Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atziņas no projekta "Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam"

308 views

Published on

Atziņas no projekta "Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam"
Edgars Rantiņš
Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs

forums "“Enerģētikas un klimata plāns 2030 – ceļā uz ilgtspējīgu valsti”
2019.gada 21.novembris

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Atziņas no projekta "Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam"

 1. 1. Putting Regions on Track for Carbon Neutrality by 2050 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 784974. Rīga, 2019. gada 21. novembris Edgars Rantiņš Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Atziņas no projekta "Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam"
 2. 2. Putting Regions on Track for Carbon Neutrality by 2050 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 784974. Programma: Eiropas Savienības “Apvārsnis 2020” programma Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2018. – 28.02.2021 (36 mēneši). Projekta budžets Plānotais kopējais projekta budžets 1 983 835,75 EUR Rīgas plānošanas reģions - 146 500,00 EUR. Projekta mērķis Mobilizēt un atbalstīt valsts pārvaldes iestādes, pārskatot un izstrādājot enerģētikas politikas prioritātes oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam, kā arī sekmēt starpnozaru sadarbību un iedrošināt pašvaldības rast finansējumu, izstrādāt un īstenot enerģijas un klimata plānus ar mērķi sasniegt neitrālas oglekļa emisijas līdz 2050. gadam. 2 C – TRACK - 50
 3. 3. Putting Regions on Track for Carbon Neutrality by 2050 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 784974. 3 Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrāde 10 RPR pašvaldībām • No 2018. gada 10. līdz 28. septembrim atklāts uzsaukums pašvaldībām • Noslēgta vienošanās par plānu izstrādi starp RPR un pašvaldībām: Tukums; Ķekava; Salaspils; Ādaži; Sigulda; Ogre; Ķegums; Lielvārde; Mārupe; Ikšķile • 12.2019. - Plāna apstiprināšana domes sēdē • 12.2019. - Plāna iesniegšana pilsētas mēra Paktu birojam (pēc vēlēšanās)
 4. 4. Putting Regions on Track for Carbon Neutrality by 2050 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 784974. ENERGOPĀRVALDĪBAS SISTĒMAS IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA REĢIONA LĪMENĪ Mērķis: Ieviest sistemātisku pieeju enerģijas patēriņa samazināšanaiRPR pašvaldībās Galvenie uzdevumi: 1. Sagatavo līmeņatzīmes; nodrošina enerģijas patēriņa datu analīzi 2. Veic enerģijas patēriņa datu monitoringu (Latvijas gāze, sadales tīkli, dzelzceļš, saules kartes, siltum slodzes kartēšana u.c.); 3. Nosaka ikgadējo enerģijas patēriņa samazinājuma mērķi un rīcības 21
 5. 5. Putting Regions on Track for Carbon Neutrality by 2050 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 784974. 5 "ENERGOPĀRVALDNIEKU KLUBIŅŠ" - PIEREDZES APMAIŅA UN SAVSTARPĒJA MĀCĪŠANĀS Galvenie uzdevumi: 1. RPR atbalsta un koordinē EPS ieviešanu RPRpašvaldībās 2. Organizē regulāras speciālistu (energopārvaldnieku) tikšanās • Datu monitorings un • analīze (tehniskās • iespējas) • Darba grupa un tās • funkcijas • Iestāžu personāla iesaiste • Enerģijas ietaupījumu verifikācija 20 Mērķis: EPS efektīva ieviešana un labāko piemēru izmantošana
 6. 6. Putting Regions on Track for Carbon Neutrality by 2050 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 784974. KOPĪGAS SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS KAMPAŅAS PAR ENERGOEFEKTIVITĀTI UN ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU IZMANTOŠANU Mērķis: Rīkot kopīgus pasākumus reģiona līmenī par energoefektivitāti, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un transportu Galvenie uzdevumi: 1. Vienoti raksti presē(PR speciālistu sadarbība); 2. Esošo atbalsta instrumentu analīze (atbalsts energoauditiem un tehniskajai dokumentācijas izstrādei, nodokļu atlaides, saistošo noteikumu paraugi); 3. Vienotu materiālu(plakāti, bukleti, video u.c.)izstrāde. 6
 7. 7. Putting Regions on Track for Carbon Neutrality by 2050 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 784974. 7 KVALITATĪVI EE PROJEKTI UN ENERGOEFEKTIVITĀTES PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA projektos) Galvenie uzdevumi: 1. Informēšana par energoefektivitātes pakalpojuma sniegtajāmiespējām infrastruktūras atjaunošanai publiskā un daudzdzīvokļu sektorā(publicitāte) 2. Energoefektivitātes garantijuēku energoefektivitātes projektos un jaunajā būvniecībā (gandrīz nulles enerģijas ēku 3. Finansējuma piesaiste energoefektivitātes projektiem 4. Standartizēti līgumu paraugu izstrāde, sadarbība ar FM, CFLA, IUB, EM, VARAM Mērķis: Veicināt energoefektivitātes pakalpojumu un kvalitātes kritēriju izmantošanu Energoefektivitātes garantija 7
 8. 8. Putting Regions on Track for Carbon Neutrality by 2050 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 784974. IESAISTE STARPTAUTISKOS PROJEKTOS Mērķis: Vairāk starptautisku sadarbības projektuar pašvaldību iesaisti (H2020, Interreg Baltic Sea Region, Life u.c.) Galvenie uzdevumi: • Identificēt projektu tēmasun iespējamās programmas; • Ekspertu un finansējuma piesaiste projektupieteikumu sagatavošanai; • Sadarbības ar zinātniekiem veicināšana – inovatīvu projektu pilotēšana • Pieejamo finanšu avotu analīze; • Piesaistīt tehniskās palīdzības finansējumu energoefektivitātes projektiem. 22
 9. 9. Putting Regions on Track for Carbon Neutrality by 2050 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 784974. Paldies par uzmanību! Edgars Rantiņš Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs

×