rezultātu starptautiskā izplatīšana • Starptautiskā padome vietējām vides iniciatīvām (ICLEI), Eiropas sekretariāts
  • 4. Nr.2 “Vēja enerģijas izmantošanas uz sauszemes sociālās akceptējamības analīze projekta mērķa reģionos” Nr.3. ‘’Ieinteresēto pušu iesaiste un dialogs ”Nr.4 “Labākās prakses un to secinājumi” Nr.5 “Labākās prakses pārnese: Pārneses laboratorijas&grupas” Nr.6 “Politikas rekomendācijas sociāli akceptējamas vēja enerģijas izmantošanas uz sauszemes veicināšanai” Nr.7 “Projekta rezultātu izplatīšana”
  • 5. Nacionālā foruma tikšanās: Pirmā tikšanās – 2017.gada 30.novembris (Uzsākšanas sanāksme) Atbalsta veicināšana vēja enerģijas attīstībai sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos Otrā tikšanās – 2018.gada 14.novembris (Nacionālā foruma tikšanās) Vēja parki - labās prakses piemēri un iniciatīvas Tematiskie semināri 1. Tematiskais seminārs/ Vēja enerģijas nozares attīstību ietekmējošie apstākļi 2018.gada 21.jūnijā 2. Tematiskais seminārs/Politikas apaļais galds/ Politiskā un sociālā akcepta izaicinājumi iekšzemes vēja enerģijas izmantošanai Latvijā 2019.gada 25. aprīlis Materiāli pieejami: http://winwind-project.eu/resources/presentations/ http://www.lvif.gov.lv/?object_id=33556 http://www.lvif.gov.lv/?object_id=33593 http://www.lvif.gov.lv/?object_id=33617
  • 6. Tematiskie semināri 1.Fokusgrupas (2), veltītas labās prakses pārneses problēmjautājumiem: 2019.gada aprīlis - septembris 2.Tematiskais seminārs/forums, veltīts labās prakses pārnesei, 2019.gada septembris Elektroniskā aptauja par dažādu vēja enerģijas akceptējamības faktoru relatīvo nozīmi Latvijā (2019 maijs-jūnijs)
  • 7. Publiski pieejamie projekta rezultāti uz 2019.gada 25. aprīli : winwind-project.eu Nodevumi: • Good Practice Portfolio (D4.2) • Methodological Framework for best practice selection and analysis (D4.1) • Stakeholder consultation and engagement plans (D3.2) • Taxonomy of social acceptance drivers and barriers (D2.3) • Conceptual Framework for analysing social acceptance barriers and drivers (D2.2) • Literature Review: Technical and socio-economic conditions (D2.1) Plānojam 2019.gada maijā publicēt nodevumu - detālu analīzi ar izvēlētām 10 labākajām praksēm.
  • 8. Publiski pieejamie projekta rezultāti uz 2019.gada 25. aprīli : winwind-project.eu Politkas ziņojums • Policy Brief 1: The Clean Energy Package and its implications for Renewable Energy Communities (ENGLISH) • Policy Brief 2: The New Balearic Law on Climate Change and the Opportunities for the Integration of Wind Energy in Protected Areas (ENGLISH) Faktu lapa • "Izaicinājumi vēja enerģijas sociāli iekļaujošanai ieviešanai’’ (visās projekta partneru valodās’’ Publikācijas: • Di Nucci, Maria Rosaria; Krug, Michael (2018): “ Conditions enhancing the socially Inclusive and environmentally sound Uptake of Wind Energy: The Case of Germany“. Journal of Environmental Policy and Administration Vol. 26 (ABSTRACT in ENGLISH and GERMAN) • Di Nucci, Maria Rosaria; Krug, Michael (2018): Akzeptanz von Windenergie in Regionen mit schwachem Windenergieausbau. Energiewirtschaftliche Tagesfragen 68. Jg. (2018) Heft 4. S.40-43. (GERMAN)
  • 9. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no 764717. The sole responsibility for the content of this presentation lies with its author and in no way reflects the views of the European Union. winwind-project.eu info-winwind@PolSoz.FU-Berlin.de @winwind_eu WinWind Project Latvijas Vides investīciju fonds - Aija Zučika Fizikālās enerģētikas institūts - Ivars Kudreņickis; Gaidis Klāvs