Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ur blocket ”Content Marketing” på Medieinstitutet
2014

- Planera för framgång i digitala
kanaler
Sara Öhman @saraohman
@s...
Idag
Planera för löpandearbete
Planera för kampanjer
Planera resurser
Skapa innehållskalender

@saraohman - Content Market...
Planera

Mäta

Mantra

Sprida

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014

Skapa
Internet är vad som händer när du är
upptagen med att göra planer.

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Så låt oss göra planer som låter oss vara
dynamiska och reaktiva!

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Löpande arbete
vs. Kampanjer

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Löpande arbete vs. kampanjer

Löpande arbete

Kampanj

Kampanj

Kampanj

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet ...
Att planera för i
det löpande
arbetet
@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Planera för:
Events/aktiviteter i organisationen
(övriga marknadsaktiviteter)
Events/aktiviteter i omvärlden
Uppsatta tema...
Kampanjer i
sociala medier

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Varför kampanjer?
• Stärka varumärket

• Driva trafik
• Locka nya följare
• Förbättra engagemanget i våra kanaler

@saraoh...
Upprätta ett kampanjflöde som skapar synergier mellan
kampanjerna!

Kampanj 1

Mål:
Öka engagemang i
egna kanaler

Kampanj...
Vanliga typer av kampanjer

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Tävlingar

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Tävlingar
@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Prestation
vs.
Motprestation

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Opinionsbildande kampanjer

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Opinionsbildande kampanjer
@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Tydlighet i budskapet
(Gör det inte för komplicerat)

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Erbjudande-kampanjer

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Erbjudande-kampanjer
@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Riktigt bra erbjudanden!

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Intresseväckande kunskapskampanjer

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Kunskapskampanjer
@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Plattform att samla
kunskapen på

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Typer av kampanjer
• Tävlingar
– Ex. ”Vinn en resa”
• Opinionsbildande kampanjer
– Ex. ”#vitjul”

• Erbjudandekampanjer
– ...
Faser i arbetet med kampanjer:

Låt arbetet intensifiera under kampanjens
gång

@saraohman - Content Marketing @ Medieinst...
Faser i kampanjarbetet

Uppföljning

Sourcing

Seeding
Beta

Aktivitet
@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 20...
Faser i kampanjarbetet

PR

Annonsering

Uppföljning
PR
Sourcing

Seeding
Beta

Aktivitet
@saraohman - Content Marketing @...
Faser i kampanjarbetet
• Beta – Fas inför lansering, tillfälle att testa teknik och
budskap, gärna med de personer du plan...
Faser i kampanjarbetet
• Seeding – ”Så” den kommunikativa idén av kampanjen
till de som ska hjälpa dig sprida materialet
•...
Hur skapar man en viral-succé?

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
10 steg i skapandet av kampanjer i
digitala medier

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
1.
Målgrupp
2.
Research

10.
Utvärdera

9. Belöna

3. Medium

10 steg i
kampanjarbetet
8. Följ upp

4. Planera

7. Aktiver...
1. Definiera
din målgrupp

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
1. Definiera målgrupper
• Studera dina befintliga målgtupper
• Hitta dina superfans och se vad de gör i andra kanaler
och ...
2. Gör din
research

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
2. Gör ytterligare research
• Utifrån vilka superfans och ”sökord” du sett ut för din
kampanj gör ytterligare research för...
3. Välj
medium

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
3. Välj medium
• Utifrån de målgrupper som du har urskilt besluta dig om
vilka kanaler du vill gå ut i
• Fundera om du vil...
4. Planera
resurserna

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
4. Planera resurserna
• Vem ska genomföra de olika delstegen?
• Vad får det kosta?

@saraohman - Content Marketing @ Medie...
4. Planera
5. Testa med
resurserna
dina fans

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
5. Testa – Med dina superfans
• Att använda sig av en beta-fas i din kampanj kan hjälpa
dig att finna områden att optimera...
6. Lansera
genom dina
kontakter

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Se till att skapa en
kraftvåg

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
6. Lansera genom dina kontakter
• Nyttja dina befintliga kontakter
• Gå sedan vidare till att beararbeta nya större commun...
6. Lansera genom dina kontakter
• Dina egna kanaler:
-

Sociala kanaler
Nyhetsbrev
”offline”-kanaler

• Till dina andra ko...
7. Aktivera
under
kampanjen

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Ni vet:
Nöj er inte med att
bara skapa kampanjen

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
7. Arbete under kampanjen
• 70 % av arbetet med en kampanj sker under den aktiva
kampanjperioden
• Lägg extra resurser på ...
8. Följ upp
med dina fans

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
8. Följ upp
• Ger inte din kampanj det resultat du önskar? Följ upp
med dina kontakter för kampanjen och se om du kan
hjäl...
9. Knyt ihop
och belöna

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
9. Knyt ihop kampanjen
• Återkoppla till användarna i kampanjen
• Belöna aktiva superanvändare socialt
• Visa resultatet s...
10. Utvärdera
och optimera

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
10. Utvärdera och börja om!
• Använd dina insikter från den genomförda kampanjen till
att optimera nästa kampanj
• Viktigt...
Mäter vi inte
lär vi inte

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
1.
Målgrupp
2.
Research

10.
Utvärdera

9. Belöna

3. Medium

10 steg
8. Följ upp

4. Planera

7. Aktivera

5. Testa
6. La...
Rätt personer
med rätt ansvar,
på rätt plats,
vid rätt tillfälle

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Hur ser teamet ut?

Fotograf
Skribent

Utvecklare
Annonsansvarig
AD
PR-person

Webbansvarig

@saraohman - Content Marketin...
Vem har ansvar för varje aktivitet?

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Producera materialet

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Hur uppskattar vi tiden det tar att
producera materialet?

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Räkna med:
Idéframtagning

Produktion

Korrektur

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Skapa rutiner och processer!

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Exempel på rutiner/processer

Blogg-inlägg

Idé

Avstämning

Produktion

Korrektur

How to-video

Idé

Avstämning

Produkt...
Sätta ihop en
innehållskalender

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Innehållskalender ska innehålla:
Vad ska göras?
När ska det göras?
Av vem ska det göras?

I vilken kanal ska det publicera...
Glöm ej:
Internet är vad som händer när vi är upptagna med att
göra planer.
- Skapa planer som låter er vara dynamiska och...
Vill du veta mer?

• Till hej@saraohman.se
• På Twitter @saraohman

@saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Planera för framgång i digitala kanaler

10,336 views

Published on

För att lyckas i digitala kanaler behöver vi planer som gör att vi kan arbeta dynamiskt med vårt innehåll. Det här är föreläsning 3 av 4 inom blocket "Content Marketing" på YH-utbildningen Onlinemarknadsförare, Medieinstitutet under vilken jag går igenom saker att ta i beaktning när du skapar dina innehållsplaner i arbetet med content marketing.

 • You have to choose carefully. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ offers a professional writing service. I highly recommend them. The papers are delivered on time and customers are their first priority. This is their website: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • There is a useful site for you that will help you to write a perfect and valuable essay and so on. Check out, please ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Planera för framgång i digitala kanaler

 1. 1. Ur blocket ”Content Marketing” på Medieinstitutet 2014 - Planera för framgång i digitala kanaler Sara Öhman @saraohman @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 2. 2. Idag Planera för löpandearbete Planera för kampanjer Planera resurser Skapa innehållskalender @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 3. 3. Planera Mäta Mantra Sprida @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014 Skapa
 4. 4. Internet är vad som händer när du är upptagen med att göra planer. @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 5. 5. Så låt oss göra planer som låter oss vara dynamiska och reaktiva! @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 6. 6. Löpande arbete vs. Kampanjer @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 7. 7. Löpande arbete vs. kampanjer Löpande arbete Kampanj Kampanj Kampanj @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014 Kampanj
 8. 8. Att planera för i det löpande arbetet @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 9. 9. Planera för: Events/aktiviteter i organisationen (övriga marknadsaktiviteter) Events/aktiviteter i omvärlden Uppsatta teman Kanalernas potential @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 10. 10. Kampanjer i sociala medier @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 11. 11. Varför kampanjer? • Stärka varumärket • Driva trafik • Locka nya följare • Förbättra engagemanget i våra kanaler @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 12. 12. Upprätta ett kampanjflöde som skapar synergier mellan kampanjerna! Kampanj 1 Mål: Öka engagemang i egna kanaler Kampanj 2 Mål: Driva trafik/få ut erbjudande Kampanj 3 Mål: Stärka varumärket @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014 Kampanj 4 Mål: Locka nya följare
 13. 13. Vanliga typer av kampanjer @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 14. 14. Tävlingar @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 15. 15. Tävlingar @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 16. 16. Prestation vs. Motprestation @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 17. 17. Opinionsbildande kampanjer @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 18. 18. Opinionsbildande kampanjer @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 19. 19. Tydlighet i budskapet (Gör det inte för komplicerat) @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 20. 20. Erbjudande-kampanjer @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 21. 21. Erbjudande-kampanjer @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 22. 22. Riktigt bra erbjudanden! @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 23. 23. Intresseväckande kunskapskampanjer @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 24. 24. Kunskapskampanjer @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 25. 25. Plattform att samla kunskapen på @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 26. 26. Typer av kampanjer • Tävlingar – Ex. ”Vinn en resa” • Opinionsbildande kampanjer – Ex. ”#vitjul” • Erbjudandekampanjer – Ex. ”Rabattkalender” • Intresseväckande kunskapskampanjer – Ex. ”@sweden” @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 27. 27. Faser i arbetet med kampanjer: Låt arbetet intensifiera under kampanjens gång @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 28. 28. Faser i kampanjarbetet Uppföljning Sourcing Seeding Beta Aktivitet @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014 Avslut
 29. 29. Faser i kampanjarbetet PR Annonsering Uppföljning PR Sourcing Seeding Beta Aktivitet @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014 Avslut
 30. 30. Faser i kampanjarbetet • Beta – Fas inför lansering, tillfälle att testa teknik och budskap, gärna med de personer du planerar att involvera i kampanjen • Aktivitet – Genomförande av kampanjen • Avslut – Runda av och utvärdera @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 31. 31. Faser i kampanjarbetet • Seeding – ”Så” den kommunikativa idén av kampanjen till de som ska hjälpa dig sprida materialet • Sourcing – Förse de personer som skulle kunna hjälpa dig sprida kampanjen med det material de behöver • Uppföljning – Följ upp resultatet med de kontakter du haft aktiva i kampanjen @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 32. 32. Hur skapar man en viral-succé? @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 33. 33. 10 steg i skapandet av kampanjer i digitala medier @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 34. 34. 1. Målgrupp 2. Research 10. Utvärdera 9. Belöna 3. Medium 10 steg i kampanjarbetet 8. Följ upp 4. Planera 7. Aktivera 5. Testa 6. Lansera @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 35. 35. 1. Definiera din målgrupp @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 36. 36. 1. Definiera målgrupper • Studera dina befintliga målgtupper • Hitta dina superfans och se vad de gör i andra kanaler och inom andra intresseområden • Var glappar din målgruppen och ex. dina facebook-fans – Vilka grupper saknar du i dina kanaler? @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 37. 37. 2. Gör din research @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 38. 38. 2. Gör ytterligare research • Utifrån vilka superfans och ”sökord” du sett ut för din kampanj gör ytterligare research för att finna aktiviteter i omvärlden som kan ge synergier för din kampanj • Finns det liknande genomförda kampanjer? Vad kan du lära av dessa? @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 39. 39. 3. Välj medium @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 40. 40. 3. Välj medium • Utifrån de målgrupper som du har urskilt besluta dig om vilka kanaler du vill gå ut i • Fundera om du vill använda dig av befintliga kanaler din organisation är aktivt i eller om du vill testa en ny kanal • Kampanjer är ett bra hjälpmedel till att testa nya vägar för kommunikationen @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 41. 41. 4. Planera resurserna @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 42. 42. 4. Planera resurserna • Vem ska genomföra de olika delstegen? • Vad får det kosta? @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 43. 43. 4. Planera 5. Testa med resurserna dina fans @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 44. 44. 5. Testa – Med dina superfans • Att använda sig av en beta-fas i din kampanj kan hjälpa dig att finna områden att optimera din kampanj • Möjlighet att stärka relationen till superfans genom att låta dem testa din kampanj innan alla andra @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 45. 45. 6. Lansera genom dina kontakter @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 46. 46. Se till att skapa en kraftvåg @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 47. 47. 6. Lansera genom dina kontakter • Nyttja dina befintliga kontakter • Gå sedan vidare till att beararbeta nya större communityledare/influencers för att lansera din kampanj • Använd annonsering för att förstärka kampanjlansering @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 48. 48. 6. Lansera genom dina kontakter • Dina egna kanaler: - Sociala kanaler Nyhetsbrev ”offline”-kanaler • Till dina andra kontaktytor – Bloggare, journalister, vänner, leverantörer • Annonsering – Exempelvis facebook-annonsering @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 49. 49. 7. Aktivera under kampanjen @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 50. 50. Ni vet: Nöj er inte med att bara skapa kampanjen @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 51. 51. 7. Arbete under kampanjen • 70 % av arbetet med en kampanj sker under den aktiva kampanjperioden • Lägg extra resurser på att uppdatera dina kanaler under kampanjperioden • Hjälp användarna i stor utsträckning att sprida innehållet för din kampanj @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 52. 52. 8. Följ upp med dina fans @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 53. 53. 8. Följ upp • Ger inte din kampanj det resultat du önskar? Följ upp med dina kontakter för kampanjen och se om du kan hjälpa dem ytterligare • …eller boosta kampanjen med ytterligare annonser @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 54. 54. 9. Knyt ihop och belöna @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 55. 55. 9. Knyt ihop kampanjen • Återkoppla till användarna i kampanjen • Belöna aktiva superanvändare socialt • Visa resultatet som användarna byggt tillsammans @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 56. 56. 10. Utvärdera och optimera @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 57. 57. 10. Utvärdera och börja om! • Använd dina insikter från den genomförda kampanjen till att optimera nästa kampanj • Viktigt är att inte låta kanalerna dö efter genomförd kampanj • Följ snart upp med en ny kampanj igen! @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 58. 58. Mäter vi inte lär vi inte @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 59. 59. 1. Målgrupp 2. Research 10. Utvärdera 9. Belöna 3. Medium 10 steg 8. Följ upp 4. Planera 7. Aktivera 5. Testa 6. Lansera OLM 13/14 – Content Marketing – Planering 2014-01-23
 60. 60. Rätt personer med rätt ansvar, på rätt plats, vid rätt tillfälle @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 61. 61. Hur ser teamet ut? Fotograf Skribent Utvecklare Annonsansvarig AD PR-person Webbansvarig @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014 Analytiker
 62. 62. Vem har ansvar för varje aktivitet? @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 63. 63. Producera materialet @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 64. 64. Hur uppskattar vi tiden det tar att producera materialet? @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 65. 65. Räkna med: Idéframtagning Produktion Korrektur @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 66. 66. Skapa rutiner och processer! @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 67. 67. Exempel på rutiner/processer Blogg-inlägg Idé Avstämning Produktion Korrektur How to-video Idé Avstämning Produktion Korrektur Kampanj-sajt Idé Design Produktion Test @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 68. 68. Sätta ihop en innehållskalender @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 69. 69. Innehållskalender ska innehålla: Vad ska göras? När ska det göras? Av vem ska det göras? I vilken kanal ska det publiceras? @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 70. 70. Glöm ej: Internet är vad som händer när vi är upptagna med att göra planer. - Skapa planer som låter er vara dynamiska och reaktiva! @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014
 71. 71. Vill du veta mer? • Till hej@saraohman.se • På Twitter @saraohman @saraohman - Content Marketing @ Medieinstititet 2014

×