Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. aħna wlied san pawl

3,513 views

Published on

 • Be the first to comment

3. aħna wlied san pawl

 1. 1. 3. A ħna wlied San Pawl
 2. 2. <ul><li>F’Malta għandna diversi postijiet u knejjes li huma msemmija għal San Pawl </li></ul><ul><li>F’Malta għandna tliet parroċċi ddedikati għal San Pawl: </li></ul><ul><li>Ir-Rabat </li></ul><ul><li>Il-Belt </li></ul><ul><li>Ħal Safi </li></ul>
 3. 3. <ul><li>F’Għawdex ukoll għandna parroċċa ddedikata lil San Pawl: </li></ul><ul><li>Il-Munxar </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Il-grotta ta’ San Pawl, ir-Rabat </li></ul>
 5. 5. Il-Katidral ta’ San Pawl
 6. 6. Il-Kappella ta’ San Pawl Milqi f’Burmarrad
 7. 7. Il-gżejjer ta’ San Pawl
 8. 8. Kien San Pawl li waqqaf f’pajjiżna l-Knisja ta’ Ġesù Kif ġie Malta San Pawl?
 9. 9. <ul><li>Kienet riesqa x-xitwa meta Pawlu telaq bil-ġife n. </li></ul>
 10. 10. Huwa telaq mill-Palestina g ħ al R uma.
 11. 11. <ul><li>Huwa kien arrestat talli kien Appostlu ta’ Ġesù </li></ul><ul><li>Kien sejjer Ruma biex jidher fil-Qorti t’hemm </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Iżda qabel waslu Ruma qamet tempesta kbira </li></ul><ul><li>Għal ħafna ġranet la dehret ix-xemx, la l-qamar u l-anqas il-kwiekeb </li></ul><ul><li>In-nies bdew jibżgħu li se jegħrqu </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Iżda San Pawl qalilhom: </li></ul><ul><li>“ Ħbieb tibżgħux; ħadd mhu se jegħreq. Bil-lejl dehrli anġlu u qalli li ħadd mhu se jintilef. Qalli wkoll li l-ġifen se jkollu jaħbat ma’ gżira.” </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Damu erbatax-il ġurnata fit-tempesta. </li></ul><ul><li>Indunaw li kienu resqin lejn xi art, għahekk tefgħu l-ankri biex ma jaħbtux ma’ xi blata. </li></ul><ul><li>Malli sebaħ l-għada filgħodu lemħu bajja. </li></ul><ul><li>Huma u deħlin fiha, il-ġifen ħabat ma’ blata. Baqa’ mwaħħal hemm u beda jitkisser mal-mewġ. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>In-nies tal-art kollha waslu l-art, ħadd m’għereq. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Il-Malti n laqgħuhom tajjeb ħafna u qabbdulhom ħuġġieġa biex jisħnu </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Minn qalb il-ħatab telgħet lifgħa u gidmet lil Pawlu f’idu. </li></ul><ul><li>Meta n-nies rat li ma’ ġralu xejn, bdew jaħsbuh xi alla. </li></ul><ul><li>Iżda hu qalilhom li ma kienx Alla, iżda kien mibgħut min Ġesù biex isalvahom </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Publiju kien il-mexxej ta’ Malta dak iż-żmien. </li></ul><ul><li>Missieru Publiju kien marid ħafna. </li></ul><ul><li>Pawlu mar biex jarah, talab għalih u dan fieq. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Meta semgħu hekk, il-Maltin bdew jieħdu lil morda tagħhom għand Pawlu. </li></ul><ul><li>Huwa kien jitlob għalihom u huma kienu jfiqu wkoll </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Pawlu dam Malta tliet xhur. </li></ul><ul><li>F’dan iż-żmien kien jgħallem lill-Malti n dwar Ġesù u kemm hu sabiħ li nkunu l-familja ta’ Alla. </li></ul><ul><li>Meta Pawlu telaq lejn Ruma Publiju baqa jieħu ħsieb il-familja l-ġdida ta’ Ġesu f’Malta </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Publiju huwa meqjus bħala l-ewwel Isqof ta’ Malta </li></ul><ul><li>Il-Furjana hija ddedikata lil San Pub li ju </li></ul>

×