Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015

4,728 views

Published on

Відеозапис вебінару http://id.factor.ua/novosti-i-akcii/zapis-vebinara-prakticheskie-voprosy-zapolneniya-deklaratsij/

Published in: Education
 • You can try to use this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I have used it several times in college and was absolutely satisfied with the result.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/8NStL ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Практичні питання заповнення декларації. 12 березня 2015

 1. 1. 1
 2. 2. 2 Практичні питання складення та подання антикорупційних декларацій за 2014 рік Козіна Віра Вадимівна, директор департаменту видань для публічно-правової сфери
 3. 3. 4
 4. 4. 6 Нормативна база: 1. Конституція України; 2. КК – Кримінальний кодекс України; 3. КпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення; 5. ПК – Податковий кодекс України; 6. ЗУ № 3206 – Закон України від 07.04.11 р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»; 7. ЗУ № 1700 – Закон України від 14.10.14 р. № 1700-VІІ «Про запобігання корупції»; 8. ЗУ № 1698 – Закон України від 14.10.14 р. № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»; 9. ЗУ № 280 – Закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»; 10. ЗУ № 2939 – Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»;
 5. 5. 7 Нормативна база: 11. ЗУ № 2297 – Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних»; 12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.02 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво»; 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.12 р. № 16 «Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента»; 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.12 р. № 64 «Про виготовлення бланків Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»; 15. Міністерство юстиції України, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ від 09.10.13 р. «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування», режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0020323-13
 6. 6. 8 Чи треба мені подавати декларацію? Питання, актуальне для працівників бюджетних та комунальних установ + Мінюст, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ від 09.10.13 р. "Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0020323-13 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.02 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02
 7. 7. 9 Куди мені подавати декларацію? Загальне правило: за місцем роботи (служби) (ч. 1 ст. 12 Закону № 3206) Виключення: до виконавчого комітету (апарату) ради Депутати, які є пенсіонерами, безробітними, тимчасово не працюють, самозайняті особи; Депутати, які працюють у комерційних структурах (юридичних особах приватного права) 1 2
 8. 8. 10 Про заповнення Декларації: Декларація заповнюється власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору Заповнювати Декларацію на комп'ютері не можна Декларація, заповнена іншою особою за вашим дорученням не відповідає вимогам Закону № 3206 ! отже отже
 9. 9. 11 Про заповнення Декларації:  У разі відсутності відомостей у відповідному полі на кожній сторинці Декларації обов'язково проставляється прочерк  Відомості щодо фінансових сум в усіх позиціях Декларації округлюються до гривні  Бланк Декларації – 10 сторінок  Зменшувати не можна  Друкувати з двох сторін – можна ! ! !
 10. 10. 12 Задати запитання: http://budget.factor.ua/ Розділ І. Загальні відомості 1. Петренко Галина Іванівна (Шевченко Галина Іванівна) 2010304050 (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України — декларанта) (інформація станом на момент складання Декларації. У дужках – ПІБ 2014 року, якщо воно було змінене)
 11. 11. 13 Розділ І. Загальні відомості 2. Місце проживання: 61002 м. Харків, проспект Московський, 72, кв. 12 (інформація станом на кінець 2014 року) (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта) 3. Посада: Директор Комунального підприємства Харківської міської ради «Світанок» (інформація станом на момент складання Декларації) Задати запитання: http://budget.factor.ua/
 12. 12. 14 Розділ І. Загальні відомості 4. Члени сім’ї декларанта (інформація станом на кінець 2014 року) Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали, дата народження Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України Чоловік Петренко Іван Андрійович 18.04.1969 2211334455 Син Петренко Борис Іванович, 07.07.1996 2233445566 Донька Петренко Ольга Іванівна, 11.11.2001 – Задати запитання: http://budget.factor.ua/
 13. 13. 15 Позиція 4 Розділу І: ХТО? Члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також, їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі Особливості: Неповнолітні діти Чоловік та дружина “Цивільний шлюб” Сукупність трьох ознак
 14. 14. 16 Розділ ІІ. Відомості про доходи А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні (інформація станом на кінець 2014 року) Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу декларанта членів сім’ї 5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: Ʃ доходів з позицій 6-20
 15. 15. 17 Розділ ІІ. Відомості про доходи Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта Інформація у полі “перерахованого у гривні” — за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим НБУ на день проведення фінансової операції Дохід, одержаний з однієї держави підсумовується. Зберігайте чорнетки!
 16. 16. 18 Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним (інформація станом на кінець 2014 року) Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн.) на придбання у власність оренду чи на інше право користування Позиції 23-28 Інформація з обмеженим доступом Метри! Заповнюється лише якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній позиції дорівнює або перевищу 80 тис. грн. Дані, вказані у полі “Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)” у позиціях 29-34 є інформацією з обмеженим доступом
 17. 17. 19 Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування) Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн.) на придбання у власність оренду чи на інше право користування Усі (власність, користування, “генеральна” довіреність) Довжина – лише у позиціях 37 та 38 За ТП Заповнюється лише якщо разова витрата (вклад/ внесок) по кожній позиції дорівнює або перевищу 80 тис. грн. У підрозділі “Б “ інформація про довжину вказується лише у позиціях 42 та 43
 18. 18. 20 Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи Підрозділ А (інформація станом на кінець 2014 року) Перелік Усього у тому числі за кордоном 45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.: Ʃ позицій 45+46 1. Відомості про активи, незалежно від їх вартості. 2. Вартість у грн. за курсом НБУ на момент проведення операції. 3. Повна назва установи (в обох колонках) 46. вкладених у звітному році 80 або більше тис. грн. 47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.: Ʃ позицій 47+48 48. придбаних у звітному році 80 або більше тис. грн. 49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.: Ʃ позицій 49+50 50. внесених у звітному році 80 або більше тис. грн.
 19. 19. 21 Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи (інформація станом на кінець 2014 року) Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн.) Перелік Усього у тому числі за кордоном 51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 1. Відомості про активи, незалежно від їх вартості. 2. Вартість у грн. за курсом НБУ на момент проведення операції. 3. Повна назва установи 52. Номінальна вартість цінних паперів 53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
 20. 20. 22 Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання Підрозділ А (інформація станом на кінець 2014 року) Перелік Усього у тому числі за кордоном 54. Добровільне страхування 1. Відомості про активи, незалежно від їх вартості. 2. Вартість у грн. за курсом НБУ на момент проведення операції. 55. Недержавне пенсійне забезпечення 56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна 80 або більше тис. грн. 57. Погашення основної суми позики (кредиту) 58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом) 59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати 80 або більше тис. грн. Повна назва установи
 21. 21. 23 Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання Підрозділ Б (інформація станом на кінець 2014 року) Перелік Усього у тому числі за кордоном 60. Добровільне страхування 1. Відомості про активи, незалежно від їх вартості. 2. Вартість у грн. за курсом НБУ на момент проведення операції. 61. Недержавне пенсійне забезпечення 62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна 80 або більше тис. грн. 63. Погашення основної суми позики (кредиту) 64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом) Повна назва установи
 22. 22. 24 Відповідальність До 26.04.15 р. – адміністративна Ч. 1 ст. 172-6 КпАП (неподання або несвоєчасне подання Декларації) – штраф від 10 до 25 нмдг (від 170 до 425 грн.) Після 26.04.15 р. – адміністративна Ч. 1 ст. 172-6 КпАП (несвоєчасне подання Декларації) - штраф від 50 до 100 нмдг( від 850 до 1700 грн.) Ч. 3 ст. 172-6 КпАП (повторне несвоєчасне подання Декларації, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж пору- шення) – штраф від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
 23. 23. 25 Відповідальність До 26.04.15 р. – адміністративна Ч. 3 ст. 172-6 КпАП (подання завідомо недостовірних відомостей у Декларації) – штраф від 150 до 300 нмдг (від 2250 до 5100 грн.) Після 26.04.15 р. – адміністративна Ст. 366-1 КК (декларування недостовірної інформації або умисне неподання Декларації) Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації або умисне неподання зазначеної декларації - позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

×