SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Одговоротнафилантропијата
конКОВИД-19
Во сите држави од Западниот Балкан, компаниите беа
најголеми донатори, освен во Албанија каде граѓаните
беа најголеми донатори.
Вредност на донации
Србија
Црна Гора
Косово
Aлбанија
Хрватска
Босна и
Херцеговина
Северна
Македонија
вкупно
донирана сума
вкупно
донирана сума
вкупно
донирана сума
вкупно
донирана сума
вкупно
донирана сума
вкупно
донирана сума
вкупно
донирана сума
Поддржано од
Имплементирано од givingbalkans.org
КOВИД-19 го смени животот и начинот на кој функционира
општеството преку ноќ. Од почетокот на кризата до 31 мај
2021, обработивме податоци за 5.993 добротворни акции
во Западниот Балкан и ја регистриравме вкупната сума на
донации од EUR 71.803.845.
EUR 21.388.953
67,1%
9,3%
7,9%
5,5%
10,3%
Бизнис сектор
Масовно донирање (граѓани)
Поединци
Приватни фондации
Разно
58,5%
9,6%
3,1%
0,8%
28,0%
EUR 16.473.969
Бизнис сектор
Масовно донирање (граѓани)
Поединци
Приватни фондации
Разно
42,1%
4,0%
5,6%
0,0%
48,2%
EUR 13.121.720
Бизнис сектор
Масовно донирање (граѓани)
Поединци
Приватни фондации
Разно
36,6%
19,1%
8,7%
0,4%
35,2%
EUR 10.501.358
Бизнис сектор
Масовно донирање (граѓани)
Поединци
Приватни фондации
Разно
48,0%
38,6%
12,2%
0,0%
1,2%
EUR 1.983.815
Бизнис сектор
Масовно донирање (граѓани)
Поединци
Приватни фондации
Разно
14,8%
58,4%
26,8%
0,0%
0,0%
EUR 1.078.542
Бизнис сектор
Масовно донирање (граѓани)
Поединци
Приватни фондации
Разно
65,8%
25,8%
8,2 %
0,0%
0,2%
EUR 7.255.488
Бизнис сектор
Масовно донирање (граѓани)
Поединци
Приватни фондации
Разно

More Related Content

What's hot

Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - 3 август
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - 3 августОдговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - 3 август
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - 3 августCatalyst Balkans
 
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 30 ноември
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 30 ноемвриОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 30 ноември
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 30 ноемвриCatalyst Balkans
 
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 март
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 мартМакедонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 март
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 мартCatalyst Balkans
 
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 31 март 2021
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 31 март 2021Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 31 март 2021
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 31 март 2021Catalyst Balkans
 
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 30 ноември
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 30 ноември Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 30 ноември
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 30 ноември Catalyst Balkans
 
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 3 август
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 3 август Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 3 август
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 3 август Catalyst Balkans
 
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуни
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуниСеверна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуни
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуниCatalyst Balkans
 
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 31 јануари
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 31 јануариОдговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 31 јануари
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 31 јануариCatalyst Balkans
 
Филантропија во кризни времиња: Одговор на Ковид-19 во регионот на Западен Ба...
Филантропија во кризни времиња: Одговор на Ковид-19 во регионот на Западен Ба...Филантропија во кризни времиња: Одговор на Ковид-19 во регионот на Западен Ба...
Филантропија во кризни времиња: Одговор на Ковид-19 во регионот на Западен Ба...Catalyst Balkans
 
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 30. ноември
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 30. ноемвриОдговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 30. ноември
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 30. ноемвриCatalyst Balkans
 
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 31 јануари
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 31 јануариОдговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 31 јануари
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 31 јануариCatalyst Balkans
 
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 31 мај
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 31 мајОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 31 мај
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 31 мајCatalyst Balkans
 
Северна Македонија донира 2020 – Годишен извештај за состојбата на филантропи...
Северна Македонија донира 2020 – Годишен извештај за состојбата на филантропи...Северна Македонија донира 2020 – Годишен извештај за состојбата на филантропи...
Северна Македонија донира 2020 – Годишен извештај за состојбата на филантропи...Catalyst Balkans
 
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 15. јуни
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 15. јуниСеверна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 15. јуни
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 15. јуниCatalyst Balkans
 
Одговор на филантропијата за Ковид-19: Вредност на донации наспроти број на н...
Одговор на филантропијата за Ковид-19: Вредност на донации наспроти број на н...Одговор на филантропијата за Ковид-19: Вредност на донации наспроти број на н...
Одговор на филантропијата за Ковид-19: Вредност на донации наспроти број на н...Catalyst Balkans
 
Македонија донира 2019 – Годишен извештај за состојбата со филантропијата
Македонија донира 2019 – Годишен извештај за состојбата со филантропијатаМакедонија донира 2019 – Годишен извештај за состојбата со филантропијата
Македонија донира 2019 – Годишен извештај за состојбата со филантропијатаCatalyst Balkans
 

What's hot (16)

Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - 3 август
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - 3 августОдговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - 3 август
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - 3 август
 
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 30 ноември
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 30 ноемвриОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 30 ноември
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 30 ноември
 
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 март
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 мартМакедонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 март
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 март
 
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 31 март 2021
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 31 март 2021Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 31 март 2021
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 31 март 2021
 
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 30 ноември
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 30 ноември Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 30 ноември
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 30 ноември
 
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 3 август
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 3 август Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 3 август
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 3 август
 
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуни
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуниСеверна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуни
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуни
 
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 31 јануари
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 31 јануариОдговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 31 јануари
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 31 јануари
 
Филантропија во кризни времиња: Одговор на Ковид-19 во регионот на Западен Ба...
Филантропија во кризни времиња: Одговор на Ковид-19 во регионот на Западен Ба...Филантропија во кризни времиња: Одговор на Ковид-19 во регионот на Западен Ба...
Филантропија во кризни времиња: Одговор на Ковид-19 во регионот на Западен Ба...
 
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 30. ноември
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 30. ноемвриОдговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 30. ноември
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 30. ноември
 
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 31 јануари
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 31 јануариОдговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 31 јануари
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 31 јануари
 
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 31 мај
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 31 мајОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 31 мај
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 31 мај
 
Северна Македонија донира 2020 – Годишен извештај за состојбата на филантропи...
Северна Македонија донира 2020 – Годишен извештај за состојбата на филантропи...Северна Македонија донира 2020 – Годишен извештај за состојбата на филантропи...
Северна Македонија донира 2020 – Годишен извештај за состојбата на филантропи...
 
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 15. јуни
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 15. јуниСеверна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 15. јуни
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 15. јуни
 
Одговор на филантропијата за Ковид-19: Вредност на донации наспроти број на н...
Одговор на филантропијата за Ковид-19: Вредност на донации наспроти број на н...Одговор на филантропијата за Ковид-19: Вредност на донации наспроти број на н...
Одговор на филантропијата за Ковид-19: Вредност на донации наспроти број на н...
 
Македонија донира 2019 – Годишен извештај за состојбата со филантропијата
Македонија донира 2019 – Годишен извештај за состојбата со филантропијатаМакедонија донира 2019 – Годишен извештај за состојбата со филантропијата
Македонија донира 2019 – Годишен извештај за состојбата со филантропијата
 

More from Catalyst Balkans

Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
 Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja ženaCatalyst Balkans
 
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëCatalyst Balkans
 
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
 
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeKosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeCatalyst Balkans
 
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalazaBiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalazaCatalyst Balkans
 
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeBiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeCatalyst Balkans
 
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëKosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëCatalyst Balkans
 
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick FactsGiving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick FactsCatalyst Balkans
 
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
 
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
 
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
 
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021Catalyst Balkans
 
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијатаСеверна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијатаCatalyst Balkans
 
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
 
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
 
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalazaCrna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalazaCatalyst Balkans
 
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvuCrna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvuCatalyst Balkans
 
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalazaHrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalazaCatalyst Balkans
 
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyCatalyst Balkans
 
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropijeHrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropijeCatalyst Balkans
 

More from Catalyst Balkans (20)

Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
 Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
 
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
 
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
 
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeKosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
 
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalazaBiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
 
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeBiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
 
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëKosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
 
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick FactsGiving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
 
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
 
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијатаСеверна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
 
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalazaCrna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
 
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvuCrna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
 
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalazaHrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
 
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
 
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropijeHrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
 

Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (Вредност на донации)

  • 1. Одговоротнафилантропијата конКОВИД-19 Во сите држави од Западниот Балкан, компаниите беа најголеми донатори, освен во Албанија каде граѓаните беа најголеми донатори. Вредност на донации Србија Црна Гора Косово Aлбанија Хрватска Босна и Херцеговина Северна Македонија вкупно донирана сума вкупно донирана сума вкупно донирана сума вкупно донирана сума вкупно донирана сума вкупно донирана сума вкупно донирана сума Поддржано од Имплементирано од givingbalkans.org КOВИД-19 го смени животот и начинот на кој функционира општеството преку ноќ. Од почетокот на кризата до 31 мај 2021, обработивме податоци за 5.993 добротворни акции во Западниот Балкан и ја регистриравме вкупната сума на донации од EUR 71.803.845. EUR 21.388.953 67,1% 9,3% 7,9% 5,5% 10,3% Бизнис сектор Масовно донирање (граѓани) Поединци Приватни фондации Разно 58,5% 9,6% 3,1% 0,8% 28,0% EUR 16.473.969 Бизнис сектор Масовно донирање (граѓани) Поединци Приватни фондации Разно 42,1% 4,0% 5,6% 0,0% 48,2% EUR 13.121.720 Бизнис сектор Масовно донирање (граѓани) Поединци Приватни фондации Разно 36,6% 19,1% 8,7% 0,4% 35,2% EUR 10.501.358 Бизнис сектор Масовно донирање (граѓани) Поединци Приватни фондации Разно 48,0% 38,6% 12,2% 0,0% 1,2% EUR 1.983.815 Бизнис сектор Масовно донирање (граѓани) Поединци Приватни фондации Разно 14,8% 58,4% 26,8% 0,0% 0,0% EUR 1.078.542 Бизнис сектор Масовно донирање (граѓани) Поединци Приватни фондации Разно 65,8% 25,8% 8,2 % 0,0% 0,2% EUR 7.255.488 Бизнис сектор Масовно донирање (граѓани) Поединци Приватни фондации Разно