SlideShare a Scribd company logo
STICHTING
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
Stichting
Vogelopvangcentrum
Zaanstreek
JAARGANG 3 ▪ NR 1
Werken bij voz
De Nieuwe beheerder
Vogelopvangcentrumzaanstreek
Gratis twee theaterkaartjes!
Afscheidsreceptie Jan van Briemen
December 2014
iedereen verdient een morgen
morgen kunt u
haar gerust weer
een vraag stellen
Al uw persoonlijke vragen over kanker
persoonlijk beantwoord
Bel de gratis KWF Kanker
Infolijn 0800 - 022 66 22
Uw specialistin garagedeuren
Wormerveer
SUPERSTUNT€1250,-
Electrisch bediende geïsoleerde garagedeur inclusief montage voor €1250,-
Bel 075 7503892 of kijk op www.hartmangaragedeuren.nl
ALEKSANDRA GALOWSKA
Parkstraat 41
1544 AN Zaandijk
tel: 06 47 82 92 23
Zuiderhoofdstraat 29
Krommenie 075 6281614
www.grootschoenen.nl
Vredeweg 14-16, 1505 HH Zaandam T: 075 - 65 33 700
T O TA A L I N S TA A L E N T E C H N I S C H M AT E R I A A L
www.perk.nu
• aandrijftechniek
• bevestigingsmaterialen
• buizen en hulpstukken
• constructie-, plaat- en speciaalstaal
• gereedschappen en machines
• lastechniek
• pneumatiek en hydrauliek
• RVS en Non-Ferro
• technische en chemische producten
• veiligheids- en beschermingsproducten
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  3
6
16
Afscheidsreceptie Jan van
Briemen
Open dag
Interview Theo Smit
Inhoud
en verder...
Colofon
Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Alstublieft: helemaal gratis voor u! . . . . . . . . 5
Visser en vogels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IJsvogel onder de loep . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Voorzitter in het zonnetje gezet . . . . . . . . . 15
Stekeltje en Jippie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Samenwerking vogelopvangcentra . . . . . . . 20
Uitbreiding regio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Natuurstichtingen Noord-Holland . . . . . . . . 21
Voortgang renovatie . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Technische handen gezocht . . . . . . . . . . . . 24
Wilt u ook na uw overlijden iets
voor dieren betekenen . . . . . . . . . . . . . . . 25
December 2014
Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o.
Brieven aan:
Busch 2, 1562 HH Krommenie
Telecommunicatie:
Maria van Driel
06-53513585
T: 075-6213737
Email: info@vocz.nl
Site: www.vocz.nl
Onze banken
ING (giro) NL58 INGB 0000 5026 00
Rabobank NL 44 RABO 0124 9955 00
t.n.v. Stichting Vogelopvang Zaanstreek
Redactie:
Maria van Driel
Monique Jansen
Sanne van der Valk
Kirsten Visser
Annemarie Karreman
Karin Hoekstra.
U kunt ons volgen op Facebook en Twitter
www.facebook.com/vogelopvang.zaanstreek
www.twitter.com/vocZaanstreek
Vormgeving en acquisitie
Kroonland Uitgeverij BV
www.kroonland.nl
Vogelopvangcentrumzaanstreek
Gratis twee theaterkaartjes!
Afscheidsreceptie Jan van Briemen
cover zomer 2014.indd 1 2-12-2014 10:01:57
December 2014
10
4  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
Het laatste donateursblad van
2014 ligt alweer bij u op de mat.
Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik
mij dat dit jaar is omgevlogen.
Wij hebben weer een actief jaar
achter de rug met veel verande-
ringen. Er is weer veel gerestau-
reerd en vele verbeteringen zijn
aangebracht om het werk voor de vrijwilli-
gers aangenamer en gemakkelijker te maken.
Een aantal van deze verbeteringen zullen we
uitgebreid aan de orde laten komen in dit
nummer.
Inmiddels is onze organisatie behoorlijk
gegroeid met 50 vrijwilligers. In zeer korte tijd
hebben we dit voor elkaar kunnen krijgen en
we zijn er ook erg trots op dat onze vrijwil-
ligers het erg naar hun zin hebben bij het
vogelopvangcentrum. Zij zetten zich belange-
loos in en zijn gedreven om de dieren die bij
ons binnengebracht zijn zo goed mogelijk
te helpen.
Ons werkgebied is verdubbeld
doordat vogelopvangcentrum de
Strandloper in Heerhugowaard
heeft opgehouden te bestaan.
Verder in dit nummer zal
ik daar wat meer over
vertellen. In dit nummer
ook aandacht voor de
open dag die we op 25
oktober hebben gehouden
en uiteraard komt ook de
afscheidsreceptie van Jan van
Briemen aan bod.
Verder hebben een paar nieuwe
rubriekjes toegevoegd en we hopen
dat u dat leuk zult vinden. Wij hebben in
ieder geval weer ons best gedaan om er een
leuk en interessant blad van te maken. Nog
een kleine verandering hebben we ingevoerd.
U was van ons gewend een acceptgiro in het
blad te ontvangen. Dit doen we voortaan per
brief zodat we u nog wat persoonlijker kunnen
benaderen en bedanken, want zonder dona-
teurs zouden we het niet redden.
Wij hopen dat u gezellige feestdagen zult
krijgen en dat uw goede voornemens voor
2015 zullen gaan lukken. Ons voornemen
voor 2015 is om verdere verbeteringen
door te voeren en fondsen en vrijwilligers te
werven. Dit om de dieren nog beter te kunnen
verzorgen. Alle vrijwilligers van het vogelop-
vangcentrum wensen u fijne kerstdagen en
een gezond en gelukkig 2015 toe.
Maria van Driel
Voorzitter
Voorwoord
Beste donateurs en belangstellenden,
4  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  5
Samen met uw partner, vriendin, buurvrouw,
familielid of kennis gratis naar het Zaantheater!
De jaarlijkse collecte in de Zaanstreek is voor het Vogel-
opvangcentrum de belangrijkste bron van inkomsten om
een goede opvang, verzorging en voeding van vogels te
kunnen bekostigen. Collectanten zijn daarom van levens-
belang voor ons. Gemiddeld brengt iedere collectant
immers meer dan € 100,-- voor het Vogelopvangcentrum
binnen. Uitbreiding van het aantal collectanten in de
Zaanstreek heeft daarom hoge prioriteit!
Eén nieuwe collectant voor ons levert ù meteen 2
gratis kaartjes voor het Zaantheater op!
De afgelopen maanden is goed nagedacht om tot
een leuke, ècht Zaanse actie te komen om in de hele
Zaanstreek nieuwe collectanten voor het Vogelop-
vangcentrum te werven. En wie kunnen deze nieuwe
collectanten nu beter voor ons vinden dan onze eigen
vrienden, donateurs en bestaande collectanten van het
Vogelopvangcentrum? Juist: daarom deze actie waaraan
u dit keer beslist mee moet doen. En bovendien met een
unieke, ècht Zaanse beloning voor u: gesponsord door
het Zaantheater kunnen wij u, helemaal gratis, 2 kaartjes
aanbieden voor een voorstelling in het Zaantheater in
het voorjaar van 2015. Als u nù een nieuwe collectant
(m/v) voor ons weet te vinden!
Geef daarom vandaag nog uw partner, vriendin,
buurvrouw, familielid of kennis als nieuwe collec-
tant op!
Iedereen heeft wel een partner, vriendin, buurvrouw,
familielid of kennis (m/v), die het Vogelopvangcentrum,
net als u, een warm hart toedraagt. Voor iedere nieuwe
collectant, of dat nu uw partner, meerderjarige kinderen,
een ander familielid of uw buren of vrienden zijn,
ontvangt u 2 gratis kaartjes. Ook als uw partner zèlf nog
niet voor het Vogelopvangcentrum collecteert, mag u
ook deze gerust als nieuwe collectant aanmelden; dit via
de antwoordkaart aan de buitenkant van dit tijdschrift.
Overleg daarom meteen met hen of ook zij het Vogelop-
vangcentrum bij deze collecte een handje willen helpen.
Het spreekt dan uiteraard vanzelf dat zij ook daadwer-
kelijk in de komende collecteweek gaan collecteren.
Daarom bellen wij u na afloop van de collecteweek en
overleggen met u naar welke van de verschillende voor-
stellingen (u kunt er uit liefst 6 kiezen!) uw belangstelling
uitgaat. Zodat u samen met de door u opgegeven,
nieuwe collectant gezellig naar het knusse Zaantheater
kunt. En helemaal gratis!
Collecteren is een leuke bezigheid die slechts één
keer per jaar een paar uur tijd vergt!
De jaarlijkse collecte zal in de week van 22 tot en met 28
februari 2015 gehouden gaan worden. Onze collectanten
lopen in deze week dagelijks van ongeveer 17.30 tot
19.30 uur: zo’n twee uurtjes per dag. En er is altijd wel, in
overleg met de nieuwe collectant, een wijkje beschikbaar
in hun eigen, directe woonomgeving. Gecollecteerd
wordt met een bus of-naar keuze- met een lijst. Iedere
collectant ontvangt bovendien een naambadge en een
kopie van de Zaanse collectevergunning.
Geef daarom meteen één of meerdere nieuwe
collectanten via de antwoordkaart(en) op!
Als u vόόr 31 januari 2015 een nieuwe collectant via één
van beide antwoordkaarten opgeeft, die vervolgens ook
daadwerkelijk in de week van 22 t/m 28 februari a.s.
gaat collecteren, ontvangt u gratis 2 kaartjes voor een
voorstelling in het Zaantheater in het voorjaar van 2015.
Geeft u meer dan één nieuwe collectant op, dan zijn wij
extra blij: daarom zijn 2 antwoordkaarten beschikbaar
en kunt u liefst vier kaartjes verdienen. Als u extra
aanmeldingskaarten wilt, geeft u dat dan even aan op de
antwoordkaart.
Wij een nieuwe collectant: ù 2 gratis kaartjes voor
het Zaantheater!
Help ons Vogelopvangcentrum en geef daarom via de
bijgaande, portvrije antwoordkaart meteen een nieuwe
collectant aan ons op! Per nieuwe collectant die ook
daadwerkelijk gaat collecteren, ontvangt u gratis 2
kaartjes! Vul die antwoordkaart volledig in en stuur
deze vόόr 31 januari 2015 aan ons op! Veel succes en
bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Wij
rekenen op uw deelname en steun!
Antwoordkaart(en) niet aangetroffen of reeds inge-
zonden en een nieuwe nodig? Bel dan even ons Vogelop-
vangcentrum
(tel. 075-6213737) en vraag een nieuwe aan!
Alstublieft; helemaal
gratis voor u!
6  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
Na vele jaren zich te hebben ingezet voor
het vogelopvangcentrum is er nu een
periode van rust aangebroken.
Vele mensen zijn gekomen om Jan
de hand te schudden. Familie-
leden, vrienden, vrijwilligers
van de Dierenambulances
Zaanstreek-Waterland en
Kennemerland, vrijwilligers
en oud vrijwilligers van
het Vogelopvangcen-
trum, collectanten en
het bestuur. Ook was
voormalig wethouder
van gemeente Zaanstad,
de heer Linnekamp,
present, samen met
een beleidsmedewerker
van gemeente Zaanstad.
De organisatie was in
handen bij Silvia Mast en
Monique Jansen.
Tijdens de speeches van
Maria van Driel, wethouder
Linnekamp en Monique
Jansen zijn mooie
woorden gezegd, herin-
neringen opgehaald,
anekdotes verteld en
dankbetuigingen voor
Afscheidsreceptie Jan van Briemen
Op donderdag 6 juni jl. nam Jan van
Briemen officieel afscheid als beheerder
van hetVogelopvangcentrum
Zaanstreek e.o.
6  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  7
het voetlicht gebracht. Er werd
onder meer gesproken over de
moeilijke tijd na het overlijden van
Ann, de vorming van het nieuwe
bestuur, de nieuwe wet- en regel-
geving, de klachten die er waren
van de buren in de omgeving en
de voortgang die er geboekt is en
de renovatie van het Vogelopvang-
centrum. Wethouder Linnekamp
sprak zijn waardering uit voor al die
jaren van hard werken door Jan en
Ann. Hij gaf ook aan veel respect te
hebben voor alle vrijwilligers, die
nog steeds zo hard nodig zijn.
Jan heeft vele cadeaus en attenties
in ontvangst genomen: mooie
foto’s van vroeger, kaarten, cadeau-
bonnen en een aantal flessen
drank.
De catering was prima verzorgd
door de vrijwilligers van Jason
Kanovereniging!
Jan kijkt terug op een geslaagd
afscheid en hoopt veel van de
aanwezigen ook na zijn pensione-
ring nog regelmatig te zien.
Monique Jansen
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  7
8  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
De afgelopen dagen hebben we te maken gehad met
de maatregelen als gevolg van de vogelgriep. Het was
heel hectisch, maar ook heftig. We moesten helemaal
op slot. Er mocht geen vogel in of uit, maar ook
qua bezoek gingen we dicht. Veel bellen. Afspraken
afbellen, dierenarts afbellen. En bellen voor informatie.
Want wat te doen met de duif die in de vroege ochtend
bij ons werd achtergelaten? De overheid bleef onver-
murwbaar. “Nee mevrouw, u mag niets met de duif
doen. Niet oppakken, niet onderzoeken en geen eten
geven.” Dat kon ik natuurlijk niet. Dus toen iedereen
weg was en al het werk gedaan was heb ik het duifje
een beschut plekje met water en voer geboden. Inmid-
dels maakt de duif het uitstekend en ik verwacht dat de
duif weer is uitgezet tegen de tijd dat u dit leest.
Later hoorden wij dat het toegestaan was in zulke
gevallen de dieren toch binnen te halen.
Ook erg enerverend was de Open Dag en de voor-
bereidingen. Er is heel veel tijd en energie in gaan
zitten, maar dat was het allemaal waard! Het aantal
belangstellenden was boven verwachting. En ik heb
zoveel positieve geluiden gehoord! Mensen waren erg
blij te zien hoe de opvang eruit ziet en hoe we werken.
De sfeer was geweldig! Met name de aanwezigheid
van Bert Schoo met enkele van zijn vogels werd zeer
gewaardeerd. Als Bert vertelt hangt iedereen aan zijn
lippen.
Visser
&vogels
“Nee mevrouw, u mag niets met
de duif doen. Niet oppakken, niet
onderzoeken en geen eten geven.”
Dat kon ik natuurlijk niet.
Het is vandaag een kille, waterkoude, donderdagochtend.
Voor mij is het“the day after”.
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  9
Waarschijnlijk weet u wel dat wij in Krommenie geen
roofvogels en uilen opvangen. Ja, wel even hoor. Als
een vogel uit deze groep binnen komt wordt hij meestal
nagekeken. Ik zeg meestal, want als een dierenarts
het dier al heeft onderzocht ga ik het niet nog een
keer plagen. Dat geeft onnodig veel stress. Wel wegen
we deze vogels. Soms houden we ze een nacht in
de opvang. Dat kan diverse redenen hebben, maar
meestal is dat als de verwachting is dat ze na een nacht
slapen weer uitgezet kunnen worden. Alles dat we
doen, doen we in overleg met de heer Huijskens. De
beheerder van ons huidige dependance voor roof-
vogels en uilen. Het is de bedoeling dat over enkele
weken Bert Schoo ook als dependance voor roofvogels
en uilen aan onze opvang wordt toegevoegd. Het
voornaamste voordeel is dat we dan altijd verzekerd
zijn van goede zorg!
Het afgelopen jaar ben ik ook erg druk geweest met
de samenwerking met beheerders van andere opvang-
centra. Ook hier heb ik veel energie in gestopt. In de
vorige editie vertelde ik u dat we de wens hebben een
website te openen waarop we kunnen overleggen en
meer kennis kunnen delen. Inmiddels is de website
er! Het begin is wat roestig, maar gaandeweg is deze
website een steeds belangrijker plek gaan innemen.
En zeker nu met de vogelgriep was het een belangrijk
middel om onderling informatie uit te wisselen.
Het enige project waar wij nog echt niet aan toe zijn
gekomen, is het ontwerp voor de verblijven buiten.
Deze verblijven zijn erg oud, niet goed schoon te
houden en ook voor de dieren zijn verbeteringen
mogelijk. In de zomer hebben we drie stagiaires van
het Van Hall College over de vloer gehad. Zij doen daar
de opleiding Diermanagement en liepen vier weken
stage bij ons. Vier hele mooie weken waarin we over
en weer veel van elkaar geleerd hebben. Ook hebben
deze jongens een ontwerp gemaakt voor hele nieuwe
buitenvolières. De komende maanden gaan we ons
hierop storten. Hoewel er nog veel vragen leven is het
toch ook wel heel fijn om te gaan werken aan mooie
verblijven waarin de dieren de kans krijgen om soor-
teigen gedrag te vertonen. Het zal het herstel van de
dieren zeker ten goede komen!
Kirsten Visser
Roy Meijer, Arno Veenstra en Gerwin Veldman
10  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
Op zaterdag 25 oktober jl. hielden wij onze eerste echte open dag. Op
deze dag werden de deuren geopend om donateurs, buren en andere
belangstellenden een kijkje te gunnen in ons vogelopvangcentrum. Zo
kon men kennismaken met ons werk, de vrijwilligers en kon men de
veranderingen aanschouwen die tot nu toe zijn gemaakt.
Om 9.00 uur kwamen alle vrijwilligers bij elkaar om de nodige voorbe-
reidingen te treffen. De vogels in de opvang moesten verzorgd worden,
hokken werden schoongemaakt, er werden broodjes gesmeerd voor de
lunch en er werd een informatiehoekje ingericht. Daarnaast werd de
schuur ingericht voor de catering, waar men warme en koude versnape-
ringen kon verkrijgen. De woonkamer werd omgebouwd tot “bioscoop”,
waar een filmpje werd vertoond over de ontwikkelingen door de tijd
heen.
Het weer werkte gelukkig ook mee. Ietwat bewolkt en frisjes, maar
gelukkig droog! Vanaf 12.00 uur waren de gasten welkom, maar nog
OPEN DAG
10  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  11
vóór openingstijd waren de eerste gasten al aanwezig. Naarmate de dag
vorderde, werd het drukker en drukker. Aan het einde van de dag stond
de teller op bijna 300 bezoekers! Wat leuk om te merken dat er zoveel
belangstelling was. Ook waren de drie dierenambulances uit onze regio,
te weten Dierenambulance Kennemerland, Dierenambulance Noord-
Kennemerland en Dierenambulance Zaanstreek, aanwezig. Zij brengen
regelmatig vogels en egels naar ons opvangcentrum. Er kon kennisge-
maakt worden met de medewerkers, een kijkje worden genomen in de
ambulances en informatie worden verkregen over hun werkzaamheden.
Daarnaast waren de heren Bert Schoo en Wim Huijskens, de beheerders
van onze roofvogeldependances, aanwezig. Bert Schoo had uit zijn
privé-collectie onder andere een Bengaalse oehoe, een torenvalk, een
kerkuil en een boeboekuiltje meegenomen. Stuk voor stuk prachtige
vogels waar veel interesse voor was.
Dankzij de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers en de komst van veel
geïnteresseerde bezoekers kunnen wij terugkijken op een zeer gezellige
en geslaagde open dag!
Karin Hoekstra
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  11
12  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
De ijsvogel heeft een snelle, rechte vlucht, vaak vlak
langs het wateroppervlak. Hij kan op deze manier
snelheden bereiken van maximaal 80 kilometer per uur.
De vleugelslag is snorrend, afgewisseld met een korte
glijperiode. Hierdoor is er van een IJsvogel in vlucht
zelden meer te zien dan een blauw-oranje flits.
IJsvogels zijn niet talrijk in Nederland, maar ze komen
overal voor, dus ook in Noord-Holland. Het zijn stand-
vogels, wat betekent dat ze in de winter doorgaans niet
wegtrekken. Alleen in strenge winters zie je dat ijsvo-
gels uit Nederland vertrekken. IJsvogels uit de koudere
streken komen vaak in Nederland overwinteren. In
zachte winters is de kans om een ijsvogel te zien dan
ook het grootst.
De ijsvogel is voor het jagen afhankelijk van wateren
die helder en ijsvrij zijn met veel kleine visjes. Het liefst
leeft hij in schaduwrijke gebieden, waar hij bij de jacht
niet wordt gehinderd door de reflectie van licht. In de
broedtijd leven de vogels voornamelijk in de nabijheid
van steile oeverwallen van zand of leem nabij water,
waar een nesthol kan worden uitgegraven.
IJsvogels leven solitair, behalve in de paartijd. Ze zijn
zo fel op het eigen territorium, dat zij in het baltsge-
drag bijzondere rituelen uitvoeren om de agressie te
neutraliseren. Het begint ermee dat het mannetje het
vrouwtje achtervolgt en daarbij schelle kreten slaakt.
Als zij uiteindelijk samen neerstrijken, strekken zij zich
uit met de snavel omhoog. Dit lijkt op agressie maar
de vogels houden de snavel gesloten en richten de
rugveren niet op. Dit alles om elkaar te laten zien dat
er geen territoriale dreiging is. Vervolgens vangt het
mannetje een visje dat hij aan het vrouwtje aanbiedt.
IJsvogels in de opvang
De ijsvogel is een opvallende verschijning met zijn felgekleurde verenpak. Zijn snelle
bewegingen en helblauwe vleugels en kop bezorgen hem de bijnaam‘blauwe flits’.Wie een
ijsvogel ziet is een gelukkig mens, want ze zijn schuw en laten zich niet snel zien.
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  13
Zij begrijpt dat hij het voor haar bedoeld heeft, omdat
hij het visje met de kop naar voren vasthoudt. Als hij
het visje zelf wil eten moet de ijsvogel het visje namelijk
zo draaien dat het met de kop naar achteren ligt, zodat
het kan worden opgeslokt zonder dat stekeltjes (van
stekelbaarsjes) of andere obstakels de vogel zouden
kunnen verstikken. Door het visje andersom vast te
houden kan het vrouwtje het zonder problemen naar
binnen werken. Als het vrouwtje het visje aanneemt
geeft zij daarmee aan het mannetje te accepteren. Het
mannetje zal een nest gaan bouwen, of een bestaand
nest opknappen, waarna het paartje aan het kweken
van nakomelingen kan beginnen.
IJsvogels kunnen wel drie tot vier legsels in een seizoen
beginnen. Als een legsel verloren gaat zullen zij het
enkele keren blijven proberen tot succes geboekt is.Na
het broedseizoen scheiden de wegen weer en zullen zij
elkaar weer bestrijden.
IJsvogels hebben helder water nodig, zowel om te
vissen als voor hun wasritueel. Het waterdichte en
isolerende verenkleed van de ijsvogel bestaat uit korte,
dichte veren die tot zes keer per dag gepoetst en
gekamd worden. Dit kan per keer 15 tot 20 minuten
duren. De ijsvogel kent een voor vogels unieke poets-
beweging: hij wrijft over zijn kruin met de binnenkant
van zijn vleugel. Ook neemt de ijsvogel regelmatig een
bad. Vooral ouderdieren baden veel aan het einde van
de periode waarin de jongen in de nestkamer worden
gevoerd. Het nest is rond die tijd bevuild met een laag
braakballen. Tijdens het baden duikt de ijsvogel onder
water, alsof hij aan het vissen is, om enige seconden in
het water te blijven of direct weer het water te verlaten
en opnieuw te duiken. Dit wordt vervolgens zo'n twintig
keer herhaald.
Omdat ijsvogels, ondanks hun naam, slecht tegen kou
kunnen en dus helder water nodig hebben, zijn zij in
strenge winters vrijwel kansloos. Bevriezing van hun
jachtterrein leidt onherroepelijk tot honger en sterven.
Dit jaar was daarom een goed ijsvogeljaar: na een
zachte winter een warme zomer met veel prooi.
Bij de Vogelopvang hebben we dit jaar 8 ijsvogels
opgevangen. Mooie blauwe flitsen die helaas veel last
van stress hebben in gevangenschap. Daarom hebben
ze het ook niet allemaal gehaald. In alle gevallen
waren het jonge mannetjes. ijsvogels hebben een
klein territorium en ze kunnen geen afstanden vliegen.
Daarom hebben we de vogels, die vaak alleen maar
even hoefden te herstellen, bij succesvol herstel weer
uitgezet op de plek waar ze gevonden waren.
In de opvang zoeken we de kleinste spieringvisjes voor
ze uit. We wegen de dieren, want ze eten ongeveer
10 procent van hun eigen lichaamsgewicht. Dus als
we weten wat de vogel weegt zoeken we visjes uit
en wegen we die zodat we op de juiste hoeveelheid
uitkomen. Soms eten ze zelf de visjes uit een bakje,
soms van een pincet en helaas hebben we soms ook
moeten dwangvoeren. Ondanks dit arbeidsintensieve
werk is het de moeite waard om te proberen ijsvogels
die in problemen zijn gekomen op te knappen. Elke
vogel in problemen verdient het om een tweede kans
te krijgen, maar ijsvogels zijn wel zo bijzonder en
zeldzaam dat we er graag alle moeite voor doen.
Heleen van der Horst
Omdat ijsvogels, ondanks hun naam,
slecht tegen kou kunnen en dus helder
water nodig hebben, zijn zij in strenge
winters vrijwel kansloos.
WINKELCENTRUM WESTERKOOG • Koog aan de Zaan
T 075 - 6315350 • E:info@ndelangebakkerij.nl
Oncologisch Voetzorgverlener
Diabetische en reumatische voet
(Wordt vergoed door de zorgverzekering)
Softlasertherapie
(o.a. voor wratten en huidproblemen)
Ontspanningsvoet- en onderbeenmassage
Mede mogelijk gemaakt door
een sympathieke ondernemer uit
West-Knollendam en wenst de
Vogelopvangcentrum
Zaanstreek veel succes
Planatec b.v.
Jonge Voolweg 29 1521 RH Wormerveer
Vanaf 15- 1- 2015 :
De Trompet 1930 • Heemskerk
T 075 - 6471170 F 075 - 6471179
www.planatec.nl
Bart van de Wal
Vestigingsmanager
bart.walvande@planatec.nl
M 06 - 51 51 74 64
Specialisten voor machinebouw
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  15
De Lemstra stichting stelt jaarlijks een prijs aan een persoon
ter beschikking, die zich heeft ingezet voor dieren. Daarbij
wint de stichting advies in bij de Dierenbescherming. De prijs
werd Maria van Driel toegekend vanwege haar jarenlange
inzet op het gebied van dierenwelzijn.
Het bestuur van de Lemstra Stichting kwam in september
met een grote bos bloemen en een taart het vogelopvang-
centrum bezoeken. Tot grote verrassing van Maria, bleken
de bos bloemen en de taart voor haar te zijn. Aan de prijs is
ook nog een geldbedrag
verbonden die Maria
uitdrukkelijk en uitslui-
tend mag besteden
aan iets voor haarzelf.
Moeilijk voor Maria, die
het geld meteen het
liefste weer investeert in
de Vogelopvang!
Voorzitter in het zonnetje gezet!
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat in september dit jaar de Lemstra prijs
2014 werd uitgereikt aan de voorzitter Maria van Driel.
Maria samen met het bestuur van de Lemstra Stichting
16  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
Theo Smit en een aantal jonge meiden zitten rondom
de grote houten tafel nog aan de koffie en limonade.
Het is behaaglijk warm binnen bij het haardvuur,
maar ook buiten is de herfst ons nog goed gezind. Een
zonnetje aan een blauwe lucht en met rijp bedekte
weilanden. Idyllischer kan bijna niet.
Kirsten Visser, de beheerder, vertelt de vrijwilligers wat
er moet gebeuren. De meiden doen de binnenver-
blijven, Theo doet de buitenverblijven. Theo werkt nu
een jaar als vrijwilliger bij de opvang. “Vorig jaar tijdens
de open dag zag ik dat ze vrijwilligers zochten. Ik was
op dat moment een tijd werkloos geweest en wilde
niet de hele dag thuis zitten. Ik heb daarnaast wel wat
met vogels, eigenlijk wel met dieren in het algemeen.
Gelukkig had ik op het moment dat ik hier begon, net
weer werk. Daardoor kan ik niet zo vaak komen als dat
ik eigenlijk zou willen. Het liefste zou ik veel vaker willen
komen.”
De vogels die in de buitenverblijven zitten, zijn allemaal
weer dermate gezond dat ze op korte termijn vrijge-
laten worden. Desalniettemin kan het gebeuren dat een
vogel toch een terugval krijgt. Daarom moeten ook de
vogels buiten goed gecontroleerd worden. Tijdens het
ophalen van alle voerbakken blijkt er bij de zwaluwen
iets niet goed te zijn. Twee van de vijf tonen weinig
beweging. “Dezen moeten we even in de gaten houden,
anders moeten ze naar Kirsten.”
Binnen maakt Theo alle voerbakken schoon in de
nieuwe, grote wasbak met douchekop. In een emmer
maakt hij de brokken voor de ganzen en zwanen aan.
“Dit moet eerst in het water weken voordat we ze
kunnen voeren. Als we de brokken te vroeg geven,
zetten ze uit in de magen van de dieren. Dat is natuurlijk
niet de bedoeling.”
Terwijl de zwanenpap staat te weken, pakken we nog
een kopje koffie en vertelt Theo wat uitgebreider over
zijn ervaringen. “Inmiddels werk ik om de week alleen
nog op zaterdag bij de vogelopvang. Ik heb dus gelukkig
een nieuwe baan gevonden, maar dat hield wel in dat
ik hier minder kan zijn. Van de zomer kwam ik ook elke
donderdagavond om de jonge vogels te voeren. Dat is
wel heel bijzonder om te mogen doen. Al die bekkies
die open gaan. Van het najaar hadden we weer veel
egels.”
Theo werkt het liefste buiten en doet dan ook meestal
de buitenhokken. “Voor mijn werk in de reclame werk
ik ook veel buiten. Ik ga in mijn vrije tijd ook wel eens
de polder in, vogels kijken. Vooral de weidevogels in het
voorjaar vind ik leuk. Zoals de kieviten die dan van die
mooie duikvluchten maken boven het gras.”
Het leukste aan het werken voor de vogelopvang
vindt Theo toch wel de bijzondere dieren die je hier
tegenkomt. Hij haalt zijn mobiel uit zijn zak. “Kijk deze.
Een tijd terug hadden we ineens een aantal ijsvogels
hier. Prachtige beestjes, de foto doet hun kleuren
eigenlijk geen eer aan. Ik wilde er altijd al eentje zien
in de natuur en dan ineens zitten er hier twee.” Een
INTERVIEW THEO SMIT
“Ik zou het liefst veel vaker komen”
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  17
paar foto’s verder stopt hij bij een Jan van Gent. “ Net
als deze Jan van Gent. Die komt hier eigenlijk niet voor,
maar deze is verzwakt gevonden op het strand. Ik vraag
me dan af hoe zo’n beest hier is gekomen. Het schijnt
dat ze wel eens meevliegen met een verkeerde zwerm
vogels en zo de weg kwijtraken. Wie weet. Ook de
specht die we hadden is wel bijzonder. Normaal hoor je
ze alleen.”
Op het moment van het interview zit er ook een
speciale gast in de opvang. Namelijk een Noordelijke
Witwangdwergooruil. Kirsten vertelt dat dit bijzondere
uiltje is gevonden in Oostzaan en omdat hij geringd was
en overduidelijk niet inheems is, is hij meegenomen. Er
is veelvuldig geprobeerd met de eigenaar in contact te
komen, maar helaas heeft dat niet mogen baten. Inmid-
dels is er voor het uiltje een nieuwe eigenaar gevonden.
Ook het uitzetten van vogels is een hoogtepunt van
het werk. “Ik mocht mee toen we een snip gingen
uitzetten. Het was vrij bijzonder dat we deze terug
konden brengen omdat het stressgevoelige dieren zijn.
Vaak halen ze het niet.” Het zijn deze gebeurtenissen
die Theo het leukste vindt aan zijn werk hier. “En de
waardering die je krijgt van andere mensen en van
de vrijwilligers hier. De sfeer is heel fijn onderling en
iedereen waardeert elkaar. Dat is in je “normale” werk
vaak wel anders.”
Natuurlijk zijn er ook nadelen. “Soms is het behelpen,
maar dat komt omdat de vogelopvang van ver moest
komen. Ik heb hier als kind ook wel eens vogels
gebracht. De hokken stonden opgestapeld in de gangen
en overal liepen en zaten vogels. Dat is nu wel anders.
En natuurlijk het feit dat niet alle dieren het halen.
Een tijd terug hadden we een zwaan uit Castricum die
enorm leek op te knappen. Maar zo ineens ging het
bergafwaarts en ook de dierenarts kon niets meer voor
haar doen. Dat is wel treurig.”
Inmiddels hebben de brokken staan weken en is de
koffie op. Kirsten is bezig het voer voor de andere
volières te bereiden. Zaden en meelwormen voor de
meesten. De egels krijgen een enorme bak kattenvoer,
ook met meelwormen. Als we terug zijn bij de volière
van de zwaluwen, hebben de twee kwakkelende geen
tekenen van verbetering. Theo pakt ze voorzichtig op.
Eentje lijkt al niet meer te leven, de andere heeft het
slecht. “Wat jammer, het zijn zulke mooie beestjes.
Misschien dat Kirsten nog iets kan doen voor deze.”
Helaas blijkt dat niet het geval en kunnen we het
beestje alleen maar uit zijn lijden verlossen.
Gelukkig maken de egels buiten veel goed. Nog geen vijf
minuten nadat we de bak met voer in het hok hebben
gezet, steekt er een neus uit het stro. Luid snuivend
vindt de egel de weg naar de voerbak en begint daar
ongegeneerd luid smakkend meelwormen naar binnen
te werken. De andere egels hoeven alleen het gesmak
te volgen en doen al snel mee. Ook de jonge zwanen
staan heftig kwebbelend voor hun deur te wachten op
het eten. Theo krijgt amper de kans om het voer neer te
zetten of ze zitten er al met hun snavels in.
Als iedereen te eten en drinken heeft, blijkt dat
Dierenambulance Kennemerland-Noord (Alkmaar) net
is aangekomen met een eend en een merel. Theo en ik
kijken mee als Kirsten ze in haar nieuwe behandelkamer
een eerste onderzoek geeft. De merel blijkt tegen
een raam te zijn gevlogen. Zijn hele ondersnavel staat
scheef. “Zijn onderkaak is helemaal kapot”, vertelt
Kirsten. “Hier kan ik niets aan doen en een dierenarts
ook niet. We kunnen hem alleen de hongerdood
besparen.” Gelukkig is de eend een positiever verhaal.
Ze blijkt al door een dierenarts behandeld te zijn,
vertellen de ambulance medewerkers. Ze hoeft eigenlijk
alleen op te knappen nu. Theo neemt haar mee en
maakt een hokje voor haar klaar. Een beetje verbaasd
bekijkt ze haar nieuwe onderkomen. We staan nog even
te kijken naar een drietal baby egels die pontificaal in
hun voer zitten. Theo kan het iedereen aanbevelen om
hier vrijwilligerswerk te doen. “Het is heel bijzonder
werk en je ziet en maakt unieke dingen mee.”
Sanne van der Valk
Op het moment van het interview zit er ook
een speciale gast in de opvang. Namelijk een
Noordelijke Witwangdwergooruil.
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  19
20  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
De afgelopen jaren is een nieuwe generatie beheerders
opgestaan. Een jongere generatie die buiten de passie
ook een professionele opvang wil bestieren.
Dit jaar is voorzichtig gestart met samenwerking tussen
de opvangcentra. Op kleine schaal werkte ik samen met
De Bonte Piet (Midwoud) en Vogelhospitaal Naarden.
Dat ging dan vooral over het uitwisselen van kennis en
ervaring. We zijn een aantal keer bij elkaar geweest,
maar gebruiken ook de telefoon en e-mail om elkaar
over en weer vragen te stellen.
In de zomer zijn we gestart met een community op
internet. Hier kunnen we documenten delen, samen
werken aan documenten, bijeenkomsten plannen en
met een vraag- en antwoordfunctie elkaar korte vragen
stellen. Dat gaat niet alleen over behandelingen van
dieren. Onlangs had een opvang in Noord-Holland een
jong eendje van een aparte soort binnen gekregen.
Het kleintje was zo eenzaam dat op de community
een oproep is gedaan. Een oproep in Zuid-Holland
reageerde dat ze meer van deze kleintjes hadden. Het
kleintje uit Noord-Holland is verhuisd naar Zuid-Holland
en daar tussen soortgenootjes groot geworden.
In augustus 2014 is de Stichting Belangenbehartiging
van Vogelopvangcentra Nederland (BvVN) opgericht.
Uiteraard zijn wij als opvang ook hierbij betrokken. Er
zijn nu enkele vergaderingen geweest. Belangrijkste
punt is nu fondsen te werven voor diverse doelen.
Ook wordt gekeken naar een verdeelsleutel voor het
verdelen van de gelden.
Daarnaast wordt gekeken naar een inhoudelijke invul-
ling van samenwerking. Echt heel concreet kan ik hier
nog niet over zijn, maar een idee waar nu aan gewerkt
wordt is voorlichting. Het ligt in de bedoeling voorlich-
tingsmateriaal te maken waar de opvang zelf gebruik
van kan maken naar het publiek toe.
Onder de beheerders is overduidelijk behoefte
aan goede veterinaire kennis. Er blijken toch veel
verschillen te zijn in behandelingen. Is op zich niet
zo gek en hoeft ook niet zo erg te zijn. Ook onder
dierenartsen is vaak nog verschil van mening over de
aanpak. De Nederlandse dierenartsen die aangesloten
zijn bij de internationale groep vogeldierenartsen zullen
worden benaderd om de beheerders met veterinair
advies bij te staan.
Mijn verwachting is dat de samenwerking tussen
opvangcentra de komende jaren een terugkerend
onderwerp in dit blad zal zijn. Ik houd u op de hoogte!
Kirsten Visser
Samenwerking
vogelopvangcentra
De meeste, en misschien wel alle, opvangcentra voor wilde dieren in Nederland zijn
begonnen door particulieren. Mensen die beginnen met een paar dieren opvangen,
maar al snel groeit het uit tot een echt opvangcentrum.
20  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  21
NATUURSTICHTINGEN NOORD-HOLLAND
Onderstaand bieden wij een overzicht van
in Noord-Holland actieve stichtingen op
gebied van natuur, milieu en vogels. Kijk
op hun website als u geïnteresseerd bent
in door hun georganiseerde activiteiten en
excursies in de regio. Leuk voor kinderen
en volwassenen!
Organisatoren	 Website
IVN: Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid	 www.ivn.nl
NME: Stichting Natuur- en Milieu Educatie Zaanstreek 	 www.nme-zaanstreek.nl
Vogelbeschermingswacht ‘Zaanstreek’	 www.vogelwachtzaanstreek.nl
De Poelboerderij	 www.poelboerderij.nl
Plotseling werden we geconfronteerd met een
gebiedsuitbreiding doordat er een vogelopvang-
centrum in Heerhugowaard de poorten sloot per 1
september jl. Zij konden door geldgebrek niet langer
voor de dieren zorgen en zagen geen kans meer om
verder te gaan.
Een probleem waar veel opvangcentra mee te maken
heeft, is de voortdurende zorg om voldoende geld
binnen te krijgen. Helaas wordt er vanuit de overheid,
provincie of gemeente nog maar weinig of geen finan-
ciële ondersteuning gegeven.
De vraag kwam of wij een tijdelijke oplossing konden
bieden in Krommenie, want gewonde of zieke dieren
laat je niet creperen. Na spoedoverleg met de
Dierenbescherming Noord-Holland Noord en Dieren-
ambulance Noord-Kennemerland werd er besloten de
vogels uit de regio Alkmaar en omstreken op te vangen
in Krommenie. Dit betekende dat ons werkgebied
plotseling twee keer zo groot werd. Gelukkig waren de
gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Bergen bereid
om een financiële vergoeding te verstrekken, zodat
ook wij niet meteen in financiële problemen zouden
komen. Voor de toekomst wordt nog bekeken of deze
tijdelijke oplossing voortgezet wordt of dat er nog
andere opties zijn om de vogels uit de regio Alkmaar
e.o. op te vangen.
In ieder geval is Dierenambulance Noord-Kennemer-
land erg blij met deze oplossing en kunnen wij op onze
beurt vertellen dat er inmiddels een zeer prettige
samenwerking tot stand is gekomen. De volgende keer
zal ik hier meer over vertellen zodra wij weten of de
tijdelijke oplossing wordt omgezet in een structurele
oplossing. Aan ons zal het in ieder geval niet liggen.
Wij zijn van mening dat ons opvangcentrum voldoende
capaciteit biedt met daarbij een professionele en
deskundige aanpak onder leiding van onze beheerder
Kirsten Visser.
Maria van Driel
Uitbreiding regio
22  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
Voortgang renovatie
Met trots kunnen we onze nieuwe ontvangst- en behandelkamer laten zien.
Hier worden de dieren in ontvangst genomen, gediagnostiseerd en behandeld.
Daarna gaan ze de opvang in waar ze verder verzorgd en behandeld worden.
22  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  23
Het is op de open dag al gebleken dat veel mensen hun
waardering uitspraken over de vele veranderingen in
het opvangcentrum. Nieuwe hokken die gemakkelijker
schoon te maken zijn en vloeren die aangepast zijn met
een antisliplaag zorgen er voor dat onze vrijwilligers met
plezier hun werk kunnen doen.
In onze natte binnenruimtes zijn extra stopcontacten
aangebracht en een knop die de stroom uitschakelt
wanneer er schoon gemaakt wordt, zodat onze vrijwil-
ligers zonder gevaar met een hogedrukreiniger of
waterslang de ruimtes kunnen schoonmaken.
Voor de komende tijd staan er nog veel meer zaken op
het programma die aangepast en verbeterd moeten
worden.
•	 Op het buitenterrein moet er een nieuwe vijver
komen omdat de huidige vijver in slechte staat
verkeert.
•	 De slootvolières moeten voorzien worden van een
hoger hekwerk en nieuwe netten. De huidige netten
zijn op een aantal plaatsen kapot en je kunt niet
fatsoenlijk rechtop lopen.
•	 We willen ook graag een elektriciteit- en wateraan-
sluiting met een grote spoelbak, zodat het reinigen
van het buitenterrein wat gemakkelijker wordt.
•	 Ook binnen hebben we nog een opvangkamer die
gerenoveerd moet worden met vloer- en wandte-
gels. Er moet een nieuw aanrechtblokje komen en
nieuwe hokken. Dit is nodig om de egels op een
goede wijze te kunnen huisvesten. Op dit moment
hebben we daar geen aparte ruimte voor en dat is
niet prettig.
Dit kost echter veel geld en we zullen eerst weer een
aantal fondsen moeten gaan aanschrijven om het
benodigde geld binnen te krijgen. Wij hopen dat dit gaat
lukken zodat we weer verder kunnen. Wordt vervolgd!
Maria van Driel
Binnen de vogelopvang zijn drie bestuursleden voor
de technische aspecten verantwoordelijk: Piet Worp,
Bart de Roos en ik (Jan Willem Kaaijk). Op dit
moment steken we vele uren in een lijst met
alle te verwachten technische werkzaam-
heden voor de komende tijd en de daarmee
samenhangende kosten. Denk hierbij aan
verbouwing van de vrijwilligersruimte, de
verbouwing van behandelkamer drie, de
werkruimte waar de oude koelcel nog
staat maar ook het opknappen van het
elektranetwerk op 107 (!) punten. Met
deze lijst zal de voorzitter, Maria van
Driel, weer alle goede doelen gaan
benaderen in de hoop dat zij ons
daarin financieel kunnen steunen met
het verwezenlijken hiervan.
Prioriteiten
Prioriteiten voor de komende werkzaam-
heden worden gesteld op basis van
veiligheid, kosten, behan-
deling van
de vogels
en wetge-
ving met
betrekking tot vogels en vrijwilligers. We
willen binnenkort starten met de verbouwing
van behandelkamer drie, een nieuwe vijver
aanleggen in de buitenvolière, het opknappen
van het elektranetwerk, het aanbrengen van
rookmelders en het aanbrengen van marke-
ringen voor de vluchtroutes etc.
Eigen prioriteiten
Zelf heb je ook je prioriteiten. Ik vind een
goede nette uitstraling rondom heel belangrijk
en ook het creëren van een fijne werkplek
voor onze vrijwilligers. Mijn mening is dat een
goede, nette werkomgeving goede vrijwilligers
trekt die elkaar versterken. Ik merk ook dat
het kleinste beetje rommel al een neerwaartse
spiraal in kan zetten. Hoewel ik waardevoller
ben met uitvoeren van technisch werk, steek
ik op zaterdag daarom ook tijd in het net maken en
onderhouden van de tuin. Dit is ook belangrijk naar
de buurt toe. Ik ben trots op de
uitstraling die we nu
al bereikt hebben.
Één die vertrouwen
uitstraalt naar de buurt,
gemeente, waterschappen
en het ministerie. We
hebben fondsen om
het schilderwerk
buiten deels te
laten doen en
ik ben gestart
om in fases
de klimop die
tot de nok
van het pand
gegroeid is te
verwijderen.
Deze veroorzaakt
namelijk lekkages
en houtrot.
Oproep
De lijst werkzaamheden wordt maar
langzaam korter omdat er vrijwel geen
technische vrijwilligers zijn. Er lijkt wel
een vloek op te rusten terwijl niets meer
voldoening geeft dan zaken tot stand te
brengen. Zeker als de vogels en vrijwilligers
er duidelijk de vruchten van plukken. Ik doe
daarom nogmaals een oproep voor techni-
sche vrijwilligers. Ben je goed in schilderen,
timmeren, straten of elektrawerk? Wil je
structureel of voor alleen een project een
bijdrage leveren? Schroom dan niet mij te
bellen op nummer 06-50 66 75 21.
Jan Willem Kaaijk
Technische handen gezocht
24  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  25
Wilt u ook na uw overlijden iets
voor dieren betekenen?
Dan kunt u bij testament nalaten aan StichtingVogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. Het is goed te weten dat
onze stichting door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt erkend. Daarom
hoeven wij geen erfbelasting (successierecht) te betalen over de verkrijgingen uit nalatenschappen.
Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan het opvangen en verzorgen van zieke en gewonde dieren.
Waar wordt uw geld voor gebruikt?
In het wild levende dieren zoals vogels en egels kunnen in de problemen raken. Deze dieren worden door ons
opgevangen, verzorgd, gerevalideerd en weer teruggezet in de natuur.
Hoe kunt u ons steunen?
Als u naast uw wettige erfgenamen ook een goed doel wilt laten erven, is het nodig door de notaris een testa-
ment op te laten maken. Daarin kunt u heel precies beschrijven wat u wilt dat er met uw nalatenschap gebeurt,
nadat u bent overleden. Natuurlijk kunt u een testament altijd weer wijzigen als u van gedachten verandert.
Om na te laten aan onze stichting heeft u twee mogelijkheden
Erfgenaam
U kunt Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. in uw testament benoemen als enig of mede-erfgenaam.
Onze stichting verkrijgt dan het vermogen dat u na uw overlijden achterlaat, of een door u te bepalen gedeelte
daarvan.
Legaat
Een legaat is een bepaald bedrag of voorwerp, dat aan een ander wordt nagelaten. Dit geldbedrag of voorwerp
ontvangt onze stichting voordat de rest van uw erfenis wordt verdeeld.
Persoonlijk gesprek
Misschien wilt u graag een persoonlijk advies voordat u een testament op laat maken. Neem dan gerust contact
met ons op. Wij vertellen u graag wat uw nalatenschap voor de dieren in onze opvang kan betekenen. U bent van
harte welkom in ons opvangcentrum. Uiteraard kunnen wij ook bij u langskomen.
VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  25
26  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
Wij worden
gesteund door de
volgende fondsen:
Jacob Stins fonds
Stichting Bouwstenen voor
Dierenbescherming
StichtingMenodizetzichinvoorde
rechtenenhetwelzijnvandieren!
www.menodi.nl
Elektige
Installatiebureau
� �
����������		����������������
��������	��	�	�����	���
Stichting
Vogelopvangcentrum
Zaanstreek
Toehoe!
Steun vogelopvang Zaanstreek
Hoefnagel & Meijn B.V.
Uiterdijk 4,1505GW Zaandam
Telefoon 075 6166 122
Tank- en Apparatenbouw - Leidingwerk - Reparatie
Autorijsschool
Fred Dekker
Provincialeweg 26
1561 KL Krommenie
06-54623819
075-6283745
info@autorijschoolfreddekker.nl
www.autorijschoolfreddekker.nl
www.kika.nl
Giro 8118
Eendengarage
Sander Aalderink
Eendrachtstraat 13
1531 DT Wormer (NH)
Tel.: 075 - 642 12 58
Mobiel: 06 - 284 28 675
Fax: 0842 - 138 234
s.aalderink@planet.nl
www.eendengarage.nl
In- & verkoop, reparatie, restauratie van Citroën 2CV, Ami en Dyane
Eendegarage 3 x visitekrt 20-10-2008 14:19 Pagina 1
Charlie McNulty 0620222285
Jaap van Wijk 0612874135
Militaireweg 69, 1562 HB Krommenie
info@dakvlak.nl
Wij leveren zeer goede dakwerken af,
de beste in omstreken én voor zeer goede prijzen!
Praktijk voor Chinese Geneeswijze
www.praktijktao.nl
06-52478093
Assendelft
Wormerveer
PIJN ?!
U kunt er vanaf komen bij praktijk Tao.
Wij zijn gespecialiseerd in pijnklachten
en behandeling na een beroerte.
Speciale behandelmethode bij hernia’s
met goed resultaat !
Twijfel niet maar bel voor een afspraak.
Vergoeding mogelijk.
Visserspad 10,1561 PK Krommenie
Telefoon 06 23 97 0916
E-mail :info@slenderstudiomarijke.nl
www.slenderstudiomarijke.nl

More Related Content

What's hot

Het wijkkrantje editie 4 oktober
Het wijkkrantje editie 4 oktober Het wijkkrantje editie 4 oktober
Het wijkkrantje editie 4 oktober
ssuser2f62c7
 
Het wijkkrantje editie 6 december final
Het wijkkrantje editie 6  december finalHet wijkkrantje editie 6  december final
Het wijkkrantje editie 6 december final
ssuser2f62c7
 
Het wijkkrantje editie 8 final
Het wijkkrantje editie 8 finalHet wijkkrantje editie 8 final
Het wijkkrantje editie 8 final
ssuser2f62c7
 
Het wijkkrantje editie 5 november final
Het wijkkrantje editie 5 november finalHet wijkkrantje editie 5 november final
Het wijkkrantje editie 5 november final
ssuser2f62c7
 
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
groenehart
 
UiTforum XL 2017: Gesegmenteerd communiceren via mail
UiTforum XL 2017: Gesegmenteerd communiceren via mailUiTforum XL 2017: Gesegmenteerd communiceren via mail
UiTforum XL 2017: Gesegmenteerd communiceren via mail
UiTnetwerk - CultuurNet Vlaanderen
 
Het nieuwe wijkkrantje juni final_low res
Het nieuwe wijkkrantje juni final_low resHet nieuwe wijkkrantje juni final_low res
Het nieuwe wijkkrantje juni final_low res
BasWientjens
 
Rbs jan-febr 2015-
Rbs jan-febr 2015-Rbs jan-febr 2015-
Rbs jan-febr 2015-Rbs Jabbeke
 
2017 rbs-jan-febr
2017 rbs-jan-febr2017 rbs-jan-febr
2017 rbs-jan-febr
Rbs Jabbeke
 

What's hot (10)

Het wijkkrantje editie 4 oktober
Het wijkkrantje editie 4 oktober Het wijkkrantje editie 4 oktober
Het wijkkrantje editie 4 oktober
 
Het wijkkrantje editie 6 december final
Het wijkkrantje editie 6  december finalHet wijkkrantje editie 6  december final
Het wijkkrantje editie 6 december final
 
Het wijkkrantje editie 8 final
Het wijkkrantje editie 8 finalHet wijkkrantje editie 8 final
Het wijkkrantje editie 8 final
 
Het wijkkrantje editie 5 november final
Het wijkkrantje editie 5 november finalHet wijkkrantje editie 5 november final
Het wijkkrantje editie 5 november final
 
Rbs jan-feb2014
Rbs jan-feb2014Rbs jan-feb2014
Rbs jan-feb2014
 
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
 
UiTforum XL 2017: Gesegmenteerd communiceren via mail
UiTforum XL 2017: Gesegmenteerd communiceren via mailUiTforum XL 2017: Gesegmenteerd communiceren via mail
UiTforum XL 2017: Gesegmenteerd communiceren via mail
 
Het nieuwe wijkkrantje juni final_low res
Het nieuwe wijkkrantje juni final_low resHet nieuwe wijkkrantje juni final_low res
Het nieuwe wijkkrantje juni final_low res
 
Rbs jan-febr 2015-
Rbs jan-febr 2015-Rbs jan-febr 2015-
Rbs jan-febr 2015-
 
2017 rbs-jan-febr
2017 rbs-jan-febr2017 rbs-jan-febr
2017 rbs-jan-febr
 

Viewers also liked

Dorset superfast business conference jan 2015
Dorset superfast business conference jan 2015Dorset superfast business conference jan 2015
Dorset superfast business conference jan 2015
Superfast Business
 
απολλων λαρισασ στ1
απολλων λαρισασ στ1απολλων λαρισασ στ1
απολλων λαρισασ στ1
Georgia Karakoula
 
5 keys for a new EU energy Policy | AEEE Conference, Tenerife
5 keys for a new EU energy Policy | AEEE Conference, Tenerife5 keys for a new EU energy Policy | AEEE Conference, Tenerife
5 keys for a new EU energy Policy | AEEE Conference, Tenerife
European University Institute
 
στ1 το τρίγωνο των βερμούδων
στ1 το τρίγωνο των βερμούδωνστ1 το τρίγωνο των βερμούδων
στ1 το τρίγωνο των βερμούδων
Georgia Karakoula
 
ฉันเหมือนใคร
ฉันเหมือนใครฉันเหมือนใคร
ฉันเหมือนใคร111phet21
 
Berxhiku_Altin1
Berxhiku_Altin1Berxhiku_Altin1
Berxhiku_Altin1
Altin Berxhiku
 
Maxad premium-publishers
Maxad premium-publishersMaxad premium-publishers
Maxad premium-publishers
maxad.co
 
Wylewka Na Drewnianej Podłodze
Wylewka Na Drewnianej PodłodzeWylewka Na Drewnianej Podłodze
Wylewka Na Drewnianej Podłodze
Andrzej Fedorowicz
 
Costume Ideas
Costume IdeasCostume Ideas
Costume Ideas
PopSap
 
Montreal Marketing
Montreal MarketingMontreal Marketing
Montreal Marketing
AuRico Gold
 
2008_kaitzB_004
2008_kaitzB_0042008_kaitzB_004
2008_kaitzB_004
bagrutonline
 
Menghias Kelas
Menghias KelasMenghias Kelas
Menghias Kelas
devi81
 
Jakri developer - ePemilu [Siap 2019]
Jakri developer - ePemilu [Siap 2019]Jakri developer - ePemilu [Siap 2019]
Jakri developer - ePemilu [Siap 2019]
Raka Nugroho
 
Focus Group
Focus GroupFocus Group
Focus Group
PopSap
 
Mangurus PAK ( PENYALUR ALAT KESEHATAN)
Mangurus PAK ( PENYALUR ALAT KESEHATAN)Mangurus PAK ( PENYALUR ALAT KESEHATAN)
Mangurus PAK ( PENYALUR ALAT KESEHATAN)
Jeklindo_Persada
 

Viewers also liked (15)

Dorset superfast business conference jan 2015
Dorset superfast business conference jan 2015Dorset superfast business conference jan 2015
Dorset superfast business conference jan 2015
 
απολλων λαρισασ στ1
απολλων λαρισασ στ1απολλων λαρισασ στ1
απολλων λαρισασ στ1
 
5 keys for a new EU energy Policy | AEEE Conference, Tenerife
5 keys for a new EU energy Policy | AEEE Conference, Tenerife5 keys for a new EU energy Policy | AEEE Conference, Tenerife
5 keys for a new EU energy Policy | AEEE Conference, Tenerife
 
στ1 το τρίγωνο των βερμούδων
στ1 το τρίγωνο των βερμούδωνστ1 το τρίγωνο των βερμούδων
στ1 το τρίγωνο των βερμούδων
 
ฉันเหมือนใคร
ฉันเหมือนใครฉันเหมือนใคร
ฉันเหมือนใคร
 
Berxhiku_Altin1
Berxhiku_Altin1Berxhiku_Altin1
Berxhiku_Altin1
 
Maxad premium-publishers
Maxad premium-publishersMaxad premium-publishers
Maxad premium-publishers
 
Wylewka Na Drewnianej Podłodze
Wylewka Na Drewnianej PodłodzeWylewka Na Drewnianej Podłodze
Wylewka Na Drewnianej Podłodze
 
Costume Ideas
Costume IdeasCostume Ideas
Costume Ideas
 
Montreal Marketing
Montreal MarketingMontreal Marketing
Montreal Marketing
 
2008_kaitzB_004
2008_kaitzB_0042008_kaitzB_004
2008_kaitzB_004
 
Menghias Kelas
Menghias KelasMenghias Kelas
Menghias Kelas
 
Jakri developer - ePemilu [Siap 2019]
Jakri developer - ePemilu [Siap 2019]Jakri developer - ePemilu [Siap 2019]
Jakri developer - ePemilu [Siap 2019]
 
Focus Group
Focus GroupFocus Group
Focus Group
 
Mangurus PAK ( PENYALUR ALAT KESEHATAN)
Mangurus PAK ( PENYALUR ALAT KESEHATAN)Mangurus PAK ( PENYALUR ALAT KESEHATAN)
Mangurus PAK ( PENYALUR ALAT KESEHATAN)
 

Similar to 2014 12 donateursblad vocz

Familiespektakel Blixembosch 2016
Familiespektakel Blixembosch 2016Familiespektakel Blixembosch 2016
Familiespektakel Blixembosch 2016
Twan van den Broek
 
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdfHet Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
ssuser2f62c7
 
Wijkkrant juni 2015
Wijkkrant juni 2015Wijkkrant juni 2015
Wijkkrant juni 2015
Anja Wens
 
Presentation VHRM Reclame en Marketing
Presentation VHRM Reclame en MarketingPresentation VHRM Reclame en Marketing
Presentation VHRM Reclame en Marketing
Alexander Hillebrand
 
2016 10-beleidsplan tvl
2016 10-beleidsplan tvl2016 10-beleidsplan tvl
2016 10-beleidsplan tvl
TaartjesvoorLelystad
 
Het Wijkkrantje september 2022 FINAL.pdf
Het Wijkkrantje september 2022 FINAL.pdfHet Wijkkrantje september 2022 FINAL.pdf
Het Wijkkrantje september 2022 FINAL.pdf
ssuser2f62c7
 
Wijkkrant nr 12 juni2013 small
Wijkkrant nr 12 juni2013 smallWijkkrant nr 12 juni2013 small
Wijkkrant nr 12 juni2013 smallAnja Wens
 
Beleidsplan
BeleidsplanBeleidsplan
Artikel: zeg het met blommen, slaafvrije chocolade of flessenpost (feb 2020)
Artikel: zeg het met blommen, slaafvrije chocolade of flessenpost (feb 2020)Artikel: zeg het met blommen, slaafvrije chocolade of flessenpost (feb 2020)
Artikel: zeg het met blommen, slaafvrije chocolade of flessenpost (feb 2020)
Melissa Tihange
 
Artikel valentijn februari 2020
Artikel valentijn februari 2020Artikel valentijn februari 2020
Artikel valentijn februari 2020
Melissa Tihange
 
Balade week 17
Balade week 17Balade week 17
Balade week 17
Esmiralda Donders
 
Wegwijs in knesselare2014-2015
Wegwijs in knesselare2014-2015Wegwijs in knesselare2014-2015
Wegwijs in knesselare2014-2015
Jan Duchau Zakelijke Dienstverlening
 
Balade week 10
Balade week 10Balade week 10
Balade week 10
Esmiralda Donders
 
Balade week 8
Balade week 8Balade week 8
Balade week 8
Esmiralda Donders
 
Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015Marc Somers
 
aktiviteiten kalender september-oktober 2015
aktiviteiten kalender september-oktober 2015aktiviteiten kalender september-oktober 2015
aktiviteiten kalender september-oktober 2015Marijke Dekker
 
Balade week 51
Balade week 51Balade week 51
Balade week 51
Esmiralda Donders
 
Silersshop Eindejaarsgeschenken Magazine 2014
Silersshop Eindejaarsgeschenken Magazine 2014Silersshop Eindejaarsgeschenken Magazine 2014
Silersshop Eindejaarsgeschenken Magazine 2014
Bart Waldram
 
Reigersbos krant 13 maart 2015
Reigersbos krant 13 maart 2015Reigersbos krant 13 maart 2015
Reigersbos krant 13 maart 2015
Reigersbos
 

Similar to 2014 12 donateursblad vocz (20)

Familiespektakel Blixembosch 2016
Familiespektakel Blixembosch 2016Familiespektakel Blixembosch 2016
Familiespektakel Blixembosch 2016
 
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdfHet Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
 
Wijkkrant juni 2015
Wijkkrant juni 2015Wijkkrant juni 2015
Wijkkrant juni 2015
 
Presentation VHRM Reclame en Marketing
Presentation VHRM Reclame en MarketingPresentation VHRM Reclame en Marketing
Presentation VHRM Reclame en Marketing
 
2016 10-beleidsplan tvl
2016 10-beleidsplan tvl2016 10-beleidsplan tvl
2016 10-beleidsplan tvl
 
Het Wijkkrantje september 2022 FINAL.pdf
Het Wijkkrantje september 2022 FINAL.pdfHet Wijkkrantje september 2022 FINAL.pdf
Het Wijkkrantje september 2022 FINAL.pdf
 
Wijkkrant nr 12 juni2013 small
Wijkkrant nr 12 juni2013 smallWijkkrant nr 12 juni2013 small
Wijkkrant nr 12 juni2013 small
 
Beleidsplan
BeleidsplanBeleidsplan
Beleidsplan
 
Artikel: zeg het met blommen, slaafvrije chocolade of flessenpost (feb 2020)
Artikel: zeg het met blommen, slaafvrije chocolade of flessenpost (feb 2020)Artikel: zeg het met blommen, slaafvrije chocolade of flessenpost (feb 2020)
Artikel: zeg het met blommen, slaafvrije chocolade of flessenpost (feb 2020)
 
Artikel valentijn februari 2020
Artikel valentijn februari 2020Artikel valentijn februari 2020
Artikel valentijn februari 2020
 
Personeelsblad zomer 2013
Personeelsblad zomer 2013Personeelsblad zomer 2013
Personeelsblad zomer 2013
 
Balade week 17
Balade week 17Balade week 17
Balade week 17
 
Wegwijs in knesselare2014-2015
Wegwijs in knesselare2014-2015Wegwijs in knesselare2014-2015
Wegwijs in knesselare2014-2015
 
Balade week 10
Balade week 10Balade week 10
Balade week 10
 
Balade week 8
Balade week 8Balade week 8
Balade week 8
 
Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015
 
aktiviteiten kalender september-oktober 2015
aktiviteiten kalender september-oktober 2015aktiviteiten kalender september-oktober 2015
aktiviteiten kalender september-oktober 2015
 
Balade week 51
Balade week 51Balade week 51
Balade week 51
 
Silersshop Eindejaarsgeschenken Magazine 2014
Silersshop Eindejaarsgeschenken Magazine 2014Silersshop Eindejaarsgeschenken Magazine 2014
Silersshop Eindejaarsgeschenken Magazine 2014
 
Reigersbos krant 13 maart 2015
Reigersbos krant 13 maart 2015Reigersbos krant 13 maart 2015
Reigersbos krant 13 maart 2015
 

2014 12 donateursblad vocz

 • 1. STICHTING VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek JAARGANG 3 ▪ NR 1 Werken bij voz De Nieuwe beheerder Vogelopvangcentrumzaanstreek Gratis twee theaterkaartjes! Afscheidsreceptie Jan van Briemen December 2014
 • 2. iedereen verdient een morgen morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Uw specialistin garagedeuren Wormerveer SUPERSTUNT€1250,- Electrisch bediende geïsoleerde garagedeur inclusief montage voor €1250,- Bel 075 7503892 of kijk op www.hartmangaragedeuren.nl ALEKSANDRA GALOWSKA Parkstraat 41 1544 AN Zaandijk tel: 06 47 82 92 23 Zuiderhoofdstraat 29 Krommenie 075 6281614 www.grootschoenen.nl Vredeweg 14-16, 1505 HH Zaandam T: 075 - 65 33 700 T O TA A L I N S TA A L E N T E C H N I S C H M AT E R I A A L www.perk.nu • aandrijftechniek • bevestigingsmaterialen • buizen en hulpstukken • constructie-, plaat- en speciaalstaal • gereedschappen en machines • lastechniek • pneumatiek en hydrauliek • RVS en Non-Ferro • technische en chemische producten • veiligheids- en beschermingsproducten
 • 3. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  3 6 16 Afscheidsreceptie Jan van Briemen Open dag Interview Theo Smit Inhoud en verder... Colofon Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Alstublieft: helemaal gratis voor u! . . . . . . . . 5 Visser en vogels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 IJsvogel onder de loep . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Voorzitter in het zonnetje gezet . . . . . . . . . 15 Stekeltje en Jippie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Samenwerking vogelopvangcentra . . . . . . . 20 Uitbreiding regio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Natuurstichtingen Noord-Holland . . . . . . . . 21 Voortgang renovatie . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Technische handen gezocht . . . . . . . . . . . . 24 Wilt u ook na uw overlijden iets voor dieren betekenen . . . . . . . . . . . . . . . 25 December 2014 Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. Brieven aan: Busch 2, 1562 HH Krommenie Telecommunicatie: Maria van Driel 06-53513585 T: 075-6213737 Email: info@vocz.nl Site: www.vocz.nl Onze banken ING (giro) NL58 INGB 0000 5026 00 Rabobank NL 44 RABO 0124 9955 00 t.n.v. Stichting Vogelopvang Zaanstreek Redactie: Maria van Driel Monique Jansen Sanne van der Valk Kirsten Visser Annemarie Karreman Karin Hoekstra. U kunt ons volgen op Facebook en Twitter www.facebook.com/vogelopvang.zaanstreek www.twitter.com/vocZaanstreek Vormgeving en acquisitie Kroonland Uitgeverij BV www.kroonland.nl Vogelopvangcentrumzaanstreek Gratis twee theaterkaartjes! Afscheidsreceptie Jan van Briemen cover zomer 2014.indd 1 2-12-2014 10:01:57 December 2014 10
 • 4. 4  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK Het laatste donateursblad van 2014 ligt alweer bij u op de mat. Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik mij dat dit jaar is omgevlogen. Wij hebben weer een actief jaar achter de rug met veel verande- ringen. Er is weer veel gerestau- reerd en vele verbeteringen zijn aangebracht om het werk voor de vrijwilli- gers aangenamer en gemakkelijker te maken. Een aantal van deze verbeteringen zullen we uitgebreid aan de orde laten komen in dit nummer. Inmiddels is onze organisatie behoorlijk gegroeid met 50 vrijwilligers. In zeer korte tijd hebben we dit voor elkaar kunnen krijgen en we zijn er ook erg trots op dat onze vrijwil- ligers het erg naar hun zin hebben bij het vogelopvangcentrum. Zij zetten zich belange- loos in en zijn gedreven om de dieren die bij ons binnengebracht zijn zo goed mogelijk te helpen. Ons werkgebied is verdubbeld doordat vogelopvangcentrum de Strandloper in Heerhugowaard heeft opgehouden te bestaan. Verder in dit nummer zal ik daar wat meer over vertellen. In dit nummer ook aandacht voor de open dag die we op 25 oktober hebben gehouden en uiteraard komt ook de afscheidsreceptie van Jan van Briemen aan bod. Verder hebben een paar nieuwe rubriekjes toegevoegd en we hopen dat u dat leuk zult vinden. Wij hebben in ieder geval weer ons best gedaan om er een leuk en interessant blad van te maken. Nog een kleine verandering hebben we ingevoerd. U was van ons gewend een acceptgiro in het blad te ontvangen. Dit doen we voortaan per brief zodat we u nog wat persoonlijker kunnen benaderen en bedanken, want zonder dona- teurs zouden we het niet redden. Wij hopen dat u gezellige feestdagen zult krijgen en dat uw goede voornemens voor 2015 zullen gaan lukken. Ons voornemen voor 2015 is om verdere verbeteringen door te voeren en fondsen en vrijwilligers te werven. Dit om de dieren nog beter te kunnen verzorgen. Alle vrijwilligers van het vogelop- vangcentrum wensen u fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2015 toe. Maria van Driel Voorzitter Voorwoord Beste donateurs en belangstellenden, 4  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
 • 5. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  5 Samen met uw partner, vriendin, buurvrouw, familielid of kennis gratis naar het Zaantheater! De jaarlijkse collecte in de Zaanstreek is voor het Vogel- opvangcentrum de belangrijkste bron van inkomsten om een goede opvang, verzorging en voeding van vogels te kunnen bekostigen. Collectanten zijn daarom van levens- belang voor ons. Gemiddeld brengt iedere collectant immers meer dan € 100,-- voor het Vogelopvangcentrum binnen. Uitbreiding van het aantal collectanten in de Zaanstreek heeft daarom hoge prioriteit! Eén nieuwe collectant voor ons levert ù meteen 2 gratis kaartjes voor het Zaantheater op! De afgelopen maanden is goed nagedacht om tot een leuke, ècht Zaanse actie te komen om in de hele Zaanstreek nieuwe collectanten voor het Vogelop- vangcentrum te werven. En wie kunnen deze nieuwe collectanten nu beter voor ons vinden dan onze eigen vrienden, donateurs en bestaande collectanten van het Vogelopvangcentrum? Juist: daarom deze actie waaraan u dit keer beslist mee moet doen. En bovendien met een unieke, ècht Zaanse beloning voor u: gesponsord door het Zaantheater kunnen wij u, helemaal gratis, 2 kaartjes aanbieden voor een voorstelling in het Zaantheater in het voorjaar van 2015. Als u nù een nieuwe collectant (m/v) voor ons weet te vinden! Geef daarom vandaag nog uw partner, vriendin, buurvrouw, familielid of kennis als nieuwe collec- tant op! Iedereen heeft wel een partner, vriendin, buurvrouw, familielid of kennis (m/v), die het Vogelopvangcentrum, net als u, een warm hart toedraagt. Voor iedere nieuwe collectant, of dat nu uw partner, meerderjarige kinderen, een ander familielid of uw buren of vrienden zijn, ontvangt u 2 gratis kaartjes. Ook als uw partner zèlf nog niet voor het Vogelopvangcentrum collecteert, mag u ook deze gerust als nieuwe collectant aanmelden; dit via de antwoordkaart aan de buitenkant van dit tijdschrift. Overleg daarom meteen met hen of ook zij het Vogelop- vangcentrum bij deze collecte een handje willen helpen. Het spreekt dan uiteraard vanzelf dat zij ook daadwer- kelijk in de komende collecteweek gaan collecteren. Daarom bellen wij u na afloop van de collecteweek en overleggen met u naar welke van de verschillende voor- stellingen (u kunt er uit liefst 6 kiezen!) uw belangstelling uitgaat. Zodat u samen met de door u opgegeven, nieuwe collectant gezellig naar het knusse Zaantheater kunt. En helemaal gratis! Collecteren is een leuke bezigheid die slechts één keer per jaar een paar uur tijd vergt! De jaarlijkse collecte zal in de week van 22 tot en met 28 februari 2015 gehouden gaan worden. Onze collectanten lopen in deze week dagelijks van ongeveer 17.30 tot 19.30 uur: zo’n twee uurtjes per dag. En er is altijd wel, in overleg met de nieuwe collectant, een wijkje beschikbaar in hun eigen, directe woonomgeving. Gecollecteerd wordt met een bus of-naar keuze- met een lijst. Iedere collectant ontvangt bovendien een naambadge en een kopie van de Zaanse collectevergunning. Geef daarom meteen één of meerdere nieuwe collectanten via de antwoordkaart(en) op! Als u vόόr 31 januari 2015 een nieuwe collectant via één van beide antwoordkaarten opgeeft, die vervolgens ook daadwerkelijk in de week van 22 t/m 28 februari a.s. gaat collecteren, ontvangt u gratis 2 kaartjes voor een voorstelling in het Zaantheater in het voorjaar van 2015. Geeft u meer dan één nieuwe collectant op, dan zijn wij extra blij: daarom zijn 2 antwoordkaarten beschikbaar en kunt u liefst vier kaartjes verdienen. Als u extra aanmeldingskaarten wilt, geeft u dat dan even aan op de antwoordkaart. Wij een nieuwe collectant: ù 2 gratis kaartjes voor het Zaantheater! Help ons Vogelopvangcentrum en geef daarom via de bijgaande, portvrije antwoordkaart meteen een nieuwe collectant aan ons op! Per nieuwe collectant die ook daadwerkelijk gaat collecteren, ontvangt u gratis 2 kaartjes! Vul die antwoordkaart volledig in en stuur deze vόόr 31 januari 2015 aan ons op! Veel succes en bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Wij rekenen op uw deelname en steun! Antwoordkaart(en) niet aangetroffen of reeds inge- zonden en een nieuwe nodig? Bel dan even ons Vogelop- vangcentrum (tel. 075-6213737) en vraag een nieuwe aan! Alstublieft; helemaal gratis voor u!
 • 6. 6  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK Na vele jaren zich te hebben ingezet voor het vogelopvangcentrum is er nu een periode van rust aangebroken. Vele mensen zijn gekomen om Jan de hand te schudden. Familie- leden, vrienden, vrijwilligers van de Dierenambulances Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, vrijwilligers en oud vrijwilligers van het Vogelopvangcen- trum, collectanten en het bestuur. Ook was voormalig wethouder van gemeente Zaanstad, de heer Linnekamp, present, samen met een beleidsmedewerker van gemeente Zaanstad. De organisatie was in handen bij Silvia Mast en Monique Jansen. Tijdens de speeches van Maria van Driel, wethouder Linnekamp en Monique Jansen zijn mooie woorden gezegd, herin- neringen opgehaald, anekdotes verteld en dankbetuigingen voor Afscheidsreceptie Jan van Briemen Op donderdag 6 juni jl. nam Jan van Briemen officieel afscheid als beheerder van hetVogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. 6  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
 • 7. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  7 het voetlicht gebracht. Er werd onder meer gesproken over de moeilijke tijd na het overlijden van Ann, de vorming van het nieuwe bestuur, de nieuwe wet- en regel- geving, de klachten die er waren van de buren in de omgeving en de voortgang die er geboekt is en de renovatie van het Vogelopvang- centrum. Wethouder Linnekamp sprak zijn waardering uit voor al die jaren van hard werken door Jan en Ann. Hij gaf ook aan veel respect te hebben voor alle vrijwilligers, die nog steeds zo hard nodig zijn. Jan heeft vele cadeaus en attenties in ontvangst genomen: mooie foto’s van vroeger, kaarten, cadeau- bonnen en een aantal flessen drank. De catering was prima verzorgd door de vrijwilligers van Jason Kanovereniging! Jan kijkt terug op een geslaagd afscheid en hoopt veel van de aanwezigen ook na zijn pensione- ring nog regelmatig te zien. Monique Jansen VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  7
 • 8. 8  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK De afgelopen dagen hebben we te maken gehad met de maatregelen als gevolg van de vogelgriep. Het was heel hectisch, maar ook heftig. We moesten helemaal op slot. Er mocht geen vogel in of uit, maar ook qua bezoek gingen we dicht. Veel bellen. Afspraken afbellen, dierenarts afbellen. En bellen voor informatie. Want wat te doen met de duif die in de vroege ochtend bij ons werd achtergelaten? De overheid bleef onver- murwbaar. “Nee mevrouw, u mag niets met de duif doen. Niet oppakken, niet onderzoeken en geen eten geven.” Dat kon ik natuurlijk niet. Dus toen iedereen weg was en al het werk gedaan was heb ik het duifje een beschut plekje met water en voer geboden. Inmid- dels maakt de duif het uitstekend en ik verwacht dat de duif weer is uitgezet tegen de tijd dat u dit leest. Later hoorden wij dat het toegestaan was in zulke gevallen de dieren toch binnen te halen. Ook erg enerverend was de Open Dag en de voor- bereidingen. Er is heel veel tijd en energie in gaan zitten, maar dat was het allemaal waard! Het aantal belangstellenden was boven verwachting. En ik heb zoveel positieve geluiden gehoord! Mensen waren erg blij te zien hoe de opvang eruit ziet en hoe we werken. De sfeer was geweldig! Met name de aanwezigheid van Bert Schoo met enkele van zijn vogels werd zeer gewaardeerd. Als Bert vertelt hangt iedereen aan zijn lippen. Visser &vogels “Nee mevrouw, u mag niets met de duif doen. Niet oppakken, niet onderzoeken en geen eten geven.” Dat kon ik natuurlijk niet. Het is vandaag een kille, waterkoude, donderdagochtend. Voor mij is het“the day after”.
 • 9. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  9 Waarschijnlijk weet u wel dat wij in Krommenie geen roofvogels en uilen opvangen. Ja, wel even hoor. Als een vogel uit deze groep binnen komt wordt hij meestal nagekeken. Ik zeg meestal, want als een dierenarts het dier al heeft onderzocht ga ik het niet nog een keer plagen. Dat geeft onnodig veel stress. Wel wegen we deze vogels. Soms houden we ze een nacht in de opvang. Dat kan diverse redenen hebben, maar meestal is dat als de verwachting is dat ze na een nacht slapen weer uitgezet kunnen worden. Alles dat we doen, doen we in overleg met de heer Huijskens. De beheerder van ons huidige dependance voor roof- vogels en uilen. Het is de bedoeling dat over enkele weken Bert Schoo ook als dependance voor roofvogels en uilen aan onze opvang wordt toegevoegd. Het voornaamste voordeel is dat we dan altijd verzekerd zijn van goede zorg! Het afgelopen jaar ben ik ook erg druk geweest met de samenwerking met beheerders van andere opvang- centra. Ook hier heb ik veel energie in gestopt. In de vorige editie vertelde ik u dat we de wens hebben een website te openen waarop we kunnen overleggen en meer kennis kunnen delen. Inmiddels is de website er! Het begin is wat roestig, maar gaandeweg is deze website een steeds belangrijker plek gaan innemen. En zeker nu met de vogelgriep was het een belangrijk middel om onderling informatie uit te wisselen. Het enige project waar wij nog echt niet aan toe zijn gekomen, is het ontwerp voor de verblijven buiten. Deze verblijven zijn erg oud, niet goed schoon te houden en ook voor de dieren zijn verbeteringen mogelijk. In de zomer hebben we drie stagiaires van het Van Hall College over de vloer gehad. Zij doen daar de opleiding Diermanagement en liepen vier weken stage bij ons. Vier hele mooie weken waarin we over en weer veel van elkaar geleerd hebben. Ook hebben deze jongens een ontwerp gemaakt voor hele nieuwe buitenvolières. De komende maanden gaan we ons hierop storten. Hoewel er nog veel vragen leven is het toch ook wel heel fijn om te gaan werken aan mooie verblijven waarin de dieren de kans krijgen om soor- teigen gedrag te vertonen. Het zal het herstel van de dieren zeker ten goede komen! Kirsten Visser Roy Meijer, Arno Veenstra en Gerwin Veldman
 • 10. 10  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK Op zaterdag 25 oktober jl. hielden wij onze eerste echte open dag. Op deze dag werden de deuren geopend om donateurs, buren en andere belangstellenden een kijkje te gunnen in ons vogelopvangcentrum. Zo kon men kennismaken met ons werk, de vrijwilligers en kon men de veranderingen aanschouwen die tot nu toe zijn gemaakt. Om 9.00 uur kwamen alle vrijwilligers bij elkaar om de nodige voorbe- reidingen te treffen. De vogels in de opvang moesten verzorgd worden, hokken werden schoongemaakt, er werden broodjes gesmeerd voor de lunch en er werd een informatiehoekje ingericht. Daarnaast werd de schuur ingericht voor de catering, waar men warme en koude versnape- ringen kon verkrijgen. De woonkamer werd omgebouwd tot “bioscoop”, waar een filmpje werd vertoond over de ontwikkelingen door de tijd heen. Het weer werkte gelukkig ook mee. Ietwat bewolkt en frisjes, maar gelukkig droog! Vanaf 12.00 uur waren de gasten welkom, maar nog OPEN DAG 10  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
 • 11. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  11 vóór openingstijd waren de eerste gasten al aanwezig. Naarmate de dag vorderde, werd het drukker en drukker. Aan het einde van de dag stond de teller op bijna 300 bezoekers! Wat leuk om te merken dat er zoveel belangstelling was. Ook waren de drie dierenambulances uit onze regio, te weten Dierenambulance Kennemerland, Dierenambulance Noord- Kennemerland en Dierenambulance Zaanstreek, aanwezig. Zij brengen regelmatig vogels en egels naar ons opvangcentrum. Er kon kennisge- maakt worden met de medewerkers, een kijkje worden genomen in de ambulances en informatie worden verkregen over hun werkzaamheden. Daarnaast waren de heren Bert Schoo en Wim Huijskens, de beheerders van onze roofvogeldependances, aanwezig. Bert Schoo had uit zijn privé-collectie onder andere een Bengaalse oehoe, een torenvalk, een kerkuil en een boeboekuiltje meegenomen. Stuk voor stuk prachtige vogels waar veel interesse voor was. Dankzij de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers en de komst van veel geïnteresseerde bezoekers kunnen wij terugkijken op een zeer gezellige en geslaagde open dag! Karin Hoekstra VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  11
 • 12. 12  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK De ijsvogel heeft een snelle, rechte vlucht, vaak vlak langs het wateroppervlak. Hij kan op deze manier snelheden bereiken van maximaal 80 kilometer per uur. De vleugelslag is snorrend, afgewisseld met een korte glijperiode. Hierdoor is er van een IJsvogel in vlucht zelden meer te zien dan een blauw-oranje flits. IJsvogels zijn niet talrijk in Nederland, maar ze komen overal voor, dus ook in Noord-Holland. Het zijn stand- vogels, wat betekent dat ze in de winter doorgaans niet wegtrekken. Alleen in strenge winters zie je dat ijsvo- gels uit Nederland vertrekken. IJsvogels uit de koudere streken komen vaak in Nederland overwinteren. In zachte winters is de kans om een ijsvogel te zien dan ook het grootst. De ijsvogel is voor het jagen afhankelijk van wateren die helder en ijsvrij zijn met veel kleine visjes. Het liefst leeft hij in schaduwrijke gebieden, waar hij bij de jacht niet wordt gehinderd door de reflectie van licht. In de broedtijd leven de vogels voornamelijk in de nabijheid van steile oeverwallen van zand of leem nabij water, waar een nesthol kan worden uitgegraven. IJsvogels leven solitair, behalve in de paartijd. Ze zijn zo fel op het eigen territorium, dat zij in het baltsge- drag bijzondere rituelen uitvoeren om de agressie te neutraliseren. Het begint ermee dat het mannetje het vrouwtje achtervolgt en daarbij schelle kreten slaakt. Als zij uiteindelijk samen neerstrijken, strekken zij zich uit met de snavel omhoog. Dit lijkt op agressie maar de vogels houden de snavel gesloten en richten de rugveren niet op. Dit alles om elkaar te laten zien dat er geen territoriale dreiging is. Vervolgens vangt het mannetje een visje dat hij aan het vrouwtje aanbiedt. IJsvogels in de opvang De ijsvogel is een opvallende verschijning met zijn felgekleurde verenpak. Zijn snelle bewegingen en helblauwe vleugels en kop bezorgen hem de bijnaam‘blauwe flits’.Wie een ijsvogel ziet is een gelukkig mens, want ze zijn schuw en laten zich niet snel zien.
 • 13. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  13 Zij begrijpt dat hij het voor haar bedoeld heeft, omdat hij het visje met de kop naar voren vasthoudt. Als hij het visje zelf wil eten moet de ijsvogel het visje namelijk zo draaien dat het met de kop naar achteren ligt, zodat het kan worden opgeslokt zonder dat stekeltjes (van stekelbaarsjes) of andere obstakels de vogel zouden kunnen verstikken. Door het visje andersom vast te houden kan het vrouwtje het zonder problemen naar binnen werken. Als het vrouwtje het visje aanneemt geeft zij daarmee aan het mannetje te accepteren. Het mannetje zal een nest gaan bouwen, of een bestaand nest opknappen, waarna het paartje aan het kweken van nakomelingen kan beginnen. IJsvogels kunnen wel drie tot vier legsels in een seizoen beginnen. Als een legsel verloren gaat zullen zij het enkele keren blijven proberen tot succes geboekt is.Na het broedseizoen scheiden de wegen weer en zullen zij elkaar weer bestrijden. IJsvogels hebben helder water nodig, zowel om te vissen als voor hun wasritueel. Het waterdichte en isolerende verenkleed van de ijsvogel bestaat uit korte, dichte veren die tot zes keer per dag gepoetst en gekamd worden. Dit kan per keer 15 tot 20 minuten duren. De ijsvogel kent een voor vogels unieke poets- beweging: hij wrijft over zijn kruin met de binnenkant van zijn vleugel. Ook neemt de ijsvogel regelmatig een bad. Vooral ouderdieren baden veel aan het einde van de periode waarin de jongen in de nestkamer worden gevoerd. Het nest is rond die tijd bevuild met een laag braakballen. Tijdens het baden duikt de ijsvogel onder water, alsof hij aan het vissen is, om enige seconden in het water te blijven of direct weer het water te verlaten en opnieuw te duiken. Dit wordt vervolgens zo'n twintig keer herhaald. Omdat ijsvogels, ondanks hun naam, slecht tegen kou kunnen en dus helder water nodig hebben, zijn zij in strenge winters vrijwel kansloos. Bevriezing van hun jachtterrein leidt onherroepelijk tot honger en sterven. Dit jaar was daarom een goed ijsvogeljaar: na een zachte winter een warme zomer met veel prooi. Bij de Vogelopvang hebben we dit jaar 8 ijsvogels opgevangen. Mooie blauwe flitsen die helaas veel last van stress hebben in gevangenschap. Daarom hebben ze het ook niet allemaal gehaald. In alle gevallen waren het jonge mannetjes. ijsvogels hebben een klein territorium en ze kunnen geen afstanden vliegen. Daarom hebben we de vogels, die vaak alleen maar even hoefden te herstellen, bij succesvol herstel weer uitgezet op de plek waar ze gevonden waren. In de opvang zoeken we de kleinste spieringvisjes voor ze uit. We wegen de dieren, want ze eten ongeveer 10 procent van hun eigen lichaamsgewicht. Dus als we weten wat de vogel weegt zoeken we visjes uit en wegen we die zodat we op de juiste hoeveelheid uitkomen. Soms eten ze zelf de visjes uit een bakje, soms van een pincet en helaas hebben we soms ook moeten dwangvoeren. Ondanks dit arbeidsintensieve werk is het de moeite waard om te proberen ijsvogels die in problemen zijn gekomen op te knappen. Elke vogel in problemen verdient het om een tweede kans te krijgen, maar ijsvogels zijn wel zo bijzonder en zeldzaam dat we er graag alle moeite voor doen. Heleen van der Horst Omdat ijsvogels, ondanks hun naam, slecht tegen kou kunnen en dus helder water nodig hebben, zijn zij in strenge winters vrijwel kansloos.
 • 14. WINKELCENTRUM WESTERKOOG • Koog aan de Zaan T 075 - 6315350 • E:info@ndelangebakkerij.nl Oncologisch Voetzorgverlener Diabetische en reumatische voet (Wordt vergoed door de zorgverzekering) Softlasertherapie (o.a. voor wratten en huidproblemen) Ontspanningsvoet- en onderbeenmassage Mede mogelijk gemaakt door een sympathieke ondernemer uit West-Knollendam en wenst de Vogelopvangcentrum Zaanstreek veel succes Planatec b.v. Jonge Voolweg 29 1521 RH Wormerveer Vanaf 15- 1- 2015 : De Trompet 1930 • Heemskerk T 075 - 6471170 F 075 - 6471179 www.planatec.nl Bart van de Wal Vestigingsmanager bart.walvande@planatec.nl M 06 - 51 51 74 64 Specialisten voor machinebouw
 • 15. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  15 De Lemstra stichting stelt jaarlijks een prijs aan een persoon ter beschikking, die zich heeft ingezet voor dieren. Daarbij wint de stichting advies in bij de Dierenbescherming. De prijs werd Maria van Driel toegekend vanwege haar jarenlange inzet op het gebied van dierenwelzijn. Het bestuur van de Lemstra Stichting kwam in september met een grote bos bloemen en een taart het vogelopvang- centrum bezoeken. Tot grote verrassing van Maria, bleken de bos bloemen en de taart voor haar te zijn. Aan de prijs is ook nog een geldbedrag verbonden die Maria uitdrukkelijk en uitslui- tend mag besteden aan iets voor haarzelf. Moeilijk voor Maria, die het geld meteen het liefste weer investeert in de Vogelopvang! Voorzitter in het zonnetje gezet! Wij zijn verheugd te kunnen melden dat in september dit jaar de Lemstra prijs 2014 werd uitgereikt aan de voorzitter Maria van Driel. Maria samen met het bestuur van de Lemstra Stichting
 • 16. 16  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK Theo Smit en een aantal jonge meiden zitten rondom de grote houten tafel nog aan de koffie en limonade. Het is behaaglijk warm binnen bij het haardvuur, maar ook buiten is de herfst ons nog goed gezind. Een zonnetje aan een blauwe lucht en met rijp bedekte weilanden. Idyllischer kan bijna niet. Kirsten Visser, de beheerder, vertelt de vrijwilligers wat er moet gebeuren. De meiden doen de binnenver- blijven, Theo doet de buitenverblijven. Theo werkt nu een jaar als vrijwilliger bij de opvang. “Vorig jaar tijdens de open dag zag ik dat ze vrijwilligers zochten. Ik was op dat moment een tijd werkloos geweest en wilde niet de hele dag thuis zitten. Ik heb daarnaast wel wat met vogels, eigenlijk wel met dieren in het algemeen. Gelukkig had ik op het moment dat ik hier begon, net weer werk. Daardoor kan ik niet zo vaak komen als dat ik eigenlijk zou willen. Het liefste zou ik veel vaker willen komen.” De vogels die in de buitenverblijven zitten, zijn allemaal weer dermate gezond dat ze op korte termijn vrijge- laten worden. Desalniettemin kan het gebeuren dat een vogel toch een terugval krijgt. Daarom moeten ook de vogels buiten goed gecontroleerd worden. Tijdens het ophalen van alle voerbakken blijkt er bij de zwaluwen iets niet goed te zijn. Twee van de vijf tonen weinig beweging. “Dezen moeten we even in de gaten houden, anders moeten ze naar Kirsten.” Binnen maakt Theo alle voerbakken schoon in de nieuwe, grote wasbak met douchekop. In een emmer maakt hij de brokken voor de ganzen en zwanen aan. “Dit moet eerst in het water weken voordat we ze kunnen voeren. Als we de brokken te vroeg geven, zetten ze uit in de magen van de dieren. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.” Terwijl de zwanenpap staat te weken, pakken we nog een kopje koffie en vertelt Theo wat uitgebreider over zijn ervaringen. “Inmiddels werk ik om de week alleen nog op zaterdag bij de vogelopvang. Ik heb dus gelukkig een nieuwe baan gevonden, maar dat hield wel in dat ik hier minder kan zijn. Van de zomer kwam ik ook elke donderdagavond om de jonge vogels te voeren. Dat is wel heel bijzonder om te mogen doen. Al die bekkies die open gaan. Van het najaar hadden we weer veel egels.” Theo werkt het liefste buiten en doet dan ook meestal de buitenhokken. “Voor mijn werk in de reclame werk ik ook veel buiten. Ik ga in mijn vrije tijd ook wel eens de polder in, vogels kijken. Vooral de weidevogels in het voorjaar vind ik leuk. Zoals de kieviten die dan van die mooie duikvluchten maken boven het gras.” Het leukste aan het werken voor de vogelopvang vindt Theo toch wel de bijzondere dieren die je hier tegenkomt. Hij haalt zijn mobiel uit zijn zak. “Kijk deze. Een tijd terug hadden we ineens een aantal ijsvogels hier. Prachtige beestjes, de foto doet hun kleuren eigenlijk geen eer aan. Ik wilde er altijd al eentje zien in de natuur en dan ineens zitten er hier twee.” Een INTERVIEW THEO SMIT “Ik zou het liefst veel vaker komen”
 • 17. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  17 paar foto’s verder stopt hij bij een Jan van Gent. “ Net als deze Jan van Gent. Die komt hier eigenlijk niet voor, maar deze is verzwakt gevonden op het strand. Ik vraag me dan af hoe zo’n beest hier is gekomen. Het schijnt dat ze wel eens meevliegen met een verkeerde zwerm vogels en zo de weg kwijtraken. Wie weet. Ook de specht die we hadden is wel bijzonder. Normaal hoor je ze alleen.” Op het moment van het interview zit er ook een speciale gast in de opvang. Namelijk een Noordelijke Witwangdwergooruil. Kirsten vertelt dat dit bijzondere uiltje is gevonden in Oostzaan en omdat hij geringd was en overduidelijk niet inheems is, is hij meegenomen. Er is veelvuldig geprobeerd met de eigenaar in contact te komen, maar helaas heeft dat niet mogen baten. Inmid- dels is er voor het uiltje een nieuwe eigenaar gevonden. Ook het uitzetten van vogels is een hoogtepunt van het werk. “Ik mocht mee toen we een snip gingen uitzetten. Het was vrij bijzonder dat we deze terug konden brengen omdat het stressgevoelige dieren zijn. Vaak halen ze het niet.” Het zijn deze gebeurtenissen die Theo het leukste vindt aan zijn werk hier. “En de waardering die je krijgt van andere mensen en van de vrijwilligers hier. De sfeer is heel fijn onderling en iedereen waardeert elkaar. Dat is in je “normale” werk vaak wel anders.” Natuurlijk zijn er ook nadelen. “Soms is het behelpen, maar dat komt omdat de vogelopvang van ver moest komen. Ik heb hier als kind ook wel eens vogels gebracht. De hokken stonden opgestapeld in de gangen en overal liepen en zaten vogels. Dat is nu wel anders. En natuurlijk het feit dat niet alle dieren het halen. Een tijd terug hadden we een zwaan uit Castricum die enorm leek op te knappen. Maar zo ineens ging het bergafwaarts en ook de dierenarts kon niets meer voor haar doen. Dat is wel treurig.” Inmiddels hebben de brokken staan weken en is de koffie op. Kirsten is bezig het voer voor de andere volières te bereiden. Zaden en meelwormen voor de meesten. De egels krijgen een enorme bak kattenvoer, ook met meelwormen. Als we terug zijn bij de volière van de zwaluwen, hebben de twee kwakkelende geen tekenen van verbetering. Theo pakt ze voorzichtig op. Eentje lijkt al niet meer te leven, de andere heeft het slecht. “Wat jammer, het zijn zulke mooie beestjes. Misschien dat Kirsten nog iets kan doen voor deze.” Helaas blijkt dat niet het geval en kunnen we het beestje alleen maar uit zijn lijden verlossen. Gelukkig maken de egels buiten veel goed. Nog geen vijf minuten nadat we de bak met voer in het hok hebben gezet, steekt er een neus uit het stro. Luid snuivend vindt de egel de weg naar de voerbak en begint daar ongegeneerd luid smakkend meelwormen naar binnen te werken. De andere egels hoeven alleen het gesmak te volgen en doen al snel mee. Ook de jonge zwanen staan heftig kwebbelend voor hun deur te wachten op het eten. Theo krijgt amper de kans om het voer neer te zetten of ze zitten er al met hun snavels in. Als iedereen te eten en drinken heeft, blijkt dat Dierenambulance Kennemerland-Noord (Alkmaar) net is aangekomen met een eend en een merel. Theo en ik kijken mee als Kirsten ze in haar nieuwe behandelkamer een eerste onderzoek geeft. De merel blijkt tegen een raam te zijn gevlogen. Zijn hele ondersnavel staat scheef. “Zijn onderkaak is helemaal kapot”, vertelt Kirsten. “Hier kan ik niets aan doen en een dierenarts ook niet. We kunnen hem alleen de hongerdood besparen.” Gelukkig is de eend een positiever verhaal. Ze blijkt al door een dierenarts behandeld te zijn, vertellen de ambulance medewerkers. Ze hoeft eigenlijk alleen op te knappen nu. Theo neemt haar mee en maakt een hokje voor haar klaar. Een beetje verbaasd bekijkt ze haar nieuwe onderkomen. We staan nog even te kijken naar een drietal baby egels die pontificaal in hun voer zitten. Theo kan het iedereen aanbevelen om hier vrijwilligerswerk te doen. “Het is heel bijzonder werk en je ziet en maakt unieke dingen mee.” Sanne van der Valk Op het moment van het interview zit er ook een speciale gast in de opvang. Namelijk een Noordelijke Witwangdwergooruil.
 • 18.
 • 20. 20  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK De afgelopen jaren is een nieuwe generatie beheerders opgestaan. Een jongere generatie die buiten de passie ook een professionele opvang wil bestieren. Dit jaar is voorzichtig gestart met samenwerking tussen de opvangcentra. Op kleine schaal werkte ik samen met De Bonte Piet (Midwoud) en Vogelhospitaal Naarden. Dat ging dan vooral over het uitwisselen van kennis en ervaring. We zijn een aantal keer bij elkaar geweest, maar gebruiken ook de telefoon en e-mail om elkaar over en weer vragen te stellen. In de zomer zijn we gestart met een community op internet. Hier kunnen we documenten delen, samen werken aan documenten, bijeenkomsten plannen en met een vraag- en antwoordfunctie elkaar korte vragen stellen. Dat gaat niet alleen over behandelingen van dieren. Onlangs had een opvang in Noord-Holland een jong eendje van een aparte soort binnen gekregen. Het kleintje was zo eenzaam dat op de community een oproep is gedaan. Een oproep in Zuid-Holland reageerde dat ze meer van deze kleintjes hadden. Het kleintje uit Noord-Holland is verhuisd naar Zuid-Holland en daar tussen soortgenootjes groot geworden. In augustus 2014 is de Stichting Belangenbehartiging van Vogelopvangcentra Nederland (BvVN) opgericht. Uiteraard zijn wij als opvang ook hierbij betrokken. Er zijn nu enkele vergaderingen geweest. Belangrijkste punt is nu fondsen te werven voor diverse doelen. Ook wordt gekeken naar een verdeelsleutel voor het verdelen van de gelden. Daarnaast wordt gekeken naar een inhoudelijke invul- ling van samenwerking. Echt heel concreet kan ik hier nog niet over zijn, maar een idee waar nu aan gewerkt wordt is voorlichting. Het ligt in de bedoeling voorlich- tingsmateriaal te maken waar de opvang zelf gebruik van kan maken naar het publiek toe. Onder de beheerders is overduidelijk behoefte aan goede veterinaire kennis. Er blijken toch veel verschillen te zijn in behandelingen. Is op zich niet zo gek en hoeft ook niet zo erg te zijn. Ook onder dierenartsen is vaak nog verschil van mening over de aanpak. De Nederlandse dierenartsen die aangesloten zijn bij de internationale groep vogeldierenartsen zullen worden benaderd om de beheerders met veterinair advies bij te staan. Mijn verwachting is dat de samenwerking tussen opvangcentra de komende jaren een terugkerend onderwerp in dit blad zal zijn. Ik houd u op de hoogte! Kirsten Visser Samenwerking vogelopvangcentra De meeste, en misschien wel alle, opvangcentra voor wilde dieren in Nederland zijn begonnen door particulieren. Mensen die beginnen met een paar dieren opvangen, maar al snel groeit het uit tot een echt opvangcentrum. 20  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
 • 21. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  21 NATUURSTICHTINGEN NOORD-HOLLAND Onderstaand bieden wij een overzicht van in Noord-Holland actieve stichtingen op gebied van natuur, milieu en vogels. Kijk op hun website als u geïnteresseerd bent in door hun georganiseerde activiteiten en excursies in de regio. Leuk voor kinderen en volwassenen! Organisatoren Website IVN: Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid www.ivn.nl NME: Stichting Natuur- en Milieu Educatie Zaanstreek www.nme-zaanstreek.nl Vogelbeschermingswacht ‘Zaanstreek’ www.vogelwachtzaanstreek.nl De Poelboerderij www.poelboerderij.nl Plotseling werden we geconfronteerd met een gebiedsuitbreiding doordat er een vogelopvang- centrum in Heerhugowaard de poorten sloot per 1 september jl. Zij konden door geldgebrek niet langer voor de dieren zorgen en zagen geen kans meer om verder te gaan. Een probleem waar veel opvangcentra mee te maken heeft, is de voortdurende zorg om voldoende geld binnen te krijgen. Helaas wordt er vanuit de overheid, provincie of gemeente nog maar weinig of geen finan- ciële ondersteuning gegeven. De vraag kwam of wij een tijdelijke oplossing konden bieden in Krommenie, want gewonde of zieke dieren laat je niet creperen. Na spoedoverleg met de Dierenbescherming Noord-Holland Noord en Dieren- ambulance Noord-Kennemerland werd er besloten de vogels uit de regio Alkmaar en omstreken op te vangen in Krommenie. Dit betekende dat ons werkgebied plotseling twee keer zo groot werd. Gelukkig waren de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Bergen bereid om een financiële vergoeding te verstrekken, zodat ook wij niet meteen in financiële problemen zouden komen. Voor de toekomst wordt nog bekeken of deze tijdelijke oplossing voortgezet wordt of dat er nog andere opties zijn om de vogels uit de regio Alkmaar e.o. op te vangen. In ieder geval is Dierenambulance Noord-Kennemer- land erg blij met deze oplossing en kunnen wij op onze beurt vertellen dat er inmiddels een zeer prettige samenwerking tot stand is gekomen. De volgende keer zal ik hier meer over vertellen zodra wij weten of de tijdelijke oplossing wordt omgezet in een structurele oplossing. Aan ons zal het in ieder geval niet liggen. Wij zijn van mening dat ons opvangcentrum voldoende capaciteit biedt met daarbij een professionele en deskundige aanpak onder leiding van onze beheerder Kirsten Visser. Maria van Driel Uitbreiding regio
 • 22. 22  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK Voortgang renovatie Met trots kunnen we onze nieuwe ontvangst- en behandelkamer laten zien. Hier worden de dieren in ontvangst genomen, gediagnostiseerd en behandeld. Daarna gaan ze de opvang in waar ze verder verzorgd en behandeld worden. 22  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
 • 23. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  23 Het is op de open dag al gebleken dat veel mensen hun waardering uitspraken over de vele veranderingen in het opvangcentrum. Nieuwe hokken die gemakkelijker schoon te maken zijn en vloeren die aangepast zijn met een antisliplaag zorgen er voor dat onze vrijwilligers met plezier hun werk kunnen doen. In onze natte binnenruimtes zijn extra stopcontacten aangebracht en een knop die de stroom uitschakelt wanneer er schoon gemaakt wordt, zodat onze vrijwil- ligers zonder gevaar met een hogedrukreiniger of waterslang de ruimtes kunnen schoonmaken. Voor de komende tijd staan er nog veel meer zaken op het programma die aangepast en verbeterd moeten worden. • Op het buitenterrein moet er een nieuwe vijver komen omdat de huidige vijver in slechte staat verkeert. • De slootvolières moeten voorzien worden van een hoger hekwerk en nieuwe netten. De huidige netten zijn op een aantal plaatsen kapot en je kunt niet fatsoenlijk rechtop lopen. • We willen ook graag een elektriciteit- en wateraan- sluiting met een grote spoelbak, zodat het reinigen van het buitenterrein wat gemakkelijker wordt. • Ook binnen hebben we nog een opvangkamer die gerenoveerd moet worden met vloer- en wandte- gels. Er moet een nieuw aanrechtblokje komen en nieuwe hokken. Dit is nodig om de egels op een goede wijze te kunnen huisvesten. Op dit moment hebben we daar geen aparte ruimte voor en dat is niet prettig. Dit kost echter veel geld en we zullen eerst weer een aantal fondsen moeten gaan aanschrijven om het benodigde geld binnen te krijgen. Wij hopen dat dit gaat lukken zodat we weer verder kunnen. Wordt vervolgd! Maria van Driel
 • 24. Binnen de vogelopvang zijn drie bestuursleden voor de technische aspecten verantwoordelijk: Piet Worp, Bart de Roos en ik (Jan Willem Kaaijk). Op dit moment steken we vele uren in een lijst met alle te verwachten technische werkzaam- heden voor de komende tijd en de daarmee samenhangende kosten. Denk hierbij aan verbouwing van de vrijwilligersruimte, de verbouwing van behandelkamer drie, de werkruimte waar de oude koelcel nog staat maar ook het opknappen van het elektranetwerk op 107 (!) punten. Met deze lijst zal de voorzitter, Maria van Driel, weer alle goede doelen gaan benaderen in de hoop dat zij ons daarin financieel kunnen steunen met het verwezenlijken hiervan. Prioriteiten Prioriteiten voor de komende werkzaam- heden worden gesteld op basis van veiligheid, kosten, behan- deling van de vogels en wetge- ving met betrekking tot vogels en vrijwilligers. We willen binnenkort starten met de verbouwing van behandelkamer drie, een nieuwe vijver aanleggen in de buitenvolière, het opknappen van het elektranetwerk, het aanbrengen van rookmelders en het aanbrengen van marke- ringen voor de vluchtroutes etc. Eigen prioriteiten Zelf heb je ook je prioriteiten. Ik vind een goede nette uitstraling rondom heel belangrijk en ook het creëren van een fijne werkplek voor onze vrijwilligers. Mijn mening is dat een goede, nette werkomgeving goede vrijwilligers trekt die elkaar versterken. Ik merk ook dat het kleinste beetje rommel al een neerwaartse spiraal in kan zetten. Hoewel ik waardevoller ben met uitvoeren van technisch werk, steek ik op zaterdag daarom ook tijd in het net maken en onderhouden van de tuin. Dit is ook belangrijk naar de buurt toe. Ik ben trots op de uitstraling die we nu al bereikt hebben. Één die vertrouwen uitstraalt naar de buurt, gemeente, waterschappen en het ministerie. We hebben fondsen om het schilderwerk buiten deels te laten doen en ik ben gestart om in fases de klimop die tot de nok van het pand gegroeid is te verwijderen. Deze veroorzaakt namelijk lekkages en houtrot. Oproep De lijst werkzaamheden wordt maar langzaam korter omdat er vrijwel geen technische vrijwilligers zijn. Er lijkt wel een vloek op te rusten terwijl niets meer voldoening geeft dan zaken tot stand te brengen. Zeker als de vogels en vrijwilligers er duidelijk de vruchten van plukken. Ik doe daarom nogmaals een oproep voor techni- sche vrijwilligers. Ben je goed in schilderen, timmeren, straten of elektrawerk? Wil je structureel of voor alleen een project een bijdrage leveren? Schroom dan niet mij te bellen op nummer 06-50 66 75 21. Jan Willem Kaaijk Technische handen gezocht 24  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK
 • 25. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  25 Wilt u ook na uw overlijden iets voor dieren betekenen? Dan kunt u bij testament nalaten aan StichtingVogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. Het is goed te weten dat onze stichting door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt erkend. Daarom hoeven wij geen erfbelasting (successierecht) te betalen over de verkrijgingen uit nalatenschappen. Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan het opvangen en verzorgen van zieke en gewonde dieren. Waar wordt uw geld voor gebruikt? In het wild levende dieren zoals vogels en egels kunnen in de problemen raken. Deze dieren worden door ons opgevangen, verzorgd, gerevalideerd en weer teruggezet in de natuur. Hoe kunt u ons steunen? Als u naast uw wettige erfgenamen ook een goed doel wilt laten erven, is het nodig door de notaris een testa- ment op te laten maken. Daarin kunt u heel precies beschrijven wat u wilt dat er met uw nalatenschap gebeurt, nadat u bent overleden. Natuurlijk kunt u een testament altijd weer wijzigen als u van gedachten verandert. Om na te laten aan onze stichting heeft u twee mogelijkheden Erfgenaam U kunt Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. in uw testament benoemen als enig of mede-erfgenaam. Onze stichting verkrijgt dan het vermogen dat u na uw overlijden achterlaat, of een door u te bepalen gedeelte daarvan. Legaat Een legaat is een bepaald bedrag of voorwerp, dat aan een ander wordt nagelaten. Dit geldbedrag of voorwerp ontvangt onze stichting voordat de rest van uw erfenis wordt verdeeld. Persoonlijk gesprek Misschien wilt u graag een persoonlijk advies voordat u een testament op laat maken. Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag wat uw nalatenschap voor de dieren in onze opvang kan betekenen. U bent van harte welkom in ons opvangcentrum. Uiteraard kunnen wij ook bij u langskomen. VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK  25
 • 26. 26  VOGELOPVANGCENTRUMZAANSTREEK Wij worden gesteund door de volgende fondsen: Jacob Stins fonds Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming StichtingMenodizetzichinvoorde rechtenenhetwelzijnvandieren! www.menodi.nl Elektige Installatiebureau � � ���������� ���������������� �������� �� � ����� ��� Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek Toehoe! Steun vogelopvang Zaanstreek
 • 27. Hoefnagel & Meijn B.V. Uiterdijk 4,1505GW Zaandam Telefoon 075 6166 122 Tank- en Apparatenbouw - Leidingwerk - Reparatie Autorijsschool Fred Dekker Provincialeweg 26 1561 KL Krommenie 06-54623819 075-6283745 info@autorijschoolfreddekker.nl www.autorijschoolfreddekker.nl www.kika.nl Giro 8118 Eendengarage Sander Aalderink Eendrachtstraat 13 1531 DT Wormer (NH) Tel.: 075 - 642 12 58 Mobiel: 06 - 284 28 675 Fax: 0842 - 138 234 s.aalderink@planet.nl www.eendengarage.nl In- & verkoop, reparatie, restauratie van Citroën 2CV, Ami en Dyane Eendegarage 3 x visitekrt 20-10-2008 14:19 Pagina 1
 • 28. Charlie McNulty 0620222285 Jaap van Wijk 0612874135 Militaireweg 69, 1562 HB Krommenie info@dakvlak.nl Wij leveren zeer goede dakwerken af, de beste in omstreken én voor zeer goede prijzen! Praktijk voor Chinese Geneeswijze www.praktijktao.nl 06-52478093 Assendelft Wormerveer PIJN ?! U kunt er vanaf komen bij praktijk Tao. Wij zijn gespecialiseerd in pijnklachten en behandeling na een beroerte. Speciale behandelmethode bij hernia’s met goed resultaat ! Twijfel niet maar bel voor een afspraak. Vergoeding mogelijk. Visserspad 10,1561 PK Krommenie Telefoon 06 23 97 0916 E-mail :info@slenderstudiomarijke.nl www.slenderstudiomarijke.nl