Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Il-Pronomi Magħżulin

20,408 views

Published on

 • Be the first to comment

Il-Pronomi Magħżulin

 1. 1. Il-pronomimagħżulin
 2. 2. Il-Pronomi Magħżulin humakliem li joqogħdu flok in-nomi. Toni mar jixtri. Huwa mar jixtri.
 3. 3. L-aktar pronomi magħżulin li jintużaw huma dawn:Jiena... Inti...Hu /HuwaHi / Hija... Aħna...Intom... Huma...
 4. 4. Il-pronomi niktbuhom flok in-nomi.Għalik innifsek? JienaGħal ħabibek? HuGħal xi tifel limhux qiegħed Huwaħdejk?
 5. 5. Il-pronomi niktbuhom flok in-nomi.Għal xi tifla limhix qiegħdaħdejk? HiGħalik u għalħbiebek? Aħna
 6. 6. Il-pronomi niktbuhom flok in-nomi.Għal dawk li qedtitkellemmagħhom? IntomGħal dawk limhumiexhdejk? Huma
 7. 7. Biddel il-kliem miktub skur fi Pronomi. Rita qalet lil ommha, “Rita ħierġa ftit.” Rita qalet lil ommha, “Jiena ħierġa ftit.”
 8. 8. Biddel il-kliem miktub skur fi Pronomi.Ġanni u Martugħandhom żewġt itfal.Huma għandhomżewġt itfal.
 9. 9. Biddel il-kliem miktub skur fi Pronomi.Lil ħija Pawlu staqsejtu, “Pawlu, Pawlufejn sejjer dalgħodu?”Lil ħija Pawlu staqsejtu, “Intfejn sejjer dalgħodu?”
 10. 10. Biddel il-kliem miktub skur fi Pronomi. It-tabib qal lill-marid li t-tabib jaħseb li għandu jaqta’ t-tipjip. It-tabib qal lill-marid li hu jaħseb li għandu jaqta’ t-tipjip.
 11. 11. Biddel il-kliem miktub skur fi Pronomi. It-tfal qalu lill-ġenituri tagħhom, “Għada t-tfal sejrin ħarġa ma’ tal-iskola.”
 12. 12. Biddel il-kliem miktub skur fi Pronomi.It-tfal qalu lill-ġenituri tagħhom,“Għada aħna sejrin ħarġa ma’ tal-iskola.”
 13. 13. Biddel il-kliem miktub skur fi Pronomi.X’ħin tara ’l Wistin u ’l Leligħidilhom, “Wistin u Leligħalfejn qed tgħidu fuqna?”
 14. 14. Biddel il-kliem miktub skur fi Pronomi.X’ħin tara ’l Wistin u ’l Leligħidilhom, “Intom għalfejn qedtgħidu fuqna?”
 15. 15. Biddel il-kliem miktub skur fi Pronomi.Rożi qalet li Rożimhijiex qiegħdatħosshaf’tagħha.
 16. 16. Biddel il-kliem miktub skur fi Pronomi.Rożi qalet li himhijiex qiegħdatħossha f’tagħha.
 17. 17. Dawn fin-negattiv jiġu hekk:Jien miniex Int mintix Hu mhux jewmhuwiex Hi mhixjew mhijiex AħnamaħniexIntom mintomx
 18. 18. Daħħal il-pronomi fin-negattiv fil-vojt. maħniexAħna ________ ser noħorġunilagħbu barra.
 19. 19. Daħħal il-pronomi fin-negattiv fil-vojt. mhumiex Huma _________ qegħdin joqogħdu attenti biżżejjed.
 20. 20. Daħħal il-pronomi fin-negattiv fil-vojt. mhijiexHi _______ sejra l-belt ma’ sħabha.
 21. 21. Daħħal il-pronomi fin-negattiv fil-vojt. mintix Inti ________ tagħrafni lili?
 22. 22. Daħħal il-pronomi fin-negattiv fil-vojt. miniex Jiena ________ se noqgħod id- dar għax ili ġimgħa ġewwa.
 23. 23. Daħħal il-pronomi fin-negattiv fil-vojt. miniex Jien ________ hawn, tista’ tgħaddi darba oħra?

×