Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Symposium platform duurzame huisvesting

810 views

Published on

Presentatie van de algemene inleiding op het symposium Duurzame Huisvesting.
Met slides van Douwe Kras en Roald Suurs.

 • Boyfriend More Responsive. I don't know how to say this, but ever since I've been using your program, I've seen my breasts grow by 1 cup size and my boyfriend seems to be a lot more affectionate towards me now! He cuddles me longer every night and buys me flowers every week. It's as if he's just been turned into a super-lover by my breast growing. I love it. 》》》 https://t.cn/A6Li7BTH
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Now there's no need for painful and expensive surgery, you can just find out the natural enlargement method on the web page here... ✔✔✔ https://dwz1.cc/c0uELUMU
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Symposium platform duurzame huisvesting

 1. 1. Welkom
 2. 2. <ul><li>Gregor Bak Dagvoorzitter </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Jan Terlouw Voorzitter PeGO </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Douwe Kras Raad van Bestuur - Eneco </li></ul>
 5. 6. Eneco Douwe Kras Lid Raad van Bestuur 10 februari 2011
 6. 7. <ul><li>Eneco is een geïntegreerd energiebedrijf gericht op productie, </li></ul><ul><li>handel, transport en levering van gas, elektriciteit, warmte, koude en </li></ul><ul><li>bijbehorende diensten </li></ul><ul><li>Eneco heeft de keuze gemaakt voor een duurzame strategie </li></ul><ul><li>en wil leidend zijn in de transitie naar volledig duurzame </li></ul><ul><li>energievoorziening. </li></ul>Introductie Wie zijn wij?
 7. 8. Eneco Holding Generation Trade Consultancy Eneco Holding Current Shareholders Eneco B.V. Supply Wind Trade Gas Heat Solar Installation Supply Ecofys
 8. 9. Marktgerichte organisatie Negen businessunits
 9. 10. Stijgende energieprijzen Technische ontwikkelingen Klimaat & Milieu gevolg <ul><li>Energie krijgt steeds meer aandacht </li></ul><ul><li>Economisch bereik van duurzame oplossingen en besparingsmogelijkheden nemen toe </li></ul><ul><li>Toenemende wetgeving en verscherpte doelstellingen door overheden </li></ul>Afhankelijkheid Drijfveren van onze strategie Verandering energielandschap
 10. 11. Eneco gaat voor duurzaam Onze visie en missie Van: Fossiel Centraal Afhankelijk Consolidatie Klant/leverancier Naar: Duurzaam Decentraal Zelfvoorzienend Coöperatie Partnership Onze visie Onze missie
 11. 12. Pijlers strategie Duurzaam, decentraal, samen <ul><li>Wij zetten in op duurzaam, decentraal, samen </li></ul><ul><li>Eneco’s rol verandert van een traditionele energieleverancier naar </li></ul><ul><li>energieregisseur: we delen onze kennis en stimuleren zo de </li></ul><ul><li>ontwikkeling van duurzame energie </li></ul><ul><li>Door gericht te investeren in projecten – van klein tot groot – komen </li></ul><ul><li>wij in samenwerking met anderen tot innovatieve en duurzame </li></ul><ul><li>energieoplossingen. Zo kunnen klanten rekenen op een betrouwbare, </li></ul><ul><li>betaalbare maar ook schone energievoorziening </li></ul><ul><li>We streven naar volledig duurzame energievoorziening voor onze </li></ul><ul><li>klanten in 2030 </li></ul>
 12. 13. Strategische doelstellingen Van woorden naar daden <ul><li>In 2012 is ten minste 20% </li></ul><ul><li>van Eneco’s geleverde </li></ul><ul><li>elektriciteitsvolume </li></ul><ul><li>duurzaam opgewekt </li></ul><ul><li>In 2020 is alle elektriciteit </li></ul><ul><li>die wij leveren duurzaam </li></ul><ul><li>(70%) of opgewekt uit gas </li></ul><ul><li>In 2030 is 100% van de elektricteit die wij produceren duurzaam, dan wel met behulp van gas opgewekt </li></ul><ul><li>In 2013 is de CO 2 -uitstoot van onze gebouwen, auto’s en vervoer met 50% verminderd ten opzichte van 2007 </li></ul>~ 70% duurzaam in 2020 ~ 20% duurzaam in 2012
 13. 14. Strategie Duurzaam , decentraal, samen <ul><li>Eneco streeft naar volledig duurzame energievoorziening in 2030 </li></ul><ul><li>Wij kiezen daarom zoveel mogelijk voor duurzame energiebronnen als wind, water, zon en biomassa, en in de overgangsperiode daarnaast voor elektriciteit uit gascentrales in combinatie met gasopslag </li></ul><ul><li>Wij beschouwen aardgas als de </li></ul><ul><li>schoonste transitiebrandstof om </li></ul><ul><li>een zo groot mogelijk </li></ul><ul><li>duurzaam portfolio te creëren op </li></ul><ul><li>de langere duur </li></ul>
 14. 15. Strategie Duurzaam, decentraal , samen <ul><li>Eneco ziet samenwerking op lokaal niveau, in nauw overleg met de directe omgeving, als noodzakelijk voorwaarde voor decentrale ontwikkeling. Kleine, schone en lokale energiebronnen nemen de productie over </li></ul><ul><li>Energielevering is niet langer eenrichtingsverkeer, maar een constante wisselwerking tussen klant en energiebedrijf </li></ul><ul><li>Eneco’s rol verandert van een traditionele energieleverancier naar energieregisseur: we delen onze kennis en stimuleren zo de ontwikkeling van duurzame energie </li></ul>
 15. 17. <ul><li>Roald Suurs Onderzoeker/adviseur TNO </li></ul>
 16. 18. [email_address] Innovatiemotor
 17. 19. <ul><li>Parallelle sessies </li></ul>

×