Advertisement
#ProjecteCursaEspacial - Prototip d'informe
Upcoming SlideShare
Catapulta - PosterCatapulta - Poster
Loading in ... 3
1 of 1
Advertisement

More Related Content

More from Sergi del Moral(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

#ProjecteCursaEspacial - Prototip d'informe

  1. Estimació de la velocitat de descens d'un paracaigudes Emma M, Pol G, Arlet C i Anna P 一 Institut-Escola Les Vinyes Introducció En aquesta investigació hem intentat construir un paracaigudes i ser capaços d'estimar la velocitat de descens i d'obtenir la gràfica alçada-temps del descens. Se'ns demana que el temps de descens sigui superior a 5 segons i per dissenyar, experimentar i documentar s'han diposat de 120 minuts. Resultats Dades Alçada - Temps t (s) h (m) 0,00 2,75 0,50 2,65 1,00 2,45 1,50 2,26 2,00 2,15 2,50 1,87 3,00 1,56 3,50 1,23 4,00 1,08 4,50 0,75 5,00 0,00 Dades Velocitat de descens # v (m/s) 1 0,56 2 0,54 3 0,58 4 0,54 5 0,57 x ̄ 0,56 Validació de la velocitat de descens Velocitat experimentació (m/s) Velocitat validació (m/s) Error (m/s) 0,56 0,58 0,02 Conclusions Com s'observa a la gràfica alçada-temps el temps de descens és 0,56 s. Pel que fa a la velocitat de descens, en l'experimentació s'han fet 5 llançaments, obtenint una velocitat mitjana de 0,56 m/s, i en la validació s'ha obtingut una velocitat de 0,58 m/s, és a dir, un error de 0,02 m/s. Considerem que és un error petit donat que nomes hi ha hagut un error de 0,02. Així doncs, d'acord als resultats podem concloure que parcialment hem aconseguit el repte. En futures investigacions, creiem que podríem disminuir l'error de comunicació i millorar l'experiment investigant més.
Advertisement