Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Andre konsepter for menighetsutvikling

328 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Andre konsepter for menighetsutvikling

 1. 1. Andre konsepter for menighetsutvikling
 2. 2. Vindbåra, understrømmen, havdønningen i politikken
 3. 3. https://www.dropbox.com/s/q418jj189c05y4 0/Agenda1%20reklamefilm%20versjon %201.m4v
 4. 4. Mer informasjon: Kontakt Kjartan Sørheim – kjartan@imikirken.no – 41272018 – Styring: IMI-kirken
 5. 5. Om Agenda1:• IMI-kirken: Europeisk nettverk 2007- 2011 • Startet opp i 2009 • I dag: 40+ fellesskap i Norge og 35+ i Thailand og Kambodsja • Representerer Normisjon, DNK, Pinsebevegelse, Misjonsforbundet, IMF, Frikirken • Intensjon om at menighetene bruker NaMu-profilen fra september 2014
 6. 6. Agenda1 er: Menigheter og fellesskap som går sammen for å nå flere med evangeliet • Hjerte = visjonen, det misjonale= Agenda1 • Hånd = metoden, lærefellesskap Jobber ut fra tre spørsmål: 1. Hva er? 2. Hva kan bli? 3. Hva blir?
 7. 7. Refleksjon 1 Menigheten: Mennesker som lever i relasjon i tre retninger Opp: Gud Inn: fellesskapet Ut: vår verden
 8. 8. Oppgave 1: Hva er? + På hvilken måte lykkes vi i å nå mennesker med evangeliet? - Hva utfordrer oss med å nå mennesker med evangeliet?
 9. 9. Refleksjon 2 Misjonale muligheter –Hvem er jeg sendt til? –Hvem er jeg sendt sammen med? –Bilder av misjonale praksiser
 10. 10. Oppgave 2: Hva kan bli? Hvilke muligheter har vi for å nå flere? Drøm! Alt er mulig.
 11. 11. Oppgave 3: Hva blir? Lag 1-2 misjonale målsetninger. Bruk handlingsplanskjema
 12. 12. Lærefellesskap: • Lederteam fra flere menigheter/ fellesskap treffes 2 ganger i året over 2 år • Hvert team består av 4-5 hovedledere. • Månedlig oppfølging mellom samlingene • Konferanser • 15 000 kr/år
 13. 13. Hovedtemaer: • Misjonale muligheter • Misjonalt liv • Misjonale fellesskap • Misjonal ledelse
 14. 14. Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted 14 Menighetsutvikling i folkekirken (MUV) En kort introduksjon http://www.mf.no/menighetsutvikling erling.birkedal@mf.no
 15. 15. Forsøks- og utviklingsarbeid 2008-11 1. MF posisjonerer seg 2. MF ved Harald Hegstad satte fra høsten 2008 i gang et arbeid med tre mål: • Analysere teologiske og organisasjonsfaglige premisser for å drive menighetsutvikling i folkekirke • Utvikle et verktøy for menighetsanalyse • Utvikling av metoder for å sette i gang utviklingsprosesser med utgangspunkt i gjennomført menighetsanalyse –Arbeidet er dokumentert i artikler/bøker –Amerikansk inspirasjon: Patrick Keifert, Church Innvovations15
 16. 16. 16
 17. 17. Styring – personell ved MF • Referansegruppe – én gang pr år. – Flere institusjoner og bispedømmer • Styringsgruppe: – MF: Harald Hegstad (leder), Sjur Isaksen – Kirkerådet: Paul Erik Wirgnes. KA – KA: Frank Grimstad • Ansatte ved MF – Erling Birkedal: prosjektleder/forsker – Sunniva Gylver: phd-stud fra 2013 • MUV markedsføres og støttes økonomisk av bispedømmer17
 18. 18. MUV er forankret i Den norske kirkes visjon: ”Sammen vil vi… drive menighetsutvikling preget av fornyet gudstjenestefeiring, trosopplæring og diakoni” (Visjonsdokument for Den norske kirke 2009- 2014) 18 Forankret i Den norske kirke
 19. 19. Premisser • en åndelig prosess. • en stedegen prosess: menighetens særpreg og utfordringer i lokalsamfunnet. • søker etter helhet og fokus og utvikler noen konkrete tiltak. • menigheten er en lærende organisasjon • menighetsutvikling er en åpen og kontinuerlig prosess.
 20. 20. Hva MF gjør … MF inviterer menigheter til en treårig reise, med systematisk menighetsutvikling. Se: www.mf.no/menighetsutvikling Den treårige reise inneholder ulike faser. Hvert halvår er det et møte/dialogkonferanse der flere menigheter (3-5 i hver gruppe) møtes. (Se illustrasjon neste bilde.) Kr 20 000 pr menighet/pr år
 21. 21. En treårig reise – med seks møtepunkter Fase 1Fase 1 Bevissthet omBevissthet om sin kontekstsin kontekst LYTTELYTTE Fase 2Fase 2 Utforske sinUtforske sin samtid.samtid. EksperimentereEksperimentere TA RISIKOTA RISIKO Fase 3Fase 3 UtvikleUtvikle visjonervisjoner og tiltakog tiltak FornyetFornyet FOKUSFOKUS
 22. 22. musikk/kultur diakoni gudstjeneste trosopplæring helhet Vi arbeider med helheten i menigheten: Ser du handa – eller fingre? 22 misjon
 23. 23. 23 Vi analyserer og drøfter menigheten – ut fra fem dimensjoner • Ved tro – gudvendt • I verden – utadvendt • I fellesskap – inkluderende • Med deltakelse – involvering • I endring – dynamisk En av dimensjonene er hovedtema på hver dialogkonferanse
 24. 24. Ulike verktøy • Vi d(v)eler! - lese og reflektere over bibeltekst • Menighetens tidslinje / Menighetskart • Statistikk om soknet (Dokument blir levert av MF) • Spørreskjema / Intervju (Rapport levert av MF) • Utvikle sin «menighetsprofil» • Eksperimentere – SMART-plan • Visjon – planlegging: Utvikle helhetlig menighetsplan (videreutvikling av menighetsprofil) 24
 25. 25. Mer om tre av verktøyene • Arbeid med tidslinjen skal involvere flest mulig i menigheten • Statistikk inneholder både demografiske data (hvem som bor i soknet) og om kirkelige aktiviteter/tiltak. • Spørreskjema og intervju med medlemmer, både aktive i menigheten og de som ikke jevnlig går til gudstjeneste.25
 26. 26. Resultater 1. Klarere visjon: Hva er menigheten og hva skal den være? 2. Bedre dialog i menigheten – Samtaler med frivillige medarbeidere – Bedre struktur på samtaler med ansatte og frivillige
 27. 27. FOKUS Muligheter i lokalmenigheten 30.05.14 Senter for menighetsutvikling www.mhs.no KONTAKTINFORMASJON: Senter for menighetsutvikling Oddbjørn Stangeland Prosjektleder for FOKUS oddbjorn.stangeland@mhs.no 950 34 067 Hans Austnaberg Leder hans.austnaberg@mhs.no 473 28 924
 28. 28. Bakgrunn 1. NMS posisjonerer seg i kirkelandsskapet. 2. Valg av konsept: FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20 år, og som har stimulert vanlige folkekirkemenigheter til vekst.  http://www.leadingyourchurchintogrowth.org.uk/ 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten
 29. 29. Kontaktinfo og styring • Misjonshøgskolen • Senter for menighetsutvikling http://www.mhs.no/?559 • Oddbjørn Stangeland • Sokneprest og prosjektleder for FOKUS • Hans Austnaberg • Praktikumsrektor, leder for senteret
 30. 30. 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten Kirken står midt i mange spennende og utfordrende endringsprosesser med gudstjeneste, trosopplæring, diakoni, kirkemusikk og strukturer. FOKUS gir hjelp til å bruke disse mulighetene til å skape vekst.
 31. 31. Målgruppe:  Stab og frivillige medarbeidere  Menigheter i Den norske kirke, på bedehus (og i andre kirkesamfunn) 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten
 32. 32. Fokus er et kurs over 3 dager:  Undervisning og refleksjon, alene og i grupper  Å prioritere det som fører til utvikling og vekst  Hjelp til å avklare de neste skrittene  Anbefaler lederteam å delta: Fra menighetsråd, stab og frivillige  Kursavgift 1500 kr  At det lokale teamet ser mulighetene i sin sammenheng og tar ansvar for å gjennomføre de neste skrittene  Første kurs 18.-20.-september 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten
 33. 33. I løpet av kurset vektlegger vi: En rytme av gudstjenesteliv og bønn Livsnære fortellinger om nedturer og oppturer i lokalt menighetsliv Bibelske eksempler som viser hvordan Gud har ledet gjennom historien Å være ærlige uten å bli nedtrykte Å prioritere det som fører til utvikling og vekst At det lokale teamet ser mulighetene i sin sammenheng og tar ansvar for å gjennomføre de neste skrittene 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten
 34. 34. INNHOLD: 1. Kontekst - Hvor er vi? Hvor vil vi? 2. Vekst - positivt lederskap i menighetsutvikling 3. Plan – strategi for utvikling og vekst, og det første skrittet 4. Kultur – bygge fellesskap gjennom invitasjon, velkomst og gjestfrihet 5. Oppdrag – dele evangeliet i nærvær, handling og ord, lokalt og globalt 6. Vandring – vokse som Jesu etterfølgere 7. Hjertet – lokalt gudstjenesteliv 8. Neste skritt for deg og menigheten.   Utsendelsesgudstjeneste 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten
 35. 35. Tilbud om oppfølging og veiledning:  Manual til å bruke i menigheten  Kursledere ringer menigheten etter to uker  Felles oppfølgingsdager for flere menigheter sammen  Prosesser med veiledning og oppfølging over tid etter behov 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten
 36. 36. 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten Det handler mer om å oppdage hva som hindrer vekst enn å finne på noe nytt.

×