SlideShare a Scribd company logo
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
Төрийн
7 дугаар сарын
АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Албан түшаалын тодорхойлолтыг боловсруулсан ундэслэл:
0 Төрийн албаны тухай хууль хэрэпжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн боловсруулсан
□ Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэпг өөрчлөлт орсон
Холбогдох хууль тогтоомжийн нэр, огноо:
Дагаж мөрдех огноо:
Албан тушаапын тодорхойлолтыг баталсан огноо:
Байгууллагын н э р : Нэгжийн н э р :
Аймаг дахь Газрын харилцаа, барилга, хот
байгуулалтын газар
Апбан тушаайын нэр: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл
---------- ^................................
Газрын удирдлагын хэлтэс
Газрын даамал Дэс түшмэл, ТЗ-5
Ажлын цаг Ажлын байрны албан ёсны байршил:
Ажлын өдрийн 8 цаг
Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл:
Хэвийн Хамаарахгүй
__
РИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ .
Албан тушаалын зорилго:
Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд геодөзи, зураг зүй, газар зохион байгуулалт, орон зайн
мэдээллийн менежмент, хот байгуулалтын салбарын талаарх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, чиг
үүргийн хүрээнд ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг газрын даргын өмнө хариуцна
AIr&xSr$aanux.,sEplrnr:
l.Can6apurH xyynb rorrooMx rsgraapreri xu*r.1yynax rapax xg[r xsMxgollNfi arrur oonoscponryfr
6on roxog caHafl grex, Tg,qrgepra fi r x gpsn(yyn3x, Ta ilr a rx ax.
2.CyuutH ilyrar AsgcrepnfrH xsurx3sH,q feoAe3fi, sypar ayfr, ra3ap soxi,ton Gaftryynanrbrr spxnsx.
3,Cyuurn Hyrar AeBcropxfrH xoMxooHA reogesn, :ypar syfr, ra3ap sox!4oH gallryynanr, xor
6afiryynanrutn Karqacrpbrx yfin a>Kxnnaraar MsAssnrfi*u nargcur caHraap Aaurryynax onoH, xrairag
yftnunnrae y3yyrsx, cypranqunax.
4.r{ssg u"!€THbl 6a*ryynnara 6onon ygnpAnaraac srceH yypor .qaanraBap, gorooA 3oxr4oH
Ga*ryynanrun yfi n axilrnaraar xsparxwnsx.
Sopnnr
An6an ryuJaanbtH ryfiqsrrex qxr vypar
l-yfiqorrenrilx
ujaflryyp Y3YYn3fiT
Xepnyqnara,
oponqo0Hbl
xen6ep
Tycnax - T,
fyfi4srax-l-
XsHax-X
lllNftgaopnax*
tlt
1 gyrsgp
30pnnTbfi-l
xYpasHA
l,Can6apuH xyynb rorroouxrin
xapgrxilnrnfr r cyn,turn Hyrar AgBcrepnltH
X3M}K33HA XaHraX;
Xyynu rorroonaxlrfiH
x3p3rxilnT
xaHrarAcaH 6a*na.
r
I
2.Can6apux xyynb rorroonaxuftn
xsporrf$4nr 6onot rocgnll caHar er€x:
CyAanraang
Yflaacr,gcaH 6aftxa
I
3.Can6aprrH xyynb, rorroouxufrr
cypTanqnnax, HprsH, xyynrix erraegilffr
SeBngrge, M3tq33nfi93p XaHfax.
klprer, xyynrafin
arreegn*r 3eBnsreg
M3A33nnS3p
xaHracaH 6afiHa.
T i
2.qyraap
30punTbrH
xYpssHrq
1,Cyr*urn Hyrar gsacrapnrin xoMXosHA
xn*r4sx 6y* reogesu sypar ayiH axnng
XHHAJ]T Ta8nX. 40M)$n3r V3Wn3X:
feoffeg* sypar ryfrn
ryxafi xyynb
xspsrxcslt oafixa.
I
2.l-eogearailH Usr, rengerrnfir aKrcrap
xYns3H aBax, xHn 5yp roonnofo x!{fix,
6vpan 6wgx fafrgnurr xapilvuax:
Xon6orgox Aypsu
x{ypai$, **grptug
Hxftucex Faftna.
r
3.FaNp ayfrH oyprr,rfiH rusgssnnnftn
caHnafix eepunenrniH Mggganon 1u-:nreap
bafryynargcax, o€pqfierAcsa'-nir
xeTnex:
Yxan, 3aB, 60g!rr
uagsannurlr
opyyncaH 6afrrla.
I
i
4.Fasap syriu xspnNH xspsrnssHfl xrHarr
TaBHx, 3eB Hgptlgx, 6Hvrx, xsporflax
axnblr ryr4ueTrcx:
YncuH l4x Xypnaac
Garancaxraff
Hufrueu Oailna.
r
5.Een,raepnftx $oro*loHnroplrnrufrx
alKnbrr xuix, yp AyHr 6onoacpyyna*,
MeAssnnltfrH caHA opwnax;
Moxuropnnrufin yftn
axvnnaraa
caftxnpcaH 5artna.
I
S.Xor $lyp!rH, Oenussp, rapuananrnr,*r
ra3pbtH Tetr€B 6ailgan, LtaHapbtH yncbtH
xtHaH 6aranraax4 xauparAcan raspbrH
eePqnonrufr H Msflssnnufi r xernax:
Magsgnnr4frH caHr
6anxyyncaH 6a&sa.
I
T.Yncurtr epexxurfr lriuxxagil!ifix 6onos
Oaftnruu uuHxseqnilx 6aranraaxyyncaH
ra3pbrlt rorlaB 6aigan, qaHapHH xrHaH
Oaranraanu gyrHanrrfrr norx ran6apurn
xyantix xspgr yvcrsx, nsgeennrfrH caHA
6vprrax;
Xs*ax Earanraang
6ypox xampyyncaH
6sftxa.
.,{$t!':
I
*jld
J! '::r-
S.Xoxnpon yqnpcaH ra3ap, ra3ap
xaMraanax, HexgH cgproolTr xurix ax<nur
3oxxoH 6aFryynax rgAraapnfix
uageennlr*H caHr x€rfiex, 3yparflax,
raffnan mprax;
Magoonnilltx caH
lllt4Hsq.n3rAC3H
6afixa.
I
LCymux ryxafix xunnftx ra3ap asxuoH
6afiryynanruH ransenereexafr recsn,
cy*lblH xerxnuiln epexxnfi ranesnereaHr ti
rocnufrr 6onoacpyynx darnyynax,
xsperxEynsx aKfi bl1 qoxxoH Cairyynax ;
6yx uarxur
reneanonrrgfi
yffrgcaH 6a*h{a,
I
lO,CytrlurH 6onon cVM AyHAbrx xnnN*x
uacnr.rn MapraaHH acyyfqfiaap cyrqsjrraa
xufix apx 6Vxnfi Oafrnryrrnaran vnamleax;
Cyganraa yHoH son
xHfirgcon 6aftira. I
l1,Yncun rycmft x3psrU3sHt4* raepux
faSap auJHrnafiT, xaMraana'tTa.q xfiHaur
Taeilx, araAgannfifir xon6orgox ra3apr
ynaMxnax, caHafl xvprwfi3x:
Xyynu rorroor.axn*n
xspoDKunr
xaHtzlrAcaH Oafixa.
-
I
12.Opon nyrrnfix rycraN x3parusoirA
raspblr a8ax, raprax, ra€p au.JHrnaIT,
XaMfaananTAA XgHanT TaBI/tX e}KnHr
goxr,iolt 6afirwnax;
Xyynu rorrcgmxuilr
x3psrxnnT
xaxmrgsarJ 6ailsa.
I
1S"faspur* KaAacrpbrH l*sgssnnn&H caHr
XSTNEX;
Mogsannufix
HsrAciH cxcrem 6nfi
6oneox 6afina.
r
14.|'atpux yH3, yHsnm3r rorroox, ra3pbrH
:'en6ep, rarsap$r Hornyynax, xypaax,
rasap, yn xegnox x€pgHrs 6onon ra3pbrH
gax gaenNilg vgn*x Mgtrg3r uvrlwnax:
Xoparnervgnir yxon
3e3 M3Aa3nn33p
xaHracaH Gafixa.
r
15.I-aeprrn Ayy'Anara xygarrAaar 3oxliioH
6afiryynax;
MaAgsngn Hr ro,q,
xprggmKrsil
SOXHOH
6afiryynargcan
6aixa.
r
'16,|-asap g3aMtuHX, aunrnax spxr,rfrn
TACen COHTOH UalrapyynafirbtH axrrblr
3oxr.roH 6aftryynax;
MsAsgnen ,4n rog,
xypreenorrsfi
30xHoH
6afiryynarycan
6a*xa.
I
17.t-arputr ryxafr xyynb 6onox Moxron
Ylcun !4prcHg €gap euqryynax ryxai
xyynnfir yH4sclsH ra3ap eMqnyy'nsx,
33AMtrlVYn3X, auJHrflyynax ryxai Sacar
,qaprbrH laxnpauxnfrr rocnuilr
Gonoacpyynax, barnyynax axnb.r 3oxt4oH
EaNryynax,
Saxraparvtx xyy.rlb,
TOrTo0tilt(lrA
xr,rftr4cen, spx sy*n
yHAosnonrc& 6a&na.
1 8,3acar AaprHH 3ax*pauxr4fr r yHgecneH
Hpr3H, xyynuix orrssoqrcri raaap
3&iMr.uvyrl3x, aulfirflyynax r9p33
Eafrryynx, spxlrilx rspqilnrca onrox, rapog
avtfi9x:
Xyyns rorTooMxl4g
nnfiqcau 6afina.
19.3asmulnn, atrlxrraurag onrorAcoH
ragpbfH xsuxgo saara*r ra3ap rqssp Hb
rcrr{,qOr)KYYn)K, koOp.qtlHatKyynax,
ragreepuftx Ka.qacrpbtH ayprnfir vr4nAsx
axnur 3oxnon 6afiryynax, raspblH yncbtl
6vprrang 6vprrax.
Xyynu rorrcouxr4ff
Ht4fiUc,3H fuhna"
3 gyraap
H
l.feoge:u, rypar eyfi, cyypb cyganraa,
ra3pbtfi MoHllToDttHr. ra3aD 3oxr{oH
Mogeenen wn roA,
xvpraauxcrgfi 6oncax -.,**Il::F.'
1 xYposHA
I
I
I
I
!
I
!
i
)
i
t
!
I
!
I
I
I
I
l
I
i
t
i
I
l
I
t
j
l
I
I
I
I
i
l
axfffiflaraar, opoH 3aliH ggg 6yrUr,r*x
nasgeennufrH HorflcgH caHraap fiprcH,
xvynnf H srrcsAsg yfi{tqilrlrc3 ysmtsx:
5afiryynanr, Ten€BngJlr. KAAacrp, xoT
6afrnrynanrux KaiqacTpbtH YHn
6afina, *aegssnnrarir
xeporvnoru4nfrx roo
HsMsrAca'{ 6ahya.
2.f-arpurx H3rAM3n caxrufix roo 6yprron,
faapuH yJTcuH Sypren, yr{snraa, raraapr
ren6op, xaflr, 6rapxro* xonOorgcon
M_ag3snneep ilprcH, xyynu*x srrosgag
yfrnqxnrso y3lyngx;
3. Kagaerpu* g"r"r',*u*.;;;;;
ilptEu, ryynvli.t; srrasAsg y&lvNnroa
y3yynox, onoH Hrfireg cypranqxnax
axfiblr 3oxuoH 6a*ryy nax;
Megsenon Hfi roA,
xYpTssMlfr*ft soncoN
6a&na.
MoAssnrxrir
xoporqflsrqWn*x taa
$3MsrflmH 6afisa.
Mageanan ufi rog,
xyprsairx$sri Goncox
6afina, uaAssnnN*r
xgpsrlfisFAqn*x roo
HsMorAcoH 6afina.
I
I
i
r
4.Xaz 6afrryynanrarH Ka,gacrpbln
megeennnXx caHr xorr6ci6ox
6afiryynnaryygux yfin ax*nna..a*i
yxJlflyyrlx xornex:
Xor 6afiryynaniurn
{aAacTpbrH
MoAgsnnuliH caHr
uJHHgrnSrgcgH
5afina.
r
S.Gan6apuH xyynb rorrooux 6onori
cancapHH xshDKesHA xsrcDKyynx 6yit ylan
axxrrnaraar onoH xilfrrg4 cypranqunax,
!!0.q93r19X:
Msgoenen VHsFr ssb,
xypresMxrrsft Sarina.
r
4 Ayrcep
3Opr4nTbtfl
xYps3HA
i
I
I
I
I
I
i
I
i
1
I
i
1
I
t
I
i
I
I
I
:
t
1.1 agpblH aclrygan spxslcaH repxfiri
3.rxilpraanu Eaftryynnara funoH cyMblH
Sacar AaprbtH Tarrrralx raapbtH Aoroog
soxl4oH Eafi ryynanrun yfrn axfinnaraaH4
It4llexlr, caHaainarara ti opon Llox ;
tler xyraqaaHA Hb
xspsnKrYncsH
6aftna. I
t.l Yl,tqgTr3nTil|/lH TafieBr]ersar
Oonoacpyynx, l-aspux acyy,qafi epxsnmH
1opnfit 3axxpraaHbr OararyynnarElap
Garnyynax xepeuannrnfir xgHrax,
T?{IArNAx, YHaIIX AYTHYvnsX:
Xon6orgox xrypEMA
nnilqcox 6a&na. F
I
3.Iao,q uJ€trHbr baftryynnara, -;yMuH
ygnpAfiaraac rapracaH u.lufrgaap, xypan,
sgBnoreeHoec srgrAc€H yypsr gaanraspHr
xgporxqynsx, apx Oyxnfr an6an
ryuaanrHu u.:r,rfrgaepaap 6ailryynarAcax
Axnuw xocorr opx axunnax:
Xyna rorrosmxr{.q
xnftqcan 6arixa.
4.Fafrryynnarbtlt Aoroog Avpai,t, IrypaM,
Teprfin an6an xaarumris 6c ryfin gypraufrr
irgp4rler Oonros exilnnax, reprfrn
3axupraaHH uauna fi nnbtr x3poril(yynsx,
TepNfrn an6au
xagrqu*u
raannaftnan, 6c syfiu
X3trl XgMlKOSf
Mopgfier Sonrocgx
6afina.
5.Xyynu TorrooMx, opx syr,rH arralr
xspgn$/yr1ox, cyprarqr4nax yfir
$Kl,:nnaraaHA 3€rpqyynax ca*x1ryrrrin
Tecg8, Tecgoflgtl, TOOUOOT tapraH
Xon$orAox 6afr ryynnaraa xypryvnax:
Tocanfrr yr{gf{, o6s
cyA8nra8H,q
Yilg3cflor{ mpraH
ereaH Eafina.
O.Can6apuH xyynb rorroor,txniltt
xepsnxurrn4{aa ranaapx rafrrax, MoAgo,
cygarraar xonSorgox Agog uJarHbl
Oafrryynnarag xypryynsx;
Tafinax, MaAaar L1ar
xyfaqaaHA Hb YH8H
368 M3A33,
M0rq33nn33p
xaHrcrcaH 6a*Ha.
l.
'l
,
-,-r',::i..:,:_, .. i
:r'' ..... I
Vp qagnap
-Baxanaap 6a ryynaec gseiu 6cnoBcponblH 33psrr$H
@ni luenexmeHr, rsnggnsl'lr/;
Cypranrag xampat&alK rerceax 6aff x;
-rylar.rn qur yypsfT xaMaapax uspraxnnftH qilrnsfl33p MoprsulYYnOX cyprarraA
6afix.
Tycnax ryu$,ronnftn anSan ryujaanA, sCXYn fiir3pruXn33p3$ axhflnacan 6atix
- cyganraailbt apra sy* asauu:cex 6afrx;
- an6aH aKt]blH xgparqs3itg ujaapAar&ax M3s33n3n uyrnyynx'
6onoacpyynax,,qYftt3x, TaHwnqyynax;
an6an yyprca ryfir{grrcxAso xyynb rorrooMx, AYpgM' x{ypau
6onon ec avr.rH x3M X3MX30!'6ApHMTnAH AUJUr COHtlpXJlOoC
aHil{A Oafrx;
- rynramgcaH acyygnur rogopxc*nx, ryyurftr fiatsaH ryynax
apra 3aMbtil Tanaap caHan TaBffx;
- vJr/sa{ - .- #
- eepurH r,lagnsriaA@ 6ar xan*r
onoxroft xyBaarqax xaMTpaH allodnnax;
- Oaruirx xypsoHA oepr HorAcoFl VYprss ry*qsrrsx,
faspbrF xapmt$a, Oapranra, xor Ca*ryynanrblH ra3pblH Aapra
l-aepun ygnpAnarblu xgnrcnfi H Aapra
CynaurH Sacar &apra
Cylinun Sacar Aaprblfl Tamrun rasap
An6ai wulapnn -utwa xapananax vgupaw'nax Svcgll xapi4nuax ev6&9Kr:
1. Tepn*x 6anox HyrrufiH 3axupraaHbl
6afiryynnarul* xslTrsc, opol{ Hyrrul4H xap'bsa
ra3ap, x3nT3C;
2. Topu*n 6yc datiryynnara, onoji yncbrH
OaRryYnnara, Tscefi xeren6ePYYgmin
A}KUNTAH;
an6aH rYuaa4blH H3p. ro0:
i.:,-t:
.iia.i a!:r
-:i,
3. l,lprtx, xyyflflfiH
6a*ryynnara.
9Tl33g, Moprcxnu'lH
rEogE3l4,
A
eapnftil HsP)
Eaftryy.nnarun nsp:
rASAP SOXI4OH BAHryyJlAJIT, rEOAES!4, SyPAr SYklH rASAP
(3r$r/sx/-nftH Hop, eepuf,u xaP)
Safrrwnn"Hqux nap:
TSPUIIH ANSAHbI 3EBfl OJl
lllra*geaplrftn orHoo: .,1.3.....] ?
fiyraap: 4.1.........
'r !-
0.
&x-
",
#gyo.p opot {.d-*br e&ep
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf
AB Todorhoiloltuud.pdf

More Related Content

More from hi_bmb

2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf
hi_bmb
 
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
hi_bmb
 
2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf
hi_bmb
 
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdfГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
hi_bmb
 
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны  батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf2023 оны  батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
hi_bmb
 
Surgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdfSurgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdf
hi_bmb
 
Tolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdfTolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdf
hi_bmb
 
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdfAshig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
hi_bmb
 
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptxГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
hi_bmb
 
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
hi_bmb
 
2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo
hi_bmb
 
Battsengel plan 01
Battsengel plan 01Battsengel plan 01
Battsengel plan 01
hi_bmb
 
Battsengel plan 02
Battsengel plan 02Battsengel plan 02
Battsengel plan 02
hi_bmb
 
Ulziit 01
Ulziit 01Ulziit 01
Ulziit 01
hi_bmb
 
Ulziit 02
Ulziit 02Ulziit 02
Ulziit 02
hi_bmb
 
Battsengel zurag
Battsengel zuragBattsengel zurag
Battsengel zurag
hi_bmb
 
19 06-00008-04-20190625102729
19 06-00008-04-2019062510272919 06-00008-04-20190625102729
19 06-00008-04-20190625102729
hi_bmb
 
19 06-00008-02-20190625100704
19 06-00008-02-2019062510070419 06-00008-02-20190625100704
19 06-00008-02-20190625100704
hi_bmb
 
Ulsiin gzbet
Ulsiin gzbetUlsiin gzbet
Ulsiin gzbet
hi_bmb
 
Mergejiliin baiguullaguud
Mergejiliin baiguullaguudMergejiliin baiguullaguud
Mergejiliin baiguullaguud
hi_bmb
 

More from hi_bmb (20)

2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf2023 ГЗБТ.pdf
2023 ГЗБТ.pdf
 
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
1. 2023 Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөө, ТАХ-ын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг...
 
2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf2. Монгол бичиг.pdf
2. Монгол бичиг.pdf
 
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdfГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
ГХБХБГ 2022 IV tailan.pdf
 
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны  батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf2023 оны  батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
2023 оны батлагдсан төлөвлөгөө А-07.pdf
 
Surgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdfSurgaltiin medeelel.pdf
Surgaltiin medeelel.pdf
 
Tolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdfTolowlogoo.pdf
Tolowlogoo.pdf
 
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdfAshig sonirholiin zorchilgvi.pdf
Ashig sonirholiin zorchilgvi.pdf
 
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptxГХБХБГ-илтгэл.pptx
ГХБХБГ-илтгэл.pptx
 
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
2022 оны ГЗБТөлөвлөгөө
 
2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo2021 gzb tolwlogoo
2021 gzb tolwlogoo
 
Battsengel plan 01
Battsengel plan 01Battsengel plan 01
Battsengel plan 01
 
Battsengel plan 02
Battsengel plan 02Battsengel plan 02
Battsengel plan 02
 
Ulziit 01
Ulziit 01Ulziit 01
Ulziit 01
 
Ulziit 02
Ulziit 02Ulziit 02
Ulziit 02
 
Battsengel zurag
Battsengel zuragBattsengel zurag
Battsengel zurag
 
19 06-00008-04-20190625102729
19 06-00008-04-2019062510272919 06-00008-04-20190625102729
19 06-00008-04-20190625102729
 
19 06-00008-02-20190625100704
19 06-00008-02-2019062510070419 06-00008-02-20190625100704
19 06-00008-02-20190625100704
 
Ulsiin gzbet
Ulsiin gzbetUlsiin gzbet
Ulsiin gzbet
 
Mergejiliin baiguullaguud
Mergejiliin baiguullaguudMergejiliin baiguullaguud
Mergejiliin baiguullaguud
 

AB Todorhoiloltuud.pdf

  • 249. Төрийн 7 дугаар сарын АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ Албан түшаалын тодорхойлолтыг боловсруулсан ундэслэл: 0 Төрийн албаны тухай хууль хэрэпжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн боловсруулсан □ Хууль тогтоомжоор байгууллагын чиг үүрэпг өөрчлөлт орсон Холбогдох хууль тогтоомжийн нэр, огноо: Дагаж мөрдех огноо: Албан тушаапын тодорхойлолтыг баталсан огноо: Байгууллагын н э р : Нэгжийн н э р : Аймаг дахь Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар Апбан тушаайын нэр: Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл ---------- ^................................ Газрын удирдлагын хэлтэс Газрын даамал Дэс түшмэл, ТЗ-5 Ажлын цаг Ажлын байрны албан ёсны байршил: Ажлын өдрийн 8 цаг Хөдөлмөрийн нөхцөл: Онцгой нөхцөл: Хэвийн Хамаарахгүй __ РИЛГО, ЗОРИЛТ, ЧИГ ҮҮРЭГ . Албан тушаалын зорилго: Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд геодөзи, зураг зүй, газар зохион байгуулалт, орон зайн мэдээллийн менежмент, хот байгуулалтын салбарын талаарх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, чиг үүргийн хүрээнд ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг газрын даргын өмнө хариуцна
  • 250. AIr&xSr$aanux.,sEplrnr: l.Can6apurH xyynb rorrooMx rsgraapreri xu*r.1yynax rapax xg[r xsMxgollNfi arrur oonoscponryfr 6on roxog caHafl grex, Tg,qrgepra fi r x gpsn(yyn3x, Ta ilr a rx ax. 2.CyuutH ilyrar AsgcrepnfrH xsurx3sH,q feoAe3fi, sypar ayfr, ra3ap soxi,ton Gaftryynanrbrr spxnsx. 3,Cyuurn Hyrar AeBcropxfrH xoMxooHA reogesn, :ypar syfr, ra3ap sox!4oH gallryynanr, xor 6afiryynanrutn Karqacrpbrx yfin a>Kxnnaraar MsAssnrfi*u nargcur caHraap Aaurryynax onoH, xrairag yftnunnrae y3yyrsx, cypranqunax. 4.r{ssg u"!€THbl 6a*ryynnara 6onon ygnpAnaraac srceH yypor .qaanraBap, gorooA 3oxr4oH Ga*ryynanrun yfi n axilrnaraar xsparxwnsx. Sopnnr An6an ryuJaanbtH ryfiqsrrex qxr vypar l-yfiqorrenrilx ujaflryyp Y3YYn3fiT Xepnyqnara, oponqo0Hbl xen6ep Tycnax - T, fyfi4srax-l- XsHax-X lllNftgaopnax* tlt 1 gyrsgp 30pnnTbfi-l xYpasHA l,Can6apuH xyynb rorroouxrin xapgrxilnrnfr r cyn,turn Hyrar AgBcrepnltH X3M}K33HA XaHraX; Xyynu rorroonaxlrfiH x3p3rxilnT xaHrarAcaH 6a*na. r I 2.Can6apux xyynb rorroonaxuftn xsporrf$4nr 6onot rocgnll caHar er€x: CyAanraang Yflaacr,gcaH 6aftxa I 3.Can6aprrH xyynb, rorroouxufrr cypTanqnnax, HprsH, xyynrix erraegilffr SeBngrge, M3tq33nfi93p XaHfax. klprer, xyynrafin arreegn*r 3eBnsreg M3A33nnS3p xaHracaH 6afiHa. T i 2.qyraap 30punTbrH xYpssHrq 1,Cyr*urn Hyrar gsacrapnrin xoMXosHA xn*r4sx 6y* reogesu sypar ayiH axnng XHHAJ]T Ta8nX. 40M)$n3r V3Wn3X: feoffeg* sypar ryfrn ryxafi xyynb xspsrxcslt oafixa. I 2.l-eogearailH Usr, rengerrnfir aKrcrap xYns3H aBax, xHn 5yp roonnofo x!{fix, 6vpan 6wgx fafrgnurr xapilvuax: Xon6orgox Aypsu x{ypai$, **grptug Hxftucex Faftna. r 3.FaNp ayfrH oyprr,rfiH rusgssnnnftn caHnafix eepunenrniH Mggganon 1u-:nreap bafryynargcax, o€pqfierAcsa'-nir xeTnex: Yxan, 3aB, 60g!rr uagsannurlr opyyncaH 6afrrla. I i 4.Fasap syriu xspnNH xspsrnssHfl xrHarr TaBHx, 3eB Hgptlgx, 6Hvrx, xsporflax axnblr ryr4ueTrcx: YncuH l4x Xypnaac Garancaxraff Hufrueu Oailna. r 5.Een,raepnftx $oro*loHnroplrnrufrx alKnbrr xuix, yp AyHr 6onoacpyyna*, MeAssnnltfrH caHA opwnax; Moxuropnnrufin yftn axvnnaraa caftxnpcaH 5artna. I S.Xor $lyp!rH, Oenussp, rapuananrnr,*r ra3pbtH Tetr€B 6ailgan, LtaHapbtH yncbtH xtHaH 6aranraax4 xauparAcan raspbrH eePqnonrufr H Msflssnnufi r xernax: Magsgnnr4frH caHr 6anxyyncaH 6a&sa. I T.Yncurtr epexxurfr lriuxxagil!ifix 6onos Oaftnruu uuHxseqnilx 6aranraaxyyncaH ra3pbrlt rorlaB 6aigan, qaHapHH xrHaH Oaranraanu gyrHanrrfrr norx ran6apurn xyantix xspgr yvcrsx, nsgeennrfrH caHA 6vprrax; Xs*ax Earanraang 6ypox xampyyncaH 6sftxa. .,{$t!': I *jld J! '::r-
  • 251. S.Xoxnpon yqnpcaH ra3ap, ra3ap xaMraanax, HexgH cgproolTr xurix ax<nur 3oxxoH 6aFryynax rgAraapnfix uageennlr*H caHr x€rfiex, 3yparflax, raffnan mprax; Magoonnilltx caH lllt4Hsq.n3rAC3H 6afixa. I LCymux ryxafix xunnftx ra3ap asxuoH 6afiryynanruH ransenereexafr recsn, cy*lblH xerxnuiln epexxnfi ranesnereaHr ti rocnufrr 6onoacpyynx darnyynax, xsperxEynsx aKfi bl1 qoxxoH Cairyynax ; 6yx uarxur reneanonrrgfi yffrgcaH 6a*h{a, I lO,CytrlurH 6onon cVM AyHAbrx xnnN*x uacnr.rn MapraaHH acyyfqfiaap cyrqsjrraa xufix apx 6Vxnfi Oafrnryrrnaran vnamleax; Cyganraa yHoH son xHfirgcon 6aftira. I l1,Yncun rycmft x3psrU3sHt4* raepux faSap auJHrnafiT, xaMraana'tTa.q xfiHaur Taeilx, araAgannfifir xon6orgox ra3apr ynaMxnax, caHafl xvprwfi3x: Xyynu rorroor.axn*n xspoDKunr xaHtzlrAcaH Oafixa. - I 12.Opon nyrrnfix rycraN x3parusoirA raspblr a8ax, raprax, ra€p au.JHrnaIT, XaMfaananTAA XgHanT TaBI/tX e}KnHr goxr,iolt 6afirwnax; Xyynu rorrcgmxuilr x3psrxnnT xaxmrgsarJ 6ailsa. I 1S"faspur* KaAacrpbrH l*sgssnnn&H caHr XSTNEX; Mogsannufix HsrAciH cxcrem 6nfi 6oneox 6afina. r 14.|'atpux yH3, yHsnm3r rorroox, ra3pbrH :'en6ep, rarsap$r Hornyynax, xypaax, rasap, yn xegnox x€pgHrs 6onon ra3pbrH gax gaenNilg vgn*x Mgtrg3r uvrlwnax: Xoparnervgnir yxon 3e3 M3Aa3nn33p xaHracaH Gafixa. r 15.I-aeprrn Ayy'Anara xygarrAaar 3oxliioH 6afiryynax; MaAgsngn Hr ro,q, xprggmKrsil SOXHOH 6afiryynargcan 6aixa. r '16,|-asap g3aMtuHX, aunrnax spxr,rfrn TACen COHTOH UalrapyynafirbtH axrrblr 3oxr.roH 6aftryynax; MsAsgnen ,4n rog, xypreenorrsfi 30xHoH 6afiryynarycan 6a*xa. I 17.t-arputr ryxafr xyynb 6onox Moxron Ylcun !4prcHg €gap euqryynax ryxai xyynnfir yH4sclsH ra3ap eMqnyy'nsx, 33AMtrlVYn3X, auJHrflyynax ryxai Sacar ,qaprbrH laxnpauxnfrr rocnuilr Gonoacpyynax, barnyynax axnb.r 3oxt4oH EaNryynax, Saxraparvtx xyy.rlb, TOrTo0tilt(lrA xr,rftr4cen, spx sy*n yHAosnonrc& 6a&na. 1 8,3acar AaprHH 3ax*pauxr4fr r yHgecneH Hpr3H, xyynuix orrssoqrcri raaap 3&iMr.uvyrl3x, aulfirflyynax r9p33 Eafrryynx, spxlrilx rspqilnrca onrox, rapog avtfi9x: Xyyns rorTooMxl4g nnfiqcau 6afina. 19.3asmulnn, atrlxrraurag onrorAcoH ragpbfH xsuxgo saara*r ra3ap rqssp Hb rcrr{,qOr)KYYn)K, koOp.qtlHatKyynax, ragreepuftx Ka.qacrpbtH ayprnfir vr4nAsx axnur 3oxnon 6afiryynax, raspblH yncbtl 6vprrang 6vprrax. Xyynu rorrcouxr4ff Ht4fiUc,3H fuhna" 3 gyraap H l.feoge:u, rypar eyfi, cyypb cyganraa, ra3pbtfi MoHllToDttHr. ra3aD 3oxr{oH Mogeenen wn roA, xvpraauxcrgfi 6oncax -.,**Il::F.'
  • 252. 1 xYposHA I I I I ! I ! i ) i t ! I ! I I I I l I i t i I l I t j l I I I I i l axfffiflaraar, opoH 3aliH ggg 6yrUr,r*x nasgeennufrH HorflcgH caHraap fiprcH, xvynnf H srrcsAsg yfi{tqilrlrc3 ysmtsx: 5afiryynanr, Ten€BngJlr. KAAacrp, xoT 6afrnrynanrux KaiqacTpbtH YHn 6afina, *aegssnnrarir xeporvnoru4nfrx roo HsMsrAca'{ 6ahya. 2.f-arpurx H3rAM3n caxrufix roo 6yprron, faapuH yJTcuH Sypren, yr{snraa, raraapr ren6op, xaflr, 6rapxro* xonOorgcon M_ag3snneep ilprcH, xyynu*x srrosgag yfrnqxnrso y3lyngx; 3. Kagaerpu* g"r"r',*u*.;;;;; ilptEu, ryynvli.t; srrasAsg y&lvNnroa y3yynox, onoH Hrfireg cypranqxnax axfiblr 3oxuoH 6a*ryy nax; Megsenon Hfi roA, xYpTssMlfr*ft soncoN 6a&na. MoAssnrxrir xoporqflsrqWn*x taa $3MsrflmH 6afisa. Mageanan ufi rog, xyprsairx$sri Goncox 6afina, uaAssnnN*r xgpsrlfisFAqn*x roo HsMorAcoH 6afina. I I i r 4.Xaz 6afrryynanrarH Ka,gacrpbln megeennnXx caHr xorr6ci6ox 6afiryynnaryygux yfin ax*nna..a*i yxJlflyyrlx xornex: Xor 6afiryynaniurn {aAacTpbrH MoAgsnnuliH caHr uJHHgrnSrgcgH 5afina. r S.Gan6apuH xyynb rorrooux 6onori cancapHH xshDKesHA xsrcDKyynx 6yit ylan axxrrnaraar onoH xilfrrg4 cypranqunax, !!0.q93r19X: Msgoenen VHsFr ssb, xypresMxrrsft Sarina. r 4 Ayrcep 3Opr4nTbtfl xYps3HA i I I I I I i I i 1 I i 1 I t I i I I I : t 1.1 agpblH aclrygan spxslcaH repxfiri 3.rxilpraanu Eaftryynnara funoH cyMblH Sacar AaprbtH Tarrrralx raapbtH Aoroog soxl4oH Eafi ryynanrun yfrn axfinnaraaH4 It4llexlr, caHaainarara ti opon Llox ; tler xyraqaaHA Hb xspsnKrYncsH 6aftna. I t.l Yl,tqgTr3nTil|/lH TafieBr]ersar Oonoacpyynx, l-aspux acyy,qafi epxsnmH 1opnfit 3axxpraaHbr OararyynnarElap Garnyynax xepeuannrnfir xgHrax, T?{IArNAx, YHaIIX AYTHYvnsX: Xon6orgox xrypEMA nnilqcox 6a&na. F I 3.Iao,q uJ€trHbr baftryynnara, -;yMuH ygnpAfiaraac rapracaH u.lufrgaap, xypan, sgBnoreeHoec srgrAc€H yypsr gaanraspHr xgporxqynsx, apx Oyxnfr an6an ryuaanrHu u.:r,rfrgaepaap 6ailryynarAcax Axnuw xocorr opx axunnax: Xyna rorrosmxr{.q xnftqcan 6arixa. 4.Fafrryynnarbtlt Aoroog Avpai,t, IrypaM, Teprfin an6an xaarumris 6c ryfin gypraufrr irgp4rler Oonros exilnnax, reprfrn 3axupraaHH uauna fi nnbtr x3poril(yynsx, TepNfrn an6au xagrqu*u raannaftnan, 6c syfiu X3trl XgMlKOSf Mopgfier Sonrocgx 6afina. 5.Xyynu TorrooMx, opx syr,rH arralr xspgn$/yr1ox, cyprarqr4nax yfir $Kl,:nnaraaHA 3€rpqyynax ca*x1ryrrrin Tecg8, Tecgoflgtl, TOOUOOT tapraH Xon$orAox 6afr ryynnaraa xypryvnax: Tocanfrr yr{gf{, o6s cyA8nra8H,q Yilg3cflor{ mpraH ereaH Eafina. O.Can6apuH xyynb rorroor,txniltt xepsnxurrn4{aa ranaapx rafrrax, MoAgo, cygarraar xonSorgox Agog uJarHbl Oafrryynnarag xypryynsx; Tafinax, MaAaar L1ar xyfaqaaHA Hb YH8H 368 M3A33, M0rq33nn33p xaHrcrcaH 6a*Ha. l. 'l , -,-r',::i..:,:_, .. i :r'' ..... I
  • 253. Vp qagnap -Baxanaap 6a ryynaec gseiu 6cnoBcponblH 33psrr$H @ni luenexmeHr, rsnggnsl'lr/; Cypranrag xampat&alK rerceax 6aff x; -rylar.rn qur yypsfT xaMaapax uspraxnnftH qilrnsfl33p MoprsulYYnOX cyprarraA 6afix. Tycnax ryu$,ronnftn anSan ryujaanA, sCXYn fiir3pruXn33p3$ axhflnacan 6atix - cyganraailbt apra sy* asauu:cex 6afrx; - an6aH aKt]blH xgparqs3itg ujaapAar&ax M3s33n3n uyrnyynx' 6onoacpyynax,,qYftt3x, TaHwnqyynax; an6an yyprca ryfir{grrcxAso xyynb rorrooMx, AYpgM' x{ypau 6onon ec avr.rH x3M X3MX30!'6ApHMTnAH AUJUr COHtlpXJlOoC aHil{A Oafrx; - rynramgcaH acyygnur rogopxc*nx, ryyurftr fiatsaH ryynax apra 3aMbtil Tanaap caHan TaBffx; - vJr/sa{ - .- # - eepurH r,lagnsriaA@ 6ar xan*r onoxroft xyBaarqax xaMTpaH allodnnax; - Oaruirx xypsoHA oepr HorAcoFl VYprss ry*qsrrsx, faspbrF xapmt$a, Oapranra, xor Ca*ryynanrblH ra3pblH Aapra l-aepun ygnpAnarblu xgnrcnfi H Aapra CynaurH Sacar &apra Cylinun Sacar Aaprblfl Tamrun rasap An6ai wulapnn -utwa xapananax vgupaw'nax Svcgll xapi4nuax ev6&9Kr: 1. Tepn*x 6anox HyrrufiH 3axupraaHbl 6afiryynnarul* xslTrsc, opol{ Hyrrul4H xap'bsa ra3ap, x3nT3C; 2. Topu*n 6yc datiryynnara, onoji yncbrH OaRryYnnara, Tscefi xeren6ePYYgmin A}KUNTAH; an6aH rYuaa4blH H3p. ro0: i.:,-t: .iia.i a!:r -:i, 3. l,lprtx, xyyflflfiH 6a*ryynnara. 9Tl33g, Moprcxnu'lH
  • 254. rEogE3l4, A eapnftil HsP) Eaftryy.nnarun nsp: rASAP SOXI4OH BAHryyJlAJIT, rEOAES!4, SyPAr SYklH rASAP (3r$r/sx/-nftH Hop, eepuf,u xaP) Safrrwnn"Hqux nap: TSPUIIH ANSAHbI 3EBfl OJl lllra*geaplrftn orHoo: .,1.3.....] ? fiyraap: 4.1......... 'r !- 0. &x- ", #gyo.p opot {.d-*br e&ep