SlideShare a Scribd company logo
STICHTING
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
Stichting
Vogelopvangcentrum
Zaanstreek
JAARGANG 3 ▪ NR 1
Werken bij voz
De Nieuwe beheerder
Vlietsend 25, 1561 AB Krommenie
Tel: 075-621 36 12
www.haircreationskapsalon.nl
Zuiderhoofdstraat 29
Krommenie 075 6281614
www.grootschoenen.nl
Vredeweg 14-16, 1505 HH Zaandam T: 075 - 65 33 700
T O TA A L I N S TA A L E N T E C H N I S C H M AT E R I A A L
www.perk.nu
• aandrijftechniek
• bevestigingsmaterialen
• buizen en hulpstukken
• constructie-, plaat- en speciaalstaal
• gereedschappen en machines
• lastechniek
• pneumatiek en hydrauliek
• RVS en Non-Ferro
• technische en chemische producten
• veiligheids- en beschermingsproducten
• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD •
Aannemersbedrijf Marcel Schaap B.V. Sluispolderweg 11a-28 • 1505 HJ ZAANDAM
Tel.:075-6164068 • Mob.: 06-54976948 • info@marcelschaap.nl • www.marcelschaap.nl
KraanDesignrvs design kranen
www.KraanDesign.nl
Stop met roken, start met dampen.
Open: Di-Vrij 10:00-18:00
Za 10:00-17:00
Vlietsend 66 te Krommenie
Telefoon: 075 737 0207
E-mail: info@dampwinkeltje.nl
Internet: www.dampwinkeltje.nl
Geen teer, geen
stinkende kleren,
geen stinkende
asbakken, geen gele
gordijnen.
E. Nierop
Uitvaartverzorging
Oost-Knollendam, Wormer, Zaanstreek, Waterland
Tel.: 075 - 642 27 67 of 06 - 284 88 194
Gespecialiseerd in thuisopbaringen
Dag en nacht bereikbaar
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 3
6
16
Terugblik op 2013
Opruimen,
afbreken en opbouwen
Een spreeuw om hulp
Inhoud
en verder...
Colofon
Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Voorwoord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Terugblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Interview Miranda Twuyver . . . . . . . . . . . . . 8
Opruimen, afbreken, opbouwen . . . . . . . . . .10
Blauwborst onder de loep . . . . . . . . . . . . . .12
Voortgang renovatie . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Blik op de toekomst . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Een Spreeuw om hulp! . . . . . . . . . . . . . . . .16
Visser en vogels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Collectant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Kledingactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Juli 2014
Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o.
Brieven aan:
Busch 2, 1562 HH Krommenie
Telecommunicatie:
Maria van Driel
06-53513585
T: 075-6213737
Email: info@vocz.nl
Site: www.vocz.nl
Onze banken
ING (giro) NL58 INGB 0000 5026 00
Rabobank NL 44 RABO 0124 9955 00
t.n.v. Stichting Vogelopvang Zaanstreek
Redactie:
Maria van Driel
Monique Jansen
Sanne van der Valk
Kirsten Visser
Annemarie Karreman
Karin Hoekstra.
Foto voorplaat
PurePIC
U kunt ons volgen op Facebook en Twitter
www.facebook.com/vogelopvang.zaanstreek
www.twitter.com/vocZaanstreek
Vormgeving en acquisitie
Kroonland Uitgeverij BV
www.kroonland.nl
10
Charlie McNulty 0620222285
Jaap van Wijk 0612874135
Militaireweg 69, 1562 HB Krommenie
info@dakvlak.nl
Wij leveren zeer goede dakwerken af,
de beste in omstreken én voor zeer goede prijzen!
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  5
Met genoegen presenteren wij u ons donateursblad.
Wij hopen u weer veel leesplezier te geven in deze
uitgave. Er zijn weer veel veranderingen te melden
en zaken die onze aandacht hebben. In het vorige
donateursblad (december 2013) waren Daniëlle
en Martine aan de slag als beheersters. Inmiddels
is hier een wijziging in gekomen. Kirsten Visser is
sinds december 2013 actief bij de Stichting. Eerst
op vrijwillige basis. Recent heeft zij op verzoek van
het bestuur, het beheerderschap overgenomen. Met
Kirsten zitten wij op één lijn, als het gaat om het
huidige beleid en professionalisering. Kirsten heeft
een paraveterinaire achtergrond en heeft als dieren-
artsassistent uitgebreide werkervaring opgedaan in
diverse dierenartsenpraktijken.
Haar kennis en ervaring wordt nu ingezet en is een
flinke stap in de richting van de professionalisering die
we al in gang gezet hadden met ons nieuwe beleid.
Zij gaat zich de komende tijd vooral richten op de
protocollen en werkwijzen in de opvang. Ook mag
ik u voorstellen aan onze nieuwe secretaris: Arnold
Waroux. Als financieel administratief medewerker
in het bedrijfsleven, heeft hij een ruime ervaring
opgedaan, zodat hij op financieel gebied een flinke
ondersteuning binnen het bestuur is.
In dit nummer vindt u een verhaal van Bart de Roos,
die zijn indrukken en ervaringen op papier heeft gezet.
Kirsten Visser zal iets vertellen wat haar zoal bezig
houdt. U maakt kennis met Miranda Twuyver, een van
onze vrijwilligers en Ed Velthuijzen (hoofd coördinator
collecte) heeft een artikeltje over onze jaarlijkse
collecte geschreven. Verder vertellen wij weer iets
over de voortgang van de renovatie. Diverse foto’s
zullen laten zien hoe het enorm opknapt.
Op het moment dat we dit blad aan het voorbereiden
zijn, bereiden we ons voor op het drukke seizoen, dat
loopt van eind april tot eind augustus. In deze periode
worden we altijd weer overspoeld met jonge vogels
en wordt er veel gevergd van de inzet van onze vrijwil-
ligers.
In ons volgende nummer zullen wij een beeld schetsen
van hoe wij deze tijd doorgekomen zijn.
Tevens willen we Kleeft Individuele Reclame bedanken
voor het prachtige bord die zij voor ons hebben
gemaakt. Het is heel erg mooi geworden!
Voor nu wens ik u een fijne zomer met veel zon toe!
Maria van Driel
Voorzitter
Voorwoord
Beste donateurs en belangstellenden,
Kleeft Individuele reclame heeft dit prachtige bord voor ons gemaakt.
6  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
Het jaar 2013 is een jaar geweest waarin veel veran-
deringen in gang gezet zijn. Er moest veel in en om
het pand gerenoveerd worden.
Ook in de opvang zijn veel zaken veranderd of in gang
gezet om te verbeteren.
In deze terugblik verwijs ik naar ons jaarverslag dat u
kunt lezen op onze site www.vocz.nl.
In dit verslag kunt u lezen waar we vorig jaar mee bezig
zijn geweest.
Het is een rustig jaar zonder uitschieters geweest qua
weersomstandigheden. Dit heeft ertoe geleid dat er
minder vogels zijn opgevangen dan de voorgaande
jaren. We zijn begonnen met een registratie van de
opgevangen dieren in een nieuw programma. Het
aantal dieren dat we hebben kunnen registreren is
1764. Daarvan hebben we 953 weer kunnen uitzetten
in de vrije natuur. Omdat de registratie nog niet
compleet is ingevoerd, kunnen we er helaas niet vanuit
gaan dat dit getal juist is.
We hopen dat we voor 2014 de registratie wel volledig
op orde hebben, zodat we in de toekomst een volledig
overzicht kunnen geven van de opgevangen dieren.
Er is veel gerenoveerd
en gerepareerd om en in
het gebouw. Een aantal
opvangkamers is klaar en
een aantal ruimtes staat in
de planning om opgeknapt
te worden. Hierbij wordt
er vooral opgelet dat de
ruimtes en de nieuwe
kooien gemakkelijk schoon
te houden zijn.
Doordat Jan van Briemen
verhuisd is, kwam de
beheerderswoning vrij.
Deze ruimtes worden
in 2014 ingericht voor
diverse doeleinden.
De huiskamer zal worden
ingericht voor de vrijwil-
ligers, zodat ze even
gezellig bij elkaar kunnen
zitten om koffie of thee te
drinken.
De keuken zal worden
ingericht als ontvangst-
ruimte en behandelkamer.
Hier zullen in de toekomst
de dieren onderzocht
worden voordat ze de
opvang in gaan.
Terugblik 2013
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 7
Op het buitenterrein zijn aanpassingen gedaan om
mee-eters te weren.
Dit heeft erin
geresulteerd
dat het terrein
schoner en opgeruimder
blijft. De volières hebben
een opknapbeurt gekregen
en er zijn aanpassingen
gemaakt om het terrein ook
gemakkelijker schoon te
houden.
In dit jaar zijn we ook
begonnen met het
nieuwe uitzetbeleid uit te
voeren. De dieren worden
opgevangen, krijgen een
behandeling die de revalidatie
bevorderd en kunnen daardoor ook
weer sneller terug in de natuur.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
We kunnen terugkijken op een jaar
van hard werken, met veel positieve
resultaten. Nieuwe vrijwilligers
hebben hun intrede gedaan, het
bestuur is versterkt met een aantal
nieuwe bestuursleden en we
hebben het jaar afgesloten met een
klein financieel positief resultaat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Met de nieuwe beheerder Kirsten Visser zijn we er van
overtuigd dat deze trend zicht voortzet in de toekomst
en dat we u volgend jaar weer meer vorderingen
kunnen melden.
Het bestuur, de beheerder en de vrijwilligers zullen zich
daar in elk geval met volle overgave voor inzetten.
Maria van Driel
Voorzitter
8  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
Op jonge leeftijd komt Miranda
Twuyver voor het eerst in aanra-
king met het VOCZ. Nu, heel wat
jaren later, is datzelfde VOCZ
weer op haar pad gekomen. Sinds
februari 2014 werkt ze vast op de
woensdagen in de verzorging. Ze
heeft in de paar maanden dat ze
er nu werkt al veel moois meege-
maakt. Enthousiast begint ze te
vertellen over haar ervaringen tot
nu toe.
“Als veertienjarig meisje kwam ik
hier voor het eerst als vrijwilligster
helpen. Maar toen ik eenmaal van
school veranderde, ben ik gestopt.
Sinds kort gaat mijn jongste naar
school en had ik ineens wat uren
over naast mijn werk in de gehan-
dicaptenzorg. In december las ik al
het één en ander over de opvang en
sindsdien spookte het idee om weer
contact op te nemen door mijn
hoofd. In februari heb ik de daad
bij het woord gevoegd en sindsdien
werk ik hier vast op de woensdag.”
Dat werk houdt meer in dan hokken
schoon maken en vogels eten
geven. “Laatst kwam er een jong
duifje dat nog niet zelfstandig kon
eten. Ik heb die toen mee naar huis
genomen en het daar gevoerd. In
het begin moest hij elke paar uur
eten. Als ik moest werken, ging hij
gewoon mee, dat mocht gelukkig.
Je ziet zo’n beestje in die paar
weken vertrouwen in je krijgen. Hij
zat ook vaak lekker op mijn hand.
Inmiddels zit hij hier in één van de
buitenvolières en wordt hij klaar
gestoomd om de wijde
wereld in te gaan.
Je maakt dan het hele
proces mee. Van een klein,
hulpeloos duifje zie je het
opgroeien tot een gezonde
duif. Als je zo’n beestje ziet
opgroeien, weet je waar je
het voor doet.”
Dat er ook minder leuke kanten aan
het werk zitten, weet Miranda. “Het
moeilijkste vind ik het als er een
vogel binnenkomt die echt aan het
knokken is voor zijn leven. Je ziet
dan dat ze lijden en je weet gewoon
nog niet of ze het gaan redden.
Dan moet je wel even een knop om
zetten. Hetzelfde geldt met ‘mijn’
duifje. Het is geen huisdier, maar je
bent wel gehecht aan hem geraakt.
Je moet dan wel die knop omzetten
en hem op een gegeven moment
Interview Miranda Twuyver
“Als je zo’n beestje ziet opgroeien,
weet je waar je het voor doet!”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Als je zo’n beestje ziet opgroeien, weet je waar je het voor doet.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 9
weer een vogel laten zijn.”
Naast het feit dat je unieke dingen
meemaakt, is vrijwilligerswerk ook
heel leerzaam en stimulerend.
“Toen ik voor het eerst te maken
kreeg met een doodsbange vogel,
moest ik even puzzelen hoe ik het
beste zijn hok kon verschonen
zonder al te veel stress voor het
dier. Daarbij bedenk je soms hele
creatieve dingen en als die dan
ook nog werken, word ik daar heel
blij van. Soms werkt je idee wel
en soms niet. Dat uitproberen en
puzzelen vind ik heel leuk.”
Ook de kinderen van Miranda
vinden het prachtig dat hun moeder
de vogels helpt. “Laatst kwam ik
spontaan een keer op zondag en
nam ik de jongste mee. Hij vroeg al
wanneer we weer gaan. Dat zij thuis
helpen een duifje op te voeden,
maken de meeste kinderen natuur-
lijk ook niet mee. Dat is dus best
speciaal. We hebben ook nog twee
egels in een apart deel van de tuin.
Die kwamen ook via het VOCZ . Bij
ons mogen ze verder groeien en als
ze straks zwaar genoeg zijn, mogen
ze de natuur in.”
In de korte tijd dat Miranda hier
nu werkt ziet ze al veel verschil
bij de vogelopvang. “Er wordt
echt heel hard gewerkt om alles
op te knappen. Je ziet de inzet en
gedrevenheid in de mensen. Op
mijn manier draag ik mijn steentje
bij en dat voelt heel goed. Het
geeft mij heel veel voldoening. Ik
hoop dan ook dat er meer mensen
als vrijwilliger willen helpen, zeker
met de jonge vogeltjestijd nu voor
de boeg. Omdat we een zachte
winter hebben gehad, was het vrij
rustig en konden we tussendoor
flink wat klussen oppakken. Nu de
drukke periode komt, kan dat niet
meer. We hebben dus echt nieuwe
vrijwilligers nodig om ons op allerlei
fronten bij te staan.
Dus als je begaan bent met dieren
en vogels in het bijzonder, ben je
hier aan het juiste adres!”
10 VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
Het is precies twee jaar gelden dat ik voor de eerste
keer het complex aan de Bush 2 bezocht. Ik had
op dat moment geen idee hoe dat eruit zou moeten
zien en was een leek op het gebied van de opvang van
vogels.
Eerste indruk.
Op het terrein rond de vijver, was het voorzichtig
manoeuvreren tussen talrijke vogels van allerlei
pluimage. Het ontwijken van al die vogels was een
soort hindernisbaan, waarbij sissende zwanen,
kwakende eenden, duiven, kraaien en andere mij
onbekende vogels ontweken moesten worden. Wat ik
vreemd vond, was dat het merendeel van de vogels
er lustig op los vloog en zo op het eerste gezicht niets
mankeerde. Maar wie was ik om daarover te oordelen?
De dieren zullen ongetwijfeld wel iets onder de leden
hebben. Ook de binnenhokken waren allemaal goed
gevuld met voor mij veel onbekende vogeltjes. Ik
vond het wel allemaal wat onoverzichtelijk. In de gang
stonden grote tonnen met voer. Passeren was daardoor
lastig. Zowel de voordeur als de achterdeur van de
boerderij hingen half uit de hengsels en waren moeilijk
open en dicht te krijgen. Overal hing een geur die niet
direct te definiëren was. U zult misschien begrijpen
dat ik na een eerste rondgang door dit domein een
verward beeld overhield, omdat ik het mij heel anders
had voorgesteld.
Aan het klussen
Omdat ik graag wat nuttigs wilde doen voor het Vogel-
opvangcentrum, en op aandringen van mijn vrouw
voorzitter Maria van Driel, heb ik besloten om de
handen uit de mouwen te steken en diverse klussen op
te pakken.
Opvangkamer 2
Terwijl Jan-Willem Kaaijk buiten rigoureus aan het
opruimen was, ben ik aan de slag gegaan met het
vernieuwen van opvangkamer 2. De oude hokken zijn
verwijderd. De betonvloer is geëgaliseerd, de wanden
zijn betegeld en de kozijnen zijn geschilderd. Voorts is
er een nieuwe radiator geplaatst, een nieuw aanrecht-
blad met onderkasten en kaan geplaatst. Tenslotte zijn
de nieuwe aluminium kooien geplaatst. Kamer 2 was
klaar voor gebruik.
Nieuwe deuren in de boerderij
Terwijl het rondom de gebouwen (de boerderij en
paardenstal) steeds meer opgeruimd raakte, dankzij
de inzet van Jan-Willem, moest er in de binnen opvang
nog veel gebeuren. Ik heb voorgesteld om te beginnen
met het vervangen van de voor- en achterdeur.
Doordat de kozijnen hier en daar verrot zijn en erg
scheef zijn, was dat best een lastige klus. De nieuwe
deuren zijn door Frans Kelder, (de timmerman, die later
flink wat timmerwerkzaamheden heeft verricht) keurig
afgehangen. Weer een projectje klaar. Dat geeft een
goed gevoel!
Vrijwilligersruimte
Ondertussen hield Jan van Briemen zich vooral bezig
met het ‘binnengebeuren’ en het aansturen van
vrijwilligers en het verzorgen van gewonde vogels. Ook
de egels waren aan zijn zorg toevertrouwd. Ondanks
zijn ziekte bleef hij op de been om ervoor te zorgen dat
alle aangeleverde vogels keurig opgevangen werden!
Op het moment dat Jan verhuisde naar zijn apparte-
ment, is een start gemaakt met het opknappen van de
Opruimen, afbreken, opbouwen en
leren, heel veel leren
VOGELOPVANGCENTRUM
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 11VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 11
huiskamer. Het is nu een goede verblijfruimte voor de
vrijwilligers geworden.
Bevindingen en toekomst
Na twee jaar in de Vogelopvang, begin ik- mede dankzij
de deskundigheid van onze beheerster Kirsten- een
beetje te begrijpen hoe een Vogelopvangcentrum inge-
richt dient te worden. Toen ik pas kwam kijken dacht
ik, nog van hoe meer vogels, des te meer vreugde. Ik
was zo naïef om te denken dat het normaal was dat bij
een Vogelopvang nu eenmaal veel vogels aanwezig zijn.
Met het nieuwe beleid worden vogels nu sneller weer
uitgezet. Dat is goed voor de vogels en het bespaart
veel kosten en schoonmaakwerkzaamheden! Daarnaast
werpt het nieuwe beleid en alle verbouwingsklussen
zijn vruchten af. Het Vogelopvangcentrum raakt steeds
beter georganiseerd.
Ik heb opgeruimd, afgebroken, opgebouwd en heel
veel geleerd. Ik heb ervaren dat alle bestuursleden
een forse steen hebben bijgedragen aan het tot stand
komen van de huidige situatie, evenals alle vrijwilligers,
die onmisbaar zijn voor de dagelijkse gang van zaken!
Bart de Roos, bestuurslid
12 VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
Kenmerken
In het voorjaar heeft het mannetje
een helderblauwe keel en borst,
afgezet met een zwarte een rood-
bruine band. 's Winters vervaagt
de blauwe kleur enigszins. De
blauwborst afmeting van kop tot
puntje van de staart bedraagt circa
14 centimeter.
Leefwijze
Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk
uit insecten. In het najaar eet hij
ook wel bessen. Hij is een snelle
vlieger, die meestal verborgen leeft
in de vegetatie.
Voortplanting
Het nest is aan de binnenzijde
gevoerd met paardenhaar of
pluisjes en bevindt zich goed
Blauwborst onder de loep
De blauwborst (Luscinia svecica) is een zangvogel uit de
onderfamilie Saxicolinae en is verwant aan de nachtegaal.
De zangvogels vormen zo'n 60% van alle levende
vogelsoorten.
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  13
verborgen tussen de vegetatie op
de bodem. Het legsel bestaat uit 5
tot 6 groenachtige eieren met fijne
roodbruine stippen. De broedtijd
neemt ongeveer 14 dagen in beslag.
Beide ouders belasten zich met de
zorg.
Verspreiding en leefgebied
Het broedgebied ligt in noordelijk
Europa. 's Winters trekt de vogel
naar gebieden langs de Middel-
landse Zee of verder Afrika in.
Voorkomen in Nederland en
Vlaanderen
De blauwborst is een stuk minder
bekend dan de roodborst die tot
dezelfde onderfamilie behoort. Het
soort broedt in lastig toegankelijk
moerasgebied en trekt 's winters
weg. Het roodborstje daarentegen
broedt in bossen, tuinen en parken
en is het hele jaar te zien en te
horen. De blauwborst was tussen
ca. 1900 en 1975 in Nederland
en Vlaanderen een geleidelijk in
aantal afnemende vogelsoort die
broedde in kleine veenmoerassen,
broekbossen langs beken en in
grienden. Deze biotoop werd steeds
zeldzamer door drooglegging en
herverkaveling. Rond 1975 kwam
hierin een kentering. Door de afslui-
ting van het Haringvliet ontstonden
verruigde, natte wilgenbossen in
de Biesbosch. Ook in Flevoland
ontstonden grote, moerassige
natuurgebieden, evenals in het
rivierengebied ('ruimte voor de
rivieren'). Dit leidde ertoe dat de
blauwborst tussen ca. 1975 en 2005
geleidelijk toenam.
Ondersoorten
Er zijn negen ondersoorten. In
Noord-Eurazië tot aan Alaska
komt de ondersoort voor, een
roodgesterde vorm: L.s. svecica. In
Nederland en Vlaanderen broedt
de witgesterde ondersoort, L. s.
cyanecula.
www.wikipedia.nl
14  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
In het donateursblad van december 2013 hebben wij u laten zien wat er gedaan is met het beschikbaar
gestelde geld van alle fondsen. Ook nu zijn er weer nieuwe verbeteringen aangebracht.
De voor- en achterdeur zijn vervangen. Bart de Roos heeft twee prachtige•	
deuren gemaakt zoals de foto’s laten zien. Het is meteen een stuk lichter
doordat er raampjes in beide deuren zijn gemaakt.
Diverse lekkages zijn verholpen en de goten rondom de boerderij zijn gerepa-•	
reerd of vervangen.
De werkruimte is aangepast met werkbladen en nieuwe voervoorraadbakken.•	
Een kantoor is ingericht met een computer en een printer.•	
Er is een blokhut geplaatst om buiten de openingstijden vogels op te vangen.•	
Er is een camera binnen in de blokhut geplaatst en buiten aan de gevel, zodat
we kunnen zien wie het terrein opkomt en wat er in de blokhut gebeurt.
De zonnepanelen die voor een groot deel zijn gesponsored door de•	
gemeente Zaanstad zijn geplaatst en aangesloten.
Dat zal aanzienlijke besparingen gaan geven op de energiekosten.
Nieuwe groepenkasten voor de elektriciteit zijn geplaatst. Het electrische leidingwerk is gerepareerd of•	
vervangen. Nieuwe leidingen zijn getrokken.
Er is een standpijpaansluiting gemaakt op het terrein om het•	
binnenerf goed schoon te 	 kunnen spuiten.
Ophoging, egalisatie en afwerking met een antisliplaag van de•	
voor- en achtergang. De voor- en achtergang waren zo ongelijk
en niet schoon te houden. Nu is het goed schoon te houden en
voor de vrijwilligers prettiger om er overheen te lopen, zelfs als
het nat is.
Dit jaar staan de volgende projecten op de planning:
Het opknappen van de oude keuken en het inrichten daarvan als•	
ontvang- en behandelkamer.
We zijn op dit moment druk bezig de oude keuken aan de voorkant te•	
renoveren. De wanden en de vloer worden betegeld. Een van onze vrijwil-
ligers, Christa Zelvelder, is constant bezig marktplaats af te struinen en heeft
vloer- en wandtegels voor een prikje op de kop kunnen tikken, evenals een
keukenblokje dat gratis af te halen was.
De aanschaf van nieuwe kooien voor opvangkamer 4.•	
Bij een van onze collega’s, vogelhospitaal Naarden, hebben we opvangkooien•	
gezien, die gemakkelijk zijn schoon te houden.
Het opknappen van de huiskamer en het inrichten daarvan als vrijwilligers- en•	
vergaderruimte. Er moeten leidingen doorgetrokken worden en we willen er een
keukenblokje in plaatsen zodat er koffie en thee gezet kan worden.
Het schilderen van de voorgevel. Dit om het aanzien daarvan te verbeteren.•	
Het opknappen van de tuin.•	
Om de tuin in de toekomst wat beter te kunnen onderhouden, is de hulp van een
ecologische tuinman ingeroepen, die stronken gaat weghalen en wat bomen en struiken gaat plaatsen die gemak-
kelijk te onderhouden zijn.
Voortgang renovatie
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 15VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 15
Met de beheerder Kirsten
Visser zijn we er van overtuigd
dat we veel verbeteringen aan
kunnen brengen in de opvang
en verzorging.
We gaan ons oriënteren bij diverse
collega's, die ons graag daarmee
willen helpen. Er is al een beheer-
dersoverleg gestart met de Bonte
Piet in Midwoud en het Vogelhos-
pitaal Naarden. Ervaringen worden
uitgewisseld en kennis wordt
gedeeld.
Met de gemeenten Zaanstad en
Heemskerk hebben we contracten
afgesloten en we hopen dat we
met de overige gemeenten in ons
verzorgingsgebied ook contracten
kunnen afsluiten. De basis hiervoor
is al gelegd en wij hebben er
vertrouwen i n dat dit gaat lukken
We hopen dat er ook meer vrijwil-
ligers bij zullen komen, zodat we
een betere dienstverlening kunnen
bieden. Niet alleen in de verzorging
hebben we meer vrijwilligers nodig,
maar ook voor allerlei andere zaken.
Er zijn mensen nodig voor het
onderhoud van de tuin, de boerderij
en de binnen- en buitenvolières.
Ook mensen die zitting willen
nemen in werkgroepjes, zoals de
pr-commissie, zijn van harte welkom.
Onze aandacht is niet alleen gericht
op de buitenkant, maar ook op de
binnenkant.
Organisatorisch gezien moet er nog
veel op poten worden gezet. Tot nu
toe waren we bezig met een door-
start te maken en te overleven. Die
fase hebben we nu achter de rug.
Het fundament is gelegd en we
gaan nu verder bouwen. Zo komen
we iedere keer weer een stapje
verder bij het doel dat we nastreven
Dit doel is het vogelopvangcentrum
in Krommenie weer in goede staat
te brengen en er een organisatie
van te maken waar vrijwilligers
graag komen en willen werken.
Dit komt tenslotte alleen maar
ten goede van de dieren die we
opvangen en dat is uiteindelijk
waarvoor we het doen!
Maria van Driel
Voorzitter
Blik op de toekomst
16 VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
Omdat er nooit onderzoek is gedaan, is niet precies
bekend waarom het zo slecht met de spreeuw gaat.
Een vermoeden is er wel; het lijkt er namelijk op
dat het de spreeuwen niet goed genoeg lukt om
de jongen groot te brengen. De Vogelbescherming
Nederland gaat de komende jaren onderzoeken wat de
echte reden van de achteruitgang is. Er zijn daarvoor
bijvoorbeeld door heel Nederland 100 nestkasten met
camera uitgedeeld. De werkgroep stadsvogels van
de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” heeft ook
twee van deze kasten opgehangen. In Westzaan en in
Nauerna. In Nauerna zijn inmiddels 5 eieren te zien en
de broedresultaten worden nauwkeurig in de gaten
gehouden. Ook worden de jonge spreeuwen straks
Een Spreeuw om hulp!
Het jaar 2014 is uitgeroepen tot het jaar van de spreeuw. En dat is natuurlijk niet voor niets. Al zullen
sommige mensen zich dit wel afvragen die de afgelopen winter midden in Zaandam dagelijks grote
zwermen spreeuwen boven hun huis rond zagen vliegen. Het aantal spreeuwen gaat hard achteruit.
Op dit moment resteert slechts 40% van de populatie van de jaren 80. De achteruitgang is gelukkig iets
afgezwakt, maar is nog steeds 2% per jaar!
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 17
van een kleurring voorzien. Op alle plekken waar wij
spreeuwen weten te zitten, zullen wij de jongen ringen.
Dit alles is dus bedoeld om meer inzicht te krijgen in
het leven van onze spreeuw en de reden waarom hij
het zwaar heeft.
Als werkgroep stadsvogels weten we inmiddels waarom
het met de meeste stadsvogels slecht gaat. Alle
huizen en gebouwen die de laatste decennia worden
gebouwd, bieden geen nestgelegen-
heid meer aan stadsvogels. Alle
kieren en gaten worden hermetisch
afgesloten. Tegelijkertijd is het helaas
een trend om in je tuin alle struiken
weg te halen en te vervangen door
bestrating en zet de gemeente in op
efficiënt en goedkoper beheer. Dit
is soms wel begrijpelijk maar funest
voor de natuur in de stedelijke
omgeving.
We moeten er toch niet aan
denken dat we deze zwartgekleurde
imitator en andere stadsvogels in
de toekomst moeten missen ? Wij
roepen iedereen op om in ieder
geval te genieten van deze en de andere prachtige
stadsvogels. Het is niet zo vanzelfsprekend meer dat ze
er zijn. Laten we hopen dat we de daling tot stilstand
kunnen brengen. Als werkgroep stadsvogels proberen
wij daar van alles aan doen. Onze activiteiten zijn te
volgen via Facebook. Like ons op Stadsvogel Werkgroep
Zaanstreek.
Arjan van Poecke
Vogelwacht Zaanstreek
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 17
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 19VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 19
Het is nu eind mei. Mijn vierde maand als
beheerder zit er bijna op. Terugblikkend komt het
woord "turbulent" in mij op. Hoewel ik mij gelijk
ook bedenk dat dat woord een understatement is.
In dit blad leest u al twee jaar over veranderingen. Ook
de afgelopen vier maanden is veel veranderd. Gelukkig
voor ons was de winter mild. Dat betekende dat het
rustig was in de opvang. Heel rustig zelfs! Voor de
vrijwilligers niet altijd leuk, want ze komen toch voor
het plezier van dieren verzorgen.
Samen met vrijwilligers is er veel opgeruimd. Hier zijn
de vrijwilligers actief
bij betrokken. Zo is
er een voerkeuken
getimmerd en
ingericht. Al het
voer staat nu op een
plek. Ook de voer-
en waterbakken
worden hier nu
schoongemaakt en
opgeborgen. In de
voerkeuken staat
nu een map met
daarin alle inheemse
vogelsoorten, wat
ze eten en hoeveel.
Hiermee kan iedereen opzoeken wat een vogel eet,
maar een ander voordeel is dat beter gevoerd wordt en
we minder voer weggooien.
Een andere grote verandering is het leegruimen van
een opslagkamer. Het uiteindelijke doel is van deze
kamer een quarantaine te maken. Op dit moment is
het ook onze behandelkamer. De voormalige keuken
van Jan en Ann wordt op dit moment ingericht als
behandel- en ontvangstkamer. Hier zullen dieren die
gebracht worden direct onderzocht en ingeschreven
worden. Daarnaast zal dit ook de plek zijn waar kleine
behandelingen worden uitgevoerd.
Met het naderen van het jonge vogelseizoen bleek
ook heel duidelijk dat we hulp nodig hadden. Met een
dringende noodkreet is de pers benaderd en na een
trage start hebben we aardig wat aanmeldingen gehad.
Ook via Facebook, maar zelfs door mond-tot-mond
reclame hebben mensen zich gemeld. Het rooster
is wekelijks nog zorgelijk, maar uiteindelijk lukt het
met veel hulp van vrijwilligers weer om van 9 uur in
de ochtend tot 21 uur 's avonds bezetting te hebben.
Jonge vogels worden gevoerd en nieuwe dieren aange-
nomen. Niemand had gedacht dat we dat in zo'n korte
tijd voor elkaar zouden krijgen. Ik ook niet! Hoewel
wij nog steeds vrijwilligers kunnen gebruiken, mogen
wij niet mopperen. En mopperen gebeurt ook niet; de
werksfeer is uitstekend!
Op dit moment heeft onze opvang een ontheffing om
vogels en egels op te vangen. Maar zeker met een
mooie grote vrijwilligersploeg gaat het toch kriebelen.
Er is bijvoorbeeld een groot tekort aan opvang voor
jonge hazen. Daarom overwegen we toch om ook voor
de opvang van deze
dieren een ontheffing
aan te vragen. Maar
voor u zich zorgen gaat
maken, we doen alles
stap voor stap, zodat
het zorgvuldig en goed
gebeurt.
In maart heb ik
een soort congres
bezocht, die door
Stichting Dierenlot is
georganiseerd. Ook
beheerders van andere
opvangcentra voor
inheemse diersoorten zijn gekomen. Gesproken is over
samenwerking. Kennis delen en krachten bundelen.
Daar is door de aanwezige opvangcentra positief op
gereageerd. Een van de dingen die we willen is een
website waarop we kennis kunnen uitwisselen en
elkaar vragen stellen. Maar we willen meer. Op de site
willen we ook de registratie van dieren integreren en
een medische kennisdatabase. Op dit moment zijn we
de gewenste functionaliteiten van de website aan het
uitwerken. Daarmee kunnen we op zoek naar een partij
die dit kan maken. En een financieerder uiteraard!
De komende Dierenlotdag is in november 2014. Hier
zal dan een congres voor de inheemse opvangcentra
georganiseerd worden.
In de volgende editie van dit blad vertel ik meer over de
ontwikkelingen rond de samenwerking, ontwikkelingen
in de opvang en wat er op stapel staat. Heeft u in de
tussentijd vragen, dan stelt u ze maar hoor! Ik vertel u
graag over waar we mee bezig zijn!
Kirsten Visser
M 06 13 78 28 68
E kirsten@vocz.nl
Visser en vogels
20  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
Mooie collecte-opbrengst
voor ons Vogelopvangcen-
trum!
Het is alweer eventjes geleden,
maar in de week van 3 t/m 9 maart
jl. gingen precies 140 collectanten
in heel Zaanstad op pad om te
collecteren voor ons Vogelop-
vangcentrum. Het was de hele
week prachtig weer; alleen begon
het ’s-avonds al om kwart over
zeven flink te schemeren en zat de
collectedag er meestal alweer op.
‘Vroeg beginnen met collecteren’,
was het devies. Tezamen brachten
deze collectanten het mooie bedrag
van € 14.368,20 bijeen; een fractie
lager dan het jaar ervoor, maar toch
altijd een aanzienlijk bedrag waar
onze vogels voor een belangrijk
deel hun voer en goede verzorging
uit bekostigd krijgen.
Iedere collectant brengt
gemiddeld € 102,63 binnen
Natuurlijk zijn er ieder jaar fantas-
tische uitschieters, waar we echt
met z’n allen van
genieten. Wat
dacht u van Johan
Hilhorst en Ludi
Tilburgs uit Krom-
menie? Samen
brachten deze
beide recordhou-
ders van dit jaar
€ 951,59 binnen!
En onze individuele
(weliswaar virtuele)
medaille werd in
gedachten uitge-
reikt aan Annelies
Boon uit Westzaan,
die in haar eentje
maar liefst
€ 722,18 bijeen collecteerde. Maar
ook aan bijvoorbeeld mevrouw
Lydia Bellaart, de 75 jaar al gepas-
seerd, die op het Eiland in Zaandam
het prachtige bedrag van € 170,70
binnenbracht. Een waarlijk grootse
prestatie waar we met z’n allen
uiterst dankbaar voor zijn!
Hoge leeftijd
Ons Vogelopvangcentrum is al
ruim 50 jaar actief. Nog altijd zijn
er enkele collectanten die dat
eerste uur, op de woonboot van
Jan en Ann van Briemen in Het Kalf,
hebben meegemaakt. Soms wordt
zelfs met de rollator en collectebus
in de hand gecollecteerd! Een extra
collectebus biedt dan vaak uitkomst
omdat ie anders al gauw te zwaar
wordt. U begrijpt het al: door deze
gevorderde leeftijd is het uiterst
noodzakelijk om ‘vers bloed’ bij
onze collectanten te krijgen. En u
zag het ook al:
iedere nieuwe collectant is gemid-
deld goed voor € 102,63!
Met uw hulp krijgen wij er
50 nieuwe collectanten bij!
Wij hebben onszelf dit jaar de
doelstelling gesteld om 50 nieuwe
collectanten erbij te krijgen.
Die samen goed zullen zijn voor
ruim € 5.000,-- voor het Vogelop-
vangcentrum! Loopt u nu eens uw
netwerk van vrienden en vrien-
dinnen door; van buren, kennissen,
collega’s, familieleden, bekenden
van Facebook en LinkedIn of andere
bekenden, en praat er eens met
hen over. Als iedereen even met
ons meedenkt, komen deze 50
niieuwe collectanten vast snel in
orde. Het enige dat u dan nog hoeft
te doen, is deze naam- en adresge-
gevens even aan ons door te bellen
(075-6213737) of door te mailen:
info@vocz.nl
Collecteren is best een leuk werkje:
meestal is er- in overleg- een collec-
tewijk beschikbaar in de directe
woonomgeving, zodat je aan de
deur vaak allerlei bekenden tegen-
komt. Het kost maar een
paar uurtjes in die ene week
per jaar en het geeft veel
voldoening als je met een
goed gevulde bus (werken
met een intekenlijst is ook
mogelijk) bij de coördinator
van de collecte binnenstapt.
Maar bovenal wordt er een
goed, maatschappelijk doel
mee gesteund: het Vogelop-
vangcentrum.
Maak er meteen werk van
en help ons aan één of
liefst meerdere nieuwe
collectanten!
Een nieuwe collectant is voor ons
€ 102,63 waard!
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 21VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 21
Wij doen mee met de landelijke
kledinginzameling van Stichting
DierenLot. Dit betekent dat alle
inwoners, donateurs en andere
belangstellenden vanaf nu op de
Busch nr. 2 te Krommenie alle
oude kleding, textiel en schoenen
kunnen inleveren. De netto
opbrengst van de kleding komt
geheel ten goede van het vogelop-
vangcentrum en dus aan de dieren
die we opvangen, revalideren en
weer uitzetten.
Dus heeft u oude kleding, textiel of
schoenen….lever deze dan in alstu-
blieft bij ons. Stichting DierenLot is
een landelijk goed doel wat opkomt
voor dieren in nood. Dit doen zij
door lokale en regionale dieren-
hulporganisaties te ondersteunen.
Dat kan zijn door geld te geven voor
bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe
hokken, hoge dierenartskosten en
verbouwingen, maar ook door het in
bruikleen stellen van eigen dieren-
ambulances voor de dierenhulporga-
nisaties. Nu al zo’n 75 in Nederland.
Daarnaast probeert Stichting
DierenLot de organisaties ook te
helpen zelf middelen te verwerven.
De kledingactie is daar een goed
voorbeeld van. Bijna 60 organisaties
in Nederland doen nu al mee aan de
DierenLot kledingactie en alle netto
opbrengst komt geheel ten goede
aan deze 60 organisaties, waardoor er
meer dieren in Nederland, ook bij u in
de buurt, geholpen kunnen worden.
Kledingactie
WWW.DIER.NU/KLEDINGACTIE
KIJK VOOR HET INZAMELPUNT BIJ U IN DE BUURT OP:
HELP DIEREN IN NOOD!
LEVER UW KLEDING,
SCHOENEN EN TEXTIEL IN!
22 VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
Wij worden
gesteund door de
volgende fondsen:
Jacob Stins fonds
Stichting Bouwstenen voor
Dierenbescherming
StichtingMenodizetzichinvoorde
rechtenenhetwelzijnvandieren!
www.menodi.nl
Elektige
Installatiebureau
� �
����������		����������������
��������	��	�	�����	���
Stichting
Vogelopvangcentrum
Zaanstreek
Toehoe!
Steun vogelopvang Zaanstreek
ALLEEN DEZE MAAND
Bij inlevering van de bon


Aannemersbedrijf
ALEKSANDRA GALOWSKA
Parkstraat 41
1544 AN Zaandijk
tel: 06 47 82 92 23
Eendengarage
Sander Aalderink
Eendrachtstraat 13
1531 DT Wormer (NH)
Tel.: 075 - 642 12 58
Mobiel: 06 - 284 28 675
Fax: 0842 - 138 234
s.aalderink@planet.nl
www.eendengarage.nl
In- & verkoop, reparatie, restauratie van Citroën 2CV, Ami en Dyane
Eendegarage 3 x visitekrt 20-10-2008 14:19 Pagina 1
Visserspad 10,1561 PK Krommenie
Telefoon 06 23 97 0916
E-mail :info@slenderstudiomarijke.nl
www.slenderstudiomarijke.nl
N.ReekAfbouwbedrijf•Oostzijde192•1502BMZAANDAM
info@nreek.nl•Telefoon:0634992661

More Related Content

What's hot

Pp santé borrel
Pp santé borrelPp santé borrel
Pp santé borrel
santezeeland
 
Balade week 10
Balade week 10Balade week 10
Balade week 10
Esmiralda Donders
 
Informatie Textielplein Tilburg
Informatie Textielplein Tilburg Informatie Textielplein Tilburg
Informatie Textielplein Tilburg
Saskia Dellevoet- Hocus-Pocus-Focus
 
Kruibeke infogids2014 2015
Kruibeke infogids2014 2015Kruibeke infogids2014 2015
Kruibeke infogids2014 2015
Jan Duchau Zakelijke Dienstverlening
 
Programmaboekje Ouder worden in Dukenburg
Programmaboekje Ouder worden in DukenburgProgrammaboekje Ouder worden in Dukenburg
Programmaboekje Ouder worden in Dukenburg
Standvast Wonen
 
Het Wijkkrantje editie maart FINAL.pdf
Het Wijkkrantje editie maart FINAL.pdfHet Wijkkrantje editie maart FINAL.pdf
Het Wijkkrantje editie maart FINAL.pdf
ssuser2f62c7
 
JAAROVERZICHT_2014_RVB_web
JAAROVERZICHT_2014_RVB_webJAAROVERZICHT_2014_RVB_web
JAAROVERZICHT_2014_RVB_webRony Doedijns
 
Maldegem leeft infogids2012
Maldegem leeft infogids2012Maldegem leeft infogids2012
Maldegem leeft infogids2012
Jan Duchau Zakelijke Dienstverlening
 
Showcase2017
Showcase2017Showcase2017
Showcase2017
Paul Schaareman
 
Portfolio troost linkedin
Portfolio troost linkedinPortfolio troost linkedin
Portfolio troost linkedin
Mirjam Troost
 
DOR 240 - 1 september 2015
DOR 240 - 1 september 2015DOR 240 - 1 september 2015
DOR 240 - 1 september 2015Marijke Dekker
 

What's hot (11)

Pp santé borrel
Pp santé borrelPp santé borrel
Pp santé borrel
 
Balade week 10
Balade week 10Balade week 10
Balade week 10
 
Informatie Textielplein Tilburg
Informatie Textielplein Tilburg Informatie Textielplein Tilburg
Informatie Textielplein Tilburg
 
Kruibeke infogids2014 2015
Kruibeke infogids2014 2015Kruibeke infogids2014 2015
Kruibeke infogids2014 2015
 
Programmaboekje Ouder worden in Dukenburg
Programmaboekje Ouder worden in DukenburgProgrammaboekje Ouder worden in Dukenburg
Programmaboekje Ouder worden in Dukenburg
 
Het Wijkkrantje editie maart FINAL.pdf
Het Wijkkrantje editie maart FINAL.pdfHet Wijkkrantje editie maart FINAL.pdf
Het Wijkkrantje editie maart FINAL.pdf
 
JAAROVERZICHT_2014_RVB_web
JAAROVERZICHT_2014_RVB_webJAAROVERZICHT_2014_RVB_web
JAAROVERZICHT_2014_RVB_web
 
Maldegem leeft infogids2012
Maldegem leeft infogids2012Maldegem leeft infogids2012
Maldegem leeft infogids2012
 
Showcase2017
Showcase2017Showcase2017
Showcase2017
 
Portfolio troost linkedin
Portfolio troost linkedinPortfolio troost linkedin
Portfolio troost linkedin
 
DOR 240 - 1 september 2015
DOR 240 - 1 september 2015DOR 240 - 1 september 2015
DOR 240 - 1 september 2015
 

Viewers also liked

Stoic Marketing Solutions
Stoic Marketing SolutionsStoic Marketing Solutions
Stoic Marketing Solutions
Shahnab Ahmed
 
ο θρύλος του ιπτάμενου ολλανδούστ3
ο θρύλος του ιπτάμενου ολλανδούστ3ο θρύλος του ιπτάμενου ολλανδούστ3
ο θρύλος του ιπτάμενου ολλανδούστ3
Georgia Karakoula
 
ρομπέντον!!! ευαγγελια - στ1
ρομπέντον!!!  ευαγγελια - στ1ρομπέντον!!!  ευαγγελια - στ1
ρομπέντον!!! ευαγγελια - στ1
Georgia Karakoula
 
CV Khairun Mawan 2015
CV Khairun Mawan 2015CV Khairun Mawan 2015
CV Khairun Mawan 2015
khoirun mawan
 
Конференция «Infostart Event Revolution 2013», 7-8 ноября 2013 г., г. Санкт-П...
Конференция «Infostart Event Revolution 2013», 7-8 ноября 2013 г., г. Санкт-П...Конференция «Infostart Event Revolution 2013», 7-8 ноября 2013 г., г. Санкт-П...
Конференция «Infostart Event Revolution 2013», 7-8 ноября 2013 г., г. Санкт-П...
Ex1s
 
виды рекламы на Dk ru new
виды рекламы на Dk ru newвиды рекламы на Dk ru new
виды рекламы на Dk ru newEvgeniy Grinberg
 
Exeter presentation feb 2015
Exeter presentation feb 2015Exeter presentation feb 2015
Exeter presentation feb 2015
Exeter Resource Corporation
 
1 rol 2014 15
1 rol 2014 151 rol 2014 15
1 rol 2014 15
Cclinic Unilibre
 
Linux in tasca
Linux in tascaLinux in tasca
Linux in tasca
Stefano Sanna
 
Epic research daily agri report 02 feb 2015
Epic research daily agri report 02 feb 2015Epic research daily agri report 02 feb 2015
Epic research daily agri report 02 feb 2015
Epic Research Limited
 
Question Aire Results
Question Aire ResultsQuestion Aire Results
Question Aire Results
PopSap
 
Kultura organizacyjna firmy d1 digital one
Kultura organizacyjna firmy d1 digital oneKultura organizacyjna firmy d1 digital one
Kultura organizacyjna firmy d1 digital one
JoannaP7
 
Cовременный каолледж и здоровье учащихся
Cовременный каолледж и здоровье учащихсяCовременный каолледж и здоровье учащихся
Cовременный каолледж и здоровье учащихсяАлександр Мельников
 
Tales Of Kashmir
Tales Of KashmirTales Of Kashmir
Tales Of Kashmir
JVGAJJAR
 

Viewers also liked (14)

Stoic Marketing Solutions
Stoic Marketing SolutionsStoic Marketing Solutions
Stoic Marketing Solutions
 
ο θρύλος του ιπτάμενου ολλανδούστ3
ο θρύλος του ιπτάμενου ολλανδούστ3ο θρύλος του ιπτάμενου ολλανδούστ3
ο θρύλος του ιπτάμενου ολλανδούστ3
 
ρομπέντον!!! ευαγγελια - στ1
ρομπέντον!!!  ευαγγελια - στ1ρομπέντον!!!  ευαγγελια - στ1
ρομπέντον!!! ευαγγελια - στ1
 
CV Khairun Mawan 2015
CV Khairun Mawan 2015CV Khairun Mawan 2015
CV Khairun Mawan 2015
 
Конференция «Infostart Event Revolution 2013», 7-8 ноября 2013 г., г. Санкт-П...
Конференция «Infostart Event Revolution 2013», 7-8 ноября 2013 г., г. Санкт-П...Конференция «Infostart Event Revolution 2013», 7-8 ноября 2013 г., г. Санкт-П...
Конференция «Infostart Event Revolution 2013», 7-8 ноября 2013 г., г. Санкт-П...
 
виды рекламы на Dk ru new
виды рекламы на Dk ru newвиды рекламы на Dk ru new
виды рекламы на Dk ru new
 
Exeter presentation feb 2015
Exeter presentation feb 2015Exeter presentation feb 2015
Exeter presentation feb 2015
 
1 rol 2014 15
1 rol 2014 151 rol 2014 15
1 rol 2014 15
 
Linux in tasca
Linux in tascaLinux in tasca
Linux in tasca
 
Epic research daily agri report 02 feb 2015
Epic research daily agri report 02 feb 2015Epic research daily agri report 02 feb 2015
Epic research daily agri report 02 feb 2015
 
Question Aire Results
Question Aire ResultsQuestion Aire Results
Question Aire Results
 
Kultura organizacyjna firmy d1 digital one
Kultura organizacyjna firmy d1 digital oneKultura organizacyjna firmy d1 digital one
Kultura organizacyjna firmy d1 digital one
 
Cовременный каолледж и здоровье учащихся
Cовременный каолледж и здоровье учащихсяCовременный каолледж и здоровье учащихся
Cовременный каолледж и здоровье учащихся
 
Tales Of Kashmir
Tales Of KashmirTales Of Kashmir
Tales Of Kashmir
 

Similar to 2014 06 donateursblad vocz

Groene brigade nr 4 kwartaal 4.pdf
Groene brigade nr 4 kwartaal 4.pdfGroene brigade nr 4 kwartaal 4.pdf
Groene brigade nr 4 kwartaal 4.pdf
DavePlatteel
 
SPECIAL2016_LR_SPREAD_Rotterdam
SPECIAL2016_LR_SPREAD_RotterdamSPECIAL2016_LR_SPREAD_Rotterdam
SPECIAL2016_LR_SPREAD_RotterdamDiana de Gooijer
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
Global Green Connections
 
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdfHet Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
ssuser2f62c7
 
Wijkkrant MiddenDoor_2016#1_lr
Wijkkrant MiddenDoor_2016#1_lrWijkkrant MiddenDoor_2016#1_lr
Wijkkrant MiddenDoor_2016#1_lrMugmedia
 
Kv k update gezonde groei december 2014
Kv k update gezonde groei december 2014Kv k update gezonde groei december 2014
Kv k update gezonde groei december 2014
andreaedelman01
 
Zowel-jaargang4-nummer4
Zowel-jaargang4-nummer4Zowel-jaargang4-nummer4
Zowel-jaargang4-nummer4Gerard Lappee
 
Magazine 4-Dental
Magazine 4-DentalMagazine 4-Dental
Magazine 4-Dental
Anita Hesen
 
jaarverslag 2014 ibce 8_final kopie
jaarverslag 2014 ibce 8_final kopiejaarverslag 2014 ibce 8_final kopie
jaarverslag 2014 ibce 8_final kopieAndre van Delft
 
Jaarverslag smmf 2014 finaa (1)
Jaarverslag smmf 2014 finaa (1)Jaarverslag smmf 2014 finaa (1)
Jaarverslag smmf 2014 finaa (1)ROC van Twente
 
Deel i workshop ondernemen in de zorg bureau beerse
Deel i workshop ondernemen in de zorg bureau beerseDeel i workshop ondernemen in de zorg bureau beerse
Deel i workshop ondernemen in de zorg bureau beerse
Ingrid Beerse SMP
 
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
groenehart
 
Programmaboek 2014
Programmaboek 2014Programmaboek 2014
Programmaboek 2014vvop
 
Jobflyer Zuiddag 2014
Jobflyer Zuiddag 2014Jobflyer Zuiddag 2014
Jobflyer Zuiddag 2014
Zuiddag
 
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
Tess ter Avest
 
Jaarverslag Zuiddag 2013 in beeld
Jaarverslag Zuiddag 2013 in beeldJaarverslag Zuiddag 2013 in beeld
Jaarverslag Zuiddag 2013 in beeld
Zuiddag
 
Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015Marc Somers
 

Similar to 2014 06 donateursblad vocz (20)

Groene brigade nr 4 kwartaal 4.pdf
Groene brigade nr 4 kwartaal 4.pdfGroene brigade nr 4 kwartaal 4.pdf
Groene brigade nr 4 kwartaal 4.pdf
 
SPECIAL2016_LR_SPREAD_Rotterdam
SPECIAL2016_LR_SPREAD_RotterdamSPECIAL2016_LR_SPREAD_Rotterdam
SPECIAL2016_LR_SPREAD_Rotterdam
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Personeelsblad zomer 2013
Personeelsblad zomer 2013Personeelsblad zomer 2013
Personeelsblad zomer 2013
 
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdfHet Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
 
jaarverslag2015
jaarverslag2015jaarverslag2015
jaarverslag2015
 
Wijkkrant MiddenDoor_2016#1_lr
Wijkkrant MiddenDoor_2016#1_lrWijkkrant MiddenDoor_2016#1_lr
Wijkkrant MiddenDoor_2016#1_lr
 
Kv k update gezonde groei december 2014
Kv k update gezonde groei december 2014Kv k update gezonde groei december 2014
Kv k update gezonde groei december 2014
 
Zowel-jaargang4-nummer4
Zowel-jaargang4-nummer4Zowel-jaargang4-nummer4
Zowel-jaargang4-nummer4
 
Magazine 4-Dental
Magazine 4-DentalMagazine 4-Dental
Magazine 4-Dental
 
G1000-Magazine
G1000-MagazineG1000-Magazine
G1000-Magazine
 
jaarverslag 2014 ibce 8_final kopie
jaarverslag 2014 ibce 8_final kopiejaarverslag 2014 ibce 8_final kopie
jaarverslag 2014 ibce 8_final kopie
 
Jaarverslag smmf 2014 finaa (1)
Jaarverslag smmf 2014 finaa (1)Jaarverslag smmf 2014 finaa (1)
Jaarverslag smmf 2014 finaa (1)
 
Deel i workshop ondernemen in de zorg bureau beerse
Deel i workshop ondernemen in de zorg bureau beerseDeel i workshop ondernemen in de zorg bureau beerse
Deel i workshop ondernemen in de zorg bureau beerse
 
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
 
Programmaboek 2014
Programmaboek 2014Programmaboek 2014
Programmaboek 2014
 
Jobflyer Zuiddag 2014
Jobflyer Zuiddag 2014Jobflyer Zuiddag 2014
Jobflyer Zuiddag 2014
 
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
 
Jaarverslag Zuiddag 2013 in beeld
Jaarverslag Zuiddag 2013 in beeldJaarverslag Zuiddag 2013 in beeld
Jaarverslag Zuiddag 2013 in beeld
 
Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015
 

2014 06 donateursblad vocz

 • 2. Vlietsend 25, 1561 AB Krommenie Tel: 075-621 36 12 www.haircreationskapsalon.nl Zuiderhoofdstraat 29 Krommenie 075 6281614 www.grootschoenen.nl Vredeweg 14-16, 1505 HH Zaandam T: 075 - 65 33 700 T O TA A L I N S TA A L E N T E C H N I S C H M AT E R I A A L www.perk.nu • aandrijftechniek • bevestigingsmaterialen • buizen en hulpstukken • constructie-, plaat- en speciaalstaal • gereedschappen en machines • lastechniek • pneumatiek en hydrauliek • RVS en Non-Ferro • technische en chemische producten • veiligheids- en beschermingsproducten • NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD • Aannemersbedrijf Marcel Schaap B.V. Sluispolderweg 11a-28 • 1505 HJ ZAANDAM Tel.:075-6164068 • Mob.: 06-54976948 • info@marcelschaap.nl • www.marcelschaap.nl KraanDesignrvs design kranen www.KraanDesign.nl Stop met roken, start met dampen. Open: Di-Vrij 10:00-18:00 Za 10:00-17:00 Vlietsend 66 te Krommenie Telefoon: 075 737 0207 E-mail: info@dampwinkeltje.nl Internet: www.dampwinkeltje.nl Geen teer, geen stinkende kleren, geen stinkende asbakken, geen gele gordijnen. E. Nierop Uitvaartverzorging Oost-Knollendam, Wormer, Zaanstreek, Waterland Tel.: 075 - 642 27 67 of 06 - 284 88 194 Gespecialiseerd in thuisopbaringen Dag en nacht bereikbaar
 • 3. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 3 6 16 Terugblik op 2013 Opruimen, afbreken en opbouwen Een spreeuw om hulp Inhoud en verder... Colofon Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Voorwoord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Terugblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Interview Miranda Twuyver . . . . . . . . . . . . . 8 Opruimen, afbreken, opbouwen . . . . . . . . . .10 Blauwborst onder de loep . . . . . . . . . . . . . .12 Voortgang renovatie . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Blik op de toekomst . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Een Spreeuw om hulp! . . . . . . . . . . . . . . . .16 Visser en vogels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Collectant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Kledingactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Juli 2014 Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. Brieven aan: Busch 2, 1562 HH Krommenie Telecommunicatie: Maria van Driel 06-53513585 T: 075-6213737 Email: info@vocz.nl Site: www.vocz.nl Onze banken ING (giro) NL58 INGB 0000 5026 00 Rabobank NL 44 RABO 0124 9955 00 t.n.v. Stichting Vogelopvang Zaanstreek Redactie: Maria van Driel Monique Jansen Sanne van der Valk Kirsten Visser Annemarie Karreman Karin Hoekstra. Foto voorplaat PurePIC U kunt ons volgen op Facebook en Twitter www.facebook.com/vogelopvang.zaanstreek www.twitter.com/vocZaanstreek Vormgeving en acquisitie Kroonland Uitgeverij BV www.kroonland.nl 10
 • 4. Charlie McNulty 0620222285 Jaap van Wijk 0612874135 Militaireweg 69, 1562 HB Krommenie info@dakvlak.nl Wij leveren zeer goede dakwerken af, de beste in omstreken én voor zeer goede prijzen!
 • 5. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  5 Met genoegen presenteren wij u ons donateursblad. Wij hopen u weer veel leesplezier te geven in deze uitgave. Er zijn weer veel veranderingen te melden en zaken die onze aandacht hebben. In het vorige donateursblad (december 2013) waren Daniëlle en Martine aan de slag als beheersters. Inmiddels is hier een wijziging in gekomen. Kirsten Visser is sinds december 2013 actief bij de Stichting. Eerst op vrijwillige basis. Recent heeft zij op verzoek van het bestuur, het beheerderschap overgenomen. Met Kirsten zitten wij op één lijn, als het gaat om het huidige beleid en professionalisering. Kirsten heeft een paraveterinaire achtergrond en heeft als dieren- artsassistent uitgebreide werkervaring opgedaan in diverse dierenartsenpraktijken. Haar kennis en ervaring wordt nu ingezet en is een flinke stap in de richting van de professionalisering die we al in gang gezet hadden met ons nieuwe beleid. Zij gaat zich de komende tijd vooral richten op de protocollen en werkwijzen in de opvang. Ook mag ik u voorstellen aan onze nieuwe secretaris: Arnold Waroux. Als financieel administratief medewerker in het bedrijfsleven, heeft hij een ruime ervaring opgedaan, zodat hij op financieel gebied een flinke ondersteuning binnen het bestuur is. In dit nummer vindt u een verhaal van Bart de Roos, die zijn indrukken en ervaringen op papier heeft gezet. Kirsten Visser zal iets vertellen wat haar zoal bezig houdt. U maakt kennis met Miranda Twuyver, een van onze vrijwilligers en Ed Velthuijzen (hoofd coördinator collecte) heeft een artikeltje over onze jaarlijkse collecte geschreven. Verder vertellen wij weer iets over de voortgang van de renovatie. Diverse foto’s zullen laten zien hoe het enorm opknapt. Op het moment dat we dit blad aan het voorbereiden zijn, bereiden we ons voor op het drukke seizoen, dat loopt van eind april tot eind augustus. In deze periode worden we altijd weer overspoeld met jonge vogels en wordt er veel gevergd van de inzet van onze vrijwil- ligers. In ons volgende nummer zullen wij een beeld schetsen van hoe wij deze tijd doorgekomen zijn. Tevens willen we Kleeft Individuele Reclame bedanken voor het prachtige bord die zij voor ons hebben gemaakt. Het is heel erg mooi geworden! Voor nu wens ik u een fijne zomer met veel zon toe! Maria van Driel Voorzitter Voorwoord Beste donateurs en belangstellenden, Kleeft Individuele reclame heeft dit prachtige bord voor ons gemaakt.
 • 6. 6  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK Het jaar 2013 is een jaar geweest waarin veel veran- deringen in gang gezet zijn. Er moest veel in en om het pand gerenoveerd worden. Ook in de opvang zijn veel zaken veranderd of in gang gezet om te verbeteren. In deze terugblik verwijs ik naar ons jaarverslag dat u kunt lezen op onze site www.vocz.nl. In dit verslag kunt u lezen waar we vorig jaar mee bezig zijn geweest. Het is een rustig jaar zonder uitschieters geweest qua weersomstandigheden. Dit heeft ertoe geleid dat er minder vogels zijn opgevangen dan de voorgaande jaren. We zijn begonnen met een registratie van de opgevangen dieren in een nieuw programma. Het aantal dieren dat we hebben kunnen registreren is 1764. Daarvan hebben we 953 weer kunnen uitzetten in de vrije natuur. Omdat de registratie nog niet compleet is ingevoerd, kunnen we er helaas niet vanuit gaan dat dit getal juist is. We hopen dat we voor 2014 de registratie wel volledig op orde hebben, zodat we in de toekomst een volledig overzicht kunnen geven van de opgevangen dieren. Er is veel gerenoveerd en gerepareerd om en in het gebouw. Een aantal opvangkamers is klaar en een aantal ruimtes staat in de planning om opgeknapt te worden. Hierbij wordt er vooral opgelet dat de ruimtes en de nieuwe kooien gemakkelijk schoon te houden zijn. Doordat Jan van Briemen verhuisd is, kwam de beheerderswoning vrij. Deze ruimtes worden in 2014 ingericht voor diverse doeleinden. De huiskamer zal worden ingericht voor de vrijwil- ligers, zodat ze even gezellig bij elkaar kunnen zitten om koffie of thee te drinken. De keuken zal worden ingericht als ontvangst- ruimte en behandelkamer. Hier zullen in de toekomst de dieren onderzocht worden voordat ze de opvang in gaan. Terugblik 2013
 • 7. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 7 Op het buitenterrein zijn aanpassingen gedaan om mee-eters te weren. Dit heeft erin geresulteerd dat het terrein schoner en opgeruimder blijft. De volières hebben een opknapbeurt gekregen en er zijn aanpassingen gemaakt om het terrein ook gemakkelijker schoon te houden. In dit jaar zijn we ook begonnen met het nieuwe uitzetbeleid uit te voeren. De dieren worden opgevangen, krijgen een behandeling die de revalidatie bevorderd en kunnen daardoor ook weer sneller terug in de natuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . We kunnen terugkijken op een jaar van hard werken, met veel positieve resultaten. Nieuwe vrijwilligers hebben hun intrede gedaan, het bestuur is versterkt met een aantal nieuwe bestuursleden en we hebben het jaar afgesloten met een klein financieel positief resultaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Met de nieuwe beheerder Kirsten Visser zijn we er van overtuigd dat deze trend zicht voortzet in de toekomst en dat we u volgend jaar weer meer vorderingen kunnen melden. Het bestuur, de beheerder en de vrijwilligers zullen zich daar in elk geval met volle overgave voor inzetten. Maria van Driel Voorzitter
 • 8. 8  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK Op jonge leeftijd komt Miranda Twuyver voor het eerst in aanra- king met het VOCZ. Nu, heel wat jaren later, is datzelfde VOCZ weer op haar pad gekomen. Sinds februari 2014 werkt ze vast op de woensdagen in de verzorging. Ze heeft in de paar maanden dat ze er nu werkt al veel moois meege- maakt. Enthousiast begint ze te vertellen over haar ervaringen tot nu toe. “Als veertienjarig meisje kwam ik hier voor het eerst als vrijwilligster helpen. Maar toen ik eenmaal van school veranderde, ben ik gestopt. Sinds kort gaat mijn jongste naar school en had ik ineens wat uren over naast mijn werk in de gehan- dicaptenzorg. In december las ik al het één en ander over de opvang en sindsdien spookte het idee om weer contact op te nemen door mijn hoofd. In februari heb ik de daad bij het woord gevoegd en sindsdien werk ik hier vast op de woensdag.” Dat werk houdt meer in dan hokken schoon maken en vogels eten geven. “Laatst kwam er een jong duifje dat nog niet zelfstandig kon eten. Ik heb die toen mee naar huis genomen en het daar gevoerd. In het begin moest hij elke paar uur eten. Als ik moest werken, ging hij gewoon mee, dat mocht gelukkig. Je ziet zo’n beestje in die paar weken vertrouwen in je krijgen. Hij zat ook vaak lekker op mijn hand. Inmiddels zit hij hier in één van de buitenvolières en wordt hij klaar gestoomd om de wijde wereld in te gaan. Je maakt dan het hele proces mee. Van een klein, hulpeloos duifje zie je het opgroeien tot een gezonde duif. Als je zo’n beestje ziet opgroeien, weet je waar je het voor doet.” Dat er ook minder leuke kanten aan het werk zitten, weet Miranda. “Het moeilijkste vind ik het als er een vogel binnenkomt die echt aan het knokken is voor zijn leven. Je ziet dan dat ze lijden en je weet gewoon nog niet of ze het gaan redden. Dan moet je wel even een knop om zetten. Hetzelfde geldt met ‘mijn’ duifje. Het is geen huisdier, maar je bent wel gehecht aan hem geraakt. Je moet dan wel die knop omzetten en hem op een gegeven moment Interview Miranda Twuyver “Als je zo’n beestje ziet opgroeien, weet je waar je het voor doet!” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Als je zo’n beestje ziet opgroeien, weet je waar je het voor doet.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • 9. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 9 weer een vogel laten zijn.” Naast het feit dat je unieke dingen meemaakt, is vrijwilligerswerk ook heel leerzaam en stimulerend. “Toen ik voor het eerst te maken kreeg met een doodsbange vogel, moest ik even puzzelen hoe ik het beste zijn hok kon verschonen zonder al te veel stress voor het dier. Daarbij bedenk je soms hele creatieve dingen en als die dan ook nog werken, word ik daar heel blij van. Soms werkt je idee wel en soms niet. Dat uitproberen en puzzelen vind ik heel leuk.” Ook de kinderen van Miranda vinden het prachtig dat hun moeder de vogels helpt. “Laatst kwam ik spontaan een keer op zondag en nam ik de jongste mee. Hij vroeg al wanneer we weer gaan. Dat zij thuis helpen een duifje op te voeden, maken de meeste kinderen natuur- lijk ook niet mee. Dat is dus best speciaal. We hebben ook nog twee egels in een apart deel van de tuin. Die kwamen ook via het VOCZ . Bij ons mogen ze verder groeien en als ze straks zwaar genoeg zijn, mogen ze de natuur in.” In de korte tijd dat Miranda hier nu werkt ziet ze al veel verschil bij de vogelopvang. “Er wordt echt heel hard gewerkt om alles op te knappen. Je ziet de inzet en gedrevenheid in de mensen. Op mijn manier draag ik mijn steentje bij en dat voelt heel goed. Het geeft mij heel veel voldoening. Ik hoop dan ook dat er meer mensen als vrijwilliger willen helpen, zeker met de jonge vogeltjestijd nu voor de boeg. Omdat we een zachte winter hebben gehad, was het vrij rustig en konden we tussendoor flink wat klussen oppakken. Nu de drukke periode komt, kan dat niet meer. We hebben dus echt nieuwe vrijwilligers nodig om ons op allerlei fronten bij te staan. Dus als je begaan bent met dieren en vogels in het bijzonder, ben je hier aan het juiste adres!”
 • 10. 10 VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK Het is precies twee jaar gelden dat ik voor de eerste keer het complex aan de Bush 2 bezocht. Ik had op dat moment geen idee hoe dat eruit zou moeten zien en was een leek op het gebied van de opvang van vogels. Eerste indruk. Op het terrein rond de vijver, was het voorzichtig manoeuvreren tussen talrijke vogels van allerlei pluimage. Het ontwijken van al die vogels was een soort hindernisbaan, waarbij sissende zwanen, kwakende eenden, duiven, kraaien en andere mij onbekende vogels ontweken moesten worden. Wat ik vreemd vond, was dat het merendeel van de vogels er lustig op los vloog en zo op het eerste gezicht niets mankeerde. Maar wie was ik om daarover te oordelen? De dieren zullen ongetwijfeld wel iets onder de leden hebben. Ook de binnenhokken waren allemaal goed gevuld met voor mij veel onbekende vogeltjes. Ik vond het wel allemaal wat onoverzichtelijk. In de gang stonden grote tonnen met voer. Passeren was daardoor lastig. Zowel de voordeur als de achterdeur van de boerderij hingen half uit de hengsels en waren moeilijk open en dicht te krijgen. Overal hing een geur die niet direct te definiëren was. U zult misschien begrijpen dat ik na een eerste rondgang door dit domein een verward beeld overhield, omdat ik het mij heel anders had voorgesteld. Aan het klussen Omdat ik graag wat nuttigs wilde doen voor het Vogel- opvangcentrum, en op aandringen van mijn vrouw voorzitter Maria van Driel, heb ik besloten om de handen uit de mouwen te steken en diverse klussen op te pakken. Opvangkamer 2 Terwijl Jan-Willem Kaaijk buiten rigoureus aan het opruimen was, ben ik aan de slag gegaan met het vernieuwen van opvangkamer 2. De oude hokken zijn verwijderd. De betonvloer is geëgaliseerd, de wanden zijn betegeld en de kozijnen zijn geschilderd. Voorts is er een nieuwe radiator geplaatst, een nieuw aanrecht- blad met onderkasten en kaan geplaatst. Tenslotte zijn de nieuwe aluminium kooien geplaatst. Kamer 2 was klaar voor gebruik. Nieuwe deuren in de boerderij Terwijl het rondom de gebouwen (de boerderij en paardenstal) steeds meer opgeruimd raakte, dankzij de inzet van Jan-Willem, moest er in de binnen opvang nog veel gebeuren. Ik heb voorgesteld om te beginnen met het vervangen van de voor- en achterdeur. Doordat de kozijnen hier en daar verrot zijn en erg scheef zijn, was dat best een lastige klus. De nieuwe deuren zijn door Frans Kelder, (de timmerman, die later flink wat timmerwerkzaamheden heeft verricht) keurig afgehangen. Weer een projectje klaar. Dat geeft een goed gevoel! Vrijwilligersruimte Ondertussen hield Jan van Briemen zich vooral bezig met het ‘binnengebeuren’ en het aansturen van vrijwilligers en het verzorgen van gewonde vogels. Ook de egels waren aan zijn zorg toevertrouwd. Ondanks zijn ziekte bleef hij op de been om ervoor te zorgen dat alle aangeleverde vogels keurig opgevangen werden! Op het moment dat Jan verhuisde naar zijn apparte- ment, is een start gemaakt met het opknappen van de Opruimen, afbreken, opbouwen en leren, heel veel leren VOGELOPVANGCENTRUM
 • 11. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 11VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 11 huiskamer. Het is nu een goede verblijfruimte voor de vrijwilligers geworden. Bevindingen en toekomst Na twee jaar in de Vogelopvang, begin ik- mede dankzij de deskundigheid van onze beheerster Kirsten- een beetje te begrijpen hoe een Vogelopvangcentrum inge- richt dient te worden. Toen ik pas kwam kijken dacht ik, nog van hoe meer vogels, des te meer vreugde. Ik was zo naïef om te denken dat het normaal was dat bij een Vogelopvang nu eenmaal veel vogels aanwezig zijn. Met het nieuwe beleid worden vogels nu sneller weer uitgezet. Dat is goed voor de vogels en het bespaart veel kosten en schoonmaakwerkzaamheden! Daarnaast werpt het nieuwe beleid en alle verbouwingsklussen zijn vruchten af. Het Vogelopvangcentrum raakt steeds beter georganiseerd. Ik heb opgeruimd, afgebroken, opgebouwd en heel veel geleerd. Ik heb ervaren dat alle bestuursleden een forse steen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van de huidige situatie, evenals alle vrijwilligers, die onmisbaar zijn voor de dagelijkse gang van zaken! Bart de Roos, bestuurslid
 • 12. 12 VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK Kenmerken In het voorjaar heeft het mannetje een helderblauwe keel en borst, afgezet met een zwarte een rood- bruine band. 's Winters vervaagt de blauwe kleur enigszins. De blauwborst afmeting van kop tot puntje van de staart bedraagt circa 14 centimeter. Leefwijze Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten. In het najaar eet hij ook wel bessen. Hij is een snelle vlieger, die meestal verborgen leeft in de vegetatie. Voortplanting Het nest is aan de binnenzijde gevoerd met paardenhaar of pluisjes en bevindt zich goed Blauwborst onder de loep De blauwborst (Luscinia svecica) is een zangvogel uit de onderfamilie Saxicolinae en is verwant aan de nachtegaal. De zangvogels vormen zo'n 60% van alle levende vogelsoorten.
 • 13. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  13 verborgen tussen de vegetatie op de bodem. Het legsel bestaat uit 5 tot 6 groenachtige eieren met fijne roodbruine stippen. De broedtijd neemt ongeveer 14 dagen in beslag. Beide ouders belasten zich met de zorg. Verspreiding en leefgebied Het broedgebied ligt in noordelijk Europa. 's Winters trekt de vogel naar gebieden langs de Middel- landse Zee of verder Afrika in. Voorkomen in Nederland en Vlaanderen De blauwborst is een stuk minder bekend dan de roodborst die tot dezelfde onderfamilie behoort. Het soort broedt in lastig toegankelijk moerasgebied en trekt 's winters weg. Het roodborstje daarentegen broedt in bossen, tuinen en parken en is het hele jaar te zien en te horen. De blauwborst was tussen ca. 1900 en 1975 in Nederland en Vlaanderen een geleidelijk in aantal afnemende vogelsoort die broedde in kleine veenmoerassen, broekbossen langs beken en in grienden. Deze biotoop werd steeds zeldzamer door drooglegging en herverkaveling. Rond 1975 kwam hierin een kentering. Door de afslui- ting van het Haringvliet ontstonden verruigde, natte wilgenbossen in de Biesbosch. Ook in Flevoland ontstonden grote, moerassige natuurgebieden, evenals in het rivierengebied ('ruimte voor de rivieren'). Dit leidde ertoe dat de blauwborst tussen ca. 1975 en 2005 geleidelijk toenam. Ondersoorten Er zijn negen ondersoorten. In Noord-Eurazië tot aan Alaska komt de ondersoort voor, een roodgesterde vorm: L.s. svecica. In Nederland en Vlaanderen broedt de witgesterde ondersoort, L. s. cyanecula. www.wikipedia.nl
 • 14. 14  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK In het donateursblad van december 2013 hebben wij u laten zien wat er gedaan is met het beschikbaar gestelde geld van alle fondsen. Ook nu zijn er weer nieuwe verbeteringen aangebracht. De voor- en achterdeur zijn vervangen. Bart de Roos heeft twee prachtige• deuren gemaakt zoals de foto’s laten zien. Het is meteen een stuk lichter doordat er raampjes in beide deuren zijn gemaakt. Diverse lekkages zijn verholpen en de goten rondom de boerderij zijn gerepa-• reerd of vervangen. De werkruimte is aangepast met werkbladen en nieuwe voervoorraadbakken.• Een kantoor is ingericht met een computer en een printer.• Er is een blokhut geplaatst om buiten de openingstijden vogels op te vangen.• Er is een camera binnen in de blokhut geplaatst en buiten aan de gevel, zodat we kunnen zien wie het terrein opkomt en wat er in de blokhut gebeurt. De zonnepanelen die voor een groot deel zijn gesponsored door de• gemeente Zaanstad zijn geplaatst en aangesloten. Dat zal aanzienlijke besparingen gaan geven op de energiekosten. Nieuwe groepenkasten voor de elektriciteit zijn geplaatst. Het electrische leidingwerk is gerepareerd of• vervangen. Nieuwe leidingen zijn getrokken. Er is een standpijpaansluiting gemaakt op het terrein om het• binnenerf goed schoon te kunnen spuiten. Ophoging, egalisatie en afwerking met een antisliplaag van de• voor- en achtergang. De voor- en achtergang waren zo ongelijk en niet schoon te houden. Nu is het goed schoon te houden en voor de vrijwilligers prettiger om er overheen te lopen, zelfs als het nat is. Dit jaar staan de volgende projecten op de planning: Het opknappen van de oude keuken en het inrichten daarvan als• ontvang- en behandelkamer. We zijn op dit moment druk bezig de oude keuken aan de voorkant te• renoveren. De wanden en de vloer worden betegeld. Een van onze vrijwil- ligers, Christa Zelvelder, is constant bezig marktplaats af te struinen en heeft vloer- en wandtegels voor een prikje op de kop kunnen tikken, evenals een keukenblokje dat gratis af te halen was. De aanschaf van nieuwe kooien voor opvangkamer 4.• Bij een van onze collega’s, vogelhospitaal Naarden, hebben we opvangkooien• gezien, die gemakkelijk zijn schoon te houden. Het opknappen van de huiskamer en het inrichten daarvan als vrijwilligers- en• vergaderruimte. Er moeten leidingen doorgetrokken worden en we willen er een keukenblokje in plaatsen zodat er koffie en thee gezet kan worden. Het schilderen van de voorgevel. Dit om het aanzien daarvan te verbeteren.• Het opknappen van de tuin.• Om de tuin in de toekomst wat beter te kunnen onderhouden, is de hulp van een ecologische tuinman ingeroepen, die stronken gaat weghalen en wat bomen en struiken gaat plaatsen die gemak- kelijk te onderhouden zijn. Voortgang renovatie
 • 15. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 15VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 15 Met de beheerder Kirsten Visser zijn we er van overtuigd dat we veel verbeteringen aan kunnen brengen in de opvang en verzorging. We gaan ons oriënteren bij diverse collega's, die ons graag daarmee willen helpen. Er is al een beheer- dersoverleg gestart met de Bonte Piet in Midwoud en het Vogelhos- pitaal Naarden. Ervaringen worden uitgewisseld en kennis wordt gedeeld. Met de gemeenten Zaanstad en Heemskerk hebben we contracten afgesloten en we hopen dat we met de overige gemeenten in ons verzorgingsgebied ook contracten kunnen afsluiten. De basis hiervoor is al gelegd en wij hebben er vertrouwen i n dat dit gaat lukken We hopen dat er ook meer vrijwil- ligers bij zullen komen, zodat we een betere dienstverlening kunnen bieden. Niet alleen in de verzorging hebben we meer vrijwilligers nodig, maar ook voor allerlei andere zaken. Er zijn mensen nodig voor het onderhoud van de tuin, de boerderij en de binnen- en buitenvolières. Ook mensen die zitting willen nemen in werkgroepjes, zoals de pr-commissie, zijn van harte welkom. Onze aandacht is niet alleen gericht op de buitenkant, maar ook op de binnenkant. Organisatorisch gezien moet er nog veel op poten worden gezet. Tot nu toe waren we bezig met een door- start te maken en te overleven. Die fase hebben we nu achter de rug. Het fundament is gelegd en we gaan nu verder bouwen. Zo komen we iedere keer weer een stapje verder bij het doel dat we nastreven Dit doel is het vogelopvangcentrum in Krommenie weer in goede staat te brengen en er een organisatie van te maken waar vrijwilligers graag komen en willen werken. Dit komt tenslotte alleen maar ten goede van de dieren die we opvangen en dat is uiteindelijk waarvoor we het doen! Maria van Driel Voorzitter Blik op de toekomst
 • 16. 16 VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK Omdat er nooit onderzoek is gedaan, is niet precies bekend waarom het zo slecht met de spreeuw gaat. Een vermoeden is er wel; het lijkt er namelijk op dat het de spreeuwen niet goed genoeg lukt om de jongen groot te brengen. De Vogelbescherming Nederland gaat de komende jaren onderzoeken wat de echte reden van de achteruitgang is. Er zijn daarvoor bijvoorbeeld door heel Nederland 100 nestkasten met camera uitgedeeld. De werkgroep stadsvogels van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” heeft ook twee van deze kasten opgehangen. In Westzaan en in Nauerna. In Nauerna zijn inmiddels 5 eieren te zien en de broedresultaten worden nauwkeurig in de gaten gehouden. Ook worden de jonge spreeuwen straks Een Spreeuw om hulp! Het jaar 2014 is uitgeroepen tot het jaar van de spreeuw. En dat is natuurlijk niet voor niets. Al zullen sommige mensen zich dit wel afvragen die de afgelopen winter midden in Zaandam dagelijks grote zwermen spreeuwen boven hun huis rond zagen vliegen. Het aantal spreeuwen gaat hard achteruit. Op dit moment resteert slechts 40% van de populatie van de jaren 80. De achteruitgang is gelukkig iets afgezwakt, maar is nog steeds 2% per jaar!
 • 17. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 17 van een kleurring voorzien. Op alle plekken waar wij spreeuwen weten te zitten, zullen wij de jongen ringen. Dit alles is dus bedoeld om meer inzicht te krijgen in het leven van onze spreeuw en de reden waarom hij het zwaar heeft. Als werkgroep stadsvogels weten we inmiddels waarom het met de meeste stadsvogels slecht gaat. Alle huizen en gebouwen die de laatste decennia worden gebouwd, bieden geen nestgelegen- heid meer aan stadsvogels. Alle kieren en gaten worden hermetisch afgesloten. Tegelijkertijd is het helaas een trend om in je tuin alle struiken weg te halen en te vervangen door bestrating en zet de gemeente in op efficiënt en goedkoper beheer. Dit is soms wel begrijpelijk maar funest voor de natuur in de stedelijke omgeving. We moeten er toch niet aan denken dat we deze zwartgekleurde imitator en andere stadsvogels in de toekomst moeten missen ? Wij roepen iedereen op om in ieder geval te genieten van deze en de andere prachtige stadsvogels. Het is niet zo vanzelfsprekend meer dat ze er zijn. Laten we hopen dat we de daling tot stilstand kunnen brengen. Als werkgroep stadsvogels proberen wij daar van alles aan doen. Onze activiteiten zijn te volgen via Facebook. Like ons op Stadsvogel Werkgroep Zaanstreek. Arjan van Poecke Vogelwacht Zaanstreek VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 17
 • 18.
 • 19. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 19VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 19 Het is nu eind mei. Mijn vierde maand als beheerder zit er bijna op. Terugblikkend komt het woord "turbulent" in mij op. Hoewel ik mij gelijk ook bedenk dat dat woord een understatement is. In dit blad leest u al twee jaar over veranderingen. Ook de afgelopen vier maanden is veel veranderd. Gelukkig voor ons was de winter mild. Dat betekende dat het rustig was in de opvang. Heel rustig zelfs! Voor de vrijwilligers niet altijd leuk, want ze komen toch voor het plezier van dieren verzorgen. Samen met vrijwilligers is er veel opgeruimd. Hier zijn de vrijwilligers actief bij betrokken. Zo is er een voerkeuken getimmerd en ingericht. Al het voer staat nu op een plek. Ook de voer- en waterbakken worden hier nu schoongemaakt en opgeborgen. In de voerkeuken staat nu een map met daarin alle inheemse vogelsoorten, wat ze eten en hoeveel. Hiermee kan iedereen opzoeken wat een vogel eet, maar een ander voordeel is dat beter gevoerd wordt en we minder voer weggooien. Een andere grote verandering is het leegruimen van een opslagkamer. Het uiteindelijke doel is van deze kamer een quarantaine te maken. Op dit moment is het ook onze behandelkamer. De voormalige keuken van Jan en Ann wordt op dit moment ingericht als behandel- en ontvangstkamer. Hier zullen dieren die gebracht worden direct onderzocht en ingeschreven worden. Daarnaast zal dit ook de plek zijn waar kleine behandelingen worden uitgevoerd. Met het naderen van het jonge vogelseizoen bleek ook heel duidelijk dat we hulp nodig hadden. Met een dringende noodkreet is de pers benaderd en na een trage start hebben we aardig wat aanmeldingen gehad. Ook via Facebook, maar zelfs door mond-tot-mond reclame hebben mensen zich gemeld. Het rooster is wekelijks nog zorgelijk, maar uiteindelijk lukt het met veel hulp van vrijwilligers weer om van 9 uur in de ochtend tot 21 uur 's avonds bezetting te hebben. Jonge vogels worden gevoerd en nieuwe dieren aange- nomen. Niemand had gedacht dat we dat in zo'n korte tijd voor elkaar zouden krijgen. Ik ook niet! Hoewel wij nog steeds vrijwilligers kunnen gebruiken, mogen wij niet mopperen. En mopperen gebeurt ook niet; de werksfeer is uitstekend! Op dit moment heeft onze opvang een ontheffing om vogels en egels op te vangen. Maar zeker met een mooie grote vrijwilligersploeg gaat het toch kriebelen. Er is bijvoorbeeld een groot tekort aan opvang voor jonge hazen. Daarom overwegen we toch om ook voor de opvang van deze dieren een ontheffing aan te vragen. Maar voor u zich zorgen gaat maken, we doen alles stap voor stap, zodat het zorgvuldig en goed gebeurt. In maart heb ik een soort congres bezocht, die door Stichting Dierenlot is georganiseerd. Ook beheerders van andere opvangcentra voor inheemse diersoorten zijn gekomen. Gesproken is over samenwerking. Kennis delen en krachten bundelen. Daar is door de aanwezige opvangcentra positief op gereageerd. Een van de dingen die we willen is een website waarop we kennis kunnen uitwisselen en elkaar vragen stellen. Maar we willen meer. Op de site willen we ook de registratie van dieren integreren en een medische kennisdatabase. Op dit moment zijn we de gewenste functionaliteiten van de website aan het uitwerken. Daarmee kunnen we op zoek naar een partij die dit kan maken. En een financieerder uiteraard! De komende Dierenlotdag is in november 2014. Hier zal dan een congres voor de inheemse opvangcentra georganiseerd worden. In de volgende editie van dit blad vertel ik meer over de ontwikkelingen rond de samenwerking, ontwikkelingen in de opvang en wat er op stapel staat. Heeft u in de tussentijd vragen, dan stelt u ze maar hoor! Ik vertel u graag over waar we mee bezig zijn! Kirsten Visser M 06 13 78 28 68 E kirsten@vocz.nl Visser en vogels
 • 20. 20  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK Mooie collecte-opbrengst voor ons Vogelopvangcen- trum! Het is alweer eventjes geleden, maar in de week van 3 t/m 9 maart jl. gingen precies 140 collectanten in heel Zaanstad op pad om te collecteren voor ons Vogelop- vangcentrum. Het was de hele week prachtig weer; alleen begon het ’s-avonds al om kwart over zeven flink te schemeren en zat de collectedag er meestal alweer op. ‘Vroeg beginnen met collecteren’, was het devies. Tezamen brachten deze collectanten het mooie bedrag van € 14.368,20 bijeen; een fractie lager dan het jaar ervoor, maar toch altijd een aanzienlijk bedrag waar onze vogels voor een belangrijk deel hun voer en goede verzorging uit bekostigd krijgen. Iedere collectant brengt gemiddeld € 102,63 binnen Natuurlijk zijn er ieder jaar fantas- tische uitschieters, waar we echt met z’n allen van genieten. Wat dacht u van Johan Hilhorst en Ludi Tilburgs uit Krom- menie? Samen brachten deze beide recordhou- ders van dit jaar € 951,59 binnen! En onze individuele (weliswaar virtuele) medaille werd in gedachten uitge- reikt aan Annelies Boon uit Westzaan, die in haar eentje maar liefst € 722,18 bijeen collecteerde. Maar ook aan bijvoorbeeld mevrouw Lydia Bellaart, de 75 jaar al gepas- seerd, die op het Eiland in Zaandam het prachtige bedrag van € 170,70 binnenbracht. Een waarlijk grootse prestatie waar we met z’n allen uiterst dankbaar voor zijn! Hoge leeftijd Ons Vogelopvangcentrum is al ruim 50 jaar actief. Nog altijd zijn er enkele collectanten die dat eerste uur, op de woonboot van Jan en Ann van Briemen in Het Kalf, hebben meegemaakt. Soms wordt zelfs met de rollator en collectebus in de hand gecollecteerd! Een extra collectebus biedt dan vaak uitkomst omdat ie anders al gauw te zwaar wordt. U begrijpt het al: door deze gevorderde leeftijd is het uiterst noodzakelijk om ‘vers bloed’ bij onze collectanten te krijgen. En u zag het ook al: iedere nieuwe collectant is gemid- deld goed voor € 102,63! Met uw hulp krijgen wij er 50 nieuwe collectanten bij! Wij hebben onszelf dit jaar de doelstelling gesteld om 50 nieuwe collectanten erbij te krijgen. Die samen goed zullen zijn voor ruim € 5.000,-- voor het Vogelop- vangcentrum! Loopt u nu eens uw netwerk van vrienden en vrien- dinnen door; van buren, kennissen, collega’s, familieleden, bekenden van Facebook en LinkedIn of andere bekenden, en praat er eens met hen over. Als iedereen even met ons meedenkt, komen deze 50 niieuwe collectanten vast snel in orde. Het enige dat u dan nog hoeft te doen, is deze naam- en adresge- gevens even aan ons door te bellen (075-6213737) of door te mailen: info@vocz.nl Collecteren is best een leuk werkje: meestal is er- in overleg- een collec- tewijk beschikbaar in de directe woonomgeving, zodat je aan de deur vaak allerlei bekenden tegen- komt. Het kost maar een paar uurtjes in die ene week per jaar en het geeft veel voldoening als je met een goed gevulde bus (werken met een intekenlijst is ook mogelijk) bij de coördinator van de collecte binnenstapt. Maar bovenal wordt er een goed, maatschappelijk doel mee gesteund: het Vogelop- vangcentrum. Maak er meteen werk van en help ons aan één of liefst meerdere nieuwe collectanten! Een nieuwe collectant is voor ons € 102,63 waard!
 • 21. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 21VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK 21 Wij doen mee met de landelijke kledinginzameling van Stichting DierenLot. Dit betekent dat alle inwoners, donateurs en andere belangstellenden vanaf nu op de Busch nr. 2 te Krommenie alle oude kleding, textiel en schoenen kunnen inleveren. De netto opbrengst van de kleding komt geheel ten goede van het vogelop- vangcentrum en dus aan de dieren die we opvangen, revalideren en weer uitzetten. Dus heeft u oude kleding, textiel of schoenen….lever deze dan in alstu- blieft bij ons. Stichting DierenLot is een landelijk goed doel wat opkomt voor dieren in nood. Dit doen zij door lokale en regionale dieren- hulporganisaties te ondersteunen. Dat kan zijn door geld te geven voor bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe hokken, hoge dierenartskosten en verbouwingen, maar ook door het in bruikleen stellen van eigen dieren- ambulances voor de dierenhulporga- nisaties. Nu al zo’n 75 in Nederland. Daarnaast probeert Stichting DierenLot de organisaties ook te helpen zelf middelen te verwerven. De kledingactie is daar een goed voorbeeld van. Bijna 60 organisaties in Nederland doen nu al mee aan de DierenLot kledingactie en alle netto opbrengst komt geheel ten goede aan deze 60 organisaties, waardoor er meer dieren in Nederland, ook bij u in de buurt, geholpen kunnen worden. Kledingactie WWW.DIER.NU/KLEDINGACTIE KIJK VOOR HET INZAMELPUNT BIJ U IN DE BUURT OP: HELP DIEREN IN NOOD! LEVER UW KLEDING, SCHOENEN EN TEXTIEL IN!
 • 22. 22 VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK Wij worden gesteund door de volgende fondsen: Jacob Stins fonds Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming StichtingMenodizetzichinvoorde rechtenenhetwelzijnvandieren! www.menodi.nl Elektige Installatiebureau � � ���������� ���������������� �������� �� � ����� ��� Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek Toehoe! Steun vogelopvang Zaanstreek
 • 23. ALLEEN DEZE MAAND Bij inlevering van de bon   Aannemersbedrijf ALEKSANDRA GALOWSKA Parkstraat 41 1544 AN Zaandijk tel: 06 47 82 92 23 Eendengarage Sander Aalderink Eendrachtstraat 13 1531 DT Wormer (NH) Tel.: 075 - 642 12 58 Mobiel: 06 - 284 28 675 Fax: 0842 - 138 234 s.aalderink@planet.nl www.eendengarage.nl In- & verkoop, reparatie, restauratie van Citroën 2CV, Ami en Dyane Eendegarage 3 x visitekrt 20-10-2008 14:19 Pagina 1
 • 24. Visserspad 10,1561 PK Krommenie Telefoon 06 23 97 0916 E-mail :info@slenderstudiomarijke.nl www.slenderstudiomarijke.nl N.ReekAfbouwbedrijf•Oostzijde192•1502BMZAANDAM info@nreek.nl•Telefoon:0634992661