Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhteiskunnalliset vaikutukset 11 2014

Yhteiskunnalliset vaikutukset, vaikutusten arviointi, yhteiskuntavastuu, vaikuttavuussijoittaminen.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Yhteiskunnalliset vaikutukset 11 2014

  1. 1. Avauksia yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin Saila Tykkyläinen Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppakorkeakoulu 25.11.2014
  2. 2. Lappeenranta University of Technology | Strategia 2015 Yhdessä
  3. 3. Tutkija ja yrittäjä Nuorempi tutkija LUT:n Kauppakorkeakoulussa − Tutkimusintressit: pienyrittäjyys, yhteiskunnallinen yritystoiminta, yhteiskunnallisen lisäarvon tuottaminen ja kasvattaminen liiketoiminnassa, yhteiskunnallisten vaikutusten mittaaminen − Väitöskirja tekeillä yhteiskunnallisten yritysten kasvumalleista Yrittäjä − Yksi UUSIA Network Oy:n omistajista ja yrityksen kehitysjohtaja. − UUSIA on yhteiskunnallinen yritys, jonka tavoite on luoda mahdollistava ekosysteemi yhteiskunnalliselle yritystoiminnalle. − Liiketoiminnan kärkenä on soveltaa ja kehittää erilaisia yhteiskunnallisten vaikutusten arviointivälineitä sekä opettaa organisaatioita käyttämään näitä tietoja.
  4. 4. Miten yritykset ja yhteiskunnalliset vaikutukset sopivat samaan kuvaan? − Yrittäjillä on monenlaisia motiiveja perustaa yritys ja hakea kasvua – yrityskenttä on hyvin monimuotoinen. − Kestävän arvoluonnin nousu vauhdittaa yritysten evoluutiota, ilmenemismuotoja ovat mm. • Uusien yritysmallien lisääntyminen; kestävä yrittäjyys, vihreä yrittäjyys, yhteiskunnallinen yrittäjyys • Vaikutusten todentamisen valtavirtaistuminen; esimerkiksi IRIS-standardit, SROI, kolmoistilinpäätös • Politiikkaohjelmat EU:n ja sen jäsenmaiden tasolla. Yritys on ihmisten perustama, omistama ja johtama organisaatio Lappeenranta University of Technology esies Footer
  5. 5. Miksi yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtäminen on tärkeää? Tapaamista taustoitettiin näin: − Aika pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja − Kuluttajat ja yrittäjät tarvitsevat uusia vaikuttamisen välineitä − Harmaan talouden raha hyödyttämään yhteiskuntaa Täydentäviä trendejä ja teemoja − Paikallistalous globaalin toiminnan rinnalle; osallisuuden ja omavaraisuuden kasvattaminen. − Yksityinen raha tuottamaan yhteistä hyvää; kansalaiset, yhteisöt ja institutionaaliset sijoittajat sekä rahoittajat sijoittamaan vaikutuksiin. Lappeenranta University of Technology Footer
  6. 6. Miten yhteiskunnallisten vaikutusten todentamisesta tehdään valtavirtaa? Mahdollistava ekosysteemi koostuu seuraavista elementeistä: − Markkinat • Kysynnän luominen: Yhteiskunnalliset vaikutukset julkisiin hankintoihin, yhteiskunnallinen markkinointi • Tarjonnan luominen: yhteiskunnallista lisäarvoa tuottavien yritysten tukipalvelut (impact- ja investment-readiness) − Mallit • Liiketoimintamallit joilla tuotetaan sekä taloudellista että yhteiskunnallista arvoa, omistajuusrakenteet, yritysmuodot, mission suojaaminen − Rahoitus • Vaikuttavuussijoittaminen, tuotto-odotuksena esimerkiksi onnelliset perheet − Mittaaminen • Vaikutusketjun avulla (IAOOI) käsiksi yhteiskunnalliseen lisäarvoon • Toiminnan muutoksen teorian tunteminen Lappeenranta University of Technology
  7. 7. Vaikutusten viestintä ja markkinointi Ajattelun muutos: yhteiskunnalliset vaikutukset ulkoisvaikutuksista myyntivaltiksi − Kärjiksi teot ja tulokset − Kriteereiksi läpinäkyvyys ja uskottavuus − Toimintatavoiksi yhteistuottaminen, joukkoistaminen ja suositteleminen Tavoitteiden uudelleen asettaminen Esimerkiksi yhteiskunnallinen markkinointi (social marketing), jolla pyritään muuttamaan ihmisten käyttäytymistä yksilöitä ja yhteiskuntaa hyödyttävään suuntaan markkinoinnin keinoin Lappeenranta University of Technology Footer
  8. 8. saila.tykkylainen@lut.fi saila.tykkylainen@uusianetwork.fi

×