Advertisement

Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple

Professor a Institut-Escola Les Vinyes at Institut-Escola Les Vinyes
Oct. 19, 2021
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Advertisement
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Advertisement
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Advertisement
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Advertisement
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Advertisement
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple
Upcoming SlideShare
[Sergi del Moral] Aprendre importa - #ProjecteCatapulta[Sergi del Moral] Aprendre importa - #ProjecteCatapulta
Loading in ... 3
1 of 27
Advertisement

More Related Content

Advertisement

More from Sergi del Moral(20)

Advertisement

Reflexió sobre l'aprenentatge - Un exemple

 1. Institut-Escola Les Vinyes Projecte Catapulta Reflexió sobre els objectius d’aprenentatge …………………….
 2. 1. Comprendre com es construeix coneixement (científic i no científic). Jo crec que he assolit aquest objectiu quan he fet les activitats inicials: Què sabem, què volem saber? i Quines variables són importants...? Perquè el que estàvem fent era construir coneixement, adquirint coneixements que més tard ens servirien per al projecte. A l’activitat de: Què sabem, què volem saber? el que fèiem era preparar-nos per a quan comencéssim a construir la catapulta, ja que explicaven aspectes importants sobre el projecte. Nosaltres fèiem preguntes per a, així, adquirir els coneixements que ens interessaven saber i que no havien sigut comentats o bé aclarir dubtes. Adjunto, com a evidència, una foto del full del document de treball, amb els apunts i les preguntes (que eren poques, ja que, al principi, no acabava d’entendre molt bé, però després ja ho vaig entendre, a mesura que anaven explicant i preguntant sobre més aspectes.) I una altra de la posada en comú. L’activitat inicial de prototipatge també em va ajudar a assolir aquest objectiu perquè, igual que a la resta d’activitats que he comentat, estàvem fent un petit tastet d’allò que ens esperava més endavant: dissenyar, construir, provar, fer llançaments, recollir dades... 2 de 27
 3. A l’activitat d’Anàlisi de prototipatge a la part de: Quines variables creus que són importants...? També he après a comprendre com es construeix coneixement perquè també estàvem construint coneixement, reflexionant sobre què creiem que seria important a l’hora de fer el projecte i posant-ho en comú, per tant ens estàvem preparant també. Adjunto també, una foto de l’activitat del document de treball i de la posada en comú. Crec que també he pogut assolir aquest objectiu quan vam fer l’activitat de: Mystery Boxes. Perquè també construíem coneixement. El que fèiem era buscar arguments per a justificar les hipòtesis que fèiem, connectant coneixements previs amb altres de nous que anàvem adquirint, relacionant diferents coneixements per a argumentar i reflexionar, pensar com de segurs/es estàvem de les nostres hipòtesis... En resum, estàvem construint coneixement i aprenent a pensar com científics/ques, qüestionant-nos i reflexionant molt. A l’activitat: Índex de certeses, també hem pogut reflexionar sobre si creiem o no creiem que alguns aspectes siguin veritat i pensant com de segurs/es estem que siguin veritat o no i per què. Si creiem que són certs per: models, autoritat, dades, hàbits... Aquests conceptes es refereixen al motiu pel qual creiem que una afirmació és més o menys certa. En aquest cas, autoritat fa referència al fet que ens creiem més o menys una cosa, depenent de qui la diu. Models, vol dir que estem més o menys segurs/es en funció d’uns models establerts, allò “normal”. Hàbits, és similar, es refereix al fet que la causa per la qual ens creiem més o menys 3 de 27
 4. una cosa, és que allò és un hàbit, una cosa que hem pogut observar que es repeteix moltes vegades. I dades, fa referència al fet que contrastem la informació, basant-nos en dades. També he construït coneixement, dissenyant la catapulta, ja que, el que fèiem era pensar idees, pensar com seria la catapulta, el que necessitaríem... Construir coneixements, preparar-nos per a la construcció de la catapulta, pensant com seria l’estructura, la cullera, quins materials faríem servir... I crec que també he pogut assolir aquest objectiu reflexionant sobre els objectius d’aprenentatge, ja que, per a construir coneixement és important reflexionar sobre el que hem après, sobre els nostres coneixements i com els hem adquirit. Si reflexionem sobre el que hem après, recordem els coneixements que ara tenim, i abans no, els entenem... Una evidència de què he après a comprendre com es construeix coneixement fent aquesta activitat i les altres que abans he comentat és aquesta reflexió, ja que estic explicant el que he après, com i reflexionant sobre el tema. Si no ho hagués après i entès, no podria pensar o escriure tota aquesta reflexió. 4 de 27
 5. 2. Ser capaç de discutir i contrastar la certesa d’afirmacions (científiques i no científiques). He après a contrastar i discutir la certesa d’afirmacions fent l’activitat de les “Mystery Boxes”, que consistia a intentar descobrir què hi havia a dins, sense obrir-la. Crec que aquesta activitat m’ha servit per a assolir aquest objectiu perquè el que vam fer va ser investigar aquesta caixa i pensar el què podria haver-hi a dins, segons la informació que anàvem aconseguint. Alguna persona: “Pot ser això...” i alguna altra “Doncs jo crec que és allò...” i justificàvem el perquè per a trobar la hipòtesi més fiable. Després puntuàvem en tant per cent com estàvem de segures de la nostra hipòtesi. Jo crec que aquesta activitat m’ha servit per a reflexionar, fer hipòtesis, raonar-les, contrastar-les i dir com estic de segura sobre allò. També crec que l’activitat de l’Índex de Certeses m’ha servit per a contrastar, reflexionar i justificar les afirmacions però sobretot, per a dir com estic de segura sobre diferents aspectes. L’activitat consistia discutir amb un grup com de segurs/es estàvem, puntuant de l’1 al 10, de diferents afirmacions que ens donaven en una taula i pensar per què estàvem més o menys segurs/es d’allò, per autoritat, dades, hàbits, models... 5 de 27
 6. Aquests conceptes, com he explicat anteriorment, fan referència al motiu pel qual creiem més o menys una cosa: per qui ho diu, perquè ho diuen les dades, perquè passa habitualment... Aquestes activitats inicials ens van servir per a començar a discutir sobre la certesa de les afirmacions i per què. Però durant el projecte també hem continuat aprenent aquest objectiu, quan vam fer l’anàlisi matemàtica de la primera sessió de tir, per exemple. Ja que estàvem analitzant dades per a veure com era de precisa la nostra catapulta i després, quan la vam valorar amb la rúbrica, fent servir arguments i dades per a justificar la nostra valoració. Després vam fer suggeriments de millora, per tant, estàvem valorant diferents aspectes de la catapulta basant-nos en arguments i dades. Reflexionàvem sobre allò que no funcionava, per què i com podíem solucionar-ho. 6 de 27
 7. 3. Dissenyar i construir un objecte tecnològic des de zero (una catapulta). He après a dissenyar i construir una catapulta des de zero en molts moments d’aquest projecte. Fent referència a dissenyar, he pogut aprendre-ho en algunes activitats com: el croquis, el disseny de les vistes, la investigació lliure sobre catapultes... A l’activitat d’investigació lliure sobre catapultes, vam buscar informació, referències i models per a ajudar-nos a pensar com seria la nostra catapulta i dissenyar-la. Vam poder començar a inspirar-nos i pensar idees. Aquí adjunto unes fotos de documents que vam crear, on vam anar apuntant idees, dies abans de començar a dissenyar. Aquests documents els vam anar completant entre tot el grup, encara que, si soc sincera, més aviat els van fer la Laia i l’Amaya. Ja que jo no acabava d’entendre molt bé què havia de buscar, per tant, em va ajudar molt que elles creessin aquests documents i m’ajudessin a buscar, m’expliquessin idees que tenien... També em va ajudar molt tenir un apartat de fonts i referències al document d’inici del projecte, per a guiar-me i situar-me una mica. A poc a poc, vaig anar entenent millor de què tractava el projecte, i tenint idees i propostes per a la nostra catapulta. També vaig aprendre a dissenyar una catapulta fent el croquis. Perquè vam haver de dissenyar una catapulta des de 7 de 27
 8. zero, pensar els mecanismes, les mides, els materials... Ajudant-nos amb alguns models i referències. Vaig aprendre a dissenyar una catapulta fent el disseny de les vistes. Si soc sincera, més aviat, hauria de dir: “fent els dissenys...”- en plural, ja que no van sortir bé a la primera i, a més a més, abans de fer el primer disseny vam estar fent mooooooltes proves. Ens vam repartir qui faria la planta, qui faria l’alçat, perfil dret, perfil esquerre... Que són diferents punts de vista des dels quals havíem de dibuixar la catapulta en fer el disseny. I cada persona va anar provant com fer aquella vista que havia de fer. Vam fer moltíssimes proves, fins que ens vam decidir i vam començar a dissenyar al full “definitiu”. He escrit “definitiu”- entre cometes, perquè hauria sigut el definitiu, però finalment no ho va ser perquè ens vam equivocar. Vam fer els dibuixos amb perspectiva, quan s’havien de fer sense. Per tant, vam tornar a començar a fer proves i més proves, fins que vam decidir fer el segon intent. Aquest cop ja va sortir bé i el que és més important: vam aprendre a dissenyar una catapulta. Aquests errors i totes les proves, són una evidència que vaig aprendre-ho. 8 de 27
 9. En resum: he après a dissenyar una catapulta, dissenyant una catapulta. Dissenyant, dissenyant, provant, provant, provant, equivocant-me, tornant a provar, tornant a dissenyar... Fent referència a la part de construcció: he après a construir una catapulta durant el prototipatge, l’anàlisi de prototipatge, el procés de construcció, les millores i valoració de la catapulta... L’activitat de prototipatge em va servir per a aprendre a construir una catapulta, ja que, consistia a dissenyar, construir i provar. Com he dit abans, un petit tastet d’allò que faríem durant el projecte. L’anàlisi del prototipatge, també em va servir molt, ja que em va ajudar a tenir una idea d’allò que hauríem de fer durant el procés de construcció. Quines variables serien importants a l’hora de dissenyar i construir la nostra catapulta. I, sobretot, l’”activitat” que més m’ha ajudat a assolir aquest objectiu ha sigut el procés de construcció. No hi ha millor manera d’aprendre a construir una catapulta que construir una catapulta! Durant el procés de construcció he hagut de fer servir eines, tallar, unir, mesurar, marcar, pensar, llimar, foradar, clavar... He après moltes coses que abans no sabia, tenint en compte que abans de començar el projecte no havia fet servir gaires eines. Com he dit abans, al principi, anava una mica perduda, no acabava d’entendre què havia de fer i com, treballava amb poca seguretat (amb seguretat, faig referència a no estar segura d’allò que feia, etc.) Però, amb els dies, ja entenia com funcionava tot, coneixia les eines i com es feien servir, treballava amb seguretat (en els dos significats de la paraula)... Si alguna cosa no la sabia fer, no podia o necessitava ajuda, la demanava a les meves companyes o al professorat. I si les meves companyes necessitaven ajuda, les ajudava jo a elles. Pensava idees, opinava... Continuaven havent-hi coses que no 9 de 27
 10. sabia fer, que no entenia... Continuava equivocant-me i necessitant ajuda... Més aviat: Continuen havent-hi coses que no sé fer, que no entenc... Continuo equivocant-me i necessitant ajuda...- en present. Però tot això em serveix per a aprendre i millorar. Provar la catapulta, ens va servir molt per a veure com funcionava, què havíem de canviar, etc. Després de la primera sessió de tir i els imprevistos que van succeir, van ajudar-nos a millorar la catapulta. Després, quan vam fer la valoració i els suggeriments de millora, també vam pensar més millores. A continuació vam començar a reconstruir. Encara que en aquesta part de reconstrucció vaig participar menys, perquè ens vam repartir les tasques i jo em vaig dedicar a fer el pòster científic. A la segona sessió de tir, després d’haver millorat la catapulta, vam tornar a trobar un imprevist: la goma es va trencar. Probablement estava massa tensada. Però crec que tots aquests errors són importants per a millorar i aprendre. Crec que tots aquests moments i errors que he narrat sobre el procés de prototipatge, disseny i construcció són bastants evidències de què he après a dissenyar i construir una catapulta des de zero. 10 de 27
 11. 4. Fer servir eines matemàtiques per recollir dades numèriques i per analitzar la precisió de la catapulta i predir els seus llançaments. He après a fer servir eines matemàtiques per a recollir dades, analitzar la catapulta i predir els seus llançaments durant diferents moments del projecte, com ara: a l'Anàlisi Matemàtica Inicial, la recollida de dades, anàlisis matemàtiques de les sessions de tir, valoració de la catapulta... L'activitat de l'Anàlisi Matemàtica Inicial, en primer lloc ens explicaven tota aquella informació necessària per a poder ordenar i analitzar dades, i comprendre que signifiquen. Ens van explicar que la nostra catapulta havia de ser robusta, precisa i regulable. Ens van explicar, també, que el CV ens diria la precisió de la nostra catapulta. I, com es calculen i per a què ens serveixen la Mitjana, RA, RR, D i CV. La mitjana es calcula, sumant tots els valors i dividint el resultat entre el nombre de valors. També es pot calcular amb la funció del full de càlcul: AVERAGE. Ens serveix per a saber la mitjana dels llançaments, és a dir, ens serveix per a predir on caurà, aproximadament, el proper llançament. S'expressa en metres. El RA (rang absolut) es calcula restant el valor més gran menys el més petit. Ens serveix per a saber la distància entre el tir més llarg i el més curt. S'expressa en metres. El RR (rang relatiu) es calcula dividint el RA entre la mitjana i multiplicant el resultat per cent. Important! Fer servir els parèntesis! És a dir: (RA/M)*100. Ens serveix per a saber el RA en termes relatius. S'expressa en tant per cent. La D (desviació) es calcula amb una funció del full de càlcul (STDVP), ja que el càlcul és complicat. Ens serveix per a veure la dispersió entre els llançaments, és a dir: la distància entre els llançaments. S'expressa en metres. 11 de 27
 12. El CV (coeficient de variació) es calcula dividint la D entre la mitjana i multiplicant el resultat per cent. Important! Fer servir els parèntesis! És a dir: (D/M)*100. Ens serveix per a saber la D en termes relatius. S'expressa en tant per cent. El RA, RR, D i CV, ens serveixen per a valorar la precisió però el més important és el CV. Que la nostra catapulta sigui precisa depèn de com sigui de baix el nostre CV! I em sembla que no em deixo res més, tots aquests continguts són una evidència que sé analitzar dades matemàticament. Després de tota l'explicació, fent ús d'un full de càlcul, havíem d'analitzar unes dades matemàticament i respondre unes preguntes de comprensió, és a dir: havíem d'analitzar les dades i entendre què volien dir. Aquella feina la vam començar a l'escola, però la vaig acabar a casa. Quan, després d'uns dies, si no recordo malament, tenia un dubte i vaig anar a preguntar-lo al Sergi. Ell em va dir que m'havia equivocat en el càlcul, ja que m'havia deixat els parèntesis i em va ensenyar un "truc" per a no haver de calcular el mateix tantes vegades. Havia d'estirar un quadrat petit d'un racó de la cel·la del full de càlcul i, la mateixa fórmula es copiava. Després d'això, ja no em vaig equivocar una altra vegada, també vaig veure que a mi persones els hi passava el mateix que m'havia passat a mi. Això és una evidència d'aprenentatge, ja que haver-me equivocat em va ajudar a aprendre a fer-ho bé. Ara ja no se m'oblida, suposo que és perquè em vaig esforçar en fer l'anàlisi i després vaig veure que m'havia equivocat, potser si sabés fer-ho bé des del principi no se m'hauria quedat tan gravat. El mateix va passar amb el "truc", vaig dedicar molt temps i esforç a calcular-ho tot moltes vegades i després vaig descobrir que, calculant una vegada i estirant del quadradet es podia fer igual de bé i més ràpid! Ara parlaré de les preguntes de comprensió: Vaig estar responent-les, això em va ajudar a entendre què volia dir i per a què em servia la mitjana, el rang absolut, el relatiu, la dispersió i el coeficient de variació. També em va ajudar molt, el fet de poder posar-les en comú i aclarir els dubtes que tinguéssim. 12 de 27
 13. Tots aquests coneixements previs els vaig anar aplicant a les anàlisis de dades de les sessions de tir. Que també em van servir per a aprendre sobre anàlisi matemàtica, ja que, amb la pràctica, vaig aprendre com es calculaven la mitjana, RA, RR, D i CV de memòria, vaig aprendre funcions del full de càlcul per a anar més de pressa... També vaig aprendre a recollir dades, a les sessions de tir, perquè vaig recollir dades. No hi ha millor manera d'aprendre una cosa que fent-la! Després, amb aquestes dades calculades i tenint en compte el CV, podíem valorar i/o analitzar la precisió de la catapulta, basant-nos en uns arguments (dades). També vaig aprendre a predir els llançaments de la catapulta basant-me en les dades recollides (més concretament, en la mitjana). Perquè, quan vam provar la catapulta després de millorar-la, vam provar de dir a on volíem disparar i vam buscar l'angle que dispares allà. És a dir, un petit assaig de la validació. I això mateix és el que hem fet a la validació. Segons el nostre objectiu, hem mirat quin angle havíem de fer servir per a arribar a la distància assignada. També crec que he de comentar que el nostre coeficient de variació ha sortit molt alt, en comparació a les altres sessions de tir. Creiem que és perquè, en fer tan pocs llançaments, si hi ha algun que és bastant diferent, el CV es veu molt afectat. És a dir, que no és el mateix fer 80 llançaments i que alguns surtin diferents, ja que en ser tants queda diluït, que fer-ne només nou i que algun surti diferent. També vull comentar com va anar la prova, ja que crec que em va servir per a posar-me a prova sobre l'anàlisi matemàtica i per a veure què sé, encara que crec que realment el que ha de dir si sé o no analitzar dades, és aquest document. Vaig tenir bastants errors, el que vol dir que encara em queden coses per a aprendre o bé que dubtava una mica a l'hora de fer un "examen", jo diria que ambdues coses. Ara comento breument els meus errors de la prova: Què és el rang absolut? La distància entre el llançament més curt i el més llarg. La distància entre el llançament més llarg i el més curt. Un número que ens diu com de dispersos estan els llançaments. La distància entre dos llançaments. Resposta correcta La distància entre el llançament més curt i el més llarg. 13 de 27
 14. La distància entre el llançament més llarg i el més curt. Crec que vaig cometre aquest error perquè vaig intentar posar dues respostes però la segona no estava bé, vaig pensar: El RA és la distància entre el llançament més llarg i el més curt, doncs això en el fons són dos llançaments. Quan vaig veure que la meva segona resposta estava malament, vaig pensar que aquella resposta no especificava quins dos llançaments eren. El rang relatiu mesura... ... el mateix que el rang absolut però s'expressa en percentatge. ... el mateix que el rang absolut però s'expressa en metres. ... una cosa diferent que el rang absolut. Resposta correcta ... el mateix que el rang absolut però s'expressa en percentatge. Jo vaig respondre:... una cosa diferent que el rang absolut. Vaig respondre això perquè per a mi, el RA i el RR són diferents i no havia llegit bé la pregunta. En el fons el RR és el mateix que el RA però en termes relatius, és a dir, en tant per cent. Per l'angle de 40 º s'ha esborrat el darrer llançament vàlid. Sabries dir quin és? 4,60 2,30 2,50 4,90 No ho sé exactament, però sé que està entre 2,20 i 2,50. Resposta correcta 2,30 No ho sé exactament, però sé que està entre 2,20 i 2,50. En aquesta pregunta, només vaig posar una de les respostes correctes quan n’hi havia dos. No vaig pensar en mirar quina dada podia ser, a la taula de dades, només vaig mirar l’apartat d’anàlisi. De vegades, coses tan simples, no se’ns acudeixen. 14 de 27
 15. Fixa't que el RA als llançaments dels 50 º és més gran que als dels 80 º. Aleshores, com s'explica que el RR sigui més gran als 50 º que als 80 º? Aquestes coses passen a la vida. El rang relatiu té en compte la distància a la mitjana. Es deu a un error de càlcul. No és el mateix equivocar-se d'un metre disparant a la Lluna que disparant amb les nostres catapultes. S'explica amb una espelma verda. Normalment si el rang absolut és més gran, el rang relatiu és més petit. Resposta correcta El rang relatiu té en compte la distància a la mitjana. No és el mateix equivocar-se d'un metre disparant a la Lluna que disparant amb les nostres catapultes. En aquesta vaig posar una correcta però l’altra no la vaig posar. Vaig estar dubtant, però, finalment no la vaig posar perquè no estava segura del tot. Però, efectivament, sí que era correcta. Creus que aquest projecte t'ha ajudat a ser una persona més "científica"? Sí No Resposta correcta Sí No Aquesta me la va marcar com a incorrecta perquè les dues respostes eren vàlides. Però jo crec que no em vaig equivocar, ja que aquest projectes m’ha ajudat a ser una persona més científica. Després d’aquest llarg objectiu d’aprenentatge, concloc dient que: potser no vaig treure la millor nota a l’examen però sí que he après a fer servir eines matemàtiques per recollir dades numèriques i per analitzar la precisió de la catapulta i predir els seus llançaments. Ja que tot això que he explicat és una evidència de que ho he après. 15 de 27
 16. 5. Fer servir eines del taller amb seguretat (instruments de mesura, de tall, d’unió...). He après a fer servir les eines del taller amb seguretat, durant diferents moments d'aquest projecte. Per començar, vam fer el Kahoot sobre eines del taller per a posar-nos a prova sobre què sabíem. Després d'això ens van parlar sobre com fer servir eines amb seguretat, per exemple, quan ens van explicar com tallar un llistó de fusta. Crec que me'n recordaré durant molt temps, ja que van fer un exemple amb el meu braç, això m'ajudarà a recordar-ho. La insistència de què tallar és com ballar i no com barallar-se, i altres comentaris similars, també van contribuir. Després, en començar el procés de construcció, també vaig aprendre molt sobre eines. Al principi no sabia gaire com es feien servir algunes, després ja vaig anar sabent com funcionaven i agafant més confiança. Fent-les servir (amb seguretat) vaig anar agafant més pràctica. 16 de 27
 17. També vaig aprendre a dir les eines pel seu nom, en això em va ajudar molt el document de petició de material. Perquè cada cop que demanàvem uns materials i no estaven escrits amb el seu nom o no hi havia quantitats exactes, havíem de tornar-ho a fer. Per a això també em va ajudar el pòster d'eines que hi ha a l'aula i que hem consultat quan teníem dubtes sobre com es deien algunes eines. En definitiva, crec que aquest objectiu l'he pogut assolir, sobretot, a base de pràctica i experiència. 17 de 27
 18. 6. Organitzar i planificar la teva feina individual i la del teu grup. He après a organitzar la meva feina i la del grup durant, gairebé tot, el projecte. Des d’abans de dissenyar la catapulta fins ara, hem estat organitzant, planificant i repartint-nos la feina en diferents moments com ara: al principi de les sessions, durant les sessions, el o els dies d’abans de les sessions... Tot això, fent servir el DOCUMENT DE PLANIFICACIÓ DE TASQUES! I amb ajuda d’un grup de Whats App que vam crear per a, a més de parlar d’altres coses del projecte, organitzar-nos les tasques. En alguns casos, ens organitzàvem al principi de la sessió. En arribar, totes o una persona del grup, obria el document i hi apuntava les tasques que havíem de fer, qui les feia, etc. En el cas que ho escrigués una persona, normalment, era perquè ja havíem parlat el què s’havia de fer, qui ho feia, com ens distribuíem, etc. Pel grup de Whats App, el dia d’abans, abans d’entrar a la classe, o bé en qualsevol altre moment. O, quan no ho havíem parlat prèviament, ens hi posàvem les tres amb el document a planificar, o bé, mentre que unes anaven preparant, anàvem parlant com ens organitzàvem. Altres vegades, ens hem organitzat dies abans de les sessions. Algunes vegades, parlàvem pel grup què havíem de fer, com ens organitzàvem...-Com he dit abans. I alguna de nosaltres entrava al document de planificació de tasques i ho apuntava. O bé, alguns dies abans, apuntàvem totes les coses que havíem de fer, i ja anàvem completant i canviant, a mesura que anàvem fent. Moltes vegades, encara que haguéssim organitzat i repartit les tasques, durant la sessió fèiem canvis, ens organitzàvem diferent, etc. I aleshores, tornàvem a repartir i organitzar les tasques. Jo crec que això és una evidència sobre que, a més a més de saber organitzar-nos les tasques, tenim iniciativa i sabem posar-nos d’acord quan les coses no van com nosaltres havíem planejat. 18 de 27
 19. També, m’ha ajudat a planificar-me i organitzar-me el calendari, en el qual hi ha escrita tota la planificació general del projecte. Crec que hem après a distribuir-nos la feina, ja que és el que hem estat fent durant el projecte. També, crec que hem estat aprenent, perquè a mesura que anava avançant el projecte, hem anat organitzant-nos i planificant-nos millor, buscant maneres per a distribuir les tasques, etc. Al principi tot ho fèiem totes, però després vam comprendre que si repartíem les tasques, depenent de la situació, podíem treballar de manera més eficient i avançar més de pressa. Ja que, encara que treballéssim en coses diferents, totes ens ajudàvem i complementàvem, per a aconseguir el mateix objectiu. Ara parlaré de l’organització de tasques de la segona fase: Kit Catapulta. Al principi, estàvem tan enfeinades que ens posàvem a treballar sense cap mena d’organització o planificació. Unes persones feien una cosa, unes altres no sabien què havien de fer, no teníem res preparat, no sabíem on eren algunes persones del grup... En resum, un caos! Aleshores, a més a més de crear un document amb les tasques a fer, vaig decidir que ens havíem d’organitzar i li vaig dir al meu grup. Perquè perdem molt més temps intentant fer-ho tot sense pensar i planificar com, quan, on, els materials necessaris... I mil coses més! Però és útil planificar-ho perquè: sabem què hem de fer en cada moment, treballem més efectivament, ens sentim més segurs/es, sabem què hem de fer i quins són els objectius que volem aconseguir... 19 de 27
 20. He de dir que, quan ens hem organitzat tot ha anat millor i hem treballat de manera més efectiva i estructurada. I finalment, gràcies a la nostra planificació i entesa del grup hem aconseguit el resultat. Sí, he dit entesa, perquè al principi cadascú feia una mica el que volia. Però després vam decidir parlar i consensuar què s’havia de fer, qui ho feia, com... I ja ens enteníem i organitzàvem molt millor. Una part, també, molt important de l’organització ha sigut la part de coordinació i les assemblees. En primer lloc: he de donar les gràcies a la comissió de coordinació perquè la seva ajuda, supervisió, organització i temporització ha sigut molt important per a aconseguir, en definitiva, els nostres objectius. No només em refereixo només al meu, sinó a tots els grups. Sobre les assemblees, m’ha semblat molt útil poder informar-nos i organitzar-nos globalment, de classe i no només com a petit grup. L’estructura era força clara: primer, coordinació donava les informacions i instruccions sobre tasques, terminis, evolució del treball... Després donaven torn de paraula als grups per a què expliquéssim com anàvem, què havíem fet, què no havíem fet, si necessitàvem ajuda, material... O altres coses. I finalment, coordinació donava unes últimes instruccions i ens posàvem a treballar. Aquesta part també era molt important, perquè ens ajudava a saber anava tothom, què havíem de fer i altres informacions. Però també per a poder, nosaltres, compartir com anàvem i què necessitàvem. En definitiva: per a aquest projecte la bona organització ha sigut de vital importància i crec que moltes coses del que hem aconseguit ha sigut gràcies a l’organització. 20 de 27
 21. 7. Treballar en equip per resoldre una tasca complexa (responsabilitat, cooperació, autonomia i iniciativa, regulació d’emocions). He après a treballar en equip durant, gairebé, tot el projecte, ja que moltes de les tasques s'havien de resoldre cooperant amb un grup. Comencem des del principi... La primera activitat que vam fer va ser el Prototipatge. L'activitat consistia a crear una catapulta en 60 minuts, amb uns pals de fusta i gomes. Crec que m'ha ajudat a aprendre a treballar en equip (encara que jo ja en sabia bastant) per tant, per a continuar aprenent i millorant el treball en equip, perquè el que vam fer va ser cooperar, treballar en equip. Quin sentit té que ens haguessin posat en grups, si no havíem de col·laborar, a més, el prototipatge no l'hauria pogut fer una persona sola. Vam haver de col·laborar per a pensar com la construíem, ja que, al principi ens costava una mica i no sabíem del tot, com muntar-la. Després d'això, vam decidir provar-la. Durant aquesta fase també vam haver de cooperar, perquè hi havia més d'un rol a fer, és a dir: una persona havia de fer el llançament amb la catapulta, una altra havia d'ajudar a subjectar-la i una altra havia de mirar on havia caigut el projectil. Quan vam fer els llançaments definitius, no ens va sortir gaire bé però això no vol dir, que no vàrem aprendre! A l'activitat de Mystery Boxes, també vaig haver de treballar en equip amb les meves companyes. Com he explicat anterior-ment, consistia a esbrinar què hi havia dins unes capses tancades, sense obrir-les. Vam cooperar ja que, totes vam compartir les nostres hipòtesis entre el grup i aquelles capses que unes no sabien què hi podia haver a dins, les altres sí que van aportar algunes hipòtesis, i a la inversa. Quan vam començar a treballar amb els nostres grups del projecte, vam haver de treballar en equip constant-ment. Fent referència a l'organització, ens vam organitzar de manera que, algunes vegades totes érem responsables d'una tasca i d'altres cadascuna tenia una tasca assignada, però realment totes estàvem treballant separades, però juntes a la vegada, complementant-nos les unes a les altres, per a aconseguir el mateix objectiu. De tal manera, que cadascuna era responsable de les seves tasques i també de les altres, una mica. A l'hora d'organitzar-nos també hem treballat en equip, ja que parlàvem entre nosaltres com ens organitzaríem per a treballar de manera efectiva. A l'hora de fer el croquis totes tres vam haver d'aportar idees per a inventar la nostra catapulta, per tant vam haver de cooperar. Quan vam fer les vistes de la catapulta també vam haver-hi de col·laborar, ja que cadascuna de nosaltres era responsable de dibuixar una o dues vistes. Com he dit abans, treballant en paral·lel però juntes, a la vegada. De totes maneres, totes ens vam ajudar amb els dibuixos de les altres, si calia. El procés de construcció, diria que va ser un dels períodes que vam treballar més en equip, perquè vam haver de cooperar entre nosaltres però també ser responsables i autònomes. Totes érem responsables de construir però cada una de nosaltres tenia les seves pròpies tasques. Durant la construcció, al principi era una mica més dependent i sovint necessitava l'ajuda de les meves companyes però aviat vaig ser més autònoma i tenir iniciativa. Com acabo de dir, cadascuna feia una part però també ens ajudàvem entre nosaltres i/o anàvem canviant les tasques, si alguna no sabia molt bé com fer-la o li costava, etc. 21 de 27
 22. També vam haver de treballar molt en equip, durant les sessions de tir, les quals ens van posar a prova en molts aspectes. Cadascuna era responsable d'una tasca: una feia els llançaments, una altra mirava a quina distància queia el projectil i l'altra l'apuntava (jo). A les sessions de tir, ens van posar a prova, en responsabilitat, ja que cadascuna feia una tasca, de la qual depenien les altres, iniciativa, com que cadascuna feia una funció diferent havíem de tenir iniciativa per a fer-la. Cooperació, perquè tot i treballar en diferents coses, a la primera sessió de tir, vam haver de canviar una mica els rols, perquè una de nosaltres necessitava ajuda per a la seva tasca i aleshores vam organitzar-nos diferent (estàvem col·laborant i adaptant-nos per a ajudar-nos), per cert, aquí també vam fer servir la iniciativa. I gestió emocional, ja que estàvem nervioses a causa d'imprevistos i del temps, no ens sentíem molt bé perquè estàvem repartides, per tant tampoc no ens enteníem bé i es va acabar generant un conflicte. Després ho vam parlar i va resultar que el motiu pel qual alguna de nosaltres s'havia enfadat no existia realment, no ens havíem entès bé. Crec que les sessions de tir ens van posar molt a prova en aquest aspecte. 22 de 27
 23. També vam treballar en equip per a fer l'anàlisi i el pòster científic, a més a més de les millores i la reconstrucció de la catapulta. En aquesta segona fase, vam treballar més en paral·lel, cadascuna amb una tasca (aquí vam treballar més la responsabilitat i la iniciativa), però també ens ajudàvem entre nosaltres. A la validació també vam treballar en equip, ja que totes vam haver de cooperar i ajudar-nos per a assolir l’objectiu, però a la vegada ser autònomes i responsables de les nostres tasques individuals que, també, depenien unes de les altres. Per tant, com he dit abans, treballant en paral·lel i ajudant-nos i complementant-nos. Una realitzava els llançaments i unes altres apuntàvem, miràvem quin angle havíem de fer servir... A l’exhibició Pública també vam treballar en equip per a preparar-la i exposar-la. Vam explicar què havíem fet i què havíem après. Vam exposar les dades, els resultats, l’anàlisi, la catapulta, el pòster científic, documents... Però, el més important: vam explicar què havíem après i perquè, les nostres reflexions sobre els resultats de la catapulta i sobre el nostre treball. Vam treballar en equip per a explicar tot això i respondre les preguntes. Durant tots aquests moments que he narrat he pogut anar millorant i aprenent a treballar millor en equip, he mencionat tots aquells ítems de treball en equip com: responsabilitat, cooperació, iniciativa i gestió emocional. L'avaluació del Givme5 també m'ha ajudat a reflexionar i valorar sobre això. He pogut reflexionar sobre si estava treballant en equip, què havia de millorar... Al principi em costava una mica, perquè jo sóc una persona molt reflexiva i de vegades li dono massa voltes a les coses, encara que això està bé per a analitzar el que està passant, què està bé i què s'ha de millorar. Estic bastant contenta en aquest aspecte perquè crec que hem treballat força en equip, encara queden coses a millorar però, a poc a poc, espero anar millorant i aprenent dels meus errors. Aquestes coses s'aconsegueixen amb experiència! ;) 23 de 27
 24. A la segona fase: Kit Catapulta, també ha sigut molt important el treball en equip. He d’admetre que ha sigut una mica més difícil que amb l’anterior grup però amb una mica de paciència i bona organització hem aconseguit treballar millor i aconseguir el resultat que hem aconseguit. Podria estar millor? Sí, sempre pot estar millor! Però segons la meva opinió està força bé. Al principi vam treballar molt a l’una per a fer la pluja d’idees i pensar el guió i l’estructura del vídeo. Després vam començar a... En definitiva, no treballar tant en equip. Què vull dir amb això? Doncs que, com que no acabàvem de tenir planificada la feina, cadascú/na feia una mica el que volia o el que creia sense posar-nos gaire d’acord. Faltava molta comunicació i organització del grup. Això implicava que, com que no ens havíem organitzat bé, algunes persones no sabien què havien de fer i no treballaven gaire. És a dir, que no tothom s’implicava de la mateixa manera. Per això va ser molt important distribuir-nos les tasques i planificar-nos, així tothom podia participar d’alguna manera. Ja que, si una persona té un rol assignat, el compleix (en el cas del meu grup) i que si no té cap tasca concreta, pot ser que no colabori tant. He de dir que em sento bastant bé amb el resultat final i que penso que, finalment, tothom s’ha implicat, sobretot quan cadascú/na ha tingut una funció determinada. Ara parlo d’un altre tipus de treball en equip, durant la fase del Kit Catapulta. El treball per separat dels nostres petits grups, és a dir, les comissions ha alimentat un treball en equip que és una mica més difícil de percebre, el de tota la classe. A simple vista, som persones dividides en grups fent les nostres tasques, però, veritablement, som un gran grup amb un gran objectiu, dividit, organitzat i distribuït per tal d’aconseguir-lo. Cada una de les persones del grup classe té una funció important, tenim tasques repartides i altres globals però en el fons estem treballant separats/des per a ajudar-nos i complementar-nos. En definitiva, en el fons, treballem tots i totes juntes! 24 de 27
 25. 8. Oferir un servei a la societat per transmetre la cultura científica (un kit per aprendre ciència) He pogut aprendre aquest objectiu durant la fase del Kit Catapulta. Durant tres setmanes vam estar treballant de valent per a aconseguir el nostre objectiu: compartir la nostra manera de fer ciència amb la resta de la societat per a enriquir la cultura científica i desmentir el concepte que la ciència la fan unes persones amb bates blanques tancades a un laboratori. No la ciència va molt més enllà! La ciència és observar, pensar, fer-se preguntes, investigar, experimentar, reflexionar, crear... I les mates... No tracten de fer càlculs que no entenem, estudiar per a aprovar un examen o aprendre coses que en el fons no sabem que són i que, a més a més, no ens serviran per a res! No, és clar que no! Nosaltres volíem mostrar a la societat la cara més creativa de la ciència i les matemàtiques: construir un objecte tecnològic, una catapulta! Però no només això, tot el que es fa després... analitzar, reflexionar, predir... I... APRENDRE!!! Ara parlo una mica breument del procés de treball. Estàvem organitzades en comissions, cadascuna d’elles tenia un càrrec important, un producte a entregar. Entre tots ells formarien un Kit per a aprendre ciència, perquè més persones externes puguin aprendre com hem après nosaltres. 25 de 27
 26. Una comissió construïa la catapulta, una altra feia un tutorial de construcció, una altra realitzava un vídeo sobre el procés de treball (Making Off), una altra, la comissió a la qual jo estava, creava un vídeo sobre la recollida de dades i com analitzar-les matemàticament, una altra la documentació del Kit... I per últim la web on apareixien tots els productes. Qui sap si ara mateix hi ha gent consultant la web i algun dels nostres productes... Algun dels vídeos o la documentació. Qui sap si hem alimentat una mirada diferent de la ciència i les matemàtiques. Aquest era el veritable objectiu, oferir un servei a la societat, divulgar la nostra manera d’aprendre. I tota aquesta feinada ha sigut pensant en gent que mai no ha après construint catapultes, oferir aquesta possibilitat. Tot això ho vam mostrar a l’exhibició. Vam donar el màxim de nosaltres per a explicar i compartir tot el que havíem fet amb altra gent que ni tan sols coneixíem. Jo, personalment, vaig gaudir molt i em vaig sentir molt satisfeta amb la feina, la de la meva comissió i també la de tot el grup classe en general. I els comentaris que ens van fer també van ser molt agradables, ja que molta gent ens felicitava i donava l’enhorabona. La seva actitud també em va agradar, perquè vaig veure que moltes persones tenien interès i ganes d’aprendre. Ei, i la majoria va veure el nostre vídeo sencer o gairebé! Tenint en compte que la seva durada era de 15 minuts... Això s’agraeix molt. En definitiva... Crec que va ser un èxit! Podria haver estat millor? Sí, sempre pot estar millor. Però estic molt contenta amb el resultat! Crec que hem despertat una nova idea sobre l’aprenentatge. Hem plantat una petita llavor que a poc a poc anirà creixent, no és aquesta la intenció? 26 de 27
 27. I amb això dono per tancada la meva Reflexió d’Objectius d’Aprenentatge. Amb un gran record d’aquest projecte tan difícil que m’ha fet aprendre moltíssim. I amb una nova visió (espero no ser l’única persona que la tingui) de les ciències i les mates. :) 27 de 27
Advertisement