Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Il-Particelli

13,709 views

Published on

Il-Particelli

 1. 1. Il-p artiċe lli
 2. 2. Il-p artiċe llij tgħu j nuis ku waħe d h om e ż: b i, fi
 3. 3. D awn h u m a u ħu dm iIl-p artiċe lli: bi fi sa ta’ m a’ lil g ħal b ħal m inn
 4. 4. It-tarb ij rie d e t _ xi_ a _ ħaġa x’tie kol.
 5. 5. D an il-lap e s m h u x _ta’ Toni. __
 6. 6. _ _Bi ftit flu s tixtri __ gom m a taj a.b
 7. 7. N ib ag ħtu ħafnakartolini _ fi _ żm ie n il- _ M ilie d .
 8. 8. O qg ħod h awn _s_a m a _ niġu lu ra.
 9. 9. Jie n s e m m u r il-Be lt _ _a’ ħij m _ a.
 10. 10. P o ġġi l-fj ra _fi ftit u _ ilm a.
 11. 11. Il-b as ke t _ _ _ M arij ta’ a tqil ħafna.
 12. 12. It-tife l m e xa m innh awn _s_a m is s ie ru . _
 13. 13. Jie n b qaj id -d ar _ _a’ t m _ ħab ib i.
 14. 14. Titke llim x b l-ike l _ġo_ _ ħalqe k.
 15. 15. D an il-ktie b _ _inn m __ tie g ħe k.
 16. 16. G ħid _lil ħu k jġi m alaj _ i r.
 17. 17. M is s ie ri m ar _g_ħal Toni __ g ħand in-nannu .
 18. 18. _ _inn h awn s ’h e m m M __m ’h awnx b og ħod wis q.
 19. 19. b ħalD awk il-b olol _ _ _ _ d awn e żatt.
 20. 20. Ag ħti d awn il-flu s _lil _ om m ok.
 21. 21. {u żi ta d aqqa ‘l ħu h _g ħal xe j b ’xe j ___ n n.
 22. 22. _ _ _ d in it-tazza{o m ’h awn xe j n.
 23. 23. Aktare że m p j i
 24. 24. Il-klie m b i, fi, s a, ta’, m a’, lil, g ħal,b ħal u m inn j ħaqd u m al-Artiklu ingb ’d an il-m od : bi + l- = bil-
 25. 25. Il-klie m b i, fi, s a, ta’, m a’, lil, g ħal,b ħal u m inn j ħaqd u m al-Artiklu ingb ’d an il-m od : fi + l- = fil-
 26. 26. Il-klie m b i, fi, s a, ta’, m a’, lil, g ħal,b ħal u m inn j ħaqd u m a’ l-Artiklu ingb ’d an il-m od : sa + l- = sal-
 27. 27. Il-klie m b i, fi, s a, ta’, m a’, lil, g ħal,b ħal u m inn j ħaqd u m a’ l-Artiklu ingb ’d an il-m od : ta’ + l- = tal-
 28. 28. Il-klie m b i, fi, s a, ta’, m a’, lil, g ħal,b ħal u m inn j ħaqd u m a’ l-Artiklu ingb ’d an il-m od : ma’ + l- = mal-
 29. 29. Il-klie m b i, fi, s a, ta’, m a’, lil, g ħal,b ħal u m inn j ħaqd u m a’ l-Artiklu ingb ’d an il-m od : lil + l- = lill-
 30. 30. Il-klie m b i, fi, s a, ta’, m a’, lil, g ħal,b ħal u m inn j ħaqd u m a’ l-Artiklu ingb ’d an il-m od : għal + l- = għall-
 31. 31. Il-klie m b i, fi, s a, ta’, m a’, lil, g ħal,b ħal u m inn j ħaqd u m a’ l-Artiklu ingb ’d an il-m od : bħal + l- = bħall-
 32. 32. Il-klie m b i, fi, s a, ta’, m a’, lil, g ħal,b ħal u m inn j ħaqd u m a’ l-Artiklu ingb ’d an il-m od : minn + l- = mill-
 33. 33. Aħd e m d awn li ġe jin: j
 34. 34. H u wa rab at ċoff ab j ad_m _ _ _ karozza (m a’). _ al-
 35. 35. It-tife l le m aħ ke wkb a fis -kb ira _ _ _ _ s e m a (fi).
 36. 36. M is s ie ri xtaraingravata s ab iħa _ _ _ _ m ill-b e lt (m inn).
 37. 37. K e llim t _ liz- zij (lil) u ___ u_ _ _ _ ku ġin (lil). lill-

×