Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентация Козина (корупція)

1,353 views

Published on

Презентация Козина (корупція)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентация Козина (корупція)

 1. 1. Питання складання, подання та оприлюднення «антикорупційних» декларацій за 2015 рік Козіна Віра адвокат, радник УАРОР з правових питань, експерт ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку Української асоціації районних та обласних рад
 2. 2. Нормативна база: 1. Конституція України; 2. КК – Кримінальний кодекс України; 3. КпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення; 4. ПК – Податковий кодекс України; 5. СК – Сімейний кодекс України; 6. ЗУ № 3206 – Закон України від 07.04.11 р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»; 7. ЗУ № 1700 – Закон України від 14.10.14 р. № 1700-VІІ «Про запобігання корупції»; 8. ЗУ № 280 – Закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»; 9. ЗУ № 3723 - Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII «Про державну службу»; 10. ЗУ № 2493 - Закон України від 7 червня 2001 року № 2493- III «Про службу в органах місцевого самоврядування»; 11. ЗУ № 2939 – Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI “Про доступ до публічної інформації”; 12. ЗУ № 1382 - Закон України від 11 грудня 2003 року № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»; 13. ЗУ № 2297 – Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI “Про захист персональних даних”;
 3. 3. Нормативна база (продовження): 14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.02 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво»; 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.12 р. № 16 «Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента»; 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.12 р. № 64 «Про виготовлення бланків Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»; 17. Міністерство юстиції України, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ від 09.10.13 р. "Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування", режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0020323-13 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 301 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції»; 19. Наказ Міністерства фінансів України від 13 березня 2015 року № 333 «Про затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру».
 4. 4. За якими правилами подавати «паперову» декларацію? Згідно з ч. 1 ст. 45 та п. 2 Розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону № 1700 До початку роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру подаються та оприлюднюються в порядку, встановленому Законом № 3206
 5. 5. Чи треба мені подавати декларацію? Питання, актуальне для працівників бюджетних та комунальних установ 1) Мінюст, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ від 09.10.13 р. «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування»; 2) Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.02 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво»
 6. 6. Куди мені подавати декларацію? Загальне правило: за місцем роботи (служби) (ч. 1 ст. 12 Закону № 3206, п. 2 Прикінцевих положень Закону № 1700) Виключення: до виконавчого комітету (апарату) ради 1. Депутати, які є пенсіонерами, безробітними, тимчасово не працюють, самозайняті особи; 2. Депутати, які працюють у комерційних структурах (юридичних особах приватного права)
 7. 7. Про заповнення Декларації: ! • Декларація заповнюється власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору отже • Заповнювати Декларацію на комп’ютері не можна отже Декларація, заповнена іншою особою за Вашим дорученням не відповідає вимогам Закону
 8. 8. Про заповнення Декларації: ! • У разі відсутності відомостей у відповідному полі на кожній сторінці Декларації обов’язково проставляється прочерк. ! • Відомості щодо фінансових сум в усіх позиціях Декларації округлюються до гривні ! Бланк Декларації – 10 сторінок Зменшувати не можна Збільшувати – можна (якщо інформація не поміщається) Друкувати з двох сторін – можна
 9. 9. Задати запитання: http://budget.factor.ua/ Розділ І. Загальні відомості 1. Петренко Галина Іванівна (Шевченко Галина Іванівна) 2010304050 (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України — декларанта) (інформація станом на момент складання Декларації. У дужках – ПІБ 2015 року, якщо воно було змінене)
 10. 10. Задати запитання: http://budget.factor.ua/ Розділ І. Загальні відомості 2. Місце проживання: 61002 м. Харків, проспект Московський, 72, кв. 12 (інформація станом на кінець 2015 року) (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта) 3. Посада: Директор Комунального підприємства Харківської міської ради «Світанок» (інформація станом на момент складання Декларації)
 11. 11. Задати запитання: http://budget.factor.ua/ Розділ І. Загальні відомості 4. Члени сім’ї декларанта (інформація станом на кінець 2015 року) Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали, дата народження Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України Чоловік Петренко Іван Андрійович 18.04.1969 2211334455 Син Петренко Борис Іванович, 07.07.1996 2233445566 Донька Петренко Ольга Іванівна, 11.11.2001 -
 12. 12. Позиція 4 Розділу І: ХТО? Члени сім'ї – це особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі (абз. 15 ч. 1 ст. 1 Закону № 1700 ) Особливості: Неповнолітні діти Чоловік та дружина «Цивільний шлюб» та «Несімейні стосунки» Сукупність трьох ознак
 13. 13. Задати запитання: http://budget.factor.ua/ Розділ ІІ. Відомості про доходи А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні (інформація станом на кінець2015 року) Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу декларанта членів сім’ї 5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: Ʃ доходів з позицій 6-20
 14. 14. Задати запитання: http://budget.factor.ua/ Розділ ІІ. Відомості про доходи Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта Інформація у полі «перерахованого у гривні» — за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим НБУ на день проведення фінансової операції Дохід, одержаний з однієї держави підсумовується. Зберігайте чорнетки!
 15. 15. 1 Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним (інформація станом на кінець 2015 року) Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн.) на придбання у власність оренду чи на інше право користування Позиції 23-28 Інформація з обмеженим доступом Метри! Заповнюється лише якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній позиції дорівнює або перевищу 80 тис. грн. Дані, вказані у полі “Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)” у позиціях 29-34 є інформацією з обмеженим доступом
 16. 16. 1 Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування) Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на придбання у власність оренду чи на інше право користування Усі (власність, користування, “генеральна” довіреність) Довжина – лише у позиціях 37 та 38 За ТП Заповнюється лише якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній позиції дорівнює або перевищу 80 тис. грн. У підрозділі “Б “ інформація про довжину вказується лише у позиціях 42 та 43
 17. 17. 1 Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи Підрозділ А (інформація станом на кінець 2015 року) Перелік Усього у тому числі за кордоном 45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.: Ʃ позицій 45+46 1. Відомості про активи, незалежно від їх вартості. 2. Вартість у грн. за курсом НБУ на момент проведення операції. 3. Повна назва установи (в обох колонках) 46. вкладених у звітному році 80 або більше тис. грн. 47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.: Ʃ позицій 47+48 48. придбаних у звітному році 80 або більше тис. грн. 49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.: Ʃ позицій 49+50 50. внесених у звітному році 80 або більше тис. грн.
 18. 18. 1 Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи (інформація станом на кінець 2015 року) Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн.) Перелік Усього у тому числі за кордоном 51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 1. Відомості про активи, незалежно від їх вартості. 2. Вартість у грн. за курсом НБУ на момент проведення операції. 3. Повна назва установи 52. Номінальна вартість цінних паперів 53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
 19. 19. 1 Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання Підрозділ А (інформація станом на кінець 2015 року) Перелік фінансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном 54. Добровільне страхування 1. Відомості про активи, незалежно від їх вартості. 2. Вартість у грн. за курсом НБУ на момент проведення операції. 55. Недержавне пенсійне забезпечення 56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна 80 або більше тис. грн. 57. Погашення основної суми позики (кредиту) 58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом) 59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати 80 або більше тис. грн. Повна назва установи!
 20. 20. 1 Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання Підрозділ Б (інформація станом на кінець 2014 року) Перелік фінансових зобов'язань Усього у тому числі за кордоном 60. Добровільне страхування 1. Відомості про активи, незалежно від їх вартості. 2. Вартість у грн. за курсом НБУ на момент проведення операції. 61. Недержавне пенсійне забезпечення 62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна 80 або більше тис. грн. 63. Погашення основної суми позики (кредиту) 64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом) Повна назва установи
 21. 21. Відповідальність (з 18.03.16 р.) Адміністративна (норми змінені): 1) ч. 1 ст. 172-6 КпАП (несвоєчасне подання Декларації без поважних причин) - штраф від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.); 2) ч. 3 ст. 172-6 КпАП (повторне несвоєчасне подання у Декларації – незалежно від причини), вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення) – штраф від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік
 22. 22. Відповідальність (з 18.03.16 р.) Адміністративна (нова норма): ч. 4 ст. 172-6 КпАП (подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто від 137800 грн. до 344500 грн.) - штраф від 1000 до 2500 нмдг (від 17000 до 42500 грн.). Тобто, якщо “викривлення” склало менше 137800 грн. – до адміністративної відповідальності за цією нормою особу притягти не можна
 23. 23. Відповідальність (як є сьогодні) Кримінальна: до введення електронного реєстру ст. 366-1 КК не застосовується! Ст. 366-1. Декларування недостовірної інформації Подання завідомо недостовірних відомостей (якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму 344500 грн.) у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом № 1700, АБО умисне неподання зазначеної декларації - караються штрафом від 2500 до 3000 нмдг (42500 до 51000 грн.) або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років Дисциплінарна: особливості для окремих категорій осіб
 24. 24. Хто подаватиме “електронні” декларації у 2016? 1) Президент України, Голови ВРУ та його заступники, голови постійних комісій ВРУ та їх заступники, народні депутати, Прем'єр-міністр України, члени КМУ, Голова та члени КСУ, Голови та судді ВСУ, Голова та судді ВССУ, Генпрокурор та його заступники; 2) 1-3 категорія держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 3) судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів, керівники, заступники керівників державних органів, органів влади АР Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, АР Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади АР Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в АР Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, військові посадові особи вищого офіцерського складу.

×