Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vaikuttava hanke
– työkaluja vaikutusten arviointiin ja viestintään
Erasmus+ ja KA2 hankkeiden aloituskoulutus , CIMO
Sail...
Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy
Koulutuksen tavoitteet
1) Päästä hankkeen lopputuotosten raportoinnista
vaik...
Saila Tykkyläinen, Vaikuttava yritys @SailaTy
Koulutuksen sisältö
• Tavoitteet
• Mitä ovat yhteiskunnalliset vaikutukset
–...
Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy
Mitä ovat yhteiskunnalliset vaikutukset?
Teko Seuraus Kerrannaisvaikutus
Kui...
Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy
Vaikutusten mallintaminen: Vaikutusketju
- Arvioi vaikutuksia, älä tuotoksia...
Työntekijät:
5 opettajaa, opo,
liikuntaohjaaja
Vertaisryhmä:
5 oppilasta
Opettajan aikaa
vapautuu
opettamiseen
Sovellus
kä...
Vaikutusten mallintaminen: Vaikutuspuu
Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy
RUNKO:
TAVOITE
LEHVÄSTÖ:
VAIKUTUKSET
Yksilötason
muutokset
Kerrannais-
vaikutukset
JUURET:
MUUTOKSET
TAVOITTEESEEN.
EDELLY...
Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy
Mallinnuksen perustuttava tietoon
Opetushallitus
• oph.fi -> Tietovarannot
•...
Vaikutusten todentamisen muistilista
 Lähtee tavoitteista!
– Todentamisen tavoite, vaikutustavoite, yksittäisten tuotoste...
Hyvä mittari
mittaa sitä mikä on tärkeää, linkittyy toiminnan
tavoitteeseen ja tuloksiin.
on yksinkertainen ja ymmärrettäv...
Kysy hyödynsaajalta: vaikutustarina
Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy
Lähde: Talentia
Viestintä: numerot puhuvat
Saila Tykkyläinen, Vaikuttava yritys @SailaTy
Lähde: Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiön vuos...
Viestintä: syvennä vaikutustarinalla
• Taustoita ja anna kasvot luvuille.
• Tietyn hyödynsaajan tarina VAI arkkityypin var...
Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy
KIITOS!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vaikuttava hanke -koulutus

194 views

Published on

Erasmus+ ja KA2 ohjelmien strategisille kumppanuushankkeille syksyllä 2016 järjestetty koulutus.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Vaikuttava hanke -koulutus

 1. 1. Vaikuttava hanke – työkaluja vaikutusten arviointiin ja viestintään Erasmus+ ja KA2 hankkeiden aloituskoulutus , CIMO Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy
 2. 2. Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy Koulutuksen tavoitteet 1) Päästä hankkeen lopputuotosten raportoinnista vaikutusten kuvaamiseen ja todentamiseen. 2) Oppia erottamaan ja tunnistamaan prosessin vaikutukset ja lopputuotosten vaikutukset. 3) Selvittää miten vaikutusten arviointi voi auttaa tulosten juurruttamisessa ja levittämisessä.
 3. 3. Saila Tykkyläinen, Vaikuttava yritys @SailaTy Koulutuksen sisältö • Tavoitteet • Mitä ovat yhteiskunnalliset vaikutukset – Vaikutusketju • Vaikutusten mallintaminen – Vaikutusketju ja vaikutuspuu • Vaikutusten todentaminen – Mittarit ja tiedonkeruu, vaikutustarina • Vaikutusten viestiminen ja levittäminen – Vaikutustarina Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy
 4. 4. Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy Mitä ovat yhteiskunnalliset vaikutukset? Teko Seuraus Kerrannaisvaikutus Kuinka suuri osa muutoksesta on ansiotasi: mitä olisi tapahtunut joka tapauksessa, mikä oli jonkun toisen osuus, negatiiviset vaikutukset ja muutoksen vaimeneminen ajan myötä. Yksilö Omaiset Läheiset Vertaisyhteisöt Paikallistalous Viranomaiset Työkyky Elinajanodote Verokertymä Palvelut Työura Koulutustaso Kansanterveys HPI Naapurusto
 5. 5. Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy Vaikutusten mallintaminen: Vaikutusketju - Arvioi vaikutuksia, älä tuotoksia PANOS (input) TUOTOS (output) TULOS (outcome) VAIKUTUS (impact) Resurssit: Hlöt Osaaminen Tilat Välineet Raha Partnerit Määrälliset: Osallistujat Käyttäjät Laadulliset: Aktiivisuus Motivaatio Välittömät muutokset Välilliset muutokset Kenelle? ? ? Pitkäkestoi- nen muutos - Mitä olisi tapahtunut kuitenkin? - Muiden osuus? ? TOIMINTA (action)
 6. 6. Työntekijät: 5 opettajaa, opo, liikuntaohjaaja Vertaisryhmä: 5 oppilasta Opettajan aikaa vapautuu opettamiseen Sovellus käyttöön 50 oppilaalle ja 5 opettajalle Tarvittaessa ohjataan sote- palveluihin Oppimisen tuki 15 oppilaalle, yht. 46 tuntia Konseptin vaikutuksesta syrjäytymisriskiin: - 60% pääsee viiden vuoden kuluessa työelämään tai opintoihin joka tapauksessa. -Paikkakunnalla työpajatoimintaa johon jotkut voivat osallistua PANOKSET TUOTOKSET TULOKSET VAIKUTUKSET Ilmapiiri luokassa paranee Yhteistyö: kunnan nuorisotyö liikuntaseurat II asteen opisk. Todennäköisyys II asteen tutkinnon suorittamiseen kasvaa -> syrjäytymisriski pienenee Uusia kaverisuhteita 45 sovelluksen käyttäjää jakaa siellä kokemuksiaan ja kannustaa muita Sosiaalinen oppimissovellus Rahoitus TULOKSET MITTARIT Oppimistulok- set ja pääsy II asteen kouluun Sovelluksen käytön seuranta Työrauha- indikaattori Esseet vapaa- ajasta Lintsaaminen vähenee 35 oppilaan oppimistulokset paranevat Opettajien työhyvinvointi paranee Oppilaiden myönteisyys lisääntyy e € € Kielteinen vaikutus: Lyhyellä aikavälillä kunnan sote- palveluiden käyttö kasvaa ESIMERKKI: Oppimisvalmiuksien ja motivaation parantaminen monikulttuurisissa yläkouluissa. Valmiin konseptin vaikutusten mallinnus Tilat: koulu, nuokkari ja liikuntapaikat 25-30 nuorta pelaa viikoittain yhdessä Uusia nuoria saadaan harrastusten pariin Opiskelumotivaa tio paranee e € € II asteen opiskelijoiden tapaamisia Sosiaaliset taidot paranevat Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy Oppilaan ja opettajan arvio
 7. 7. Vaikutusten mallintaminen: Vaikutuspuu Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy
 8. 8. RUNKO: TAVOITE LEHVÄSTÖ: VAIKUTUKSET Yksilötason muutokset Kerrannais- vaikutukset JUURET: MUUTOKSET TAVOITTEESEEN. EDELLYTYKSET. RAVINTEET: TOIMENPITEET Vuorovaikutus- ja oppimistaidot paranevat Copyright Saila Tykkyläinen, Antti Honkasalo Monimuotoiset kaverisuhteet Myönteinen palaute Motivaatio ESIMERKKI: Oppimisvalmiuksien ja motivaation parantaminen monikulttuurisissa yläkouluissa. Valmiin konseptin vaikutusten mallinnus Vertaisryhmä(t) Ongelmat hoidetaan Onnistuminen Into opiskellaLuokan ilmapiiri Inklusiivisuus Bondaus vapaa- ajalla Työhyvinvointi Opettajalla aikaa opettaa Oppimistulokset Lintsaaminen Harrastukset Terveys ja hyvinvointi Syrjäytymisriski II asteen koulutus Elinkaaritulot
 9. 9. Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy Mallinnuksen perustuttava tietoon Opetushallitus • oph.fi -> Tietovarannot • Linkkejä myös kv-tietokantoihin Nuorisotutkimusseura • Nuorisobarometri • Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora • https://tietoanuorista.fi/ • Nuorten elinolot –vuosikirja (THL ja nuorisotutk.seura) Tilastokeskus
 10. 10. Vaikutusten todentamisen muistilista  Lähtee tavoitteista! – Todentamisen tavoite, vaikutustavoite, yksittäisten tuotosten tavoitteet  Miten muutos havaitaan – mitä tietoa on, minkälaista tietoa tarvitaan? – Vertailuasetelmat – Seuranta – Ennen-jälkeen – Vrt. sopiviin väestötason indikaattoreihin  Hyödynsaajat tuottamaan tietoa.  Muista etenkin prosessi-indikaattorit, ilman niitä ei ole tietoon perustuvaa kehittämistä. Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy
 11. 11. Hyvä mittari mittaa sitä mikä on tärkeää, linkittyy toiminnan tavoitteeseen ja tuloksiin. on yksinkertainen ja ymmärrettävä tärkeimmille sidosryhmille. on luotettava, tieto kerätään hyväksytyin menetelmin, mittaria voi testata, sen sopivuus on perusteltu. perustuu arjessa kertyvään tietoon. Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy - Jos et käytä tietoa, älä kerää sitä
 12. 12. Kysy hyödynsaajalta: vaikutustarina Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy Lähde: Talentia
 13. 13. Viestintä: numerot puhuvat Saila Tykkyläinen, Vaikuttava yritys @SailaTy Lähde: Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiön vuosikertomus Lähde: Dignity Kitchen
 14. 14. Viestintä: syvennä vaikutustarinalla • Taustoita ja anna kasvot luvuille. • Tietyn hyödynsaajan tarina VAI arkkityypin varaan rakentuva? Juurruttaminen: • Kirkas ja uskottava vaikutuslupaus • Askelmerkit toteutukseen Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy
 15. 15. Saila Tykkyläinen, Vaikuttava Yritys @SailaTy KIITOS!

×