Successfully reported this slideshow.

Metodologia oceny projektu startupowego OUTSIDE IMPACTS

11

Share

Loading in …3
×
1 of 17
1 of 17

Metodologia oceny projektu startupowego OUTSIDE IMPACTS

11

Share

Download to read offline

Description

Metodologia oceny projektu startupowego OUTSIDE IMPACTS
Startup evaluation methodology OUTSIDE IMPACTS

Transcript

 1. 1. Nazwa Projektu Data
 2. 2. UWAGI OGÓLNE • Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w tej prezentacji pozwoli Wam w sposób kompleksowy odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania związane z biznesem, oraz pomoże zrozumieć inwestorowi podstawowe zagadnienia związane z rynkiem, modelem biznesowym, zespołem i dopasowanie wszystkich elementów. • Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania używając: – Danych rynkowych – Zdrowego rozsądku (W powyższej kolejności) • Można wyprodukować dowolną ilość slajdów pod warunkiem, iż nie czytamy prezentacji dłuższych niż 50 slajdów i krótszych niż 10 slajdów ;) • Wszystkie inne potrzebne dokumenty są dostępne tu: https://www.dropbox.com/sh/w6uh8ndqeve2fzs/AADVInvSK0CRx8gno8fc 8-Qfa
 3. 3. Metodologia oceny projektu OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O http://faculty.chicagobooth.edu/steven.kaplan/research/kss%20ppt.pdf Hedgehog Fund ocenia projekty stosując metodologię IMPACTS / OUTSIDE
 4. 4. Pomysł • Opisz Wasz pomysł (jednym zdaniem) • Jaką potrzebę zaspokaja Wasz produkt / usługa? • Jaki jest model biznesowy? – Na czym macie zamiar zarabiać? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 5. 5. Rynek • Jaki jest rynek na Wasz produkt? – Kim jest Wasz klient i kto jest w grupie docelowej? – Jak duża jest grupa docelowa? – Wielkość (liczba potencjalnych klientów) – Zasięg geograficzny (czy celujesz w rynek polski, europejski czy globalny?) – Jaka jest obecna wartość rynku? – Jakie przewidywane są trendy rozwoju rynku? • W jakich innych obszarach możecie się rozwijać w przyszłości? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 6. 6. Aktualna wartość • Na czym budujecie swoją wartość? • Co jest unikalnym składnikiem wartości Waszego projektu? • Co robicie lepiej od innych / „najlepiej na świecie”? • Jak łatwo można skopiować Wasz pomysł? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 7. 7. Akceptacja klientów • Czy klienci znają już Wasz produkt? • Czy klienci znają jakieś substytuty Waszego produktu? • Czy jacyś klienci kupują już Wasz produkt? – Ilu? – W jakim okresie czasu? – Jakie przychody osiągane są z tego tytułu? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 8. 8. Konkurencja • Czy istnieją takie same / podobne rozwiązania? – Nazwy – Gdzie? – Finansowanie – Wyniki • Co konkurencja robi podobnie / co robi inaczej? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 9. 9. Czas i szybkość wdrożenia • Kiedy macie zamiar uruchomić Wasz projekt / uruchomić kolejną fazę rozwoju? – Daty • Jak szybko chcecie wdrażać plan / strategię rozwoju? – Czy ważna jest szybkość realizacji założonego planu? Dlaczego? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 10. 10. Ryzyka / Niepewność • Jakie są Waszym zdaniem ryzyka projektowe? • Na czym bazujecie swoje szacunki wielkości rynku? • Na czym bazujecie swoje przekonanie o akceptacji Waszego produktu przez klientów? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 11. 11. Zespół • Kim są założyciele / kluczowi członkowie zespołu? • Jakie doświadczenia związane z rynkiem / produktem mają członkowie zespołu? • Jaka jest motywacja członków zespołu? Co chcecie osiągnąć? – Czy wyobrażacie sobie siebie jako osoby budujące Waszą firmę przez min. następne 10 lat czy chcecie rozwinąć ją, sprzedać i realizować kolejne projekty? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 12. 12. Strategia • Jaki jest plan / strategia rozwoju? – Kamienie milowe rozwoju z datami • W jaki sposób plan rozwoju likwiduje potencjalne ryzyka projektu? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 13. 13. Inwestycja • Ile zostało zainwestowane do tej pory? – Kim byli inwestorzy? • Jakie są obecnie miesięczne koszty? – Czy projekt generuje zysk / stratę? • Jakie jest zapotrzebowanie na kapitał? – Aby osiągnąć poziom BEP (break-even operacyjnego)? – Aby zrealizować wszystkie zamierzenia planu rozwoju / strategii? • Czy rozważacie możliwość transzowania inwestycji (podziału kwoty inwestycji na rundy uzależnione od osiągnięcia celu)? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 14. 14. Inwestycja • Na co mają być przeznaczone pieniądze z inwestycji? – Podział na koszty: osobowe / rozwoju technologii / marketing / administracja • Jakie są obecne składniki majątku projektu? – Czyją są własnością? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 15. 15. Transakcja • Na ile wyceniacie wartość swojego projektu (wycena pre-money czyli przed włożeniem pieniędzy przez inwestora w tej rundzie)? • Kim są aktualni udziałowcy? – Ile mają %? – Jaki był ich wkład / kiedy obejmowali udziały? • Czy rozważacie możliwą koinwestycję z: – Innym funduszem – Aniołami biznesu OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 16. 16. Wyjście z inwestycji OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O • Ile czasu chcecie być zaangażowanymi operacyjnie ten projekt? • Jaka jest Wasza osobista motywacja do budowania tego biznesu? – Co chcecie osiągnąć (personalnie) i w jakim okresie czasu? – Czy chcecie ostatecznie swój projekt sprzedać po osiągnięciu przez niego sukcesu komercyjnego? • Czy sądzicie, że biznes może osiągnąć skalę umożliwiającą wejście na giełdę w okresie do 5 lat? – Rynek NewConnet, parkiet główny WSE, IPO poza granicami?
 17. 17. Wyjście z inwestycji OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O • Które firmy sądzicie, że byłyby zainteresowane posiadaniem udziałów w Waszym projekcie? – Dlaczego? • Czy istnieją firmy, z którymi warto byłoby rozpatrzyć połączenie? • Czy istnieją firmy, które warto rozpatrywać pod kątem potencjalnych przejęć?

Description

Metodologia oceny projektu startupowego OUTSIDE IMPACTS
Startup evaluation methodology OUTSIDE IMPACTS

Transcript

 1. 1. Nazwa Projektu Data
 2. 2. UWAGI OGÓLNE • Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w tej prezentacji pozwoli Wam w sposób kompleksowy odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania związane z biznesem, oraz pomoże zrozumieć inwestorowi podstawowe zagadnienia związane z rynkiem, modelem biznesowym, zespołem i dopasowanie wszystkich elementów. • Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania używając: – Danych rynkowych – Zdrowego rozsądku (W powyższej kolejności) • Można wyprodukować dowolną ilość slajdów pod warunkiem, iż nie czytamy prezentacji dłuższych niż 50 slajdów i krótszych niż 10 slajdów ;) • Wszystkie inne potrzebne dokumenty są dostępne tu: https://www.dropbox.com/sh/w6uh8ndqeve2fzs/AADVInvSK0CRx8gno8fc 8-Qfa
 3. 3. Metodologia oceny projektu OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O http://faculty.chicagobooth.edu/steven.kaplan/research/kss%20ppt.pdf Hedgehog Fund ocenia projekty stosując metodologię IMPACTS / OUTSIDE
 4. 4. Pomysł • Opisz Wasz pomysł (jednym zdaniem) • Jaką potrzebę zaspokaja Wasz produkt / usługa? • Jaki jest model biznesowy? – Na czym macie zamiar zarabiać? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 5. 5. Rynek • Jaki jest rynek na Wasz produkt? – Kim jest Wasz klient i kto jest w grupie docelowej? – Jak duża jest grupa docelowa? – Wielkość (liczba potencjalnych klientów) – Zasięg geograficzny (czy celujesz w rynek polski, europejski czy globalny?) – Jaka jest obecna wartość rynku? – Jakie przewidywane są trendy rozwoju rynku? • W jakich innych obszarach możecie się rozwijać w przyszłości? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 6. 6. Aktualna wartość • Na czym budujecie swoją wartość? • Co jest unikalnym składnikiem wartości Waszego projektu? • Co robicie lepiej od innych / „najlepiej na świecie”? • Jak łatwo można skopiować Wasz pomysł? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 7. 7. Akceptacja klientów • Czy klienci znają już Wasz produkt? • Czy klienci znają jakieś substytuty Waszego produktu? • Czy jacyś klienci kupują już Wasz produkt? – Ilu? – W jakim okresie czasu? – Jakie przychody osiągane są z tego tytułu? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 8. 8. Konkurencja • Czy istnieją takie same / podobne rozwiązania? – Nazwy – Gdzie? – Finansowanie – Wyniki • Co konkurencja robi podobnie / co robi inaczej? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 9. 9. Czas i szybkość wdrożenia • Kiedy macie zamiar uruchomić Wasz projekt / uruchomić kolejną fazę rozwoju? – Daty • Jak szybko chcecie wdrażać plan / strategię rozwoju? – Czy ważna jest szybkość realizacji założonego planu? Dlaczego? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 10. 10. Ryzyka / Niepewność • Jakie są Waszym zdaniem ryzyka projektowe? • Na czym bazujecie swoje szacunki wielkości rynku? • Na czym bazujecie swoje przekonanie o akceptacji Waszego produktu przez klientów? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 11. 11. Zespół • Kim są założyciele / kluczowi członkowie zespołu? • Jakie doświadczenia związane z rynkiem / produktem mają członkowie zespołu? • Jaka jest motywacja członków zespołu? Co chcecie osiągnąć? – Czy wyobrażacie sobie siebie jako osoby budujące Waszą firmę przez min. następne 10 lat czy chcecie rozwinąć ją, sprzedać i realizować kolejne projekty? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 12. 12. Strategia • Jaki jest plan / strategia rozwoju? – Kamienie milowe rozwoju z datami • W jaki sposób plan rozwoju likwiduje potencjalne ryzyka projektu? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 13. 13. Inwestycja • Ile zostało zainwestowane do tej pory? – Kim byli inwestorzy? • Jakie są obecnie miesięczne koszty? – Czy projekt generuje zysk / stratę? • Jakie jest zapotrzebowanie na kapitał? – Aby osiągnąć poziom BEP (break-even operacyjnego)? – Aby zrealizować wszystkie zamierzenia planu rozwoju / strategii? • Czy rozważacie możliwość transzowania inwestycji (podziału kwoty inwestycji na rundy uzależnione od osiągnięcia celu)? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 14. 14. Inwestycja • Na co mają być przeznaczone pieniądze z inwestycji? – Podział na koszty: osobowe / rozwoju technologii / marketing / administracja • Jakie są obecne składniki majątku projektu? – Czyją są własnością? OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 15. 15. Transakcja • Na ile wyceniacie wartość swojego projektu (wycena pre-money czyli przed włożeniem pieniędzy przez inwestora w tej rundzie)? • Kim są aktualni udziałowcy? – Ile mają %? – Jaki był ich wkład / kiedy obejmowali udziały? • Czy rozważacie możliwą koinwestycję z: – Innym funduszem – Aniołami biznesu OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O
 16. 16. Wyjście z inwestycji OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O • Ile czasu chcecie być zaangażowanymi operacyjnie ten projekt? • Jaka jest Wasza osobista motywacja do budowania tego biznesu? – Co chcecie osiągnąć (personalnie) i w jakim okresie czasu? – Czy chcecie ostatecznie swój projekt sprzedać po osiągnięciu przez niego sukcesu komercyjnego? • Czy sądzicie, że biznes może osiągnąć skalę umożliwiającą wejście na giełdę w okresie do 5 lat? – Rynek NewConnet, parkiet główny WSE, IPO poza granicami?
 17. 17. Wyjście z inwestycji OPPORTUNITY I Idea M Market P Present Value A Acceptance from customer C Competition T Time to enter S Speed U UNCERTAINTY T TEAM S STRATEGY I INVESTMENT D DEAL E EXIT O • Które firmy sądzicie, że byłyby zainteresowane posiadaniem udziałów w Waszym projekcie? – Dlaczego? • Czy istnieją firmy, z którymi warto byłoby rozpatrzyć połączenie? • Czy istnieją firmy, które warto rozpatrywać pod kątem potencjalnych przejęć?

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×