Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Il-Familja t’Alla t ħ obb lill-foqra
Kif kien jg ħ in lil ħ addie ħ or Ġ es ù ? Billi jfejjaq lill-morda. Billi jqajjem lill-mejtin mill-mewt. Billi jag ħ ti ...
L-appostli u d-dixxipli l-o ħ ra wkoll mxew fuq il-passi tieg ħ u. A ħ na rridu nag ħ mlu b ħ alu wkoll.
San Vincenz de Paul: <ul><li>Kien qassis. </li></ul><ul><li>Kien jg ħ in lin-nies </li></ul><ul><li>ja ħ dmu fuq ix-xwieni...
San Vincenz di Paul: <ul><li>Kien iqabbad lil nies sinjuri biex </li></ul><ul><li>jag ħ tu flus lil nies foqra. </li></ul>...
Santa Joanne Jugan: <ul><li>Spi ċċ at toqg ħ od wa ħ edha. </li></ul><ul><li>Kienet ta ħ dem ta’ seftura u </li></ul><ul><...
Santa Joanne Jugan: <ul><li>Aktar xju ħ bdew joq o g ħ du mag ħ ha. </li></ul><ul><li>Aktar tfajliet bdew ġ ejjin jg ħ i...
Santa Joanne Jugan: <ul><li>Il-grupp li g ħ aqdet Joanne bdew </li></ul><ul><li>jissej ħ u ‘Little Sisters of the Poor’. ...
Kien hemm anke Maltin li kienu jg ħ inu lin-nies foqra u morda: Adelaide Cini - g ħ enet ħ afna tfajliet Marija Tera ż a...
Maria Tere ża Nuzzo
Kien hemm anke Maltin li kienu jg ħ inu lin-nies foqra u morda: Karolina Cauchi - f’G ħ awdex waqfet djar g ħ at-tfal u x...
Monsinjur Mikiel Azzopardi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lezzjoni 10 - Il-Familja t'Alla tħobb lill-foqra

2,783 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lezzjoni 10 - Il-Familja t'Alla tħobb lill-foqra

 1. 1. Il-Familja t’Alla t ħ obb lill-foqra
 2. 2. Kif kien jg ħ in lil ħ addie ħ or Ġ es ù ? Billi jfejjaq lill-morda. Billi jqajjem lill-mejtin mill-mewt. Billi jag ħ ti lin-nies x’jieklu.
 3. 3. L-appostli u d-dixxipli l-o ħ ra wkoll mxew fuq il-passi tieg ħ u. A ħ na rridu nag ħ mlu b ħ alu wkoll.
 4. 4. San Vincenz de Paul: <ul><li>Kien qassis. </li></ul><ul><li>Kien jg ħ in lin-nies </li></ul><ul><li>ja ħ dmu fuq ix-xwieni. </li></ul><ul><li>Kien jg ħ in lill-foqra u l-morda. </li></ul><ul><li>Hu g ħ aqqad gruppi ta’ nies li </li></ul><ul><li>kienu jmorru jg ħ inu lil nies fil- </li></ul><ul><li>b ż onn. </li></ul>
 5. 5. San Vincenz di Paul: <ul><li>Kien iqabbad lil nies sinjuri biex </li></ul><ul><li>jag ħ tu flus lil nies foqra. </li></ul><ul><li>Hu waqqaf ħ afna G ħ aqdiet tal- </li></ul><ul><li>Kari tà . </li></ul><ul><li>F’Malta wkoll hawn postijiet </li></ul><ul><li>msemmija g ħ alih fejn jg ħ inu </li></ul><ul><li>lin-nies foqra u morda. </li></ul>
 6. 6. Santa Joanne Jugan: <ul><li>Spi ċċ at toqg ħ od wa ħ edha. </li></ul><ul><li>Kienet ta ħ dem ta’ seftura u </li></ul><ul><li>toqg ħ od ma’ mara o ħ ra. </li></ul><ul><li>Hi bdiet tg ħ in lix-xju ħ . </li></ul><ul><li>Hi saret taf b’mara xi ħ a li kienet </li></ul><ul><li>toqg ħ od wa ħ edha u ġ abitha </li></ul><ul><li>toqg ħ od mag ħ ha. </li></ul>
 7. 7. Santa Joanne Jugan: <ul><li>Aktar xju ħ bdew joq o g ħ du mag ħ ha. </li></ul><ul><li>Aktar tfajliet bdew ġ ejjin jg ħ inu lil </li></ul><ul><li>dawn ix-xju ħ . </li></ul><ul><li>Huma fet ħ u aktar djar. </li></ul><ul><li>Joanne kienet tmur iddur id-djar </li></ul><ul><li>u titlob il-flus biex ikunu jistg ħ u </li></ul><ul><li>jie ħ du ħ siebhom sew. </li></ul>
 8. 8. Santa Joanne Jugan: <ul><li>Il-grupp li g ħ aqdet Joanne bdew </li></ul><ul><li>jissej ħ u ‘Little Sisters of the Poor’. </li></ul><ul><li>F’Malta hawn ż ew ġ t idjar tag ħ hom </li></ul><ul><li>fil- Ħ amrun u fin-Naxxar. </li></ul>
 9. 9. Kien hemm anke Maltin li kienu jg ħ inu lin-nies foqra u morda: Adelaide Cini - g ħ enet ħ afna tfajliet Marija Tera ż a Nuzzo - waqqfet lis-sorijiet bl-isem ta’ “Ulied tal-qalb ta’ Ġ es ù ” biex jg ħ allmu l-Mu ż ew. Ġ u ż eppina Curmi - kienet tie ħ u ħ sieb u tg ħ allem lil tfal foqra u orfni.
 10. 10. Maria Tere ża Nuzzo
 11. 11. Kien hemm anke Maltin li kienu jg ħ inu lin-nies foqra u morda: Karolina Cauchi - f’G ħ awdex waqfet djar g ħ at-tfal u xju ħ . Vincenzo Bugeja - waqqaf istitut biex jg ħ allem lil tfal bniet abbandunati. Mons. Mikiel Azzopardi - g ħe n lil nies bi bżonnijiet speċjali
 12. 12. Monsinjur Mikiel Azzopardi

×