Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
иіл.лнгки при идержаннн
(штамп контролюючого органу, до ЗАТВЕРДЖЕНО
якого подається Звіт Рішення Національного агентства з...
Загальна інформація про політичну партію
Кількість Політична партія
Обласні
організації
Міські організації
Районні
організ...
Зведена таблиця звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру
Перелік Код рядка
...
повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.2, 1.3 16543723,27
грошових коштів власнику, усього пункти 1.2, 1.3 16543...
Внески нематеріальними активами, усього
глава 4 розділу
III
-
Повернено внесків нематеріальними активами, усього, у
тому ч...
пропагандистська діяльність (інформаційна, рекламна,
видавнича, поліграфічна), у тому числі:
8540188,39
видавнича діяльніс...
І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії
Зведена таблиця майна, нематеріальних цінно...
1. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває у власності політичної партії
1.1. Відомості про нерухоме м...
1.2. Відомості про рухоме майно:
1) транспортні засоби__________
Перелік
транспортних
засобів
Марка/модель (об’єм циліндрі...
Назва рухомого
майна
Місцезнаходження об'єкта
(країна, адреса)
Дата
придбання
Вартасть
придбання
майна
Наявність/
відсутні...
встановленої на 01 січня звітного року.
1.3. Відомості про нематеріальні активи політичної партії
Перелік активів
Назва не...
1.4. Відомості про цінні папери
Код ЦП Емітент
Зберігай,
депо
Кількість
Дата
придбання
Вартість
придбання
Підстави
придбан...
2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії
2.1. Відомості про ...
Земельні
ділянки
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Інше нерухоме
майно
- - - - - - - - - -...
Чернівецька обл., смт
Глубока, вул.
Першотравнева, 2А
20,8 кв.м.
Свідоцтво про
право
власності сер.
САА№ 151849
від
11.08....
Перелік
транспортних
засобів
Марка/модель (об’єм
циліндрів двигуна, куб. см,
потужність двигуна, кВт,
довжина для водних
з...
Перелік
транспортних
засобів
Марка/модель (об’єм
циліндрів двигуна, куб. см,
потужність двигуна, кВт,
довжина для водних
з...
2.2.2. Рухоме майно*:
1) власник - фізична особа
Назва рухомого
майна
Місцезнаходження об'єкта
(країна, адреса)
Дата
отрим...
2.3. Відомості про нематеріальні активи:
^^^)^власник^изичнаособа^^^^
Перелік майна
Назва нематеріального
активу
Місцезна­...
2) власник - юридична особа
Перелік майна
Назва нематеріального
активу
Місцезна­
ходження
об'єкта
(країна,
адреса)
Дата
от...
II. Відомості про грошові кошти політичної партії
Зведена таблиця грошових коштів політичної партії станом на кінець відпо...
1. Відомості про грошові кошти на рахунках політичної партії
1.1. Грошові кошти на рахунку політичної партії
Найменування ...
2. Відомості щодо надходження коштів з Державного бюджету України на рахунки політичної партії
2.1. Надходження на рахунок...
III. Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску
Зведена таблиця ...
грошових коштів власнику, усього, у тому
числі:
пункт 1.6
фізичним особам підпункт 1
юридичним особам підпункт 2
грошових ...
Повернено внесків транспортними засобами,
що надійшли помилково, усього, у тому числі
пункт 3.3.
внесків транспортними зас...
Повернено внесків нематеріальними активами,
що надійшли помилково, усього, у тому числі:
пункт 4.3.
внесків нематеріальним...
1. Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії
1.1. Внески грошовими коштами на рахунки політичної...
03.01.2019 р/р 6012478В
Михалчук Людмила
Миколаївна
м. Івано-Франківськ,
1000,00
03.01.2019 р/р 6012468В
Парфенюк Ярослав
...
09.01.2019 р/р 2962423К
Домалевський Олег
Броніславовичем
Житомирський р-н, с.
Тетерівка, 200,00
09.01.2019 р/р 2962466К Д...
11.01.2019 р/р .(й>2РІ-535200
Дехтярук Олександр
Миколайович
м. Полонне,
5000,00
15.01.2019 р/р .(5>2Р1.201870 Галушко Сер...
17.01.2019 р/р .65>2РІ_567787 Головченко Віктор Іванович
м. Дніпропетровськ,
119000,00
17.01.2019 р/р Ю117311152
Калінічен...
18.01.2019 р /р ПН7584763
Парфьонова Олександра
Іванівна
м. Лонеиьк. В У Л .
149100,40
18.01.2019 р /р ПН7584393
Парфьонов...
18.01.2019 р/р 4450
Манжалій Катерина
Олегівна
м. Комсомольськ, вул.
1
149000,00
18.01.2019 р/р 4563 Макуха Роман Григоров...
21.01.2019 р/р .@2Р1.690206 Ракович Олександр Іванович
м. Житомир, вул.
125000,00
21.01.2019 р/р .<5)2РІ.680105
Ломикін Ол...
22.01.2019 р/р .65>2РІ,592189 Суббота Микола Іванович
м. Дніпро, вул.
149000,00
22.01.2019 р/р .<®2РІ.560651
Ломикін Олекс...
23.01.2019 р/р .@2РІ_565880 Головненко Віктор Іванович
м. Дніпропетровськ,
149000,00
23.01.2019 р/р .(3)2РІ_455621 Стасюк ...
23.01.2019 р/р (3818706309
Стадніченко Лариса
Леонідівна
м. Чорноморськ, вул.
99200,00
23.01.2019 р/р (3818744009
Сподобає...
24.01.2019 р/р .<5>2РІ_237890
Крутіков Володимир
Миколайович
м. Павлоград, вул.
149000,00
24.01.2019 р/р .(5>2РІ_235728 Са...
24.01.2019 р /р ПН3783 Осіпова Марина Валеріївна
Кіровоградська обл.,
м. Івангород, вул. 99304,87
24.01.2019 р /р ПН3663 Л...
24.01.2019 р/р 137 Майор Віктор Іванович - - 100,00
24.01.2019 р/р .<а>2РІ_450003
Полюхович Людмила
Григорівна
м. Рівне, 1...
25.01.2019 р/р .<®2РІ_817605
Безкоровайна Ірина
Василівна
м. Вербівець 49500,00
25.01.2019 р/р 140 Вельган Микола Васильов...
25.01.2019 р/р 38501271
Кременюк Михайло
Володимирович
Вінницька обл., м.
Немирів, 29700,00
25.01.2019 р/р 38501655 Дмитре...
28.01.2019 р/р 3205
Кучеренко Сергій
Миколайович
- 99304,87
28.01.2019 р/р 9229 Матлович Віктор Дмитроаич
м. Одеса,
93346,...
30.01.2019 р/р 50783008В Барков Олександр Юрійович
Чернігівська обл., м.
Бахмач, вул. 9900,00
30.01.2019 р/р 50783015В Гри...
31.01.2019 р/р .<а>2РІ-928115 Абрамов В.В.
м. Харків, вул.
99000,00
31.01.2019 р/р .(3>2РІ_937991 Товстоліс Юрій Іванович
...
01.02.2019 р/р 50832908В
Какама Микола
Анатолійович
Чернігівська обл.,м. | 99000О
Батурин, ’
01.02.2019 р/р 50832918В Масл...
04.02.2019 р/р .65>2РІ_370829
Дорошенко Андрій
Олександрович
Полтавська обл., м.
Кременчук, ] 140000,00
04.02.2019 р/р 289...
05.02.2019 р/р .<й)2РІ.462601
Моцьор Володимир
Васильович
Чернігівська обл., смт
Козелець, вул. 8910,00
05.02.2019 р/р .50...
06.02.2019 р/р .<й>2РИ92149 Камко Сергій Васильович
Чернігівська обл., м.
Сновськ, 6400,00
06.02.2019 р/р .<й>2РІ-218146 Ш...
07.02.2019 р/р .<5>2Р1.996380
Роботаєнко Василь
Романович
Чернігівська обл.,
Талалаївський р-н, с.
Харкове, і
49000,00
07....
08.02.2019 р/р 38821443 Поліщук Віталій Дмитрович
м. Вінниця,
49500,00
08.02.2019 р/р 50082098В Мощенко Ірина Сергієвна
Су...
08.02.2019 р/р 3095005К
Гриценко Тетяна
Миколаївна
м. Олександрія, вул. Г.
99300,00
08.02.2019 р/р 3095162К Кузьменко Лари...
11.02.2019 р/р .<®2РІ_502605
Роботаєнко Василь
Романович
Талалаївський р-н, с.
Харкове, вул. 50000,00
11.02.2019 р/р 2904/...
12.02.2019 р/р П3642 Кисса Святослав Вікторович
с. Тарутине, вул.
25000,00
12.02.2019 р/р <3826397309
Сподобаєва Олена
Сер...
12.02.2019 р/р 381220038
Мельник Михайло
Володимирович
м. Рівне і,
97000,00
12.02.2019 р/р 381220040 Власюк Андрій Григоро...
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

33 views

Published on

.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

 1. 1. иіл.лнгки при идержаннн (штамп контролюючого органу, до ЗАТВЕРДЖЕНО якого подається Звіт Рішення Національного агентства з питань політичної партії (місцевої організації запобігання корупції політичної партії)) 09 червня 2016 року № 3 ЗВІТ політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Звітний X Уточнюючий Звітний період 2019 року (період, що уточнюється) X І квартал II квартал III квартал IV квартал Наростаючим підсумком на кінець року Політична партія "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" (повна назва політичної партії згідно з реєстраційними документами) 1 Ідентифікаційний 3 7 ? код юридичної особи за ЄДРПОУ 7 9 7 0 3 2 м. Київ, Кловський узвіз, 7А, офіс 37-38 Поштовий індекс 0 1 0 2 1 Телефон Моб. телефон 681937956 Факс E-mail rpll937956@gmail.com м. Київ, Кловський узвіз, 7А, офіс 37-38 Поштовий індекс 0 1 0 2 1 Телефон Моб. телефон 681937963 Факс E-mail rpll937956@gmail.com • 3 Найменування та код установ(и) банків(у), в яких(ій) відкрито поточні(ий) рахунки (рахунок), номери рахунків (рахунку): АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805: 26006580179: 26009580176, 2604876705 4 Рішення про внесення політичної партії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 13.10.2010 № 1 522 102 0000020462 (дата) ^
 2. 2. Загальна інформація про політичну партію Кількість Політична партія Обласні організації Міські організації Районні організації Сільські, селищні, первинні організації Працівники складу апарату, осіб 203 - - - - Підприємства, установи, організації, засновані та створені для виконання статутних завдань - - - - Висунуто кандидатів на останніх виборах (чергових, позачергових, повторних тощо).усього осіб, у тому числі: 1 - - - - у Президенти України 1 - - - - у народні депутати України - - - - - до органів місцевого самоврядування, у тому числі: - - - - обласних - - - - - районних - - - - міських - - - - районних у містах, де утворено районні у місті ради - - - - - сільських та селищних - - - - Обрано на останніх виборах, усього осіб, у тому числі: - - - - - народних депутатів України - - - - - депутатів місцевих рад - - - - міських, селищних, сільських голів, старост - - - - -
 3. 3. Зведена таблиця звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру Перелік Код рядка Вартість, сума коштів на кінець звітного періоду (гри) Майно, нематеріальні цінності, цінні папери, ще перебувають у власності, усього, у тому числі: глава 1розділу І 9632,00 нерухоме майно, що перебуває у власності, усього пункт 1.1 - рухоме майно, що перебуває у власності, усього, у тому числі: пункт 1.2 - транспортні засоби підпункт 1 - рухоме майно підпункт 2 - нематеріальні активи, що перебувають у власності, усього пункт 1.3 9632,00 ні папери, що перебувають у власності, усього пункт 1.4 - Майно, нематеріальні цінності, що перебувають на праві користування, усього, у тому числі: глава 2 розділу І 3611017,00 нерухоме майно, що перебуває на праві користування, усього пункт 2.1 3434017,00 рухоме майно, що перебуває на праві користування, усього, у тому числі: пункт 2.2 177000,00 транспортні засоби пункт 2.2.1 177000,00 рухоме майно пункт 2.2.2 - нематеріальні активи, що перебувають на праві користування, усього пункт 2.3 - Грошові кошти, усього у тому числі: глава 1розділу II 3650643,69 на рахунках політичної партії пункт 1.1 1915381,12 р рахунках виборчого фонду пункт 1.2 - на рахунку відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт 1.3 - на рахунку для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності пункт 1.4 1735262,57 Отримано грошових коштів з державного бюджету, усього, у тому числі: глава 2 розділу II 12231425,00 на рахунок для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії пункт 2.1 12231425,00 на рахунок для відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт 2.2 - Внески грошовими коштами, усього, у тому числі: глава 1 розділу III 126124471,11 членські внески - на рахунки політичної партії, усього, в тому числі: пункт 1.1 126124471,11 г
 4. 4. повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.2, 1.3 16543723,27 грошових коштів власнику, усього пункти 1.2, 1.3 16543723,27 грошових коштів до державного бюджету, усього пункти 1.2, 1.3 - на рахунок виборчого фонду, усього пункт 1.4 113459697,81 Повернено коштів, усього, у тому числі: пункти 1.5, 1.6 598500,00 грошових коштів власнику, усього пункти 1.5, 1.6 598500,00 грошових коштів до державного бюджету, усього пункти 1.5, 1.6 - Кошти від господарської діяльності, у тому числі: 41314,08 доходи від здачі майна в оренду - дивіденди, проценти, роялті 28671,08 надходження за договорами - ь^дходження від заходів, що проводяться політичною партією - дохід від відчуження нерухомого майна - дохід від відчуження рухомого майна - дохід від відчуження нематеріальних прав - дохід від відчуження цінних паперів - інші види доходів, що не заборонені законом (у тому числі 12643,00 переваги, пільги, послуги) Внески нерухомим майном, усього глава 2 розділу III - Повернено внесків нерухомим майном, усього, у тому числі: пункти 2.2,2.3 - власнику, усього пункти 2.2, 2.3 - д державного бюджету пункти 2.2, 2.3 - Внески рухомим майном, усього, у тому числі: глава 3 розділу III транспортними засобами пункт 3.1 - Повернено внесків транспортними засобами, усього, у тому числі: пункти 3.2, 3.3 - власнику пункти 3.2, 3.3 - до державного бюджету пункти 3.2, 3.3 - рухомим майном, усього пункт 3.4 - Повернено внесків рухомим майном, усього, у тому числі: пункти 3.5, 3.6 - власнику пункти 3.5, 3.6 - до державного бюджету пункти 3.5, 3.6 - 4
 5. 5. Внески нематеріальними активами, усього глава 4 розділу III - Повернено внесків нематеріальними активами, усього, у тому числі: пункти 4.2,4.3 - власнику пункти 4.2,4.3 - до державного бюджету пункти 4.2,4.3 - Внески цінними паперами, усього глава 5 розділу III - Повернено внесків цінними паперами, усього, у тому числі: пункти 5.2, 5.3 - власнику пункти 5.2, 5.3 . до державного бюджету пункти 5.2, 5.3 - Спонсорські внески, усього глава 6 розділу III 233070,00 повернено спонсорських внесків, усього, у тому числі: пункти 6.2, 6.3 - власнику пункти 6.2, 6.3 - до державного бюджету пункти 6.2, 6.3 - Витрати на здійснення статутної діяльності, усього, у тому числі: розділ IV 236111944,42 заробітна плата 3165923,46 оренда приміщення (будинку, офіса, квартири) 482825,37 оренда транспортних засобів 14950,00 оренда обладнання та технічних засобів 31500,00 послуги зв’язку 174062,43 витрати на соціальну допомогу - проведення з’їздів, партійних конференцій, загальних зборів - матеріальні витрати та оплата послуг 2668137,99 капітальний ремонт - капітальні вкладення - сплачені податки та збори 1634671,96 повернення запозичених коштів - г дбання нерухомого майна - придбання рухомого майна придбання цінних паперів - придбання нематеріальних активів - утримання місцевих організацій партії, інших зареєстрованих структурних підрозділів, усього, з них - регіональні відділення - інші зареєстровані структурні підрозділи - витрачено з виборчих фондів 112861197,81 повернуто з виборчих фондів, 3них - юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - ї із и ч н и м особам - перераховано до державного бюджету з виборчих фондів - заснування і утримання видавництв, інформаційних агентств, поліграфічних підприємств, ЗМІ, освітніх закладів - публічні заходи -
 6. 6. пропагандистська діяльність (інформаційна, рекламна, видавнича, поліграфічна), у тому числі: 8540188,39 видавнича діяльність - розміщення зовнішньої політичної реклами 30000,00 розміщення реклами на телебаченні 7066890,16 розміщення реклами на радіо 193936,00 розміщення реклами у друкованих засобах масової інформації 1249362,23 міжнародна діяльність - інші не заборонені законом витрати 106538487,01 перерахування штрафних санкцій за укладеними договорами - Фінансові зобов’язання політичної партії, усього розділ V 5765780,34 б
 7. 7. І. Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії Зведена таблиця майна, нематеріальних цінностей, цінних паперів станом на кінець відповідного звітного кварталу Перелік Код рядка Вартість, сума коштів на кінець звітного періоду (грн) Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери, що перебувають у власності, усього, у тому числі: глава 1розділу І 9632,00 нерухоме майно, що перебуває у власності, усього, у тому числі: пункт 1.1 - за кордоном - рухоме майно,,що перебуває у власності, усього, у тому числі: пункт 1.2 - за кордоном - транспортні засоби підпункт 1 - Р'^хоме майно підпункт 2 - іатеріальні активи, що перебувають у власності, всього, у тому числі: пункт 1.3 9632,00 за кордоном - цінні папери, що перебувають у власності, усього, у тому числі пункт 1.4 - за кордоном - Відомості про майно, нематеріальні цінності, що перебувають на праві користування, усього, у тому числі: глава 2 розділу І 3611017,00 нерухоме майно, що перебуває на праві користування, усього, у тому числі: пункт 2.1 3434017,00 за кордоном - рухоме майно, що перебуває на праві користування, усього, у тому числі: пункт 2.2 177000,00 за кордоном - транспортні засоби пункт 2.2.1 177000,00 рухоме майно пункт 2.2.2 - нематеріальні активи, що перебувають на праві і істування, усього, у тому числі: пункт 2.3 - за кордоном - 7
 8. 8. 1. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває у власності політичної партії 1.1. Відомості про нерухоме майно___________________________________________________________________________ Перелік майна Місцезнаходження майна (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Реєстраційні дані майна Дата придбання Вартість придбання майна Наявність/ відсутність обтяжень Дата відчу­ ження Вартість відчуження Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Нежитлові, офісні приміщення, будинки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Житлові приміщення, будинки, квартири - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Гаражі, бокси, складські приміщення - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Земельні ділянки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інше нерухоме майно - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - - - - - % ОО
 9. 9. 1.2. Відомості про рухоме майно: 1) транспортні засоби__________ Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Дата придбання Вартість придбання майна Наявність/ відсутність обтяжень Дата відчу­ ження майна Вартість відчуження майна Сума доходу за звітний період (оренда тощо) Балансова вартість на кінець звітного кварталу Автомобілі легкові - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Автомобілі вантажні (спеціальні) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Водні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Повітряні судна - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші транспортні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - - - - - 2) рухоме майно* * *. %
 10. 10. Назва рухомого майна Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Дата придбання Вартасть придбання майна Наявність/ відсутність обтяжень Дата відчуження майна Вартість відчуження майна Сума доходу за звітний період (оренда, тощо) ва вартість на кінець - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |3агальна сума - - *Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує пятдесят розмірів мінімальної заробітної плати,
 11. 11. встановленої на 01 січня звітного року. 1.3. Відомості про нематеріальні активи політичної партії Перелік активів Назва нематеріального активу Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Дата придбання Вартість придбання Наявність/ відсутність обтяжень Дата відчу­ ження Вартість відчуження доходу за звітний період (оренда Балансова вартість на кінець звітного кварталу Природні активи (право - - - - - - - - користування надрами, іншими - - - - - - - - - природними ресурсами) - - - - - - - - - Комерційні позначення (товарні знаки, торгові марки) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Об’єкти промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, ноу-хау тощо) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Авторське право та суміжні з ним права(на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ) 1С Бухгалтерія м. Київ, Кловський узвіз, 7А 08.12.2016 9360 - - - - 5148 1С Бухгалтерія м. Київ, Кловський узвіз, 7А 01.03.2017 2340 - - - - 1404 1С Бухгалтерія м. Київ, Кловський узвіз, 7А 07.11.2018 3300 - - - - 3080 Інші нематері­ альні права(пра­ во на провад­ ження діяльності, використання економічних та інших привілеїв) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна аума 15000 - - - - 9632
 12. 12. 1.4. Відомості про цінні папери Код ЦП Емітент Зберігай, депо Кількість Дата придбання Вартість придбання Підстави придбання Дата відчу­ ження Вартість відчуження сума доходу 3 цінних паперів за звітний Балансова вартість на кінець звітного періоду - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна вартість - - - - - -
 13. 13. 2. Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії 2.1. Відомості про нерухоме майно: 1) власник - фізична особа Перелік майна Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Реєстраційні дані майна Дата отримання Вартість майна на момент отримання Термін корис­ тування Прізвище, ім'я, по батькові власника РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце прожива ння власник а Сума дохо ду за звіти ий періо д (оре Балансова вартість на кінець звітного кварталу Нежитлові, офісні приміщення, будинки Україеа, м.Київ, Кловський узвіз 7А, офіс 37-38 182,8 Реєстраційний номер об"єкта 149708680000, Свідоцтво на право власності:індек сний номер 8977598 від 05.09.2013 01.01.2016 1280100 3 роки Ляшко Олег Валерійович > м. Київ, 1 1136100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Житлові приміщення, будинки, квартири - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Гаражі, бокси, складські приміщення - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 14. 14. Земельні ділянки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інше нерухоме майно - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - - - - - 1136100 2.1. Відомості про нерухоме майно: 2) власник - юридична особа Перелік майна Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Реєстраційні дані майна Дата отримання майна Вартість майна на момент отримання Термін корис­ тування Повне наймену­ вання власника Ідентифі­ каційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце - знаходж ення власник а Сума дохо ду за звіти ий періо д (оре Балансова вартість на кінець звітного кварталу ІІежитлові, офісні приміщення, будинки м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7 325,3 індексний иосмер об"єкта нерухомого майна 91123480000 17.07.2017 2000000 1 рік ТОВ "ОМАРА" 41463132 м. Дніпро, вул.Под олинськ ого Сергія, 31-Г 1829167 Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Перемоги, 18, прим. 1 14,10 кв.м. Договір оренди від 01.02.2017р. 11.12.2017 500000 1рік І1П "Фармацевт ична компанія "Здорова родина 34078368 м.Івано- Франків ськ, вул. Галицьк а, 130/8 468750
 15. 15. Чернівецька обл., смт Глубока, вул. Першотравнева, 2А 20,8 кв.м. Свідоцтво про право власності сер. САА№ 151849 від 11.08.2004р. 11.08.2004р. - 8міс. Центральна районна комунальна аптека №22 1980688 Черніве цька обл., Глибоць кий р., с. Молодія , вул. Головна ,72 - Житлові приміщення, будинки, квартири - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Гаражі, бокси, складські приміщення - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Земельні ділянки - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - Інше нерухоме майно - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - - - - - 2297917 2.2. Відомості про рухоме майно 2.2.1. Транспортні засоби: 1) власник - фізична особа
 16. 16. Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Дата отримання майна Вартість майна на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Прізвище, ім'я, по батькові власника РНОКПІІ або серія та номер паспорта з відміткою Місце прожива ння власник а Сума дохо ду за звіти ий періо д (оре Балансова вартість на кінець звітного кварталу Автомобілі легкові RENAUL MASTER 2002 21.12.2016 180000 відсутні 4міс Бардаш Олег Миколайови ч С. Шибене, Київськ а обл. ] і 177000 - - - - - - - - - - - Автомобілі вантажні (спеціальні) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Водні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - Повітряні судна - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші транспортні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума 2) власник - юридична особа
 17. 17. Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина для водних засобів, см) Рік випуску Дата отримання Вартість на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Повне наймену­ вання власника Ідентифі­ каційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місце- знаходж ення власник а Сума дохо ду за звіти ий періо д (оре Балансова вартість на кінець звітного кварталу - - - - - - - - - - - Автомобілі легкові - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Автомобілі вантажні (спеціальні) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Водні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Повітряні судна - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші транспортні засоби - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума
 18. 18. 2.2.2. Рухоме майно*: 1) власник - фізична особа Назва рухомого майна Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Дата отримання майна Вартість майна на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Прізвище, ім'я, по батькові власника РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання власника Сума дохо ду за звіти ий періо д (оре Балансова вартість на кінець звітного кварталу - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ Загальна сума - - 2) власник - юридична особа Назва рухомого майна Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса) Дата отримання Вартість майна на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Повне наймену-вання власника Ідентифі­ каційний код юридичної особи за ЄДРПОУ Місцезнаходження власника Сума дохо дуза звіти ий періо д (оре Балансова вартість на кінець звітного кварталу - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - - *Дані про рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначаються, якщо вартість такого майна перевищує- п’ятдесят розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року. оо
 19. 19. 2.3. Відомості про нематеріальні активи: ^^^)^власник^изичнаособа^^^^ Перелік майна Назва нематеріального активу Місцезна­ ходження об'єкта (країна, адреса) Дата отримання Вартість на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Прізвище, ім'я, по батькові власника РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце прожива ння власник а Сума дохо ду за звіти ий періо д Балансова вартість на кінець звітного кварталу Природні активи (право - - - - - - - - - - - користування надрами, іншими - - - - - - - - - - - природними ресурсами) - - - - - - - - - - - Комерційні позначення (товарні знаки, торгові марки) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Об’єкти промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, ноу-хау тощо) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Авторське право та суміжні з ним права(на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Інші нематері­ альні права (пра­ во на провад­ ження діяльності, використання економічних та інших привілеїв) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - -
 20. 20. 2) власник - юридична особа Перелік майна Назва нематеріального активу Місцезна­ ходження об'єкта (країна, адреса) Дата отримання Вартість на момент отримання Наявність/ відсутність обтяжень Термін корис­ тування Повне найменуван ня власника Ідентифі­ каційний код юридичної особи за ЄДРІІОУ Місце- знаходж ення власник а Сума дохо ду за звіти ий періо Д Балансова вартість на кінець звітного кварталу Природні активи (право - - - - - - - - - - користування надрами, іншими - - - - - - - - - - - природними ресурсами) - - - - - - - - - - • Комерційні позначення (товарні знаки, торгові марки) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Об’єкти промислової власності (право на винаходи, промислові зразки, ноу-хау тощо) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Авторське право та суміжні з ним права(на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - інші нематері­ альні права (пра­ во на провад­ ження діяльності, використання економічних та інш их ппиитЛвї - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Загальна сума - -
 21. 21. II. Відомості про грошові кошти політичної партії Зведена таблиця грошових коштів політичної партії станом на кінець відповідного звітного кварталу Перелік надходжень Код рядка Сума (гри) Примітка Грошові кошти, усього, у тому числі: глава 1 3650643,69 на рахунках політичної партії пункт 1.1 1915381,12 на рахунках виборчого фонду пункт 1.2 на рахунку відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт 1.3 на рахунку для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності пункт 1.4 1735262,57 Отримано грошових коштів на рахунок для отримання коштів з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії пункт 2.1 глави 2 12231425,00 Отримано грошових коштів на рахунок для відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації пункт 2.2. глави 2 21
 22. 22. 1. Відомості про грошові кошти на рахунках політичної партії 1.1. Грошові кошти на рахунку політичної партії Найменування банку та/або інших фінансових установ Вид рахунку Номер рахунку Сума коштів АТ "Райффайзен банк Аваль" р/р 26006580179 1915381,12 АТ "Райффайзен банк Аваль" р/р 2604876705 _ Загальна сума 1915381,12 1.2. Грошові кошти на рахунках виборчого фонду політичної партії Найменування банку та/або інших фінансових установ Вид рахунку Номер рахунку Сума коштів . - . . _ - _ _ _ Загальна сума - 1.3. Грошові кошти на рахунку для відшкодування витрат, пов’язаних із фінансуванням передвиборної агітації * Найменування банку та/або інших фінансових установ Номер рахунку Сума коштів _ Загальна сума - 1.4. Грошові кошти на рахунку для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності * Найменування банку та/або інших фінансових установ Номер рахунку Сума коштів АТ "Райффайзен банк Аваль" 26009580176 1735262,57 . . т Загальна сума 1735262,57 ♦Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів. 22
 23. 23. 2. Відомості щодо надходження коштів з Державного бюджету України на рахунки політичної партії 2.1. Надходження на рахунок для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності * Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) 31.01.2019 ЗО 12231425,00 - _ Усього надійшло коштів 12231425,00 2.2. Відомості про повернення коштів з рахунку для отримання коштів з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) _ _ _ _ _ _ _ _ Усього надійшло коштів - 2.3. Відомості про надходження коштів на рахунок для відшкодування витрат, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації* Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн) . - _ _ - - Усього надійшло коштів - *Заповнюється у разі отримання політичною партією таких коштів. 23
 24. 24. III. Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від виду внеску Зведена таблиця внесків на користь політичної партії станом на кінець відповідного звітного кварталу Перелік внесків Код рядка Сума (вартість), грін Примітка Надійшло внесків грошовими коштами, усього у тому числі: глава 1 239584168,92 на рахунках політичної партії, усього, у тому числі: пункт 1.1 126124471,11 від фізичних осіб підпункт 1 119226471,11 від юридичних осіб підпункт 2 6898000,00 ііивернени кишни, іЦи надійшли з пируШУгішім вимог законодавства на рахунки політичної партії, усього, у тому числі: підпункти 1, 2 16543723,27 фізичним особам підпункт 1 14843723,27 юридичним особам підпункт 2 1700000,00 . грошових коштів до державного бюджету пункт 1.2 Повернено коштів, що надійшли помилково на рахунки політичної партії, усього, у тому числі: пункт 1.3 власнику, усього, у тому числі: фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 . грошових коштів до державного бюджету пункт 1.3 на рахунки виборчого фонду, усього, у тому числі: пункт 1.4 113459697,81 від фізичних осіб підпункт 1 9433440,00 від юридичних осіб підпункт 2 104026257,81 Повернено коштів, що надійшли з порушенням вимог законодавства на рахунки виборчого фонду, усього, у тому числі: пункт 1.5 598500,00 грошових коштів власнику, усього, у тому числі: підпункти 1, 2 фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 грошових коштів до державного бюджету пункт 1.3 Повернено коштів, що надійшли помилково на рахунки виборчого фонду, усього, у тому числі: пункт 1.6 24
 25. 25. грошових коштів власнику, усього, у тому числі: пункт 1.6 фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 грошових коштів до державного бюджету пункт 1.6 Надійшло внесків нерухомим майном, усього, > тому числі: пункт 2.1. глави 2 від фізичних осіб підпункт 1 від юридичних осіб підпункт 2 Повернено внесків нерухомим майном, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 2.2. внесків нерухомим майном власнику, усього, у підпункти 1,2 - - фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 внесків нерухомим майном до державного бюджету пункт 2.2. Повернено внесків нерухомим майном, що пункт 2.3. - - внесків нерухомим майном власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 внесків нерухомим майном до державного бюджету пункт 2.3 Надійшло внесків рухомим майном, усього, у тому числі: пункт 3.1 глави 3 транспортними засобами, усього, у тому числі: пункт 3.1 від фізичних осіб підпункт 1 від юридичних осіб підпункт 2 Повернено внесків транспортними засобами, що надійшли з порушенням вимог законодавства усього, у тому числі: пункт 3.2. внесків транспортними засобами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1, 2 фізичним особам підпункт 1 . юридичним особам підпункт 2 т внесків транспортними засобами до державного бюджету пункт 3.2. 25
 26. 26. Повернено внесків транспортними засобами, що надійшли помилково, усього, у тому числі пункт 3.3. внесків транспортними засобами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 фізичним особам підпункт 1 . юридичним особам підпункт 2 внесків транспортними засобами до державного бюджету пункт 3.3. рухомим майном, усього, у тому числі: пункт 3.4. від фізичних осіб підпункт 1 - . від юридичних осіб підпункт 2 Повернено внесків рухомим майном, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 3.5. внесків рухомим майном власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 внесків рухомим майном до державного пункт 3.5. бюджету - - Повернено внесків рухомим майном, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 3.5. внесків рухомим майном власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 фізичним особам підпункт 1 . . юридичним особам підпункт 2 внесків рухомим майном до державного пункт 3.6. бюджету - - Надійшло внесків нематеріальними активами, усього, у тому числі: пункт 4.1 глави 4 від фізичних осіб підпункт 1 _ _ від юридичних осіб підпункт 2 _ Повернено внесків нематеріальними активами, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 4.2. внесків нематеріальними активами власнику, усього, у тому числі: фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 внесків нематеріальними активами до державного бюджету пункт 4.2. 26
 27. 27. Повернено внесків нематеріальними активами, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 4.3. внесків нематеріальними активами власнику, - - фізичним особам підпункт 1 - - юридичним особам підпункт 2 - - внесків нематеріальними активами до пункт 4.3. - - Надійшло внесків цінними паперами, усього, у тому числі: пункт 5.1 глави 5 від фізичних осіб підпункт 1 від юридичних осіб підпункт 2 Повернено внесків цінними паперами, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 5.2. внесків цінними паперами власнику, усього, у тому числі: підпункти 1,2 фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 Повернено внесків цінними паперами, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 5.3. внесків цінними паперами власнику, усього, у тому числі: фізичним особам підпункт 1 юридичним особам підпункт 2 внесків цінними паперами до державного бюджету пункт 5.3. Надійшло спонсорських внесків, усього, у тому числі: пункт 6.1 глави 6 233070,00 Повернено спонсорських внесків,, що надійшли з порушенням вимог законодавства, усього, у тому числі: пункт 6.2. власнику підпункт 1 до державного бюджету підпункт 2 Повернено спонсорських внесків, що надійшли помилково, усього, у тому числі: пункт 6.3. власнику підпункт 1 . до державного бюджету підпункт 2 _ -
 28. 28. 1. Відомості про внески грошовими коштами на рахунки політичної партії 1.1. Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії: 1) від фізичних осіб Дата надход­ ження внеску Вид рахунку Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я, по батькові платника РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою Місце проживання платника Сума (грн) 03.01.2019 р/р .<©2РІ_249309 Гілюк Володимир Васильович Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Замостя, 100000,00 03.01.2019 р/р .<5>2РІ_260356 Гілюк Юрій Васильович Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Замостя, 100000,00 03.01.2019 р/р .02РІ_290056 Присяжнюк Наталія Петрівна Черкаська обл., м. Жашків, 500,00 03.01.2019 р/р .<й>2Р1.366115 Примаченко Олександр Іванович - 100,00 03.01.2019 р/р .<®2РІ_368393 Сушіцька Яна Сергіївна м. Київ, і 49500,00 03.01.2019 р/р .<®2РІ_372470 Аврамчук Катерина Василівна - 100,00 03.01.2019 р/р .(®2РІ_699997 Шинкаренко Олена Михайлівна Чернігівська обл., м. Прилуки, 5009,40 03.01.2019 р/р .(®2РІ_704152 Копачевський Віктор Іванович Чернігівська обл., м. Прилуки, 4415,84 03.01.2019 р/р .02РІ-753517 Данильчук Тарас Миколайович с. Перемилівка, вул. 100,00 03.01.2019 р/р .<®2Р1.291674 Сович Ігор Петрович Черкаська обл., м. Жашків, 500,00 оо
 29. 29. 03.01.2019 р/р 6012478В Михалчук Людмила Миколаївна м. Івано-Франківськ, 1000,00 03.01.2019 р/р 6012468В Парфенюк Ярослав Володимирович м. Городенка, вул. 1000,00 03.01.2019 р/р 110374097 Зелінська Сніжана Михайлівна м. Гайворон 1000,00 03.01.2019 р/р 110374098 Бевзенко Михайло Валентинович м. Гайворон 1000,00 04.01.2019 р/р .(5>2РІ_678730 Риковцев Олексій Ігорович м. Київ, вул. 99000,00 08.01.2019 р/р .<5)2РШ14544 Максимов Володимир Миколайович м. Житомир, 100,00 08.01.2019 р/р .@2РІ_017274 Шлянін Валерій Борисович м. Житомир, вул. 200,00 08.01.2019 р/р .02РІ.О5154О Риковцев Олексій Ігорович м. Київ, вул. 99000,00 08.01.2019 р/р (®2РШ20338 Глюза Анатолій Анатолійович м. Житомир, пров. 300,00 08.01.2019 р/р .<5)2РШ22538 Савчук Ірина Петрівна м. Житомир. 100,00 08.01.2019 р/р .22РЬ201486 Слободян Олександр Станіславович м. Хмельницький, вул. 5000,00 08.01.2019 р/р .<5>2РІ_243446 Кисельов Сергій Тимофійович - 100,00 09.01.2019 р/р .(®2РЮ27618 Риковцев Олексій Ігорович м. Київ, вул. 99000,00
 30. 30. 09.01.2019 р/р 2962423К Домалевський Олег Броніславовичем Житомирський р-н, с. Тетерівка, 200,00 09.01.2019 р/р 2962466К Дідок Сергій Анатолійович м. Житомир, І 100,00 09.01.2019 р/р 2962480К Магалецький Олександр Анатолійович м. Житомир, 100,00 10.01.2019 р/р .(Э2Р1.952266 Ващенок Інна Валеріївна Чернігівський р-н,с. Редьківка, вул. 25250,00 10.01.2019 р/р .<®2РІ_848361 Чайковський Дмитро Миколайович м. Чернігів, 25250,00 10.01.2019 р/р .Э2РИ840019 Риковцев Олексій Ігорович м. Київ, вул. 148500,00 10.01.2019 р/р .(®2РИ84952 Ващенок Борис Миколайович Чернігівський р-н,с. Редьківка, вул. 25250,00 10.01.2019 р/р .(Э2РИ51730 Асауленко Валерій Миколайович Чернігівський р-н, с. Киїнка. 25000,00 10.01.2019 р/р .(й>2РІ_122033 Асауленко Ірина Сергіївна м. Чернігів, 25000,00 11.01.2019 р/р 19053298 Когут Михайло Михайлдович м. Маріуполь, 200000,00 11.01.2019 р/р .02РІ.ЗО7612 Зеленко Вадим Леонідович м. Хмельницький , 50000,00 11.01.2019 р/р .(Э2Р1.724671 Андрієнко Віктор Іванович М. Хмельницький, 44550,00 11.01.2019* р/р .(5)2Р1732455 Любченко Сергій Олександрович Ярмолинецький р-н, с. Жилинці, вул. 19800,00 а д .
 31. 31. 11.01.2019 р/р .(й>2РІ-535200 Дехтярук Олександр Миколайович м. Полонне, 5000,00 15.01.2019 р/р .(5>2Р1.201870 Галушко Сергій Олексійовия Сокирянсюкий р-н, с. Михалкове, вул. 1600,00 15.01.2019 р/р .(5>2Р1.529157 Ващенок Борис Миколайович Чернігівська обл., с. Редьківка, вул. 25250,00 15.01.2019 р/р 19097823 Парфьонов Юрій Олександрович м. Донецьк, 148514,00 15.01.2019 р/р 19098167 Коробських Сергій Олександрович м. Маріуполь, бул. 148514,00 15.01.2019 р/р 19101686 Когут Михайло Михайлдович м. Маріуполь, вул. 200000,00 16.01.2019 р/р МШЗУХЗІ Іщенко Сергій Олексійович м. Білопілл, вул. 69306,93 16.01.2019 р/р ПН7500473 Прудніченкова Алла Дмитрівна м. Маріуполь, прос. 149102,39 16.01.2019 р/р ПН7498863 Павлюченко Євген Володимирович м. Маріуполь, б. 149100,40 16.01.2019 р/р ПН7497793 Горох Юрій Анатолійович м. Маріуполь, прос. 49701,79 16.01.2019 р/р ПН7497043 Парфьонов Юрій Олександрович м. Донецьк, вул. 149105,37 17.01.2019 р/р ПН7542963 Парфьонов Юрій Олександрович м. Донецьк, вул. 149100,40 17.01.2019 р/р ПН7544533 Глебова Яна Олександрівна м. Маріуполь, і 49701,79 с о
 32. 32. 17.01.2019 р/р .65>2РІ_567787 Головченко Віктор Іванович м. Дніпропетровськ, 119000,00 17.01.2019 р/р Ю117311152 Калініченко Наталія Євгенівна м. Суми, 69306,93 17.01.2019 р/р ПН7545863 Пальчик Сергій Дмитрович с. Зоря, вул. 149102,39 17.01.2019 р/р Ю1173188К Головко Тетяна Іванівна м. Ромни, 1 > 69306,93 17.01.2019 р/р 2887/399 Галасюк Віктор Ваперійович м. Київ, пр-т 1 7000,00 17.01.2019 р/р 50100538В Якименко Тетяна Олександрівна м. Глухів, 99000,00 17.01.2019 р/р 50100528В Мощенко Євген Вікторович м. Глухів, вул. 99000,00 17.01.2019 р/р 50719648В Ковальський Вадим Олексійович м. Одеса. 99009,90 17.01.2019 р/р 15834 Стеценко Василь Миколайович м. Одеса, вул. 99304,87 17.01.2019 р/р 16500 Стеценко Анжела Юріївна м. Одеса, вул. 99304,87 18.01.2019 р/р БОІЗбОЗБВ Бунаас Людмила Михайлівна і , 89100,00 18.01.2019 р/р Ю11835НО>У Федоренко Ігор Павлович м. Суми, 69306,93 і 18.01.2019 р/р Д)11835КСЗ Сидоренко Дар'я Олександрівна м. Суми 29702,97 о а (чэ
 33. 33. 18.01.2019 р /р ПН7584763 Парфьонова Олександра Іванівна м. Лонеиьк. В У Л . 149100,40 18.01.2019 р /р ПН7584393 Парфьонов Юрій Олександрович м. Донецьк, вул. 149104,37 18.01.2019 р /р .(5)2РИ04132 Асауленко Ірина Сергіївна м. Чернігів, , 25250,00 18.01.2019 р / р .<5>2РИ06121 Долгов Валентин Володимирович м. Кривий Ріг, г 148500,00 18.01.2019 р /р .@2РІ.285166 Чернявський Павло Петрович м. Бердичів, вул. 125000,00 18.01.2019 р /р .(5>2РІ_291711 Гілюк Володимир Васильович Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Замостя, 23300,00 18.01.2019 р /р .(5>2РІ.348305 Шеремет Роман Петрович м. Бучач, вул. 49504,95 18.01.2019 р /р .(5>2РІ_678655 Асауленко Валерій Миколайович Чернігівська обл., с. Киянка, 25000,00 18.01.2019 р /р .(5)2РІ_853535 АбрамовВ В м. Харків, вул. 99000,00 18.01.2019 р /р .(®2Р1.979101 Чайковський Дмитро Миколайович м. Чернігів, пров. 25250,00 18.01.2019 р /р .(5>2РІ.509257 Горобець Микола Миколайович Сумська обл., м. Охтирка, 200000,00 18.01.2019 р /р 4238 Шкурат Тетяна Сергіївна м. Горішні Плавні, 149000,00 18.01.2019 р /р 4325 Манжалій Євген Миколаєвич м. Комсомольськ, вул. 149000,00 м С д »
 34. 34. 18.01.2019 р/р 4450 Манжалій Катерина Олегівна м. Комсомольськ, вул. 1 149000,00 18.01.2019 р/р 4563 Макуха Роман Григорович м. Комсомольськ, пр. 149000,00 18.01.2019 р/р 4656 Білецька Олеся Володимирівна м. Горішні Плавні, 149000,00 18.01.2019 р/р 50787108В Хромов Олег Ігорович м. Одеса, вул. 99000,00 18.01.2019 р/р 50819078В Конишев Борис Миколайович м. Одеса, 99009,90 18.01.2019 р/р 8141212.1 Філіпішин Сергій Олександрович м. Запоріжжя, вул. 99000,00 18.01.2019 р/р 8153127.1 Дмитрієв Владислав Володимирович м. Запоріжжя, вул. 99000,00 18.01.2019 р/р 38334787 Прокопчук Віктор Миколайович Волинська обл., с. Дубище, 148000,00 18.01.2019 р/р 38335983 Токаренко Андрій Олексійович м. Луцьк, вул. 148000,00 18.01.2019 р/р 38336547 Свирида Олександр Миколайович м. Луцьк, 148000,00 18.01.2019 р/р 38337199 Андрейчук Наталія Василівна м. Луцьк, 148000,00 18.01.2019 р/р 38337574 Кривонюк Інна Павлівна м. Луцьк, 148000,00 21.01.2019 р/р ,О2РІ_730573 Абрамов Володимир Володимирович м. Харків, вул. 99000,00 І 21.01.2019 < р/р .(®2РІ_696129 Каліш Роман Віталійович м. Запоріжжя, вул. 99000,00
 35. 35. 21.01.2019 р/р .@2Р1.690206 Ракович Олександр Іванович м. Житомир, вул. 125000,00 21.01.2019 р/р .<5)2РІ.680105 Ломикін Олексій Євгенійович м. Запоріжжя, вул. 250000,00 21.01.2019 р/р .@2РІ-529808 Дергачов Олексій Юрійович м. Запоріжжя, 198997,00 21.01.2019 р/р .<5)2РІ.231957 Ващенок Інна Валеріївна Чернігівська обл., с. Редьківка, вул. 25250,00 21.01.2019 р/р 499 Дорошенко Марина Миколаївна м. Полтава, вул. 24700,00 21.01.2019 р/р 500 Дорошенко Ігор Анатолійович м. Полтава, вул. 24700,00 21.01.2019 р/р 5833 Сотник Юрій Анатолійович Диканський р-н, вул. 49000,00 21.01.2019 р/р 2886407 Усачов В.І. - 149000,00 21.01.2019 р/р 8303145.1 Філіпішин Сергій Олександрович м. Запоріжжя, вул. 99000,00 21.01.2019 р/р 7196144307 Яковчук Олександр Миколайович Хорошівський р-н, смт Іршанськ, 80000,00 22.01.2019 р/р 7298760807 Басалай Катерина Ростиславівна Хорошівський р-н, смт Іршанськ. вул. 15000,00 22.01.2019 р/р 6109 Кисса Святослав Вікторович с. Тарутине, вул. 54617,68 22.01.2019 р/р .<®2РІ.578510 Осташевська Наталія Василівна м. Дніпро, вул. 149000,00 22.01.20І9 р/р .02РІ.589225 Мунтян Катерина Олександрівна м. Дніпро, вул. 149000,00 е о <л
 36. 36. 22.01.2019 р/р .65>2РІ,592189 Суббота Микола Іванович м. Дніпро, вул. 149000,00 22.01.2019 р/р .<®2РІ.560651 Ломикін Олексій Євгенійович м. Запоріжжя, вул. 248000,00 22.01.2019 р/р <3818181509 Сподобаєв Олександр Сергійович - 99200,00 22.01.2019 р/р .(5>2РІ_775860 Капіш Діна Євгеніївна м. Запоріжжя, вул. 149000,00 22.01.2019 р/р .@2РІ-560651 Головченко Віктор Іванович м. Дніпропетровськ, і 149000,00 22.01.2019 р/р 6145 Розмазнін Олександр Петрович м. Одеса, вул. 54617,68 22.01.2019 р/р 8346905.1 Дмитрієв Владислав Володимирович м. Запоріжжя, вул. 99000,00 22.01.2019 р/р 8350494.1 Філіпішин Сергій Олександрович м. Запоріжжя, вул. 99000,00 22.01.2019 р/р 8362315.1 Берегова Катерина Василівна м. Запоріжжя, бул. 99000,00 22.01.2019 р/р 38419488 Українець Михайло Григорович Волинська обл., с. Локачі, 83360,40 22.01.2019 р/р 38419918 Бабичук Святослав Володимирович Волинська обл., Новооолинськ, 83366,34 22.01.2019 р/р • 38420296 Юзвенко Дмитро Олександрович Волинська обл., вул. 83366,34 23.01.2019 р/р 51031618В Дерев'янченко Сергій Олександрович м. Одеса, і 49000,00 1 23.01.2019 • р/р .(й)2РІ_636413 Заборська Маргарита Сергіївна 99000,00
 37. 37. 23.01.2019 р/р .@2РІ_565880 Головненко Віктор Іванович м. Дніпропетровськ, 149000,00 23.01.2019 р/р .(3)2РІ_455621 Стасюк Роман Павлович Рівненська обл., с. Грушвиця Перша, вул. ] 900000,00 23.01.2019 р/р .(5>2РІ.559697 Шедько Тетяна Василівна смт. Маневичі, вул. 149000,00 23.01.2019 р/р .@2РІ_382744 Каліш Роман Віталійович м. Запоріжжя, вул. 99000,00 23.01.2019 р/р .(Э2Р1.267730 Жесткое Михайло Юрійович м. Запоріжжя, вул. 99000,00 23.01.2019 р/р .(®2РІ_859049 Лопата Ольга Володимирівна м. Кремінна, вул. 10000,00 23.01.2019 р/р .(5>2РІ_211021 Абрамова Ірина Івнівна м. Хаоків. по. 99000,00 23.01.2019 р/р .(Э2Р1.209407 Абрамов Володимир Володимирович м. Харків, вул. 99000,00 23.01.2019 р/р .<5>2РІ-886162 Лопата Ольга Володимирівна м. Кремінна, вул. 10000,00 23.01.2019 р/р .<32РІ.711659 Лисейко Ігор Федорович - 39600,00 23.01.2019 р/р .<а>2РІ-886518 Лопата Ольга Володимирівна м. Кремінна, вул. 10000,00 23.01.2019 р/р .<5>2РІ_886758 Лопата Ольга Володимирівна м. Кремінна, вул. 1800,00 23.01.2019 1 р/р (}818701409 Стадніченко Андрій Ігорович м. Чорноморськ, вул. 99200,00 со
 38. 38. 23.01.2019 р/р (3818706309 Стадніченко Лариса Леонідівна м. Чорноморськ, вул. 99200,00 23.01.2019 р/р (3818744009 Сподобаєва Олена Сергійович - 99200,00 23.01.2019 р/р (3818746309 Іжаковський Іван Віталійович - 99200,00 23.01.2019 р/р (3818799209 Грищенко Денис Георгійович с. Маяки, вул. 99200,00 23.01.2019 р/р ОРЕС46938 Дуденко Жанна Опанасівна м. Одеса 49400,00 23.01.2019 р/р .<Э2Р1.314756 Бойко Роман Володимирович м. Дніпро, вул. 149000,00 23.01.2019 р/р 5348888В Глухов Віталій Вікторович м. Кремінна, вул. 29700,00 23.01.2019 р/р 575771 Гуревич Олег Володимирович м. Харків, пр.Л. 500000,00 23.01.2019 р/р 19210032 Вінда Артем Сергійович м. Сєвєродонецьк, вул. 49504,95 23.01.2019 р/р 19210280 Курінна Юлія Сергіївна м. Вільногірськ, вул. 49504,95 23.01.2019 р/р 19217903 Раджабов Махір Меджнун огли смт Метьолкіна, вул. 49504,95 23.01.2019 р/р 19218048 Харківська Світлана Миколаївна м. Сєвєродонецьк, вул. 49504,95 23.01.2019 р/р 19218259 Овчаренко Андрій Федорович смт Новопсков, вул. 49504,95 24.01.2019 * р/р 51063918В Мартинюк Олександр Іванович м. Балта, 49500,00 24.01.2019 р/р .<а>2Р1.341910 Дем'янчук Олександр Іванович м. Рівне., вул. 99000,00 о э со
 39. 39. 24.01.2019 р/р .<5>2РІ_237890 Крутіков Володимир Миколайович м. Павлоград, вул. 149000,00 24.01.2019 р/р .(5>2РІ_235728 Самокиш Сергій Вікторович ПГТ Майське, вул. 149000,00 24.01.2019 р/р .<5)2РІ_232139 Кузовкін Анатолій Вікторович м. Дніпро, вул. 149000,00 24.01.2019 р/р .<5>2РІ_132493 Бондаренко Олександр Васильович м. Сєвєродонецьк, вул. ] 49504,95 24.01.2019 р/р .<®2РІ_122909 Стасюк Роман Павлович Рівненська обл., с. Грушвиця Перша, вул. 298000,00 24.01.2019 р/р ПН3435 Патрікан Олександр Миколайович м. Кіровоград, вул. 24826,22 24.01.2019 р/р ПН3323 Сторчаус Віталій Сергійович м. Кіровоград, вул. 24826,22 24.01.2019 р/р ПН3263 Цимбал Інна Миколаївна Кіровоградський р-р, с. Черняхівка, вул. 99304,87 24.01.2019 р/р ПН3233 Пустовойт Марина Едуардіївна м. Кіровоград, вул. 99304,87 24.01.2019 р/р ПН3203 Колесник Валерій Дмитрович м. Кропивницьций, 99304,87 24.01.2019 р/р ПН6023 Светікова Наталія Павлівна смт. Олександрівка, 74478,65 24.01.2019 р/р ПН4043 Шуцька Тетяна Григорівна м. Кропивницький, 99304,87 24.01.2019 р/р ПН3843 Сторчаус Сергій Дмитрович м. Кропивницький, 74478,65 0 3 «о
 40. 40. 24.01.2019 р /р ПН3783 Осіпова Марина Валеріївна Кіровоградська обл., м. Івангород, вул. 99304,87 24.01.2019 р /р ПН3663 Лягур Ірина Василівна Кіровоградська обл., Новомиргородський р- н, с. Мартоноша, вул. 99304,87 24.01.2019 р /р ПН3553 Софієнко Наталія Володимирівна м. Кіровоград, вул. 99304,87 24.01.2019 р /р ПН6283 Колесник Тамара Миколаївна м. Кропивницький, Ч Ч , К В . 5 99304,87 24.01.2019 р /р .<й>2РІ_155502 Шевчук Анатолій Володимирович м. Рівне, вул. 99000,00 24.01.2019 р /р .<а>2РИ57073 Шапорда Віктор Іванович Олевський р-н, с. Хмелівка 125000,00 24.01.2019 р /р .<5>2РІ_158630 Полюхович Оксана Михайлівна Рівненський р-н, с. Городище, 99000,00 24.01.2019 р /р .(5>2РІ_301544 Магакян Лейла Ісааківна м. Рівне, 99000,00 24.01.2019 р /р .(Э2Р1.366962 Старіков Євгеній Вікторович м. Сєвєродонецьк, вул. 49504,95 24.01.2019 р /р .<5>2РІ.383904 Чеканов Іван Дмитрович м. Сєвєродонецьк, вул. 99009,90 24.01.2019 р /р .<5>2РІ_444673 Остапчук Тетяна Михайлівна М . Рівне, : 99000,00 24.01.20191 р /р 135 Поліщук Дмитро Олександрович - - 100,00 24.01.2019 ї р /р 136 Суліма Ірина Михайлівна - - 100,00
 41. 41. 24.01.2019 р/р 137 Майор Віктор Іванович - - 100,00 24.01.2019 р/р .<а>2РІ_450003 Полюхович Людмила Григорівна м. Рівне, 1 99000,00 24.01.2019 р/р 5367268В Мішин Олексій Миколайович смт Борівське, вул. 49500,00 24.01.2019 р/р 6503068В Заворотний Юрій Михайлович с. Сатанівка, вул. 49505,00 24.01.2019 р/р 19231328 Ісаєв Максим Валентинович м. Сєвєродонецьк, вул. 49504,95 24.01.2019 р/р 19231450 Котов Володимир Іванович м. Сєвєродонецьк, вул. 49504,95 24.01.2019 р/р 122310064 Миронець Ольга Миколаївна Рівненська обл., с. Н. Москин, вул. 149000,00 25.01.2019 р/р 6527848В Піддячна Івганія Андрієвна м. Ватутіне, вул. 49500,00 25.01.2019 р/р 6527858В Побіжко Любов Миколаєвна с. Юрківка, вул. 49500,00 25.01.2019 р/р 5377838В Колмичков Юрій Юрійович м. Сєвєродонецьк 49500,00 25.01.2019 р/р 5377848В Атаманов Олександр Анатолійович м. Сєвєродонецьк, вул. 14850,00 25.01.2019 р/р .<5)2РІ_450003 Шолудько Сергій Олександрович Черкаська обл., с. Аврамівка, вул. 49504,95 25.01.2019 р/р .(5>2РІ_702779 Пошиваник Микола Михайлович Черкаська обл., СМТ Чорнобай, вул. 93000,00 25.01.2oU . р/р .<5>2РІ_816120 Безкоровайний Борис Васильович м. Вербівець 49500,00
 42. 42. 25.01.2019 р/р .<®2РІ_817605 Безкоровайна Ірина Василівна м. Вербівець 49500,00 25.01.2019 р/р 140 Вельган Микола Васильович смт Єрки, вул. 500000,00 25.01.2019 р/р .<б)2РІ_895527 Лопата Ольга Володимирівна м. Кремінна, вул. 10000,00 25.01.2019 р/р .<5)2РІ_899289 Лопата Ольга Володимирівна м. Кремінна, вул. 7700,00 25.01.2019 р/р .(й>2РІ_943467 Атаманов Олександр Анатолійович Сєвєродонецьк, вул. 35000,00 25.01.2019 р/р .<й)2РІ-948753 Суббота Микола Іванович м. Дніпро, вул. 149000,00 25.01.2019 р/р .<Э2Р1-951315 Горобець Сергій Геннадійович м. Нікополь, вул. 149000,00 25.01.2019 р/р .<®2РІ_953679 Мунтян Катерина Олександрівна м. Дніпро, вул. 99000,00 25.01.2019 р/р .<®2Р1.955609 Головченко Віктор Іванович м. Дніпропетровськ, 99000,00 25.01.2019 р/р .02РІ-7О7О38 Пошиваник Микола Михайлович Черкаська обл., СМТ Чорнобай, вул. 7000,00 25.01.2019 р/р 2178 Ступар Анастасія Василівна с. Копили, вул. 15000,00 25.01.2019 р/р 2193 Власенко Максим Олександрович с. Оріхівка, вул. 34000,00 25.01.2019 р/р 38490668 Кобець Тарас Васильович м. Київ, , 198500,00 25.01.20lJ р/р 38491012 Кобець Аліна Володимирівна м. Вінниця, вул. 49500,00
 43. 43. 25.01.2019 р/р 38501271 Кременюк Михайло Володимирович Вінницька обл., м. Немирів, 29700,00 25.01.2019 р/р 38501655 Дмитренко Жанна Віталіївна Вінницька обл., м. Гнівань, вул. 4950,00 25.01.2019 р/р 38501981 Кривешко Сергій Сергійович Вінницька обл., с. Він. Хутори, 74250,00 25.01.2019 р/р 38502408 Прохоров Сергій Валерійович м. Вінниця, вул. 48500,00 25.01.2019 р/р 38503429 Галушко Леонід Володимирович м. Вінниця, вул. 149500,00 25.01.2019 р/р 38504174 Румянцев Олександр Валерійович м. Вінниця, 65350,00 25.01.2019 р/р 38505238 Ковальчук Анатолій Пилипович м. Вінниця, вул. 122750,00 25.01.2019 р/р .@2РІ_053934 Макєшин Микола Миколайович м. Сєверодонецьк, вул. 49504,95 25.01.2019 р/р .<5>2РШ71056 Вороній Костянтин Володимирович м. Сєверодонецьк, вул. 29702,97 28.01.2019 р/р .02РІ.655679 Лисейко Ігор Федорович м. Одеса, 52470,00 28.01.2019 р/р .(®2РІ_655662 Лисейко Федір Іванович Львівська обл.. Старосамбірський р-н, с. Михновець, 52470,00 28.01.2019 р/р .(5)2РІ_516099 Ковальчук Роман Сергійович Рівненська обл., с. Колоденька, вул. 49500,00 28.01.2019 1 р/р .<8)2РІ_287365 Крівов Андрій Вікторович м. Сєверодонецьк, 19801,98 28.01.2019 р/р .ШРІ.240776 Овчаренко В'ячеслав Михайлович м. Сміла, вул. 99000,00
 44. 44. 28.01.2019 р/р 3205 Кучеренко Сергій Миколайович - 99304,87 28.01.2019 р/р 9229 Матлович Віктор Дмитроаич м. Одеса, 93346,57 28.01.2019 р/р 3045348К Мостовенко Тетяна Іванівна Полтавська обл., с. Н.Булатець, вул. 20000,00 28.01.2019 р/р 3045391К Непийвода І.В. Полтавська обл., с. Новооріхівка, вул. 20000,00 28.01.2019 р/р 3045489К Матвієнко Тамара Павлівна Полтавська обл., с. Андріївка 10000,00 28.01.2019 р/р 3045530К Тимоха Тетяна Петрівна Полтавська обл., м. Карлівка, вул. 49000,00 28.01.2019 р/р 51180388В Ковальский Олексій Андрійович м. Одеса, вул. 99000,00 28.01.2019 р/р 19268852 Овчаренко Андрій Федорович смт Новопсков, вул. 49014,80 28.01.2019 р/р 38549230 Гаврилюк В.С. Вінницька обл., м. Козятин, вул. 148500,00 29.01.2019 р/р 51275038В Дімова Лариса Василівна м. Одеса. 99000,00 29.01.2019 р/р .<5>2РІ.308390 Уложенко Олена Миколаївна м. Київ 49505,00 29.01.2019 р/р .<5>2Р1.308324 Чорток Тетяна Іванівна м. Ніжин, і 49505,00 30.01.2019 1 р/р 50782998В Прокопенко Микола Іванович м. Бахмач, вул. 9900,00
 45. 45. 30.01.2019 р/р 50783008В Барков Олександр Юрійович Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. 9900,00 30.01.2019 р/р 50783015В Гришко Роман Іванович Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. 9900,00 30.01.2019 р/р 50783585В Бахмач Василь Васильович смт Дмитрівка, вул. 9900,00 30.01.2019 р/р ПН7795033 Пальчик Сергій Дмитрович с. Зоря, вул. 99403,58 30.01.2019 р/р ПН7790293 Павлюченко Євген Володимирович м. Маріуполь, Б, 145129,22 30.01.2019 р/р ПН7790393 Парфьонова Олександра Іванівна м. Донецьк, вул. 103379,72 30.01.2019 р/р .(й)2РІ_860189 Краміч Ганна Вікторівна Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. 49500,00 30.01.2019 р/р .<5)2Р1.865165 Глей Оксана Степанівна Чернігівська обл., м. Бобровиця, 49500,00 30.01.2019 р/р 19296103 Мягкий Микола Васильович м. Сєверодонецьк, вул. 49504,95 30.01.2019 р/р 2317690116 Хромов Олег Ігорович м. Одеса, вул. 99000,00 30.01.2019 р/р 19296740 Парфьонов Юрій Олександрович м. Донецьк, вул. 148514,00 30.01.2019 і р/р 2318598716 Хромов Лілія Георгіївна м. Одеса. 99009,00 31.01.2019 р/р .<й)2РІ.495272 Дмитрюк Леонід Миколайович м. Срібне, вул. 29700,00 ИРЧ с л
 46. 46. 31.01.2019 р/р .<а>2РІ-928115 Абрамов В.В. м. Харків, вул. 99000,00 31.01.2019 р/р .(3>2РІ_937991 Товстоліс Юрій Іванович м. Чернігів, вул. 99000,00 31.01.2019 р/р .<5>2РІ_945436 Товстоліс Олена Валеріївна м. Чернігів, вул. 19800,00 31.01.2019 р/р .(5>2Р1.952952 Воробей Ірина Вікторівна м. Чернігів, 149000,00 31.01.2019 р/р 50803528В Прокопенко Надія Степанівна Чернігіська обл., м. Бахмач, 9900,00 31.01.2019 р/р 50803538В Клименко Олена Михайлівна Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. 9900,00 31.01.2019 р/р 50803548В Лисицина Алла Петрівна Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. 9900,00 31.01.2019 р/р 19306825 Коробських Вікторія Миколаївна м. Маріуполь 49500,00 31.01.2019 р/р 2794965916 Мартинюк Олександр Іванович м. Одеса, м. Балта, 49500,00 31.01.2019 р/р 2796095016 Дерев'янченко Сергій Олександрович м. Одеса, 49000,00 01.02.201 р/р .<й>2РІ_408742 Дейдей Євген Сергійович м. Одеса, 7500,00 01.02.2019 р/р .(й>2РИ54716 Сидоренко Володимир Миколайович Чернігівська обл., вул. і 149000,00 01.02.2019 І р/р .<5)2Р1420021 Шеремет Дмитро Анатолійович Чернігівська обл., м. Прилуки, 49504,95 01.02.2019 р/р 51422648В Ковальська Наталя Миколаєвна м. Одеса, 99009,90
 47. 47. 01.02.2019 р/р 50832908В Какама Микола Анатолійович Чернігівська обл.,м. | 99000О Батурин, ’ 01.02.2019 р/р 50832918В Маслак Віталій Вікторович Чернігівська обл., м. Батурин, вул. 9900,00 04.02.2019 р/р .6®2РЮ61247 Ганчук Інна Миколаївна Чернігівська обл., м. Остер, і 19800,00 04.02.2019 р/р .<©2РІ_340136 Бура Людмила Миколаївна Чернігівська обл., м. Остер, 29700,00 04.02.2019 р/р .<б)2РІ_501498 Гілюк Володимир Васильович Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Замостя, , 22900,00 04.02.2019 р/р .(5>2РІ_369826 Кавунник Дмитро Вікторович м. Кременчук, вул. 140000,00 04.02.2019 р/р .<й>2РІ_401084 Хахалєв Ігор Олегович Полтавська обл., м. Кременчук, 140000,00 04.02.2019 р/р .<®2РІ_418507 Мірошниченко Віталій Григорович Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Н. Оріхівка, вул. 12000,00 04.02.2019 р/р .®2РІ_370284 Курбала Іван Сергійович Полтавська обл.,м. Кременчук, вул. 140000,00 04.02.2019 р/р .<а>2РІ_400678 Матвієць Дмитро Юрійович Полтавська обл.,м. Кременчук, вул. 140000,00 04.02.2019 р/р .<5>2Р1.410430 Савченко Василь Іванович Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 140000,00
 48. 48. 04.02.2019 р/р .65>2РІ_370829 Дорошенко Андрій Олександрович Полтавська обл., м. Кременчук, ] 140000,00 04.02.2019 р/р 2899/275 Савченко Володимир Васильович - 140000,00 04.02.2019 р/р 50870798В Москальчук Віктор Іванович м. Мена 14851,49 04.02.2019 р/р 50871175В Бутенко Микола Олексійович с. Дягове 14356,44 04.02.2019 р/р 50871185В Чулков Юрій Олександрович смт Березня, вул. 14356,44 04.02.2019 р/р 50876185В Москальчук Марина Віталієвна м. Мена 15841,58 04.02.2019 р/р 5489755В Шопін Іван Ігорович м. Севєродонецьк, вул. 19802,00 05.02.2019 р/р .1975095В Сенченко Ілля Юрійович Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. 49500,00 05.02.2019 р/р .(5)2РІ_228909 Малишко Андрій Леонідович Луганська обл., м. Лубни, вул. 140000,00 05.02.2019 р/р ,<5>2Р1.233725 Зот Євген Олександрович м. Лубни, 108000,00 05.02.2019 р/р .<5>2РІ_373363 Воронкін Андрій Петрович с. Співаківка, вул. 14000,00 05.02.2019 р/р .<5)2РІ_439915 Вісіч Вячеслав Леонідович Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. 149000,00 05.02.20^9 р/р .6®2Р1.454351 Буленок Борис Іванович м. Чернігів, вул. 79200,00 оо
 49. 49. 05.02.2019 р/р .<й)2РІ.462601 Моцьор Володимир Васильович Чернігівська обл., смт Козелець, вул. 8910,00 05.02.2019 р/р .50882378В Акальмаз Микола Васильович Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, 100000,00 05.02.2019 р/р 38741203 Леїдук Алла Іванівна Вінницька обл., м. Козятин. ВУЛ. 49500,00 05.02.2019 р/р 38741640 Кирилюк Олена Миколаївна Вінницька обл., смт Глухівці, вул. 99000,00 05.02.2019 р/р 38742098 Ковернега Олександр Юрійович Вінницька обл., с. Соболівка, і 69000,00 05.02.2019 р/р 38742802 Гаврилюк Володимир Святославович Вінницька обл., м. Козятин, вул. 129000,00 05.02.2019 р/р 38744580 Лилик Василь Вікторович Вінницька обл., смт Глухівці, 49500,00 05.02.2019 р/р 50901428В Залозний Михайло Олександрович Чернігівська обл., смт Копоп. ВУЛ. і 50000,00 05.02.2019 р/р 38749098 Кобець Оксана Олексіївна м. Вінниця, вул. 49500,00 05.02.2019 р/р 38749611 Стрюк Володимир Володимирович м. Вінниця, пров. 148500,00 05.02.2019 р/р 151 Казан Валерій Вікторович м. Чернігів, 1 29640,00 05.02.2019 р/р .0іг757522 Бражник Павло Миколайович Чернігівська обл., м. Борзна, 99000,00 06.02.2019* р/р .<5>2РШ96639 Камко Сергій Васильович Чернігівська обл., м. Сновськ, 14000,00
 50. 50. 06.02.2019 р/р .<й>2РИ92149 Камко Сергій Васильович Чернігівська обл., м. Сновськ, 6400,00 06.02.2019 р/р .<й>2РІ-218146 Шапорда Віктор Іванович Олевський р-н, с. Хмелівка, , и 14999,00 06.02.2019 р/р .<й>2РІ_969869 Мірошниченко Павло Леонідович Чернігівська обол., м. Сновськ, 49000,00 06.02.2019 р/р 38770597 Кобець Василь Дмитрович м. Вінниця, 49500,00 06.02.2019 р/р 38776774 Гончар Володимир Петрович Вінницька обл., с. Ганнопіль, вул. 49500,00 06.02.2019 р/р 46 Іванчиков Олег Геннадійович м. Вінниця, вул. ] 39520,00 06.02.2019 р/р 50933928В Срібний Євгеній Володимирович Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. 9910,00 06.02.2019 р/р 47 Загарій Сергій Степанович м. Вінниця, вул. 9880,00 07.02.2019 р/р .<б)2Р1.754529 Гриценко Сергій Володимирович Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. 5940,00 07.02.2019 р/р .(й>2РІ-900881 Рябуха Віталій Георгійович Чернігівська обл., м. Ніжин, 6930,00 07.02.2019 р/р .<5>2РІ.533226 Шапорда Віктор Іванович Олевський р-н, с. Хмелівка, 14999,00 07.02.2019 р/р .<®2РІ_550161 Яксон Олександр Валентинович Горобіївка, 9901,00 07.02.20^9 р/р .<®2РІ.764066 Ландар Юрій Михайлович Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. 5940,00 с л
 51. 51. 07.02.2019 р/р .<5>2Р1.996380 Роботаєнко Василь Романович Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Харкове, і 49000,00 07.02.2019 р/р 50949518В Саєнко Євгеній Олександрович Чернігівська обл., м. Ніжин, 5940,00 07.02.2019 р/р 38793673 Сізова Валентина Миколаївна м. Вінниця, вул. і 49500,00 07.02.2019 р/р 38794208 Швець Роман Вікторович м. Вінниця, вул. 99000,00 07.02.2019 р/р Ю2073015С Юрко Сергій Анатолійович Сумська обл., м. Ромни, 99000,00 07.02.2019 р/р ДО20730ЕШ Бабій Юрій Олегович Сумська обл., м. Ромни, 99000,00 08.02.2019 р/р .6®2РІ359267 Скляров Олександр Павлович м. Суми, 49500,00 08.02.2019 р/р .<5>2РІ367147 Пономаренко Олександр Вікторович м. Суми, 49509,90 08.02.2019 р/р .<5>2РІ.669370 Божок Олександр Петрович Чернігівська обл., смт Козелець, 149000,00 08.02.2019 р/р .©2Р1.702676 Бригинець Галина Петрівна Чернігівська обл., смт Козелець, 149000,00 08.02.2019 р/р .02РІ.676518 Сорочук Олександр Петрович Чернігівська обл., смт Козелець, вул. 149000,00 08.02.2019 р/р 213261 Шабалтасов Владислав Олександрович м. Харків, 49500,00 08.02.2019 р/р 38820862 Дзеган Анатолій Олександрович м. Вінниця, 49500,00 сшг
 52. 52. 08.02.2019 р/р 38821443 Поліщук Віталій Дмитрович м. Вінниця, 49500,00 08.02.2019 р/р 50082098В Мощенко Ірина Сергієвна Сумська обл., м. Глухів, вул. 99000,00 08.02.2019 р/р 50082108В Лаврененко Віталій Іванович Сумська обл., м. Глухів, вул. 99000,00 08.02.2019 р/р 50082138В Ковальова Ольга Олександрівна Сумська обл., м. Глухів, вул. 99000,00 08.02.2019 р/р 51775768В Ковальський Вадим Олексійович м. Одеса, і, 100000,00 08.02.2019 р/р 51775838В Ковальський Олександр Анатолійович Біляєвський р-н, с. Нерубайське, вул. 99000,00 08.02.2019 р/р 51775918В Хромов Олег Ігорович м. Одеса, 99000,00 08.02.2019 р/р 0825297909 Іванова Людмила Костянтинівна 99200,00 08.02.2019 р/р 0825303509 Сподобаєв Олександр Сергійович Херсонська обл., с. Миколаївка, вул. 99200,00 08.02.2019 р/р 0825307409 Іжаковський Іван Віталійович Вінницька обл., с. Писарівка 99200,00 08.02.2019 р/р 0825312009 Токарчук Федір Йосипович Житомирська обл., с. Вільшанка 99200,00 08.02.2019 р/р 0825316009 Стадніченко Андрій Ігорович Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. 99200,00 08.02.^019 р/р 3094719К Гулий Андрій Васильович м. Олександрія, вул. 99300,00 с л (V»
 53. 53. 08.02.2019 р/р 3095005К Гриценко Тетяна Миколаївна м. Олександрія, вул. Г. 99300,00 08.02.2019 р/р 3095162К Кузьменко Лариса Петрівна м. Олександрія, вул. 99300,00 08.02.2019 р/р 3095285К Гриценко Людмила Іванівна м. Олександрія, вул. 99300,00 08.02.2019 р/р 3095356К Кузьменко Ліна Олегівна м. Олександрія, пр. 99300,00 08.02.2019 р/р 3095414К Кузьменко Олександр Сергійович м. Олександрія, вул. 99300,00 08.02.2019 р/р 3095483К Афоненко Олег Михайлович Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Морозівка 99300,00 08.02.2019 р/р 3096342К Мамалат Андрій Анатолійович м. Олександрія, пр. 49600,00 08.02.2019 р/р 3096403К Луньонок Ельвіра Валентинівна м. Олександрія, вул. 99304,00 08.02.2019 р/р 215704 Шабалтасов Владислав Олександрович м. Харків, 49500,00 11.02.2019 р/р .(Э2Р1.244389 Лемаєва Вікторія Валеріївна м. Рівне, 140000,00 11.02.2019 р/р .<й)2Р1_294416 Пилипчук Олександр Олександрович м. Рівне, 299000,00 11.02.2019 р/р .(5>2Р1_302026 Баліка Степан Миколайович с. Обарів, вул. 299000,00 11.02.2019 I р/р .(б)2Р1.306459 Полюхович Оксана Михайлівна Рівненський р-н, с. Городище, 99009,90 СП с а
 54. 54. 11.02.2019 р/р .<®2РІ_502605 Роботаєнко Василь Романович Талалаївський р-н, с. Харкове, вул. 50000,00 11.02.2019 р/р 2904/425 Галасюк Віктор Валерійович м. Київ, по. 7000,00 11.02.2019 р/р 50004698В Хлонь Максим Миколайович Сумська обл., м. Глухів, 99000,00 11.02.2019 р/р 50004718В Іванова Тетяна Василівна Сумська обл., смт Шалигине, 99000,00 11.02.2019 р/р 50004708В Іванов Сергій Володимирович Сумська обл.. смт Шалигине, 99000,00 11.02.2019 р/р 38872701 Горенюк Валентин Олександрович с. Війн Хутори, 95450,00 11.02.2019 р/р ПН 8004853 Парфьонов Юрій Олександрович м. Донецьк, вул. 149105,37 11.02.2019 р/р (^25922909 Рижков Володимир Андрійович Одеська обл., смт Таїрове, 99200,00 11.02.2019 р/р 0825932309 Гринчук Дарина Олександрівна м. Луцьк, 99200,00 12.02.2019 р/р ,<й>2РІ.395471 Стасюк Орислава Іванівна Рівненська обл., с. Грушвиця, вул. 299000,00 12.02.2019 р/р .(5)2РІ_545132 Пилипчук Олександр Олександрович м. Рівне, , 158000,00 12.02.2019 р/р В881040790 Когут Михайло Михайлдович м. Маріуполь, вул. 365000,00 12.02.2019 І р/р ПЗОЗО Зубок Михайло Леонідович м. Одеса, вул. 49700,00 с л
 55. 55. 12.02.2019 р/р П3642 Кисса Святослав Вікторович с. Тарутине, вул. 25000,00 12.02.2019 р/р <3826397309 Сподобаєва Олена Сергійович Одеська обл., с. Великодалинське, вул. 99200,00 12.02.2019 р/р <3826405009 Носов Олег Вячеславович Одеська обл., м. Білгород-Дністровськ, 99200,00 12.02.2019 р/р <3826427009 Щербина Дмитро Петрович Одеська обл., м. Білгород- Дністровський р-н, с. Староказаче, вул. 99200,00 12.02.2019 р/р <3826430309 Даніла Віталій Григорович Одеська обл., м. Білгород- Дністровський р-н, с. Вигон, 99200,00 12.02.2019 р/р 8-1491С/1 Розмазнін Олександр Петрович м. Олеся. ИУЛ. 49260,00 12.02.2019 р/р 381220030 Стригун Володимир Валентинович Рівненська обл.. Гощанський р-н, с. Тучин, вул. 95000,00 12.02.2019 р/р 381220032 Александрович Дмитро Вікторович Рівненський р-н, смт Квасилів, вул. 105000,00 12.02.2019 р/р 381220034 Жарська Галина Йосипівна Рвненський рн, смт Клевань, вул. 93000,00 12.02.2019 р/р 381220036 Павлович Микола Корнійович Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Старе Село, вул. 93000,00 с л СП
 56. 56. 12.02.2019 р/р 381220038 Мельник Михайло Володимирович м. Рівне і, 97000,00 12.02.2019 р/р 381220040 Власюк Андрій Григорович м. Рівне, 110000,00 12.02.2019 р/р 381220042 Мільто Микола Вікторович м. Рівне, 101700,00 12.02.2019 р/р П4527 Зубок Михайло Леонідович м. Одеса, вул. 1,00 12.02.2019 р/р 208348 Шабалтасов Владислав Олександрович м. Харків,1 49500,00 12.02.2019 р/р П4534 Кисса Святослав Вікторович с. Тарутине, вул. 1,00 13.02.2019 р/р .(®2Р1.523599 Чеканов Іван Вікторович м. Сєвєродонецьк, вул. 99009,90 13.02.2019 р/р .О2Р1.550819 Герас Ігор Богданович м. Хмельницький, 99000,00 13.02.2019 р/р ПН8044983 Бегунов Павло Миколайович м. Словянськ, пров. 147117,30 13.02.2019 р/р ПН8045563 Акінча Андрій Юрійович м. Словянськ, вул. 147615,00 13.02.2019 р/р ПН8046773 Парфьонов Юрій Олександрович м. Донецьк, вул. 149095,43 13.02.2019 р/р 212439 Кобзар Яна Володимирівна - 37000,00 13.02.2019 р/р 212440 Фінько Тетяна Іванівна м. Харків 14900,00 13.02.2019 р/р 212441 Сіденко Юлія Володимирівна м. Харків 14900,00 о »

×