SlideShare a Scribd company logo
pxAIIrAii AHMrHnH
HprBHHHH TeneoJIor[|j|HHH
XypJl bill XypAJIHAAHbl
TOITOOJI
cngy2ow/4qu"2&pr«xp A,.aapJr
2023 oHbi ra3ap 3oxMOH 6affiryyiiaiiTbiH
TetieBiiereer 6aTiiax ryxajl
3PA3H36yJira H cyM
MOHroji yiicbiH 3acar 3axMpraa, HyTar A9Bcr3pMm H3rx, Tvv"fi yAMPAJlarbiH
ryxara xyyl"ffiH 48 Ayraap 3vcaj"jaH 48.1 Agx xocor, 35 Ayraap 3vDl"ffiH 35.1.17 Aaxb
3aaiiT, ra3pbiH ryxaDl xyyi"DiH 20 Ayraap 3vjij"jaH 20.1.2 Aaxb 3aaJiTyyAbir Tyc Tyc
vHAecJieH affiM"raH MproAMffiH TejieenerilAMm XypjibiH 39iixMT apaBAyraap
xypaTiAaaHaac TorTooX Hb:
1. 2023 om 3pAeH96yiiraH cyMaHA 6vx TepJ"jiH yffiJiABopiion, xyAaJ"aa
VDIJllMJlroe"Di 3opMyJlaJITaap AyveJlara xyAaiiAaa j]Byyilax }KypMaap a3eMIJJWJiex
ra3pbiH 6ajipLi]Mji, xeMxoo, 3opMyiiaiiTbir H®rAyreep, Teceri coHroH LI]ajirapyyjiailT
j]ByyJiax >KypMaap 939Muvvii9x ra3pblH 6anpLi"ji, x9Mxe9, 3OpMyiiaiiTbir xoepAyraap,
TeceBT 6acaryyiiiiarbiH 3afinLi]ryn xoperLi99HA 3OpMyiiaH e3eMLijvvii®x ra3pbiH 6afipLLMJi ,
xeMxge, 3opMyiiaiiTbir rypaBAyraap, HexeH oiiroBopTonroop oiirox ra3pbiH 6anpuMii,
xoMxoe, 3opMyJiaiiTbir AepeBAvreep xaBcpaJiTaap rye rye 6aTaJicyrara.
2. TorTooJiblH x®p3rxMJl"Jlr xaHrax, vP AVHr affiM"fiH MproAMffiH
Tejieerie"AMDIH Xypa" TaBliiarHaH axMiijiaxbir afiM"ffiH 3acar AaprbiH 6vpoH epxMrar
x3penl(yyJi®rli, 3acar /]aprbiH opJiorll (B.MeHx6aT)-A yvpor 6oJlrocyraDl.
8 : ,,,,., : 1 0 i /, -
2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf

More Related Content

More from hi_bmb

1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
hi_bmb
 
2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf
hi_bmb
 
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdfAB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
hi_bmb
 
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdfГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
hi_bmb
 
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны  батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf2023 оны  батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
hi_bmb
 
Surgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdfSurgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdf
hi_bmb
 
Tolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdfTolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdf
hi_bmb
 
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdfAshig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
hi_bmb
 
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptxГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
hi_bmb
 
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
hi_bmb
 
2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo
hi_bmb
 
Battsengel plan 01
Battsengel plan 01Battsengel plan 01
Battsengel plan 01
hi_bmb
 
Battsengel plan 02
Battsengel plan 02Battsengel plan 02
Battsengel plan 02
hi_bmb
 
Ulziit 01
Ulziit 01Ulziit 01
Ulziit 01
hi_bmb
 
Ulziit 02
Ulziit 02Ulziit 02
Ulziit 02
hi_bmb
 
Battsengel zurag
Battsengel zuragBattsengel zurag
Battsengel zurag
hi_bmb
 
19 06-00008-04-20190625102729
19 06-00008-04-2019062510272919 06-00008-04-20190625102729
19 06-00008-04-20190625102729
hi_bmb
 
19 06-00008-02-20190625100704
19 06-00008-02-2019062510070419 06-00008-02-20190625100704
19 06-00008-02-20190625100704
hi_bmb
 
Ulsiin gzbet
Ulsiin gzbetUlsiin gzbet
Ulsiin gzbet
hi_bmb
 
Mergejiliin baiguullaguud
Mergejiliin baiguullaguudMergejiliin baiguullaguud
Mergejiliin baiguullaguud
hi_bmb
 

More from hi_bmb (20)

1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
 
2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf
 
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdfAB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
 
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdfГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
 
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны  батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf2023 оны  батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
 
Surgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdfSurgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdf
 
Tolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdfTolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdf
 
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdfAshig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
 
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptxГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
 
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
 
2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo
 
Battsengel plan 01
Battsengel plan 01Battsengel plan 01
Battsengel plan 01
 
Battsengel plan 02
Battsengel plan 02Battsengel plan 02
Battsengel plan 02
 
Ulziit 01
Ulziit 01Ulziit 01
Ulziit 01
 
Ulziit 02
Ulziit 02Ulziit 02
Ulziit 02
 
Battsengel zurag
Battsengel zuragBattsengel zurag
Battsengel zurag
 
19 06-00008-04-20190625102729
19 06-00008-04-2019062510272919 06-00008-04-20190625102729
19 06-00008-04-20190625102729
 
19 06-00008-02-20190625100704
19 06-00008-02-2019062510070419 06-00008-02-20190625100704
19 06-00008-02-20190625100704
 
Ulsiin gzbet
Ulsiin gzbetUlsiin gzbet
Ulsiin gzbet
 
Mergejiliin baiguullaguud
Mergejiliin baiguullaguudMergejiliin baiguullaguud
Mergejiliin baiguullaguud
 

2023 ГЗБТ.pdf

  • 1. pxAIIrAii AHMrHnH HprBHHHH TeneoJIor[|j|HHH XypJl bill XypAJIHAAHbl TOITOOJI cngy2ow/4qu"2&pr«xp A,.aapJr 2023 oHbi ra3ap 3oxMOH 6affiryyiiaiiTbiH TetieBiiereer 6aTiiax ryxajl 3PA3H36yJira H cyM MOHroji yiicbiH 3acar 3axMpraa, HyTar A9Bcr3pMm H3rx, Tvv"fi yAMPAJlarbiH ryxara xyyl"ffiH 48 Ayraap 3vcaj"jaH 48.1 Agx xocor, 35 Ayraap 3vDl"ffiH 35.1.17 Aaxb 3aaiiT, ra3pbiH ryxaDl xyyi"DiH 20 Ayraap 3vjij"jaH 20.1.2 Aaxb 3aaJiTyyAbir Tyc Tyc vHAecJieH affiM"raH MproAMffiH TejieenerilAMm XypjibiH 39iixMT apaBAyraap xypaTiAaaHaac TorTooX Hb: 1. 2023 om 3pAeH96yiiraH cyMaHA 6vx TepJ"jiH yffiJiABopiion, xyAaJ"aa VDIJllMJlroe"Di 3opMyJlaJITaap AyveJlara xyAaiiAaa j]Byyilax }KypMaap a3eMIJJWJiex ra3pbiH 6ajipLi]Mji, xeMxoo, 3opMyiiaiiTbir H®rAyreep, Teceri coHroH LI]ajirapyyjiailT j]ByyJiax >KypMaap 939Muvvii9x ra3pblH 6anpLi"ji, x9Mxe9, 3OpMyiiaiiTbir xoepAyraap, TeceBT 6acaryyiiiiarbiH 3afinLi]ryn xoperLi99HA 3OpMyiiaH e3eMLijvvii®x ra3pbiH 6afipLLMJi , xeMxge, 3opMyiiaiiTbir rypaBAyraap, HexeH oiiroBopTonroop oiirox ra3pbiH 6anpuMii, xoMxoe, 3opMyJiaiiTbir AepeBAvreep xaBcpaJiTaap rye rye 6aTaJicyrara. 2. TorTooJiblH x®p3rxMJl"Jlr xaHrax, vP AVHr affiM"fiH MproAMffiH Tejieerie"AMDIH Xypa" TaBliiarHaH axMiijiaxbir afiM"ffiH 3acar AaprbiH 6vpoH epxMrar x3penl(yyJi®rli, 3acar /]aprbiH opJiorll (B.MeHx6aT)-A yvpor 6oJlrocyraDl. 8 : ,,,,., : 1 0 i /, -