Successfully reported this slideshow.

Epicki Pitch Deck

0

Share

Loading in …3
×
1 of 11
1 of 11

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Epicki Pitch Deck

 1. 1. Epicki Pitch Deck „Pomagamy startupom pozyskiwać finansowanie” Wrocław, 12 września 2016 Prezentuje: Nazwisko Prezentującego Kontakt: +48 tel tel tel
 2. 2. Problem i Rozwiązanie • W kilku zdaniach przestaw problem swoich klientów, który zamierzasz rozwiązać. • Udowodnij, że potrafisz złagodzić ich „ból” dzięki swojej usłudze/ produktowi. • Pokaż, że usługa/produkt który chcesz wprowadzić generuje konkretną wartość dodaną. Udowodnij że klient tego pragnie (must have) a nie tylko potrzebuje (nice to have). • Czy twój pomysł jest powieleniem już działającego biznesu czy też ma jakieś aspekty unikalne?
 3. 3. Rynek • Przedstaw obraz całościowy twojego rynku i umiejscowienie w nim twojego projektu • Pokaż ewolucję twojego rynku i wyjaśnij dlaczego teraz warto działać • Pokaż trendy które kształtują rynek, jak wygląda przyszłość? • Pokaż TAM, SAM, SOM, udowodnij, że rynek jest na tyle duży, że warto się nim zająć
 4. 4. Model Biznesowy • Wyjaśnij jak zarobisz pieniądze. • Kto ci płaci? • Jaka będzie twoja marża? • Czy twój model biznesowy został już przez kogoś potwierdzony? • Diagramy! Np. Business Model Canvas.
 5. 5. Bariery wejścia • Czy posiadasz jakąś „niekopiowalną” przewagę konkurencyjną? • Czy posiadasz unikalną technologię lub inne sekretne składniki biznesu, które dają ci przewagę konkurencyjną? • A może twój etap rozwoju (podpisane kontrakty, zbudowane kanały dystrybucji) powoduje że masz do pewnego stopnia wyłączność?
 6. 6. Marketing i sprzedaż • Jak dotrzesz do klientów aby przekonać ich do swojego produktu? • Jakie kanały sprzedaży zamierzasz zbudować? • Jakie jest doświadczenie zespołu sprzedażowego? • Czy potrafisz przedstawić swój pipeline sprzedażowy?
 7. 7. Konkurencja • Z kim będziesz konkurował? • Jak wygląda konkurencja lokalna i globalna? • Jak można ich dogonić i prześcignąć? • Jak można się od nich odróżnić? • Dlaczego to właśnie tobie uda się na tym rynku?
 8. 8. Zespół • Przedstaw swój zespół i uzasadnij dlaczego odniesiecie sukces. • Jak wasze doświadczenia i zdolności pomogą w biznesie? • Czy wspólnie już odnieśliście jakieś sukcesy? • Czy masz jakichś doradców z którymi omawiałeś projekt?
 9. 9. Aktualny status prac • Jakie kroki już podjąłeś i jakie działania zaplanowałeś na najbliższy czas? • Jakie są następne kroki? Pokaż cele krótkoterminowe (2 lata) i średnio terminowe (3-5 lat) • Pokaż trakcję - udowodnij, że idzie ci coraz lepiej i to jest dobry moment, aby dopalić ten biznes inwestycją zewnętrzną
 10. 10. Projekcje finansowe • Pokaż ogólny model przychodów i kosztów oraz omów ich główne kategorie • W którym momencie nastąpi BEP? • Jak wyglądać będzie bieżąca i przyszła runda finansowania? Jeśli były wcześniejsze - też je przedstaw.
 11. 11. Dziękuję za uwagę. Nazwisko Prezentującego Kontakt: +48 tel tel tel

×