Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Debatter der batter på biblioteket

130 views

Published on

Hvad sker der, når bibliotekerne inviterer brugerne aktivt med i arrangementer? Hvordan kan vi bruge debat som et instrument til at gøre biblioteket mere udfordrende? Kan og skal litteraturen formidles gennem diskussioner og debatter? Kunne man overveje at indføre ’norske tilstande’ i Danmark og få skrevet debatskabende aktiviteter ind i en eventuel ny bibliotekslov?

Det er nogle af de spørgsmål vi søger at få svar på i dag, når bibliotekerne i dag byder ind til debat om debat i Nordatlantisk Hus i Odense.

Med afsæt i Styrelsesprojektet Litteraturvinkler sætter konferencen fokus på fremtidens bibliotek, når det gælder brugerinddragende og debatskabende arrangementer. Se Program Debatter, der batter.docx
Projektet har afprøvet forskellige former for brugerinddragelse op til og under de enkelte arrangementer, samt leget med arrangementsformer.

På konferencen bliver præsenteret nye måder at arbejde med litteraturformidling på, og man får inspiration til at arbejde med den debatskabende form. Og jeg håber også vi får udfordret debatformerne på bibliotekerne og får sat debatterne i en større samfundsmæssig kontekst.

Forfatterne Stine Pilgaard og Anne Lise Marstrand-Jørgensen fortæller om, hvordan biblioteket og forfattere kan arbejde sammen om at gøre litteraturformidlingen mere levende og debatterende.

Konferencen præsenterer dig for det debatskabende initiativ Frirummet uden for bibliotekets rammer, og indbudte debattører - blandt andre Michel Steen- Hansen fra Danmarks Biblioteksforening - sætter fokus på, om det debatterende folkebibliotek skal være en del af en ny bibliotekslov. Hvad vil det betyde for faget? Og hvilke bibliotekariske udfordringer giver det?

Kort sagt; debat om den debatskabende og brugerinvolverende samtale med biblioteket som aktør, for det behøver jo ikke foregå på biblioteket eller med biblioteket som arrangør - der er så mange former og samarbejdsformer.

Mit oplæg kan ses her, og måske være til inspiration

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Debatter der batter på biblioteket

 1. 1. 13.45: Det debatskabende bibliotek @saintmichels Hvor er vi på vej hen? Michel Steen-Hansen www.db.dk
 2. 2. FolkeBiblioteket § ”Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet…..” ”….ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.”
 3. 3. ”Oplysningstiden begyndte med, at en ny teknologi (trykpressen) tillod filosofisk indsigt at sprede sig. Vores tid går i den modsatte retning. Den har skabt en potentiel dominerende teknologi, som er på jagt efter en filosofi til at guide den” Henry Kissinger The Alantic
 4. 4. Den folkelige oplysning -og den ændrede livsrytme
 5. 5. • 90 % af de danske børn har adgang til en tablet • 77 % af de 10-12 årige har en smartphone
 6. 6. Hver dag ser vi tilsammen 1.000.000.000 timers YouTube-video. Det svarer til, at alle klodens mennesker i gennemsnit ser 8,4 minutters YouTube-video hver dag
 7. 7. Mere end halvdelen af danskerne får dagligt nyheder fra sociale medier, og for unge mellem 15 og 24 år er det den primære nyhedskilde
 8. 8. Udviklingen i mobilens æra 2000 2018
 9. 9. En undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder viser, at tonen i debatter på sociale medier afholder halvdelen af os fra at udtrykke vores mening og deltage i debatten.
 10. 10. Børn er fysiske, og skal lære at bruge det digitale ”De digitale indfødte”
 11. 11. De digitalt indfødte som har helt styr på de nye kommunikationsformer
 12. 12. Hvis folk er et andet sted… hvor efterlader det så folkebiblioteket, folkeoplysning, folkekirke, folkeskole og FOLKESTYRE?
 13. 13. Folkestyre som livsform ”DEMOKRATI er ikke bare en styreform. Demokrati er samtale. Det er en måde at handle på. En måde at omgås andre mennesker på, hvor respekten for individet, fællesskabet omgivelserne og samfundet er helt centralt. Og hvor fordommene lader sig udfordre, og argumenterne flytter holdninger” Hal Koch
 14. 14. Hvis demokrati er en livsform Så er hverdagskulturen og den livslange læring folkestyrets brændstof
 15. 15. Dannelse (digital såvel som fysisk) At gøre mennesket i stand til at være kusk for egen tilværelse og kunne deltage i fællesskabet
 16. 16. ”Bibliotekernes fulde potentiale udnyttes ikke nok. Vi har i dag en lov som definerer bibliotekets rolle som en passiv formidler af materialer. Hvis vi i stedet får en bibliotekslov, hvor hver kommune aktivt skal bruge biblioteket til at udvikle debat, vide, læsning og uddannelse, styrker vi både kommunen og sammenhængskraften. Bibliotekerne er jo en af borgerne sidste fælles folkeinstitutioner, hvor langt over halvdelen af befolkningen kommer på tværs af tilhørsforhold, og de har formået at omstille sig. I sidste ende handler det om at styrke både fællesskab, velfærd og demokrati. Det kommer ikke bare af sig selv, derfor skal vi stille flere krav til alle kommunerne. ” siger Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening i sin tale på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2019.
 17. 17. Erfaringerne med nye bibliotekslove i eksempelvis Norge og Holland har vist, at lovændringerne har været med til at sætte bibliotekerne på dagsordenen i en nutidig kontekst og dermed gjort dem mere nærværende og nyttige for borgerne.
 18. 18. Stigning i bogudlån for første gang i en del år - hvis man lægger fysiske og digitale udlån sammen
 19. 19. Et af svarene…i borgernes ændrede medieforbrug
 20. 20. Stadig flere går ind ad døren Biblioteksbesøg 38 mio Museums besøg 14 mio Solgte biografbilletter 11 mio Antal tilskuere superligaen 1,5 mio
 21. 21. Digital og fysisk brug understøtter og supplerer hinanden
 22. 22. Dokk1 Aarhus nye hovedbibliotek Her kommer flere besøgende end i den største jyske turistattraktion LEGO-land -og Aarhus Kommune har 18 andre biblioteker og……………
 23. 23. FOLKEBIBLIOTEKERNE I TAL 2015 “Andre arrangementer 2.361” Ud over de viste arrangementer for voksne blev der i 2015 afholdt i alt 289 debatarrangementer på bibliotekerne. Herudover afholdt bibliotekerne 22 debatarrangementer uden for bibliotekernes fysiske rum. Der er tale om en stigning på 16 % i det samlede antal af debatarrangementer fra 2014 til 2015.
 24. 24. #LæsLøs Danmarks Biblioteker sætter fokus på læsning i årets bibliotekskampagne i uge 37 - der kickstartes på FNs læsedag den 8. september, høring på Christiansborg 11. september og en masse aktiviteter på Danmarks Biblioteker
 25. 25. 2 minutter silent brainstorm • Den nødvendige offentlige debat på mit bibliotek?
 26. 26. Er der grænser for hvad man kan debattere på biblioteket?
 27. 27. Michel Steen-Hansen msh@db.dk www.db.dk Let's Link?: linkedin.com/in/saintmichels twitter.com/saintmichels facebook.com/saintmichels Se oplægget på Biblioteksdebat.dk @saintmichels

×