Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quiz - Religion - Revision

3,810 views

Published on

Quiz - Religion - Revision

 1. 1. X’nagħmlu differenti fil-jum tal- Ħadd minn jiem oħrajn? Ma mmorrux skola, ma nqumux kmieni
 2. 2. Għaliex għalina l-insara l-jumtal-Ħadd huwa jum ta’ festa? 1. Għax Ġesù qam mill-mewt 2. L-Ispirtu s-Santu ta ħajja lill- knisja
 3. 3. X’inhi l-aktar ħaġa importanti li nagħmlu nhar ta’ Ħadd? Li nieħdu sehem fil-quddiesa bħala l-familja ta’ Alla
 4. 4. Liema kmandament inkunuqegħdin nobdu meta l-Ħaddimmorru għall-quddiesa? Ux’jgħid dan il-kmandament? It-tielet kmandament: Ħares il- Ħdud u l-Festi kmandati
 5. 5. Meta nitolbu, x’inkunu qegħdin nagħmlu? Inkunu qegħdin nitkellmu ma’ Alla li jħobbna u jieħu ħsiebna bħala wliedu
 6. 6. Għaliex it-talb jgħaqqadna flimkien? Għaliex jiġborna lkoll madwar missierna tas-sema
 7. 7. Għaliex nagħmlu l-festa tal- parroċċa tagħna? Biex niftakru fil-ħajja sabiħa tal- qaddis tagħna, nifirħu flimkien bħala familja waħda
 8. 8. X’inhi l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu fil-festa? Li nieħdu sehem fil-quddiesa u nitqarbnu
 9. 9. Ġesù ħejjielna xi festa li ma tispiċċa qatt? Iva, fil-ġenna
 10. 10. Għaliex fil-ġenna nkunu dejjem ferħanin?Għax naraw lil Alla u nibqgħu miegħu u ma’ sħabna magħqudin bħala familja waħda
 11. 11. Semmi xi affarijiet li ma rridux nagħmlu fil-festa. Ma niġġildux Ma ngħajru lil ħadd Ma ndejqu lil ħadd
 12. 12. Xi jkollha differenti fil-ġranet tal-festa l-knisja? Tkun imżejna
 13. 13. Semmi tliet parroċċi f’Malta ddedikati lil San Pawl Ħal Safi, ir-Rabat, il-Belt Valletta
 14. 14. Semmi parroċċa f’Għawdex ddedikata lil San Pawl Il-Munxar
 15. 15. Min hu dak li jmexxi l-knisja ta’ Alla f’pajjiżna u x’jismu? L-isqof – Pawlu Cremona
 16. 16. X’jismu l-Isqof t’Għawdex? Mario Grech
 17. 17. Semmi erba’ ismijiet tal- appostli ta’ Ġesù Ġakbu, Ġwanni, Tumas, Indri
 18. 18. Min hu dak li jmexxi l-Familja t’Alla fid-dinja? X’jismu? Il-Papa Benedittu sittax
 19. 19. Min fejn hu dan il-Papa? Mill-Ġermanja
 20. 20. Il-Papa joqgħod fil-_______. Vatikan
 21. 21. Min kien l-ewwel martri? San Stiefnu
 22. 22. Min waqqaf is-soċjetà tal- M.U.S.E.U.M. F’Malta? San Ġorġ Preca
 23. 23. Dak li fih ikun hemm l-inbid waqt il-quddiesa. kalċi
 24. 24. Meta jinħaraq jagħmel duħħan ifuħ. inċens
 25. 25. Il-post fejn jinżamm Ġesù Sagramentat. tabernaklu
 26. 26. Il-post li madwaru ssir il- quddiesa. Altar
 27. 27. Il-post fejn il-qassis jilbes l- ilbies tal-quddiesa. Is-Sagristija
 28. 28. Il-post minn fejn jindaqqu l- qniepen. Il-Kampnar
 29. 29. Fit-tieġ ta’ Kana, min mar jgħid lilĠesù li kien spiċċalhom l-inbid? Marija
 30. 30. Min jgħid dan il-kliem: “Ġejt fid-dinja biex nuri l-verità u kull min iħobb il-verità jisma leħni”. Ġesù
 31. 31. Għaliex it-talb jgħaqqadna flimkien? Għax jiġborna lkoll madwar missierna tas-sema.
 32. 32. Liema hi dik il-kelma li ħafna drabi ngħidu fl-aħħar tat-talbabiex nikkonfermaw dak li nkunu għidna? Amen
 33. 33. Kompli: Għax tiegħek hija________, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. S-Saltna
 34. 34. Kompli: ________ u l-artmimlija bil-glorija tiegħek. Is-Smewwiet

×