Muotoiluajattelu / design thinking

4,919 views

Published on

Presentation at The Makers’ House – FUTURE DESIGN Seminar, Kuopio, Finland
27 – 28 March 2014

Published in: Design
3 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,919
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,745
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
3
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Muotoiluajattelu / design thinking

 1. 1. Muotoiluajattelu - yritysten voimavara, aluekehityksen työväline ja tie kansainvälisille markkinoille Satu Miettinen, professori, varadekaani, Lapin yliopisto
 2. 2. Muotoilu ydinosaamisena ja kilpailukyvyn kasvattajana • Muotoilu on osa innovaatiotoimintaa, yksi kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn tärkeistä tekijöistä. • Muotoiluajattelu on uskallusta luottaa omaan luovaan ajatteluun ja osaamiseen.
 3. 3. Ydinosaamista • On luovaa toimintaa ja tuo liiketoiminnan kehittämiseen uusia ulottuvuuksia ja keinoja hyödyntää empatian kykyä ja tunnetta osana tuotekehitystä. • Muotoiluajattelu on osa yrityksen ydinosaamista, kompetenssi, jota hyödynnetään tuotekehityksessä, brändin rakentamisessa ja viestinnässä. • Muotoilun liiketoiminnalle tuottaman arvon kuvaaminen on tärkeää, koska se edistää muotoilun hyödyntämistä.
 4. 4. Proaktiivista • Muotoiluajattelu on muotoilutoiminnan lisäksi yrityksen kykyä toimia luovasti ja proaktiivisesti, sopeuttaa toimintaa muutokseen ja antaa työkaluja muutosjohtamiseen.
 5. 5. Ennakoivaa liiketoimintaa • Muotoiluajattelu on osa yrityksen tai organisaation kyvykkyyttä tuottaa uutta sisältöä, kehittää liiketoimintaa ennakoiden ja prototypoiden sekä tehdä kehitystyötä yli toimiala- ja organisaatiorajojen.
 6. 6. Ratkaisukeskeistä • Muotoiluajattelu mahdollistaa rat- kaisukeskeistä toimintaa, jossa hyödynnetään monialaista asiantuntijuutta luovien, visuaalisten, toiminnallisten ja konkretisoivien menetelmien avulla.
 7. 7. Kaikkien osaamista • Muotoiluajattelu ja muotoilun menetelmät mahdollistavat uusien ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämisen koko henkilöstön näkökulmasta, ei vain muotoilukoulutuksen saaneiden näkökulmasta.
 8. 8. Muotoiluajattelu auttaa miettimään uusia keinoja tuottaa arvoa ja uudenlaisia arvoverkostoja. • Muotoiluajattelun tavoitteena on skaalata ja tuottaa paljon innovaatioita.
 9. 9. Julkinen sektori • Muotoiluajattelu on nouseva trendi julkisen sektorin innovaatiotoiminnassa.
 10. 10. Muotoilua ja innovaatiotoimintaa yhdistävien elinkeinoelämälähtöiset toimintamallit 1) Muotoilupalvelujen tarjonnan yrityslähtöisenä kehittämisenä tai 2) Muotoilualojen asiantuntijaosaamisen jalkauttamisena.
 11. 11. Muotoilun tarjoamat tuotekehityksen välineet • Käyttäjätiedon hyödyntäminen, digitaalinen ja pikamallinnus, erilaiset prototypoinnin välineet ja konseptointi lisäävät yrityksen kykyä ennakoida ja vastata ajankohtaisiin haasteisiin ja ihmisten tarpeisiin oikealla tavalla oikeaan aikaan. • Muotoiluajattelu tuo nämä työkalut osaksi yrityksen prosesseja ja kilpailukyvyn rakentamista.
 12. 12. Muodot, mallit ja menetelmät • Muotoilu auttaa asioiden ratkaisemisesta paremmin, laadukkaammin, merkityksellisemmin. • Elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta tulisikin sitoutua vahvemmin muotoilun laajentuneeseen ja eri rajapinnat läpäisevään tehtäväkenttään, jossa lopputuotteen kaltaisena konkreettisena tavoitteena ovat yhä useammin erinäiset sosiokulttuuriset yhteistyömuodot, -mallit ja menetelmät.
 13. 13. Uutta sisältöä • Muotoiluajattelu koostaa yhteen eri asiantuntijuusalueiden tuottaman tiedon ja osaamisen usein hyvin visuaalisia ja virtuaalisia menetelmiä apuna käyttäen. • Muotoilijan ja muotoilun rooli on muodostaa alusta ja antaa menetelmät, jolla monialainen asiantuntijajoukko saa tuotettua uutta sisältöä ja uusia ratkaisuja. Yhteiskehittely on myös yhdessä oppimista ja vertaisoppimista.
 14. 14. Luovaa johtamista • Muotoilu voi tuoda uutta sisältöä, menetelmiä ja osaamista johtamiseen. Muotoilun menetelmät voivat olla apuna palvelukulttuuria muutettaessa tai uuden toimintatavan kehittämisessä ja siihen sitoutumisessa.
 15. 15. Päätöksenteon apu • Muotoilu voi olla päätöksenteon apuväline konkretisoinnin ja simuloinnin antamine mahdollisuuksineen tai tuomalla käyttäjä mukaan palvelun kehittämiseen ja toteuttamiseen. • Muotoilujohtaja voi merkittävästi tukea kehittämisprosesseja tukemalla osaajien henkisen pääoman ja innovaatiokyvykkyyden kasvua.
 16. 16. X -tyyppi • Muotoilujohtaminen on luovaa johtamista, joka edellyttää suunittelunäkemystä, muotoilustrategista ajattelua ja luovaa älykkyyttä sekä oivallusta, visiota ja kestävyyttä. • X-tyyppinen luova johtaja, joka rakentaa siltoja eri osaajien välille, saattaa heitä yhteen parhaalla mahdollisella tavalla ja luo verkoston oikeanlaisia osaajia sekä asettaa yhteisen päämäärän näkemyksensä kautta, on tulevaisuuden luova johtaja
 17. 17. Edelläkävijyys • Kotimaisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn saavuttaminen edellyttää edelläkävijyyttä myös muotoilussa.
 18. 18. Muotoilijan rooli ja välineet • Muotoilijan rooli on monesti tuoda uudet menetelmät ja teknologiat osaksi yrityksen toimintaa. • Visualisoida ja kiteyttää uudet toimintamallit helposti viestittäviksi, elämyksellisiksi kokonaisuuksiksi ja palveluprosesseiksi, joissa jokainen yksityiskohta on mietitty. Lopputuloksena on kilpailukykyä vahvistavia innovatiivisia ratkaisuja, jotka hyvin muotoiltuina toimivat oikeasti asiakkaiden arjessa myös kansainvälisillä markkinoilla.
 19. 19. Konkretisointia • Visualisointi tuottaa valintoja, konkretisointia ja synteesiä abstraktisti ilmaistuista ratkaisutyypeistä ja näyttää eri alojen välisiä rakenteellisia aukkoja jatkokehittämisessä ratkaistavaksi. • Konkretisointi demonstroi, onko ratkaisun synteesi sellainen kuin eri osalliset ajattelivat, mitä yksityiskohdat ovat ja ovatko ne sopivia. Pienempien yksityiskohtien suhteet toinen toisiinsa sekä niiden painoarvo kokonaisuudessa paljastuvat.
 20. 20. Kansainvälistä toimintaa • Muotoilijoiden ja muotoiluajattelu on globaalia toimintaa ja kansalliset rajat ylittävää ajattelua aina arkiselta kentältä Kiinan kasvaville muotoilumarkkinoille. • Kotimaisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn saavuttaminen edellyttää edelläkävijyyttä myös muotoilussa

×