Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ir-Rużarju

2,712 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ir-Rużarju

  1. 1. Ir-ru żarju
  2. 2. <ul><li>Ix-xahar t’Ottubru huwa ddedikat għar-rużarju </li></ul><ul><li>Ir-rużarju huwa talba magħmula mill-Missierna, is-Sliema u l-Glorja </li></ul><ul><li>Iżda minn barra dan, meta ngħidu r-rużarju qegħdin nirriflettu u naħsbu fuq il-misteri differenti ta’ Ġesù </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Inti taf liema huma l-misteri? </li></ul><ul><li>B’kollox hemm għoxrin misteru mqassmin f’erbgħa </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Il-ħames misteri tal-Ferħ </li></ul><ul><li>Il-ħames misteri tat-Tbatija </li></ul><ul><li>Il-ħames misteri tal-Glorja </li></ul><ul><li>Il-ħames misteri tad-Dawl </li></ul>

×