Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Yhteisen talouden talkoot(20)

Advertisement

Yhteisen talouden talkoot

 1. YHTEISEN TALOUDEN TALKOOT Sami Metsäranta (5/2012) Paijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Yhteinen talous -blogi
 2. ”Häijyt ongelmat ovat aikamme ilmiö ja muovaavat voimalla tapaamme elää. Siinä missä teknologia- ja teollisuusyritykset nousevat ja kaatuvat uusien innovaatioiden ja markkinasuhdanteiden mukana, suoraan yhteiskunnallisiin haasteisiin kytkeytyvät yritykset ovat vakaalla pohjalla.” Arjen ongelmista todellisiin ongelmiin – Roope Mokka Lähde: http://demos.fi/node/1235
 3. Sosiaalinen yritystoiminta? Mistä puhumme kun puhumme sosiaalisista tai yhteiskunnallisista yrityksistä?
 4. Osuuskuntaliike, uudet Yhteiskunnallinen paikallistalouden yritys liikkeet Voittoa Sosiaalinen yritys Sosiaalinen tavoittelemattomat yritystoiminta palveluntuottajat Mitä kaikkea tähän liittyy?
 5. ETSK:n valmisteleva lausunto ”Sosiaalinen Yhteiskunnallinen yritys – ratkaisu 2000- yrittäjyys ja sosiaalinen yritystoiminta” luvun haasteisiin -julkaisu (Jonathan (EU, 2011) Bland & TEM, 2010) TAVOITE: TAVOITE: Sosiaalisella yrityksellä on voiton tavoittelun sijaan Yhteiskunnalliset tavoitteet on kirjattu yrityksen ensisijaisesti sosiaalisia tavoitteita perustamisasiakirjoihin ja niiden vaikuttavuuden on oltava mitattavassa. YRITTÄMINEN: Sosiaaliset yritykset ovat taloudellisia toimijoita, jotka YRITTÄMINEN: tuottavat (usein yleishyödyllisiä) tavaroita ja palveluja ja Yhteiskunnalliset päämääränsä saavuttaakseen joiden toiminnalle on usein ominaista vahva sosiaalinen yhteiskunnallisten yritysten tulee olla menestyviä, voittoa innovointi tuottavia yrityksiä VOITONJAKO: VOITONJAKO: Sosiaalinen yritys on pääasiassa voittoa tuottamaton Voitto käytetään joko investoimalla se takaisin yritykseen tai yritys, ja syntyvä ylijäämä sijoitetaan pääasiassa uudelleen yrityksen lähiyhteisöön - voivat maksaa myös osinkoa eikä sitä jaeta yksityisille osakkeenomistajille tai omistajille sijoittajille, mutta se ei ole yrityksen päätavoite OIKEUDELLINEN MUOTO JA TOIMINTATAVAT: OIKEUDELLINEN MUOTO JA TOIMINTATAVAT:  Useita eri oikeudellisia muotoja ja malleja, joita yhdistellään  Läpinäkyvät juridiset muodot ja organisaatiorakenteet, jotka usein ja toisinaan muotoa muutetaan tarpeen mukaan suojaavat yrityksen yhteiskunnallisia tavoitteita  Toimivat itsenäisenä yksikkönä, ja niiden toiminnassa  Yritys on vastuussa toiminnastaan niille ihmisille, joita se korostuvat osallistuminen ja yhteinen päätöksenteko palvelee (henkilöstö, käyttäjät, jäsenet), hallinto ja demokratia (joko  Läpinäkyvää, eettistä ja kestävän kehityksen mukaista edustuksellinen tai avoin) yrittäjyyttä. Vastareaktio laman aiheuttaneita  Sosiaaliset yritykset ovat usein lähtöisin kansalais- finanssiyrityksiä ja niiden epäeettisiä sijoituksia yhteiskunnan organisaatioista tai yhteydessä niihin kohtaan Painotuksissa eroja… Lähde: http://www.tem.fi/files/26787/TEM_22_2010_netti.pdf http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:FULL:FI:PDF
 6. YY:stä yläkäsite? Lähde: http://www.avainlippu.fi/liiton-merkit/yhteiskunnallinen-yritys-merkki
 7. Yhteisen talouden talkoot? Taustat, tavoitteet ja tämän hetkinen tilanne
 8. • Perustettu 1.1.1998 jatkamaan samanaikaisesti lopetetun Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n alulle vuosia ylläpitämää mielenterveyspalvelujen kokonaisuutta • Toiminta-ajatus: säätiö luo, ylläpitää ja kehittää, voittoa tavoittelematta, yhteistyössä kuntien ja sosiaali- ja terveysyhtymän kanssa ennalta- ehkäiseviä, hoitavia ja kuntouttavia mielen- terveyspalveluja • Säätiön toiminta perustuu ihmisarvon ja inhimillisen erilaisuuden kunnioittamiseen, vastuullisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. • Palvelut: http://www.phsospsyk.net/palvelut Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Lähde: http://www.phsospsyk.net/sivu.php?id=1
 9. • Tavoitteena on tulevaisuudessa sosiaalisen yritystoiminnan avulla lisätä sosiaalisesti kestävää kehitystä Päijät-Hämeessä sekä haastaa yksinäisyydestä, toimettomuudesta, köyhyydestä ja henkisestä pahoinvoinnista aiheutuvia ongelmia • Vuoden 2012 aikana säätiö toteuttaa yhdessä Miete ry:n, Lahden Klubitalon ja mielenterveys- kuntoutujien omaisjärjestön kanssa Yhteisen talouden talkoot • Talkoiden taustayhteisöistä koottu esihallitus ja yhteisöjen jäsenet kartoittavat sosiaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksia Lahden seudulla • Työskentelyn etenemistä on mahdollista seurata Yhteinen talous -blogin välityksellä Yhteisen talouden talkoot Lähde: Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön toimintakertomus 1.1.2011-31.3.2012
 10. Kuka? Kuka? Esihallitus: kaksi jäsentä / taustayhteisö Taustayhteisöt: PHSPS, Miete, Klubitalo ja omaiset A. B. Tutustuminen suunnittelumaisemaan Tiedottaminen, kouluttaminen jne. C. D. Avoimen ideoinnin suunnittelu / käynnistäminen Ideointityöpajojen ynm. toteuttaminen E. F. Parhaan idean kriteerien määrittely ja ideoiden Ideoiden jatkokehittämistä ja testaamista esim. arviointi opintopiireissä G. H. Lyhyen liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen Mahdollisimman aitojen kokeilujen tekemistä sekä suunnitelman ulkopuolinen arviointi yhdessä tulevien asiakkaiden kanssa Mitä sitten? Päätös toiminnan käynnistämisestä, varsinaisen hallituksen kokoaminen, säännöt, organisoituminen ja työyhteisön johtamisen rakenteiden luominen, rahoitus, aiesopimukset, budjetointi jne. Vuonna 2012 tapahtuu seuraavaa Lähde: http://yhteinentalous.posterous.com/kommentoi-yhteisen-talouden-talkoot-kehittami
 11. •Lisää mahdollisuuksia toimia ja ajatella vapaasti  kuinka sinä haluaisit ratkaista yksinäisyydestä, toimettomuudesta ja köyhyydestä johtuvia ongelmia? •Henkilöstölähtöinen toimintatapa lisää työhyvinvointia  sosiaalisten yritysten eloonjäämisaste on karkeasti arvioituna jopa muita yrityksiä parempi TYÖNTEKIJÄ •Antaa työlle uusia, innostavia merkityksiä •Voidaan hyödyntää ja yhdistellä monenlaista osaamista •Osatyökykyiset ja heidän ideansa käyttämätön voimavara  voiko tätä parempaa stigman vastaista työkalua olla? •Aitoa toimintaa, aidossa ympäristössä  ”ei isot miehet piirileikkejä leiki” KUNTOUTUJA •Projekteista pysyvään ja vaikuttavaan toimintaan •Pieniltä toimijoilta puuttuu joukkovoiman ja yhteisen oman hyödyntäminen •Voidaan tuottaa ja tukea monenlaista toimintaa erilaisten oikeudellisten muotojen avulla  lisää työkaluja •Sosiaalisten innovaatioiden ja toiminnan kehittämiseen liittyvien kokeilujen tekeminen helpottuu YHTEISÖT •Vahvistaa yhdistysten ynm. toimijoiden omaa toimintaa • Kuluttamisesta on vähitellen tullut yhä enenevissä määrin myös vaikuttamiskeino • EU, valtio ja erilaiset kehittämistahot ovat aktiivisesti mukana • Innostavia kokeiluja tehdään tällä hetkellä ympäri maailman jne. YMPÄRISTÖ •Työelämän on/off-kulttuuri ja sosiaalisesti kestävä kehitys ovat ihmisoikeuskysymyksiä, jotka koskettaa monia toimijoita Miksi tähän kannattaa ryhtyä?
 12. 1) Riittävää innostusta ei ilmene laajemmassa yhteisössä 2) Sosiaalisesta yritystoiminnasta haetaan lääkettä jokaiseen vaivaan 3) Liiketoimintaosaamisen puute on liian suuri – ei esim. ymmärretä sitä, että osaaminen pitää tuotteistaa ja hinnoitella eritavalla kuin aikaisemmin 4) Toiminnalla pyritään pelkästään yksityistämään palveluja 5) Ei jostain syystä pystytä täyttämään toiminalle asetettuja arvovaatimuksia 6) Ei ymmärretä yhteisyrittämiseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia (suurentelu tai pienentely) MIKSI EI?
 13. Kiitos! Sami Metsäranta Sosiaalisen yritystoiminnan kehittämispäällikkö Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Mobile: +358 40 182 4733 Mail: sami.metsaranta@phsps.fi Vesijärvenkatu 15, 15140 LAHTI, FINLAND
Advertisement