Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2. ahna insara

2,586 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2. ahna insara

  1. 1. 2. A ħna Insara Maltin
  2. 2. <ul><li>Il knisja kbira u sabiħa ta’ San Ġużepp </li></ul>
  3. 3. <ul><li>L-ewwel parroċċa f’Malta kienet fl-inħawi tal-Imdina u tar-Rabat </li></ul>
  4. 4. Il-katakombi
  5. 5. <ul><li>Il-katakombi huma bħal kmamar imħaffrin taħt l-art fejn l-insara Maltin kienu jidfnu l-mejtin u jiltaqgħu biex jitolbu. </li></ul><ul><li>Dawn kienu tal-insara tal-bidu </li></ul><ul><li>Fihom insibu ħafna tpinġijiet </li></ul>
  6. 6. Wara l-Indina il-Birgu ukoll sar parroċċa
  7. 7. <ul><li>L-aktar punti mportanti: 1.F'kull parroċċa hemm knisja kbira u sabiħa. </li></ul><ul><li>2.F'Malta hawn 63 parroċċa u Għawdex 15. </li></ul><ul><li>3.Knejjes żgħar jissejħu kappelli. </li></ul><ul><li>4.L-ewwel parroċċa f'Malta kienet fl-inħawi ta' l-Imdina u r-Rabat. </li></ul><ul><li>5.It-tieni parroċċa kienet fl-inħawi tal-Birgu. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>6.Il-Katakombi huma bħal kmamar imħaffrin taħt l-art fejn l-insara Maltin kienu jidfnu l-mejtin tagħhom u jiltaqgħu biex jitolbu. </li></ul><ul><li>7.Fil-Katakombi kienu jagħmlu tpenġijiet li jfakkruhom f'Ġesu' bħal: ħamiema, pellikan, kuruna tal-fjuri, dgħajsa fil-baħar.  </li></ul><ul><li>8. Il-knisja ta' Ġesu' ilha Malta għal ħafna u ħafna snin. </li></ul>

×