Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Фінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 року

46 views

Published on

.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Фінансовий звіт Радикальної партії за ІV квартал 2017 року

 1. 1. -------- підміни при одержання--------- (штамп контролюючого органу, до якого подається Звіт політичної партії (місцевої організації політичної партії)) ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 09 червня 2016 року № З ЗВІТ політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Звітний X Уточнюючий Звітний період 2017 року (період, що уточнюється) 1квартал II квартал III квартал X IV квартал Наростаючим підсумком на кінець року ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ’’РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА” 1 Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 3 7 - 7 9 7 0 3 2 Місцезнаходження_м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 50Б Поштовий індекс 0 1 0 3 0 (область, район, населений пункт, вулиця, номери будинку, корпусу, кабінету/офіса, квартири) Телефон Моб. телефон 681937956 Факс E-mail гоІ1937956(5)етаіІ.сот Фактичне місцезнаходження (у разі невідповідності місцезнаходження) м. Київ, Кловський узвіз, 7А, офіс 37- 38 Поштовий індекс 0 1 0 2 1 Телефон (область, район, населений пункт, вулиця, номери будинку, корпусу, кабінету/офіса, квартири) Моб. телефон 681937956 Факс E-mail mll937956(S)Rmail.com 3 Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки (рахунок), номери рахунків (рахунку):_АТ "Райффайзен банк Аваль" , МФО 380805, Р/р 26000368825; 260032154; 26000496515;26008496517; 26009496516; 26006580179; 26009580176 4 Рішення про внесення політичної партії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 13.10.2010 D.. № 1 522 102 0000020462 (дата)
 2. 2. Загальна інформація про політичну партію Кількість ІІолітична партія Обласні організації Міські організації Районні організації Сільські. селищні, первинні організації Працівники складу апарату, осіб 136 - - - - Підприємства, установи, організації, засновані та створені для виконання статутних завдань - - - - на останніх виборах (чергових, позачергових, повторних тощо),усього осіб, у тому числі: 2074 - - - - у Президенти України - - - - - у народні депутати України - - - - - до органів місцевого самоврядування, у тому числі: 2074 - - - - обласних - - - - - районних - - - - - міських 689 - - - - районних у містах, де утворено районні у місті рази - - - - - сільських та селищних 1385 - - - - Обрано на останніх виборах, усього осіб, у тому числі: 222 - - - - народних депутатів України - - - - - депутатів місцевих рад 220 - - - - міських, селищних, сільських голів, старост 2 - - - -
 3. 3. Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи Найменування місцевої організації Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місцезнаходження Фактичне місцезнаходження Реквізити банків, в яких відкриті рахунки, та номери рахунків - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
 4. 4. єна таблиця звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового харак Перелік Код рядка Вартість, сума коштів на кінець звітного періоду (грн) Майно, нематеріальні цінності, цінні папери, що перебувають у власності, усього, у тому числі: глава 1 розділу І 9477 нерухоме майно, що перебуває у власності, усього пункт 1.1 - рухоме майно, що перебуває у власності, усього, у тому числі: пункт 1.2 - транспортні засоби підпункт 1 - рухоме майно підпункт 2 - нематеріальні активи, що перебувають у власності, усього пункт 1.3 9477 цінні папери, що перебувають у власності, усього пункт 1.4 - Майно, нематеріальні цінності, що перебувають на праві користування, усього, у тому числі: глава 2 розділу І 3961767 нерухоме майно, що перебуває на праві користування, усього пункт 2.1 3670267 рухоме майно, що перебуває на праві користування, усього, у тому числі: пункт 2.2 291500 транспортні засоби пункт 2.2.1 291500 рухоме майно пункт 2.2.2 - нематеріальні активи, що перебувають на праві користування, усього пункт 2.3 - Грошові кошти, усього у тому числі: глава 1розділу II 96965,15 на рахунках політичної партії пункт 1.1 89495,15 на рахунках виборчого фонду пункт 1.2 7470 на рахунку відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт 1.3 - на рахунку для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності пункт 1.4 - Отримано грошових коштів з державного бюджету, усього, у тому числі: глава 2 розділу II 9564475 на рахунок для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії пункт 2.1 9564475 на рахунок для відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт 2.2 - Внески грошовими коштами, усього, у тому числі: членські внески глава 1 розділу III 622425,6 -
 5. 5. на рахунки політичної партії, усього, в тому числі: пункт 1.1 554710 повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.2, 1.3 - грошових коштів власнику, усього пункти 1.2, 1.3 - грошових коштів до державного бюджету, усього пункти 1.2, 1.3 - на рахунок виборчого фонду, усього пункт 1.4 67715,6 Повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.5, 1.6 - грошових коштів власнику, усього пункти 1.5, 1.6 - грошових коштів до державного бюджету, усього пункти 1.5, 1.6 - Кошти від господарської діяльності, у тому числі: 13358,64 доходи від здачі майна в оренду - дивіденди, проценти, роялті 11358,64 надходження за договорами - надходження від заходів, що проводяться політичною партією - дохід від відчуження нерухомого майна - дохід від відчуження рухомого майна - дохід від відчуження нематеріальних прав - дохід від відчуження цінних паперів - інші види доходів, що не заборонені законом (у тому числі переваги, пільги, послуги) 2000 Внески нерухомим майном, усього глава 2 розділу НІ - Повернено внесків нерухомим майном, усього, у тому числі: пункти 2.2, 2.3 - власнику, усього пункти 2.2, 2.3 - до державного бюджету пункти 2.2, 2.3 - Внески рухомим майном, усього, у тому числі: глава 3 розділу III - транспортними засобами пункт 3.1 - Повернено внесків транспортними засобами, усього, у тому числі: пункти 3.2, 3.3 - власнику пункти 3.2, 3.3 - до державного бюджету пункти 3.2, 3.3 - рухомим майном, усього пункт 3.4 - Повернено внесків рухомим майном, усього, у тому числі: пункти 3.5, 3.6 - власнику пункти 3.5, 3.6 -
 6. 6. до державного бюджету пункти 3.5, 3.6 - Внески нематеріальними активами, усього глава 4 розділу III - Повернено внесків нематеріальними активами, усього, у тому числі: пункти 4.2, 4.3 - власнику пункти 4.2, 4.3 - до державного бюджету пункти 4.2, 4.3 - Внески цінними паперами, усього глава 5 розділу III - Повернено внесків цінними паперами, усього, у тому числі: пункти 5.2, 5.3 - власнику пункти 5.2, 5.3 - до державного бюджету пункти 5.2, 5.3 - Спонсорські внески, усього глава 6 розділу III 109680 Повернено спонсорських внесків, усього, у тому числі: пункти 6.2, 6.3 - власнику пункти 6.2, 6.3 - до державного бюджету пункти 6.2, 6.3 - Витрати на здійснення статутної діяльності, усього, у тому числі: розділ IV 11897716,67 заробітна плата 3144754,63 оренда приміщення (будинку, офіса, квартири) 468579,31 оренда транспортних засобів 62790 оренда обладнання та технічних засобів - послуги зв’язку 7588,21 витрати на соціальну допомогу - проведення з’їздів, партійних конференцій, загальних зборів - матеріальні витрати та оплата послуг 4179802,46 капітальний ремонт - капітальні вкладення - сплачені податки та збори 1601885,7 повернення запозичених коштів - придбання нерухомого майна - придбання рухомого майна 108841,33 придбання цінних паперів - придбання нематеріальних активів - утримання місцевих організацій партії, інших зареєстрованих структурних підрозділів, усього, з них - регіональні відділення - інші зареєстровані структурні підрозділи - витрачено з виборчих фондів 60275,6 повернуто з виборчих фондів, з них - юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - фізичним особам перераховано до державного бюджету з виборчих фондів - заснування і утримання видавництв, інформаційних агентств, поліграфічних підприємств, ЗМІ, освітніх закладів - £
 7. 7. публічні заходи - пропагандистська діяльність (інформаційна, рекламна, видавнича, поліграфічна), у тому числі: 2212735,78 видавнича діяльність - розміщення зовнішньої політичної реклами - розміщення реклами на телебаченні 2038621,78 розміщення реклами на радіо - розміщення реклами у друкованих засобах масової інформації 174114 міжнародна діяльність - інші не заборонені законом витрати 50463,65 перерахування штрафних санкцій за укладеними договорами - Фінансові зобов’язання політичної партії, усього розділ V 146472,11
 8. 8. І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії Зведена таблиця майна, нематеріальних цінностей, цінних паперів станом на кінець відповідного звітного кварталу Перелік Код рядка Вартість, сума коштів на кінець звітного періоду (грн) Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери, що перебувають у власності, усього, у тому числі: глава 1розділу І 9477 нерухоме майно, що перебуває у власності, усього, у тому числі: пункт 1.1 - за кордоном - рухоме майно, що перебуває у власності, усього, у тому числі: пункт 1.2 - за кордоном - транспортні засоби підпункт 1 - рухоме майно підпункт 2 - нематеріальні активи, що перебувають у власності, всього, у тому числі: пункт 1.3 9477 за кордоном - цінні папери, що перебувають у власності, усього, у тому числі пункт 1.4 - за кордоном - Відомості про майно, нематеріальні цінності, що перебувають на праві користування, усього, у тому числі: глава 2 розділу І 3961767 нерухоме майно, що перебуває на праві користування, усього, у тому числі: пункт 2.1 3670267 за кордоном - рухоме майно, що перебуває на праві користування, усього, у тому числі: пункт 2.2 291500 за кордоном - транспортні засоби пункт 2.2.1 291500 рухоме майно пункт 2.2.2 - нематеріальні активи, що перебувають на праві користування, усього, у тому числі: пункт 2.3 - за кордоном -
 9. 9. 1. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває у власності політичної партії 1.1. Відомості про нерухоме майно Перелік майна Місцезнаходження майна (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Реєстраційні дані майна Дата придбання Вартість придбання майна Наявність/ відсутність обтяжень Дата відчу­ ження Вартість відчуження Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Нежитлові, офісні приміщення, будинки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Житлові приміщення, будинки, квартири - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Гаражі, бокси, складські приміщення - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Земельні ділянки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інше нерухоме майно - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - - - - -
 10. 10. 1.2. Відомості про рухоме майно: 1) транспортні засоби__________ ІІерелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Дата придбання Вартість придбання майна Наявність/ відсутність обтяжень Дата відчу­ ження майна Вартість відчуження майна Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Автомобілі легкові - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Автомобілі вантажні (спеціальні) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Водні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Повітряні судна - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші транспортні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - - - - - 2) рухоме майно*
 11. 11. ііазва рухомого майна Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Дата придбання Вартасть придбання майна Наявність/ відсутність обтяжень Дата відчуження майна Вартість відчуження майна Сума доходу за звітний період (оренда, тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - *Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує пятдесят розмірів мінімальної заробітної плати,
 12. 12. встановленої на 01 січня звітного року. 1.3. Відомості про нематеріальні активи політичної партії ІІерслік активів Назва нематеріального активу Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Дата придбання Вартість придбання Наявність/ відсутність обтяжень Дата відчу­ ження Вартість відчуження Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Природні активи (право користування надрами, іншими природними ресурсами) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Комерційні позначення (товарні знаки, торгові марки) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Об’єкти промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, ноу-хау тощо) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Авторське право та суміжні з ним права (на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ) 1С Бухгалтерія м. Київ, Кловський узвіз. 7А 08.12.2016 9360 - - - - 7488 1С Бухгалтерія м. Київ, Кловський узвіз, 7А 01.03.2017 2340 - - - - 1989 - - - - - - - - - інші нематері­ альні права(пра­ во на провад­ ження діяльності, використання економічних та інших ппииіче'тї - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума 11700 - - - - 9477
 13. 13. 1.4. Відомості про цінні папери Код Ції Емітент Зберігач. депо Кількість Дата придбання Вартість придбання Підстави придбання Дата відчу­ ження Вартість відчуження Сума доходу з пінних паперів за звітний період Балансова вартість на кінець звітного періоду - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна вартість - - - - - -
 14. 14. 2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії 2.1. Відомості про нерухоме майно: 1) власник - фізична особа ІІерелік майна Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Реєстраційні дані майна Дата отримання Вартість майна на момент отримання Термін корис­ тування ІІрізвище. Ім'я, ІІО батькові власника РНОКІIII або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання власника Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу І їежитлові, офісні приміщення, будинки Україна, м. Київ. Кловський узвіз. 7А, офіс 37-38 182,8 Реєстраційний номер об"єкта нерухомості майна 149708680000. свідоцтво на право власності: індексний номер 8977598 від 05.09.2013р. 01.01.2016 1280100 3 роки Ляшко Олег Валерійович м. Київ, і - 1216100 - - - - - - - - - - - Житлові приміщення, будинки, квартири - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Гаражі, бокси, - - - - - - - - - - -
 15. 15. складські приміщення - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Земельні ділянки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інше нерухоме майно - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - - - - - 1216100 2.1. Відомості про нерухоме майно: 2) власник —юридична особа Перелік майна Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Реєстраційні дані майна Дата отримання майна Вартість майна на момент отримання Термін корис­ тування Повне наймену­ вання власника Ідентифі­ каційний код юридичної особи за ЄДРІЮУ Місце - знаходження власника Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Нежитлові, офісні приміщення, будинки м. Київ, вул. Кловський узвіз. 7 325,3 індексний носмер об"екта нерухомого майна 91123480000 17.07.2017 2000000 1 рік ТОВ "ОМАРА" 41463132 м. Дніпро, вул.ІІодолинс ького Сергія, 31-Г - 1954167 Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Перемоги, 18, прим. 1 14,10 кв.м. Договір оренди від 01.02.2017р. 11.12.2017 500000 1 рік ІІІІ "Фармацевт ична компанія "Здорова родина 34078368 м. Івано- Франківськ, вул. Галицька, 130/8 - 500000
 16. 16. - - - - - - - - - - - Житлові приміщення, будинки, квартири - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - І аражі, бокси, складські приміщення - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Земельні ділянки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інше нерухоме майно - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - - - - - 2454167 2.2. Відомості про рухоме майно 2.2.1. Транспортні засоби: 1) власник - фізична особа Перелік Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. Дата транспортних см, потужність двигуна, Рік випуску отримання засобів кВт, довжина для водних майна засобів, см) Вартість майна на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень ІІрізвище, Термін корис- ім'я, по тування батькові власника РНОКІШ або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання власника Сума доходу Балансова за вартість на звітний кінець період звітного (оренда кварталу тощо)
 17. 17. Я Е Ы А и Ь М А Б Т Е Я 2002 27.06.2017 180000 ВІДСУТНІ 3 міс. Бардаш Олег Миколайови ч Київська обл. С. Шибенед а - 144000 Автомобілі легкові ГАЗ 3123НГ (2445 м3) 1995 13.11.2017 150000 ВІДСУТНІ 1 рік Верес Валерій Васильович Київська обл.. смт Іванків, - 147500 - - - - - - - - - - - Автомобілі вантажні (спеціальні) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Водні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Повітряні судна - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші транспортні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума | 291500 2) власник —юридична особа
 18. 18. ІІерелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна. кВт, довжина дія водних засобів, см) Рік випуску Дата отримання Вар тість на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Повне наймену­ вання власника Ідентифі­ каційний код юридичної особи за СДР1ІОУ Місце­ знаходження власника Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Автомобілі легкові - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Автомобілі вантажні (спеціальні) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Водні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Повітряні судна - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші транспортні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - -
 19. 19. 2.2.2. Рухоме майно*: 1) власник - фізична особа Назва рухомого майна Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Дата отримання майна Вартість майна на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Прізвище, ім'я, по батькові власника РІЮКІІІІ або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання власника Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 'Загальна сума - - 2) власник - юридична особа 1Іазва рухомого майна Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Дата отримання Вартість майна на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Повне наймену-вання власника Ідентифі­ каційний код юридичної особи за ЄДРІІОУ Місцезнаходження власника Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - *Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року. 2.3. Відомості про нематеріальні активи: 1) власник - фізична особа_____
 20. 20. Перелік майна Назва нематеріального активу Місцезна­ ходження об'єкта (країна. адреса) Дата отримання Вартість на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Прізвище, Ім'я, ІІО батькові власника РІЮКІІІІ або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання власника Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Природні активи (право користування надрами, іншими природними ресурсами) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Комерційні позначення (товарні знаки, торгові марки) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Об’єкти промислової власності(право на винаходи, промислові зразки, ноу-хау тощо) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Авторське право та суміжні з ним права(на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші нематері­ альні права(пра­ во на провад­ ження діяльності, використання економічних та інших привілеїв) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - 2) власник - юридична особа
 21. 21. Перелік майна ІІазва нематеріального активу Місцезна­ ходження об'єкта (країна, адреса) Дата отримання Вартість на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Повне иайменуван ня власника Ідентифі­ каційний код юридичної особи за СДРІІОУ Місце­ знаходження власника Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу ІІриродні активи (право користування надрами, іншими природними ресурсами) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Комерційні позначення (товарні знаки, торгові марки) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Об’єкти промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, ноу-хау тощо) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Авторське право та суміжні з ним права (на літературні та музичні твори, ироірами для ЕОМ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші нематері­ альні права (пра­ во на провад­ ження діяльності, використання економічних та інших привілеїв) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - -
 22. 22. II. Відомості про грошові кошти політичної партії Зведена таблиця грошових коштів політичної партії станом на кінець відповідного звітного кварталу Перелік надходжень Код рядка Сума (грн) Примітка Грошові кошти, усього, у тому числі: глава 1 96935,15 на рахунках політичної партії пункт 1.1 89495,15 на рахунках виборчого фонду пункт 1.2 7440 на рахунку відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт 1.3 на рахунку для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності пункт 1.4 Отримано грошових коштів на рахунок для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії пункт 2.1 глави 2 9564475 Отримано грошових коштів на рахунок для відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт 2.2. глави 2
 23. 23. 1. Відомості про грошові кошти на рахунках політичної партії 1.1. Грошові кошти на рахунку політичної партії Найменування банку та/або інших фінансових установ Вид рахунку Номер рахунку Сума коштів АТ "Райффайзен Банк Аваль" Р/р 26006580179 89495,15 _ . - _ _ Загальна сума 1.2. Грошові кошти на рахунках виборчого фонду політичної партії Найменування банку та/або інших фінансових установ Вид рахунку Номер рахунку Сума коштів Тернопільське упр. АТ "Ощадбанк" МФО 338545 П/р 26424301679685: 50 ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 315405 П/р 26420051400273: 50 ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 315405 П/р 26431052300586: 7370 Загальна сума 7470 1.3. Грошові кошти на рахунку для відшкодування витрат, пов’язаних із фінансуванням передвиборної агітації * Найменування банку та/або інших фінансових установ Номер рахунку Сума коштів _ . _ _ _ . Загальна сума - 1.4. Грошові кошти на рахунку для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності * Найменування банку та/або інших фінансових установ Номер рахунку Сума коштів АТ "Райффайзен Банк Аваль" 26009580176 _ Загальна сума - *Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.
 24. 24. 2.1. Надходження на рахунок для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності * 2. Відомості щодо надходження коштів з Державного бюджету України на рахунки політичної партії Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 31.10.2017 673 9564475 _ ■ - _ _ - - - Усього надійшло коштів 9564475 2.2. Відомості про повернення коштів з рахунку для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) _ _ . _ _ - _ - _ - - Усього надійшло коштів - 2.3. Відомості про надходження коштів на рахунок для відшкодування витрат, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації* Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) . _ . _ _ - _ - _ . _ - - - Усього надійшло коштів - *Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів.
 25. 25. III. Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску Зведена таблиця внесків на користь політичної партії станом на кінець відповідного звітного кварталу Перелік внесків Код рядка Сума (вартість), грн Примітка Надійшло внесків грошовими коштами, усього, у тому числі: глава 1 622425,6 на рахунках політичної партії, усього, у тому числі: пункт 1.1 554710 від фізичних осіб підпункт 1 524000 від юридичних осіб підпункт 2 30710 пивернени киштш, що надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки політичної партії, усього, у тому числі: підпункти 1,2 фізичним особам підпункт 1 _ юридичним особам підпункт 2 _ грошових коштів до державного бюджету пункт 1.2 Повернено коштів, що надійшли помилково на рахунки політичної партії, усього, у тому числі: пункт 1.3 власнику, усього, у тому числі: фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 _ _ грошових коштів до державного бюджету пункт 1.3 . на рахунки виборчого фонду, усього, у тому числі: пункт 1.4 67715,6 від фізичних осіб підпункт 1 67715,6 . від юридичних осіб підпункт 2 Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки виборчого фонду, усього, у тому числі: пункт 1.5 грошових коштів власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 фізичним особам підпункт 1 _ юридичним особам підпункт 2 - _ грошових коштів до державного бюджету пункт 1.3 Повернено коштів, що надійшли помилково на рахунки виборчого фонду, усього, у тому числі: пункт 1.6
 26. 26. грошових коштів власнику, усього, у тому числі: пункт 1.6 фізичним особам підпункт 1 _ _ юридичним особам підпункт 2 грошових коштів до державного бюджету пункт 1.6 Надійшло внесків нерухомим майном, усього, у тому числі: пункт 2.1. глави 2 від фізичних осіб підпункт 1 від юридичних осіб підпункт 2 Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 2.2. внесків нерухомим майном власнику, усього, у підпункти 1,2 - - фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 внесків нерухомим майном до державного бюджету пункт 2.2. Повернено внесків нерухомим майном, що пункт 2.3. - - внесків нерухомим майном власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 внесків нерухомим майном до державного бюджету пункт 2.3 Надійшло внесків рухомим майном, усього, у тому числі: пункт 3.1 глави 3 транспортними засобами, усього, у тому числі: пункт 3.1 від фізичних осіб підпункт 1 від юридичних осіб підпункт 2 . Повернено внесків транспортними засобами, що надійшли з порушенням вимог законодавства усього, у тому числі: пункт 3.2. внесків транспортними засобами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 . фізичним особам підпункт 1 . юридичним особам підпункт 2 . _ внесків транспортними засобами до державного бюджету пункт 3.2.
 27. 27. Повернено внесків транспортними засобами, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 3.3. внесків транспортними засобами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 фізичним особам підпункт 1 . юридичним особам підпункт 2 внесків транспортними засобами до державного бюджету пункт 3.3. рухомим майном, усього, у тому числі: пункт 3.4. від фізичних осіб підпункт 1 - - від юридичних осіб підпункт 2 Повернено внесків рухомим майном, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 3.5. внесків рухомим майном власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 внесків рухомим майном до державного бюджету пункт 3.5. _ Повернено внесків рухомим майном, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 3.5. внесків рухомим майном власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 фізичним особам підпункт 1 . юридичним особам підпункт 2 внесків рухомим майном до державного бюджету пункт 3.6. Надійшло внесків нематеріальними активами, усього, у тому числі: пункт 4.1 глави 4 від фізичних осіб підпункт 1 _ від юридичних осіб підпункт 2 _ - Повернено внесків нематеріальними активами, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 4.2. внесків нематеріальними активами власнику, усього, у тому числі: фізичним особам підпункт 1 _ _ юридичним особам підпункт 2 . внесків нематеріальними активами до державного бюджету пункт 4.2. - -
 28. 28. Повернено внесків нематеріальними активами, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 4,3. внесків нематеріальними активами власнику, - - фізичним особам підпункт 1 - - юридичним особам підпункт 2 - - внесків нематеріальними активами до пункт 4.3. - - Надійшло внесків цінними паперами, усього, у тому числі: пункт 5.1 глави 5 від фізичних осіб підпункт 1 від юридичних осіб підпункт 2 Повернено внесків цінними паперами, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 5.2. внесків цінними паперами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 _ _ фізичним особам підпункт 1 . юридичним особам підпункт 2 .. Повернено внесків цінними паперами, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 5.3. внесків цінними паперами власнику, усього, у тому числі: - - фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 _ внесків цінними паперами до державного бюджету пункт 5.3. . Надійшло спонсорських внесків, усього, у тому числі: пункт 6.1 глави 6 109680 Повернено спонсорських внесків,, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 6.2. власнику підпункт 1 _ _ до державного бюджету підпункт 2 . Повернено спонсорських внесків, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 6.3. власнику підпункт 1 . до державного бюджету підпункт 2 . -
 29. 29. 1. Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії 1.1. Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження внеску Вид рахунку Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я, по батькові платника РНОКПІІ або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання платника Сума (грн) 06.10.2017 р/р 90701309 Курінний Олександр Олександрович Київська обл., м. Ірпінь, [. 100000 06.10.2017 р/р 724940 Кошелева Альона Володимирівна м. Харків, вул. 14000 11.10.2017 р/р 291257 Амельченко Василь Васильович м. Чернігів, І 7000 23.10.2017 р/р 414445 Лінько Дмитро Володимирович м. Кіровоград, і 7500 24.10.2017 рР 2578/449 Гапасюк Віктор Валерійович м. Київ, 1 7000 24.10.2017 р/р 4076004 Юраков Олександр Дмитрович м. Київ, 144500 25.10.2017 р/р 32330 Попов Ігор Володимирович м. Київ, 7000 25.10.2017 р/р 914474 Саратовський м. Київ, 149000 30.10.2017 р/р 452050 Юзькова Тетяна Леонідівна м. Київ, 7000 06.11.2017 р/р 4207526 Амельченко Василь Васильович м. Чернігів, $ 7000 13.11.2017 р/р 960110 Кошелева Альона Володимирівна м. Харків, вул. 1 7000 21.11.2017 р/р 72058 Попов Ігор Володимирович м. Київ, і 7000 21.11.2017 р/р 1 Вовк Віктор Іванович м. Київ, 7000
 30. 30. 30.11.2017 р/р 715188 Лінько Дмитро Володимирович м. Кіровоград, вул. 7500 04.12.2017 р/р 802445 Юзькова Тетяна Леонідівна м. Київ, 7000 12.12.2017 р/р 46146568В Амельченко Василь Васильович м. Чернігів, 7000 14.12.2017 р/р ПН6463 Галушко Сергій Олексійович Чернівецька обл., с. Михалкове, вул. 3000 15.12.2017 р/р 209611 Кошелева Альона Володимирівна м. Харків, вул. 7000 18.12.2017 р/р 540658 Кириченко Олексій Миколайович м. Київ, 7000 27.12.2017 р/р 96892 Лінько Дмитро Володимирович м. Кіровоград, вул. 7500 27.12.2017 р/р 2624/1058 Галасюк Віктор Валерійович м. Київ, 7000 - - - - - - - Усього надійшло коштів 524000 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження внеску Вид рахунку Номер розрахункового документа Повне найменування платника Ідентифікаційний код юридичної особи за СДРПОУ Місцезнаходження платника Сума (грн) 09.11.2017 рР 35 Бобровицька міська виборча комісія, повернення грошової застави 342104343 Чернігівська обл., м. бобровиця. Вул. Лупицька, 4 2593 10.11.2017 р/р 1 Гніванська міська виборча комісія, повернення грошової застави 34142459 Вінницька обл., м. Гнівань, вул. Соборна, 64 1540
 31. 31. 13.11.2017 р/р 5 Помічнянська міська виборча комісія, повернення грошової застави 33922111 Кіровоградська обл., м. Помічна, вул. Перемоги, 91 1077 13.11.2017 р/р 45 Ічнянська міська виборча комісія, повернення грошової застави 33983195 Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Трудова, 2А 2375 14.11.2017 р/р 3 Красилівська міська виборча комісія, повернення грошової застави 34026084 Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Незалежності, 2 2505 14.11.2017 р/р 2 Овруцька міська виборча комісія, повернення грошової застави 34151606 Житомирська обл., м. Овруч, вул. Радянська, 43 3552 15.11.2017 р/р 5 Семенівська міська виборча комісія, повернення грошової застави 33198139 Ченігівська обл, м. Семенівка, Червона Площа, 7А 1528 15.11.2017 р/р 11 Верхньодніпровська міська виборча комісія, повернення грошової застави 34148838 Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, пл. Щербицького,3 1749 16.11.2017 р/р 15 Любомльська міська виборча комісія, повернення грошової застави 33983551 Волинська обл., м. Любомль, вул. Володим ирська, 19 1577 17.11.2017 р/р 8 Хоростківська міська виборча комісія, повернення грошової застави 33866157 Тернопільська обл., м. Хоростів, вул. Кн. Володимира, 17 1439 17.11.2017 р/р 1 Гребінківська міська виборча комісія, повернення грошової застави 34025358 Полтавська обл., м. Гребінки, вул. Ярослава Мудрого 2670 20.11.2017 р/р 1 Буринська міська виборча комісія, повернення грошової застави 34134500 Сумська обл., м. Буринь, пл. Першого Травня, 20 1759
 32. 32. 20.11.2017 р/р 1 Березнівська міська виборча комісія, поверненн грошової застави 34021395 Одеська обл., м. Березівка, пл. Генерала Плієва, 9 510 21.11.2017 р/р 49 Рудківська міська виборча комісія, повернення грошової застави 34104586 Львівська обл., м. Рудки, пл. Відродження, 1 1262 22.11.2017 р/р 6 Лановецька міська виборча комісія, повернення грошової застави 34039450 Тернопільська обл., м. Ланівці, вул. Незалежності, 34 1194 23.11.2017 р/р 4 Городоцька міська виборча комісія, повернення грошової застави 34138898 Хмельницька обл., м. Городок, пров. Ваганса, 10 3380 Усього надійшло коштів 30710 1.2. Відомості про повернення та перерахування до державного бюджету України грошових коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки політичної партії: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження внеску Загальна сума надход­ ження 1Іомер розрахункового документа Прізвище, ім’я, ІІО батькові особи, від якої отримано кошти РІЮКІІП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Дата повер-нення 1Іомер розрахунково­ го документа Обгрунтува­ ння повернення Сума повернення (гри) Сума, яка перераховуєть­ ся до бюджету (грн) . _ . . . . . . _ . _ . . . Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - 2) від юридичних осіб О *
 33. 33. Дата надход­ ження внеску Загальна сума надход­ ження Номер розрахункового документа ІІовне найменування особи Ідентифікаційний код юридичної особи за с д рп о у Місцезнаход­ ження особи Дата понер-нення Номер розрахунково­ го документа Обгрунтува­ ння повернення Сума повернення (гри) Сума, яка перераховуєть­ ся до бюджету' (грн) . . . . . _ _ . . . Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України -
 34. 34. 1.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів, що надійшли помилково на рахунки політичної партії: 1) від фізичних осіб Дата надход ження внеску Загальна сума коштів Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я, по батькові особи, від якої отримано кошти РНОКІІІІ або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Дата новер-нення Номер розрахунково­ го документа Обгрунтува­ ння повернення Сума повернення (гри) Сума, яка перераховуєть­ ся до бюджету' (грн) . . . . . . _ _ . Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження внеску Загальна сума надход­ ження Номер розрахункового документа Повне найменування особи Ідентифікаційний код юридичної особи за СДРІІОУ Місцезнаход­ ження особи Дата иовер-нення Номер розрахунково­ го документа Обгрунтува­ ння повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховуєть­ ся до бюджету (грн) . . . . . . . _ _ _ _ . Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - У> о -С
 35. 35. 1.4. Внески грошовими коштами на рахунки виборчого фонду політичної партії: 1) від фізичних осіб__________________________________________________________ Дата надход­ ження внеску Вид рахунку Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я, но батькові платника РНОКІІІІ або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання платника Сума (гри) 20.10.2017 н/р 66522142 Ратушко Ярослав Андрійович м. Тернопільська обл., м. Ланівці, вул. 1550 23.10.2017 н/р 141429685 Зозуля Василь Вікторович Житомирська обл., м. Радомишль, 3700 23.10.2017 н/р 142251270 Ноповичук Світлана Андріївна Житомирська обл., с. Великий Дивлин, 3000 25.10.2017 н/р 678132 Глей Олександр Степанович Чернігівська обл., м. Бобровиця, 9415,6 25.10.2017 н/р 858309 Глей Олександр Степанович Чернігівська обл., м. Бобровиця, 50 - - - - - - - Усього надійшло коштів 17715,6 Розрахунковий рахунок кандидата на посаду міського голови Колічсніченко Віталія Івановича 24.10.2017 р/р 14360570 Колісніченко Віталій Іванович Полтавська обл., м. Гребінка. 5000 Усього надійшло коштів 5000 Розрахунковий рахунок кандидата на посаду міського голови Арсенюка Петра Івановича Хмельницька обл., м. 18.10.2017 р/р 0.0.873172193.1 Арсенюк Петро Іванович Красилів, з: , .. 5000
 36. 36. 26.10.2017 р/р 0.0.8803277333.1 Арсенюк Петро Іванович Хмельницька обл., м. Красилів. , 40000 Усього надійшло коштів 45000 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження внеску Вид рахунку Номер розрахункового документа Повне найменування платника Ідентифікаційний код юридичної особи за СДРІІОУ Місцезнаходження шіатника Сума (грн) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього надійшло коштів - - - - - - - Усього надійшло коштів до виборчих фондів 67715,6
 37. 37. 1.5. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки виборчого фонду: 1) від фізичних осіб Дата надход ження внеску Загальна сума коштів Номер розрахункового документа 1Ірізвище. ім’я, по батькові особи, від якої отримано кошти Р1ЮК1ІІІ або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Дата повер-нення Номер розрахунково­ го документа Обґрунтува­ ння повернення Сума повернення (гри) Сума, яка перераховуєть­ ся до бюджету' (гри) . . . . . . . . . . Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження внеску Загальна сума надход­ ження Номер розрахункового документа Повне найменування особи Ідентифікаційний код юридичної особи за СДРІІОУ Місцезнаход­ ження особи Дата повер-нення Номер розрахунково­ го документа Обгрунтува­ ння повернення Сума повернення (гри) Сума, яка перераховуєть­ ся до бюджету (грн) . . . . . _ . . Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - О о 4-е 1.6. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України грошових коштів, що надійшли помилково на рахунки виборчого фонду:
 38. 38. 1) від фізичних осіб Дата надход ження внеску Загальна сума коштів Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я. ІІО батькові особи, від якої отримано кошти РНОКІIII або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Дата повер-нення Ііомер розрахунково­ го документа Обґрунтува­ ння повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховуєть­ ся до бюджету (грн) . . . . Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - 2) від юридичних осіб Дата надход ження внеску Загальна сума надход­ ження Номер розрахункового документа ІІовне найменування особи Ідентифікаційний код юридичної особи за СДР1ІОУ Місцезнаход­ ження особи Дата повер-нення ІІомер розрахунково­ го документа Обґрунтува­ ння повернення Сума повернення (грн) Сума, яка перераховуєть­ ся до бюджету (грн) . _ . . . . . _ _ . Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - о<Сь
 39. 39. 2. Відомості про внески нерухомим майном на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила 2.1. Внески нерухомим майном на користь політичної партії: 1) від фізичних осіб Дата надход жсння внеску Вид нерухомого майна Реєстраційні дані майна Місце­ знаходження майна Ринкова вартість майна Прізвище, ім'я, по батькові особи РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Балансова вартість на кінець звітного кварталу - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна вартість - 2) від юридичних осіб Дата надход жения внеску Вид нерухомого майна Реєстраційні дані Місце­ знаходження майна Ринкова вартість майна (грн) Повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи за СДРІІОУ Місце­ знаходження особи Балансова вартість на кінець зві тного кварталу - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна вартість - 'оо с_о
 40. 40. 2.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нерухомим майном, що надійшли з порушенням вимог законодавства: 1) від фізичних осіб Дата надходжен­ ня об'єкта Об'єкт майна Місцезначоджен- ня об'єкта Реєстраційні дані Ринкова вартість майна ІІрізвище. ім’я, по батькові особи РНОКПП або серія та номер паспорта с відміткою Місце проживан-ня особи Дата повер­ нення ІІомер розрахун­ кового документа Обгрунту­ вання повернен­ ня Сума повер­ нення Сума, яка перерахо­ вується до бюджету (гри) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - - 2) від юридичних осіб Дата надходжен­ ня об'єкта Об’єкт майна Місцезнаходжен- ня об'єкта Реєстраційні дані Ринкова вартість майна ІІовне найменування особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місцезна­ ходження особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обґрунту­ вання повернення Сума повер­ нення Сума, яка перерахо­ вується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -
 41. 41. 2.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нерухомим майном, що надійшли помилково: 1) від фізичних осіб Дата надходжен­ ня об'єкта Об’єкт майна Місцезнаходжен­ ня об'єкта Реєстраційні дані Ринкова вартість майна Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКШІ або серія та номер паспорта с відміткою Місце проживан-ня особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обгрунту­ вання повернення Сума повер нення Сума, яка перерахо­ вується до бюджету (ірн) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - - 2) від юридичних осіб Дата надходжен­ ня об'єкта Об’єкт майна Місцезнаходжен- ня обєкта Реєстраційні дані Ринкова вартість майна Повне найменування особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ОДРГІОУ Місцезна­ ходження юридичної особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обґрунтува ння поверне­ ння Сума повер нення Сума, яка перерахо­ вується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -
 42. 42. 3. Відомості про внески рухомим майно« на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила 3.1. Внески транспортними засобами на користь політичної партії 1) від фізичних осіб Перелік транспорт­ них засобів Дата надходження Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна. кВт, довжина для водних засобів, см) РІК випуск)' Ринкова вартість майна Наявність/ відсутність обтяжень Прізвище, ім'я, по батькові особи РНОКІИІ або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Балансова вартість на кінець звітного кварталу Автомо- білі легкові - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Автомо- білі ван- тажні (спеці- альні) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Водні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Повітряні судна - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші транс портні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна вартість - 2) від юридичних осіб
 43. 43. ІІсрелік транспорт­ них засобів Дата надходження Марка/модель (об'см циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Ринкова вартість майна ІІаявність/ відсутність обтяжень Повне найменування юридичної особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за СДРІІОУ Місцезнаходження особи Балансова вартість на кінець звітного кварталу Автомо- білі легкові - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Автомо- білі ван- тажні (спеці- альні) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Водні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Повітряні судна - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші транс­ портні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна вартість -
 44. 44. 3.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків транспортними засобами, що надійшли з порушенням вимог законодавства: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження об’єкта Об’єкт рухомого майна Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна. кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Ринкова вартість майна Прізвище, ім’я, по батькові особи РІКЖПІІ або серія та номер паспорта з відміткою Місце нроживан-ня особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обірунтува ння повернен­ ня Сума повер нення (грн) Сума, яка перерахо­ вується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету' України - - 2) від юридичних осіб Дата надходжен­ ня об'єкта Об’єкт рухомого майна Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Ринкова вартість майна Повне найменування особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за СДРПОУ Місцезна­ ходження особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового доку' мента Обгрунту­ вання повернен­ ня Сума повер нення (грн) Сума, яка перерахо­ вується до бюджету (П>н) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - - «С
 45. 45. 3.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків транспортним засобами, що надійшли помилково: 1) від фізичних осіб Дата надход ження об’єкта Об’єкт рухомого майна Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна. кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Ринкова вартість майна Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКІІІІ або серія та номер паспорта с відміткою Місце проживан-ня особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обґрунту­ вання повернення Сума повер нення (грн) Сума, яка перерахо­ вуються до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - - 2) від юридичних осіб Дата надходжен­ ня об'єкта Об’єкт рухомого майна Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна. кВт, довжина, см) Рік випуску Ринкова вартість майна 1Іовне найменування особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за СДРІІОУ Місцезна­ ходження особи Дата повер­ нення Номер розрахунко вого документа Обґрунту­ вання повернен­ ня Сума повер нення Сума, яка перерахо­ вується до бюджету (ірн) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - - -С
 46. 46. 3.4. Внески рухомим майном на користь політичної партії*: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження Назва рухомого майна Місцезнаход­ ження об'єкта (країна, адреса) Ринкова вартість майна (грн.) Наявність/ відсутність обтяжень Прізвище, ім'я, по батькові особи РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Балансова вартість на кінець звітного кварталу - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна вартість - 2) від юридичних осіб Да та надход­ ження Назва рухомого майна Місцезнаходже­ ння об'єкта (країна, адреса) Ринкова вартість майна (грн.) Наявність/ відсутність обтяжень Повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи за СДРПОУ Місце­ знаходження особи Балансова вартість на кінець звітного кварталу - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна вартість - *Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної штати, встановленої на 01 січня звітного року.
 47. 47. 3.5. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків рухомим майном, що надійшли з порушенням вимог законодавства: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження об’єкта Назва рухомого майна Місцезнаходжен­ ня об'єкта (країна, адреса) Ринкова вартість майна Прізвище, ім’я, по батькові особи РНОКПІІ або серія та номер паспорта с відміткою Місце проживан-ня особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обгрунту­ вання повернен­ ня Сума повер нення (грн) Сума, яка перерахо­ вується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - - 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження об’єкта Назва рухомого майна Місцезнаходжен­ ня об'єкта (країна, адреса) Ринкова вартість майна Повне найменування юридичної особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце знаход-ження особи Дата повер­ нення ІІомер розрахун­ кового документа Обґрунту­ вання повернення Сума повер­ нення (грн) Сума, яка перерахо­ вується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - - -С
 48. 48. 3.6. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків рухомим майном, що надійшли помилково: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження об’єкта ІІачва рухомого майна Місцезнаходжен- ня об'єкта (країна, адреса) Ринкова вартість майна ІІрізвшце. ім’я, по батькові особи РНОКІІІІ або серія та номер паспорта с відміткою Місце проживан-ня особи Дата повер­ нення ІІомер розрахун­ кового документа Обгрунту­ вання повернен­ ня Сума повер нення (грн) Сума, яка перерахо­ вується до бюджету (ф»0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано конпів до Державного бюджету7України - - 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження об’єкта Назва рухомого майна Місцезнаходжен­ ня об'єкта (країна, адреса) Ринкова вартість майна Повне найменування юридичної особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за СДРПОУ Місце знаход-ження особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обгрунту­ вання повернен­ ня Сума повер­ нення (грн) Сума, яка перерахо­ вується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -
 49. 49. 4. Відомості про внески нематеріальними активами на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила 4.1. Внески нематеріальними активами на користь політичної партії: 1) від фізичних осіб Перелік майна Назва нематеріального активу Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Дата отри­ мання Вартість активів Наявність/ відсутність обтяжень Прізвище, ім'я, по батькові особи РНОКІІІІ або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання Балансова вартість на кінець звітного кварталу - - - - - - - - - (право - - - - - - - - - користу- - - - - - - - - - вання - - - - - - - - - надрами, - - - - - - - - - Комер-ційне по-значення (товарні знаки. торгові марки) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . _ Об'єкти промне- лової власності (право на винаходи, промислові - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - _ _ _ Авторське право та суміжні 3 ним права (на літе­ ратурні та музичні - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . - _ - - _ _ _ Інші нема­ теріальні права (право на провад­ ження діяльності, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 50. 50. Загальна сума
 51. 51. 2) від юридичних осіб ІІсрелік майна Назва нематеріального активу Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Дата отри­ мання Вартість активів Наявність/ відсутність обтяжень ІІовне найменування особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за СДРІІОУ Місцезііаходженіія особи Балансова вартість на кінець звітного кварталу приридні - - - - - - - - - (право - - - - - - - - - користу- - - - - - - - - - вання - - - - - - - - - Н4др(1мИч - - - - - - - - - Комер-ційне по-значення (товарні знаки. торгові марки) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ии іМИ промне- лової власності (право на винаходи. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /хНТирськс право та суміжні 3 ним права (на літе­ ратурні та - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Шіш “[^ма­ теріальні права (право на провад­ ження - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума -
 52. 52. 4.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нематеріальними активами, що надійшли з порушенням вимог законодавства: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження активу Назва активу Місцезнаходжен­ ня активу Вартість активу Прізвище, ім’я, по батькові особи РІЮКІІП або серія та номер паспорта с відміткою Місце проживан-ня особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обгрунту­ вання повернен­ ня Сума повер­ нення (грн) Сума, яка перерахо­ вується до бюджету' (грн) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - - 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження активу Назва активу Місцезнаходжен- ня активу Вартість активу ІІонне найменування особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРІІОУ Місце знаход-ження особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обгрунту­ вання повернен­ ня Сума повер­ нення (грн) Сума, яка перерахо­ вується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -
 53. 53. 4.3. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків нематеріальними активами, що надійшли помилково: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження активу ІІазва активу Місцезнаходжен­ ня активу Вартість активу Прізвище, ім’я, но батькові особи РІКЖІШ або серія та номер паспорта с відміткою Місце проживан-ня особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обґрунту­ вання повернен­ ня Сума повер­ нення (грн) Сума, яка перерахо­ вується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - - 2) від юридичних осіб Дата надход­ ження активу 1Іазва активу Місцезнаходжен­ ня активу Вартість активу Повне найменування особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за СДРПОУ Місце знаход-ження особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обгрунту­ вання повернен­ ня Сума повер­ нення (грн) Сума, яка перерахо­ вується до бюджету (гри) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -
 54. 54. 5. Відомості про внески цінними паперами на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила 5.1. Внески цінними паперами на користь політичної партії: 1) від фізичних осіб Дата внесення Код ЦІЇ Емітент Зберігай, депо Кількість Номінальна вартість Прізвище, ім'я, по батькові особи РНОКИІІ або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання особи Балансова вартість на кінець звітного кварталу - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна вартість - 2) від юридичних осіб Дата внесення Код ЦІ І Емітент Зберігай, депо Кількість Ііоміпальна вартість Повне найменування особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце знаходження особи Балансова вартість на кінець звітного періоду - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна вартість -
 55. 55. 5.2. Відомості про повернення та перерахування до Державного бюджету України внесків цінними паперами, що надійшли з порушенням вимог законодавства: 1) від фізичних осіб Дата надходже­ ння Код ЦП Емітент Зберігай. депо Кількість Вартість цінних паперів ІІрізвшце. ім’я, по батькові особи РНОКПП або серія та номер паспорта с відміткою Місце ироживан-ня особи Дата повер­ нення Номер розрахун­ кового документа Обгрунту­ вання повернен­ ня Сума повер ненця(грн) Сума, яка перерахо­ вується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - - 2) від юридичних осіб Дата надходжен­ ня Код ЦІІ Емітент Зберігай. депо Кількість Вартість цінних паперів Повне найменування особи Ідентифіка­ ційний код юридичної особи за ЄДРІЮУ Місцезна­ ходження особи Дата повер­ нення ІІомер розрахун­ кового документа Обґрунту­ вання повернен­ ня Сх'ма повер неиня (грн) Сума, яка перерахо­ вується до бюджету (грн) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Усього повернено та перераховано коштів до Державного бюджету України - -

×