SlideShare a Scribd company logo
Од почетокот на кризата до 3 август, обработивме податоци за добротворни
акции во Западниот Балкан и ја регистриравме вкупната сума на донации од
. Додека во Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска,
Црна Гора, Косово и Северна македонија најголем дел од донациите се за набавка на
потрошувачки производи како маски, нараквици и дезинфектант, во Србија најголем
дел од донациите се за набавка на медицинска опрема.
УПОТРЕБА НА ДОНАЦИИ
EUR 63.227.972
ОДГОВОРОТ НА
ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН
КОВИД-19
Поддржано од
Имплементирано од givingbalkans.org
4.708
47,4%Опрема
38,4%
Потрошен материјал
5,7%
Хуманитарна помош
8,5%
Разно
50,8%Потрошен материјал
31,6%
Опрема
9,6%
Хуманитарна помош
8,0%
Разно
45,9%Потрошен материјал
34,6%
Опрема
6,4%
Хуманитарна помош
12,7%
Разно
54,8%Потрошен материјал
18,7%
Хуманитарна помош
16,4%
Опрема
10,0%
Разно
48,4%Потрошен материјал
33,3%
Хуманитарна помош
12,9%
Опрема
5,4%
Разно
49,4%Потрошен материјал
26,6%
Хуманитарна помош
14,2%
Опрема
9,7%
Разно
74,5%Потрошен
материјал
18,0%
Опрема
2,0%
Хуманитарна помош
5,5%
Разно
Србија
Босна и
Херцеговина
Црна
Гора
Косово
Северна
Македонија
Хрватска
Албанија

More Related Content

What's hot

What's hot (12)

Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (Вредност на донации)
Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (Вредност на донации)Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (Вредност на донации)
Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (Вредност на донации)
 
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - 31 јануари
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - 31 јануариОдговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - 31 јануари
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - 31 јануари
 
Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (Вредност на донации)
Одговорот на филантропијата  кон КОВИД-19 (Вредност на донации)Одговорот на филантропијата  кон КОВИД-19 (Вредност на донации)
Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (Вредност на донации)
 
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 31 март
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 31 мартОдговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 31 март
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Примачи - 31 март
 
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (31 мај 2021)
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (31 мај 2021)Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (31 мај 2021)
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19 (31 мај 2021)
 
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - 31 март
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - 31 мартОдговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - 31 март
Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - 31 март
 
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 30 ноември
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 30 ноемвриОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 30 ноември
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 30 ноември
 
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 јануари
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 јануариМакедонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 јануари
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 јануари
 
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 март
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 мартМакедонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 март
Македонија донира: Одговорот на филантропијата кон КОВИД-19, 31 март
 
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 31 мај
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 31 мајОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 31 мај
ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19, 31 мај
 
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуни
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуниСеверна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуни
Северна Македонија донира: ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН KOVID-19, 30. јуни
 
Филантропија во кризни времиња: Одговор на Ковид-19 во регионот на Западен Ба...
Филантропија во кризни времиња: Одговор на Ковид-19 во регионот на Западен Ба...Филантропија во кризни времиња: Одговор на Ковид-19 во регионот на Западен Ба...
Филантропија во кризни времиња: Одговор на Ковид-19 во регионот на Западен Ба...
 

More from Catalyst Balkans

More from Catalyst Balkans (20)

Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
 Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
 
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
 
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
 
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeKosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
 
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalazaBiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
 
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeBiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
 
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëKosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
 
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick FactsGiving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
 
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
 
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијатаСеверна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
 
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalazaCrna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
 
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvuCrna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
 
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalazaHrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
 
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
 
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropijeHrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
 

Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19 - Употреба на донации - 3 август

  • 1. Од почетокот на кризата до 3 август, обработивме податоци за добротворни акции во Западниот Балкан и ја регистриравме вкупната сума на донации од . Додека во Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Косово и Северна македонија најголем дел од донациите се за набавка на потрошувачки производи како маски, нараквици и дезинфектант, во Србија најголем дел од донациите се за набавка на медицинска опрема. УПОТРЕБА НА ДОНАЦИИ EUR 63.227.972 ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19 Поддржано од Имплементирано од givingbalkans.org 4.708 47,4%Опрема 38,4% Потрошен материјал 5,7% Хуманитарна помош 8,5% Разно 50,8%Потрошен материјал 31,6% Опрема 9,6% Хуманитарна помош 8,0% Разно 45,9%Потрошен материјал 34,6% Опрема 6,4% Хуманитарна помош 12,7% Разно 54,8%Потрошен материјал 18,7% Хуманитарна помош 16,4% Опрема 10,0% Разно 48,4%Потрошен материјал 33,3% Хуманитарна помош 12,9% Опрема 5,4% Разно 49,4%Потрошен материјал 26,6% Хуманитарна помош 14,2% Опрема 9,7% Разно 74,5%Потрошен материјал 18,0% Опрема 2,0% Хуманитарна помош 5,5% Разно Србија Босна и Херцеговина Црна Гора Косово Северна Македонија Хрватска Албанија