SlideShare a Scribd company logo
1 of 99
Download to read offline
1
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу,
до якого подається Звіт
політичної партії (місцевої
організації політичної партії))
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
09 червня 2016 року № З
ЗВІТ
політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру
Звітний X Уточнюючий
чий період 2016 року
І квартал II квартал X III квартал IV квартал
(період, що уточнюється)
Наростаючим підсумком на кінець року
Політична партія Радикальна Партія Олега Ляшка
(повна назва політичної партії згідно з реєстраційними документами)
1 Ідентифікаційний
код юридичної особи за ЄДРПОУ
Місцезнаходження м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 50Б
'їласть, район, населений пункт, вулиця, номери будинку, корпусу,
..ибінету/офіса, квартири
Поштовий індекс о о
Телефон
Моб. тел. 09737005331
Факс
E-mail
rpll937956@gmai
l.com
Фактичне місцезнаходження (у разі невідповідності
місцезнаходження^, Київ, Кловський узвіз, 7А,оф. 37
Поштовий індекс 0 1 0 1
Телефон
Моб. тел. 09737005331
Факс
(область, район, населений пункт, вулиця, номери будинку, корпусу,
кабінету/офіса, квартири)
Е- mail
rpll937956@gmai
l.com
Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки (рахунок),
номери рахунків (рахунку):_АТ «Райффайзен Банк Аваль» , р/р 26000368835;
26000496515;26008496517;26009496516; 26002532154
Рішення про внесення політичної партіїдо Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від
13.10.2010р. № 1 522 102 0000 020462
________ (дата)____________________________________________________________________________________
2
Загальна інформація про політичну партію
Кількість
Політична
партія
Обласні
організації
Міські
організації
Районні
організації
Сільські, селищні,
первинні
організації
Працівники складу
апарату, осіб - ... ... -- --
Підприємства, установи,
організації, засновані та
створені для виконання
статутних завдань
"
- - -
-
Висунуто кандидатів на
останніх виборах
(чергових,
позачергових,
п фНИХТОЩО),
усього осіб,
у тому числі:
45
- - - -
у Президенти України
- - - - -
у народні депутати
України - - - - -
до органів місцевого
самоврядування, у тому
числі:
45 -
-
-
-
обласних - - - -
районних - - - - -
міських
45
- - - -
ра^чних у містах, де
уі*. ^ено районні у місті
ради
- - -
-
-
сільських та селищних " “ “ - -
Обрано на останніх
виборах, усього осіб,
у тому числі:
- - - - -
народних депутатів
України - - - - -
депутатів місцевих рад 12 - - - -
міських, селищних,
сільських голів, старост
з
Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи
Найменування
місцевої
організації
Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження Фактичне
місцезнаходження
Реквізити банків, в
яких відкриті
рахунки, та номери
рахунків
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
Зведена таблиця звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру_________ ___________________________________________________________
Перелік Код рядка Вартість, сума коштів
на кінець звітного періоду (грн)
Майно, нематеріальні цінності, цінні папери,
що перебувають у власності, усього,
у тому числі:
глава1
розділу І
нерухоме майно, що перебуває у власності,
усього пункт 1.1
"
рухоме майно, що перебуває у власності,
усього,
у тому числі:
пункт 1.2
транспортні засоби підпункт 1 -
рухоме майно підпункт 2 -
нематеріальні активи, що перебувають у
власності, усього
пункт 1.3
-
цінні папери, що перебувають у власності,
усього
пункт 1.4
-Майно, нематеріальні цінності, що
леребувають на праві користування, усього,
у тому числі:
глава 2
розділу І 3800000,00
нерухоме майно, що перебуває на праві
користування, усього
пункт 2.1
2000000,00
рухоме майно, що перебуває на праві
користування, усього,
у тому числі:
пункт 2.2 1800000,00
транспортні засоби пункт 2.2.1 1800000,00
рухоме майно пункт 2.2.2 -
нематеріальні активи, що перебувають на праві
користування, усього
пункт 2.3 "
Грошові кошти, усього
у тому числі:
глава 1
розділу II 9665766,02
на рахунках політичної партії пункт 1.1 1211841,02
на рахунках виборчого фонду пункт 1.2 -
на рахунку відшкодування витрат з
фінансування передвиборної агітації
пункт 1.3 “
а рахунку для отримання коштів з державного
бюджету на фінансування статутної діяльності
пункт 1.4
8453925,00
Отримано грошових коштів з державного
бюджету, усього,
у тому числі:
глава 2
розділу II 8453925,00
на рахунок для отримання коштів з державного
бюджету на фінансування статутної діяльності
політичної партії
пункт 2.1
8453925,00
на рахунок для відшкодування витрат з
фінансування передвиборної агітації
пункт 2.2 -
Внески грошовими коштами, усього,
у тому числі:
глава 1
розділу III
1624,00
членські внески -
на рахунки політичної партії, усього, в тому
числі:
пункт 1.1 1624,00
повернено коштів, усього,
у тому числі:
пункти 1.2,
1.3
-
грошових коштів власнику, усього пункти 1.2,
1.3
-
грошових коштів до державного бюджету,
усього
пункти 1.2,
1.3
-
5
на рахунок виборчого фонду, усього пункт1.4 1623727,32
Повернено коштів, усього,
у тому числі:
пункти 1.5,
1.6
-
грошових коштів власнику, усього пункти 1.5,
1.6
-
грошових коштів до державного бюджету,
усього
пункти1.5,
1.6
-
Кошти від господарської діяльності,
у тому числі:
-
доходи від здачі майна в оренду -
дивіденди, проценти, роялті -
надходження за договорами -
надходження від заходів, що проводяться
політичною партією
-
дохід від відчуження нерухомого майна -
дохід від відчуження рухомого майна -
и Тохід від відчуження нематеріальних прав -
дохід від відчуження цінних паперів -
інші види доходів, що не заборонені законом (у
тому числі переваги, пільги, послуги)
-
Внески нерухомим майном, усього глава 2
розділу III
-
Повернено внесків нерухомим майном, усього,
у тому числі: пункти 2.2,
2.3
власнику, усього пункти 2.2,
2.3
-
до державного бюджету пункти 2.2,
2.3
-
Внески рухомим майном, усього,
у тому числі:
глава 3
розділу III
-
транспортними засобами пункт 3.1 -
Повернено внесків транспортними засобами,
сього,
у тому числі:
пункти 3.2,
3.3
власнику пункти 3.2,
3.3
-
до державного бюджету пункти 3.2,
3.3
-
рухомим майном, усього пункт 3.4 -
Повернено внесків рухомим майном, усього,
у тому числі:
пункти 3.5,
3.6
-
власнику пункти 3.5,
3.6
-
до державного бюджету пункти 3.5,
3.6
-
Внески нематеріальними активами, усього глава 4
розділу III
-
Повернено внесків нематеріальними активами,
усього, у тому числі:
пункти 4.2,
4.3
-
власнику пункти 4.2,
4.3
-
до державного бюджету пункти 4.2,
4.3
-
6
Внески цінними паперами, усього глава 5
розділу III
-
Повернено внесків цінними паперами, усього,
у тому числі:
пункти
5.3
5.2, -
власнику пункти
5.3
5.2, -
до державного бюджету пункти
5.3
5.2, -
Спонсорські внески, усього глава 6
розділу III
56750,00
Повернено спонсорських внесків, усього,
у тому числі:
пункти
6.3
6.2, -
власнику пункти
6.3
6.2, -
до державного бюджету пункти
6.3
6.2, -
витрати на здійснення статутної діяльності,
усього,
у тому числі:
розділ IV
2058781,34
заробітна плата -
оренда приміщення (будинку, офіса, квартири) 399840,00
оренда транспортних засобів 19320,00
оренда обладнання та технічних засобів -
послуги зв’язку -
витрати на соціальну допомогу -
проведення з’їздів, партійних конференцій,
загальних зборів
-
матеріальні витрати та оплата послуг
капітальний ремонт -
капітальні вкладення -
сплачені податки та збори 4680,00
повернення запозичених коштів -
придбання нерухомого майна -
ридбання рухомого майна -
придбання цінних паперів -
придбання нематеріальних активів -
утримання місцевих організацій партії, інших
зареєстрованих структурних підрозділів,
усього,
з них:
регіональні відділення -
інші зареєстровані структурні підрозділи -
витрачено з виборчих фондів 1623727,30
повернуто з виборчих фондів,
з них:
-
юридичним особам та фізичним особам -
підприємцям
-
фізичним особам -
перераховано до державного бюджету з
виборчих фондів
-
заснування і утримання видавництв,
інформаційних агентств, поліграфічних
підприємств, ЗМІ, освітніх закладів
публічні заходи -
пропагандистська діяльність (інформаційна, -
7
рекламна, видавнича, поліграфічна),
у тому числі:
видавнича діяльність -
розміщення зовнішньої політичної реклами -
розміщення реклами на телебаченні -
розміщення реклами на радіо -
розміщення реклами у друкованих засобах
масової інформації
6500,04
міжнародна діяльність -
інші не заборонені законом витрати 4714,00
перерахування штрафних санкцій за
укладеними договорами
-
Фінансові зобов’язання політичної партії,
усього
розділ V 1950821,34
8
І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії
Зведена таблиця майна,нематеріальних цінностей, цінних паперів станом на кінець
відповідного звітного кварталу
Перелік Код рядка Вартість, сума коштів
на кінець звітного періоду(грн)
Відомості про майно, нематеріальні глава 1
цінності, цінні папери, що перебувають у
власності, усього,
у тому числі:
розділу І
нерухоме майно, що перебуває у
власності, усього,
у тому числі:
пункт 1.1
за кордоном -
рухоме майно, що перебуває у власності, пункт 1.2
__усього,
' тому числі: '
за кордоном -
транспортні засоби підпункт 1 -
рухоме майно підпункт 2 -
нематеріальні активи, що перебувають у пункт 1.3
власності, всього,
у тому числі: '
за кордоном -
цінні папери, що перебувають у власності, пункт 1.4
усього,
у тому числі: '
за кордоном -
Відомості про майно, нематеріальні глава 2 3800000,00
цінності, що перебувають на праві
користування, усього,
у тому числі:
розділу І
нерухоме майно, що перебуває на праві пункт 2.1
користування,усього,
у тому числі:
2000000,00
за кордоном -
рухоме майно,що перебуває на праві пункт 2.2
користування, усього,
у тому числі:
1800000,00
за кордоном -
транспортні засоби пункт 2.2.1 1800000,00
рухоме майно пункт 2.2.2 -
нематеріальні активи, що перебувають на
праві користування, усього,
у тому числі:
пункт 2.3
за кордоном -
) 9
1. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває у власності політичної партії
1.1.Відомості про нерухоме майно
Перелік
майна
Місце­
знаходження
майна
(країна, адреса)
Загальна
площа
(кв.м)
Реєстраційні
дані майна
Дата
прид­
бання
Вартість
придбання
майна
Наявність/
відсутність
обтяжень
Дата
відчу­
ження
Вартість
відчуження
майна
Сума
доходу за
звітний
період
(оренда
тощо)
Балансова
вартість на кінець
звітного
кварталу
Нежитлові,
офісні
приміщення,
будинки
-
-
-
Житлові
приміщення,
будинки,
квартири
-
-
-
Гаражі,
бокси,
складські
приміщення
-
Земельні
ділянки
-
-
Інше
нерухоме
майно
-
-
-
Загальна сума - - - - - —
) 10 )
1.2. Відомості про рухоме майно:
1) транспортні засоби
Перелік
транспортних
засобів
Марка/модель (об’єм
циліндрів двигуна, куб.см,
потужність двигуна, кВт,
довжина для водних
засобів, см)
Рік
випуску
Дата
придбання
Вартість
придбання
майна
Наявність/
відсутність
обтяжень
Дата
відчуження
майна
Вартість
відчуження
майна
Сума доходу
за звітний
період
(оренда тощо)
Балансова
вартість на
кінець звітного
кварталу
Автомобілі
легкові
-
-
Автомобілі
вантажні
(спеціальні)
-
-
-
Водні
засоби
Повітряні
судна
-
Інші
транспортні
засоби
Загальна сума
- -
“ “
) 11
2) рухоме майно*
Назва рухомого
майна
Місце­
знаходження
об’єкта (країна,
адреса)
Дата
придбання
Вартість
придбання
майна
Наявність/
відсутність
обтяжень
Дата
відчуження
майна
Вартість
відчуження
майна
Сума доходу
за звітний
період
(оренда тощо)
Балансова
вартість на кінець
звітного
кварталу
“ - - - - - - -
Загальна сума
-
*Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітноїплати,
встановленої на 01 січня звітного року.
1.3. Відомості про нематеріальні активи політичної партії
Перелік активів
Назва
нематеріального
активу
Місце­
знаходження
об’єкта (країна,
адреса)
Дата
придбання
Вартість
придбання
Наявність/
відсутність
обтяжень
Дата
відчуження
Вартість
відчуження
Сума доходу
за звітний
період
(оренда тощо)
Балансова
вартість на
кінець звітного
кварталу
Природні активи
(право
користування
надрами, іншими
природними
ресурсами)
.
"
Комерційні
позначенім (товарні
знаки, торгові
марки)
“
-
Об’єкти
промислової
власності (право на
винаходи,
промислові зразки,
ноу-хау тощо)
“
"
) 12
Авторське право та
суміжні з ним права
(на літературні та
музичні твори,
програми для ЕОМ)
“
“
Інші нематеріальні
права(право на
провадження
діяльності,
використання
економічних та
інших привілеїв)
“
“
-
Загальна сума
-
_
- - - -
1.4. Відомості про цінні папери
Код
ЦП
Емітент Зберігач, депо Кількість Дата
придбання
Вартість
придбання
Підстави
придбання
Дата
відчуження
Вартість
відчуження
Сума доходу з
цінних паперів
за звітний
період
Балансова
вартістьна кінець
звітного періоду
- - - - - - - - -
Загальна вартість
13
2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії
2.1. Відомості про нерухоме майно:
)
1) власник - фізична особа
Перелік
майна
Місце­
знаходження
об’єкта (країна,
адреса)
Загальна
площа
(кв.м)
Реєстраційні дані
майна
Дата
отримання
Вартість
майна на
момент
отримання
Термін
корис­
тування
Прізвище,
ім’я, по
батькові
власника
РНОКПП
або серія та
номер
паспортаз
відміткою
Місце
проживання
власника
Сума
доходу за
звітний
період
(оренда
тощо)
Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу
Нежитлові,
офісні
приміщення,
будинки
Україна, м.
Київ,
Кловський
узвіз, 7А, оф.
37
91,4 Реєстраційний
номер об’єкта
нерухомості
майна
149708680000,
свідоцтво на
право власності:
індексний номер
8977598 від
05.09.2013
01.01.2016 3 роки Ляшко Олег
Валерійови
ч
М. Київ,
Житлові
приміщення,
будинки,
квартири
-
Гаражі,
бокси,
складські
приміщення -
Земельні
ділянки -
Інше
нерухоме
майно
-
-
Загальна сума - - -
)
14
)
2) власник - юридична особа
Перелік
майна
Місце­
знаходження
майна (країна,
адреса)
Загальна
площа
(кв.м)
Реєстраційні
дані майна
Дата
отри­
мання
майна
Вартість
майна
на момент
отримання
Термі
н
корис
туван
ня
Повне
найменування
власника
Ідентифі­
каційний
код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаходження
власника
Сума
доходу за
звітний
період
(оренда
тощо)
Балансова
вартість на
кінець звітного
кварталу
Нежитлові,
офісні
приміщення,
будинки
М. Київ,
Кловський
узвіз, 7
285,6 Реєстраційний
номер об’єкта
нерухомості
майна
91065280000,
свідоцтво на
право
власності:
індексний
номер
6226752від
15.07.2013
01.07.2016 2000000,00 1рік ТОВ
«Наутілус-
Інвест 2006»
М.Дніпропетр
овськ, 2000000,00
Житлові
приміщення,
будинки,
квартири
“
-
Гаражі,
бокси,
складські
приміщення
-
Земельні
ділянки
"
Інше
нерухоме
майно
“ -
“ -
Загальна сума - - 2000000,00
15

2.2. Відомості про рухоме майно
2.2.1. Транспортні засоби:
1) власник - фізична особа
Перелік
транспортних
засобів
Марка/модель
(об’єм циліндрів
двигуна, куб.см,
потужність
двигуна, кВт,
довжина для
водних засобів,
см)
Р ІК
випуску
Дата
отри-мання
майна
Вартість
майна
на момент
отримання
Наявність
/
відсутніст
ь
обтяжень
Термін
користу­
вання
Прізвище,
ім’я, по
батькові
власника
РНОКПП
або серія та
номер
паспортаз
відміткою
Місце
проживання
власника
Сума
доходу за
звітний
період
(оренда
тощо)
Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу
Автомобілі
легкові
О А ІЖ Ь А С /Е^СА Ьа Ь К Г
6162
2011
14.03.2016 1800000,00 відсутня 3 роки Гулак
Олександр
Миколайов
ич
Смт.
Макарів,
Макарівськ
ий р .,
Київська
обл.,
1800000,00
Автомобілі
вантажні
(спеціальні)
-
“
-
Водні засоби “
Повітряні
судна
“
“
Інші
транспортні
засоби
Загальна сума 1800000,00
16 )
2) власник - юридична особа
Перелік
транспортних
засобів
Марка/модель
(об’єм циліндрів
двигуна, куб.см,
потужність
двигуна, кВт,
довжина для
водних засобів,
см)
Рік
випуску
Дата
отри­
мання
Вартість
на момент
отримання
Наявність/
відсутність
обтяжень
Термін
користу­
вання
Повне
найменування
власника
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаходження
власника
Сума
доходу за
звітний
період
(оренда
тощо)
Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу
Автомобілі
легкові
Автомобілі
вантажні
(спеціальні)
-
Водні засоби
Повітряні судна
Інші
транспортні
засоби
Загальна сума
-
) 17 )
2.2.2. Рухоме майно*:
1) власник - фізична особа
Назва рухомого
майна
Місце­
знаходження
об’єкта (країна,
адреса)
Дата
отримання
Вартість
майна
на момент
отримання
Наявність/
відсутність
обтяжень
Термін
користу­
вання
Прізвище, ім’я,
по батькові
власника
РНОКПП
або серія та
номер
паспортаз
відміткою
Місце
проживання
власника
Сума
доходу за
звітний
період
(оренда
тощо)
Балансова
вартість на
кінець звітного
кварталу
.
“
Загальна сума - -
2) власник - юридична особа
Назва рухомого
майна
Місце­
знаходження
об’єкта (країна,
адреса)
Дата
отримання
Вартість
майна
на момент
отримання
Наявність/
відсутність
обтяжень
Термін
користу­
вання
Повне
наймену­
вання
власника
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаход­
ження
власника
Сума доходу
за звітний
період
(оренда тощо)
Балансова
вартість на
кінець
звітного
кварталу
“ " “ “ - - - - -
Загальна сума - -
*Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої на 01 січня звітного року.
18)
2.3. Відомості про нематеріальні активи:
1) власник - фізична особа___________
Перелік майна
Назва
нематеріа­
льного
активу
Місце­
знаходження
об’єкта (країна,
адреса)
Дата
отри­
мання
Вартість на
момент
отримання
Наявність/
відсутність
обтяжень
Термін
корис­
тування
Прізвище,
ім’я, по
батькові
власника
РНОКПП
або серія та
номер
паспортаз
відміткою
Місце
прожи­
вання
власника
Сума
доходу за
звітний
період
(оренда
тощо)
Балансова
вартість
на кінець
звітного
кварталу
Природні активи
(правокористування
надрами, іншими
природними
ресурсами)
“
"
“
Комерційні
позначення (товарні
знаки, торгові
марки)
“
“
Об’єкти
промислової
власності (право на
винаходи,
промислові зразки,
ноу-хау тощо)
“
-
“
Авторське право та
суміжні з ним права
(на літературні та
музичні твори,
програми для ЕОМ)
"
“
“
Інші нематеріальні
права (право на
провадження
діяльності,
використання
економічних та
інших привілеїв)
“
“
“
“
Загальна сума - -
) 19
2) власник - юридична особа
Перелік майна
Назва
нематеріального
активу
Місце­
знаходження
об’єкта (країна,
адреса)
Дата
отри­
мання
Вартість на
момент
отримання
Наявність/
відсутність
обтяжень
Термін
користу­
вання
Повне
найменування
власника
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаход­
ження
власника
Сума доходу
за звітний
період
(оренда
тощо)
Балансова
вартість
на кінець
звітного
кварталу
Природні активи
(право
користування
надрами, іншими
природними
ресурсами)
“
“
“
Комерційні
позначення
(товарні знаки,
торгові марки)
“
“
Об’єкти
промислової
власності(право
на винаходи,
промислові
зразки, ноу-хау
тощо)
-
“
“
Авторське право
та суміжні з ним
права(на
літературні та
музичні твори,
програми для
ЕОМ)
“
“
-
“
Інші
нематеріальні
права (право на
провадження
діяльності,
використання
економічних та
інших привілеїв)
“
“
“
“
Загальна сума - -
20
II. Відомості про грошові кошти політичної партії
Зведена таблиця грошових коштів політичної партії
станом на кінець відповідного звітного кварталу
Перелік надходжень Код
рядка
Сума (грн) Примітка
Грошові кошти, усього,
у тому числі:
глава 1
9665766,02
на рахунках політичної партії пункт 1.1 1211841,02
на рахунках виборчого фонду пункт 1.2 -
на рахунку відшкодування витрат з фінансування
передвиборної агітації
пункт 1.3 -
на рахунку для отримання коштів з державного бюджету
на фінансування статутної діяльності
пункт 1.4 8453925,00
Отримано грошових коштів на рахунок для отримання
коштів з державного бюджету на фінансування статутної
діяльності політичної партії
пункт 2.1
глави 2
8453925,00
Отримано грошових коштів на рахунок для відшкодування
витрат з фінансування передвиборної агітації
пункт2.2 -
21
1. Відомості про грошові кошти на рахунках політичної партії
1.1 Грошові кошти на рахунку політичної партії
Найменування банку та/або
інших фінансових установ
Вид рахунку Номер рахунку Сума коштів
А1«Райффайзен Банк Аваль» Р7р 2ШШШ23
767151,84
АТ«Райффайзен Банк Аваль»
р/р '26000496515
73202,18
АТ«Райффайзен Банк Аваль»
Р7р 26008496517
371487,00
Л І «Райффайзен Банк Аваль» Р/Р 26009496516
Загальна сума 1211841,02
1.2. Грошові кошти на рахунках виборчого фонду політичної партії
Найменування банку та/або
інших фінансових установ
Вид рахунку Номер рахунку Сума коштів
-
-
Загальна сума -
1.3. Грошові кошти на рахунку для відшкодування витрат, пов’язаних із фінансуванням
передвиборної агітації *__________________________________________________________________
Найменування банку та/або
інших фінансових установ Номер рахунку
Сума коштів
-
Загальна сума -
1.4. Грошові кошти на рахунку для отримання коштів з Державного бюджету України на
фінансування статутної діяльності *______________________________________________________
Найменування банку та/або
інших фінансових установ
Номер рахунку Сума коштів
АТ «Райффайзен Банк
Аваль»
26002532154 8453925,00
Загальна сума 8453925,00
*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.
22
2. Відомості щодо надходження коштів з Державного бюджету України на рахунки політичної
партії
2.1. Надходження на рахунок для отримання коштів з Державного бюджету України на
фінансування статутної діяльності*
Дата надходження
коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)
28.09.2016
106 8453925,00
Усього надійшло коштів
8453925,00
2.2. Відомості про повернення коштів з рахункудля отримання коштів з Державного бюджету
України на фінансування статутної діяльності__________________________________________________
Дата повернення Номер розрахункового документа Сума (грн)
- - -
- - -
2.3. Відомості про надходження коштів на рахунок для відшкодування витрат,
пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації*
Дата надходження
коштів
Номер розрахункового документа Сума (грн)
- - -
Усього надійшло коштів -
*Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.
III. Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від
виду внеску
Зведена таблиця внесків на користь політичної партії
_____________________ станом на кінець відповідного звітного кварталу_________________________
Перелік внесків Код рядка Сума
(вартість),гри
Примітка
Надійшло внесків грошовими коштами, усього,
у тому числі:
глава 1 1625351,32
на рахунки політичної партії, усього,
у тому числі:
пункт 1.1 1624,00
від фізичних осіб підпункт 1 812,00
від юридичних осіб підпункт 2 812,00
Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог
законодавства на рахунки політичної партії, усього,
у тому числі:
пункт 1.2 ”
грошових коштів власнику, усього,
у тому числі:
підпункти 1,2 -
фізичним особам підпункт 1 -
юридичним особам підпункт 2 -
грошових коштів до державного бюджету пункт 1.2 -
Поверненокоштів, що надійшли помилково на рахунки
політичної партії, усього,
у тому числі:
пункт 1.3 “
власнику, усього,
у тому числі:
-
фізичним особам підпункт 1 -
юридичним особам підпункт 2 -
грошових коштів до державного бюджету пункт 1.3 -
на рахунки виборчого фонду, усього
у тому числі:
пункт 1.4 1623727,32
від фізичних осіб підпункт 1 1623727,32
від юридичних осіб підпункт 2 -
Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог
законодавства на рахунки виборчого фонду, усього,
у тому числі:
пункт 1.5
'
грошових коштів власнику, усього,
у тому числі:
підпункти 1,2 -
фізичним особам підпункт 1 -
юридичним особам підпункт 2 -
грошових коштів до державного бюджету -
Повернено коштів, що надійшли помилковона рахунки
виборчого фонду, усього,
у тому числі:
пункт 1.6
'
грошових коштів власнику, усього,
у тому числі:
пункт 1.6 -
фізичним особам підпункт 1 -
юридичним особам підпункт 2 -
грошових коштів до державного бюджету пункт 1.6 -
Надійшло внесків нерухомим майном, усього,
у тому числі:
пункт 2.1
глави 2
-
від фізичних осіб підпункт 1 -
від юридичних осіб підпункт 2 -
Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли з
порушенням вимог законодавства, усього,
у тому числі:
пункт 2.2 “
внесків нерухомим майном власнику, усього,
у тому числі:
підпункти 1,2 -
24
фізичним особам підпункт 1 -
юридичним особам підпункт 2 -
внесків нерухомим майномдо державного бюджету пункт 2.2 -
Повернено внесків нерухомим майном, що
надійшлипомилково, усього,
у тому числі:
пункт 2.3 “
внесків нерухомим майном власнику, усього,
у тому числі:
підпункти 1,2 -
фізичним особам підпункт 1 -
юридичним особам підпункт 2 -
внесків нерухомим майном до державного бюджету пункт 2.3 -
Надійшло внесків рухомим майном, усього,
у тому числі:
пункт 3.1
глави 3
-
транспортними засобами, усього,
у тому числі:
пункт 3.1 -
від фізичних осіб підпункт 1 -
від юридичних осіб підпункт 2 -
Повернено внесків транспортними засобами, що
надійшли з порушенням вимог законодавства усього,
у тому числі:
пункт 3.2
внесків транспортними засобами власнику, усього,
у тому числі:
підпункти 1,2 -
фізичним особам підпункт 1 -
юридичним особам підпункт 2 -
внесків транспортними засобами до державного
бюджету
пункт 3.2 -
Повернено внесків транспортними засобами, що
надійшли помилково, усього,
у тому числі:
пункт 3.3 —
внесків транспортними засобами власнику, усього,
у тому числі:
підпункти 1,2 -
фізичним особам підпункт 1 -
юридичним особам підпункт 2 -
внесків транспортним засобами до державного
бюджету
пункт 3.3 -
рухомим майном, усього,
у тому числі:
пункт 3.4 -
від фізичних осіб підпункт 1 -
від юридичних осіб підпункт 2 -
Повернено внесків рухомим майном, що надійшли з
порушенням вимог законодавства, усього,
у тому числі:
пункт 3.5 —
внесків рухомим майном власнику, усього,
у тому числі:
підпункти 1, 2 -
фізичним особам підпункт 1 -
юридичним особам підпункт 2 -
внесків рухомим майном до державного бюджету пункт 3.5 -
Повернено внесків рухомим майном, що надійшли
помилково, усього,
у тому числі:
пункт 3.6 ”
внесків рухомим майном власнику, усього,
у тому числі:
підпункти 1,2 -
фізичним особам підпункт 1 -
юридичним особам підпункт 2 -
внесків рухомим майномдо державного бюджету пункт 3.6 -
Надійшло внесків нематеріальними активами, усього,
у тому числі:
пункт 4.1
глави 4
-
від фізичних осіб підпункт 1 -
від юридичних осіб підпункт 2 -
Повернено внесків нематеріальними активами, що
надійшли з порушенням вимог законодавства,усього,
у тому числі:
пункт 4.2 “
внесків нематеріальними активами власнику, усього,
у тому числі:
підпункти 1,2 -
фізичним особам підпункт 1 -
юридичним особам підпункт 2 -
внесків нематеріальними активами до державного
бюджету
пункт 4.2 -
Повернено внесків нематеріальними активами, що
надійшли помилково, усього,
у тому числі:
пункт 4.3 “
внесків нематеріальними активами власнику, усього,
у тому числі:
підпункти 1, 2 -
фізичним особам підпункт 1 -
юридичним особам підпункт 2 -
внесків нематеріальними активами до державного
бюджету
пункт 4.3 -
Надійшло внесків цінними паперами, усього,
у тому числі:
пункт 5.1
глави 5
-
від фізичних осіб підпункт 1 -
від юридичних осіб підпункт 2 -
Повернено внесків цінними паперами, що надійшли з
порушенням вимог законодавства, усього,
у тому числі:
пункт 5.2
внесків цінними паперами власнику, усього,
у тому числі:
підпункти 1,2 -
фізичним особам підпункт 1 -
юридичним особам підпункт 2 -
внесків цінними паперами до державного бюджету пункт 5.2 -
Повернено внесків цінними паперами, що надійшли
помилково, усього,
у тому числі:
пункт 5.3 “
внесків цінними паперами власнику, усього,
у тому числі:
підпункти 1,2 -
фізичним особам підпункт 1 -
юридичним особам підпункт 2 -
внесків цінними паперами до державного бюджету пункт 5.3 -
Надійшло спонсорських внесків, усього пункт 6.1
глави 6
56750,00
Повернено спонсорських внесків, що надійшли 3
порушенням вимог законодавства, усього,
у тому числі:
пункт 6.2 “
власнику підпункт 1 -
до державного бюджету підпункт 2 -
Повернено спонсорських внесків, що надійшли
помилково, усього,
у тому числі:
пункт 6.3 "
власнику підпункт 1 -
до державного бюджету підпункт 2 -
)
26
)
1. Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії
1.1 Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата надход­
ження внеску
Вид рахунку Номер розрахункового
документа
Прізвище, ім’я, по батькові
платника
РНОКПП або серія та
номер паспорта з
відміткою
Місце проживання
платника
Сума
(грн)
09.08.2016 р/р @2РЬ477230 Пойта Руслан
Миколайович
м. Іллінці 812,00
Усього надійшло коштів
812,00
2) від юридичних осіб
Дата
надход­
ження
внеску
Вид рахунку Номер розрахункового
документа
Повне найменування
платника
Ідентифікаційний код
юридичної особи за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження
платника
Сума
(грн)
06.09.2016 р/р 2 Іллінецька міська виборча
комісія (Повернення
грошової застави за
участь у місцевих
виборах)
М.Іллінці,
Вінницька обл.
812,00
Усього надійшло коштів 812,00
) 27 )
1.2. Відомості про повернення та перерахування до державного бюджету України грошових коштів, що надійшли з порушенням вимог
законодавства на рахунки політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата
надход­
ження
внеску
Загальна
сума
коштів
Номер
розрахункового
документа
Прізвище, ім’я, по
батькові особи, від
якої отримано
кошти
РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою
Місце
проживання
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахункового
документа
Обґрунтування
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується до
бюджету (грн)
“ ” “ “ “
- - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
2) від юридичних осіб
Дата
надход­
ження
внеску
Загальна
сума
надход­
ження
Номер
розрахунко­
вого
документа
Повне
найменування
особи
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаходження
особи
Дата
повернення
Номер
розрахун­
кового
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)
- - - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
1.3.Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів,що надійшли помилково на рахунки
політичної партії:
_______ 1) від фізичних осіб______________________________________________________________________________________________________
Дата
надхо­
дження
внеску
Загальна
сума
коштів
Номер
розрахункового
документа
Прізвище, ім’я, по
батькові особи, від
якої отримано
кошти
РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою
Місце
проживання
особи
Дата
повернення
Номер
розрахункового
документа
Обґрунтування
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується до
бюджету (грн)
- - - - - -
- - - -
-
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
) 28
2) відюридичних осіб
Дата
надхо­
дження
внеску
Загальна
сума
надход­
ження
Номер
розрахун­
кового
документа
Повне
найменування
особи
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаходження
особи
Дата
повернення
Номер
розрахун­
кового
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)
- - - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
1.4. Внески грошовими коштами на рахунки виборчого фонду політичної партії:
1) від фізичних осіб
Розрахунковий рахунок кандидата в народні депутати України Яроватої Анжели Валентинівни
Дата
надходження
внеску
Вид рахунки
Номер
розрахункового
документа
Прізвище, ім’я,
по батькові платника
Місце проживання платника
Реєстраційний номер
облікової картки
платника податків/серія
і номер паспорта
Сума
(грн)
23.06.2016 р/р ПЖУОООбІб
Стринаглюк
Любомир
Володимирович
м. Івано-Франківськ.
15000,00
24.06.2016 р/р 0.0.573848382.1
Стринаглюк
Любомир
Володимирович
м. Івано-Франківськ,
13000,00
30.06.2016 р/р 0.0.576062337.1
Жолоб Юрій
Ігорович
м. Івано-Франківськ,
37053,00
06.07.2016 р/р 0.0.578780311.1
Жолоб Юрій
Ігорович
м. Івано-Франківськ,
5600,00
04.07.2016 р/р 0.0.577921055.1
Яровата Анжела
Валентинівна
М. Івано-Франківськ,
8000,00
05.07.2016 р/р 0.0.578448287.1
Яровата Анжела
Валентинівна
М. Івано-Франківськ,
15000,00
29
06.07.2016 р/р 0.0.578714921.1
Яровата Анжела
Валентинівна
М. Івано-Франківськ,
2000,00
06.07.2016 р/р 0.0.578777410.1
Яровата Анжела
Валентинівна
М. Івано-Франківськ,
14900,00
11.07.2016 р/р 0.0.581333987.1
Яровата Анжела
Валентинівна
М. Івано-Франківськ,
13984,00
11.07.2016 р/р 0.0.581404492.1
Яровата Анжела
Валентинівна
М. Івано-Франківськ,
5000,00
Усього надійшло коштів 129537,00
зо
)
Розрахунковий рахунок кандидата в народні депутати України Блауша Дмитра Ярославовича
Дата
надходження
внеску
Вид рахунки Номер розрахункового
документа
Прізвище, ім’я,
по батькові платника
Місце проживання платника
Реєстраційний номер облікової
картки платника податків/серія і
номер паспорта
Сума
(грн)
14.06.2016 р /р @2РЬ675048
Решетник Наталія
Миколаївна
14000, м.Чернігів,
10 000,00
23.06.2016 р/р @2РЬ047203
Губська Тетяна
Олександрівна
14000, м.Чернігів,
119800,00
24.06.2016 р /р @2РЬ509719
Губська Тетяна
Олександрівна
14000.м. Чернігів.
16 415,84
24.06.2016 р/р @2РЬ509716
Губська Тетяна
Олександрівна
14000, м. Чернігів,
150 000,00
30.06.2016 р/р @2РЬ923728
Губська Тетяна
Олександрівна
14000, м.Чернігів,
100 000,00
01.07.2016 р /р @2РЬ268521
Дорошок Вікторія
Михайлівна
14000, м. Чернігів,
200 000,00
06.07.2016 р/р @2РЬ722340
Дорошок Вікторія
Михайлівна
14000, м. Чернігів,
100 000,00
07.07.2016 р/р @2РЬ257672
Дорошок Вікторія
Михайлівна
14000, м. Чернігів,
100 000,00
08.07.2016 р/р @2РЬ692550
Дорошок Вікторія
Михайлівна
14000, м. Чернігів,
135 000,00
12.07.2016 р/р @2РЬ871856
Губська Тетяна
Олександрівна
14000, м.Чернігів,
50 000,00
13.07.2016 р/р @ 2РП 19427
Осіковська Наталія
Сергіївна
14000, м.Чернігів,
100 000,00
14.07.2016 р/р @2РЬ784988
Осіковська Наталія
Сергіївна
14000, м.Чернігів,
11 000,00
15.07.2016 р /р @2РЬ284120
Осіковська Наталія
Сергіївна
14000, м.Чернігів,
5 004,48
Усього надійшло коштів 1 097 220,32
31 )
Розрахунковий рахунок кандидата в народні депутати України Були Сергія Володимировича
Дата
надходження
внеску
Вид рахунки Номер розрахункового
документа
Прізвище, ім’я,
по батькові платника
Місце проживання платника
Реєстраційний номер облікової
картки платника податків/серія
і номер паспорта
Сума
(грн)
15.06.2016 р/р 0.0.568064009.1
Була Сергій
Володимирович
М. Луцьк, 48100,00
16.06.2016 р/р 0.0.568856041.1
Була Сергій
Володимирович
М. Луцьк 88050,00
21.06.2016 р/р 0.0.571863939.1
Була Сергій
Володимирович
М. Луцьк 4200,00
21.06.2016 р/р 0.0.571659681.1
Була Сергій
Володимирович
М. Луцьк 35200,00
23.06.2016 р/р 0.0.573040379.1
Була Сергій
Володимирович
М. Луцьк 2748,00
29.06.2016 р/р 0.0.575474844.1
Була Сергій
Володимирович
М. Луцьк 3500,00
29.06.2016 р/р 0.0.575529276.1
Була Сергій
Володимирович
М. Луцьк 32580,00
30.06.2016 р/р 0.0.576005295.1
Була Сергій
Володимирович
М. Луцьк. 2000,00
01.07.2016 р/р 0.0.576916057.1
Була Сергій
Володимирович
М. Луцьк, 5760,00
04.07.2016 р/р 0.0.577907181.1
Була Сергій
Володимирович
М. Луцьк. 3650,00
06.07.2016 р/р 0.0.579021427.1
Була Сергій
Володимирович
М. Луцьк. 9550,00
08.07.2016 р/р 0.0.580025150.1
Була Сергій
Володимирович
М. Луцьк 21840,00
13.07.2016 р/р 0.0.582488332.1
Була Сергій
Володимирович
М. Луцьк, 11062,00
: 268240,00Усього надійшло коштів
)
32
Розрахунковий рахунок кандидата в народні депутати України Ляшко Руслана Віталійовича
Дата
надходжен
ня внеску
Вид рахунки
Номер
розрахункового
документа
Прізвище, ім’я,
по батькові платника
Місце проживання платника
Реєстрац.номер облік.
Картки платника
податків/серія і номер
паспорта
Сума
(грн)
16 червня р/р 67374540
Ляшко Наталя
Петрівна
Полтавська обл.,Лубенський р-
н.,с.3асулля.
8500,00
16 червня р/р 67374781
Науменко Оксана
Вікторівна
Полтавська
обл.,м.Лубни,
3250,00
17 червня р/р 67438076
Грабко Альона
Володимирівна
Полтавська обл..,Лубенський р-
н.,с. Засулля.
8500,00
17 червня р/р 67438115
Волощенко Марина
Василівна
Полтавська обл.,м. Лубни,
8500,00
17 червня
р/р
67437853 Малюх Артем
Миколайович
Полтавська обл.,Лубенський р-
н.,с.3асулля^
8500,00
17.06.2016
р/р
67438183 Ляшко Руслан
Віталійович
Полтавська обл.,м.Лубни,: 24815,70
21.06.2016
р/р
67617164 Ляшко Руслан
Віталійович
Полтавська обл.,м.Лубни. 17685,00
22.06.2016
р/р
67640673 Ляшко Руслан
Віталійович
Полтавська обл.,м.Лубни. 3210,00
24.06.2016
р/р
67854806 Ляшко Руслан
Віталійович
Полтавська обл.,м.Лубни. 1125,00
24.06.2016
р/р
67831943 Ляшко Руслан
Віталійович
Полтавська обл.,м.Лубни. 7000,00
01.07.2016
р/р
68386442 Ляшко Руслан
Віталійович
Полтавська обл.,м.Лубни. 14516,30
06.07.2016
р/р
68603260 Ляшко Руслан
Віталійович
Полтавська обл.,м.Лубни
г ? "'
15600,00
06.07.2016
р/р
68603273 Ляшко Руслан
Віталійович
Полтавська обл.,м.Лубни 600,00
13.07.2016
р/р
69088060 Ляшко Руслан
Віталійович
Полтавська обл.,м.Лубни 2178,00
Усього надійшло коштів 123980,00
) 34
1.5. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів, що надійшли з порушенням вимог
законодавства на рахунки виборчого фонду:
1) від фізичних осіб
Дата
надход­
ження
внеску
Загальна
сума коштів
Номер
розрахункового
документа
Прізвище, ім’я, по
батькові особи, від
якої отримано
кошти
РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою
Місце
проживання
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахункового
документа
Обґрунтування
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується до
бюджету (грн)
- -
- -
- - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України “
2) від юридичних осіб
Дата
надход­
ження
внеску
Загальна
сума
надход­
ження
Номер
розрахунко­
вого
документа
Повне
найменування
особи
Ідентифікацій­
ний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаходження
особи
Дата
повернен­
ня
Номер
розрахун­
кового
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)
- - - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
)
35
1.6. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів,що надійшли помилково на рахунки
виборчого фонду:
1) від фізичних осіб________________________________________________________________________________________
Дата
надход­
ження
внеску
Загальна
сума
коштів
Номер
розрахункового
документа
Прізвище, ім’я, по
батькові особи, від
якої отримано
кошти
РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою
Місце
проживання
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахункового
документа
Обгрунтування
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується до
бюджету (грн)
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -
2) відюридичних осіб
Дата
надход­
ження
внеску
Загальна
сума
надход­
ження
Номер
розрахун­
кового
документа
Повне
найменування
особи
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаходження
особи
Дата
повернення
Номер
розрахун­
кового
документа
Обгрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)
- - - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України
_
36
2. Відомості про внески нерухомим майном на користь політичної партії, у тому числі за кордоном,залежно від особи, що їх здійснила
2.1. Внески нерухомим майном на користь політичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата
надход­
ження
внеску
Вид
нерухомого
майна
Реєстраційні дані
майна
Місце­
знаходження
майна
Ринкова вартість
майна
Прізвище, ім’я,
по батькові
особи
РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою
Місце
проживання
особи
Балансова вартість на
кінець звітного
кварталу
- - - - - - - - -
Загальна вартість -
2) від юридичних осіб
Дата
надход­
ження
внеску
Вид нерухомого
майна Реєстраційні дані
Місце­
знаходження
майна
Ринкова вартість
майна
(грн)
Повне
найменування
юридичної
особи
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаходження
особи
Балансова вартістьна
кінець звітного
кварталу
- - - - - - - - -
Загальна вартість -
37 )
2.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нерухомим майном,що надійшли з порушенням вимог
законодавства:
1) від фізичних осіб
Дата
надход­
ження
об’єкта
Об’єкт
майна
Місце­
знаход­
ження
об’єкта
Реєстрацій­
ні дані
Ринкова
вартість
майна
Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи
РНОКПП або
серія та номер
паспорта с
відміткою
Місце
прожи­
вання
особи
Дата
повернен­
ня
Номер
розрахунко­
вого
документа
Обґрун­
тування
повернення
Сума
повернення
Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)
- - - - - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України
_
2) від юридичних осіб
Дата
надход­
ження
об’єкта
Об’єкт
майна
Місце­
знаходже­
ння
об’єкта
Реєстрацій­
ні дані
Ринкова
вартість
майна
Повне
наймену­
вання
особи
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаход­
ження
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахунко­
вого
документа
Обґрун­
тування
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)
- - - - - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
38 )
2.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нерухомим майном,що надійшли помилково:
1) від фізичних осіб
Дата
надход­
ження
об’єкта
Об’єкт
майна
Місце­
знаход­
ження
об’єкта
Реєстра­
ційні
дані
Ринкова
вартість
майна
Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи
РНОКПП або
серія та
номер
паспорта з
відміткою
Місце
прожи­
вання
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахунко­
вого
документа
Обґрун­
тування
повернення
Сума
повернення
Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)
- - - - - - - - - - - - “
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України
2) від юридичних осіб
Дата
надход­
ження
об’єкта
Об’єкт
майна
Місце­
знаход­
ження
об’єкта
Реєстрацій­
ні дані
Ринкова
вартість
майна
Повне
наймену­
вання
особи
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаход­
ження
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахунко­
вого
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)
- - - - - - - - - - - - “
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України
_
■) 39
)
3. Відомості про внески рухомим майном на користь політичної партії, у тому числі за кордоном,залежно від особи, що їх здійснила
3.1. Внески транспортними засобами на користь політичної партії
1) від фізичних осіб
Перелік
транспортних
Засобів
Дата
надход­
ження
Марка/модель (об’єм циліндрів
двигуна, куб.см, потужність
двигуна, кВт, довжина для
водних засобів, см)
Рік
випуску
Ринкова
вартість
майна
(грн)
Наявність/
відсутність
обтяжень
Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи
РНОКППабо серія
та номер паспорта з
відміткою
Місце
проживання
особи
Балансова
вартість на
кінець звітного
кварталу
Автомобілі
легкові
- -
-
-
-
-
Автомобілі
вантажні
(спеціальні)
- -
-
-
-
-
Водні засоби “ -
-
-
-
-
-
Повітряні судна “ -
-
-
-
-
Інші транспортні
засоби
-
-
-
-
-
Загальна вартість -
) 40
2) від юридичних осіб
Перелік
транспорт­
них засобів
Дата
надход­
ження
Марка/модель (об’єм
циліндрів двигуна,
куб.см, потужність
двигуна, кВт, довжина
для водних засобів,
см)
Рік
випуску
Ринкова вартість
майна
Наявність/
відсутність
обтяжень
Повне
найменування
юридичної
особи
Ідентифікацій­
ний код
юридичної особи
за
ЄДРПОУ
Місце­
знаходження
особи
Балансова вартість
на кінець звітного
кварталу
Автомобілі
легкові
- -
-
-
-
-
Автомобілі
вантажні
(спеціальні)
‘ -
-
-
-
-
Водні засоби ' -
-
-
-
-
-
Повітряні
судна
' -
-
-
-
-
Інші
транспортні
засоби
-
-
-
-
-
Загальна вартість -
) 41
3.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків транспортними засобами,що надійшли з
порушенням вимог законодавства:
1) від фізичних осіб
Дата
надход­
ження
об’єкта
Об’єкт
рухо­
мого
майна
Марка/модель
(об’єм циліндрів
двигуна, куб.см,
потужність
двигуна, кВт,
довжина для
водних засобів,
см)
Рік
випуску
Ринкова
вартість
майна
Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи
РНОКПП
або серія
та номер
паспорта
3
відміткою
Місце
проживання
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахунко­
вого
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)
“
_
“ “ “ - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
2) від юридичних осіб
Дата
надход­
ження
об’єкта
Об’єкт
рухо­
мого
майна
Марка/модель
(об’єм циліндрів,
двигуна, куб.см,
потужність
двигуна, кВт,
довжина для
водних засобів,
см)
Рік
випуску
Ринкова
вартість
майна
Повне
наймену­
вання
особи
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаход­
ження
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахунко­
вого
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)
- - - - - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
42) )
3.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків транспортним засобами,що надійшли помилково:
1) від фізичних осіб
Дата
надход­
ження
об’єкта
Об’єкт
рухо­
мого
майна
Марка/модель
(об’єм циліндрів
двигуна, куб.см,
потужність
двигуна, кВт,
довжина для
водних засобів,
см)
Рік
випуску
Ринкова
вартість
майна
Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи
РНОКПП або
серія та
номер
паспорта з
відміткою
Місце
проживання
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахунко­
вого
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)
Усього повернено та перераховано коштів до 1 ержавного бюджету України
_
2) від юридичних осіб
Дата
надход­
ження
об’єкта
Об’єкт
рухо­
мого
майна
Марка/модель
(об’єм циліндрів
двигуна, куб.см,
потужність
двигуна, кВт,
довжина, см)
Рік
випуску
Ринкова
вартість
майна
Повне
наймену­
вання
особи
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаход­
ження
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахунко­
вого
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)
Усього повернено та перераховано коштів до £ 'ержавного бюджету України -
43
)
3.4. Внески рухомим майном на користь політичної партії*:
1) від фізичних осіб
Дата
надходження
Назва рухомого майна Місце­
знаходження
об’єкта
(країна,
адреса)
Ринкова
вартість майна
(грн)
Наявність/
відсутність
обтяжень
Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи
РНОКППабо
серія та номер
паспорта з
відміткою
Місце
проживання
особи
Балансова
вартість на кінець
звітного
кварталу
Загальна вартість -
2) від юридичних осіб
Дата
надходження
Назва рухомого майна Місце­
знаходження
об’єкта
(країна,
адреса)
Ринкова
вартість майна
(грн)
Наявність/
відсутність
обтяжень
Повне
наймену­
вання
юридичної
особи
Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаходження
особи
Балансова
вартість на кінець
звітного
кварталу
Загальна вартість -
*Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої на 01 січня звітного року.
) 44

/
3.5. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків рухомим майном,що надійшли з порушенням вимог
законодавства:
1) від фізичних осіб
Дата
надход­
ження
об’єкта
Назва
рухомого
майна
Місце­
знаходження
об’єкта (країна,
адреса)
Ринкова
вартість
майна
Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи
РНОКПП
або серія та
номер
паспорта з
відміткою
Місце
проживання
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахунко­
вого
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повер­
нення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
2) від юридичних осіб
Дата
надход­
ження
об’єкта
Назва
рухомого
майна
Місце­
знаходження
об’єкта (країна,
адреса)
Ринкова
вартість
майна
Повне
наймену­
вання
юридичної
особи
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи в
ЄДРПОУ
Місце-
знаход
ження
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахун­
кового
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повер­
нення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)
- - - - - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України
_
45 )
3.6. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків рухомим майном, що надійшли помилково:
1) від фізичних осіб
Дата
надход­
ження
об’єкта
Назва
рухомого
майна
Місце­
знаходження
об’єкта (країна,
адреса)
Ринкова
вартість
майна
Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи
РНОКПП
або серія та
номер
паспорта з
відміткою
Місце
проживання
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахунко­
вого
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)
- - - - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
2) від юридичних осіб
Дата
надход­
ження
об’єкта
Назва
рухомого
майна
Місце­
знаходження
об’єкта (країна,
адреса)
Ринкова
вартість
майна
Повне
наймену­
вання
юридичної
особи
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаходження
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахун­
кового
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)
- - - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
) 46 )
4. Відомості про внески нематеріальними активами на користь політичної партії, у тому числі за кордоном,залежно від особи, що їх здійснила
4.1. Внески нематеріальними активами на користь політичної партії:
1) від фізичних осіб
Перелік майна
Назва
нематеріального
активу
Місце­
знаходження
об’єкта (країна,
адреса)
Дата
отри­
мання
Вартість
активів
Наявність/
відсутність
обтяжень
Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи
РНОКППабо
серія та номер
паспорта з
відміткою
Місце
проживання
Балансова вартість
на кінець звітного
кварталу
Природні активи
(право
користування
надрами, іншими
природними
ресурсами)
“ -
-
Комерційне
позначення (товарні
знаки, торгові
марки)
-
Об’єкти
промислової
власності (право на
винаходи,
промислові зразки,
ноу-хау тощо)
- -
-
-
-
Авторське право та
суміжні з ним права
(на літературні та
музичні твори,
програми для ЕОМ)
-
-
-
Інші нематеріальні
права (право на
провадження
діяльності,
використання
економічних та
інших привілеїв)
“ -
-
-
-
Загальна сума -
) 47 )
2) від юридичних осіб
Перелік майна Назва
нематеріа­
льного
активу
Місце­
знаходження
об’єкта (країна,
адреса)
Дата
отримання
Вартість
активів
Наявність/
відсутність
обтяжень
Повне
найменування
особи
Ідентифікацій­
ний код
юридичної особи
за
ЄДРПОУ
Місце­
знаходження
особи
Балансова вартість
на кінець звітного
кварталу
Природні активи
(право
користування
надрами, іншими
природними
ресурсами)
-
-
-
Комерційні
позначення
(товарні знаки,
торгові марки)
- -
-
Об’єкти
промислової
власності (право
на винаходи,
промислові
зразки, ноу-хау
тощо)
- -
-
-
-
Авторське право
та суміжні з ним
права(на
літературні та
музичні твори,
програми для
ЕОМ)
- -
-
-
-
Інші
нематеріальні
права (право на
провадження
діяльності,
використання
економічних та
інших привілеїв)
- -
-
-
-
-
Загальна сума -
) 48
4.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нематеріальними активами,що надійшли з
порушенням вимог законодавства:
1) від фізичних осіб
Дата
надход­
ження
активу
Назва
активу
Місце­
знаходження
активу
Вартість
активу
Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи
РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою
Місце
проживання
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахун­
кового
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується до
бюджету (грн)
- - - - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
2) від юридичних осіб
Дата
надход­
ження
активу
Назва
активу
Місце­
знаходження
активу
Вартість
активу
Повне
наймену­
вання
особи
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаходження
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахун­
кового
документа
Обгрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується до
бюджету (грн)
- - - - - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
) 49 )
4.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нематеріальними активами,що надійшли
помилково:
1) від фізичних осіб
Дата
надход­
ження
активу
Назва
активу
Місце­
знаходження
активу
Вартість
активу
Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи
РНОКПП або
серія та номер
паспорта з
відміткою
Місце
проживання
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахун­
кового
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)
“ “ “ - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
2) від юридичних осіб
Дата
надход­
ження
активу
Назва
активу
Місце­
знаходження
активу
Вартість
активу
Повне
наймену­
вання
особи
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаходження
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахун­
кового
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)
- - - - - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України
_
)
50
5. Відомості про внески цінними паперами на користь політичної партії, у тому числі за кордоном,залежно від особи, що їх здійснила
5.1. Внески цінними паперами на користьполітичної партії:
1) від фізичних осіб
Дата
внесення
Код ЦП Емітент Зберігай, депо Кількість Номінальна
вартість
Прізвище, ім’я, по
батькові особи
РНОКПП або
серія та
номер
паспорта з
відміткою
Місце
проживання
особи
Балансова вартість
на кінець звітного
кварталу
Загальна вартість -
2) від юридичних осіб
Дата
внесення
Код ЦП Емітент Зберігай, депо Кількість Номінальна
вартість
Повне
найменування
особи
Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаходження
особи
Балансова вартість
на кінець звітного
періоду
_
“ ~ “ “ “ " - -
Загальна вартість -
)
51
)
5.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків цінними паперами,що надійшли з порушенням вимо
законодавства:
1) від фізичних осіб
Дата
надход­
ження
Код
ЦП
Емітент Зберігай,
депо
Кількість Вартість
цінних
паперів
Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи
РНОКПП
або серія та
номер
паспорта з
відміткою
Місце
прожи­
вання
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахунко­
вого
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)
“ “ “ - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
2) від юридичних осіб
Дата
надход­
ження
Код
ЦП
Емітент Зберігай,
депо
Кіль­
кість
Вартість
цінних
паперів
Повне
наймену­
вання
особи
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаход­
ження
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахун­
кового
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)
- - - - - - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України
_
.) 52
)
5.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків цінними паперами,що надійшли помилково:
1) від фізичних осіб____________ _____________________ ___________ ___________ __________________________________ ______________
Дата
надход­
ження
Код
ЦП
Емітент Збе­
рігай,
депо
Кіль­
кість
Вартість
цінних
паперів
Прізвище,
ім’я, по
батькові
особи
РНОКПП
або серія та
номер
паспорта з
відміткою
Місце
проживання
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахунко­
вого
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повер­
нення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)
- - - - - - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
2) від юридичних осіб
Дата
надход­
ження
Код
ЦП
Емітент Зберігай,
депо
Кіль­
кість
Вартість
цінних
паперів
Повне
наймену­
вання
особи
Ідентифіка­
ційний код
юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаход­
ження
особи
Дата
повер­
нення
Номер
розрахун­
кового
документа
Обґрунту­
вання
повернення
Сума
повер­
нення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)
— - - - - - - - - - - -
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України
_
)
53
6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном
6.1. Спонсорські внески на користьполітичної партії
Дата надход­
ження внеску
Вид спонсорського
внеску
Вартість
спонсорського
Внеску
Повне найменування
особи
Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження
особи
Сума
(грн)
31.07.2016 Надання офісу для
використання в роботі
по виконанню
статутної діяльності
18300,00 Ляшко Олег
Валерійович
м. Київ, 18300,00
31.08.2016 Надання офісу для
використання в роботі
по виконанню
статутної діяльності
18300,00 Ляшко Олег
Валерійович
м. Київ, 18300,00
30.09.2016 Надання офісу для
використання в роботі
по виконанню
статутної діяльності
18300,00 Ляшко Олег
Валерійович
м. Київ, 18300,00
30.09.2016 Надання послуг з
бухгалтерського
обліку
1850,00 Данильченко
Ніна Василівна
Чернігівська обл., м.
Сновськ,
1850,00
Загальна сума
56750,00
)
54
)
6.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України спонсорських внесків, що надійшли з порушенням вимо
законодавства
Дата
надход­
ження
внеску
Вид
спонсорського
внеску
Вартість
спонсорського
внеску
Повне
найменування
особи
Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаходження
особи
Дата
повернення
Номер
розрахункового
документа
Обґрунтування
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету
(грн)
- “ “ ~
- - - -
-
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України
6.3. Відомості п зо поверненнюі та перерахуванн я до Державного) бюджету Ук заїни споїісорських внесісів, що надійшли помилково
Дата
надход­
ження
внеску
Вид
спонсорського
внеску
Вартість
спонсорського
внеску
Повне
найменування
особи
Ідентифікаційний
код юридичної
особи за
ЄДРПОУ
Місце­
знаходження
особи
Дата
повернення
Номер
розрахункового
документа
Обґрунтування
повернення
Сума
повернення
(грн)
Сума, яка
перераховується
до бюджету (грн)
“ - ” — “ “
- - - -
-
Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року

More Related Content

What's hot

Податкова декларація про майновий стан і доходи
Податкова декларація про майновий стан і доходиПодаткова декларація про майновий стан і доходи
Податкова декларація про майновий стан і доходиssuserab165d
 
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ...
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ...Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ...
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ...Олег Ляшко
 
Пояснювальна записка до проекту податкової реформи
Пояснювальна записка до проекту податкової реформиПояснювальна записка до проекту податкової реформи
Пояснювальна записка до проекту податкової реформиtsnua
 
Ogljad kas 12_2020
Ogljad kas 12_2020Ogljad kas 12_2020
Ogljad kas 12_2020pravotv1
 
Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015
Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015
Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015Factor_ua
 
Порівняльна таблиця до проекту податкової реформи
Порівняльна таблиця до проекту податкової реформиПорівняльна таблиця до проекту податкової реформи
Порівняльна таблиця до проекту податкової реформиtsnua
 
1. порівняльна пзу податкова реформа 08 08 2016
1. порівняльна пзу податкова реформа 08 08 20161. порівняльна пзу податкова реформа 08 08 2016
1. порівняльна пзу податкова реформа 08 08 2016Диана Беловодская
 
131c57f87058a14049beb183c8a3fc92 (1)
131c57f87058a14049beb183c8a3fc92 (1)131c57f87058a14049beb183c8a3fc92 (1)
131c57f87058a14049beb183c8a3fc92 (1)BobrinetsCounsil
 
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...tsnua
 
Doc 295768
Doc 295768Doc 295768
Doc 295768Autoua
 
Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України"
Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України"Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України"
Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України"tsnua
 
Проект податкової реформи
Проект податкової реформиПроект податкової реформи
Проект податкової реформиtsnua
 

What's hot (20)

Zvit2016
Zvit2016Zvit2016
Zvit2016
 
Zvit2015
Zvit2015Zvit2015
Zvit2015
 
Zvit2014
Zvit2014Zvit2014
Zvit2014
 
Новели антикорупційного законодавства. Частина 2
Новели антикорупційного законодавства. Частина 2Новели антикорупційного законодавства. Частина 2
Новели антикорупційного законодавства. Частина 2
 
Новели антикорупційного законодавства. Частина 1
Новели антикорупційного законодавства. Частина 1Новели антикорупційного законодавства. Частина 1
Новели антикорупційного законодавства. Частина 1
 
Податкова декларація про майновий стан і доходи
Податкова декларація про майновий стан і доходиПодаткова декларація про майновий стан і доходи
Податкова декларація про майновий стан і доходи
 
Яка система фінансового контролю працює станом на сьогодні
Яка система фінансового контролю працює станом на сьогодніЯка система фінансового контролю працює станом на сьогодні
Яка система фінансового контролю працює станом на сьогодні
 
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ...
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ...Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ...
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ...
 
Пояснювальна записка до проекту податкової реформи
Пояснювальна записка до проекту податкової реформиПояснювальна записка до проекту податкової реформи
Пояснювальна записка до проекту податкової реформи
 
Ogljad kas 12_2020
Ogljad kas 12_2020Ogljad kas 12_2020
Ogljad kas 12_2020
 
Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015
Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015
Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015
 
2021
20212021
2021
 
Порівняльна таблиця до проекту податкової реформи
Порівняльна таблиця до проекту податкової реформиПорівняльна таблиця до проекту податкової реформи
Порівняльна таблиця до проекту податкової реформи
 
1. порівняльна пзу податкова реформа 08 08 2016
1. порівняльна пзу податкова реформа 08 08 20161. порівняльна пзу податкова реформа 08 08 2016
1. порівняльна пзу податкова реформа 08 08 2016
 
131c57f87058a14049beb183c8a3fc92 (1)
131c57f87058a14049beb183c8a3fc92 (1)131c57f87058a14049beb183c8a3fc92 (1)
131c57f87058a14049beb183c8a3fc92 (1)
 
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
 
Doc 295768
Doc 295768Doc 295768
Doc 295768
 
О. Чернишов
О. ЧернишовО. Чернишов
О. Чернишов
 
Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України"
Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України"Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України"
Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України"
 
Проект податкової реформи
Проект податкової реформиПроект податкової реформи
Проект податкової реформи
 

Viewers also liked

E:\caisabanda mentor
E:\caisabanda mentorE:\caisabanda mentor
E:\caisabanda mentormentor
 
Overcoming The Challenges Of Social Intrapreneurship 20101017
Overcoming The Challenges Of Social Intrapreneurship 20101017Overcoming The Challenges Of Social Intrapreneurship 20101017
Overcoming The Challenges Of Social Intrapreneurship 20101017Chris Oestereich
 
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
 Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa? Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?Lastensuojelun Keskusliitto
 
Aplicacion Del Conocimiento
Aplicacion Del ConocimientoAplicacion Del Conocimiento
Aplicacion Del Conocimientodavidcamilo469
 
Caisabanda mentor
Caisabanda mentorCaisabanda mentor
Caisabanda mentormentor
 
Sur-Seal Thermal Management
Sur-Seal Thermal ManagementSur-Seal Thermal Management
Sur-Seal Thermal Managementbkoelling
 
C:\fakepath\guido
C:\fakepath\guidoC:\fakepath\guido
C:\fakepath\guidoguidoleon
 
散热材料技术交流报告英文版 1 (1)
散热材料技术交流报告英文版 1 (1)散热材料技术交流报告英文版 1 (1)
散热材料技术交流报告英文版 1 (1)Bing Liang
 
EQUIPOS DE GIMNASIO PARA TODA RUTINA
EQUIPOS DE GIMNASIO PARA TODA RUTINAEQUIPOS DE GIMNASIO PARA TODA RUTINA
EQUIPOS DE GIMNASIO PARA TODA RUTINAJ Gerardo Azpeitia R
 
Phase Change Materials for Temperature Controlled Packaging & Shipping
Phase Change Materials for Temperature Controlled Packaging & ShippingPhase Change Materials for Temperature Controlled Packaging & Shipping
Phase Change Materials for Temperature Controlled Packaging & ShippingRGEES, LLC
 
Design Centrado em Pessoas by Ricardo Grzeca
Design Centrado em Pessoas by Ricardo GrzecaDesign Centrado em Pessoas by Ricardo Grzeca
Design Centrado em Pessoas by Ricardo GrzecaFran Maciel
 
Ecuaciones
EcuacionesEcuaciones
Ecuacionesmarlene
 

Viewers also liked (16)

E:\caisabanda mentor
E:\caisabanda mentorE:\caisabanda mentor
E:\caisabanda mentor
 
Overcoming The Challenges Of Social Intrapreneurship 20101017
Overcoming The Challenges Of Social Intrapreneurship 20101017Overcoming The Challenges Of Social Intrapreneurship 20101017
Overcoming The Challenges Of Social Intrapreneurship 20101017
 
Cgs Invitados
Cgs InvitadosCgs Invitados
Cgs Invitados
 
esteban alexis
esteban alexisesteban alexis
esteban alexis
 
AnneThornleyBrownResume
AnneThornleyBrownResumeAnneThornleyBrownResume
AnneThornleyBrownResume
 
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
 Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa? Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
Heikki Hiilamo: Miten talouslama näkyy lasten arjessa ja lastensuojelussa?
 
Aplicacion Del Conocimiento
Aplicacion Del ConocimientoAplicacion Del Conocimiento
Aplicacion Del Conocimiento
 
Caisabanda mentor
Caisabanda mentorCaisabanda mentor
Caisabanda mentor
 
Katherinne rivera
Katherinne riveraKatherinne rivera
Katherinne rivera
 
Sur-Seal Thermal Management
Sur-Seal Thermal ManagementSur-Seal Thermal Management
Sur-Seal Thermal Management
 
C:\fakepath\guido
C:\fakepath\guidoC:\fakepath\guido
C:\fakepath\guido
 
散热材料技术交流报告英文版 1 (1)
散热材料技术交流报告英文版 1 (1)散热材料技术交流报告英文版 1 (1)
散热材料技术交流报告英文版 1 (1)
 
EQUIPOS DE GIMNASIO PARA TODA RUTINA
EQUIPOS DE GIMNASIO PARA TODA RUTINAEQUIPOS DE GIMNASIO PARA TODA RUTINA
EQUIPOS DE GIMNASIO PARA TODA RUTINA
 
Phase Change Materials for Temperature Controlled Packaging & Shipping
Phase Change Materials for Temperature Controlled Packaging & ShippingPhase Change Materials for Temperature Controlled Packaging & Shipping
Phase Change Materials for Temperature Controlled Packaging & Shipping
 
Design Centrado em Pessoas by Ricardo Grzeca
Design Centrado em Pessoas by Ricardo GrzecaDesign Centrado em Pessoas by Ricardo Grzeca
Design Centrado em Pessoas by Ricardo Grzeca
 
Ecuaciones
EcuacionesEcuaciones
Ecuaciones
 

Similar to Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року

Звіт РПЛ за І квартал 2017 року
Звіт РПЛ за І квартал 2017 рокуЗвіт РПЛ за І квартал 2017 року
Звіт РПЛ за І квартал 2017 рокуОлег Ляшко
 
Місцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна Наталенко
Місцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна НаталенкоМісцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна Наталенко
Місцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна НаталенкоCSIUKRAINE
 
Декларація Столярчука
Декларація СтолярчукаДекларація Столярчука
Декларація Столярчукаtsnua
 
Презентация Козина (корупція)
Презентация Козина (корупція)Презентация Козина (корупція)
Презентация Козина (корупція)tamara_uaror
 
Билоус Декларация 2015
Билоус Декларация 2015Билоус Декларация 2015
Билоус Декларация 2015kseniavrabec
 
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...Factor_ua
 
Декларация Александра Турчинова - 2015
Декларация Александра Турчинова - 2015Декларация Александра Турчинова - 2015
Декларация Александра Турчинова - 2015Andrew Vodianyi
 
Декларация о доходах Олега Гладковского за 2015 год
Декларация о доходах Олега Гладковского за 2015 годДекларация о доходах Олега Гладковского за 2015 год
Декларация о доходах Олега Гладковского за 2015 годAndrew Vodianyi
 
Декларація Кличка за 2015 рік
Декларація Кличка за 2015 рікДекларація Кличка за 2015 рік
Декларація Кличка за 2015 рікtsnua
 
Декларація Севрука
Декларація СеврукаДекларація Севрука
Декларація Севрукаtsnua
 
Zrazok zapovnennya deklarats_za_2017_r_k_fo_vlasnikom_payu
Zrazok zapovnennya deklarats_za_2017_r_k_fo_vlasnikom_payuZrazok zapovnennya deklarats_za_2017_r_k_fo_vlasnikom_payu
Zrazok zapovnennya deklarats_za_2017_r_k_fo_vlasnikom_payuMinfinDocs
 
Zrazok zapovnennya deklarats_za_2017_r_k_fo_vlasnikom_payu
Zrazok zapovnennya deklarats_za_2017_r_k_fo_vlasnikom_payuZrazok zapovnennya deklarats_za_2017_r_k_fo_vlasnikom_payu
Zrazok zapovnennya deklarats_za_2017_r_k_fo_vlasnikom_payuMinfinDocs
 
Звіт про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру» за І кв...
Звіт про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру» за І кв...Звіт про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру» за І кв...
Звіт про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру» за І кв...Політична партія "Наш край"
 
Мін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязі
Мін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязіМін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязі
Мін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязіPravotv
 

Similar to Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року (20)

Фінансовий звіт партії "Наш край" за ІІІ квартал
Фінансовий звіт партії "Наш край" за ІІІ кварталФінансовий звіт партії "Наш край" за ІІІ квартал
Фінансовий звіт партії "Наш край" за ІІІ квартал
 
Звіт РПЛ за І квартал 2017 року
Звіт РПЛ за І квартал 2017 рокуЗвіт РПЛ за І квартал 2017 року
Звіт РПЛ за І квартал 2017 року
 
Місцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна Наталенко
Місцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна НаталенкоМісцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна Наталенко
Місцеві бюджети в умовах фіскальної децентралізації. Ніна Наталенко
 
Декларація Столярчука
Декларація СтолярчукаДекларація Столярчука
Декларація Столярчука
 
Презентация Козина (корупція)
Презентация Козина (корупція)Презентация Козина (корупція)
Презентация Козина (корупція)
 
Билоус Декларация 2015
Билоус Декларация 2015Билоус Декларация 2015
Билоус Декларация 2015
 
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2...
 
Декларация Александра Турчинова - 2015
Декларация Александра Турчинова - 2015Декларация Александра Турчинова - 2015
Декларация Александра Турчинова - 2015
 
Декларация о доходах Олега Гладковского за 2015 год
Декларация о доходах Олега Гладковского за 2015 годДекларация о доходах Олега Гладковского за 2015 год
Декларация о доходах Олега Гладковского за 2015 год
 
Декларація Кличка за 2015 рік
Декларація Кличка за 2015 рікДекларація Кличка за 2015 рік
Декларація Кличка за 2015 рік
 
Avakov 2015
Avakov 2015Avakov 2015
Avakov 2015
 
Декларація Севрука
Декларація СеврукаДекларація Севрука
Декларація Севрука
 
Zrazok zapovnennya deklarats_za_2017_r_k_fo_vlasnikom_payu
Zrazok zapovnennya deklarats_za_2017_r_k_fo_vlasnikom_payuZrazok zapovnennya deklarats_za_2017_r_k_fo_vlasnikom_payu
Zrazok zapovnennya deklarats_za_2017_r_k_fo_vlasnikom_payu
 
Zrazok zapovnennya deklarats_za_2017_r_k_fo_vlasnikom_payu
Zrazok zapovnennya deklarats_za_2017_r_k_fo_vlasnikom_payuZrazok zapovnennya deklarats_za_2017_r_k_fo_vlasnikom_payu
Zrazok zapovnennya deklarats_za_2017_r_k_fo_vlasnikom_payu
 
Скрин 2
Скрин 2Скрин 2
Скрин 2
 
Звіт про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру» за І кв...
Звіт про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру» за І кв...Звіт про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру» за І кв...
Звіт про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру» за І кв...
 
Report 20953653 2015
Report 20953653 2015Report 20953653 2015
Report 20953653 2015
 
Ustawa final
Ustawa finalUstawa final
Ustawa final
 
Мін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязі
Мін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязіМін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязі
Мін’юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязі
 
гф
гфгф
гф
 

More from Олег Ляшко

Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 8)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 8)Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 8)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 8)Олег Ляшко
 
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 7)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 7)Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 7)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 7)Олег Ляшко
 
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 6)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 6)Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 6)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 6)Олег Ляшко
 
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 5)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 5)Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 5)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 5)Олег Ляшко
 
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 4)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 4)Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 4)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 4)Олег Ляшко
 
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 3)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 3)Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 3)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 3)Олег Ляшко
 
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 2)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 2)Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 2)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 2)Олег Ляшко
 
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 1)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 1)Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 1)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 1)Олег Ляшко
 
Звіт Радикальної партії про витрати під час позачергових виборів до Верховної...
Звіт Радикальної партії про витрати під час позачергових виборів до Верховної...Звіт Радикальної партії про витрати під час позачергових виборів до Верховної...
Звіт Радикальної партії про витрати під час позачергових виборів до Верховної...Олег Ляшко
 
Звіт Радикальної партії про витрати під час позачергових виборів до Верховної...
Звіт Радикальної партії про витрати під час позачергових виборів до Верховної...Звіт Радикальної партії про витрати під час позачергових виборів до Верховної...
Звіт Радикальної партії про витрати під час позачергових виборів до Верховної...Олег Ляшко
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 рокуФінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 рокуОлег Ляшко
 
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ...
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ...Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ...
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ...Олег Ляшко
 
Остаточний звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента У...
Остаточний звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента У...Остаточний звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента У...
Остаточний звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента У...Олег Ляшко
 
Остаточний звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента У...
Остаточний звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента У...Остаточний звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента У...
Остаточний звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента У...Олег Ляшко
 
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 рокуЗвіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 рокуОлег Ляшко
 
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 рокуЗвіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 рокуОлег Ляшко
 
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 рокуЗвіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 рокуОлег Ляшко
 
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 рокуЗвіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 рокуОлег Ляшко
 
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...Олег Ляшко
 
Звернення Боярського будинку відпочинку Українського товариства сліпих до Оле...
Звернення Боярського будинку відпочинку Українського товариства сліпих до Оле...Звернення Боярського будинку відпочинку Українського товариства сліпих до Оле...
Звернення Боярського будинку відпочинку Українського товариства сліпих до Оле...Олег Ляшко
 

More from Олег Ляшко (20)

Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 8)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 8)Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 8)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 8)
 
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 7)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 7)Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 7)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 7)
 
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 6)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 6)Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 6)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 6)
 
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 5)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 5)Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 5)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 5)
 
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 4)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 4)Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 4)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 4)
 
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 3)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 3)Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 3)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 3)
 
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 2)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 2)Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 2)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 2)
 
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 1)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 1)Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 1)
Звіт Радикальної партії за IV квартал 2019 року (частина 1)
 
Звіт Радикальної партії про витрати під час позачергових виборів до Верховної...
Звіт Радикальної партії про витрати під час позачергових виборів до Верховної...Звіт Радикальної партії про витрати під час позачергових виборів до Верховної...
Звіт Радикальної партії про витрати під час позачергових виборів до Верховної...
 
Звіт Радикальної партії про витрати під час позачергових виборів до Верховної...
Звіт Радикальної партії про витрати під час позачергових виборів до Верховної...Звіт Радикальної партії про витрати під час позачергових виборів до Верховної...
Звіт Радикальної партії про витрати під час позачергових виборів до Верховної...
 
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 рокуФінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 року
Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІ квартал 2019 року
 
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ...
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ...Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ...
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ...
 
Остаточний звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента У...
Остаточний звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента У...Остаточний звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента У...
Остаточний звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента У...
 
Остаточний звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента У...
Остаточний звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента У...Остаточний звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента У...
Остаточний звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента У...
 
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 рокуЗвіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
 
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 рокуЗвіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
 
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 рокуЗвіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
 
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 рокуЗвіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
Звіт Радикальної партії за ІV квартал 2018 року
 
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
Фінансовий звіт Радикальної партії Олега Ляшка за ІІ квартал 2018 року (части...
 
Звернення Боярського будинку відпочинку Українського товариства сліпих до Оле...
Звернення Боярського будинку відпочинку Українського товариства сліпих до Оле...Звернення Боярського будинку відпочинку Українського товариства сліпих до Оле...
Звернення Боярського будинку відпочинку Українського товариства сліпих до Оле...
 

Фінансовий звіт Радикальної партії за ІІІ квартал 2016 року

 • 1. 1 Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу, до якого подається Звіт політичної партії (місцевої організації політичної партії)) ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 09 червня 2016 року № З ЗВІТ політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Звітний X Уточнюючий чий період 2016 року І квартал II квартал X III квартал IV квартал (період, що уточнюється) Наростаючим підсумком на кінець року Політична партія Радикальна Партія Олега Ляшка (повна назва політичної партії згідно з реєстраційними документами) 1 Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місцезнаходження м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 50Б 'їласть, район, населений пункт, вулиця, номери будинку, корпусу, ..ибінету/офіса, квартири Поштовий індекс о о Телефон Моб. тел. 09737005331 Факс E-mail rpll937956@gmai l.com Фактичне місцезнаходження (у разі невідповідності місцезнаходження^, Київ, Кловський узвіз, 7А,оф. 37 Поштовий індекс 0 1 0 1 Телефон Моб. тел. 09737005331 Факс (область, район, населений пункт, вулиця, номери будинку, корпусу, кабінету/офіса, квартири) Е- mail rpll937956@gmai l.com Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки (рахунок), номери рахунків (рахунку):_АТ «Райффайзен Банк Аваль» , р/р 26000368835; 26000496515;26008496517;26009496516; 26002532154 Рішення про внесення політичної партіїдо Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 13.10.2010р. № 1 522 102 0000 020462 ________ (дата)____________________________________________________________________________________
 • 2. 2 Загальна інформація про політичну партію Кількість Політична партія Обласні організації Міські організації Районні організації Сільські, селищні, первинні організації Працівники складу апарату, осіб - ... ... -- -- Підприємства, установи, організації, засновані та створені для виконання статутних завдань " - - - - Висунуто кандидатів на останніх виборах (чергових, позачергових, п фНИХТОЩО), усього осіб, у тому числі: 45 - - - - у Президенти України - - - - - у народні депутати України - - - - - до органів місцевого самоврядування, у тому числі: 45 - - - - обласних - - - - районних - - - - - міських 45 - - - - ра^чних у містах, де уі*. ^ено районні у місті ради - - - - - сільських та селищних " “ “ - - Обрано на останніх виборах, усього осіб, у тому числі: - - - - - народних депутатів України - - - - - депутатів місцевих рад 12 - - - - міських, селищних, сільських голів, старост
 • 3. з Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи Найменування місцевої організації Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місцезнаходження Фактичне місцезнаходження Реквізити банків, в яких відкриті рахунки, та номери рахунків — — — — — — — — — — — — — — — — — —
 • 4. 4 Зведена таблиця звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру_________ ___________________________________________________________ Перелік Код рядка Вартість, сума коштів на кінець звітного періоду (грн) Майно, нематеріальні цінності, цінні папери, що перебувають у власності, усього, у тому числі: глава1 розділу І нерухоме майно, що перебуває у власності, усього пункт 1.1 " рухоме майно, що перебуває у власності, усього, у тому числі: пункт 1.2 транспортні засоби підпункт 1 - рухоме майно підпункт 2 - нематеріальні активи, що перебувають у власності, усього пункт 1.3 - цінні папери, що перебувають у власності, усього пункт 1.4 -Майно, нематеріальні цінності, що леребувають на праві користування, усього, у тому числі: глава 2 розділу І 3800000,00 нерухоме майно, що перебуває на праві користування, усього пункт 2.1 2000000,00 рухоме майно, що перебуває на праві користування, усього, у тому числі: пункт 2.2 1800000,00 транспортні засоби пункт 2.2.1 1800000,00 рухоме майно пункт 2.2.2 - нематеріальні активи, що перебувають на праві користування, усього пункт 2.3 " Грошові кошти, усього у тому числі: глава 1 розділу II 9665766,02 на рахунках політичної партії пункт 1.1 1211841,02 на рахунках виборчого фонду пункт 1.2 - на рахунку відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт 1.3 “ а рахунку для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності пункт 1.4 8453925,00 Отримано грошових коштів з державного бюджету, усього, у тому числі: глава 2 розділу II 8453925,00 на рахунок для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії пункт 2.1 8453925,00 на рахунок для відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт 2.2 - Внески грошовими коштами, усього, у тому числі: глава 1 розділу III 1624,00 членські внески - на рахунки політичної партії, усього, в тому числі: пункт 1.1 1624,00 повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.2, 1.3 - грошових коштів власнику, усього пункти 1.2, 1.3 - грошових коштів до державного бюджету, усього пункти 1.2, 1.3 -
 • 5. 5 на рахунок виборчого фонду, усього пункт1.4 1623727,32 Повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.5, 1.6 - грошових коштів власнику, усього пункти 1.5, 1.6 - грошових коштів до державного бюджету, усього пункти1.5, 1.6 - Кошти від господарської діяльності, у тому числі: - доходи від здачі майна в оренду - дивіденди, проценти, роялті - надходження за договорами - надходження від заходів, що проводяться політичною партією - дохід від відчуження нерухомого майна - дохід від відчуження рухомого майна - и Тохід від відчуження нематеріальних прав - дохід від відчуження цінних паперів - інші види доходів, що не заборонені законом (у тому числі переваги, пільги, послуги) - Внески нерухомим майном, усього глава 2 розділу III - Повернено внесків нерухомим майном, усього, у тому числі: пункти 2.2, 2.3 власнику, усього пункти 2.2, 2.3 - до державного бюджету пункти 2.2, 2.3 - Внески рухомим майном, усього, у тому числі: глава 3 розділу III - транспортними засобами пункт 3.1 - Повернено внесків транспортними засобами, сього, у тому числі: пункти 3.2, 3.3 власнику пункти 3.2, 3.3 - до державного бюджету пункти 3.2, 3.3 - рухомим майном, усього пункт 3.4 - Повернено внесків рухомим майном, усього, у тому числі: пункти 3.5, 3.6 - власнику пункти 3.5, 3.6 - до державного бюджету пункти 3.5, 3.6 - Внески нематеріальними активами, усього глава 4 розділу III - Повернено внесків нематеріальними активами, усього, у тому числі: пункти 4.2, 4.3 - власнику пункти 4.2, 4.3 - до державного бюджету пункти 4.2, 4.3 -
 • 6. 6 Внески цінними паперами, усього глава 5 розділу III - Повернено внесків цінними паперами, усього, у тому числі: пункти 5.3 5.2, - власнику пункти 5.3 5.2, - до державного бюджету пункти 5.3 5.2, - Спонсорські внески, усього глава 6 розділу III 56750,00 Повернено спонсорських внесків, усього, у тому числі: пункти 6.3 6.2, - власнику пункти 6.3 6.2, - до державного бюджету пункти 6.3 6.2, - витрати на здійснення статутної діяльності, усього, у тому числі: розділ IV 2058781,34 заробітна плата - оренда приміщення (будинку, офіса, квартири) 399840,00 оренда транспортних засобів 19320,00 оренда обладнання та технічних засобів - послуги зв’язку - витрати на соціальну допомогу - проведення з’їздів, партійних конференцій, загальних зборів - матеріальні витрати та оплата послуг капітальний ремонт - капітальні вкладення - сплачені податки та збори 4680,00 повернення запозичених коштів - придбання нерухомого майна - ридбання рухомого майна - придбання цінних паперів - придбання нематеріальних активів - утримання місцевих організацій партії, інших зареєстрованих структурних підрозділів, усього, з них: регіональні відділення - інші зареєстровані структурні підрозділи - витрачено з виборчих фондів 1623727,30 повернуто з виборчих фондів, з них: - юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - фізичним особам - перераховано до державного бюджету з виборчих фондів - заснування і утримання видавництв, інформаційних агентств, поліграфічних підприємств, ЗМІ, освітніх закладів публічні заходи - пропагандистська діяльність (інформаційна, -
 • 7. 7 рекламна, видавнича, поліграфічна), у тому числі: видавнича діяльність - розміщення зовнішньої політичної реклами - розміщення реклами на телебаченні - розміщення реклами на радіо - розміщення реклами у друкованих засобах масової інформації 6500,04 міжнародна діяльність - інші не заборонені законом витрати 4714,00 перерахування штрафних санкцій за укладеними договорами - Фінансові зобов’язання політичної партії, усього розділ V 1950821,34
 • 8. 8 І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії Зведена таблиця майна,нематеріальних цінностей, цінних паперів станом на кінець відповідного звітного кварталу Перелік Код рядка Вартість, сума коштів на кінець звітного періоду(грн) Відомості про майно, нематеріальні глава 1 цінності, цінні папери, що перебувають у власності, усього, у тому числі: розділу І нерухоме майно, що перебуває у власності, усього, у тому числі: пункт 1.1 за кордоном - рухоме майно, що перебуває у власності, пункт 1.2 __усього, ' тому числі: ' за кордоном - транспортні засоби підпункт 1 - рухоме майно підпункт 2 - нематеріальні активи, що перебувають у пункт 1.3 власності, всього, у тому числі: ' за кордоном - цінні папери, що перебувають у власності, пункт 1.4 усього, у тому числі: ' за кордоном - Відомості про майно, нематеріальні глава 2 3800000,00 цінності, що перебувають на праві користування, усього, у тому числі: розділу І нерухоме майно, що перебуває на праві пункт 2.1 користування,усього, у тому числі: 2000000,00 за кордоном - рухоме майно,що перебуває на праві пункт 2.2 користування, усього, у тому числі: 1800000,00 за кордоном - транспортні засоби пункт 2.2.1 1800000,00 рухоме майно пункт 2.2.2 - нематеріальні активи, що перебувають на праві користування, усього, у тому числі: пункт 2.3 за кордоном -
 • 9. ) 9 1. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває у власності політичної партії 1.1.Відомості про нерухоме майно Перелік майна Місце­ знаходження майна (країна, адреса) Загальна площа (кв.м) Реєстраційні дані майна Дата прид­ бання Вартість придбання майна Наявність/ відсутність обтяжень Дата відчу­ ження Вартість відчуження майна Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Нежитлові, офісні приміщення, будинки - - - Житлові приміщення, будинки, квартири - - - Гаражі, бокси, складські приміщення - Земельні ділянки - - Інше нерухоме майно - - - Загальна сума - - - - - —
 • 10. ) 10 ) 1.2. Відомості про рухоме майно: 1) транспортні засоби Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Дата придбання Вартість придбання майна Наявність/ відсутність обтяжень Дата відчуження майна Вартість відчуження майна Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Автомобілі легкові - - Автомобілі вантажні (спеціальні) - - - Водні засоби Повітряні судна - Інші транспортні засоби Загальна сума - - “ “
 • 11. ) 11 2) рухоме майно* Назва рухомого майна Місце­ знаходження об’єкта (країна, адреса) Дата придбання Вартість придбання майна Наявність/ відсутність обтяжень Дата відчуження майна Вартість відчуження майна Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу “ - - - - - - - Загальна сума - *Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітноїплати, встановленої на 01 січня звітного року. 1.3. Відомості про нематеріальні активи політичної партії Перелік активів Назва нематеріального активу Місце­ знаходження об’єкта (країна, адреса) Дата придбання Вартість придбання Наявність/ відсутність обтяжень Дата відчуження Вартість відчуження Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Природні активи (право користування надрами, іншими природними ресурсами) . " Комерційні позначенім (товарні знаки, торгові марки) “ - Об’єкти промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, ноу-хау тощо) “ "
 • 12. ) 12 Авторське право та суміжні з ним права (на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ) “ “ Інші нематеріальні права(право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв) “ “ - Загальна сума - _ - - - - 1.4. Відомості про цінні папери Код ЦП Емітент Зберігач, депо Кількість Дата придбання Вартість придбання Підстави придбання Дата відчуження Вартість відчуження Сума доходу з цінних паперів за звітний період Балансова вартістьна кінець звітного періоду - - - - - - - - - Загальна вартість
 • 13. 13 2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії 2.1. Відомості про нерухоме майно: ) 1) власник - фізична особа Перелік майна Місце­ знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв.м) Реєстраційні дані майна Дата отримання Вартість майна на момент отримання Термін корис­ тування Прізвище, ім’я, по батькові власника РНОКПП або серія та номер паспортаз відміткою Місце проживання власника Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Нежитлові, офісні приміщення, будинки Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 7А, оф. 37 91,4 Реєстраційний номер об’єкта нерухомості майна 149708680000, свідоцтво на право власності: індексний номер 8977598 від 05.09.2013 01.01.2016 3 роки Ляшко Олег Валерійови ч М. Київ, Житлові приміщення, будинки, квартири - Гаражі, бокси, складські приміщення - Земельні ділянки - Інше нерухоме майно - - Загальна сума - - -
 • 14. ) 14 ) 2) власник - юридична особа Перелік майна Місце­ знаходження майна (країна, адреса) Загальна площа (кв.м) Реєстраційні дані майна Дата отри­ мання майна Вартість майна на момент отримання Термі н корис туван ня Повне найменування власника Ідентифі­ каційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаходження власника Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Нежитлові, офісні приміщення, будинки М. Київ, Кловський узвіз, 7 285,6 Реєстраційний номер об’єкта нерухомості майна 91065280000, свідоцтво на право власності: індексний номер 6226752від 15.07.2013 01.07.2016 2000000,00 1рік ТОВ «Наутілус- Інвест 2006» М.Дніпропетр овськ, 2000000,00 Житлові приміщення, будинки, квартири “ - Гаражі, бокси, складські приміщення - Земельні ділянки " Інше нерухоме майно “ - “ - Загальна сума - - 2000000,00
 • 15. 15 2.2. Відомості про рухоме майно 2.2.1. Транспортні засоби: 1) власник - фізична особа Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина для водних засобів, см) Р ІК випуску Дата отри-мання майна Вартість майна на момент отримання Наявність / відсутніст ь обтяжень Термін користу­ вання Прізвище, ім’я, по батькові власника РНОКПП або серія та номер паспортаз відміткою Місце проживання власника Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Автомобілі легкові О А ІЖ Ь А С /Е^СА Ьа Ь К Г 6162 2011 14.03.2016 1800000,00 відсутня 3 роки Гулак Олександр Миколайов ич Смт. Макарів, Макарівськ ий р ., Київська обл., 1800000,00 Автомобілі вантажні (спеціальні) - “ - Водні засоби “ Повітряні судна “ “ Інші транспортні засоби Загальна сума 1800000,00
 • 16. 16 ) 2) власник - юридична особа Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Дата отри­ мання Вартість на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін користу­ вання Повне найменування власника Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаходження власника Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Автомобілі легкові Автомобілі вантажні (спеціальні) - Водні засоби Повітряні судна Інші транспортні засоби Загальна сума -
 • 17. ) 17 ) 2.2.2. Рухоме майно*: 1) власник - фізична особа Назва рухомого майна Місце­ знаходження об’єкта (країна, адреса) Дата отримання Вартість майна на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін користу­ вання Прізвище, ім’я, по батькові власника РНОКПП або серія та номер паспортаз відміткою Місце проживання власника Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу . “ Загальна сума - - 2) власник - юридична особа Назва рухомого майна Місце­ знаходження об’єкта (країна, адреса) Дата отримання Вартість майна на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін користу­ вання Повне наймену­ вання власника Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаход­ ження власника Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу “ " “ “ - - - - - Загальна сума - - *Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року.
 • 18. 18) 2.3. Відомості про нематеріальні активи: 1) власник - фізична особа___________ Перелік майна Назва нематеріа­ льного активу Місце­ знаходження об’єкта (країна, адреса) Дата отри­ мання Вартість на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Прізвище, ім’я, по батькові власника РНОКПП або серія та номер паспортаз відміткою Місце прожи­ вання власника Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Природні активи (правокористування надрами, іншими природними ресурсами) “ " “ Комерційні позначення (товарні знаки, торгові марки) “ “ Об’єкти промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, ноу-хау тощо) “ - “ Авторське право та суміжні з ним права (на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ) " “ “ Інші нематеріальні права (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв) “ “ “ “ Загальна сума - -
 • 19. ) 19 2) власник - юридична особа Перелік майна Назва нематеріального активу Місце­ знаходження об’єкта (країна, адреса) Дата отри­ мання Вартість на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін користу­ вання Повне найменування власника Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаход­ ження власника Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Природні активи (право користування надрами, іншими природними ресурсами) “ “ “ Комерційні позначення (товарні знаки, торгові марки) “ “ Об’єкти промислової власності(право на винаходи, промислові зразки, ноу-хау тощо) - “ “ Авторське право та суміжні з ним права(на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ) “ “ - “ Інші нематеріальні права (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв) “ “ “ “ Загальна сума - -
 • 20. 20 II. Відомості про грошові кошти політичної партії Зведена таблиця грошових коштів політичної партії станом на кінець відповідного звітного кварталу Перелік надходжень Код рядка Сума (грн) Примітка Грошові кошти, усього, у тому числі: глава 1 9665766,02 на рахунках політичної партії пункт 1.1 1211841,02 на рахунках виборчого фонду пункт 1.2 - на рахунку відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт 1.3 - на рахунку для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності пункт 1.4 8453925,00 Отримано грошових коштів на рахунок для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії пункт 2.1 глави 2 8453925,00 Отримано грошових коштів на рахунок для відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт2.2 -
 • 21. 21 1. Відомості про грошові кошти на рахунках політичної партії 1.1 Грошові кошти на рахунку політичної партії Найменування банку та/або інших фінансових установ Вид рахунку Номер рахунку Сума коштів А1«Райффайзен Банк Аваль» Р7р 2ШШШ23 767151,84 АТ«Райффайзен Банк Аваль» р/р '26000496515 73202,18 АТ«Райффайзен Банк Аваль» Р7р 26008496517 371487,00 Л І «Райффайзен Банк Аваль» Р/Р 26009496516 Загальна сума 1211841,02 1.2. Грошові кошти на рахунках виборчого фонду політичної партії Найменування банку та/або інших фінансових установ Вид рахунку Номер рахунку Сума коштів - - Загальна сума - 1.3. Грошові кошти на рахунку для відшкодування витрат, пов’язаних із фінансуванням передвиборної агітації *__________________________________________________________________ Найменування банку та/або інших фінансових установ Номер рахунку Сума коштів - Загальна сума - 1.4. Грошові кошти на рахунку для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності *______________________________________________________ Найменування банку та/або інших фінансових установ Номер рахунку Сума коштів АТ «Райффайзен Банк Аваль» 26002532154 8453925,00 Загальна сума 8453925,00 *Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.
 • 22. 22 2. Відомості щодо надходження коштів з Державного бюджету України на рахунки політичної партії 2.1. Надходження на рахунок для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності* Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 28.09.2016 106 8453925,00 Усього надійшло коштів 8453925,00 2.2. Відомості про повернення коштів з рахункудля отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності__________________________________________________ Дата повернення Номер розрахункового документа Сума (грн) - - - - - - 2.3. Відомості про надходження коштів на рахунок для відшкодування витрат, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації* Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) - - - Усього надійшло коштів - *Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.
 • 23. III. Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску Зведена таблиця внесків на користь політичної партії _____________________ станом на кінець відповідного звітного кварталу_________________________ Перелік внесків Код рядка Сума (вартість),гри Примітка Надійшло внесків грошовими коштами, усього, у тому числі: глава 1 1625351,32 на рахунки політичної партії, усього, у тому числі: пункт 1.1 1624,00 від фізичних осіб підпункт 1 812,00 від юридичних осіб підпункт 2 812,00 Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки політичної партії, усього, у тому числі: пункт 1.2 ” грошових коштів власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 - фізичним особам підпункт 1 - юридичним особам підпункт 2 - грошових коштів до державного бюджету пункт 1.2 - Поверненокоштів, що надійшли помилково на рахунки політичної партії, усього, у тому числі: пункт 1.3 “ власнику, усього, у тому числі: - фізичним особам підпункт 1 - юридичним особам підпункт 2 - грошових коштів до державного бюджету пункт 1.3 - на рахунки виборчого фонду, усього у тому числі: пункт 1.4 1623727,32 від фізичних осіб підпункт 1 1623727,32 від юридичних осіб підпункт 2 - Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки виборчого фонду, усього, у тому числі: пункт 1.5 ' грошових коштів власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 - фізичним особам підпункт 1 - юридичним особам підпункт 2 - грошових коштів до державного бюджету - Повернено коштів, що надійшли помилковона рахунки виборчого фонду, усього, у тому числі: пункт 1.6 ' грошових коштів власнику, усього, у тому числі: пункт 1.6 - фізичним особам підпункт 1 - юридичним особам підпункт 2 - грошових коштів до державного бюджету пункт 1.6 - Надійшло внесків нерухомим майном, усього, у тому числі: пункт 2.1 глави 2 - від фізичних осіб підпункт 1 - від юридичних осіб підпункт 2 - Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 2.2 “ внесків нерухомим майном власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 -
 • 24. 24 фізичним особам підпункт 1 - юридичним особам підпункт 2 - внесків нерухомим майномдо державного бюджету пункт 2.2 - Повернено внесків нерухомим майном, що надійшлипомилково, усього, у тому числі: пункт 2.3 “ внесків нерухомим майном власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 - фізичним особам підпункт 1 - юридичним особам підпункт 2 - внесків нерухомим майном до державного бюджету пункт 2.3 - Надійшло внесків рухомим майном, усього, у тому числі: пункт 3.1 глави 3 - транспортними засобами, усього, у тому числі: пункт 3.1 - від фізичних осіб підпункт 1 - від юридичних осіб підпункт 2 - Повернено внесків транспортними засобами, що надійшли з порушенням вимог законодавства усього, у тому числі: пункт 3.2 внесків транспортними засобами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 - фізичним особам підпункт 1 - юридичним особам підпункт 2 - внесків транспортними засобами до державного бюджету пункт 3.2 - Повернено внесків транспортними засобами, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 3.3 — внесків транспортними засобами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 - фізичним особам підпункт 1 - юридичним особам підпункт 2 - внесків транспортним засобами до державного бюджету пункт 3.3 - рухомим майном, усього, у тому числі: пункт 3.4 - від фізичних осіб підпункт 1 - від юридичних осіб підпункт 2 - Повернено внесків рухомим майном, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 3.5 — внесків рухомим майном власнику, усього, у тому числі: підпункти 1, 2 - фізичним особам підпункт 1 - юридичним особам підпункт 2 - внесків рухомим майном до державного бюджету пункт 3.5 - Повернено внесків рухомим майном, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 3.6 ” внесків рухомим майном власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 - фізичним особам підпункт 1 - юридичним особам підпункт 2 - внесків рухомим майномдо державного бюджету пункт 3.6 -
 • 25. Надійшло внесків нематеріальними активами, усього, у тому числі: пункт 4.1 глави 4 - від фізичних осіб підпункт 1 - від юридичних осіб підпункт 2 - Повернено внесків нематеріальними активами, що надійшли з порушенням вимог законодавства,усього, у тому числі: пункт 4.2 “ внесків нематеріальними активами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 - фізичним особам підпункт 1 - юридичним особам підпункт 2 - внесків нематеріальними активами до державного бюджету пункт 4.2 - Повернено внесків нематеріальними активами, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 4.3 “ внесків нематеріальними активами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1, 2 - фізичним особам підпункт 1 - юридичним особам підпункт 2 - внесків нематеріальними активами до державного бюджету пункт 4.3 - Надійшло внесків цінними паперами, усього, у тому числі: пункт 5.1 глави 5 - від фізичних осіб підпункт 1 - від юридичних осіб підпункт 2 - Повернено внесків цінними паперами, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 5.2 внесків цінними паперами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 - фізичним особам підпункт 1 - юридичним особам підпункт 2 - внесків цінними паперами до державного бюджету пункт 5.2 - Повернено внесків цінними паперами, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 5.3 “ внесків цінними паперами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 - фізичним особам підпункт 1 - юридичним особам підпункт 2 - внесків цінними паперами до державного бюджету пункт 5.3 - Надійшло спонсорських внесків, усього пункт 6.1 глави 6 56750,00 Повернено спонсорських внесків, що надійшли 3 порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 6.2 “ власнику підпункт 1 - до державного бюджету підпункт 2 - Повернено спонсорських внесків, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 6.3 " власнику підпункт 1 - до державного бюджету підпункт 2 -
 • 26. ) 26 ) 1. Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії 1.1 Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження внеску Вид рахунку Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я, по батькові платника РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання платника Сума (грн) 09.08.2016 р/р @2РЬ477230 Пойта Руслан Миколайович м. Іллінці 812,00 Усього надійшло коштів 812,00 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження внеску Вид рахунку Номер розрахункового документа Повне найменування платника Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місцезнаходження платника Сума (грн) 06.09.2016 р/р 2 Іллінецька міська виборча комісія (Повернення грошової застави за участь у місцевих виборах) М.Іллінці, Вінницька обл. 812,00 Усього надійшло коштів 812,00
 • 27. ) 27 ) 1.2. Відомості про повернення та перерахування до державного бюджету України грошових коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки політичної партії: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження внеску Загальна сума коштів Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я, по батькові особи, від якої отримано кошти РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Дата повер­ нення Номер розрахункового документа Обґрунтування повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) “ ” “ “ “ - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження внеску Загальна сума надход­ ження Номер розрахунко­ вого документа Повне найменування особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаходження особи Дата повернення Номер розрахун­ кового документа Обґрунту­ вання повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - 1.3.Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів,що надійшли помилково на рахунки політичної партії: _______ 1) від фізичних осіб______________________________________________________________________________________________________ Дата надхо­ дження внеску Загальна сума коштів Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я, по батькові особи, від якої отримано кошти РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Дата повернення Номер розрахункового документа Обґрунтування повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
 • 28. ) 28 2) відюридичних осіб Дата надхо­ дження внеску Загальна сума надход­ ження Номер розрахун­ кового документа Повне найменування особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаходження особи Дата повернення Номер розрахун­ кового документа Обґрунту­ вання повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - 1.4. Внески грошовими коштами на рахунки виборчого фонду політичної партії: 1) від фізичних осіб Розрахунковий рахунок кандидата в народні депутати України Яроватої Анжели Валентинівни Дата надходження внеску Вид рахунки Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я, по батькові платника Місце проживання платника Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія і номер паспорта Сума (грн) 23.06.2016 р/р ПЖУОООбІб Стринаглюк Любомир Володимирович м. Івано-Франківськ. 15000,00 24.06.2016 р/р 0.0.573848382.1 Стринаглюк Любомир Володимирович м. Івано-Франківськ, 13000,00 30.06.2016 р/р 0.0.576062337.1 Жолоб Юрій Ігорович м. Івано-Франківськ, 37053,00 06.07.2016 р/р 0.0.578780311.1 Жолоб Юрій Ігорович м. Івано-Франківськ, 5600,00 04.07.2016 р/р 0.0.577921055.1 Яровата Анжела Валентинівна М. Івано-Франківськ, 8000,00 05.07.2016 р/р 0.0.578448287.1 Яровата Анжела Валентинівна М. Івано-Франківськ, 15000,00
 • 29. 29 06.07.2016 р/р 0.0.578714921.1 Яровата Анжела Валентинівна М. Івано-Франківськ, 2000,00 06.07.2016 р/р 0.0.578777410.1 Яровата Анжела Валентинівна М. Івано-Франківськ, 14900,00 11.07.2016 р/р 0.0.581333987.1 Яровата Анжела Валентинівна М. Івано-Франківськ, 13984,00 11.07.2016 р/р 0.0.581404492.1 Яровата Анжела Валентинівна М. Івано-Франківськ, 5000,00 Усього надійшло коштів 129537,00
 • 30. зо ) Розрахунковий рахунок кандидата в народні депутати України Блауша Дмитра Ярославовича Дата надходження внеску Вид рахунки Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я, по батькові платника Місце проживання платника Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія і номер паспорта Сума (грн) 14.06.2016 р /р @2РЬ675048 Решетник Наталія Миколаївна 14000, м.Чернігів, 10 000,00 23.06.2016 р/р @2РЬ047203 Губська Тетяна Олександрівна 14000, м.Чернігів, 119800,00 24.06.2016 р /р @2РЬ509719 Губська Тетяна Олександрівна 14000.м. Чернігів. 16 415,84 24.06.2016 р/р @2РЬ509716 Губська Тетяна Олександрівна 14000, м. Чернігів, 150 000,00 30.06.2016 р/р @2РЬ923728 Губська Тетяна Олександрівна 14000, м.Чернігів, 100 000,00 01.07.2016 р /р @2РЬ268521 Дорошок Вікторія Михайлівна 14000, м. Чернігів, 200 000,00 06.07.2016 р/р @2РЬ722340 Дорошок Вікторія Михайлівна 14000, м. Чернігів, 100 000,00 07.07.2016 р/р @2РЬ257672 Дорошок Вікторія Михайлівна 14000, м. Чернігів, 100 000,00 08.07.2016 р/р @2РЬ692550 Дорошок Вікторія Михайлівна 14000, м. Чернігів, 135 000,00 12.07.2016 р/р @2РЬ871856 Губська Тетяна Олександрівна 14000, м.Чернігів, 50 000,00 13.07.2016 р/р @ 2РП 19427 Осіковська Наталія Сергіївна 14000, м.Чернігів, 100 000,00 14.07.2016 р/р @2РЬ784988 Осіковська Наталія Сергіївна 14000, м.Чернігів, 11 000,00 15.07.2016 р /р @2РЬ284120 Осіковська Наталія Сергіївна 14000, м.Чернігів, 5 004,48 Усього надійшло коштів 1 097 220,32
 • 31. 31 ) Розрахунковий рахунок кандидата в народні депутати України Були Сергія Володимировича Дата надходження внеску Вид рахунки Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я, по батькові платника Місце проживання платника Реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія і номер паспорта Сума (грн) 15.06.2016 р/р 0.0.568064009.1 Була Сергій Володимирович М. Луцьк, 48100,00 16.06.2016 р/р 0.0.568856041.1 Була Сергій Володимирович М. Луцьк 88050,00 21.06.2016 р/р 0.0.571863939.1 Була Сергій Володимирович М. Луцьк 4200,00 21.06.2016 р/р 0.0.571659681.1 Була Сергій Володимирович М. Луцьк 35200,00 23.06.2016 р/р 0.0.573040379.1 Була Сергій Володимирович М. Луцьк 2748,00 29.06.2016 р/р 0.0.575474844.1 Була Сергій Володимирович М. Луцьк 3500,00 29.06.2016 р/р 0.0.575529276.1 Була Сергій Володимирович М. Луцьк 32580,00 30.06.2016 р/р 0.0.576005295.1 Була Сергій Володимирович М. Луцьк. 2000,00 01.07.2016 р/р 0.0.576916057.1 Була Сергій Володимирович М. Луцьк, 5760,00 04.07.2016 р/р 0.0.577907181.1 Була Сергій Володимирович М. Луцьк. 3650,00 06.07.2016 р/р 0.0.579021427.1 Була Сергій Володимирович М. Луцьк. 9550,00 08.07.2016 р/р 0.0.580025150.1 Була Сергій Володимирович М. Луцьк 21840,00 13.07.2016 р/р 0.0.582488332.1 Була Сергій Володимирович М. Луцьк, 11062,00 : 268240,00Усього надійшло коштів
 • 32. ) 32 Розрахунковий рахунок кандидата в народні депутати України Ляшко Руслана Віталійовича Дата надходжен ня внеску Вид рахунки Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я, по батькові платника Місце проживання платника Реєстрац.номер облік. Картки платника податків/серія і номер паспорта Сума (грн) 16 червня р/р 67374540 Ляшко Наталя Петрівна Полтавська обл.,Лубенський р- н.,с.3асулля. 8500,00 16 червня р/р 67374781 Науменко Оксана Вікторівна Полтавська обл.,м.Лубни, 3250,00 17 червня р/р 67438076 Грабко Альона Володимирівна Полтавська обл..,Лубенський р- н.,с. Засулля. 8500,00 17 червня р/р 67438115 Волощенко Марина Василівна Полтавська обл.,м. Лубни, 8500,00 17 червня р/р 67437853 Малюх Артем Миколайович Полтавська обл.,Лубенський р- н.,с.3асулля^ 8500,00 17.06.2016 р/р 67438183 Ляшко Руслан Віталійович Полтавська обл.,м.Лубни,: 24815,70 21.06.2016 р/р 67617164 Ляшко Руслан Віталійович Полтавська обл.,м.Лубни. 17685,00 22.06.2016 р/р 67640673 Ляшко Руслан Віталійович Полтавська обл.,м.Лубни. 3210,00 24.06.2016 р/р 67854806 Ляшко Руслан Віталійович Полтавська обл.,м.Лубни. 1125,00 24.06.2016 р/р 67831943 Ляшко Руслан Віталійович Полтавська обл.,м.Лубни. 7000,00 01.07.2016 р/р 68386442 Ляшко Руслан Віталійович Полтавська обл.,м.Лубни. 14516,30 06.07.2016 р/р 68603260 Ляшко Руслан Віталійович Полтавська обл.,м.Лубни г ? "' 15600,00 06.07.2016 р/р 68603273 Ляшко Руслан Віталійович Полтавська обл.,м.Лубни 600,00 13.07.2016 р/р 69088060 Ляшко Руслан Віталійович Полтавська обл.,м.Лубни 2178,00 Усього надійшло коштів 123980,00
 • 33.
 • 34. ) 34 1.5. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки виборчого фонду: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження внеску Загальна сума коштів Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я, по батькові особи, від якої отримано кошти РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Дата повер­ нення Номер розрахункового документа Обґрунтування повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України “ 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження внеску Загальна сума надход­ ження Номер розрахунко­ вого документа Повне найменування особи Ідентифікацій­ ний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаходження особи Дата повернен­ ня Номер розрахун­ кового документа Обґрунту­ вання повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
 • 35. ) 35 1.6. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів,що надійшли помилково на рахунки виборчого фонду: 1) від фізичних осіб________________________________________________________________________________________ Дата надход­ ження внеску Загальна сума коштів Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я, по батькові особи, від якої отримано кошти РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Дата повер­ нення Номер розрахункового документа Обгрунтування повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - - 2) відюридичних осіб Дата надход­ ження внеску Загальна сума надход­ ження Номер розрахун­ кового документа Повне найменування особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаходження особи Дата повернення Номер розрахун­ кового документа Обгрунту­ вання повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України _
 • 36. 36 2. Відомості про внески нерухомим майном на користь політичної партії, у тому числі за кордоном,залежно від особи, що їх здійснила 2.1. Внески нерухомим майном на користь політичної партії: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження внеску Вид нерухомого майна Реєстраційні дані майна Місце­ знаходження майна Ринкова вартість майна Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Балансова вартість на кінець звітного кварталу - - - - - - - - - Загальна вартість - 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження внеску Вид нерухомого майна Реєстраційні дані Місце­ знаходження майна Ринкова вартість майна (грн) Повне найменування юридичної особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаходження особи Балансова вартістьна кінець звітного кварталу - - - - - - - - - Загальна вартість -
 • 37. 37 ) 2.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нерухомим майном,що надійшли з порушенням вимог законодавства: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження об’єкта Об’єкт майна Місце­ знаход­ ження об’єкта Реєстрацій­ ні дані Ринкова вартість майна Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКПП або серія та номер паспорта с відміткою Місце прожи­ вання особи Дата повернен­ ня Номер розрахунко­ вого документа Обґрун­ тування повернення Сума повернення Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України _ 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження об’єкта Об’єкт майна Місце­ знаходже­ ння об’єкта Реєстрацій­ ні дані Ринкова вартість майна Повне наймену­ вання особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаход­ ження особи Дата повер­ нення Номер розрахунко­ вого документа Обґрун­ тування повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
 • 38. 38 ) 2.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нерухомим майном,що надійшли помилково: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження об’єкта Об’єкт майна Місце­ знаход­ ження об’єкта Реєстра­ ційні дані Ринкова вартість майна Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце прожи­ вання особи Дата повер­ нення Номер розрахунко­ вого документа Обґрун­ тування повернення Сума повернення Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - “ Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження об’єкта Об’єкт майна Місце­ знаход­ ження об’єкта Реєстрацій­ ні дані Ринкова вартість майна Повне наймену­ вання особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаход­ ження особи Дата повер­ нення Номер розрахунко­ вого документа Обґрунту­ вання повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - “ Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України _
 • 39. ■) 39 ) 3. Відомості про внески рухомим майном на користь політичної партії, у тому числі за кордоном,залежно від особи, що їх здійснила 3.1. Внески транспортними засобами на користь політичної партії 1) від фізичних осіб Перелік транспортних Засобів Дата надход­ ження Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Ринкова вартість майна (грн) Наявність/ відсутність обтяжень Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКППабо серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Балансова вартість на кінець звітного кварталу Автомобілі легкові - - - - - - Автомобілі вантажні (спеціальні) - - - - - - Водні засоби “ - - - - - - Повітряні судна “ - - - - - Інші транспортні засоби - - - - - Загальна вартість -
 • 40. ) 40 2) від юридичних осіб Перелік транспорт­ них засобів Дата надход­ ження Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Ринкова вартість майна Наявність/ відсутність обтяжень Повне найменування юридичної особи Ідентифікацій­ ний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаходження особи Балансова вартість на кінець звітного кварталу Автомобілі легкові - - - - - - Автомобілі вантажні (спеціальні) ‘ - - - - - Водні засоби ' - - - - - - Повітряні судна ' - - - - - Інші транспортні засоби - - - - - Загальна вартість -
 • 41. ) 41 3.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків транспортними засобами,що надійшли з порушенням вимог законодавства: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження об’єкта Об’єкт рухо­ мого майна Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Ринкова вартість майна Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКПП або серія та номер паспорта 3 відміткою Місце проживання особи Дата повер­ нення Номер розрахунко­ вого документа Обґрунту­ вання повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) “ _ “ “ “ - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження об’єкта Об’єкт рухо­ мого майна Марка/модель (об’єм циліндрів, двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Ринкова вартість майна Повне наймену­ вання особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаход­ ження особи Дата повер­ нення Номер розрахунко­ вого документа Обґрунту­ вання повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
 • 42. 42) ) 3.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків транспортним засобами,що надійшли помилково: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження об’єкта Об’єкт рухо­ мого майна Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Ринкова вартість майна Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Дата повер­ нення Номер розрахунко­ вого документа Обґрунту­ вання повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) Усього повернено та перераховано коштів до 1 ержавного бюджету України _ 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження об’єкта Об’єкт рухо­ мого майна Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Ринкова вартість майна Повне наймену­ вання особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаход­ ження особи Дата повер­ нення Номер розрахунко­ вого документа Обґрунту­ вання повернення Сума повернення Сума, яка перераховується до бюджету (грн) Усього повернено та перераховано коштів до £ 'ержавного бюджету України -
 • 43. 43 ) 3.4. Внески рухомим майном на користь політичної партії*: 1) від фізичних осіб Дата надходження Назва рухомого майна Місце­ знаходження об’єкта (країна, адреса) Ринкова вартість майна (грн) Наявність/ відсутність обтяжень Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКППабо серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Балансова вартість на кінець звітного кварталу Загальна вартість - 2) від юридичних осіб Дата надходження Назва рухомого майна Місце­ знаходження об’єкта (країна, адреса) Ринкова вартість майна (грн) Наявність/ відсутність обтяжень Повне наймену­ вання юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаходження особи Балансова вартість на кінець звітного кварталу Загальна вартість - *Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року.
 • 44. ) 44 / 3.5. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків рухомим майном,що надійшли з порушенням вимог законодавства: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження об’єкта Назва рухомого майна Місце­ знаходження об’єкта (країна, адреса) Ринкова вартість майна Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Дата повер­ нення Номер розрахунко­ вого документа Обґрунту­ вання повернення Сума повер­ нення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження об’єкта Назва рухомого майна Місце­ знаходження об’єкта (країна, адреса) Ринкова вартість майна Повне наймену­ вання юридичної особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи в ЄДРПОУ Місце- знаход ження особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обґрунту­ вання повернення Сума повер­ нення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України _
 • 45. 45 ) 3.6. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків рухомим майном, що надійшли помилково: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження об’єкта Назва рухомого майна Місце­ знаходження об’єкта (країна, адреса) Ринкова вартість майна Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Дата повер­ нення Номер розрахунко­ вого документа Обґрунту­ вання повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження об’єкта Назва рухомого майна Місце­ знаходження об’єкта (країна, адреса) Ринкова вартість майна Повне наймену­ вання юридичної особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаходження особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обґрунту­ вання повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
 • 46. ) 46 ) 4. Відомості про внески нематеріальними активами на користь політичної партії, у тому числі за кордоном,залежно від особи, що їх здійснила 4.1. Внески нематеріальними активами на користь політичної партії: 1) від фізичних осіб Перелік майна Назва нематеріального активу Місце­ знаходження об’єкта (країна, адреса) Дата отри­ мання Вартість активів Наявність/ відсутність обтяжень Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКППабо серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання Балансова вартість на кінець звітного кварталу Природні активи (право користування надрами, іншими природними ресурсами) “ - - Комерційне позначення (товарні знаки, торгові марки) - Об’єкти промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, ноу-хау тощо) - - - - - Авторське право та суміжні з ним права (на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ) - - - Інші нематеріальні права (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв) “ - - - - Загальна сума -
 • 47. ) 47 ) 2) від юридичних осіб Перелік майна Назва нематеріа­ льного активу Місце­ знаходження об’єкта (країна, адреса) Дата отримання Вартість активів Наявність/ відсутність обтяжень Повне найменування особи Ідентифікацій­ ний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаходження особи Балансова вартість на кінець звітного кварталу Природні активи (право користування надрами, іншими природними ресурсами) - - - Комерційні позначення (товарні знаки, торгові марки) - - - Об’єкти промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, ноу-хау тощо) - - - - - Авторське право та суміжні з ним права(на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ) - - - - - Інші нематеріальні права (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв) - - - - - - Загальна сума -
 • 48. ) 48 4.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нематеріальними активами,що надійшли з порушенням вимог законодавства: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження активу Назва активу Місце­ знаходження активу Вартість активу Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обґрунту­ вання повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження активу Назва активу Місце­ знаходження активу Вартість активу Повне наймену­ вання особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаходження особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обгрунту­ вання повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
 • 49. ) 49 ) 4.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нематеріальними активами,що надійшли помилково: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження активу Назва активу Місце­ знаходження активу Вартість активу Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обґрунту­ вання повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) “ “ “ - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження активу Назва активу Місце­ знаходження активу Вартість активу Повне наймену­ вання особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаходження особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обґрунту­ вання повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України _
 • 50. ) 50 5. Відомості про внески цінними паперами на користь політичної партії, у тому числі за кордоном,залежно від особи, що їх здійснила 5.1. Внески цінними паперами на користьполітичної партії: 1) від фізичних осіб Дата внесення Код ЦП Емітент Зберігай, депо Кількість Номінальна вартість Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Балансова вартість на кінець звітного кварталу Загальна вартість - 2) від юридичних осіб Дата внесення Код ЦП Емітент Зберігай, депо Кількість Номінальна вартість Повне найменування особи Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаходження особи Балансова вартість на кінець звітного періоду _ “ ~ “ “ “ " - - Загальна вартість -
 • 51. ) 51 ) 5.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків цінними паперами,що надійшли з порушенням вимо законодавства: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження Код ЦП Емітент Зберігай, депо Кількість Вартість цінних паперів Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце прожи­ вання особи Дата повер­ нення Номер розрахунко­ вого документа Обґрунту­ вання повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) “ “ “ - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження Код ЦП Емітент Зберігай, депо Кіль­ кість Вартість цінних паперів Повне наймену­ вання особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаход­ ження особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обґрунту­ вання повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України _
 • 52. .) 52 ) 5.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків цінними паперами,що надійшли помилково: 1) від фізичних осіб____________ _____________________ ___________ ___________ __________________________________ ______________ Дата надход­ ження Код ЦП Емітент Збе­ рігай, депо Кіль­ кість Вартість цінних паперів Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Дата повер­ нення Номер розрахунко­ вого документа Обґрунту­ вання повернення Сума повер­ нення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження Код ЦП Емітент Зберігай, депо Кіль­ кість Вартість цінних паперів Повне наймену­ вання особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаход­ ження особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обґрунту­ вання повернення Сума повер­ нення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) — - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України _
 • 53. ) 53 6. Відомості про спонсорські внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном 6.1. Спонсорські внески на користьполітичної партії Дата надход­ ження внеску Вид спонсорського внеску Вартість спонсорського Внеску Повне найменування особи Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місцезнаходження особи Сума (грн) 31.07.2016 Надання офісу для використання в роботі по виконанню статутної діяльності 18300,00 Ляшко Олег Валерійович м. Київ, 18300,00 31.08.2016 Надання офісу для використання в роботі по виконанню статутної діяльності 18300,00 Ляшко Олег Валерійович м. Київ, 18300,00 30.09.2016 Надання офісу для використання в роботі по виконанню статутної діяльності 18300,00 Ляшко Олег Валерійович м. Київ, 18300,00 30.09.2016 Надання послуг з бухгалтерського обліку 1850,00 Данильченко Ніна Василівна Чернігівська обл., м. Сновськ, 1850,00 Загальна сума 56750,00
 • 54. ) 54 ) 6.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України спонсорських внесків, що надійшли з порушенням вимо законодавства Дата надход­ ження внеску Вид спонсорського внеску Вартість спонсорського внеску Повне найменування особи Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаходження особи Дата повернення Номер розрахункового документа Обґрунтування повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) - “ “ ~ - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України 6.3. Відомості п зо поверненнюі та перерахуванн я до Державного) бюджету Ук заїни споїісорських внесісів, що надійшли помилково Дата надход­ ження внеску Вид спонсорського внеску Вартість спонсорського внеску Повне найменування особи Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце­ знаходження особи Дата повернення Номер розрахункового документа Обґрунтування повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховується до бюджету (грн) “ - ” — “ “ - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України