SlideShare a Scribd company logo
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO
Unidade 02: Os ecosistemas
• Un ecosistema é un sistema
biolóxico que tende a ser
estable, e no que un
conxunto de seres vivos se
asenta sobre un substrato
inorgánico
• A estabilidade dos ecosistemas
depende das condicións
ambientais que permiten a súa
existencia , así como das
relacións que se establecen
entre os organismos que as
integran
Vídeo promocional do documental Home
PARTICULARIDADES COSTA
GALEGA
1 - Corrente do Golfo
Sobe a temperatura da auga
PARTICULARIDADES COSTA
GALEGA
2 – Afloramento de augas profundas rica en nutrientes
debido o vento de norte que arrastra a capa superficial de auga
Produce un crecemento de fitoplancto do cal se alimentan moitos organismos mariños
PARTICULARIDADES COSTA
GALEGA
3 – Aporte nutrientes da auga doce dos ríos
Resultado
• Diversidade de ecosistemas e especies
• Encrucillada de especies boreais e subtropicais
• Gran productividade
1 – A biosfera e os ecosistemas
Biosfera: zona habitada da Terra
A vida na Terra:
- Atmosfera protectora
- Temperatura adecuada
- Achega contínua de enerxía solar
- Auga en estado líquido
A biosfera é un sistema aberto, xa que está estreitamente relacionada cos
outros sistemas do planeta cos que intercambia materia e enerxía
Biosfera, biomas e ecosistemas
Biomas
Conxunto de zonas da Terra que teñen poboacións animais e vexetais similares
determinadas por factores climáticos e xeolóxicos
Ecosistema
Agrupacións seres vivos
poboación Comunidade
poboación
Individuo
Hábitat e nicho ecolóxico
Hábitat
Lugar onde vive
Nicho ecolóxico
Papel que desempeña unha especie dentro do
ecosistema
= Hábitat ≠ Nicho ecolóxico
Non existe competencia
2 especies = nicho ecolóxico + mismo hábitat
= competencia
2 – A vida no medio acuático
Tipos organismos acuáticos
O medio acuático
Luz  fotosíntese Temperatura
>Tª  <O2
Osíxeno disolto
Factores determinantes medio acuático
Salinidade
Presión hidrostática Viscosidade,
densidade, e
correntes
Principais ecosistemas acuáticos de España
Lagos
• Superficie 
organismos
fotosintéticos
• Profundidade 
materia orgánica en
descomposición
Ríos
• Curso alto
• Curso medio e baixo 
bosques de ribeira
Zonas húmidas
Zonas mariñas
• Litoral cantábrico e atlántico 
abrupto, augas frías e
influenciado pola ondada e
mareas
• Litoral mediterráneo  augas
mais cálidas e salinas.
Predominan fondos areentos
3 – A vida no medio terrestre
Luz  fotosíntese Temperatura Humidade
Factores determinantes medio terrestre
Ecosistemas representativos
Monte baixo
Bosque atlántico
Fragas do Eume
Terrestres
Praderías
Principais ecosistemas terrestres de España
Bosque mediterráneo
Bosque atlantico
Ecosistemas representativos
Ría Betanzos
Marismas Betanzos →
Ecotón
Límite entre ecosistema
acuático e terrestre
Acuáticos e de ecotón
Río Eume
4 - Factores ambientais
Factores abióticos ou
ambientais
• Físicos e químicos
• Climáticos
• Solo ou edáficos
Factores bióticos
• Seres vivos e as súas
relacións
• Intraespecíficas
• Interespecíficas
4.1 -Factores ambientais abióticos climáticos
Humidade, temperatura, vento e altitude
POBOACIÓNS LAGARTA
PRECIPITACIÓN ANUAL
Humidade altitude
temperatura
vento
4.1 - Factores ambientais abióticos físicos e
químicos
Luz, osíxeno...
Zona
fótica
Luz osíxeno
vento
Zona
afótica
4.1 - Factores ambientais abióticos edáficos
(solo)
- composición química (ácido..)
- pendente
- humidade
- microorganismos
Solo inmaduro
Solo maduro
4.2 – Factores bióticos :
Relacións intraespecíficas
Asociacion familiar
Asociacion
colonial
Asociacion gregaria
Asociacion social/estatal
4.2 – Factores bióticos :
Relacións intraespecíficas
1 ecosistemas 2023.pdf
Mutualismo
Parasitismo Competencia
Comensalismo Inquilinismo
Depredación
4.2 – Factores bióticos :
Relacións interespecíficas
Simbiose
• Relación íntima de mutualismo
Exemplo: Liques= fungo + alga
Simbiose: Micorrizas
https://www.hifasforesta.com/
Simbiose: Flora bacteriana
5 - Factores limitantes
O desenvolvemento dun ha planta estará limitado polo mineral esencial máis escaso
Lei de Liebig ou do mínimo
Factores ambientais ou ecolóxicos que actúan directamente sobre os seres vivos dunha poboación
5 Factores limitantes
Lei de tolerancia de Shelford
Curva tolerancia poboación
Zona intolerancia: intervalo dun
valor dun factor ambiental
que impide o
desenvolvemento dunha
especie
Zona óptima: valor no que a
especie sobrevive mellor
Zona estrés fisiolóxico: a
especie sobrevive pero coas
capacidades vitais limitadas.
Todo ser vivo presenta ante os diferentes factores ambientais uns límites nos que pode vivir
Esteno- / Euri
Estenotermo
Euritermo
Estenohalino
Eurihalino
Valencia ecolóxica
6 - Adaptacións aos factores
ambientais
Comportamento ou
etolóxicas
Fisiolóxicas Morfolóxicas ou
anatómicas
Adaptación e
distribución xeográfica
Adaptacións ao medio terrestre
Luz Temperatura Humidade
Adaptacións ao medio acuático
Luz  fotosíntese
Osíxeno
Salinidade
Viscosidade e
densidade
Vexiga natatoria
Correntes auga
O solo como ecosistema
Composición
do solo
Compoñentes inorgánicos
Compoñentes orgánicos 
humus
Compoñentes do solo:
• ORGÁNICOS  HUMUS
•INORGÁNICOS
•GASOSOS: AIRE
•LÍQUIDO: AUGA
•SÓLIDOS:
+ IMPERMEABLES
Biotopo do solo
• Clima
• Topografía ou relevo
• Temperatura
• Luz
• Composición gasosa
• Concentración sales
Biocenose do solo
• Plantas  raíces
• bacterias
• Fungos
• Animais: artrópodos,
miñocas , toupas…
Airean o solo e proporcionan
nutrientes as plantas
Formación e desenvolvemento do solo
Necesítase como media para formar un solo 10.000 anos
Horizontes do solo
Formación do solo
Solo novo
Solo en proceso de maduración
Solo maduro
1 ecosistemas 2023.pdf
1 ecosistemas 2023.pdf
DESERTIZACIÓN DO SOLO POR ACCIÓN DUN INCENDIO

More Related Content

Similar to 1 ecosistemas 2023.pdf

6 cambios nos ecosistemas
6 cambios nos ecosistemas6 cambios nos ecosistemas
6 cambios nos ecosistemas
David Casado Bravo
 
6 Cambios nos ecosistemas
6 Cambios nos ecosistemas6 Cambios nos ecosistemas
6 Cambios nos ecosistemas
davidcasadobravo
 
Os ecosistemas da terra bl 2º eso
Os ecosistemas da terra bl 2º esoOs ecosistemas da terra bl 2º eso
Os ecosistemas da terra bl 2º eso
belenarenal
 
Diversidade Dos Ecosistemas
Diversidade Dos EcosistemasDiversidade Dos Ecosistemas
Diversidade Dos Ecosistemas
Cristina
 
A biodiversidade por alba, cris y maría
A biodiversidade por alba, cris y maríaA biodiversidade por alba, cris y maría
A biodiversidade por alba, cris y maría
guesta313896
 
A biodiversidade: por Alba, Cris e María
A biodiversidade: por Alba, Cris e MaríaA biodiversidade: por Alba, Cris e María
A biodiversidade: por Alba, Cris e María
guesta313896
 
A biodiversidade: por Alba, Cris e María
A biodiversidade: por Alba, Cris e MaríaA biodiversidade: por Alba, Cris e María
A biodiversidade: por Alba, Cris e María
guesta313896
 
Dinámica dos ecosistemas
Dinámica dos ecosistemasDinámica dos ecosistemas
Dinámica dos ecosistemas
irenetraba
 
Estudo dos ecosistemas
Estudo dos ecosistemasEstudo dos ecosistemas
Estudo dos ecosistemas
irenetraba
 
Tema 11. a ecosfera
Tema 11. a ecosferaTema 11. a ecosfera
Tema 11. a ecosfera
SALVADOR FOLGAR COUSELO
 
Tema 12. a dinámica dos ecosistemas
Tema 12. a dinámica dos ecosistemasTema 12. a dinámica dos ecosistemas
Tema 12. a dinámica dos ecosistemas
SALVADOR FOLGAR COUSELO
 
Tema 7. as transformacións nos ecosistemas
Tema 7. as transformacións nos ecosistemasTema 7. as transformacións nos ecosistemas
O ecosistema
O ecosistemaO ecosistema
O ecosistema
Lucia Rey Ruibal
 
Organización y diversidad en la biosfera
Organización y diversidad en la biosferaOrganización y diversidad en la biosfera
Organización y diversidad en la biosfera
jmsantaeufemia
 
Organizacion e diversidade da biosfera
Organizacion e diversidade da biosferaOrganizacion e diversidade da biosfera
Organizacion e diversidade da biosfera
jmsantaeufemia
 
Tema 6 os ecosistemas e os factores ambientais
Tema 6 os ecosistemas e os factores ambientaisTema 6 os ecosistemas e os factores ambientais
Tema 6 os ecosistemas e os factores ambientais
irenetraba
 
Cambios nos ecosistemas
Cambios nos ecosistemasCambios nos ecosistemas

Similar to 1 ecosistemas 2023.pdf (20)

6 cambios nos ecosistemas
6 cambios nos ecosistemas6 cambios nos ecosistemas
6 cambios nos ecosistemas
 
6 Cambios nos ecosistemas
6 Cambios nos ecosistemas6 Cambios nos ecosistemas
6 Cambios nos ecosistemas
 
Os ecosistemas da terra bl 2º eso
Os ecosistemas da terra bl 2º esoOs ecosistemas da terra bl 2º eso
Os ecosistemas da terra bl 2º eso
 
Diversidade Dos Ecosistemas
Diversidade Dos EcosistemasDiversidade Dos Ecosistemas
Diversidade Dos Ecosistemas
 
A biodiversidade por alba, cris y maría
A biodiversidade por alba, cris y maríaA biodiversidade por alba, cris y maría
A biodiversidade por alba, cris y maría
 
A biodiversidade: por Alba, Cris e María
A biodiversidade: por Alba, Cris e MaríaA biodiversidade: por Alba, Cris e María
A biodiversidade: por Alba, Cris e María
 
A biodiversidade: por Alba, Cris e María
A biodiversidade: por Alba, Cris e MaríaA biodiversidade: por Alba, Cris e María
A biodiversidade: por Alba, Cris e María
 
Dinámica dos ecosistemas
Dinámica dos ecosistemasDinámica dos ecosistemas
Dinámica dos ecosistemas
 
Estudo dos ecosistemas
Estudo dos ecosistemasEstudo dos ecosistemas
Estudo dos ecosistemas
 
Tema 11. a ecosfera
Tema 11. a ecosferaTema 11. a ecosfera
Tema 11. a ecosfera
 
Tema 12. a dinámica dos ecosistemas
Tema 12. a dinámica dos ecosistemasTema 12. a dinámica dos ecosistemas
Tema 12. a dinámica dos ecosistemas
 
Tema 7. as transformacións nos ecosistemas
Tema 7. as transformacións nos ecosistemasTema 7. as transformacións nos ecosistemas
Tema 7. as transformacións nos ecosistemas
 
Os ecosistemas
Os ecosistemas Os ecosistemas
Os ecosistemas
 
O ecosistema
O ecosistemaO ecosistema
O ecosistema
 
Organización y diversidad en la biosfera
Organización y diversidad en la biosferaOrganización y diversidad en la biosfera
Organización y diversidad en la biosfera
 
Organizacion e diversidade da biosfera
Organizacion e diversidade da biosferaOrganizacion e diversidade da biosfera
Organizacion e diversidade da biosfera
 
Biodiversidad
BiodiversidadBiodiversidad
Biodiversidad
 
Tema 6 os ecosistemas e os factores ambientais
Tema 6 os ecosistemas e os factores ambientaisTema 6 os ecosistemas e os factores ambientais
Tema 6 os ecosistemas e os factores ambientais
 
Cambios nos ecosistemas
Cambios nos ecosistemasCambios nos ecosistemas
Cambios nos ecosistemas
 
O Intermareal
O IntermarealO Intermareal
O Intermareal
 

More from David Casado Bravo

Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdfTraballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
David Casado Bravo
 
Tema 3-3_riesgos geo ext.pdf
Tema 3-3_riesgos geo ext.pdfTema 3-3_riesgos geo ext.pdf
Tema 3-3_riesgos geo ext.pdf
David Casado Bravo
 
riesgos internos.pdf
riesgos internos.pdfriesgos internos.pdf
riesgos internos.pdf
David Casado Bravo
 
Tectonica placas.pdf
Tectonica placas.pdfTectonica placas.pdf
Tectonica placas.pdf
David Casado Bravo
 
UNIDADE 2 o Universo.pdf
UNIDADE 2 o Universo.pdfUNIDADE 2 o Universo.pdf
UNIDADE 2 o Universo.pdf
David Casado Bravo
 
5 division celular_4_eso
5 division celular_4_eso5 division celular_4_eso
5 division celular_4_eso
David Casado Bravo
 
Enerxía 2 2017
Enerxía 2 2017Enerxía 2 2017
Enerxía 2 2017
David Casado Bravo
 
3º eso ppt apoio fichas
3º eso ppt apoio fichas3º eso ppt apoio fichas
3º eso ppt apoio fichas
David Casado Bravo
 
Familias 3º eso 2017
Familias 3º eso 2017Familias 3º eso 2017
Familias 3º eso 2017
David Casado Bravo
 
Energía 2017
Energía 2017Energía 2017
Energía 2017
David Casado Bravo
 
A luz e o son 2017
A luz e o son 2017A luz e o son 2017
A luz e o son 2017
David Casado Bravo
 
Reproducción humana 2017
Reproducción humana 2017Reproducción humana 2017
Reproducción humana 2017
David Casado Bravo
 
Ets
EtsEts
A funcion de relacion 2017
A funcion de relacion 2017A funcion de relacion 2017
A funcion de relacion 2017
David Casado Bravo
 
Unid8 evolución2017
Unid8 evolución2017Unid8 evolución2017
Unid8 evolución2017
David Casado Bravo
 
Energía1 2017
Energía1 2017Energía1 2017
Energía1 2017
David Casado Bravo
 
7 circulatorio excretor
7 circulatorio excretor7 circulatorio excretor
7 circulatorio excretor
David Casado Bravo
 
UNID 7 herdanza
UNID 7 herdanzaUNID 7 herdanza
UNID 7 herdanza
David Casado Bravo
 
Proxecto final
Proxecto final Proxecto final
Proxecto final
David Casado Bravo
 
Vida na terra
Vida na terraVida na terra
Vida na terra
David Casado Bravo
 

More from David Casado Bravo (20)

Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdfTraballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
 
Tema 3-3_riesgos geo ext.pdf
Tema 3-3_riesgos geo ext.pdfTema 3-3_riesgos geo ext.pdf
Tema 3-3_riesgos geo ext.pdf
 
riesgos internos.pdf
riesgos internos.pdfriesgos internos.pdf
riesgos internos.pdf
 
Tectonica placas.pdf
Tectonica placas.pdfTectonica placas.pdf
Tectonica placas.pdf
 
UNIDADE 2 o Universo.pdf
UNIDADE 2 o Universo.pdfUNIDADE 2 o Universo.pdf
UNIDADE 2 o Universo.pdf
 
5 division celular_4_eso
5 division celular_4_eso5 division celular_4_eso
5 division celular_4_eso
 
Enerxía 2 2017
Enerxía 2 2017Enerxía 2 2017
Enerxía 2 2017
 
3º eso ppt apoio fichas
3º eso ppt apoio fichas3º eso ppt apoio fichas
3º eso ppt apoio fichas
 
Familias 3º eso 2017
Familias 3º eso 2017Familias 3º eso 2017
Familias 3º eso 2017
 
Energía 2017
Energía 2017Energía 2017
Energía 2017
 
A luz e o son 2017
A luz e o son 2017A luz e o son 2017
A luz e o son 2017
 
Reproducción humana 2017
Reproducción humana 2017Reproducción humana 2017
Reproducción humana 2017
 
Ets
EtsEts
Ets
 
A funcion de relacion 2017
A funcion de relacion 2017A funcion de relacion 2017
A funcion de relacion 2017
 
Unid8 evolución2017
Unid8 evolución2017Unid8 evolución2017
Unid8 evolución2017
 
Energía1 2017
Energía1 2017Energía1 2017
Energía1 2017
 
7 circulatorio excretor
7 circulatorio excretor7 circulatorio excretor
7 circulatorio excretor
 
UNID 7 herdanza
UNID 7 herdanzaUNID 7 herdanza
UNID 7 herdanza
 
Proxecto final
Proxecto final Proxecto final
Proxecto final
 
Vida na terra
Vida na terraVida na terra
Vida na terra
 

1 ecosistemas 2023.pdf